Vilkår og betingelser for Ancestry

Ikrafttredelsesdato: 17. januar 2024

 

Sammendrag av endringer

Dette sammendraget er ment å hjelpe deg til bedre å forstå nylige endringer i Ancestrys vilkår og hvordan endringene kan påvirke deg. Vi oppfordrer deg til å gjennomgå vilkårene i sin helhet, sammen med personvernerklæringen.

De nyeste endringene:

 • Vi har lagt til ytterligere beskrivelser for å forklare hvordan innhold du laster opp brukes på Ancestry®-tjenestene og ditt ansvar for slikt innhold for å holde plattformen vår trygg.
 • Vi har lagt til språk for å ta høyde for funksjonalitet på AncestryDNA®-trefftjenesten og AncestryDNA®-funksjonaliteten eller tjenestene som kan lanseres fremover.
 • Vi har lagt til ordlyd som tydeliggjør vilkårene angående ditt bruk av tjenestene.
 • Vi har lagt til språk for å beskrive hvordan vi bruker anbefalte systemer.

Velkommen til Ancestry®, verdens største nettbaserte familiehistorieressurs for å bygge et familietre, finne nye forfedre og dele oppdagelser med familie. Les følgende vilkår grundig, da de styrer din bruk av Ancestry og våre tilknyttede selskapers produkter og tjenester. For å hjelpe deg med å lese disse vilkårene, har vi brutt dem ned i følgende deler:

 

1.   Introduksjon til tjenester
2.   Ancestry-innhold
3.   Ditt innhold
4.   Fornyelser og kanselleringer for Ancestry-tjenester
5.   Avslutning eller suspendering av kontoen din
6.   Ingen garantier
7.   Ancestrys begrensede ansvar
8.   Din skadesløsholdelse
9.   Tjenester tilbudt av andre selskaper
10.   Tvisteløsning, voldgift og frasigelse av gruppesøksmål
11.   Diverse

1.  Introduksjon og tjenester:

Ved å bruke noen av nettstedene, tjenestene og mobilappene som kobler til disse vilkårene og betingelsene («vilkårene») – Ancestry®, AncestryDNA®, Newspapers.com, Find a Grave®, Fold3®, Forces War Records, Archives®, og WeRemember® – samt andre relaterte merker («tjenestene) samtykker du til disse vilkårene. Alle nye funksjoner inkludert i tjenestene i fremtiden vil også være underlagt disse vilkårene.

Du inngår disse Vilkårene med en spesifikk Ancestry-enhet avhengig av hvilken tjeneste du bruker og hvor du er. Se en liste over Ancestry-enheter etter tjeneste og geografi her. Alle referanser til «Ancestry», «oss», «vi» eller «vår/vårt/våre» i disse vilkårene refererer til den relevante Ancestry-enheten på den listen. Vi forbeholder oss retten til å endre hvilken Ancestry-enhet som er part til disse vilkårene til enhver tid.

Vær oppmerksom på at disse vilkårene inkorporerer ved henvisning ytterligere retningslinjer og veiledninger, inkludert Regler for fellesskap, Retningslinjer for informasjonskapsler, Retningslinjer for opphavsrett ,Vilkår for fornyelse og kansellering samt vår Personvernerklæring ,som forklarer hvordan vi innhenter og bruker dine personopplysninger. Les alle disse dokumentene grundig for å forstå hvilke rettigheter og ansvar du har når du bruker tjenestene. Hvis du ikke er enig i disse vilkårene, bør du ikke bruke tjenestene våre.

Ytterligere tjenester kan gjelde når du registrerer deg for en ny tjeneste eller drar nytte av en kampanje eller et spesialtilbud. Disse vilkårene vil offentliggjøres for deg på forhånd og bli del av vår avtale med deg. Hvis noen ytterligere vilkår er i konflikt med disse vilkårene, vil de ytterligere vilkårene råde.

Hvis du har spørsmål om disse vilkårene eller våre tjenester, kontakt oss.

1.1 Uventede resultater

Når du bruker tjenestene våre kan du oppdage uventede fakta om deg selv eller familien din. Du kan også komme over innhold du finner støtende, unøyaktig eller på annen måte upassende. Mens du kan ha en sterk følelsesmessig reaksjon, og det samme kan andre som du deler disse oppdagelsene med, godtar du uttrykkelig å påta deg alle risikoer tilknyttet din bruk av tjenestene og å ikke holde Ancestry ansvarlig for noen sosiale, følelsesmessige eller juridske konsekvenser av slike oppdagelser eller møter. For mer informasjon om Ancestrys begrensede ansvar, gå gjennom Del 7 av disse vilkårene.

1.2 Kvalifisering for å bruke tjenestene

Alle som bruker tjenestene, enten som en uregistrert gjest, en gratis registrert gjest, en betalende abonnent eller en kjøper eller registrert av et AncestryDNA-sett, er en «bruker». Brukere kan måtte registrere en konto for å bruke visse tjenester, og du godtar å oppgi nøyaktig, fullstendig og gjeldende informasjon ved registrering.

Tjenestene er ment for de som har nådd myndighetsalder der tjenestene blir tilbudt. Hvis du er mellom 13 år og myndighetsalderen der du bor, kan du bruke tjenestene (med unntak av DNA-tjenestene) med tillatelse fra din forelder eller verge. Barn under 13 år tillates ikke å opprette kontoer, men de kan bruke AncestryClassroom gjennom skolen sin (hvis tilgjengelig) og med tillatelse fra deres forelder eller verge.

1.3 Bruk av tjenestene

I bytte for din tilgang til tjenestene, forplikter du deg til:

 • Å overholde Ancestrys regler for fellesskap, retningslinjer for informasjonskapsler, retningslinjer for opphavsrett og vilkår for fornyelse og kansellering;
 • Å overholde alle gjeldende lover;
 • Å være ansvarlig for all bruk og aktivitet på tjenestene gjort via din konto eller med din påloggingsinformasjon;
 • Å kontakte oss hvis du mistenker at kontoen din har blitt brukt uten din autorisasjon eller du tror at påloggingsinformasjonen din har blitt stjålet;
 • Ikke selge tjenestene videre eller selge videre, reprodusere eller publisere noe innhold eller informasjon funnet på tjenestene, unntatt som uttrykkelig beskrevet i disse vilkårene;
 • Ikke å omgå, deaktivere eller på annen måte forstyrre sikkerhetsrelaterte funksjoner av Tjenestene, inkludert å tillate uautoriserte tredjeparter tilgang til tjenesten med dine brukeropplysninger
 • Ikke få tilgang til, dele eller samle opplysninger fra noen tjenester i mengde eller forsøke å få tilgang til opplysninger uten tillatelse – enten manuelt eller ved automatiserte metoder. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, bruk av noen kunstig intelligens, pots, kravlere, edderkopper, data-minere eller skrapere, og
 • Ikke å bruke Tjenestene i forbindelse med rettslige skritt.

1.4. Ytterligere vilkår gjeldende for bruk av DNA-tjenestene

Formålet med DNA-tjenestene er å levere genetiske og geneologiresultater og relaterte rapporter for din informasjons-, fritids-, utdannings- og personlige forskningsbruk. Som brukt i disse vilkårene, refererer «DNA-tjenester» til bruken og registreringen av et AncestryDNA-testsett eller opplasting av dine DNA-data, behandling og genetisk testing av prøven din, lagring av prøven din og eventuelt uthentet DNA (som aktuelt) og våre nett- eller mobilapp-baserte verktøy som gir deg etnisitetsestimater, trekkinformasjon og andre genetisk relaterte resultater og tilknyttede tjenester.

1.4.1 Kvalifisering for å bruke DNA-tjenestene

DNA-tjenestene er ment for de som har nådd myndighetsalderen der DNA-tjenestene tilbys og du må være av minst den alderen for å kjøpe eller registrere et AncestryDNA-testsett eller opplasting av dine DNA-data. For å hjelpe oss med å sikre integriteten og kvaliteten på databasen vår og for å beskytte ditt personvern, må hver voksen som sender inn en prøve for en DNA-test eller laster opp sine DNA-data opprette sin egen konto og registrere sitt eget testsett. Under registrering må du uttrykkelig samtykke til behandlingen av sensitive personlige opplysninger. Som en forelder eller juridsk verge kan du gi oss personlige opplysninger om ditt eget mindreårige barn og kan akseptere DNA-tjenester på vegne av ditt eget mindreårige barn ved bruk av kontoen din. Ved å registrere en DNA-test for eller sende inn noen personlige opplysninger om en mindreårig, erklærer du at du er den mindreåriges forelder eller juridiske verge. Du godtar også at du har diskutert DNA-tjenestene med den mindreårige og at den mindreårige har godtatt innhentingen og behandlingen av prøven deres.

1.4.2 Din bruk av DNA-tjenestene

I tillegg til kravene i del 1.3 overfor, forplikter du deg også til:

 • Å ikke videreselge AncestryDNA-testsett,
 • At enhver prøve du oppgir er enten din egen eller oppgitt av en person du er forelder eller juridisk verge til;
 • Alle DNA-data du laster opp er dine,
 • Å ikke sende oss en prøve som er brudd på et eksportforbud eller annen lov;
 • Ved å oppgi en prøve til oss, får du ingen rettigheter i noen forskning eller kommersielle produkter utviklet av oss eller våre samarbeidspartnere og vil ikke motta noen kompensasjon relatert til noe slik forskning eller produktutvikling; og
 • Du vil ikke bruke informasjon innhentet fra DNA-tjenestene (inkludert noen nedlastede DNA-opplysninger) enten helt, delvis eller i kombinasjon med noen annen database eller tjeneste, for noen medisinske, diagnostikk- eller farskapstestingsformål, i noen juridisk prosedyre eller for noe diskriminerende formål eller ulovlig aktivitet.

1.4.3 Ancestrys levering av DNA-tjenestene

Du godtar at vi for å kunne tilrettelegge din bruk at DNA-tjenester, direkte eller gjennom andre selskaper som hjelper oss med å levere DNA-tjenestene, kan:

 • Oppgi din prøve til andre selskaper som hjelper oss å levere DNA-tjenestene, så som til våre laboratorie- eller biobankpartnere;
 • Uthente DNA fra prøven din;
 • Utføre genetiske tester i USA (eller, i fremtiden, i andre land) på det uthentede DNA-et ved bruk av testmetoder tilgjengelige nå eller utviklet senere;
 • Sammenligne dine DNA-opplysninger med andre brukeres DNA-opplysninger for å levere DNA-tjenestene, inkludert å matche deg til andre i vår database som du deler DNA med (du har kontroll over hvorvidt du vil se og bli sett av dine DNA-matcher eller ikke);
 • Offentliggjøre for deg, og andre som du autoriserer, resultatene av testene utført;
 • Lagre dine DNA-opplysninger;
 • Lagre prøven din og all uthentet DNA i en biobank plassert i USA, eller ødelegge noen gjenværende prøve og uthentet DNA etter at prøven din har blitt behandlet; når innsendt til oss, kan prøven din, inkludert eventuelt uthentet DNA, ikke returneres til deg. Du kan be om at vi ødelegger prøven din og eventuell uthentet DNA. I visse tilfeller kan vi ødelegge prøver og/eller uthentet DNA for å opprettholde biobankkvalitetsnivåer;
 • Tillate visse av våre laboratoriumpartnere å bruke en del av aktiverte eller ikke-aktiverte prøver for å kalibrere eller validere instrumenter, utstyr eller laboratoriemetoder brukt for å levere DNA-tjenester; og
 • Bruke dine genetiske opplysninger og andre personlige opplysninger som beskrevet i disse vilkårene og i personvernerklæringen.

1.4.4 Nedlastning av dine DNA-data

Vi beskytter informasjonen din som beskrevet i vår personvernerklæring. Hvis du velger å laste ned en kopi av dine DNA-opplysninger er den kopien ikke beskyttet av våre sikkerhetstiltak og du har eneansvar for å lagre, sikre og beskytte disse nedlastede opplysningene. Ancestry har ikke noe ansvar hvis du velger å dele eller overføre dine nedlastede DNA-opplysninger med/til andre, enten med vilje eller av vanvare. Dine DNA-opplysninger er kun tiltenkt for din personlige bruk.

1.4.5 Merknad til brukere som har mottatt en beinmargs- eller stamcelletransplantasjon

Hvis du har mottatt en beinmargs- eller stamcelletransplantasjon, kan prøven din inneholde celler med ditt DNA samt celler med DNA-et til din donor. DNA for genetisk testing uthentes fra cellene i prøven din, og kombinasjonen av DNA-kilder kan resultere i en mislykket test eller en test som gir resultater som er basert på DNA-et til donoren din. Vi anbefaler derfor at de som har mottatt en beinmargs- eller stamcelletransplantasjon ikke tar AncestryDNA-testen. Hvis du allerede har tatt testen, kontakt oss for ytterligere assistanse.

2. Ancestry-innhold

Tjenestene inneholder bilder, videoer, dokumenter, registre, indekser av innhold og annet innhold levert til deg av Ancestry («Ancestry-innhold») som kan variere avhengig av abonnementet ditt og plasseringen din. Med unntak av WebSearch-registre, som styres av vilkårene til tredjepartene som er vert for registrene, kan alt Ancestry-innhold kun brukes i samsvar med disse vilkårene, inkludert Ancestry-innhold som kan være i det offentlige domenet («offentlig domeneinnhold»).

2.1 Immaterielle rettigheter til Ancestry-innhold

Alle elementer av tjenestene som er opprettet av oss eller under vår instruksjon, eller der opphavsrett er tildelt eller lisensiert til oss, er underlagt landsspesifikke opphavsrettsbeskyttelser rundt om i verden og internasjonale konvensjoner. For ytterligere informasjon om våre retningslinjer for opphavsrett, klikk her. Tjenestene inkluderer også varemerker som er eid av oss og beskyttes under lands- og regionsspesifikke varemerkelover og -traktater. All bruk av våre varemerker og all goodwill som er resultat derfra styrke mot vår fordel. Tjenestene og produktene tilknyttet tjenestene våre er også beskyttet av patenter i USA og andre land rundt om i verden. For mer informasjon om patentene våre, klikk her. Vi og våre lisensgivere beholder eierskap og alle rettigheter i utnyttelsen av tjenestene og deres komponentdeler.

2.2 Din bruk av Ancestry-innhold

Når du får tilgang til Ancestry-innhold, godtar du:

 • Å bruke Ancestry-innhold kun i forbindelse med din personlige bruk av tjenestene eller din profesjonelle familiehistorieforskning;
 • Å laste ned Ancestry-innhold kun i sammenheng med din familiehistorieforskning eller når det er uttrykkelig tillatt av Ancestry;
 • Å ikke fjerne noen opphavsretts- eller annen rettighetsbeskyttet merknad på noe Ancestry-innhold;
 • Å ikke bruke vesentlige deler av Ancestry-innhold utenfor tjenestene eller på en måte som ikke er i samsvar med abonnementet ditt; og
 • Å kontakte oss for å innhente skriftlig tillatelse til å bruke mer enn en liten del av bilder og dokumenter som er offentlig domeneinnhold.

2.3 Anbefalte systemer

Ancestry drifter visse anbefalte systemer, som inkluderer Ancestry Hints, Ancestry Search og My Ancestry Feed. Våre anbefalte systemer filtrerer Ancestry og brukerinnhold for å bedre din brukeropplevelse og foreslå innhold som kan være relevant for deg. Ancestry Hints driftes for å foreslå oppføringer som kan knyttes til personer brukeren har inkludert i sitt Ancestry-slektstre og gi brukeren valget om å lagre denne oppføringen til sitt slektstre. Search on Ancestry lar brukeren søke etter oppføringer i hele Ancestrys dokumentkolleksjonen. My Ancestry Feed hjelper brukere å holde seg oppdatert på nylige hendelse knyttet til sine slektstre og familiegrupper. Noen av tjenestene tilbyr persontilpasset annonsering og andre anbefalinger til deg basert på data vi innhenter som forklart vi vår Personvernerklæring.

3. Ditt innhold

Visse tjenester kan tillate deg å bidra med innhold, inkludert, men ikke begrenset til (i) slektstre, (ii) familieminner som bilder, lyd/videopptak, historier, (iii) registermerknader, kommentarer, meldinger og (iv) tilbakemelding gitt til Ancestry om tjenestene («ditt innhold»). Ditt innhold som inneholder personlige opplysninger vil bli behandlet i samsvar med vår personvernerklæring.

3.1 Du kontrollerer ditt innhold

Ancestry krever ingen eierskapsrettigheter til ditt innhold, og vil heller ikke kontrollere hvordan du velger å dele ditt innhold internt i tjenestene eller begrense hvordan du deler ditt innhold utenfor Ancestrys tjenester. Du kan slette ditt innhold ved enten å følge instruksjoner gitt internt i tjenestene eller ved å logge inn på dine kontoinnstillinger og slette kontoen din. Hvis du imidlertid sender inn tilbakemelding, registermerknader eller forslag om Ancestry eller tjenestene våre, anerkjenner du at det anses å være ikke-konfidensielt og ikke-rettighetsbeskyttet og vi kan bruke din tilbakemelding, registermerknader eller forslag for ethvert formål uten noen forpliktelse overfor eller kompensasjon til deg.

3.2 Bruk av ditt innhold

Ved å sende inn ditt innhold gir du Ancestry en ikke-eksklusiv, viderelisensvar, verdensomspennende, royalty-fri lisens til å være vert for, lagre, indeksere, kopiere, publisere, distribuere, gi tilgang til, skape avledende verker av og på annen måte bruke ditt innhold til å levere, fremme eller forbedre tjenestene, i samsvar med dine personverns- og delingsinnstillinger. Du kan avslutte Ancestrys lisens ved å slette ditt innhold, med unntak av i den grad du delte ditt innhold med andre og de har brukt ditt innhold. Du godtar også at Ancestry eier eventuelle indekser og samlinger som inkluderer ditt innhold og kan bruke dem etter at ditt innhold er slettet.

3.3 Ditt ansvar for ditt innhold

Du er ansvarlig for avgjørelsen å opprette, laste opp, legge ut eller dele ditt innhold. Ved å bidra med eller få tilgang til ditt innhold forplikter du deg til:

 • At du har alle nødvendige juridiske rettigheter til å laste opp, legge ut eller dele ditt innhold;
 • At ditt innhold ikke bryter gjeldende lover.
 • Ditt innhold som du deler offentlig vil ikke inneholde personopplysninger som definert i vår Personvernerklæring om en levende person uten deres samtykke. I tilfelle av levende mindreårige vil du få samtykke fra deres forelder eller verge;
 • At alt ditt innhold vil overholde reglene for fellesskap;
 • Hvis du deler innholdet ditt offentlig kan andre brukere få tilgang til og bruke ditt innhold som del av eller sammen med tjenestene. Vi er ikke forpliktet til å fjerne noe av ditt innhold når det har blitt delt offentlig.
 • At du vil bruke andre brukeres innhold kun internt i Ancestry-tjenestene og i samsvar med disse vilkårene og de andre retningslinjene inkorporert ved henvisning;
 • Ancestry forbeholder seg retten til å overvåke ditt innhold og å screene for ulovlig innhold eller andre brudd på disse vilkårene, inkludert reglene for fellesskap og til å fjerne eller deaktivere tilgang til ulovlig innhold eller ditt innhold som vi mener bryter med disse vilkårene. Vi vil også fjerne Ditt innhold etter pålegg fra en gyldig rettskjennelse eller som påkrevd av gjeldende lov, og
 • Alvorlige eller gjentatte overtredelser eller lovbrudd vil føre til at kontoen din blir suspendert eller steng i henhold til Ancestry sine regler for innholdsmoderasjon. Ancestry-prosedyren for å vurdere og fjerne innhold angis her.

3.4 Rapportere brudd på disse vilkårene

Ancestry vil informere enhver bruker som har varslet oss om innhold som bryter med våre vilkår for Ancestrys beslutning om å iverksette tiltak mot innholdet, og vil, der det er relevant, varsle brukeren som ga innholdet om en beslutning om å fjerne eller begrense tilgangen til innhold. Enhver person som er berørt av Ancestrys beslutning om innhold kan kontakte Ancestry her for å klage, eller søke oppreisning hvis du er en bruker basert i EU i forhold til avgjørelsen.

Hvis du har bekymringer om at noe innhold bryter reglene for fellesskap,krenker dine rettigheter, inneholder ulovlig materiale eller på annen måte bryter disse vilkårene, kontakt oss eller frem en rapport på nett. Vi respekterer andres immaterielle rettigheter. For klager angående krenkelse av opphavsrett eller for å sende inn et varsel om krenkelse av opphavsrett og forespørsel om fjerning, inkludert de som er gjort i henhold til U.S Digital Millennium Copyright Act, klikk her.

4. Fornyelser og kanselleringer for Ancestry-tjenester

Ditt/dine kjøp av og abonnement(er) på noen av tjenestene er underlagt vilkårene for fornyelse og kansellering.

5. Avslutning eller suspendering av kontoen din

Vi forbeholder oss retten til å begrense, suspendere eller avslutte din tilgang til tjenestene hvis du bryter disse vilkårene, inkludert reglene for fellesskap. Hvis vi utøver disse rettighetene, vil vi gi deg begrunnelsen for avgjørelsen vår. Hvis en avgjørelse er basert på ulovligheten til innholdet ditt, vil vi også forklare hvorfor vi mener det er ulovlig. Hvis gjeldende lover der du bor krever ytterligere varsel eller behandling, vil vi oppgi slik varsel og behandling til deg. Med mindre på annen måte påkrevd av gjeldende lov, vil vi ikke refundere abonnementsgebyrer eller kjøpsprisen av et DNA-testsett der du mister tilgang til tjenestene på grunn av ditt brudd på vilkårene, inkludert reglene for fellesskap.

Hvis du har et abonnement og avslutter kontoen din basert på vårt brudd på disse vilkårene og etter å ha gitt oss en 30-dagers avhjelpingssperiode hvor vi ikke er i stand til å avhjelpe, vil vi refundere alle forhåndsbetalte gebyrer på forhåndspriset basis til deg.

6. Ingen garantier

Underlagt Del 10.2.1 leverer vi tjenestene og Ancestry-innholdet til deg på et «SOM-DET-ER»-grunnlag, som betyr uten noen garanti. I den største utstrekning tillatt av lov, frasier vi oss alle garantier, uttrykte eller underforståtte, inkludert de underforståtte garantiene om ikke-krenking, salgbarhet og egnethet for et spesifikt formål. Vi gir ingen løfter om (a) Ancestry-innholdet, (b) ditt innhold, (c) den spesifikke funksjonaliteten til tjenestene, (d) kvaliteten på, nøyaktigheten, påliteligheten eller tilgjengeligheten av Ancestry-innholdet eller tjenestene eller (e) at tjenestene vil være frie for virus eller andre skadelige komponenter.

Vi jobber kontinuerlig for å forbedre tjenestene våre. Ancestry driver hyppig eksperimenter og tester nye funksjoner som kanskje ikke er tilgjengelige for alle. Ancestry gir ingen løfter om at eksperimenter eller nye funksjoner vil forbli tilgjengelige eller vil utvides. Ancestry kan legge til eller fjerne funksjonalitet eller funksjoner fra tjenestene, eller justere hvilke tjenester som er tilgjengelige basert på kontotypen din. For mer informasjon om rettighetene dine, gå gjennom Del 10 og vilkårene for fornyelse og kansellering.

7. Ancestrys begrensede ansvar

Ved å bruke tjenestene godtar du at Ancestrys ansvar er begrenset så langt loven tillater det. Vi vil ikke være ansvarlige for noe utilsiktet skade, noen faktisk, tilfeldig eller følgeskade eller for noe tap eller krav av noe slag. Hvis du bor i en jurisdiksjon som ikke tillater omfattende begrensning av vårt ansvar, kan det være at enkelte av disse begrensingene ikke vil gjelde for deg.

Hvis du er misfornøyd med noen del av tjenestene eller med noen uttalelse i disse vilkårene, er ditt eneste botemiddel å slutte å bruke tjenestene og, hvis du bruker noen av våre abonnentstjenester, å kansellere abonnementet ditt som beskrevet her. Vårt samlede ansvar i noen sak relatert til tjenestene eller disse vilkårene er begrenset til det samlede beløpet du betalte til oss under 12-måneders perioden forut for hendelsen som ga opphav til ansvaret. Denne begrensningen av ansvar gjelder i sin helhet for beboere i New Jersey.

8. Din skadesløsholdelse

Du forplikter deg til å holde Ancestry og deres tilknyttede selskaper og datterselskaper, deres respektive tillitsmenn, direktører, ansatte, agenter, etterfølgere og utstedte («Ancestry-partene») skadesløse mot alle krav, erstatninger eller andre utgifter (inkludert advokatgebyrer) som følger av din bruk av tjenestene og (a) ditt brudd på disse vilkårene eller andre dokumenter eller retningslinjer inkorporert heri ved henvisning; (b) ditt brudd på en annen persons rettigheter; eller (c) noe krav relatert til ditt innhold, inkludert et krav om at ditt innhold forårsaket skade på en annen person. Denne skadesløsholdelsesforpliktelsen vil fortsette etter at du slutter å bruke tjenestene. I tillegg frigjør du Ancestry-partene fra alle krav, handlinger eller søksmål i tilknytning til ditt innhold, inkludert ethvert ansvar relatert til vår bruk eller mangel på bruk av ditt innhold, krav om ærekrenkelse, invasjon av personvern, rett til publisitet, følelsesmessig ubehag eller økonomisk tap.

9. Tjenester tilbudt av andre selskaper

Tjenestene våre kan inneholde koblinger til nettsteder driftet av tredjeparter, men det utgjør ikke sponsing, anbefaling, godkjenning eller ansvar. Ancestry garanterer ingen tilbud eller gjør garantier om tredjeparts nettsteder, deres innhold, produkter eller tjenester. Les vilkårene og betingelsene og personverndokumentasjon for alle tredjepartsettsteder grundig, da de kan være vesentlig forskjellige fra Ancestrys.

10. Tvisteløsning, voldgift og frasigelse av gruppesøksmål

LES DENNE DELEN NØYE. DEN PÅVIRKER DINE JURIDISKE RETTIGHETER, INKLUDERT DIN RETT TIL Å FREMME ET SØKSMÅL I DOMSTOLEN.

Vi jobber hardt for å holde kundene våre tilfredse. Hvis en tvist oppstår mellom deg og Ancestry, er vårt mål å tilby en kostnadseffektiv metode for å raskt løse tvisten. Hvis du har noen bekymring om eller en tvist angående tjeneste, samtykker du til å først forsøke å løse tvisten uformelt ved å kontakte oss.

10.1 For kunder i USA

Du og Ancestry samtykker i at disse vilkårene påvirker interstatlig handel og at Federal Arbitration Act styrer tolkningen og håndhevelsen av disse voldgiftsbestemmelsene.

Som brukt i denne avtalen er begrepet «tvist» ment å være så bredt som juridisk tillatt og inkluderer, men er ikke begrenset til, alle tvister mellom deg og noen annen person som du har samhandlet på vegne av med Ancestry, på den ene side, og Ancestry, inkludert alle deres morselskaper, datterselskaper, forgjengere, etterfølgere, tilordnede eller tilknyttede selskapet, på den andre, som oppstår fra eller på noen måte relaterer til vilkårene, denne voldgiftsavtalen eller dine samhandlinger eller ditt forhold til Ancestry. Videre, hvis du har eller vil bruke Ancestrys tjenester eller på annen måte samhandle med Ancestry på vegne av en mindreårig eller en annen enkeltperson som du er forelderen eller den juridiske vergen til, samtykker du, på den mindreårige eller den andre personens vegne, til at enhver tvist som oppstår fra eller relaterer til slik bruk av Ancestrys tjenester eller annen samhandling med Ancestry skal være underlagt voldgift, som fremsatt heri og underlagt de andre avtalene fremsatt heri (inkludert, men ikke begrenset til frasigelse av gruppesøksmål); du erklærer videre at du har fullmakt til å inngå slik avtale på den mindreåriges eller andre personens vegne. Enhver tvist mellom oss vil løses gjennom endelig og bindende voldgift i samsvar med vilkårene i denne avtalen, med følgende tre unntak:

 • Hver part til denne avtalen skal ha muligheten å løse enhver tvist, hvis den kvalifiserer for det, i domstolen for småkrav med jurisdiksjon over ditt bosted. Hvis en tvist involverer krav om både (1) erstatning i form av penger og (2) en midlertidig forføyning, skal hver av partene, i den grad domstolen for småkrav med jurisdiksjon ikke vil løse krav om midlertidig forføyning, ha muligheten til å få avgjort kravet om pengeerstatning i domstolen for småkrav, og et eventuelt krav om midlertidig forføyning skal løses ved voldgift i samsvar med denne avtalen. Hvis kravene i noen forespørsel eller krav for voldgift kan ha blitt fremsatt i domstolen for småkrav, kan enhver part velge å la kravene bli hørt i domstolen for småkrav heller enn i voldgift, på ethvert tidspunkt før voldgiftsmannen er utnevnt, ved å varsle den andre parten (eller partene) om det valget skriftlig. Hvis denne bestemmelsen eller begrensingen på å bringe søksmål til domstolen for småkrav blir funnet å være ugyldig, skal denne bestemmelsen kunne adskilles og saken vil fortsette i voldgift; denne bestemmelsen vil på ingen måte tillate at et søksmål kan fremmes som gruppesøksmål eller på samordnet basis.
 • Hver part kan fremlegge et søksmål i domstolen i delstaten Utah kun for et krav om krenkelse av patent eller opphavsrett.
 • Hvis det er kvalifisert, kan du fremme et krav for oppmerksomheten til en relevant føderal stat, eller et lokalt byrå som kan søke lettelse mot oss på dine vegne.

10.1.1 FAA gjelder

Denne voldgiftsavtalen og enhver kontrovers eller ethvert krav som oppstår ut av eller relatert til denne voldgiftsavtalen eller bruddet på noen bestemmelse derav skal styres av de vesentlige og prosedyremessige bestemmelisene i Federal Arbitration Act (9 U.S.C § 1 et seq.). Partene forstår og godtar at Federal Arbitration Act eksklusivt styrer tolkningen og håndhevelsen av denne voldgiftsavtalen, og at de vesentlige eller prosedyremessige bestemmelsene i en annen jurisidiksjon ikke skal gjelde for tolkningen eller håndhevelsen av denne voldgiftsavtalen eller noen tvist eller kontrovers relatert til tolkningen eller håndhevelsen av denne voldgiftsavtalen.

10.1.2 Tvisteløsning før voldgift

Hvis noen part har til hensikt å søke voldgift etter denne avtalen, må parten som søker voldgift først varsle den andre parten i tvisten skriftlig minst 60 dager før innledning av voldgiften. Enhver gjeldende begrensningsperiode skal benyttes under denne 60-dagers perioden. Varsel til Ancestry skal sendes til Ancestry attn. Ancestry Legal Department, 1300 W. Traverse Parkway, Lehi, UT 84043, USA. Varsel til deg vil bli levert ved bruk av kontaktinformasjonen du har registrert hos Ancestry eller, hvis slik informasjon ikke er tilgjengelig eller ikke er oppdatert, gjennom personlig forkynnelse. Varselet som gis av hver av partene må inkludere nok informasjon til å tillate mottakerparten å identifisere kontoen din (inkludert navnet og e-postadressen brukt for kontoen), samt til å vurdere og forsøke å løse kravet, inkludert en beskrivelse av kravet, de spesifikke støttende fakta for kravet, erstatningen som søkes og avhjelp som søkes. Varselkravet er utformet for å la hver av partene komme med et rettferdig, faktabasert tilbud om forlik hvis parten velger å gjøre dette. Ingen av partene kan innlede en voldgift med mindre parten først oppgir denne informasjonen. I den grad det er en tvist med hensyn til tilstrekkeligheten av dette varselet, må saken avgjøres av en domstol med kompetent jurisdiksjon før noe krav om voldgift sendes inn. Hvis en part oppgir denne informasjonen og tvisten ikke løses innen 60 dager, kan hver av partene gå videre med å fremsette et krav om voldgift.

10.1.3 Voldgiftsregler

Annet enn som fremlagt i del 10.1.4 nedenfor, vil voldgift utføres av JAMS i samsvar med JAMS Streamlined Arbitration Procedure Rules for krav som ikke overstiger 250 000 USD og JAMS Comprehensive Arbitration Rules and Procedures for krav som overstiger 250 000 USD i effekt på det tidspunktet voldgiften innledes, ekskludert eventuelle regler eller prosedyrer som styrer eller tillater gruppesøksmål. Enhver voldgift utført i JAMS skal fortsette individuelt foran en enkelt voldgiftsdommer og skal ikke konsolideres med noen annen enkeltpersons krav. Der ingen offentliggjorte krav eller motkrav overstiger 25 000 USD (ekskludert eventuelle krav for advokatgebyrer), skal tvisten løses kun ved innsendelser av dokumenter/skrankevoldgift med mindre voldgiftsdommeren finner god grunn for en direkte høring. Hver av partene kan fremsette disposisjonsbegjæringer for voldgift, inkludert uten begrensning en avvisningsbegjæring og/eller en begjæring om summarisk kjennelse, og voldgiftsdommeren vil anvende de standarder som styrer slike begjæringer i henhold til de føderale sivilprosessreglene. Voldgiftsdommeren og ikke noen føderal, delstatlig eller lokal domstol eller instans, skal ha eksklusiv myndighet til å løse alle tvister som oppstår fra eller relatert til tolkningen, gyldigheten, håndhevbarheten eller dannelsen av denne voldgiftsavtalen, vilkårene eller personvernerklæringen, inkludert, men ikke begrenset til, ethvert krav om at alle eller noen del av vilkårene eller personvernerklæringen er ugyldig eller kan ugyldiggjøres, om et krav er underlagt voldgift, eller spørsmålet om frasigelse gjennom rettssak. Voldgiftsmannen skal ha rett til å gi enhver lettelse som ville være tilgjengelig i en domstol under lov eller i egenkapital. Voldgiftsdommerens kjennelse skal være skriftlig og skal være bindende for partene og kan oppgis som en dom i enhver domstol med kompetent jurisdiksjon.

For å starte voldgift under denne del 10.1.3 må du gjøre følgende: (a) skrive et krav om voldgift som inkluderer en beskrivelse av kravet og erstatningsbeløpet du søker å innhente (du kan finne en kopi av et krav om voldgift på www.jamsadr.com); (b) sende tre kopier av kravet om voldgift, samt det passende registreringsgebyret, til JAMS, Two Embarcadero Center, Suite 1500, San Francisco, California 94111, USA; og (c) sende én kopi av kravet om voldgift til Ancestry attn. Ancestry Legal Department, 1300 W Traverse Parkway, Lehi, UT 84043, USA. Voldgift kan finne sted i landet du bor på tidspunktet for registrering. Du og Ancestry samtykker videre i å underlegge seg den personlige jurisdiksjonen til enhver føderal eller statlig domstol i San Francisco County, California, USA for å fremtvinge voldgift, for å stoppeprosedyrer i påvente av voldgift eller for å bekrefte, modifisere, oppheve eller gå inn i dom av dommen gitt av voldgiftsmannen.

Partene skal velge voldgiftsdommeren ved felles enighet. Hvis partene ikke er i stand til i fellesskap å velge en voldgiftsdommer, skal voldgiftsdommeren bli valgt som følger: JAMS vil gi hver av partene en liste over ni (9) voldgiftsdommere trukket ut fra deres panel over voldgiftsdommere. Hver part vil ha ti (10) kalenderdager til å stryke alle navn de anser som uakseptable av listen. Hvis kun ett felles navn gjenstår på listen til alle parter, skal denne enkeltpersonen bli utnevnt som voldgiftssommeren. Hvis mer enn ett felles navn gjenstår på listene til alle parter, vil partene stryke navn hver sin gang fra listen over felles navn ved telefonkonferanse administrert av JAMS, der saksøker skal stryke først inntil bare ett gjenstår. Hvis ingen felles navn gjenstår på listene til alle parter vil JAMS levere en ytterligere liste over ni (9) voldgiftsdommere hvor partene vil stryke vekselvis over telefonkonferanse administrert av JAMS, slik at saksøker stryker først, inntil bare ett navn gjenstår. Denne personen vil bli utnevnt til voldgiftsdommer. Hvis den valgte enkeltpersonen ikke kan gjøre tjeneste, vil JAM utferdige en ny liste over ni (9) voldgiftsdommere og gjenta utvelgelsesprosessen med alternerende stryking av navn.

Du må betale 250 USD – eller det beløpet som ellers kreves i henhold til de til enhver tid gjeldende JAMS-reglene – for å innlede en voldgift mot oss. Hvis voldgiftsmannen finner at voldgiften er ikke-overfladisk, vil Ancestry betale alle andre gebyrer fakturert av JAMS, inkludert registreringsgebyrer og voldgiftsmann- og høringsutgifter. Du er ansvarlig for dine egne advokatgebyrer med mindre voldgiften dømmer og/eller gjeldende lov tilsier noe annet.

10.1.4 Flere krav

Hvis 25 eller flere enkeltpersoner som innleder varsler om tvist med Ancestry fremmer lignende krav og advokaten for enkeltpersonene som fremmer kravene er den samme eller koordinert for disse enkeltpersonene, skal kravene, i den grad de fortsetter i voldgift, ikke fortsette foran JAMS under JAMS-regelene og skal i stedet fortsette foran American Arbitration Association («AAA») som fremlagt nedenfor.

I den første fasen skal 12 voldgifter fortsette i henhold til AAA Consumer Arbitration Rules, hver foran en enkelt voldgiftsdommer. Kravene til andre enkeltpersoner som har fremmet lignende krav og som er representert av den samme eller koordinert advokat skal ikke fremmes i AAA inntil fullføring av disse innledende bellwether-rettergangene og den globale meklingen beskrevet nedenfor. Enhver gjeldende begrensningsperiode skal benyttes fra datoen for tvistevarselet beskrevet i del 10.1.2 inntil fullføringen av denne bellwether-prosessen og den globale meklingen beskrevet nedenfor.

Advokat for Ancestry og advokat for enkeltpersoner som innleder krav skal hver velge seks saker som først skal fremmes for voldgift i disse individuelle bellwether-rettergangene. Hver av disse 12 voldgiftene skal føres foran en separat voldgiftsdommer. AAA skal oppgi en liste over foreslåtte voldgiftsdommere for hver av disse 12 voldgiftene. Hvis partene er ute av stand til å bli enige om voldgiftsdommere fra disse listene, skal hver part ha 14 kalenderdager fra datoen for overføringen av listen der de kan stryke ut opptil to navn de prostesterer mot og numerere de gjenværende navnene i preferanserekkefølge og returnere listen til AAA. AAA skal deretter utnevnte den høyest rangerte, gjenværende kvalifiserte voldgiftsdommeren fra hver liste til å presidere over hver av de 12 voldgiftene.

Etter at en endelig, skriftlig dom har blitt gitt i hver av disse 12 voldgiftene, skal Ancestry og alle enkeltpersoner som har fremmet liknende krav og som er representert av den samme eller koordingert advokat delta i en global mekling. Advokat for Ancestry og advokat for enkeltpersonene som har fremmet liknende krav skal velge en mekler i felleskap. I det tilfelle at partene er ute av stand til å bli enige om en mekler, skal advokat for Ancestry og advokat for enkeltpersonene som har fremmet liknende krav hver foreslå 4 potensielle meklere – disse forslagene må ikke inkludere noen enkeltperson som tjente som en voldgiftsdommer i de 12 bellwether-rettergangene. Advokat for Ancestry og advokat for eneltpersonene som har fremmet liknende krav skal påfølgende stryke meklere fra listen på åtte, der advokat for enkeltpersonene som har fremmet liknende krav starter, inntil det er én mekler igjen som skal tjene som mekleren. Mekleren skal gis rimelig anonymiserte versjoner av de skriftlige voldgiftsdommene gitt i hver av de 12 bellwether-rettergangene. Ancestry skal betale meklingsgebyret. Partene skal ha 90 dager til å fullføre meklingen med mindre partene i fellesskap blir enige om å forlenge denne perioden.

I det tilfellet meklingen ikke løser lle krav, kan Ancestry eller enkeltpersonene som har fremmet liknende krav (og hvis krav ikke ble avgjort i de innledende bellwether-rettergangene) velge å enten fortsette i domstol eller i individuell voldgift i AAA. Hvis Ancestrt velger å gå til retten, vil alle saker fortsette i retten. Hvis Anestry velger å fortsette i voldgift, kan hver enkeltperson som har fremmet liknende krav (og hvis krav ikke ble avgjort i de innledende bellwether-rettergangene) fortsatt velge å fortsette i domstol heller enn i voldgift. I den utstrektning hver part velger å fortsette i retten skal disse kravene fortsette i en domstol med kompetent jurisdiksjon i delstaten Utah. Underlagt del 10.1.5 nedenfor, skal ingen slike krav som fortsetter u domstol fortsette som et gruppe- eller representativt søksmål.

En domstol med kompetent jurisidiksjon skal ha autoritet til å håndheve denne delen 10.1.4 og, hvis nødvendig, kan samle masseregistreringen av voldgiftskrav mot Ancestry i den utstrekning enhver av partene unnlater å overholde bestemmelsene fremlagt i denne del 10.1.4. Ellers skal voldgiftsdommeren og ikke noen føderal, delstatlig eller lokal domstol eller instans, skal ha eksklusiv myndighet til å løse alle tvister som oppstår fra eller relatert til tolkningen, gyldigheten, håndhevbarheten eller dannelsen av denne voldgiftsavtalen, vilkårene eller personvernerklæringen, inkludert, men ikke begrenset til, ethvert krav om at alle eller noen del av vilkårene eller personvernerklæringen er ugyldig eller kan ugyldiggjøres, om et krav er underlagt voldgift, eller spørsmålet om frasigelse gjennom rettssak.

10.1.5 Ingen gruppesøksmål

Denne bestemmelsen skal refereres til som «Fraskrivelse av gruppesøksmål». Partene er hver for seg enige om at hver part kun kan løse tvister med den andre på individuelt grunnlag og kan ikke fremme et krav som en saksøker eller et klassemedlem i et klasse- eller representativt søksmål. Annet enn som uttrykkelig fremlagt i del 10.1.4 ovenfor, kan ingen enkeltpersons tvister konsolideres med en annen enkeltpersons tvister. Denne bestemmelser gjelder både for tvister løst i voldgift og for eventuelle tvister som løses i domstol, i den grad slike tvister oppstår. Hvis noen domstol eller voldgiftsdommer avgjør at fraskrivelsen av gruppesøksmål fremsatt i denne paragrafen er ugyldig eller ikke kan håndheves av noen grunn, eller at en voldgift kan fortsette på gruppe- eller representativt grunnlag, skal voldgiftsbestemelsene fremsatt ovenfor anses som ugyldige i sin helhet og partene skal anses ikke å ha blitt enige om å voldgiftsbehandle tvister. I slike tilfeller må tvisten føres i den føderale eller statlige domstolen med kompetent jurisdiksjon beliggende i delstaten Utah – ikke med voldgift.

En voldgiftsdom og dommen som bekrefter den gjelder kun for den spesifikke saken og skal ikke være bindene på noen av partene i noen annen sak.

10.1.6 Atskillelse

Hvis noen bestemmelse i denne voldgiftsavtalen helt eller delvis bedømmes å være ugyldig, umulig å håndheve, uforholdsmessig, annullert eller som kan annulleres, skal en slik bedømmelse ikke påvirke gyldigheten av resten av voldgiftsavtalen, med mindre noe annet er fastsatt i frasigelsen av gruppesøksmål. Alle gjenværende bestemmelser vil forbli effektive.

10.1.7 Endringer til denne delen

Ancestry vil gi trette (30) dagers varsel om noen endringer som påvirker substansen av denne delen ved å legge ut varsel om endringer til vilkårene på tjenestene, sende deg en melding eller på annen måte varsle deg når du er logget inn på kontoen din. Endringer vil bli effektive tretti (30) dager etter at de er lagt ut på tjenestene eller sendt til deg.

Endringer til denne delen vil ellers gjelde fremtidig kun for krav som oppstår etter den trettiende (30.) dagen. Hvis en domstol eller voldgiftsdommer avgjør at denne underdelen om "Endringer til denne delen" ikke er håndhevbar eller gyldig, skal denne underdelen skilles fra delen med tittel «Tvisteløsning, voldgift og frasigelse av gruppesøksmål» og domstolen eller voldgiftsdommeren skal bruke den første voldgifts- og frasigelse av gruppesøksmål-delen som eksisterte etter at du begynte å bruke tjenestene.

10.1.8 Overlevelse

Denne delen om tvisteløsning, voldgift og frasigelse av gruppesøksmål skal overleve enhver avslutning av din konto eller tjenestene.

10.2 For kunder utenfor USA

Hvis du er en ikke-forbrukerkunde hjemmehørende i EU eller du bor et annet sted utenfor USA, godtar du at de irske domstolene vil ha eksklusiv jurisdiksjon over alle tvister (kontraktsmessige eller ikke-kontraktsmessige) relatert til denne avtalen.

10.2.1 Forbrukere i Den europeiske union og Storbritannia

Hvis du er en forbruker i Den europeiske union eller Storbritannia, vil du nyte fordel av alle obligatoriske lovbestemmelser i landet der du er bosatt og ingenting i denne avtalen påvirker dine rettigheter som forbruker til å støtte deg på slike obligatoriske bestemmelser i lokal lov. Vi gir deg en juridisk garanti om at tjenesten vil være i juridisk samsvar på tidspunktet for levering og i levetiden for kontrakten vår med deg. Under denne juridiske garantien vil vi være ansvarlige for enhver mangel på samsvar i tjenestene og du kan ha en rett til rettsmidler under dine lokale lover. Vi vil gi deg så mye varsel som rimelig mulig om enhver fjerning eller suspensjon eller stopping av en tjeneste eller av noen funksjonalitet eller funksjoner.

Hvis du er en forbruker basert i Den europeiske union har du rett til å fremme alle saksanlegg relatert til denne avtalen for den kompetente domstolen på ditt bosted eller den kompetente domstolen på Ancestrys forretningssted i Irland. Hvis du er en forbruker basert i Storbritannia har du rett til å fremme alle saksanlegg relatert til denne avtalen for den kompetente domstolen i England og Wales, du godtar at England og Wales vil ha eksklusiv jurisdiksjon over alle tvister (kontraktsmessige eller ikke-kontraktsmessige) relatert til denne avtalen. Hvis Ancestry søker å håndheve noen av sine rettigheter mot deg som en forbruker, kan vi gjøre dette kun i domstolene i jurisdiksjonen der du er bosatt. Med forbehold for det foregående skal ingenting i denne klausulen begrense våre rettigheter til å fremme håndhevelsesprosedyrer i en annen jurisdiksjon eller å søke midlertidig beskyttende eller midlertidig avhjelp i domstolene i en annen jurisdiksjon.

Informasjon for forbrukere i Den europeiske union i henhold til Forskrift 524/2013: Europakommisjonen bestemmer at du, hvis du er en forbruker i EU, har rett til å henvise en tvist til EUs plattform for tvisteløsning på nett (ODR), tilgjengelig på http://ec.europa.eu/consumers/odr.

10.3 Kontrollerende lovgivning

Hvis du får tilgang til tjenestene i USA, er det lovene i delstaten Utah og eventuelt i USA, som er styrende for disse vilkårene og bruken av tjenestene. Du godtar at alle krav som ikke er underlagt voldgift og som fremmes i USA vil være underlagt den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene med kompetent jurisdiksjon i delstaten Utah. Med forbehold for 10.2.1, hvis du får tilgang til tjenestene noe annet sted enn i USA, er det irsk lov som regulerer disse vilkårene.

11. Diverse

11.1 Modifikasjoner

Vi kan modifisere disse vilkårene til enhver tid og forplikter oss til å varsle deg om alle vesentlige endringer ved å legge ut informasjon gjennom tjenestene eller sende deg en e-post. Vesentlige endringer trer i kraft tretti dager etter at de er lagt ut, med unntak av endringer som tar for seg nye tjenester eller juridiske krav, som vil tre i kraft umiddelbart. Din fortsatte bruk av tjenestene betyr at du aksepterer de modifiserte vilkårene. Hvis du ikke samtykker til endringene, bør du slutte å bruke tjenestene og, hvis aktuelt, kansellere abonnementet ditt.

11.2 Hele avtalen

Disse vilkårene og andre dokumenter som inkorporeres gjennom henvsning, stadfester hele avtalen mellom deg og Ancestry angående din bruk av tjenestene og erstatter alle tidligere avtaler.

11.3 Overføring av rettigheter og forpliktelser

Vi forbeholder oss retten til å tildele eller overføre våre rettigheter og forpliktelser under denne avtalen. Hvis Ancestry eller noen tjenesteleverandrør blir kjøpt opp eller overført til en annen enhet (i sin helhet eller delvis og inkludert i tilknytning til konkurs eller lignende prosedyrer), samtykker du til at Ancestry har rett til å dele dine personlige opplysninger og ditt innhold med den enheten. Du kan ikke tildele eller overføre noen av rettighetene eller forpliktelsene dine i henhold til disse vilkårene uten skriftlig samtykke fra Ancestry. Det er ingen tredjeparts begunstigede til disse vilkårene.

11.4 Atskillelse

Med unntak av som uttrykkelig gitt heri, vil mangelen på håndhevbarhet av noen del eller klausul i disse vilkårene ikke påvirke håndhevbarheten til de gjenværende vilkårene.

11.5 Ingen fraskrivelse

Vår unnlatelse av å håndheve noen bestemmelse i disse vilkårene er ikke en fraskrivelse av våre rettigheter under den bestemmelsen og vi forbeholder oss alle rettigheter som ikke uttrykkelig gitt til deg heri.

11.6 Mindreårige under tretten år

Ancestry søker eller innhenter ikke med viten og vilje noen personlige opplysninger direkte fra noen under 13 år og vil iverksette kommersielt rimelige tiltak for å slette slike opplysninger fra systemene våre.

11.7 Fair Credit Reporting Act

Ancestry er ikke et forbrukerrapporterende byrå som definert i Fair Credit Reporting Act («FCRA») og informasjonen du kan få tilgang til på tjenestene har ikke blitt innhentet i sin helhet eller delvis for formålet å opprette forbrukerrapporter, som definert i FCRA. DU SKAL IKKE BRUKE TJENESTENE SOM EN FAKTOR I (1) Å ETABLERE EN ENKELTPERSONS KVALIFIKASJON FOR PERSONLIG KREDITT ELLER FORSIKRING ELLER VURDERE RISIKOER TILKNYTTET EKSISTERENDE FORBRUKERKREDITTFORPLIKTELSER, (2) EVALUERING AV EN ENKELTPERSON FOR ANSETTELSE, FORFREMMELSE, FORFLYTTING ELLER BEVARING (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ANSETTELSE AV HUSHOLDNINGSARBEIDERE SOM BARNEVAKTER, RENGJØRINGSPERSONALE, BARNEPIKER, KONTRAKTØRER OG ANDRE ENKELTPERSONER) ELLER (3) NOEN ANNEN PERSONLIG FORRETNINGSTRANSAKSJON MED EN ANNEN ENKELTPERSON (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, LEIE AV EN LEILIGHET).

11.8 Retningslinjer for innsending av uoppfordrede ideer

Ancestry verken aksepterer, gjennomgår eller vurderer uoppfordrede ideer eller materialer (inkludert, uten begrensning, nye reklamekampanjer, nye kampanjer, nye produkter eller teknologier, prosesser, materialer, markedsføringsplaner eller nye produktnavn) utenom slike som Ancestry spesifikt har bedt om. Ikke send dine uoppfordrede ideer eller materialer til Ancestry eller noen hos Ancestry. Hvis du sender dem forstår og godtar du at Ancestry vil vurdere de uoppfordrede ideene og materialene du sender inn som ikke-konfidensielle og ikke-rettighetsbeskyttede og Ancestry vil ha rett til ubegrenset bruk av disse ideene og materialene, uten forpliktelser, kontraktsmessige eller på annen måte og uten noen kompensasjon til deg.

 

Disse vilkårene og betingelsene ble konsolidert fra separate tidligere versjoner. For tidligere versjoner av vilkårene og betingelsene gjeldende for tjenestene, klikk her.