Soldatregister

Information om denna kategori

Uppgifter från militärtjänstgöring är utmärkta källor som ger dig unika fakta och insikter om de män och kvinnor som tjänstgjorde i de väpnade styrkorna. Registren kan bland annat innehålla födelse- och dödsdatum, bostadsort, namn på och adresser till familjemedlemmar, militär grad och religiös tillhörighet. Den typ att handlingar som du hittar i den här kategorin innehåller bland annat inkallelseorder, uppgift om tjänstgöring, pensionsuppgifter, militärhistorik samt uppgifter som markgåvor och olika typer av anspråk. Kartor, atlaser och geografiska namnregister kan hjälpa dig att få bättre kännedom om de platser där dina släktingar bodde, få mer kunskap om den miljö de verkade i och var du kan hitta dokument som de lämnade efter sig.

Exempelbild