Ancestrys vilkår og betingelser

Ikrafttrædelsesdato 17. januar 2024

 

Oversigt over ændringer

Denne oversigt er beregnet til at hjælpe dig med bedre at forstå nylige ændringer af Ancestry-vilkårene og -betingelserne, og hvordan ændringerne kan påvirke dig. Vi opfordrer dig til at gennemgå vilkårene i deres helhed sammen med privatlivserklæringen.

De seneste ændringer:

 • Vi har tilføjet tekst for bedre at forklare, hvordan indhold, som du uploader, bruges på Ancestry®-tjenester, og dit ansvar for et sådant indhold for at beskytte vores platform.
 • Vi tilføjede tekst for at forklare nye funktioner i AncestryDNA®-matches-tjenesten og AncestryDNA®-funktioner eller -tjenester, der kan udgives fremover.
 • Vi tilføjede tekst for at præcisere vilkårene for din brug af tjenesterne.
 • Vi tilføjede tekst for at beskrive, hvordan vi bruger anbefalingssystemer.

Velkommen til Ancestry®, verdens største online-slægtshistorieressource til at opbygge et stamtræ, finde nye forfædre og dele opdagelser med familien. Læs følgende vilkår omhyggeligt igennem, da de regulerer din brug af Ancestry og vores tilknyttede selskabers produkter og tjenester. For at hjælpe dig med at læse disse vilkår har vi opdelt dem i følgende afsnit:

 

1.   Introduktion til tjenester
2.   Ancestry-indhold
3.   Dit indhold
4.   Fornyelser og annulleringer af Ancestry-tjenester
5.   Opsigelse eller suspendering af din konto
6.   Ingen garantier
7.   Ancestrys ansvarsbegrænsning
8.   Din skadesløsholdelse
9.   Tjenester, der tilbydes af andre virksomheder
10.   Tvistbilæggelse, voldgift og afkald på gruppesøgsmål
11.   Diverse

1.  Introduktion og tjenester:

Ved at bruge enhver af de websteder, tjenester og mobilapps, der linker til disse vilkår og betingelser (“vilkårene”)—Ancestry®, AncestryDNA®, Newspapers.com, Find a Grave®, Fold3®, Forces War Records, Archives®, og WeRemember®— samt andre relaterede mærker (“tjenesterne”), accepterer du disse vilkår. Alle nye funktioner inkluderet i tjenesterne i fremtiden vil også være underlagt disse vilkår.

Du indgår aftale om disse vilkår med en specifik Ancestry-enhed, afhængigt af hvilken tjeneste du bruger, og hvor du befinder dig. Se listen over Ancestry-enheder efter tjeneste og geografi her. Alle henvisninger til "Ancestry", "os", "vi" eller "vores" i disse vilkår henviser til den relevante Ancestry-enhed på den pågældende liste. Vi forbeholder os retten til at ændre Ancestry-enhedsparten i disse vilkår til enhver tid.

Disse vilkår indeholder yderligere politikker og retningslinjer ved henvisning, herunder fællesskabsreglerne, cookiepolitikken, politikken om ophavsret, vilkårene for fornyelse og annullering samt vores privatlivserklæring, som forklarer, hvordan vi indsamler og bruger dine personoplysninger. Læs alle disse dokumenter omhyggeligt igennem for at forstå dine rettigheder og dit ansvar, når du bruger tjenesterne. Hvis du ikke accepterer disse vilkår, bør du ikke bruge vores tjenester.

Yderligere vilkår kan gælde, når du tilmelder dig en ny tjeneste eller drager fordel af en kampagne eller et særligt tilbud. Disse vilkår vil blive fremlagt for dig på forhånd og bliver en del af din aftale med os. Hvis eventuelle yderligere vilkår er i strid med disse vilkår, vil de pågældende yderligere vilkår have forrang.

Hvis du har eventuelle spørgsmål om disse vilkår eller vores tjenester, bedes du kontakte os.

1.1 Uventede resultater

Når du bruger vores tjenester, kan du opdage uventede fakta om dig selv eller din familie. Du kan også opdage indhold, som du finder stødende, unøjagtigt eller på anden måde uacceptabelt. Selvom du kan have en stærk følelsesmæssig reaktion, hvilket også kan være tilfældet med andre personer, som du deler disse opdagelser med, accepterer du udtrykkeligt at påtage dig alle risici forbundet med din brug af tjenesterne og ikke at holde Ancestry erstatningsansvarlig for eventuelle sociale, følelsesmæssige eller juridiske konsekvenser af sådanne opdagelser eller møder. For flere oplysninger om Ancestrys ansvarsbegrænsning, bedes du læse afsnit 7 i disse vilkår.

1.2 Berettigelse til at bruge tjenesterne

Alle, der bruger tjenesterne, uanset om det er en uregistreret gæst, gratis registreret gæst, betalt abonnent eller en køber eller en person, der registrerer et AncestryDNA-sæt, er en “bruger”. Brugere skal muligvis registrere en konto for at bruge visse tjenester, og du accepterer at tilvejebringe nøjagtige, fuldstændige og aktuelle oplysninger ved registrering.

Tjenesterne er beregnet til dem, der har nået myndighedsalderen, hvor tjenesterne tilbydes. Hvis du er mellem 13 og myndighedsalderen, hvor du bor, kan du bruge tjenesterne (undtagen DNA-tjenesterne) med din forælder eller værges tilladelse. Børn under 13 år har ikke tilladelse til at oprette konti, men de har tilladelse til at bruge AncestryClassroom gennem deres skole (hvis tilgængelig) og med deres forælder eller værges tilladelse.

1.3  Brug af tjenesterne

Til gengæld for adgang til tjenesterne accepterer du, at du vil:

 • Overholde Ancestrys fællesskabsregler, cookiepolitik, politik om ophavsret og vilkår for fornyelse og annullering,
 • Overholde alle gældende love,
 • Være ansvarlig for al brug af og aktivitet på tjenesterne forbundet med din konto eller dine loginoplysninger,
 • Kontakte os, hvis du har mistanke om, at din konto er blevet brugt uden din tilladelse, eller hvis du mener, at dine loginoplysninger er blevet stjålet,
 • Undlade at videresælge tjenesterne eller videresælge, gengive eller udgive eventuelt indhold eller oplysninger, der findes på tjenesterne, undtagen som udtrykkeligt beskrevet i disse vilkår,
 • Undlade at omgå, deaktivere eller på anden måde forstyrre sikkerhedsrelaterede funktioner i tjenesterne, herunder ved at give uautoriserede tredjeparter tilladelse til at få adgang til tjenesterne ved hjælp af dine brugeroplysninger,
 • Undlade at dele, tilgå eller indsamle oplysninger fra eventuelle tjenester i bulk eller forsøge at tilgå oplysninger uden tilladelse – hvad enten det er manuelt eller via automatiserede midler. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, brug af eventuel kunstig intelligens, bots, crawlers, spiders, data-miners eller scrapers, og
 • Undlade at bruge tjenesterne i forbindelse med eventuel retssag.

1.4 Yderligere vilkår, der gælder for din brug af DNA-tjenester

Formålet med DNA-tjenesterne er at levere genetiske og genealogiske resultater og relaterede rapporter til din informationsmæssige, rekreative, uddannelsesmæssige og personlige forskningsmæssige brug. Som brugt i disse vilkår henviser “DNA-tjenester” til brugen og registreringen af et AncestryDNA-testsæt eller upload af dine DNA-data, behandling og genetisk test af din prøve, opbevaring af din prøve og eventuelt ekstraheret DNA (som relevant) og vores web- eller mobilapp-baserede værktøjer, der giver dig etnicitetsskøn, oplysninger om karaktertræk og andre genetisk relaterede resultater og tilknyttede tjenester.

1.4.1 Berettigelse til at bruge DNA-tjenester

DNA-tjenesterne er beregnet til dem, der har nået den myndighedsalder, hvor DNA-tjenesterne tilbydes, og du skal mindst have nået den pågældende alder for at købe eller registrere et AncestryDNA-testsæt eller uploade dine DNA-data. For at hjælpe os med at sikre vores databases integritet og kvalitet og for at beskytte dit privatliv, skal hver voksen, der indsender en prøve til en DNA-test eller uploader sine DNA-data, oprette sin egen konto og registrere sin egen test. Under registrering skal du udtrykkeligt give samtykke til behandlingen af følsomme personoplysninger. Som forælder eller værge kan du give os personoplysninger om dit eget mindreårige barn og acceptere DNA-tjenester på vegne af dit eget mindreårige barn via din konto. Ved at registrere en DNA-test for, eller indsende eventuelle personoplysninger om, en mindreårig, erklærer du, at du er den mindreåriges forælder eller værge. Du accepterer også, at du har drøftet DNA-tjenesterne med den mindreårige, og den mindreårige har accepteret indsamlingen og behandlingen af deres prøve.

1.4.2 Din brug af DNA-tjenester

Ud over kravene i afsnit 1.3 ovenfor, accepterer du også:

 • Ikke at videresælge AncestryDNA-testsæt,
 • At eventuel prøve, som du leverer, enten er din egen eller fra en person, for hvem du er en forælder eller værge,
 • Eventuelle DNA-data, som du uploader, er dine egne,
 • Ikke at sende os en prøve i strid med eventuelt eksportforbud eller anden lovgivning,
 • At du ved at levere en prøve til os, ikke erhverver nogen rettigheder til forskning eller kommercielle produkter udviklet af os eller vores samarbejdspartnere/partnere, og at du ikke vil modtage nogen kompensation i forbindelse med en sådan forskning eller produktudvikling, og
 • Ikke at bruge oplysningerne opnået fra DNA-tjenesterne (herunder eventuelle downloadede DNA-data), uanset om helt, delvist eller i kombination med eventuel anden database eller tjeneste, til eventuelle medicinske, diagnostiske eller faderskabstestformål, i nogen som helst retssag eller til eventuelt diskriminerende formål eller ulovlig aktivitet.

1.4.3 Ancestrys levering af DNA-tjenester

Du accepterer også, at for at formidle din brug af DNA-tjenester, kan vi, direkte eller gennem andre virksomheder, der hjælper os med at levere DNA-tjenesterne:

 • Levere din prøve til andre virksomheder, der hjælper os med at levere DNA-tjenesterne, såsom til vores laboratorie- eller biobankpartnere,
 • Ekstrahere DNA fra din prøve,
 • Udføre genetiske test i USA (eller i fremtiden i andre lande) på det ekstraherede DNA ved hjælp af testmetoder, der er tilgængelige nu eller som udvikles senere hen,
 • Sammenligne dine DNA-data med andre brugeres DNA-data for at levere DNA-tjenesterne, herunder at matche dig med andre i vores database, som du deler DNA med (du bestemmer om du vil se og blive set af dine DNA-matches eller ej),
 • Videregive resultaterne af de udførte test til dig og andre, som du godkender,
 • Opbevare dine DNA-data,
 • Opbevare din prøve og eventuelt ekstraheret DNA i en biobank i USA, eller tilintetgøre eventuel resterende prøve og ekstraheret DNA, efter at din prøve er blevet behandlet. Når den først er indsendt til os, kan din prøve, herunder eventuelt ekstraheret DNA, ikke returneres til dig. Du kan anmode om, at vi tilintetgør din prøve og eventuelt ekstraheret DNA. I visse tilfælde kan vi tilintetgøre prøver og/eller ekstraheret DNA for at opretholde biobankers kvalitetsniveauerne,
 • Give visse af vores laboratoriepartnere tilladelse til at bruge en del af aktiverede eller inaktiverede prøver til at kalibrere eller validere instrumenter, udstyr eller laboratoriemetoder, der bruges til at levere DNA-tjenester, og,
 • Bruge dine genetiske oplysninger og andre personoplysninger som beskrevet i disse vilkår og privatlivserklæringen.

1.4.4 Download af dine DNA-data

Vi beskytter dine oplysninger som beskrevet i vores privatlivserklæring. Hvis du vælger at downloade en kopi af dine DNA-data, er den pågældende kopi ikke beskyttet af vores sikkerhedsforanstaltninger, og du er eneansvarlig for at opbevare, sikre og beskytte de pågældende downloadede data. Ancestry har intet ansvar, hvis du vælger at dele eller overføre dine downloadede DNA-data med/til andre, enten tilsigtet eller utilsigtet. Dine DNA-data er kun beregnet til din personlige brug.

1.4.5 Bemærkning til brugere, der har modtaget knoglemarvs- eller stamcelletransplantation

Hvis du har modtaget en knoglemarvs- eller stamcelletransplantation, kan den prøve, du leverer, indeholde celler med dit DNA såvel som celler med din donors DNA. DNA til genetisk test ekstraheres fra cellerne i din prøve, og kombinationen af DNA-kilder kan resultere i en mislykket test eller resultater, der er baseret på din donors DNA. Derfor anbefaler vi, at dem, der har fået en knoglemarvs- eller stamcelletransplantation, ikke tager AncestryDNA-testen. Hvis du allerede har taget testen, bedes du kontakte os for yderligere hjælp.

2. Ancestry-indhold

Tjenesterne indeholder fotos, videoer, dokumenter, optegnelser, indholdsindekser og andet indhold leveret til dig af Ancestry (“Ancestry-indhold”), der kan variere afhængigt af dit abonnement og din placering. Bortset fra WebSearch-optegnelser, som er underlagt vilkårene fra de tredjeparter, der hoster optegnelserne, må alt Ancestry-indhold kun bruges i overensstemmelse med disse vilkår, herunder Ancestry-indhold, der kan være offentligt eje ("indhold, der er offentligt eje").

2.1 Immaterielle rettigheder til Ancestry-indhold

Alle elementer af tjenesterne, der er skabt af os eller under vores ledelse, eller hvor ophavsretten er blevet tildelt eller licenseret til os, er underlagt landespecifik ophavsretlig beskyttelse rundt om i verden og internationale konventioner. For yderligere oplysninger om vores politik om ophavsret, klik her. Tjenesterne omfatter også varemærker, der ejes af os og er beskyttet i henhold til lande- og regionsspecifikke varemærkelove og -traktater. Al brug af vores varemærker og eventuel goodwill som følge deraf vil være til vores fordel. Tjenesterne og produkterne, der er forbundet med vores tjenester er også beskyttet af patenter i USA og andre lande rundt om i verden. For flere oplysninger om vores patenter, klik her. Vi og vores licensgivere bevarer ejerskab og alle rettigheder til udnyttelsen af tjenesterne og deres komponenter.

2.2 Din brug af Ancestry-indhold

Når du tilgår Ancestry-indhold, accepterer du:

 • Kun at bruge Ancestry-indhold i forbindelse med din personlige brug af tjenesterne eller din faglige slægtshistoriske forskning,
 • Kun at downloade Ancestry-indhold i forbindelse med din slægtshistoriske forskning eller hvis udtrykkeligt tilladt af Ancestry,
 • Ikke at fjerne eventuelle meddelelser om ophavsret eller andre ejendomsretlige meddelelser på eventuelt Ancestry-indhold,
 • Ikke at bruge væsentlige dele af Ancestry-indhold uden for tjenesterne eller på en måde, der er uforenelig med dit abonnement, og
 • At kontakte os for at få vores skriftlige tilladelse, hvis du ønsker at bruge mere end et lille antal af individuelle billeder og dokumenter, som er indhold, der er offentligt eje.

2.3 Anbefalingssystemer

Ancestry driver visse anbefalingssystemer, herunder Ancestry Hints, Ancestry Search og My Ancestry Feed. Vores anbefalingssystemer filtrerer Ancestry- og brugerindhold for at forbedre din brugeroplevelse og foreslå indhold, der kan være relevant for dig. Ancestry Hints foreslår optegnelser, der kan relatere til personer, som en bruger har medtaget i sit Ancestry-stamtræ og giver en bruger mulighed for at gemme denne optegnelse til sit stamtræ. Søgning på Ancestry giver en bruger mulighed for at søge efter optegnelser på tværs af Ancestrys samling af optegnelser. My Ancestry Feed hjælper brugere med at holde sig opdateret om de seneste begivenheder relateret til deres stamtræer og familiegrupper. Nogle af vores tjenester leverer personligt tilpasset annoncering og andre anbefalinger til dig baseret på data, som vi indsamler som forklaret i vores privatlivserklæring.

3. Dit indhold

Visse tjenester kan give dig mulighed for at bidrage med indhold, herunder, men ikke begrænset til: (i) stamtræer, (ii) familieminder såsom fotos, lyd-/videooptagelser og historier, (iii) optegnelsesnoter, kommentarer, meddelelser, og (iv) feedback givet til Ancestry om tjenesterne (“dit indhold”). Dit indhold, der indeholder personoplysninger, vil blive behandlet i overensstemmelse med vores privatlivserklæring.

3.1 Du kontrollerer dit indhold

Ancestry gør ikke krav på eventuelle ejerskabsrettigheder til dit indhold, kontrollerer ikke, hvordan du vælger at dele dit indhold i tjenesterne, eller begrænser, hvordan du deler dit indhold uden for Ancestrys tjenester. Du kan slette dit indhold enten ved at følge instruktionerne i tjenesterne eller ved at logge ind på dine kontoindstillinger og slette din konto. Men hvis du indsender feedback, optegnelsesnoter eller forslag til Ancestry eller vores tjenester, anerkender du, at det anses for at være ikke-fortroligt og ikke-ejendomsretligt beskyttet, og vi kan bruge din feedback, optegnelsesnoter eller forslag til ethvert formål uden nogen forpligtelse eller kompensation til dig.

3.2 Brug af dit indhold

Ved at indsende dit indhold tildeler du Ancestry en ikke-eksklusiv, underlicenserbar, verdensomspændende, royaltyfri licens til at hoste, opbevare, indeksere, kopiere, udgive, distribuere, give adgang til, skabe afledte værker af og på anden måde bruge dit indhold til at levere, markedsføre eller forbedre tjenesterne i overensstemmelse med dine privatlivs- og delingsindstillinger. Du kan opsige Ancestrys licens ved at slette dit indhold, undtagen i det omfang du har delt dit indhold med andre, og de har brugt dit indhold. Du accepterer også, at Ancestry ejer alle indekser og opsamlinger, der indeholder dit indhold, og kan bruge dem, efter dit indhold er slettet.

3.3 Dit ansvar for dit indhold

Du er ansvarlig for beslutningen om at oprette, uploade, offentliggøre eller dele dit indhold. Ved at bidrage med eller tilgå dit indhold, accepterer du, at:

 • Du har alle de nødvendige juridiske rettigheder til at uploade, offentliggøre eller dele dit indhold,
 • Dit indhold ikke overtræder eventuelle gældende love.
 • Dit indhold, som du deler offentligt, vil ikke omfatte personoplysninger, som defineret i vores privatlivserklæring, om en levende person uden dennes samtykke. I tilfælde af levende mindreårige skal du indhente samtykke fra deres forælder eller værge,
 • Alt dit indhold skal overholde fællesskabsreglerne,
 • Hvis du deler dit indhold offentligt, kan andre brugere få adgang til og bruge dit indhold som en del af eller i forbindelse med tjenesterne. Vi er ikke forpligtede til at fjerne noget af dit indhold, når det først er blevet delt offentligt.
 • Du må kun bruge andre brugeres indhold inden for Ancestry-tjenesterne og i overensstemmelse med disse vilkår og de andre politikker, der er indarbejdet ved henvisning,
 • Ancestry forbeholder sig ret til at gennemgå dit indhold og til at screene for ulovligt indhold eller andre overtrædelser af disse vilkår, herunder fællesskabsreglerne, og til at fjerne eller deaktivere adgang til ulovligt indhold eller dit indhold, som vi mener overtræder disse vilkår. Vi vil også fjerne dit indhold som svar på en gyldig retskendelse eller som krævet af gældende lovgivning, og
 • Alvorlige eller gentagne overtrædelser eller lovovertrædelser vil gøre dig til genstand for kontosuspension eller -lukning i overensstemmelse med Ancestrys politikker for moderering af indhold. Ancestrys procedure for vurdering og fjernelse af indhold er beskrevet her.

3.4 Indberetning af overtrædelser af disse vilkår

Ancestry vil advisere enhver bruger, der har underrettet os om indhold, der overtræder vores vilkår, om Ancestrys beslutning om at træffe foranstaltninger mod indholdet, og vil, hvis relevant, underrette den bruger, der leverede indholdet, om en beslutning om at fjerne eller begrænse adgangen til indhold. Enhver person, der berøres af Ancestrys beslutning om indhold, kan kontakte Ancestry her for at appellere eller klage over beslutningen, hvis du er bruger, der er bosiddende i EU.

Hvis du er usikker på, om eventuelt indhold overtræder fællesskabsreglerne, krænker dine rettigheder, indeholder ulovligt materiale eller på anden måde overtræder disse vilkår, bedes du kontakte os eller foretage en indberetning online. Vi respekterer andres immaterielle rettigheder. For klager vedrørende krænkelse af ophavsret eller for at indsende en meddelelse om krænkelse af ophavsret og anmodning om fjernelse, herunder dem, der fremsættes i henhold til U.S. Digital Millennium Copyright Act, skal du klikke her.

4. Fornyelser og annulleringer af Ancestry-tjenester

Dit/dine køb af og abonnement(er) på enhver af tjenesterne er underlagt vilkårene for fornyelse og annullering.

5. Opsigelse eller suspendering af din konto

Vi forbeholder os ret til at begrænse, suspendere eller opsige din adgang til tjenesterne, hvis du overtræder disse vilkår, herunder fællesskabsreglerne. Hvis vi udøver de pågældende rettigheder, vil vi give dig begrundelsen for vores beslutning. Hvis en beslutning er baseret på ulovligheden af ​​dit indhold, vil vi også forklare, hvorfor vi mener, det er ulovligt. Hvis gældende love, hvor du bor, kræver yderligere erklæring eller proces, tilvejebringer vi en sådan erklæring og proces til dig. Medmindre andet kræves ved gældende lov, refunderer vi ikke abonnementsgebyrer eller købsprisen for et DNA-testsæt, hvis du mister adgang til tjenesterne på grund af din overtrædelse af vilkårene, herunder fællesskabsreglerne.

Hvis du har et abonnement, og du opsiger din konto baseret på vores overtrædelse af disse vilkår, og efter at have givet os en 30-dages afhjælpningsperiode, hvorunder vi ikke er i stand til at afhjælpe, refunderer vi eventuelle forudbetalte gebyrer til dig på et forholdsmæssigt grundlag.

6. Ingen garantier

I henhold til afsnit 10.2.1, leverer vi tjenesterne og Ancestry-indholdet til dig “SOM DE ER OG FOREFINDES”, hvilket betyder uden nogen garanti. I det maksimale omfang tilladt ved lov, fraskriver vi os alle garantier, både udtrykkelige eller stiltiende, herunder de stiltiende garantier for ikke-krænkelse, salgbarhed og egnethed til et bestemt formål. Vi giver ingen løfter om (a) Ancestry-indholdet, (b) dit indhold, (c) tjenesternes specifikke funktionalitet, (d) kvaliteten, nøjagtigheden, pålideligheden eller tilgængeligheden af Ancestry-indholdet eller -tjenesterne, eller (e) at tjenesterne vil være fri for vira eller andre skadelige komponenter.

Vi arbejder konstant på at forbedre vores tjenester. Ancestry kører ofte eksperimenter og tester nye funktioner, som muligvis ikke er tilgængelige for alle. Ancestry lover ikke, at eksperimenter eller nye funktioner forbliver tilgængelige eller udvides. Ancestry kan tilføje eller fjerne funktionalitet eller funktioner fra tjenesterne, eller justere, hvilke tjenester der er tilgængelige baseret på din kontotype. For flere oplysninger om dine rettigheder, bedes du læse afsnit 10 og vilkårene for fornyelse og annullering.

7. Ancestrys ansvarsbegrænsning

Ved at bruge tjenesterne accepterer du, at Ancestrys erstatningsansvar er begrænset i det videst mulige omfang tilladt ved lov. Vi er ikke erstatningsansvarlige for eventuel utilsigtet skade, eventuel faktisk, hændelig eller følgemæssig skade eller for eventuelt tab eller krav af nogen art. Hvis du bor i en retskreds, der ikke giver os tilladelse til bredt at begrænse vores erstatningsansvar, gælder nogle af disse begrænsninger muligvis ikke for dig.

Hvis du er utilfreds med enhver del af tjenesterne eller med eventuel erklæring i disse vilkår, er dit eneste retsmiddel at standse brug af tjenesterne og, hvis du bruger enhver af vores abonnementstjenester, annullere dit abonnement som beskrevet her. Vores samlede erstatningsansvar i ethvert anliggende relateret til tjenesterne eller disse vilkår er begrænset til det samlede beløb, du har betalt os i løbet af den 12-måneders periode, der gik forud for den hændelse, der gav anledning til erstatningsansvaret. Denne ansvarsbegrænsning gælder fuldt ud for fastboende i New Jersey.

8. Din skadesløsholdelse

Du accepterer, at du vil fritage og holde Ancestry og dennes tilknyttede selskaber og datterselskaber, deres respektive ledere, direktører, medarbejdere, agenter, efterfølgere og erhververe (“Ancestry-parterne”) skadesløs for eventuelle krav, skadeserstatninger eller andre udgifter (inklusive advokatsalærer) som følge af din brug af tjenesterne og (a) din overtrædelse af disse vilkår eller andre dokumenter eller politikker, der er indarbejdet heri ved henvisning, (b) din krænkelse af en anden persons rettigheder, eller (c) eventuelle krav relateret til dit indhold, herunder en påstand om, at dit indhold har forårsaget skade på en anden person. Denne skadesløsholdelsesforpligtelse vil fortsat gælde, efter du standser din brug af tjenesterne. Derudover fritager du Ancestry-parterne for alle krav, forlangender, søgsmål eller retssager i forbindelse med dit indhold, herunder eventuelt erstatningsansvar relateret til vores brug eller manglende brug af dit indhold, krav vedrørende ærekrænkelse, krænkelse af privatlivets fred, ret til omtale, følelsesmæssig nød eller økonomisk tab.

9. Tjenester, der tilbydes af andre virksomheder

Vores tjenester kan indeholde links til websteder, der drives af tredjeparter, men dette udgør ikke sponsorering, godkendelse eller ansvar. Ancestry fremsætter ingen garantier i forbindelse med eventuelle tilbud eller tredjepartswebsteder, deres indhold, produkter eller tjenester. Læs vilkårene og betingelserne og privatlivsdokumentationen for alle tredjepartswebsteder omhyggeligt igennem, da de kan være væsentligt anderledes end Ancestrys.

10. Tvistbilæggelse, voldgift og afkald på gruppesøgsmål

LÆS DETTE AFSNIT OMHYGGELIGT IGENNEM. DET PÅVIRKER DINE JURIDISKE RETTIGHEDER, HERUNDER DIN RET TIL AT ANLÆGGE SAG VED EN DOMSTOL.

Vi arbejder hårdt på at gøre vores kunder tilfredse. Hvis der opstår en tvist mellem dig og Ancestry, er vores mål at tilbyde et omkostningseffektivt middel til hurtigt at løse tvisten. Hvis du har eventuelle bekymring, eller der opstår en tvist om tjenesterne, accepterer du først at prøve at løse tvisten uformelt ved at kontakte os.

10.1 For kunder i USA

Du og Ancestry er enige om, at disse vilkår påvirker mellemstatslig handel, og at Federal Arbitration Act regulerer fortolkningen og håndhævelsen af disse voldgiftsbestemmelser.

Som brugt i denne aftale er betegnelsen "tvist" beregnet til at være så bred som juridisk tilladt og omfatter, men er ikke begrænset til, alle tvister mellem dig og eventuel anden person, på hvis vegne du har interageret med Ancestry, på den ene side, og Ancestry, herunder enhver af dennes moderselskaber, datterselskaber, forgængere, efterfølgere, erhververe eller tilknyttede selskaber, på den anden side, der opstår som følge af eller på nogen måde vedrører vilkårene, denne voldgiftsaftale eller dine interaktioner med eller forhold til Ancestry. Derudover, hvis du har brugt eller vil bruge Ancestrys tjenester eller på anden måde interagerer med Ancestry på vegne af en mindreårig eller anden enkeltperson, for hvem du er forælder eller værge, accepterer du, på den mindreåriges eller anden persons vegne, at eventuel tvist, der opstår som følge af eller i forbindelse med en sådan brug af Ancestrys tjenester eller anden interaktion med Ancestry, vil være underlagt voldgift, som angivet heri, og underlagt de andre aftaler, der er angivet heri (herunder, men ikke begrænset til, afkaldet på gruppesøgsmål). Du erklærer endvidere, at du har bemyndigelse til at indgå en sådan aftale på den mindreåriges eller anden persons vegne. Eventuel tvist mellem os skal løses gennem endelig og bindende voldgift i overensstemmelse med vilkårene i denne aftale, med følgende tre undtagelser:

 • Hver part i denne aftale vil have mulighed for at løse eventuel tvist, hvis den er kvalificeret, ved en småsagsdomstol med kompetence over dit bopælssted. Hvis eventuel tvist involverer krav om både (1) økonomisk erstatning eller retshjælp og (2) billighedsretlig afhjælpning eller fogedforbud, i det omfang den kompetente domstol for småsager ikke vil afgøre krav om billighedsretlig afhjælpning eller fogedforbud, skal hver part have mulighed for at løse kravene om økonomisk erstatning eller retshjælp ved domstolen for småsager, og eventuelt krav om billighedsretlig afhjælpning eller fogedforbud skal afgøres ved voldgift i medfør af denne aftale. Hvis kravene i eventuel anmodning eller krav om voldgift kunne have været anlagt ved en domstol for småsager, kan enhver part vælge at få kravene behandlet ved en domstol for småsager i stedet for ved voldgift til enhver tid før voldgiftsmanden udpeges, ved at underrette den anden part (eller parter) om dette valg skriftligt. Hvis denne bestemmelse eller begrænsningen af at anlægge sager ved en domstol for småsager findes ugyldig, vil denne bestemmelse være adskillelig, og sagen vil fortsætte ved voldgift. Denne bestemmelse vil på ingen måde tillade, at et søgsmål kan anlægges på et gruppe-, repræsentativt eller konsolideret grundlag.
 • Hver part kan kun anlægge sag ved en domstol i staten Utah for et krav vedrørende krænkelse af patent eller ophavsret.
 • Hvis det er kvalificeret, kan du gøre en relevant føderal, statslig eller lokal myndighed opmærksom på et krav, som kan søge erstatning fra os på dine vegne.

10.1.1 Federal Arbitration Act finder anvendelse

Denne voldgiftsaftale og eventuel uoverensstemmelse eller krav, der udspringer af eller relateret til denne voldgiftsaftale eller overtrædelse af eventuel bestemmelse deri, er underlagt de materielle og proceduremæssige bestemmelser i Federal Arbitration Act (9 U.S.C. § 1 ff.). Parterne forstår og er enige om, at Federal Arbitration Act udelukkende regulerer fortolkningen og håndhævelsen af denne voldgiftsaftale, og at de materielle eller proceduremæssige bestemmelser i en anden retskreds ikke skal anvendes på fortolkningen eller håndhævelsen af denne voldgiftsaftale eller eventuel tvist eller uoverensstemmelse vedrørende fortolkningen eller håndhævelsen af denne voldgiftsaftale.

10.1.2 Tvistbilæggelse forud for voldgift

Hvis en part har til hensigt at søge voldgift i henhold til denne aftale, skal den part, der ønsker voldgift, først underrette den anden part skriftligt om tvisten mindst 60 dage før voldgiften påbegyndes. Eventuel gældende forældelsesperiode skal suspenderes i løbet af denne 60-dages periode. Meddelelse til Ancestry skal sendes til Ancestry på Ancestry Legal Department, 1300 W. Traverse Parkway, Lehi, UT 84043. Meddelelse til dig vil blive givet ved hjælp af de kontaktoplysninger, som du har registreret hos Ancestry, eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilgængelige eller ikke er ajourførte, gennem personlig forkyndelse. Meddelelsen fra enhver af parterne skal indeholde tilstrækkelige oplysninger til, at den modtagende part kan identificere din konto (herunder navn og e-mailadresse, der er brugt til kontoen), samt vurdere og forsøge at løse kravet, herunder en beskrivelse af kravet, de specifikke understøttende fakta for kravet, den ansøgte erstatning og den ansøgte afhjælpning. Dette meddelelseskrav er beregnet til at give begge parter mulighed for at afgive et retfærdigt, faktabaseret tilbud om forlig, hvis parten vælger at gøre det. Ingen af parterne må indlede en voldgift, medmindre parten først tilvejebringer disse oplysninger. I det omfang der foreligger en tvist med hensyn til tilstrækkeligheden af denne meddelelse, skal dette anliggende afgøres af en kompetent domstol før indgivelse af eventuelt krav om voldgift. Hvis en part tilvejebringer disse oplysninger, og tvisten ikke er løst inden for 60 dage, kan hver af parterne derefter indgive et krav om voldgift.

10.1.3 Voldgiftsregler

Ud over som angivet i afsnit 10.1.4 nedenfor, vil voldgift blive udført af JAMS i overensstemmelse med JAMS' strømlinede voldgiftsregler og -procedurer (Streamlined Arbitration Rules and Procedures) for krav, der ikke overstiger 250.000 USD, og JAMS' omfattende voldgiftsregler og -procedurer (Comprehensive Arbitration Rules and Procedures) for krav, der overstiger 250.000 USD, der er gældende på det tidspunkt, voldgiften indledes, med undtagelse af eventuelle regler eller procedurer, der regulerer eller tillader gruppesøgsmål. Eventuel voldgift, der udføres i JAMS, skal afvikles individuelt i nærværelse af en enkelt voldgiftsmand og skal ikke konsolideres med eventuel anden enkeltpersons krav. Hvis ingen oplyste krav eller modkrav overstiger 25.000 USD (eksklusive eventuelt krav om advokatsalærer), skal tvisten udelukkende løses ved indsendelse af dokumenter/skrivebordsvoldgift, medmindre voldgiftsmanden finder god grund til en høring med personligt fremmøde. Hver af parterne kan indgive dispositive begæringer i voldgift, herunder uden begrænsning, en begæring om afvisning og/eller en begæring om summarisk pådømmelse, og voldgiftsmanden skal anvende de standarder, der regulerer sådanne begæringer i henhold til de føderale civile retsplejeregler. Voldgiftsmanden, og ikke eventuel føderal, statslig eller lokal domstol eller myndighed, vil have eksklusiv autoritet til at løse alle tvister, der opstår som følge af eller vedrørende fortolkningen, anvendeligheden, håndhævelsen eller dannelsen af denne voldgiftsaftale, vilkårene eller privatlivserklæringen, herunder, men ikke begrænset til, eventuelt krav om, at hele eller enhver del af disse vilkår eller privatlivserklæringen er ugyldige, og hvorvidt et krav er genstand for voldgift, eller spørgsmålet om afkald ved førelse af retssag. Voldgiftsmanden har beføjelse til at tilkende enhver form for afhjælpning, der ville være tilgængelig ved en domstol i henhold til lov eller ved billighedsretlig afhjælpning. Voldgiftsmandens kendelse vil være skriftlig og bindende for parterne, og kan med henblik på domfældelse indbringes for enhver domstol med kompetence.

For at starte en voldgift i henhold til dette afsnit 10.1.3, skal du gøre følgende: (a) skrive et krav om voldgift, der indeholder en beskrivelse af kravet og størrelsen af den skadeserstatning, som du søger at inddrive (du kan finde en kopi af et krav om voldgift på www.jamsadr.com), (b) sende tre kopier af kravet om voldgift, plus det passende indgivelsesgebyr, til JAMS, Two Embarcadero Center, Suite 1500, San Francisco, California 94111, og (c) sende en kopi af kravet om voldgift til Ancestry på Ancestry Legal Department, 1300 W Traverse Parkway, Lehi, UT 84043. Voldgift kan finde sted i det amt, hvor du bor på tidspunktet for indgivelsen. Du og Ancestry er endvidere enige om at underkaste sig den personlige kompetence tilhørende eventuel føderal eller statslig domstol i San Francisco County, Californien, til at fremtvinge voldgift, udsætte sager, der afventer voldgift, eller til at bekræfte, ændre, omstøde eller fælde dom i sagen, således at afgørelsen fra voldgiftsmanden bliver eksigibel.

Parterne udvælger voldgiftsmanden efter gensidig aftale. Hvis parterne ikke er i stand til gensidigt at vælge en voldgiftsmand, skal voldgiftsmanden vælges som følger: JAMS giver hver part en liste over ni (9) voldgiftsmænd udtrukket fra deres panel af voldgiftsmænd. Hver part har ti (10) kalenderdage til at slette alle navne på listen, som den anser for uacceptable. Hvis der kun er ét fælles navn tilbage på listerne fra alle parter, vil denne enkeltperson blive udpeget som voldgiftsmand. Hvis der er mere end ét fælles navn på listerne fra alle parter, skal parterne skiftevis slette navne fra listen over fælles navne via telefonkonference administreret af JAMS, med sagsøgeren, der sletter først, indtil der kun er ét navn tilbage. Hvis der ikke er et fælles navn tilbage på listerne fra alle parter, vil JAMS tilvejebringe en yderligere liste med ni (9) voldgiftsmænd, hvorfra parterne skiftevis skal slette via telefonkonference administreret af JAMS, med sagsøgeren, der sletter først, indtil der kun er ét navn tilbage. Denne person vil blive udpeget som voldgiftsmanden. Hvis den valgte person ikke er tilgængelig, skal JAMS udstede endnu en liste med ni (9) voldgiftsmænd og gentage den alternative udvælgelsesproces via sletning.

Du skal betale 250 USD – eller det beløb, der ellers kræves i henhold til de på daværende tidspunkt gældende JAMS-regler – for at indlede en voldgift mod os. Hvis voldgiftsmanden finder, at voldgiften ikke er useriøs, skal Ancestry betale alle andre gebyrer, der faktureres af JAMS, herunder sagsgebyrer og voldgifts- og høringsudgifter. Du er ansvarlig for dine egne advokatsalærer, medmindre voldgiftsreglerne og/eller gældende lov foreskriver andet.

10.1.4 Flere krav

Hvis 25 eller flere enkeltpersoner indgiver tvistmeddelelser til Ancestry vedrørende lignende krav, og advokaten for enkeltpersonerne, der indgiver kravene, er den samme eller koordineret for disse enkeltpersoner, i det omfang at kravene behandles ved voldgift, skal de ikke behandles ved voldgift foran JAMS i henhold til JAMS-reglerne, og skal i stedet behandles ved voldgift i American Arbitration Association (“AAA”) som angivet nedenfor.

I den første fase skal 12 voldgiftssager behandles i henhold til AAA-forbrugervoldgiftsreglerne (Consumer Arbitration Rules), hver især for en enkelt voldgiftsmand. Krav fra eventuelle andre enkeltpersoner, som har indgivet lignende krav, og som er repræsenteret af den samme eller koordinerede advokat, skal ikke indgives i AAA, før disse indledende bellwether-sager og den globale mægling, der er beskrevet nedenfor, er afsluttet. Eventuel gældende forældelsesperiode skal suspenderes fra datoen for tvistmeddelelsen beskrevet i afsnit 10.1.2, indtil afslutningen af denne bellwether-proces og den globale mægling beskrevet nedenfor.

Advokaten for Ancestry og advokaten for de enkeltpersoner, der indleder krav, skal hver især udvælge seks sager, der først skal behandles ved voldgift i disse individuelle “bellwether”-sager. Hver af disse 12 voldgiftssager skal behandles i nærværelse af en særskilt voldgiftsdommer. AAA skal tilvejebringe en liste over foreslåede voldgiftsdommere for hver af disse 12 voldgiftssager. Hvis parterne ikke er i stand til at blive enige om voldgiftsmænd fra disse lister, skal hver part have 14 kalenderdage fra listens fremsendelsesdato til at slette op til to navne, der gøres indsigelse mod, nummerere de resterende navne i præferencerækkefølge og returnere listen til AAA. AAA udpeger derefter den højest rangerede, tilbageværende kvalificerede voldgiftsmand fra hver liste til at pådømme hver af de 12 voldgiftssager.

Efter at der er afsagt en endelig, skriftlig kendelse i hver af disse 12 voldgiftssager, skal Ancestry og alle enkeltpersoner, der har indgivet lignende krav, og som er repræsenteret af den samme eller koordinerede advokat, deltage i en global mægling. Advokaten for Ancestry og advokaten for de enkeltpersoner, der har indgivet lignende krav, skal gensidigt vælge en mægler. I tilfælde af, at parterne ikke er i stand til at blive enige om en mægler, skal advokaten for Ancestry og advokaten for de enkeltpersoner, der har indgivet lignende krav, hver foreslå 4 potentielle mæglere – disse forslag må ikke omfatte eventuel enkeltperson, der tjente som voldgiftsdommer i de 12 bellwether-sager. Advokaten for Ancestry og advokaten for de enkeltpersoner, der har indgivet lignende krav, skal successivt slette mæglere fra listen på 8, begyndende med advokaten for de enkeltpersoner, der har indgivet lignende krav, indtil der er én mægler tilbage, som skal fungere som mægler. Mægleren skal modtage rimeligt anonymiserede versioner af de skriftlige voldgiftskendelser, der er afsagt i hver af de 12 bellwether-voldgiftssager. Ancestry skal betale mæglingsgebyret. Parterne har 90 dage til at gennemføre mæglingen, medmindre parterne gensidigt aftaler at forlænge denne periode.

I tilfælde af, at mæglingen ikke løser alle krav, kan Ancestry eller de enkeltpersoner, der har indgivet lignende krav (og hvis krav ikke blev behandlet i de indledende bellwether-sager), vælge enten at indbringe sagen for retten eller for individuel voldgift i AAA. Hvis Ancestry vælger at indbringe sagen for retten, indbringes alle sager for retten. Hvis Ancestry vælger at indbringe sagen for voldgift, kan hver enkeltperson, der har indgivet lignende krav (og hvis krav ikke blev afgjort i de indledende bellwether-sager), stadig vælge at indbringe sagen for retten i stedet for voldgift. I det omfang en af parterne vælger at indbringe sagen for retten, skal disse krav indbringes for en kompetent domstol i staten Utah. I medfør af afsnit 10.1.5 nedenfor, skal alle sådanne krav, der indbringes for retten, ikke indbringes som gruppesøgsmål eller repræsentativt søgsmål.

En kompetent domstol skal have bemyndigelse til at håndhæve dette afsnit 10.1.4 og om nødvendigt pålægge masseindgivelse af voldgiftskrav mod Ancestry i det omfang begge parter ikke overholder de procedurer, der er angivet i dette afsnit 10.1.4. Ellers vil voldgiftsmanden, og ikke eventuel føderal, statslig eller lokal domstol eller myndighed, have eksklusiv autoritet til at løse alle tvister, der opstår som følge af eller vedrørende fortolkningen, anvendeligheden, håndhævelsen eller dannelsen af denne voldgiftsaftale, vilkårene eller privatlivserklæringen, herunder, men ikke begrænset til, eventuelt krav om, at hele eller enhver del af vilkårene eller privatlivserklæringen er ugyldige, og hvorvidt et krav er genstand for voldgift, eller spørgsmålet om afkald ved førelse af retssag.

10.1.5 Ingen gruppesøgsmål

Denne bestemmelse omtales som "afkald på gruppesøgsmål". Parterne er enige om, at hver af parterne kun må løse tvister med den anden på et individuelt grundlag og ikke må indgive et krav som sagsøger i eller medlem af et gruppesøgsmål eller repræsentativt søgsmål. Ud over som udtrykkeligt angivet i afsnit 10.1.4 ovenfor, må ingen enkeltpersons tvister konsolideres med en anden enkeltpersons tvister. Denne bestemmelse gælder både for tvister, der afgøres ved voldgift, og for eventuelle tvister, der afgøres ved retten, i det omfang sådanne tvister opstår. Hvis eventuel domstol eller voldgiftsmand fastslår, at afkaldet på gruppesøgsmål angivet i dette afsnit er ugyldigt eller ikke kan håndhæves af en eller anden årsag, eller at en voldgift kan fortsætte på gruppe- eller repræsentativ basis, skal voldgiftsbestemmelserne ovenfor anses for ugyldige i deres helhed, og parterne skal anses for ikke at være blevet enige om at afgøre tvister ved voldgift. I sådanne tilfælde skal tvisten føres ved den føderale eller statslige kompetente domstol i staten Utah – ikke ved voldgift.

En voldgiftskendelse og dommen, der bekræfter den, gælder kun for den specifikke sag og er ikke bindende for nogen af parterne i eventuel anden sag.

10.1.6 Vilkårenes uafhængighed

Bortset fra som angivet i afkaldet på gruppesøgsmål, hvis eventuel bestemmelse i denne voldgiftsaftale findes ugyldig, uden retskraft, samvittighedsløs eller omstødelig, helt eller delvist, vil en sådan afgørelse ikke påvirke gyldigheden af resten af voldgiftsaftalen. Alle resterende bestemmelser forbliver i kraft og effekt.

10.1.7 Ændringer af dette afsnit

Ancestry vil give tredive (30) dages varsel om eventuelle ændringer, der påvirker indholdet af dette afsnit, ved at offentliggøre en meddelelse om ændringer af vilkårene på tjenesterne, sende dig en meddelelse eller på anden måde underrette dig, når du er logget ind på din konto. Ændringer træder i kraft tredive (30) dage efter, at de er offentliggjort på tjenesterne eller sendt til dig.

Ændringer af dette afsnit vil ellers kun gælde fremadrettet for krav, der opstår efter den tredivte (30.) dag. Hvis en domstol eller voldgiftsmand beslutter, at dette underafsnit "Ændringer af dette afsnit" ikke kan håndhæves eller er ugyldigt, skal dette underafsnit adskilles fra afsnittet "Tvistbilæggelse, voldgift og afkald på gruppesøgsmål", og retten eller voldgiftsmanden skal anvende det første afsnit om voldgift og afkald på gruppesøgsmål, der eksisterede, efter at du begyndte at bruge tjenesterne.

10.1.8 Fortsat gyldighed af bestemmelser

Dette afsnit om tvistbilæggelse, voldgift og afkald på gruppesøgsmål vil bestå efter eventuel opsigelse af din konto eller tjenesterne.

10.2 For kunder uden for USA

Hvis du er en ikke-forbrugerkunde bosiddende i EU eller bor et andet sted uden for USA, accepterer du, at de irske domstole har eksklusiv kompetence over alle tvister (kontraktlige eller ikke-kontraktlige) vedrørende denne aftale.

10.2.1 Forbrugere i EU og Storbritannien

Hvis du er forbruger i EU eller Storbritannien, vil du drage fordel af eventuelle præceptive lovbestemmelser i det land, hvori du er bosat, og intet i denne aftale påvirker dine rettigheder som forbruger til at påberåbe dig sådanne præceptive lovbestemmelser i lokal lovgivning. Vi giver dig en lovbestemt garanti for, at tjenesten vil være i juridisk overensstemmelse på leveringstidspunktet og i løbet af vores kontrakt med dig. I henhold til denne lovbestemte garanti er vi erstatningsansvarlige for eventuel manglende overensstemmelse af tjenesten, og du kan have en ret til afhjælpning i henhold til din lokale lovgivning. Vi giver dig så langt varsel, som med rimelighed er muligt, om eventuel fjernelse eller suspension eller ophør af en tjeneste eller af eventuel funktionalitet eller funktioner.

Hvis du er forbruger bosiddende i EU, er du berettiget til at anlægge eventuel retssag vedrørende denne aftale ved den kompetente domstol på dit bopælssted eller den kompetente domstol på Ancestrys forretningssted i Irland. Hvis du er forbruger bosiddende i Storbritannien, er du berettiget til at anlægge eventuel retssag vedrørende denne aftale ved den kompetente domstol i England og Wales, og du accepterer, at England og Wales har enekompetence over alle tvister (kontraktlige eller ikke-kontraktlige) relateret til denne aftale. Hvis Ancestry søger at håndhæve enhver af sine rettigheder over for dig som forbruger, må vi kun gøre det ved de kompetente domstole i den retskreds, hvori du er bosat. Med forbehold for ovenstående, skal intet indeholdt i dette afsnit begrænse vores rettigheder til at anlægge fuldbyrdelsessager i en anden retskreds eller til at søge beskyttende eller foreløbig retshjælp ved domstolene i en anden retskreds.

Oplysninger til forbrugere i EU i medfør af forordning 524/2013: Europa-Kommissionen foreskriver, at hvis du er en forbruger i EU, har du ret til at henvise en tvist til EU's online-tvistbilæggelsesplatform, som er tilgængelig på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.3 Lovvalg

Hvis du tilgår tjenesterne i USA, regulerer lovene i staten Utah og, hvis relevant, i USA, disse vilkår og brugen af tjenesterne. Du accepterer, at alle krav, der ikke er genstand for voldgift, og som anlægges i USA, vil være underlagt den eksklusive kompetence tilhørende de kompetente domstole i staten Utah. Med forbehold for 10.2.1, hvis du tilgår tjenesterne hvor som helst uden for USA, er det lovene i Irland, der regulerer disse vilkår.

11. Diverse

11.1 Ændringer

Vi kan ændre disse vilkår til enhver tid og accepterer at underrette dig om eventuelle væsentlige ændringer ved at offentliggøre oplysninger gennem tjenesterne eller sende dig en e-mail. Væsentlige ændringer træder i kraft tredive dage efter, at de offentliggøres, bortset fra ændringer, der vedrører nye tjenester eller lovkrav, som træder i kraft med det samme. Din fortsatte brug af tjenesterne betyder, at du accepterer de ændrede vilkår. Hvis du ikke accepterer ændringerne, bør du standse din brug af tjenesterne og, hvis relevant, annullere dit abonnement.

11.2 Hele aftalen

Disse vilkår og andre dokumenter, der er indarbejdet heri ved henvisning, udgør hele aftalen mellem dig og Ancestry vedrørende din brug af tjenesterne og erstatter alle tidligere aftaler.

11.3 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser

Vi forbeholder os retten til at tildele eller overdrage vores rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale. Hvis Ancestry eller eventuel tjenesteudbyder erhverves eller overdrages til en anden enhed (helt eller delvist, og herunder i forbindelse med konkurs eller lignende procedurer), accepterer du, at Ancestry kan dele dine personoplysninger og dit indhold med den pågældende enhed. Du må ikke, uden skriftligt samtykke fra Ancestry, tildele eller overdrage nogen af dine rettigheder og forpligtelser i henhold til disse vilkår. Der er ingen tredjepartsbegunstigede til disse vilkår.

11.4 Vilkårenes uafhængighed

Medmindre det udtrykkeligt er angivet heri, vil den manglende retskraft af eventuelt afsnit eller bestemmelse i disse vilkår ikke påvirke retskraften af de resterende vilkår.

11.5 Intet afkald

Vores manglende håndhævelse af eventuel bestemmelse i disse vilkår er ikke et afkald på vores rettigheder i henhold til den pågældende bestemmelse, og vi forbeholder os alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er tildelt dig heri.

11.6 Mindreårige på 13 år og yngre.

Ancestry søger eller indsamler ikke bevidst eventuelle personoplysninger direkte fra nogen person under 13 år og vil gøre sig kommercielt rimelige anstrengelser på at slette sådanne oplysninger fra vores systemer.

11.7 Lov om rimelig kreditoplysning (Fair Credit Reporting Act)

Ancestry er ikke et forbrugerrapporteringsbureau som defineret i Fair Credit Reporting Act ("FCRA"), og de oplysninger, som du kan få adgang til på tjenesterne, er ikke blevet indsamlet helt eller delvist med henblik på at tilvejebringe forbrugerrapporter, som defineret i FCRA. DU MÅ IKKE BRUGE TJENESTERNE SOM EN FAKTOR TIL (1) AT FASTSLÅ EN ENKELTPERSONS BERETTIGELSE TIL PERSONLIG KREDIT ELLER FORSIKRING ELLER TIL AT VURDERE RISICI FORBUNDET MED EKSISTERENDE FORBRUGERKREDITFORPLIGTELSER, (2) AT VURDERE EN ENKELTPERSON MED HENBLIK PÅ ANSÆTTELSE, FORFREMMELSE, FORFLYTTELSE ELLER FASTHOLDELSE (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ANSÆTTELSE AF HUSSTANDSARBEJDERE SÅSOM BABYSITTERE, RENGØRINGSPERSONALE, BARNEPIGER, KONTRAHENTER OG ANDRE ENKELTPERSONER), ELLER (3) EVENTUEL ANDEN PERSONLIG FORRETNINGSTRANSAKTION MED EN ANDEN ENKELTPERSON (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, LEASING AF EN LEJLIGHED).

11.8 Politik for indsendelse af uopfordrede idéer

Ancestry hverken accepterer, gennemgår eller overvejer uopfordrede idéer eller materialer (herunder, uden begrænsning, nye reklamekampagner, nye kampagner, nye produkter eller teknologier, processer, materialer, markedsføringsplaner eller nye produktnavne) ud over dem, som Ancestry specifikt har anmodet om. Undlad venligst at sende dine uopfordrede ideer eller materialer til Ancestry eller nogen medarbejdere hos Ancestry. Hvis du sender dem, forstår og accepterer du, at Ancestry vil betragte de uopfordrede idéer og materialer, som du indsender, som ikke-fortrolige og ikke-ejendomsretligt beskyttede, og Ancestry vil være berettiget til ubegrænset brug af disse idéer og materialer, uden forpligtelser, hverken kontraktmæssige eller på anden måde, og uden nogen form for kompensation til dig.

 

Disse vilkår og betingelser blev konsolideret fra separate tidligere versioner. For tidligere versioner af de vilkår og betingelser, der gælder for tjenesterne, klik her.