Termini u Kundizzjonijiet ta’ Ancestry

Data Effettiva: 17 ta' Jannar 2024

 

Sommarju tal-Bidliet

Dan is-sommarju huwa maħsub biex jgħinek tifhem il-bidliet riċenti fit-Termini ta’ Ancestry u kif il-bidliet jistgħu jħallu impatt fuqek. Inħeġġuk tirrevedi t-Termini kollha, flimkien mad-Dikjarazzjoni tal-Privatezza.

L-aktar bidliet riċenti:

 • Żidna lingwaġġ biex nispjegaw aħjar kif il-kontenut li ttella' jintuża fuq is-Servizzi ta' Ancestry® u r-responsabbiltajiet tiegħek għal tali kontenut sabiex il-pjattaforma tagħna tibqa' sigura.
 • Żidna lingwaġġ biex nindirizzaw karatteristiċi ġodda fis-servizz ta’ tqabbil ta’ AncestryDNA® u karatteristiċi jew servizzi AncestryDNA® li jistgħu jinħarġu fil-futur.
 • Żidna lingwaġġ biex niċċaraw it-termini rigward l-Użu tas-Servizzi tiegħek.
 • Żidna lingwaġġ biex niddeskrivu kif nużaw is-sistemi ta’ rakkomandazzjoni.

Merħba f’Ancestry®, l-ikbar riżorsa online fid-dinja tal-istorja tal-familji biex tibni arblu tar-razza, issib antenati ġodda, u taqsam l-iskoperti tiegħek mal-familja. Jekk jogħġbok aqra bir-reqqa t-Termini, peress li jirregolaw l-użu tiegħek tal-prodotti u s-servizzi offruti minn Ancestry u l-affiljati tagħna. Biex ngħinuk taqra dawn it-Termini, aħna qassamniehom fit-taqsimiet li ġejjin:

 

1.   Introduzzjoni għas-Servizzi
2.   Kontenut ta’ Ancestry
3.   Il-Kontenut Tiegħek
4.   Tiġdid u Kanċellazzjonijiet għal Servizzi ta’ Ancestry
5.   Terminazzjoni jew Sospensjoni tal-Kont Tiegħek
6.   Ebda Garanzija
7.   Responsabbiltà Limitata ta’ Ancestry
8.   L-Indennizz Tiegħek
9.   Servizzi Offruti minn Kumpaniji Oħra
10.   Soluzzjoni tat-Tilwim, Abritraġġ u Rinunzja ta’ Azzjoni Kollettiva
11.   Oħrajn

1.  Introduzzjoni u Servizzi:

Meta tuża kwalunkwe sit elettroniku, servizz, u apps tal-mowbajl li jgħaqqdu dawn it-Termini u Kundizzjonijiet (it-“Termini”)—®, AncestryDNA®, Newspapers.com, Find a Grave®, Fold3®, Forces War Records, Archives®, u WeRemember®—kif ukoll ditti oħra relatati (is-“Servizzi"), inti taqbel ma’ dawn it-Termini. Kwalunkwe karatteristika ġdida inkluża fis-Servizzi fil-futur tkun soġġetta wkoll għal dawn it-Termini.

Qed tidħol f’dawn it-Termini ma’ entità speċifika ta’ Ancestry skont liema Servizz qed tuża u fejn tinsab. Jekk jogħġbok ara l-lista tal-entitajiet ta’ Ancestry skont is-Servizz u l-ġeografija hawn. Ir-referenzi kollha għal “Ancestry”, “aħna”, jew “tagħna” f’dawn it-termini jirreferu għall-entità ta’ Ancestry rilevanti f’dik il-lista. Aħna nirriżervaw id-dritt li nbiddlu l-parti tal-entità ta’ Ancestry għal dawn it-Termini fi kwalunkwe  ħin.

Dawn it-Termini jinkorporaw b'referenza politiki u linji gwida addizzjonali, inklużi r-Regoli tal-Komunità, il-Politika dwar il-Cookie, il-Politika dwar id-Drittijiet tal-Awtur, it-Termini tat-Tiġdid u l-Kanċellazzjoni, kif ukoll id-Dikjarazzjoni ta' Privatezza tagħna, li tispjega kif niġbru u nużaw id-data personali tiegħek. Jekk jogħġbok aqra sew dawn id-dokumenti kollha biex tifhem id-drittijiet u r-responsabbiltajiet tiegħek meta tuża s-Servizzi. Jekk int ma taqbilx ma' dawn it-Termini, m'għandekx tuża s-Servizzi tagħna.

Jistgħu japplikaw termini addizzjonali meta tirreġistra għal Servizz ġdid jew tieħu vantaġġ minn promozzjoni ġdida jew offerta speċjali. Dawn it-termini jiġu żvelati lilek minn qabel u jsiru parti mill-ftehim tiegħek magħna. Jekk xi termini addizzjonali jkunu f’konflitt ma’ dawn it-Termini, dawk it-termini addizzjonali jipprevalu.

Jekk għandek xi mistoqsijiet dwar dawn it-Termini jew is-Servizzi tagħna, jekk jogħġbok ikkuntattjana.

1.1 Riżultati Mhux Mistennija

Meta tuża s-Servizzi tagħna tista' tiskopri fatti mhux mistennija dwarek innifsek jew dwar il-familja tiegħek. Tista' wkoll tiltaqa' ma' kontenut li ssibu offensiv, mhux preċiż, jew oġġezzjonabbli b'xi mod ieħor. Filwaqt li jista’ jkollok reazzjoni emozzjonali qawwija, kif jistgħu oħrajn li magħhom taqsam dawn l-iskoperti, inti taqbel espressament li tassumi r-riskji kollha assoċjati mal-użu tiegħek tas-Servizzi u li ma żżommx lil Ancestry responsabbli għal kwalunkwe konsegwenzi soċjali, emozzjonali jew legali ta’ tali skoperti jew laqgħat. Għal aktar informazzjoni dwar ir-Responsabbiltà Limitata ta’ Ancestry, jekk jogħġbok irrevedi Taqsima 7 ta’ dawn it-Termini.

1.2 Eliġibbiltà għall-Użu tas-Servizzi

Kull min juża s-Servizzi, kemm jekk mistieden mhux irreġistrat, mistieden irreġistrat b’xejn, abbonat imħallas, jew xerrej jew reġistrant ta’ kit ta’ AncestryDNA, huwa “Utent.” L-utenti jista' jkollhom bżonn jirreġistraw kont biex jużaw ċerti Servizzi, u inti taqbel li tipprovdi informazzjoni preċiża, kompluta u kurrenti meta tirreġistra.

Is-Servizzi huma maħsuba għal dawk li laħqu l-età tal-kunsens fejn qed jiġu offruti is-Servizzi. Jekk għandek bejn 13-il sena u l-età tal-kunsens fejn tgħix, tista' tuża s-Servizzi (esklużi s-Servizzi tad-DNA) bil-permess tal-ġenitur jew tal-kustodju tiegħek. Tfal taħt it-13-il sena mhumiex permessi joħolqu kontijiet, madankollu, għandhom permess jużaw AncestryClassroom™ permezz tal-iskola tagħhom (jekk hu disponibbli) u bil-permess tal-ġenitur jew tal-kustodju tagħhom.

1.3  Użu tas-Servizzi

Biex ikollok aċċess għas-Servizzi, inti taqbel:

 • Li tikkonforma mar- Regoli tal-Komunità, il-Politka tal-Cookies, il-Politika tad-Drittijiet tal-Awtur, u t-Termini ta’ Tiġdid u Kanċellazzjoni ta’ Ancestry;
 • Li tikkonforma mal-liġijiet applikabbli kollha;
 • Li tkun responsabbli għal kull użu u attività tas-Servizzi assoċjati mal-kont tiegħek jew mal-informazzjoni tal-login;
 • Li tikkuntattjana jekk tissuspetta li l-kont tiegħek intuża mingħajr l-awtorizzazzjoni tiegħek jew jekk temmen li l-informazzjoni tal-login tiegħek insterqu;
 • Li ma terġax tbiegħ is-Servizzi jew ma terġax tbiegħ, tirriproduċi, jew tippubblika kwalunkwe kontenut jew informazzjoni misjuba fuq is-Servizzi, ħlief kif deskritt b’mod espliċitu f’dawn it-Termini;
 • Li ma tevitax, tiddiżattivax, jew b'xi mod ieħor tinterferixxi mal-karatteristiċi tas-Servizzi relatati mas-sigurtà, inkluż billi tippermetti lil partijiet terzi mhux awtorizzati jaċċessaw is-Servizzi billi jużaw il-kredenzjali tiegħek;
 • Li ma taqsamx, ma taċċessax jew ma tiġborx data minn kwalunkwe Servizz bl-ingrossa jew tipprova taċċessa data mingħajr permess—sew jekk manwalment jew b'mezzi awtomatizzati. Dan jinkludi, iżda mhux limitat għal, kwalunkwe użu ta’ intelliġenza artifiċjali, bot, crawler, spider, data-miner, jew scraper; u
 • Li ma tużax is-Servizzi b'rabta ma' xi proċediment ġudizzjarju.

1.4 Termini Addizzjonali Applikabbli għall-Użu tas-Servizzi tad-DNA

L-iskop tas-Servizzi tad-DNA huwa li jipprovdu riżultati ġenetiċi u ġenealoġiċi u rapporti relatati għall-użu informattiv, rikreattiv, edukattiv, personali u riċerkattiv tiegħek. Kif użata f’dawn it-Termini, “Servizzi tad-DNA” tirreferi għall-użu u r-reġistrazzjoni ta’ kit tat-test AncestryDNA jew it-tlugħ tad-Data tad-DNA tiegħek, l-ipproċessar u l-ittestjar ġenetiku tal-kampjun tiegħek, il-ħażna tal-kampjun tiegħek u kwalunkwe DNA estratt (kif applikabbli), u l-għodod tagħna bbażati fuq il-web jew fuq l-app tal-mobile li jagħtuk stimi tal-etniċità, informazzjoni dwar il-karatteristiċi, u riżultati oħra relatati mal-ġenetika u servizzi assoċjati.

1.4.1 Eliġibilità għall-Użu tas-Servizzi tad-DNA

Is-Servizzi tad-DNA huma maħsuba għal dawk li jkunu laħqu l-età tal-kunsens fejn is-Servizzi tad-DNA jkunu qed jiġu offruti u trid ikollok mill-inqas dik l-età biex tixtri jew tirreġistra kit tat-test AncestryDNA jew ittella’ d-Data tad-DNA tiegħek. Biex tgħinna niżguraw l-integrità u l-kwalità tad-database tagħna u biex nipproteġu l-privatezza tiegħek, kull adult li jissottometti kampjun għal test tad-DNA jew itella’ d-Data tad-DNA tiegħu għandu joħloq il-kont tiegħu stess u jirreġistra t-test tiegħu stess. Waqt ir-reġistrazzjoni, trid tagħti kunsens espliċitu għall-ipproċessar ta' informazzjoni personali sensittiva. Bħala ġenitur jew kustodju legali, tista’ tagħtina Informazzjoni Personali tat-tifel/tifla minuri tiegħek stess u tista’ taċċetta Servizzi tad-DNA f’isem it-tifel/tifla minuri tiegħek billi tuża l-kont tiegħek. Meta tirreġistrea test tad-DNA għal, jew tissottometti kwalunkwe Informazzjoni Personali dwar minuri, tafferma li inti l-ġenitur jew il-kustodju legali tiegħu/tagħha. Taqbel ukoll li tiddiskuti s-Servizzi tad-DNA mal-minuri u l-minuri qabel jew qablet mal-ġbir u l-ipproċessar tal-kampjun tiegħu jew tagħha.

1.4.2 L-Użu Tiegħek tas-Servizzi tad-DNA

Minbarra r-rekwiżiti f’Taqsima 1.3 hawn fuq, inti taqbel ukoll:

 • Li ma tbigħx mill-ġdid kits tat-test AncestryDNA;
 • Kwalunkwe kampjun li tipprovdi huwa jew tiegħek jew ta’ persuna li inti ġenitur jew kustodju legali tagħha;
 • Kwalunkwe Data tad-DNA li ttella' hija tiegħek;
 • Li ma tibgħatilniex kampjun li jikser kwalunkwe projbizzjoni ta’ esportazzjoni jew liġi oħra;
 • Li meta tipprovdilna kampjun, ma takkwista l-ebda drittijiet fi kwalunkwe riċerka jew prodotti kummerċjali żviluppati minna jew mill-kollaboraturi/imsieħba tagħna u ma tirċievi l-ebda kumpens relatat ma’ tali riċerka jew żvilupp ta’ prodotti; u
 • Li ma tużax informazzjoni miksuba mis-Servizzi tad-DNA (inkluża kwalunkwe Data tad-DNA imniżżla), kemm jekk kollha kemm hi, parzjalment, jew flimkien ma' kwalunkwe bażi tad-data jew servizz ieħor, għal kwalunkwe skop mediku, dijanjostiku jew ta' ttestjar tal-paternità, fi kwalunkwe proċediment ġudizzjarju, jew għal xi skop diskriminatorju jew attività illegali.

1.4.3 Il-Provvista tas-Servizzi tad-DNA ta’ Ancestry

Inti taqbel li sabiex niffaċilitaw l-użu tiegħek tas-Servizzi tad-DNA, nistgħu direttament jew permezz ta’ kumpaniji oħra li jgħinuna nipprovdu Servizzi tad-DNA:

 • Nipprovdu l-kampjun tiegħek lil kumpaniji oħra li jgħinuna nipprovdu s-Servizzi tad-DNA, bħal lill-imsieħba tal-laboratorju jew tal-bijobank tagħna;
 • Noħorġu DNA mill-kampjun tiegħek;
 • Inwettqu testijiet ġenetiċi fl-Istati Uniti (jew, fil-futur, f’pajjiżi oħra) fuq id-DNA estratt bl-użu ta’ metodi tal-ittestjar disponibbli bħalissa jew li se jiġu żviluppati iktar tard;
 • Inqabblu d-Data tad-DNA tiegħek ma' Data tad-DNA ta' Utenti oħra biex nipprovdu s-Servizzi tad-DNA, inkluż it-tqabbil tiegħek ma' oħrajn fil-bażi tad-data tagħna li magħhom taqsam id-DNA (int għandek kontroll dwar jekk tarax jew le t-tqabbil tad-DNA tiegħek);
 • Niżvelaw lilek, u lil oħrajn li tawtorizza, ir-riżultati tat-testijiet imwettqa;
 • Naħżnu d-Data tad-DNA tiegħek;
 • Naħżnu l-kampjun tiegħek u kwalunkwe DNA estratt f'bijobank li jinsab fl-Istati Uniti, jew neqirdu kwalunkwe kampjun li jkun fadal u DNA estratt wara li l-kampjun tiegħek ikun ġie pproċessat; ladarba jiġi sottomess lilna, il-kampjun tiegħek, inkluż kwalunkwe DNA estratt, ma jistax jintbagħat lura lilek. Tista' titlob li neqirdu l-kampjun tiegħek u kull DNA estratt. F'ċerti każijiet nistgħu neqirdu kampjuni u/jew DNA estratt biex inżommu l-livelli tal-kwalità tal-bijobank;
 • Nippermettu lil uħud mil-laboratorji imsieħba tagħna jużaw porzjon ta' kampjuni attivati jew mhux attivati biex jikkalibraw jew jivvalidaw strumenti, tagħmir, jew metodi tal-laboratorju użati fil-provvista tas-Servizzi tad-DNA; u
 • Nużaw l-Informazzjoni Ġenetika tiegħek u Informazzjoni Personali oħra kif deskritt f’dawn it-Termini u Dikjarazzjoni ta’ Privatezza.

1.4.4 Tniżżil tad-Data tad-DNA tiegħek

Aħna nipproteġu l-informazzjoni tiegħek kif deskritt fid-Dikjarazzjoni tal-Privatezza tagħna. Jekk tagħżel li tniżżel kopja tad-Data tad-DNA tiegħek, dik il-kopja mhijiex protetta mill-miżuri ta’ sigurtà tagħna u inti biss tkun responsabbli għall-ħażna, is-sigurtà u l-protezzjoni ta’ dik id-data mniżżla. Ancestry m’għandha l-ebda responsabbiltà jekk tagħżel li taqsam jew tittrasferixxi d-Data tad-DNA tiegħek li tniżżel ma’ ħaddieħor, jew intenzjonalment jew involontarjament. Id-Data tad-DNA tiegħek hija maħsuba biss għall-użu personali tiegħek.

1.4.5 Nota għall-Utenti li rċevew trapjant tal-mudullun jew taċ-ċelluli staminali

Jekk irċevejt trapjant tal-mudullun jew ta’ ċelloli staminali, il-kampjun li tipprovdi jista’ jkun fih ċelloli bid-DNA tiegħek kif ukoll ċelloli bid-DNA tad-donatur tiegħek. Id-DNA għall-ittestjar ġenetiku jiġi estratt miċ-ċelloli fil-kampjun tiegħek, u l-kombinazzjoni tas-sorsi tad-DNA tista’ tirriżulta f’test jew f’testijiet li ma jirnexxux jew riżultati li huma bbażati fuq id-DNA tad-donatur tiegħek. Għalhekk, nirrakkomandaw li dawk li jkunu rċevew trapjant tal-mudullun jew taċ-ċelluli staminali ma jagħmlux it-test ta’ AncestryDNA. Jekk diġà ħadt it-test, jekk jogħġbok ikkuntattjana għal aktar għajnuna.

2. Kontenut ta’ Ancestry

Is-Servizzi fihom ritratti, vidjows, dokumenti, rekords, indiċi ta’ kontenut, u kontenut ieħor ipprovdut lilek minn Ancestry (“Kontenut ta’ Ancestry”) li jistgħu jvarjaw skont l-abbonament u l-post tiegħek. Ħlief għar-rekords ta’ WebSearch, li huma rregolati mit-termini tal-partijiet terzi li jospitaw ir-rekords, il-Kontenut kollu ta’ Ancestry jista’ jintuża biss skont dawn it-Termini, inkluż il-Kontenut ta’ Ancestry li jista’ jkun ukoll fid-dominju pubbliku (“Kontenut fid-Dominju Pubbliku”).

2.1 Drittijiet tal-Proprjetà Intellettwali għall-Kontenut ta’ Ancestry

L-elementi kollha tas-Servizzi li huma maħluqa minna jew taħt id-direzzjoni tagħna, jew fejn id-drittijiet tal-awtur ġew assenjati jew liċenzjati lilna, huma soġġetti għal protezzjonijiet tad-drittijiet tal-awtur speċifiċi għall-pajjiż madwar id-dinja u għal konvenzjonijiet internazzjonali. Għal informazzjoni addizzjonali dwar il-Politika tad-Drittijiet tal-Awtur tagħna, ikklikkja hawn. Is-Servizzi jinkludu wkoll trademarks li huma l-proprjetà tagħna u protetti taħt liġijiet u trattati tat-trademarks speċifiċi għall-pajjiż u r-reġjun. L-użu tat-trademarks tagħna u kwalunkwe ġid li tirriżulta minnu se jkunu għall-benefiċċju tagħna. Is-Servizzi u l-prodotti assoċjati mas-Servizzi tagħna huma wkoll protetti minn privattivi fl-Istati Uniti u pajjiżi oħra madwar id-dinja. Għal aktar informazzjoni dwar il-privattivi tagħna, ikklikkja hawn. Aħna u l-liċenzjaturi tagħna nżommu s-sjieda u d-drittijiet kollha fl-isfruttament tas-Servizzi u l-partijiet komponenti tagħhom.

2.2 L-Użu Tiegħek tal-Kontenut ta’ Ancestry

Meta taċċessa l-Kontenut ta’ Ancestry inti taqbel:

 • Li tuża l-Kontenut ta’ Ancestry biss b’rabta mal-użu personali tiegħek tas-Servizzi jew għal riċerka professjonali tal-istorja tal-familja;
 • Li tniżżel il-Kontenut ta’ Ancestry biss b’rabta mar-riċerka tal-istorja tal-familja tiegħek jew fejn espressament permess minn Ancestry;
 • Li ma tneħħix xi drittijiet tal-awtur jew avviżi proprjetarji oħra fuq kwalunkwe Kontenut ta’ Ancestry;
 • Li ma tużax porzjonijiet sinifikanti tal-Kontenut ta’ Ancestry barra s-Servizzi, jew b’mod inkonsistenti mal-abbonament tiegħek; u
 • Li  tikkuntattjana biex tikseb permess bil-miktub biex tuża aktar minn numru żgħir ta’ ritratti u dokumenti li huma Kontenut fid-Dominju Pubbliku.

2.3 Sistemi ta' Rakkomandazzjoni

Ancestry topera ċerti sistemi ta’ rakkomandazzjoni, inklużi Ancestry Hints, Ancestry Search u My Ancestry Feed. Is-sistemi ta’ rakkomandazzjoni tagħna jiffiltraw il-kontenut ta’ Ancestry u tal-utent biex itejbu l-esperjenza tal-utent tiegħek u jissuġġerixxu kontenut li jista’ jkun rilevanti għalik. Ancestry Hints topera biex tissuġġerixxi rekords relatati ma' individwi li utent inkluda fl-arblu tar-razza ta’ Ancestry tiegħu u tippermetti lill-utent l-għażla li jsalva dan ir-rekord fl-arblu tar-razza tiegħu. Search on Ancestry tippermetti lil utent ifittex rekords fil-kollezzjoni ta’ rekords ta’ Ancestry. My Ancestry Feed tgħin lill-utenti jibqgħu aġġornati dwar avvenimenti reċenti relatati mal-arbli u l-gruppi tal-familja tagħhom. Uħud mis-Servizzi tagħna jipprovdulek reklamar personalizzat u rakkomandazzjonijiet oħra bbażati fuq data li niġbru kif spjegat fid-Dikjarazzjoni ta' Privatezza tagħna.

3. Il-Kontenut Tiegħek

Ċerti Servizzi jistgħu jippermettulek tikkontribwixxi kontenut, inkluż iżda mhux limitat għal: (i) arbli tar-razza; (ii) memorji tal-familja bħal ritratti, reġistrazzjonijiet awdjo/vidjo, u stejjer; (iii) jirreġistra annotazzjonijiet, kummenti, messaġġi; u (iv) feedback ipprovdut lil Ancestry dwar is-Servizzi (“Kontenut Tiegħek”). Il-Kontenut tiegħek li fih Informazzjoni Personali se jiġi ttrattat skont id-Dikjarazzjoni ta’ Privatezza tagħna.

3.1 Int Tikkontrolla l-Kontenut Tiegħek

Ancestry ma titlob l-ebda dritt ta’ sjieda għall-Kontenut Tiegħek, tikkontrolla kif tagħżel li taqsam il-Kontenut Tiegħek fis-Servizzi, jew tillimita kif taqsam il-Kontenut Tiegħek barra mis-Servizzi ta’ Ancestry. Tista’ tħassar il-Kontenut Tiegħek jew billi ssegwi l-istruzzjonijiet provduti fis-Servizzi jew billi tidħol fis-Settings tal-Kont tiegħek u tħassar il-Kont tiegħek. Madankollu, jekk tissottometti feedback, tirreġistra annotazzjonijiet, jew suġġerimenti dwar Ancestry jew is-Servizzi tagħna, int tirrikonoxxi li huwa meqjus bħala mhux kunfidenzjali u mhux proprjetarju u nistgħu nużaw ir-reazzjonijiet tiegħek, nirreġistraw annotazzjonijiet, jew suġġerimenti għal kwalunkwe skop mingħajr ebda obbligu jew kumpens għalik.

3.2 L-Użu tal-Kontenut Tiegħek

Meta tissottometti l-Kontenut Tiegħek, tagħti lil Ancestry liċenzja mhux esklussiva, sottoliċenzjabbli, madwar id-dinja u ħielsa mir-royalties biex tospita, taħżen, tindika, tikkopja, tippubblika, tqassam, tipprovdi aċċess għal, toħloq xogħlijiet derivattivi ta’, u tuża b’xi mod ieħor il-Kontenut Tiegħek. biex tipprovdi, tippromwovi, jew ittejjeb is-Servizzi, konsistenti mas-settings tal-privatezza u l-kondiviżjoni tiegħek. Tista’ twaqqaf il-liċenzja ta’ Ancestry billi tħassar il-Kontenut Tiegħek, ħlief sal-punt li tkun qsamt il-Kontenut Tiegħek ma’ oħrajn u dawn użaw il-Kontenut Tiegħek. Inti taqbel ukoll li Ancestry tippossjedi kwalunkwe indiċi u kompilazzjoni li tinkludi l-Kontenut Tiegħek u tista' tużahom wara li l-Kontenut Tiegħek jitħassar.

3.3 Ir-Responsabbiltajiet Tiegħek għall-Kontenut Tiegħek

Int responsabbli għad-deċiżjoni li toħloq, ittella’, tpoġġi, jew taqsam il-Kontenut Tiegħek. Billi tikkontribwixxi jew taċċessa l-Kontenut Tiegħek inti taqbel li:

 • Int għandek id-drittijiet legali kollha meħtieġa biex ittella’, tpoġġi, jew tikkondividi l-Kontenut Tiegħek;
 • Il-Kontenut tiegħek ma jikser l-ebda liġi applikabbli.
 • Il-Kontenut tiegħek li taqsam pubblikament mhux se jinkludi Informazzjoni Personali kif definita fid-Dikjarazzjoni ta' Privatezza tagħna dwar persuna ħajja mingħajr il-kunsens tagħha. Fil-każ ta’ minorenni ħajjin, int se tikseb il-kunsens mill-ġenitur jew il-kustodju tagħhom;
 • Il-Kontenut Tiegħek kollu se jikkonforma mar-Regoli tal-Komunità;
 • Jekk taqsam il-Kontenut Tiegħek pubblikament, utenti oħra jistgħu jaċċessaw u jużaw il-Kontenut Tiegħek bħala parti minn, jew flimkien mas-Servizzi. M’aħniex meħtieġa li nneħħu l-ebda Kontenut Tiegħek ladarba jkun ġie kondiviż pubblikament.
 • Se tuża l-kontenut ta’ Utenti oħra biss fi ħdan is-Servizzi ta’ Ancestry u f’konformità ma’ dawn it-Termini u l-politiki l-oħra inkorporati b’referenza;
 • Ancestry tirriżerva d-dritt li tirrevedi l-Kontenut Tiegħek u li tiskrinja għal kontenut illegali jew ksur ieħor ta’ dawn it-Termini, inklużi r-Regoli tal-Komunità, u li tneħħi jew tiddiżattiva l-aċċess għal kontenut illegali jew il-Kontenut Tiegħek li aħna nemmnu li jikser dawn it-Termini. Inneħħu wkoll il-Kontenut Tiegħek bi tweġiba għal ordni tal-qorti valida jew kif meħtieġ mil-liġi applikabbli; u
 • Ksur jew offiżi serji jew ripetuti se jissuġġettawk għal sospensjoni jew terminazzjoni tal-kont skont il-politiki ta' moderazzjoni tal-kontenut ta' Ancestry Il-proċedura ta’ Ancestry għall-valutazzjoni u t-tneħħija tal-kontenut hija stabbilita hawn.

3.4 Rapportar ta’ Ksur ta’ dawn it-Termini

Ancestry se tavża lil kull utent li jkun avżana dwar kontenut li jikser it-Termini tagħna bid-deċiżjoni ta’ Ancestry li tieħu kwalunkwe azzjoni kontra l-kontenut, u, fejn rilevanti, tinnotifika lill-utent li pprovda l-kontenut b’deċiżjoni biex jitneħħa jew jiġi restritt l-aċċess għall-kontenut. Kwalunkwe persuna affettwata mid-deċiżjoni ta' Ancestry dwar il-kontenut tista' tikkuntattja lil Ancestry hawn biex tappella, jew tfittex rimedju jekk inti utent ibbażat fl-UE fir-rigward tad-deċiżjoni.

Jekk inti mħasseb li xi kontenut jikser ir-Regoli tal-Komunità, jikser id-drittijiet tiegħek, fih materjal illegali, jew inkella jikser dawn it-Termini, jekk jogħġbok ikkuntattjana jew imla rapport online. Aħna nirrispettaw id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali ta’ ħaddieħor. Għal ilmenti dwar ksur tad-drittijiet tal-awtur jew biex tissottometti avviż ta’ ksur tad-drittijiet tal-awtur u talba għat-tneħħija, inklużi dawk li saru skont l-Att dwar id-Drittijiet tal-Awtur tal-Millenju Diġitali tal-Istati Uniti, ikklikkja hawn.

4. Tiġdid u Kanċellazzjonijiet għal Servizzi ta’ Ancestry

Ix-xiri tiegħek ta’ u l-abbonament(i) għal kwalunkwe wieħed mis-Servizzi huma soġġetti għat-Termini ta’ Tiġdid u Kanċellazzjoni.

5. Terminazzjoni jew Sospensjoni tal-Kont Tiegħek

Aħna nirriżervaw id-dritt li nillimitaw, nissospendu jew intemmu l-aċċess tiegħek għas-Servizzi jekk tikser dawn it-Termini, inklużi r-Regoli tal-Komunità. Jekk neżerċitaw dawk id-drittijiet, aħna nipprovdulek ir-raġuni għad-deċiżjoni tagħna. Jekk deċiżjoni hija bbażata fuq l-illegalità tal-Kontenut Tiegħek, aħna nispjegaw ukoll għaliex nemmnu li hija illegali. Jekk il-liġijiet applikabbli fejn tgħix jeħtieġu avviż jew proċess addizzjonali, aħna nipprovdulek avviż u proċess bħal dan. Sakemm ma jkunx meħtieġ mod ieħor mil-liġi applikabbli aħna mhux se nħallsu lura l-miżati tal-abbonament jew il-prezz tax-xiri ta’ kit tat-test tad-DNA fejn titlef l-aċċess għas-Servizzi minħabba l-ksur tiegħek tat-Termini, inklużi r-Regoli tal-Komunità.

Jekk għandek abbonament u ttemm il-kont tiegħek ibbażat fuq il-ksur tagħna ta' dawn it-Termini, u wara li pprovdilna perjodu ta' kura ta' 30 jum li matulu ma nkunux nistgħu nfejqu, aħna nħallsuk lura xi miżati mħallsa minn qabel fuq baża pro rata.

6. Ebda Garanzija

Ħlief kif stipulat f’Taqsima 10.2.1, aħna nipprovdulek is-Servizzi u l-Kontenut ta’ Ancestry fuq bażi "AS-IS", jiġifieri mingħajr ebda garanzija. Sal-limitu massimu permess mil-liġi, aħna niċħdu l-garanziji kollha espressi jew impliċiti, inklużi l-garanziji impliċiti ta ’nuqqas ta’ ksur, kummerċjabbiltà, u idoneità għal skop partikolari. Aħna ma nagħmlu l-ebda wegħda dwar (a) il-Kontenut ta’ Ancestry, (b) il-Kontenut Tiegħek, (c) il-funzjonalità speċifika tas-Servizzi, (d) il-kwalità, l-eżattezza, l-affidabbiltà, jew id-disponibbiltà tal-Kontenut jew is-Servizzi ta’ Ancestry, jew (e) li s-Servizzi jkunu ħielsa minn viruses jew komponenti oħra ta’ ħsara.

Aħna naħdmu kontinwament biex intejbu s-Servizzi tagħna. Ancestry spiss tmexxi esperimenti u tittestja karatteristiċi ġodda li jistgħu ma jkunux disponibbli għal kulħadd. Ancestry ma tagħmel ebda wegħda li esperimenti jew karatteristiċi ġodda se jibqgħu disponibbli jew jiġu estiżi. Ancestry tista’ żżid jew tneħħi funzjonalità jew karatteristiċi mis-Servizzi, jew taġġusta liema servizzi huma disponibbli skont it-tip tal-kont tiegħek. Għal aktar informazzjoni dwar id-drittijiet tiegħek, jekk jogħġbok irrevedi Taqsima 10 u t-Termini ta’ Tiġdid u Kanċellazzjoni.

7. Ir-Responsabbiltà Limitata ta’ Ancestry

Meta tuża s-Servizzi, taqbel li r-responsabbiltà ta’ Ancestry hija limitata sal-limitu massimu permess mil-liġi. Aħna mhux se nkunu responsabbli għal kwalunkwe ħsara mhux intenzjonata, kwalunkwe ħsara reali, inċidentali jew konsegwenzjali, jew għal kwalunkwe telf jew pretensjoni ta’ kull tip. Jekk tgħix f’ġurisdizzjoni li ma tippermettix li nillimitaw b’mod ġenerali r-responsabbiltà tagħna, xi wħud minn dawn il-limitazzjonijiet jistgħu ma japplikawx għalik.

Jekk m’intix sodisfatt b’xi parti mis-Servizzi jew b’xi dikjarazzjoni f’dawn it-Termini, l-uniku rimedju tiegħek huwa li tieqaf tuża s-Servizzi u, jekk qed tuża xi wieħed mis-Servizzi ta’ abbonament tagħna, tikkanċella l-abbonament tiegħek kif deskritt hawn. Ir-responsabbiltà totali tagħna fi kwalunkwe kwistjoni relatata mas-Servizzi jew ma’ dawn it-Termini hija limitata għall-ammont aggregat li tkun ħallastna matul il-perjodu ta’ 12-il xahar qabel l-avveniment li wassal għar-responsabbiltà. Din il-limitazzjoni tar-responsabbiltà tapplika bis-sħiħ għar-residenti ta’ New Jersey.

8. L-Indennizz Tiegħek

Inti taqbel li int se tindennizza u żżomm lil Ancestry, u l-affiljati u s-sussidjarji tagħha, l-uffiċjali, id-diretturi, l-impjegati, l-aġenti, is-suċċessuri u l-assenjati rispettivi tagħhom (il-“Partijiet ta’ Ancestry”) liberi minn kwalunkwe pretensjoni, dannu, jew spejjeż oħra (inkluż l-ispejjeż tal-avukati) li jirriżultaw mill-użu tiegħek tas-Servizzi u (a) il-ksur tiegħek ta’ dawn it-Termini jew dokumenti jew politiki oħra inkorporati hawnhekk b’referenza; (b) il-ksur tiegħek tad-drittijiet ta’ persuna oħra; jew (c) kwalunkwe pretensjoni relatata mal-Kontenut Tiegħek, inkluża pretensjoni li l-Kontenut Tiegħek ikkawża ħsara lil persuna oħra. Dan l-obbligu ta’ indennizz se jkompli wara li tieqaf tuża s-Servizzi. Barra minn hekk, inti teħles lill-Partijiet ta’ Ancestry minn kull pretensjoni, talba, azzjoni, jew kawża b’rabta mal-Kontenut Tiegħek, inkluża kwalunkwe responsabbiltà relatata mal-użu jew in-nuqqas ta’ użu tal-Kontenut Tiegħek minna, pretensjonijiet ta’ malafama, invażjoni tal-privatezza, dritt ta’ pubbliċità, tbatija emozzjonali, jew telf ekonomiku.

9. Servizzi Offruti minn Kumpaniji Oħra

Is-Servizzi tagħna jista’ jkun fihom links għal siti elettroniċi operati minn partijiet terzi iżda dan ma jikkostitwixxix sponsorizzazzjoni, approvazzjoni, jew responsabbiltà. Ancestry ma toffri l-ebda mandat jew ma tagħmel ebda garanzija dwar siti ta’ partijiet terzi, il-kontenut, il-prodotti jew is-servizzi tagħhom. Jekk jogħġbok aqra bir-reqqa t-termini u l-kundizzjonijiet u d-dokumentazzjoni tal-privatezza għas-siti kollha ta’ partijiet terzi, peress li jistgħu jkunu sostanzjalment differenti minn dawk ta’ Ancestry.

10. Soluzzjoni tat-Tilwim, Abritraġġ u Rinunzja ta’ Azzjoni Kollettiva

JEKK JOGĦĠBOK AQRA DIN IT-TAQSIMA BIR-REQQA. DIN TAFFETTWA D-DRITTIJIET LEGALI TIEGĦEK, INKLUŻ ID-DRITT LI TIFTAĦ KAWŻA FIL-QORTI.

Aħna naħdmu ħafna biex inżommu lill-klijenti tagħna sodisfatti. Jekk tqum tilwima bejnek u Ancestry, l-għan tagħna huwa li nipprovdu mezz kosteffettiv biex insolvu t-tilwima malajr. Jekk għandek xi tħassib jew tilwima dwar is-Servizzi, taqbel li l-ewwel tipprova ssolvi t-tilwima b’mod informali billi tikkuntattjana.

10.1 Għall-Klijenti Fl-Istati Uniti

Int u Ancestry taqblu li dawn it-Termini jaffettwaw il-kummerċ bejn l-istati u li l-Att Federali ta’ Arbitraġġ jirregola l-interpretazzjoni u l-infurzar ta’ dawn id-dispożizzjonijiet ta’ arbitraġġ.

Kif użat f’dan il-ftehim, it-terminu “tilwima” huwa maħsub li jkun wiesa’ kemm legalment permissibbli u jinkludi, iżda mhuwiex limitat għal, it-tilwim kollu bejnek u kwalunkwe persuna oħra li f’isimha interaġixxejt ma’ Ancestry, minn naħa waħda, u Ancestry, inkluż kwalunkwe mill-ġenituri, sussidjarji, predeċessuri, suċċessuri, assenjati, jew affiljati tagħha, min-naħa l-oħra, li jirriżultaw minn jew jirrelataw b’xi mod mat-Termini, dan il-ftehim ta’ arbitraġġ, jew l-interazzjonijiet jew ir-relazzjoni tiegħek ma’ Ancestry. Barra minn hekk, jekk qed tuża jew ser tuża s-Servizzi ta’ Ancestry jew b’xi mod ieħor tinteraġixxi ma’ Ancestry f’isem minuri jew individwu ieħor li għalih inti l-ġenitur jew il-kustodju legali, taqbel, f’isem il-minuri jew f’isem persuna oħra, li kwalunkwe tilwima li tirriżulta minn jew hija relatata ma’ dan l-użu tas-Servizzi ta’ Ancestry jew interazzjoni oħra ma’ Ancestry għandhom ikunu soġġetti għal arbitraġġ, kif stipulat hawnhekk, u soġġetti għall-ftehimiet l-oħra stabbiliti hawnhekk (inkluż, iżda mhux limitat għal, Rinunzja għal Azzjoni Kollettiva); inti tirrappreżenta wkoll li għandek l-awtorità li tidħol f’tali ftehim f’isem il-minuri jew f’isem persuna oħra. Kwalunkwe tilwima bejnietna tiġi solvuta permezz ta’ arbitraġġ finali u vinkolanti skont it-termini ta’ dan il-ftehim, bit-tliet eċċezzjonijiet li ġejjin:

 • Kull parti ta’ dan il-ftehim għandu jkollha l-għażla li ssolvi kwalunkwe tilwima, jekk tikkwalifika, fil-qorti għal talbiet żgħar b’ġurisdizzjoni fuq il-post tar-residenza tiegħek. Jekk xi tilwima tinvolvi talbiet kemm għal (1) danni monetarji jew eżenzjoni kif ukoll (2) eżenzjoni ġusta jew inġuntiva, sal-punt li l-qorti ta’ talbiet żgħar b’ġuri/sdizzjoni ma ssolvix talbiet għal eżenzjoni ġusta jew inġuntiva, kull parti għandu jkollha l-għażla li ssolvi it-talbiet għal eżenzjoni monetarja jew danni fil-qorti għal talbiet żgħar, u kull talba għal eżenzjoni ġusta jew inġuntiva għandhom jiġu solvuti f’arbitraġġ skont dan il-ftehim. Jekk it-talbiet fi kwalunkwe talba jew talba għall-arbitraġġ setgħu tressqu fil-qorti għal talbiet żgħar, allura kwalunkwe parti tista’ tagħżel li t-talbiet jinstemgħu fil-qorti għal talbiet żgħar, aktar milli f’arbitraġġ, fi kwalunkwe ħin qabel ma jinħatar l-arbitru, billi tinnotifika l-parti (jew partijiet) l-oħra ta’ dik l-għażla bil-miktub. Jekk din id-dispożizzjoni jew il-limitazzjoni fuq it-tressiq ta’ azzjonijiet quddiem il-qorti ta’ talbiet żgħar tinstab li hija invalida, allura din id-dispożizzjoni għandha tkun separata u l-kwistjoni tipproċedi f’arbitraġġ; din id-dispożizzjoni bl-ebda mod ma tippermetti li azzjoni titressaq fuq bażi kollettiva, rappreżentattiva jew konsolidata.
 • Kull parti tista' tressaq kawża fil-qorti fl-istat ta' Utah għal talba ta' privattiva jew ksur tad-drittijiet tal-awtur biss.
 • Jekk tikkwalifika, tista’ tressaq talba għall-attenzjoni ta’ aġenzija federali, statali jew lokali rilevanti li tista’ tfittex rimedju kontrina f’ismek.

10.1.1 Japplika l-FAA

Dan il-ftehim ta’ arbitraġġ u kwalunkwe kontroversja jew talba li tirriżulta minn jew li tkun relatata ma’ dan il-ftehim ta’ arbitraġġ jew il-ksur ta’ kwalunkwe dispożizzjoni tiegħu għandhom ikunu rregolati mid-dispożizzjonijiet sostantivi u proċedurali tal-Att Federali ta’ Arbitraġġ (9 U.S.C. § 1 et seq.). Il-partijiet jifhmu u jaqblu li l-Att Federali ta’ Arbitraġġ jirregola esklussivament l-interpretazzjoni u l-infurzar ta’ dan il-ftehim ta’ arbitraġġ, u li d-dispożizzjonijiet sostantivi jew proċedurali ta’ ġurisdizzjoni oħra m’għandhomx jiġu applikati għall-interpretazzjoni jew għall-infurzar ta’ dan il-ftehim ta’ arbitraġġ jew kwalunkwe tilwima jew kontroversja relatata għall-interpretazzjoni jew l-infurzar ta’ dan il-ftehim ta’ arbitraġġ.

10.1.2 Riżoluzzjoni ta' Tilwim qabel l-Arbitraġġ

Jekk xi parti jkollha l-ħsieb li tfittex arbitraġġ taħt dan il-ftehim, il-parti li qed tfittex l-arbitraġġ għandha l-ewwel tinnotifika lill-parti l-oħra bit-tilwima bil-miktub mill-inqas 60 jum qabel il-bidu tal-arbitraġġ. Kwalunkwe perijodu ta' limitazzjoni applikabbli għandu jitħallas matul dan il-perjodu ta' 60 jum. Avviż lil Ancestry għandu jintbagħat lil Ancestry fid-Dipartiment Legali ta’ Ancestry, 1300 W. Traverse Parkway, Lehi, UT 84043. Avviż jiġi pprovdut lilek bl-informazzjoni ta’ kuntatt li għandek fil-fajl ma’ Ancestry jew, jekk tali informazzjoni ma tkunx disponibbli jew mhix aġġornata, permezz ta’ twassil personali. L-avviż ipprovdut minn kwalunkwe parti għandu jinkludi biżżejjed informazzjoni biex il-parti li tirċevih tidentifika l-kont tiegħek (inkluż l-isem u l-indirizz tal-email użat għall-kont) kif ukoll biex tivvaluta u tipprova ssolvi t-talba, inkluża deskrizzjoni tat-talba, il-fatti speċifiċi ta’ sostenn għall-pretensjoni, id-danni mitluba, u r-rimedju mitlub. Dan ir-rekwiżit ta’ avviż huwa ddisinjat biex jippermetti lil kull parti tagħmel offerta ta’ ftehim ġusta u bbażata fuq il-fatti jekk il-parti tagħżel li tagħmel dan. L-ebda parti ma tista’ tibda arbitraġġ sakemm il-parti l-ewwel ma tipprovdix din l-informazzjoni. Sal-punt li jkun hemm tilwima fir-rigward tas-suffiċjenza ta’ dan l-avviż, din il-kwistjoni trid tiġi deċiża minn qorti ta’ ġurisdizzjoni kompetenti qabel il-preżentazzjoni ta’ kwalunkwe talba għal arbitraġġ. Jekk parti tipprovdi din l-informazzjoni u t-tilwima ma tiġix solvuta fi żmien 60 jum, kwalunkwe parti tista’ mbagħad tipproċedi biex tippreżenta talba għal arbitraġġ.

10.1.3 Regoli ta’ Arbitraġġ

Minbarra kif stabbilit f’taqsima 10.1.4 hawn taħt, l-arbitraġġ se jitmexxa minn JAMS skont ir-Regoli ta’ Proċedura Simplifikata ta’ Arbitraġġ JAMS għal talbiet li ma jaqbżux l-$250,000 u r-Regoli u Proċeduri Komprensivi ta’ Arbitraġġ JAMS għal talbiet li jaqbżu l-$250,000 fis-seħħ meta jinbeda l-arbitraġġ, esklużi kwalunkwe regola jew proċedura li tirregola jew tippermetti azzjonijiet klassiċi. Kwalunkwe arbitraġġ imwettaq f’JAMS għandu jipproċedi individwalment quddiem arbitru wieħed u m’għandux jiġi kkonsolidat ma’ pretensjonijiet ta’ xi individwu ieħor. Fejn l-ebda pretensjoni jew kontropretensjoni żvelata ma taqbeż il-$25,000 (eskluża kwalunkwe pretensjoni għall-ispejjeż tal-avukati), it-tilwima għandha tiġi solvuta bis-sottomissjoni ta’ dokumenti biss/b’arbitraġġ li janalizza d-dokumenti sakemm l-arbitru ma jsibx raġuni tajba għal smigħ dirett. Kwalunkwe parti tista’ tippreżenta mozzjonijiet dispożittivi fl-arbitraġġ, inkluż mingħajr limitazzjoni mozzjoni biex tiċħad u/jew mozzjoni għal ġudizzju sommarju, u l-arbitru japplika l-istandards li jirregolaw mozzjonijiet bħal dawn taħt ir-Regoli Federali tal-Proċedura Ċivili. L-arbitru, u mhux kwalunkwe qorti jew aġenzija federali, statali jew lokali, għandu jkollu awtorità esklussiva biex isolvi t-tilwim kollu li jirriżulta minn jew huwa relatat mal-interpretazzjoni, l-applikabbiltà, l-infurzabbiltà, jew il-formazzjoni ta’ dan il-ftehim ta’ arbitraġġ, it-Termini jew id-Dikjarazzjoni tal-Privatezza, inkluż iżda mhux limitat għal kwalunkwe pretensjoni li t-Termini jew id-Dikjarazzjoni tal-Privatezza kollha jew parzjalment hija nulla jew annullabbli, kemm jekk pretensjoni tkun soġġetta għall-arbitraġġ kif ukoll jekk le, jew il-kwistjoni ta’ rinunzja bit-twettiq ta’ litigazzjoni. L-arbitru għandu jkollu s-setgħa li jagħti kwalunkwe rimedju li jkun disponibbli f’qorti taħt il-liġi jew b’ekwità. Id-deċiżjoni tal-arbitru għandha tkun miktuba u għandha torbot lill-partijiet u tista’ tiddaħħal bħala sentenza fi kwalunkwe qorti ta’ ġurisdizzjoni kompetenti.

Biex tibda arbitraġġ taħt din it-taqsima 10.1.3, trid tagħmel dan li ġej: (a) tikteb Talba għal Arbitraġġ li tinkludi deskrizzjoni tat-talba u l-ammont ta’ danni li qed tfittex li tirkupra (tista’ ssib kopja ta’ Talba għall-Arbitraġġ fuq www.jamsadr.com); (b) tibgħat tliet kopji tad-Domanda għall-Arbitraġġ, flimkien mal-miżata xierqa tal-preżentata, lil JAMS, Two Embarcadero Center, Suite 1500, San Francisco, California 94111; u (c) tibgħat kopja waħda tad-Domanda għall-Arbitraġġ lil Ancestry fid-Dipartiment Legali ta' Ancestry, 1300 W Traverse Parkway, Lehi, UT 84043. L-arbitraġġ jista’ jsir fil-kontea fejn toqgħod fil-ħin tal-preżentazzjoni. Int u Ancestry taqblu wkoll li tissottomettu għall-ġurisdizzjoni personali ta’ kwalunkwe qorti federali jew statali f’San Francisco County, California sabiex l-arbitraġġ jissospendi l-proċedimenti sakemm isir arbitraġġ, jew li tikkonfermaw, timmodifikaw, tneħħu, jew iddaħħlu deċiżjoni dwar l-għotja mdaħħla mill-arbitru.

Il-partijiet għandhom jagħżlu l-arbitru bi ftehim reċiproku. Jekk il-partijiet ma jkunux jistgħu jagħżlu arbitru b’mod reċiproku, l-arbitru għandu jintgħażel kif ġej: JAMS tagħti lil kull parti lista ta’ disa’ (9) arbitri magħżula mill-bord tal-arbitri tagħha. Kull parti jkollha għaxart (10) ijiem kalendarji biex taqta’ l-ismijiet kollha fuq il-lista li tqis inaċċettabbli. Jekk jibqa’ isem komuni wieħed biss fuq il-listi tal-partijiet kollha, dak l-individwu jiġi nnominat bħala l-arbitru. Jekk jibqa’ aktar minn isem komuni wieħed fuq il-listi tal-partijiet kollha, il-partijiet jaqtgħu l-ismijiet alternattivament mil-lista ta’ ismijiet komuni permezz ta’ konferenza telefonika amministrata minn JAMS, bir-rikorrent jaqta’ l-ewwel, sakemm jibqa’ isem wieħed biss. Jekk l-ebda isem komuni ma jibqa’ fuq il-listi tal-partijiet kollha, JAMS tforni lista addizzjonali ta’ disa’ (9) arbitri li minnhom il-partijiet jaqtgħu l-ismijiet alternattivament permezz ta’ konferenza telefonika amministrata minn JAMS, bir-rikorrent jaqta’ l-ewwel, sakemm jibqa’ isem wieħed biss. Dik il-persuna tinħatar bħala l-arbitru. Jekk l-individwu magħżul ma jkunx jista’ iservi, JAMS toħroġ lista oħra ta’ disa’ (9) arbitri u tirrepeti l-proċess ta’ għażla bi qtugħ alternattiv ta’ ismijiet.

Int tkun mitlub tħallas $250—jew l-ammont meħtieġ mod ieħor taħt ir-regoli tal-JAMS li jkunu applikabbli f’dak iż-żmien—biex tibda arbitraġġ kontrina. Jekk l-arbitru jsib li l-arbitraġġ ma kienx frivolu, Ancestry iħallas il-miżati l-oħra kollha fatturati minn JAMS, inklużi t-tariffi tal-preżentata u l-ispejjeż tal-arbitru u tas-smigħ. Inti responsabbli għall-ispejjeż tal-avukati tiegħek sakemm ir-regoli tal-arbitraġġ u/jew il-liġi applikabbli ma jipprovdux mod ieħor.

10.1.4 Pretensjonijiet Multipli

Jekk 25 individwu jew aktar jibdew avviżi ta’ tilwima ma’ Ancestry li jqajmu talbiet simili, u l-avukat tal-individwi li jressqu t-talbiet ikun l-istess jew ikkoordinat għal dawn l-individwi, sal-punt li t-talbiet jipproċedu fl-arbitraġġ, huma m’għandhomx jipproċedu qabel il-JAMS taħt ir–regoli ta’ JAMS u minflok għandha tipproċedi quddiem l-Assoċjazzjoni Amerikana tal-Arbitraġġ ("AAA") kif stipulat hawn taħt.

Fl-ewwel fażi, għandhom jipproċedu 12-il arbitraġġ skont ir-Regoli tal-Arbitraġġ tal-Konsumatur tal-AAA, kull wieħed quddiem arbitru wieħed. It-talbiet ta' kwalunkwe individwi oħra li jkunu qajmu talbiet simili u li huma rappreżentati mill-istess avukat jew avukat koordinat m'għandhomx jiġu ppreżentati fl-AAA sakemm jitlestew dawn il-proċedimenti inizjali u l-medjazzjoni globali deskritta hawn taħt. Kwalunkwe perijodu ta' limitazzjoni applikabbli għandu jintalab mid-data tan-notifika ta' tilwima deskritta fit-taqsima 10.1.2 sat-tlestija ta' dan il-proċess ta' kawża legali u l-medjazzjoni globali deskritta hawn taħt.

L-avukat ta’ Ancestry u l-avukat tal-individwi li jibdew it-talbiet għandhom jagħżlu 6 każijiet kull wieħed biex jipproċedu l-ewwel fl-arbitraġġ f'dawn il-proċedimenti individwali. Kull wieħed minn dawn it-12-il arbitraġġ għandu jipproċedi quddiem arbitru separat. L-AAA għandha tipprovdi lista ta' arbitri proposti għal kull wieħed minn dawn it-12-il arbitraġġ. Jekk il-partijiet ma jkunux jistgħu jaqblu dwar arbitri minn dawn il-listi, kull parti għandu jkollha 14-il jum kalendarju mid-data tat-trażmissjoni tal-lista li fiha tolqot sa żewġ ismijiet li oġġezzjonaw għalihom, tinnumera l-ismijiet li jkun fadal f'ordni ta' preferenza, u tirritorna l-lista lil l-AAA. L-AAA għandha mbagħad taħtar l-arbitru eliġibbli li jibqa' fl-ogħla grad minn kull lista biex jippresiedi kull wieħed mit-12-il arbitraġġ.

Wara li tkun ingħatat deċiżjoni finali bil-miktub f'kull wieħed minn dawn it-12-il arbitraġġ, Ancestry u l-individwi kollha li jkunu qajmu talbiet simili u li huma rappreżentati mill-istess avukat jew avukat koordinat għandhom jipparteċipaw f'medjazzjoni globali. L-Avukat ta’ Ancestry u l-avukat tal-individwi li qajmu talbiet simili għandhom jagħżlu medjatur b'mod reċiproku. Fil-każ li l-partijiet ma jkunux jistgħu jiftiehmu dwar medjatur, l-avukat ta’ Ancestry u l-avukat tal-individwi li jkunu qajmu talbiet simili għandhom jipproponu kull wieħed 4 medjaturi potenzjali—dawn il-proposti m’għandhomx jinkludu xi individwu li serva bħala arbitru fit-12-il proċediment tal-kawża. L-Avukat ta’ Ancestry u l-avukat tal-individwi li qajmu talbiet simili għandhom suċċessivament jolqtu lill-medjaturi mil-lista ta’ 8, ibda mill-avukat tal-individwi li jkunu qajmu talbiet simili, sakemm ikun fadal medjatur wieħed li għandu jservi bħala l-medjatur. Il-medjatur għandu jkun ipprovdut b'verżjonijiet raġonevolment anonimizzati tad-deċiżjonijiet ta' arbitraġġ bil-miktub mogħtija f'kull wieħed mit-12-il arbitraġġ tal-kawża. Ancestry għandha tħallas il-miżata tal-medjazzjoni. Il-partijiet għandhom ikollhom 90 jum biex itemmu l-medjazzjoni sakemm il-partijiet ma jaqblux b'mod reċiproku li jestendu dan il-perjodu.

Fil-każ li l-medjazzjoni ma ssolvix it-talbiet kollha, Ancestry jew l-individwi li qajmu talbiet simili (u li t-talbiet tagħhom ma ġewx aġġudikati fil-proċedimenti inizjali) jistgħu jagħżlu li jew jipproċedu fil-qorti jew f'arbitraġġ individwali fl-AAA. Jekk Ancestry tagħżel li tmur il-qorti, il-każijiet kollha jipproċedu fil-qorti. Jekk Ancestry tagħżel li tipproċedi fl-arbitraġġ, kull individwu li jkun qajjem talbiet simili (u li t-talbiet tiegħu ma ġewx aġġudikati fil-proċedimenti inizjali) xorta jista' jagħżel li jipproċedi fil-qorti minflok l-arbitraġġ. Sa fejn kwalunkwe parti tagħżel li tipproċedi fil-qorti, dawn it-talbiet għandhom jipproċedu f'qorti ta' ġurisdizzjoni kompetenti fl-Istat ta' Utah. Skont it-taqsima 10.1.5 hawn taħt, kwalunkwe pretensjoni bħal din li tipproċedi fil-qorti m'għandhiex tipproċedi bħala azzjoni kollettiva jew rappreżentattiva.

Qorti ta’ ġurisdizzjoni kompetenti għandu jkollha l-awtorità li tinforza din it-taqsima 10.1.4 u, jekk meħtieġ, li tordna l-preżentazzjoni tal-massa ta’ talbiet ta’ arbitraġġ kontra Ancestry sal-punt li kwalunkwe parti tonqos milli tikkonforma mal-proċeduri stabbiliti f’din it-taqsima 10.1.4. Inkella, l-arbitru, u mhux kwalunkwe qorti jew aġenzija federali, statali jew lokali, għandu jkollu awtorità esklussiva biex isolvi t-tilwim kollu li jirriżulta minn jew li jkun relatat mal-interpretazzjoni, l-applikabbiltà, l-infurzabbiltà, jew il-formazzjoni ta’ dan il-ftehim ta’ arbitraġġ, it-Termini jew id- Dikjarazzjoni ta' Privatezza, inkluż iżda mhux limitat għal kwalunkwe pretensjoni li t-Termini kollha jew parti minnhom, jew li d-Dikjarazzjoni ta' Privatezza hija nulla jew annullabbli, kemm jekk talba hija suġġetta għal arbitraġġ, jew il-kwistjoni ta' rinunzja b'kondotta ta' litigazzjoni.

10.1.5 L-Ebda Azzjoni Klassika

Din id-dispożizzjoni għandha tissejjaħ ir-“Rinunzja ta’ Azzjoni Kollettiva.” Il-partijiet kollha jaqblu li kull parti tista' biss issolvi tilwim mal-parti l-oħra fuq bażi individwali u ma tistax titressaq talba bħala attur jew membru ta’ klassi kollettiva, jew azzjoni rappreżentattiva. Minbarra kif stipulat espressament f’taqsima 10.1.4 hawn fuq, l-ebda tilwim ta’ individwu ma tista’ tiġi kkonsolidata mat-tilwim ta’ individwu ieħor. Din id-dispożizzjoni tapplika kemm għal tilwim solvut fl-arbitraġġ kif ukoll għal kwalunkwe tilwim li jiġi solvut fil-qorti, sal-punt li jinqala’ tali tilwim. Jekk xi qorti jew arbitru jiddetermina li r-rinunzja għall-azzjoni klassika stabbilita f'dan il-paragrafu hija nulla jew mhux infurzabbli għal kwalunkwe raġuni jew li arbitraġġ jista' jipproċedi fuq bażi ta' klassi jew rappreżentattiva, allura d-dispożizzjonijiet tal-arbitraġġ stipulati hawn fuq għandhom jitqiesu nulli u bla effett fl-intier tagħhom u l-partijiet għandhom jitqiesu li ma qablux li jarbitraw tilwim. F’każijiet bħal dawn, it-tilwima trid tiġi litigata fil-qorti federali jew statali ta’ ġurisdizzjoni kompetenti li tinsab fl-Istat ta’ Utah—mhux f’arbitraġġ.

Sentenza ta' arbitraġġ u s-sentenza li tikkonfermaha japplikaw biss għal dak il-każ speċifiku u m'għandhomx jorbtu lill-ebda parti fi kwalunkwe każ ieħor.

10.1.6 Separabbiltà

Minbarra kif stipulat fir-Rinunzja għal Azzjoni Kollettiva, jekk xi dispożizzjoni ta’ dan il-ftehim ta’ arbitraġġ tiġi aġġudikata bħala invalida, mhux infurzabbli, inkonċepibbli, nulla jew annullabbli, kompletament jew parzjalment, tali aġġudikazzjoni ma taffettwax il-validità tal-bqija tal-ftehim ta’ arbitraġġ. Id-dispożizzjonijiet kollha l-oħra jibqgħu fis-seħħ.

10.1.7 Tibdil f’Din it-Taqsima

Ancestry se tipprovdi avviż ta’ tletin (30) jum dwar kwalunkwe tibdil li jaffettwa s-sustanza ta’ din it-taqsima billi tippubblika avviż ta’ modifiki fit-Termini fuq is-Servizzi, tibgħatlek messaġġ, jew tinnotifikak b’xi mod ieħor meta tkun illoggjat fil-kont tiegħek. L-emendi jidħlu fis-seħħ tletin (30) jum wara li jitpoġġew fuq is-Servizzi jew jintbagħtu lilek.

Bidliet f’din it-taqsima għandhom japplikaw b’mod prospettiv biss għal pretensjonijiet li jinqalgħu wara t-tletin (30) jum. Jekk qorti jew arbitru jiddeċiedu li din is-subtaqsima dwar "Tibdil f’Din it-Taqsima" mhix infurzabbli jew valida, allura din is-subtaqsima għandha tinqata’ mit-taqsima intitolata “Riżoluzzjoni ta’ Tilwim, Arbitraġġ u Rinunzja għal Azzjoni Kollettiva,” u l-qorti jew arbitru għandhom japplikaw l-ewwel taqsima ta’ Arbitraġġ u Rinunzja għal Azzjoni Kollettiva li kien hemm wara li bdejt tuża s-Servizzi.

10.1.8 Sopravivenza

Din is-sezzjoni ta’ Riżoluzzjoni ta’ Tilwim, Arbitraġġ u Rinunzja għal Azzjoni Kollettiva għandha tissopravivi kull terminazzjoni tal-kont tiegħek jew tas-Servizzi.

10.2 Għall-Klijenti Barra l-Istati Uniti

Jekk inti klijent mhux konsumatur ibbażat fl-UE jew toqgħod xi mkien ieħor barra l-Istati Uniti, taqbel li l-Qrati Irlandiżi jkollhom ġurisdizzjoni esklussiva fuq it-tilwim kollu (kuntrattwali jew mhux kuntrattwali) relatat ma’ dan il-Ftehim.

10.2.1 Konsumaturi tal-Unjoni Ewropea u tar-Renju Unit

Jekk inti konsumatur tal-Unjoni Ewropea jew tar-Renju Unit int se tibbenefika minn kwalunkwe dispożizzjoni obbligatorja tal-liġi tal-pajjiż fejn inti residenti u xejn f'dan il-Ftehim ma jaffettwa d-drittijiet tiegħek bħala konsumatur li tiddependi fuq dawn id-dispożizzjonijiet obbligatorji tal-liġi lokali. Aħna nipprovdulek garanzija legali li s-Servizz se jkun f'konformità legali fiż-żmien tal-provvista u matul il-ħajja tal-kuntratt tagħna miegħek. Taħt din il-garanzija legali, aħna se nkunu responsabbli għal kwalunkwe nuqqas ta’ konformità tas-Servizz u jista’ jkollok dritt ta’ rimedju taħt il-liġijiet lokali tiegħek. Aħna nagħtuk avviż kemm raġonevolment fattibbli dwar kwalunkwe tneħħija jew sospensjoni jew waqfien ta' Servizz jew ta' kwalunkwe funzjonalità jew karatteristika.

Jekk inti konsumatur ibbażat fl-Unjoni Ewropea, inti intitolat li tressaq kwalunkwe proċedura ġudizzjarja relatata ma' dan il-Ftehim quddiem il-qorti kompetenti tal-post tar-residenza tiegħek jew tal-qorti kompetenti tal-post tan-negozju ta' Ancestry fl-Irlanda. Jekk inti konsumatur ibbażat fir-Renju Unit, inti intitolat li tressaq kwalunkwe proċedimenti ġudizzjarji relatati ma' dan il-Ftehim quddiem il-qorti kompetenti tal-Ingilterra u Wales, taqbel li l-Ingilterra u Wales se jkollhom ġurisdizzjoni esklussiva fuq it-tilwim kollu (kuntrattwali jew mhux kuntrattwali) relatat ma' dan il-Ftehim. Jekk Ancestry tfittex li tinforza xi wieħed mid-drittijiet tagħha kontra tiegħek bħala konsumatur, nistgħu nagħmlu dan biss fil-qrati tal-ġurisdizzjoni li tkun residenti fiha. Soġġett għal dak li ntqal hawn fuq, xejn li jinsab f’din il-klawżola m’għandu jillimita d-drittijiet tagħna li nibdew proċeduri ta’ infurzar f’ġurisdizzjoni oħra jew li nfittxu rimedju interim, protettiv jew provviżorju fil-qrati ta’ ġurisdizzjoni oħra.

Għal Informazzjoni dwar il-Konsumaturi tal-Unjoni Ewropea skont ir-Regolament 524/2013: Il-Kummissjoni Ewropea tipprovdi li jekk inti konsumatur fl-Unjoni Ewropea għandek id-dritt li tirreferi tilwima lill-pjattaforma tal-UE għas-Soluzzjoni Online tat-Tilwim (ODR), disponibbli fuq http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.3 Liġi ta’ Kontroll

Jekk taċċessa s-Servizzi fl-Istati Uniti, il-liġijiet tal-Istat ta’ Utah u kif applikabbli, dawk tal-Istati Uniti tal-Amerika, jirregolaw dawn it-Termini u l-użu tas-Servizzi. Inti taqbel li l-pretensjonijiet kollha li mhumiex soġġetti għal arbitraġġ u miġjuba quddiem qorti fl-Istati Uniti se jkunu soġġetti għall-ġurisdizzjoni esklussiva tal-qrati ta’ ġurisdizzjoni kompetenti li jinsabu fl-Istat ta’ Utah. Suġġett għal 10.2.1, jekk ikollok aċċess għas-Servizzi kullimkien barra l-Istati Uniti, il-liġijiet tal-Irlanda jirregolaw dawn it-Termini.

11. Oħrajn

11.1 Modifiki

Nistgħu nimmodifikaw dawn it-Termini fi kwalunkwe ħin u naqblu li ninnotifikawk bi kwalunkwe tibdil materjali billi nippubblikaw informazzjoni permezz tas-Servizzi jew nibagħtulek email. Bidliet materjali jsiru effettivi tletin jum wara li jkunu ntbagħtu, ħlief għal bidliet li jindirizzaw Servizzi ġodda jew rekwiżiti legali, li jkunu effettivi immedjatament. L-użu kontinwu tiegħek tas-Servizzi jfisser li taċċetta t-Termini modifikati. Jekk ma taqbilx mal-bidliet, għandek tieqaf tuża s-Servizzi u, jekk applikabbli, tikkanċella l-abbonament tiegħek.

11.2 Ftehim Sħiħ

Dawn it-Termini u dokumenti oħra inkorporati b’referenza huma l-ftehim kollu bejnek u Ancestry rigward l-użu tiegħek tas-Servizzi u jieħdu post kwalunkwe ftehim preċedenti.

11.3 Trasferiment ta’ Drittijiet u Obbligi

Aħna nirriżervaw id-dritt li nassenjaw jew nittrasferixxu d-drittijiet u l-obbligi tagħna taħt dan il-Ftehim. Jekk Ancestry jew kwalunkwe fornitur tas-Servizz jiġi akkwistat jew trasferit lil entità oħra (kompletament jew parzjalment, u inkluż b’rabta ma’ falliment jew proċeduri simili), inti taqbel li Ancestry tista’ taqsam l-Informazzjoni Personali tiegħek u l-Kontenut Tiegħek ma’ dik l-entità. Inti ma tistax tassenja jew tittrasferixxi xi drittijiet u obbligi tiegħek taħt dawn it-Termini mingħajr il-kunsens bil-miktub ta’ Ancestry. M’hemm l-ebda benefiċjarju terz għal dawn it-Termini.

11.4 Separabbiltà

Ħlief kif ipprovdut b’mod espliċitu hawnhekk, in-nuqqas ta’ infurzar ta’ kwalunkwe taqsima jew klawżola f’dawn it-Termini ma taffettwax l-infurzabbiltà tat-Termini li jifdal.

11.5 L-Ebda Rinunzja

In-nuqqas tagħna li ninfurzaw kwalunkwe dispożizzjoni ta’ dawn it-Termini mhuwiex rinunzja tad-drittijiet tagħna taħt dik id-dispożizzjoni, u aħna nirriżervaw id-drittijiet kollha mhux ipprovduti lilek espressament hawnhekk.

11.6 Minuri ta’ Tlettax-il Sena jew Inqas.

Ancestry ma tfittixx jew tiġbor konxjament Informazzjoni Personali direttament mingħand xi ħadd taħt it-13-il sena u se tagħmel sforzi kummerċjalment raġonevoli biex tħassar tali data mis-sistema tagħna.

11.7 Att dwar ir-Rappurtar Ġust tal-Kreditu

Ancestry mhijiex aġenzija tar-rappurtar tal-konsumatur kif definita fl-Att dwar ir-Rappurtar tal-Kreditu Ġust (“FCRA”), u l-informazzjoni li tista’ taċċessa fuq is-Servizzi ma nġabretx kollha jew parzjalment għall-iskop li tipprovdi rapporti tal-konsumatur, kif definit. fl-FCRA. MA GĦANDEKX TUŻA IS-SERVIZZI BĦALA FATTUR (1) BIEX TISTABBILIXXI L-ELIĠIBBILTÀ TA’ INDIVIDWU GĦAL KREDITU JEW ASSIGURAZZJONI PERSONALI JEW TIVVALUTA RISKJI ASSOĊJATI MAL-OBBLIGI EŻISTENTI TAL-KREDITU TAL-KONSUMATUR, (2) BIEX TIVVALUTA INDIVIDWU GĦAL IMPJIEG, PROMOZZJONI, ASSENJAMENT MILL-ĠDID JEW ŻAMMA (INKLUŻ IŻDA MHUX LIMITAT GĦALL-IMPJIEG TA’ ĦADDIEMA DOMESTIĊI BĦAL BABYSITTERS, PERSUNAL TAT-TINDIF, NANNIES, KUNTRATTURI, U INDIVIDWI OĦRA), JEW (3) KWALUNKWE TRANŻAZZJONI TA’ NEGOZJU PERSONALI OĦRA MA’ INDIVIDWU IEĦOR (INKLUŻ, IMMA MHUX LIMITAT GĦAL, IL-KIRI TA’ APPARTAMENT).

11.8 Politika ta’ Sottomissjoni ta’ Idea Mhux Mitluba

Ancestry ma taċċettax, ma tirrevedix, jew ma tikkunsidrax ideat jew materjali mhux mitluba (inklużi, mingħajr limitazzjoni, kampanji ta’ reklamar ġodda, promozzjonijiet ġodda, prodotti jew teknoloġiji ġodda, proċessi, materjali, pjanijiet ta’ kummerċjalizzazzjoni, jew ismijiet ta’ prodotti ġodda) għajr dawk li Ancestry talbet speċifikament. Jekk jogħġbok tibgħatx l-ideat jew il-materjali mhux mitluba tiegħek lil Ancestry jew lil xi ħadd f’Ancestry. Jekk tibgħathom, tifhem u taqbel li Ancestry se tikkunsidra l-ideat u l-materjali mhux mitluba li tissottometti bħala mhux kunfidenzjali u mhux proprjetarji, u Ancestry tkun intitolata għall-użu bla restrizzjonijiet ta’ dawn l-ideat u materjali, mingħajr obbligi, kuntrattwali jew le, u mingħajr ebda kumpens għalik.

 

Dawn it-Termini u Kundizzjonijiet ġew ikkonsolidati minn verżjonijiet preċedenti separati. Għall-verżjonijiet preċedenti tat-termini u l-kundizzjonijiet applikabbli għas-Servizzi, ikklikkja hawn.