Upphovsrättspolicy

Ancestry.com Operations Inc. och dess närstående bolag (”Ancestry”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”) äger och driver domänerna Ancestry.com, Ancestry.ca, Ancestry.co.uk, Ancestry.com.au, Ancestry.de, Ancestry.fr, Ancestry.it,  Ancestry.mx, Ancestry.se, Archives.com, FindaGrave.com, Fold3.com, Newspapers.com, WeRemember.com, AncestryAcademy.com, MyFamily.com, RootsWeb.com och Genealogy.com. Design, innehåll och grafik på dessa webbplatser och alla andra delar som har skapats av oss eller våra koncernbolag (så som tillämpligt) eller av tredje parter som inhyrt arbete eller där upphovsrätten har tilldelats oss eller något av våra dotterbolag är upphovsrättsskyddade med ensamrätt.

Om du vill ha behörighet att använda upphovsrättsskyddat material ska du ge oss en fullständig beskrivning av den del du vill använda, i vilket syfte, vilken plats och hur länge samt fullständiga kontaktuppgifter med namn, fysisk adress, telefonnummer och e-postadress. Vi kan välja acceptera eller avslå din begäran efter eget gottfinnande. Uppgifterna ska skickas till:

Copyright Permissions
Ancestry.com Operations Inc.
1300 West Traverse Parkway
Lehi, UT 84043
USA
E-postadress: [email protected]

 

Innehåll som användare har bidragit med på offentliga områden på Ancestry-webbplatser ägs fortfarande av den som tillhandahållit materialet eller den som ursprungligen skapat det och vi är licensierade distributörer av sådant innehåll. Det kan ibland förekomma tillfällen då material som har skickats in av annan användare omfattas av en upphovsrätt som de kan äga eller en upphovsrätt som tillhör en annan person än den som skickade in materialet och att det inskickade materialet gör intrång i den upphovsrätten. Tänk då på att vi endast är distributörer av innehåll som användarna tillhandahåller och att den som skickat in materialet – inte Ancestry – är den som brutit mot upphovsrätten om en sådan överträdelse har inträffat. Vi kommer dock att agera på bestyrkta anspråk angående sådana överträdelser.

Under efterlevnad av Digital Millennium Copyright Act (DMCA) implementerar Ancestry procedurer för meddelande och nedtagning som gäller för innehåll som rapporteras och rapporteras avseende brott mot upphovsrätter i USA. Ancestry kan under lämpliga omständigheter och efter eget gottfinnande säga upp konton som tillhör användare som har identifierats som ansvariga för upprepade intrång i andras immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt. Om du äger en upphovsrätt eller är upphovsrättsinnehavarens auktoriserade ombud och har orsak att anse att material på Ancestry gör intrång i din upphovsrätt kan du skicka in ett meddelande och begära att materialet ska raderas. Du kan sammanställa och skicka in meddelandet online.

Du kan dessutom skicka ett meddelande till oss, med en begäran om att materialet ska raderas, via posten till:

Attention: Ancestry Designated Agent
Ancestry.com Operations Inc.
1300 West Traverse Parkway
Lehi, UT 84043
USA
E-postadress: [email protected]

 

Alla följande uppgifter måste ingå när du skickar in ett meddelande:

  • Identifiering av det upphovsrättsskyddade material du hävdar att intrång har gjorts i och grunden till anspråket.
  • Identifiering av det material som du hävdar att intrång har gjorts i, inklusive webbadressen till den Ancestry-webbplats där materialet finns.
  • Ett uttalande om att den klagande parten i god tro anser att användningen av materialet på det sätt som ger upphov till klagomålet inte har godkänts av den påstådda upphovsrättsinnehavaren, dennes ombud eller gällande lag.
  • Ett uttalande om att den information som tillhandahålls är korrekt och, under vite för eventuell mened, att den klagande parten äger eller har behörighet att agera för ägaren till en ensamrätt som du påstår att intrång har gjorts i.
  • Den klagande partens fullständiga kontaktuppgifter, inklusive namn, postadress, telefonnummer och e-postadress.
  • En fysisk eller elektronisk signatur av den klagande parten.

Uppdaterad i 14 augusti 2023