„AncestryDNA®“ sąlygos

Įsigaliojimo data: 2024-01-17

 

Pakeitimų apžvalga

Ši apžvalga skirta padėti jums geriau suprasti naujausius „Ancestry“ Privatumo pareiškimo pakeitimus ir kokį poveikį tokie pakeitimai gali turėti jums. Raginame susipažinti su visomis Sąlygomis ir privatumo pareiškimu.

Naujausi pakeitimai:

 • Įtraukėme tekstą, skirtą geriau paaiškinti, kaip jūsų įkeliamas turinys yra naudojamas teikiant „Ancestry®“ paslaugas ir kokia yra jūsų atsakomybė už tokį turinį, kad mūsų platforma liktų saugi.
 • Įtraukėme tekstą, skirtą apibūdinti naujas „AncestryDNA®“ atitikčių paslaugos ypatybes ir „AncestryDNA®“ ypatybes arba paslaugas, kurios gali būti pradėtos teikti ateityje.
 • Įtraukėme tekstą, skirtą paaiškinti Naudojimosi paslaugomis nuostatas.
 • Įtraukėme tekstą, aprašantį, kaip naudojame rekomendavimo sistemas.

Sveiki prisijungę prie „Ancestry®“® – didžiausio pasaulyje internetinio šeimos istorijos šaltinio, kuriame galite kurti giminės medį, ieškoti naujų protėvių ir dalytis atradimais su artimaisiais. Atidžiai perskaitykite šias Sąlygas, nes jos reglamentuoja jūsų naudojimąsi „Ancestry“ ir mūsų susijusių įmonių siūlomais produktais ir paslaugomis. Kad būtų lengviau perskaityti šias Sąlygas, suskirstėme jas į šias dalis:

 

1.   Įvadas į Paslaugas
2.   „Ancestry“ turinys
3.   Jūsų turinys
4.   „Ancestry“ paslaugų atnaujinimai ir atšaukimai
5.   Jūsų paskyros uždarymas arba veikimo sustabdymas
6.   Jokių garantijų ar užtikrinimų
7.   Ribota „Ancestry“ atsakomybė
8.   Jūsų garantuojama apsauga
9.   Kitų įmonių siūlomos Paslaugos
10.   Ginčų sprendimas, arbitražas ir atsisakymas teikti grupinį ieškinį
11.   Įvairios nuostatos

1.  Įžanga ir Paslaugos:

Naudodamiesi bet kuriomis „Ancestry" svetainėmis, paslaugomis ir mobiliosiomis programėlėmis, kuriose pateikiamos nuorodos į šias sąlygas – „Ancestry®“, „AncestryDNA®“, „Newspapers.com™“, „Find a Grave®“, „Fold3®“, „Forces War Records“, „Archives®“, ir „WeRemember®“ ir visus kitus susijusius prekės ženklus (toliau – Paslaugos"), sutinkate su šiomis Sąlygomis. Šios Sąlygos taikomos ir bet kurioms naujoms būsimoms Paslaugų funkcijoms.

Šias Sąlygas sudarote su konkrečiu „Ancestry“ subjektu, priklausomai nuo to, kokia Paslauga naudojatės ir kur esate. „Ancestry“ subjektų, jų teikiamų Paslaugų ir adresų sąrašą rasite čia. Šiose Sąlygose pateiktos nuorodos į „Ancestry“, „mes“, „mus“ ar „mūsų“ reiškia atitinkamą pirmiau nurodytame sąraše įtrauktą „Ancestry“ subjektą. Pasiliekame teisę bet kuriuo metu  pakeisti „Ancestry“ subjektą, kuris yra šių Sąlygų šalis.

Nuorodos būdu į šias Sąlygas yra įtrauktos papildomos politikos ir gairės, įskaitant tokias kaip Bendruomenės taisyklės, Slapukų politika, Autorių teisių politika, Atnaujinimo ir atšaukimo sąlygos, kaip ir mūsų Privatumo pareiškimas, kuriame paaiškinta, kaip mes renkame ir naudojame jūsų asmens duomenis. Atidžiai perskaitykite visus šiuos dokumentus, kad suprastumėte savo teises ir pareigas naudojantis Paslaugomis. Jei nesutinkate su šiomis Sąlygomis, neturėtumėte naudotis mūsų Paslaugomis.

Kai registruojatės naujai Paslaugai arba naudojatės nauja akcija ar specialiu pasiūlymu, gali būti taikomos papildomos sąlygos. Šios sąlygos jums bus atskleistos iš anksto ir įtrauktos į jūsų sutartį su mumis. Jei papildomos sąlygos prieštarauja šioms Sąlygoms, pirmenybė teikiama papildomoms sąlygoms.

Jei turite klausimų dėl šių Sąlygų ar mūsų Paslaugų, susisiekite su mumis.

1.1 Netikėti rezultatai.

Naudodamiesi mūsų paslaugomis galite sužinoti netikėtų faktų apie save ar savo šeimą. Taip pat galite susidurti su turiniu, kuris jums atrodys įžeidžiantis, netikslus ar kitaip nepriimtinas. Nors galite patirti stiprią emocinę reakciją, kaip ir kiti, su kuriais dalijatės šiais atradimais, aiškiai sutinkate prisiimti visą riziką, susijusią su naudojimusi Paslaugomis, ir nelaikyti „Ancestry“ atsakinga už bet kokias socialines, emocines ar teisines tokių atradimų ar susitikimų pasekmes. Jeigu norite sužinoti daugiau informacijos apie „Ancestry’s Limited Liability, žr. šių Sąlygų 7 skyrių.

1.2 Teisė naudotis paslaugomis.

Kiekvienas, kuris naudojasi Paslaugomis, nesvarbu, ar tai būtų neregistruotas svečias, nemokamai registruotas svečias, mokantis abonentas, ar „AncestryDNA“ rinkinio pirkėjas ar registratorius, yra laikomas naudotoju. Norint naudotis tam tikromis Paslaugomis, naudotojams gali prireikti užsiregistruoti paskyrą, todėl registruodamiesi sutinkate pateikti tikslią, išsamią ir aktualią informaciją.

Paslaugos yra skirtos asmenims, kurie yra sulaukę amžiaus, nuo kurio gali duoti sutikimą, ten, kur Paslaugos yra siūlomos. Jei esate amžiaus grupėje nuo 13 metų ir iki jūsų gyvenamojoje šalyje nustatyto pilnametystės amžiaus, galite naudotis Paslaugomis (išskyrus DNR paslaugas) gavę tėvų arba globėjų leidimą. Jaunesniems nei 13 metų vaikams neleidžiama kurti paskyrų, tačiau jie gali naudotis „AncestryClassroom“ per savo mokyklos paskyrą (jei yra), gavę tėvų ar globėjų leidimą.

1.3. Paslaugų naudojimas

Mainais už prieigą prie Paslaugų, jūs sutinkate:

 • Laikytis „Ancestry“ Bendruomenės taisyklių, Slapukų politikos, Autoriaus teisių politikos, ir Atnaujinimo arba atšaukimo sąlygų;
 • laikytis visų taikomų įstatymų;
 • atsakyti už bet kokį naudojimąsi Paslaugomis ir su jomis susijusią veiklą, vykdomą naudojantis paskyra arba prisijungimo duomenimis;
 •  susisiekti su mumis kilus įtarimams dėl jūsų paskyros naudojimo be jūsų sutikimo ir prisijungimo informacijos atskleidimo;
 • nepardavinėti ir nebandyti atgaminti Paslaugų, neskelbti jokio Paslaugose rasto turinio ar informacijos, išskyrus atvejus, kurie aiškiai aprašyti šiose Sąlygose;
 • neapeiti, nepasyvinti ir kitaip netrikdyti su saugumu susijusių Paslaugų ypatybių, įskaitant leidimą neleistinoms trečiosioms šalims prieiti prie Paslaugų naudojantis jūsų prisijungimo duomenimis;
 • nesidalyti, neprieiti prie bet kokių Paslaugų, nerinkti jų duomenų masiškai ir nebandyti prie jų prieiti be leidimo – nei rankiniu būdu, nei automatizuotomis priemonėmis. Toks reikalavimas taikomas, be kita ko, naudojant dirbtinį intelektą, botus, interneto robotus, paieškos robotus, duomenų ieškotojus ir kitokius interneto robotus, ir
 • nesinaudoti Paslaugomis jokiam teismo procesui.

1.4 Papildomos taisyklės taikomos jums naudojantis DNR paslaugomis

DNR paslaugos skirtos teikti genetinius ir genealoginius rezultatus bei susijusias ataskaitas jūsų informacinėms, pramoginėms, švietimo ar asmens tyrimų reikmėms. Šiose sąlygose vartojama sąvoka „DNR paslaugos“ reiškia „AncestryDNA“ testų rinkinio naudojimą ir registraciją arba jūsų DNR duomenų įkėlimą, jūsų mėginio apdorojimą ir genetinį ištyrimą, jūsų mėginio ir bet kokio išgauto DNR (jei taikoma) saugojimą ir mūsų žiniatinklio ar mobiliosios programėlės įrankius, kuriais jums pateikiami etninės kilmės vertinimai, bruožų informacija ir kiti su genetika susiję rezultatai bei susijusios paslaugos.

1.4.1 Teisė naudotis DNR paslaugomis

DNR paslaugos yra skirtos asmenims, sulaukusiems pilnametystės šalyje, kurioje teikiamos DNR paslaugos, o norėdami įsigyti arba užregistruoti „AncestryDNA“ testų rinkinį, arba įkelti savo DNR duomenis, turite būti sulaukę bent tokio amžiaus. Siekiant užtikrinti duomenų bazės vientisumą, paslaugų kokybę bei jūsų privatumą, reikalaujame, kad mėginius DNR tyrimui teikiantys arba savo DNR duomenis įkėlę suaugę asmenys susikurtų paskyrą ir užregistruotų savo tyrimo rinkinį. Registracijos metu turite aiškiai sutikti, kad būtų tvarkomi neskelbtini asmens duomenys. Būdami vienas iš tėvų arba teisėtų globėjų, galite mums pateikti savo nepilnamečio vaiko asmens duomenis ir, naudodamiesi savo paskyra, savo nepilnamečio vaiko vardu priimti DNR paslaugą. Užregistravę nepilnamečio DNR tyrimą arba pateikę bet kokius asmens duomenis apie nepilnametį patvirtinate, kad esate vienas iš nepilnamečio tėvų arba teisėtas globėjas. Taip pat patvirtinate, kad DNR Paslaugas aptarėte su savo nepilnamečiu, kuris sutiko duoti savo mėginį ir leido jį tirti.

1.4.2 Jūsų naudojimasis DNR paslaugomis

Be pirmiau esančiame 1.3 skirsnyje išdėstytų reikalavimų, jūs taip pat sutinkate:

 • neperparduoti „AncestryDNA“ testo rinkinių;
 • teikti tik jūsų arba asmens, kurio tėvai ar teisėti globėjai esate, duotus mėginius;
 • įkelti tik savo DNR duomenis;
 • nesiųsti mums pavyzdžių pažeidžiant bet kokius eksporto draudimus ar kitus įstatymus;
 • teikdami mums mėginį, jūs neįgyjate jokių teisių į mūsų ar mūsų bendradarbių ir (arba) partnerių sukurtus tyrimus ar komercinius produktus ir negausite jokios kompensacijos, susijusios su tokiais tyrimais ar produktų kūrimu; ir
 • nenaudoti iš DNR paslaugų gautos informacijos (įskaitant bet kokius atsisiųstus DNR duomenis), visos, iš dalies arba kartu su bet kuria kita duomenų baze ar paslauga, jokiais medicininiais, diagnostiniais ar tėvystės nustatymo tikslais, jokiame teismo procese, jokiais diskriminaciniais tikslais ar neteisėtai veiklai.

1.4.3 „Ancestry“ teikiamos DNR paslaugos

Jūs sutinkate, kad, siekdami palengvinti jūsų naudojimąsi DNR paslaugomis, mes galime tiesiogiai arba per kitas bendroves, kurios padeda mums teikti DNR paslaugas:

 • perduoti jūsų mėginį kitoms įmonėms, padedantiems mums teikti DNR paslaugas, pavyzdžiui, laboratorijoms ar biobankų partneriams;
 • iš jūsų mėginio išgauti DNR;
 • JAV (ateityje ir kitose šalyse) atlikti išgautos DNR genetinius tyrimus, taikant dabartinius turimus arba vėliau sukurtus tyrimų metodus;
 • lyginti jūsų DNR duomenis su kitų naudotojų DNR duomenimis, kad galėtume teikti DNR paslaugas, įskaitant suderinimą su kitais asmenimis mūsų duomenų bazėje, su kuriais dalijatės DNR duomenimis (galite patys nuspręsti, ar norite matyti savo DNR atitiktis ir būti matomi, ar ne);
 • atskleisti atliktų tyrimų rezultatus jums ir jūsų įgaliotiems asmenims;
 • saugoti jūsų DNR duomenis;
 • apdorojus jūsų mėginį ir bet kokią išskirtą DNR laikyti Jungtinėse Amerikos Valstijose esančiame biobanke arba sunaikinti likusį mėginį ir išskirtą DNR; pateikus mums mėginį, jūsų mėginys, įskaitant bet kokią išskirtą DNR, negali būti jums grąžintas. Galite paprašyti, kad sunaikintume jūsų mėginį ir išskirtą DNR. Tam tikrais atvejais galime sunaikinti mėginius ir (arba) išskirtą DNR, kad išlaikytume biobanko kokybės lygį;
 • leisti naudoti dalį aktyvintų arba neaktyvintų mėginių mūsų kai kurioms mūsų partnerėms laboratorijoms, jų įrangai ar laboratoriniams DNR tyrimų prietaisams kalibruoti arba patvirtinti; ir
 • naudoti jūsų genetinę informaciją ir kitus asmens duomenis, kaip nurodyta šiose Sąlygose ir Privatumo pareiškime.

1.4.4 Jūsų DNR duomenų atsisiuntimas

Mes apsaugome jūsų informaciją, kaip nurodyta mūsų Privatumo pareiškime. Jei nusprendžiate atsisiųsti savo DNR duomenų kopiją, tokia kopija nėra apsaugota mūsų saugumo priemonėmis ir tik jūs atsakote už atsisiųstų duomenų saugojimą, saugumą ir apsaugą. „Ancestry“ negalės prisiimti atsakomybės, jei patys tikslingai ar atsitiktinai su kitais pasidalysite ar kitiems perduosite savo DNR duomenis. Jūsų DNR duomenys skirti tik asmeniniam jūsų naudojimui.

1.4.5 Pastaba naudotojams, kuriems buvo persodinti kaulų čiulpai arba kamieninės ląstelės

Jei jums buvo persodinti kaulų čiulpai arba kamieninės ląstelės, jūsų pateiktame mėginyje gali būti ląstelių su jūsų DNR ir ląstelių su jūsų donoro DNR. Genetiniams tyrimams DNR išgauname iš ląstelių jūsų mėginyje, o keli DNR šaltiniai gali lemti nesėkmingą tyrimą arba rezultatus, kurie gauti pagal jūsų donoro DNR. Todėl asmenims su persodintais kaulų čiulpais ar kamieninėmis ląstelėmis rekomenduojame „AncestryDNA“ tyrimo nedaryti. Jei tyrimą jau atlikote, dėl papildomos pagalbos susisiekite su mumis.

2. „Ancestry“ turinys

Paslaugose naudojamos nuotraukos, vaizdo įrašai, dokumentai, įrašai, indeksai ir kitas „Ancestry“ jums teikiamas turinys („Ancestry“ turinys), kuris gali skirtis priklausomai nuo jūsų prenumeratos ir vietovės. Išskyrus žiniatinklio paieškos įrašus, kuriems taikomos įrašus priimančių trečiųjų šalių sąlygos, visas „Ancestry“ turinys gali būti naudojamas tik pagal šias Sąlygas, įskaitant „Ancestry“ turinį, kuris taip pat gali būti viešoji nuosavybė (toliau – viešosios nuosavybės turinys).

2.1 Intelektinės nuosavybės teisės į „Ancestry“ turinį

Visiems Paslaugų elementams, kuriuos sukūrėme mes arba kurie buvo sukurti mums vadovaujant, arba kurių autorių teisės mums buvo perleistos ar licencijuotos, taikoma konkrečios šalies autorių teisių apsauga visame pasaulyje ir tarptautinės konvencijos. Jei norite gauti daugiau informacijos apie Autorių teisių politiką, spustelėkite čia. Paslaugos taip pat apima mums priklausančius prekių ženklus, saugomus pagal konkrečios šalies ir regiono prekių ženklų įstatymus ir sutartis. Visi mūsų prekių ženklų naudojimo būdai ir bet kokia iš to atsirandanti prestižo vertė priklausys mums. Paslaugos ir su mūsų Paslaugomis susiję produktai taip pat yra apsaugoti patentais JAV ir kitose pasaulio šalyse. Jei norite gauti daugiau informacijos apie mūsų patentus, spustelėkite čia. Mes ir mūsų licencijų teikėjai išlaikome nuosavybės ir visas teises į Paslaugų ir jų sudedamųjų dalių naudojimą.

2.2 Jūsų naudojamas „Ancestry“ turinys

Prisijungdami prie „Ancestry“ turinio, jūs sutinkate:

 • naudoti „Ancestry“ turinį tik asmeninėms reikmėms arba atlikdami profesionalų šeimos istorijos tyrimą;
 • atsisiųsti „Ancestry“ turinį tik su jūsų šeimos istorijos tyrimais susijusiais tikslais arba kai tai aiškiai leidžia „Ancestry“;
 • nepašalinti jokių autorių teisių ar kitų nuosavybės teisių pranešimų iš bet kokio „Ancestry“ turinio;
 • nenaudoti reikšmingų „Ancestry“ turinio dalių kitais tikslais, nei teikiant Paslaugas, arba tokiu būdu, kuris neatitinka jūsų prenumeratos; ir
 •  susisiekti su mumis, kad gautumėte raštišką leidimą naudoti daugiau nei nedidelį skaičių nuotraukų ir dokumentų, kurie yra viešojo domeno turinys.

2.3 Rekomendavimo sistemos

„Ancestry“ naudoja tam tikras rekomendavimo sistemas, įskaitant „Ancestry Hints“, „Ancestry Search“ ir „My Ancestry Feed“. Mūsų rekomendavimo sistemos filtruoja „Ancestry“ ir naudotojo turinį, kad palengvintų jums naudojimąsi ir pasiūlytų jums galimai aktualų turinį. „Ancestry Hints“ siūlo įrašus, kurie gali būti susiję su asmenimis, kuriuos naudotojas įtraukė į savo „Ancestry“ giminės medį, ir suteikia naudotojui galimybę išsaugoti šį įrašą savo giminės medyje. Paieška „Ancestry Search“ sistemoje suteikia naudotojui ieškoti įrašų „Ancestry“ įrašų rinkinyje. „My Ancestry Feed“ padeda naudotojui gauti naujausią informaciją apie naujausius įvykius, susijusius su jų medžiais ir šeimos grupėmis. Kai kurios mūsų Paslaugos teikia suasmenintą reklamą ir kitas rekomendacijas jums, remiantis mūsų surinktais duomenimis, kaip paaiškinta mūsų Privatumo pareiškime.

3. Jūsų turinys

Naudodamiesi tam tikromis Paslaugomis galite teikti, be kita ko, tokį turinį: i) genealoginiai medžiai; ii) šeimos prisiminimai, pavyzdžiui, nuotraukos, garso ir vaizdo įrašai ir pasakojimai; iii) įrašų anotacijos, žinutės ir iv) atsiliepimai apie Paslaugas „Ancestry“ (toliau – jūsų turinys). Jūsų turinys, kuriame yra asmens duomenų, tvarkomas vadovaujantis mūsų Privatumo pareiškimu.

3.1 Turinį kontroliuojate jūs

„Ancestry“ nepretenduoja į jūsų turinio nuosavybės teises, nekontroliuoja, kaip dalijatės savo turiniu paslaugose, ir neriboja, kaip dalijatės savo turiniu už „Ancestry“ paslaugų ribų. Savo turinį galite ištrinti vadovaudamiesi Paslaugose pateiktais nurodymais arba prisijungę prie savo paskyros nustatymų ir ištrynę savo paskyrą. Tačiau jei pateikiate atsiliepimus, įrašų anotacijas ar pasiūlymus apie „Ancestry“ ar mūsų Paslaugas, pripažįstate, kad jie laikomi nekonfidencialiais ir nepatentuotais, o mes galime naudoti jūsų atsiliepimus, įrašų anotacijas ar pasiūlymus bet kokiu tikslu be jokių įsipareigojimų ar kompensacijos jums.

3.2 Jūsų turinio naudojimas

Pateikdami savo turinį, suteikiate „Ancestry“ neišimtinę, sublicencijuojamą, pasaulinę, nemokamą licenciją priimti, saugoti, indeksuoti, kopijuoti, skelbti, platinti, suteikti prieigą, kurti išvestinius kūrinius ir kitaip naudoti jūsų turinį paslaugoms teikti, reklamuoti ar tobulinti, laikantis jūsų privatumo ir bendrinimo nustatymų. „Ancestry“ licencijos galiojimą galite nutraukti ištrindami savo turinį, išskyrus tuos atvejus, kai dalijatės savo turiniu su kitais ir jie naudoja jūsų turinį. Jūs taip pat sutinkate, kad visi indeksai ir kompiliacija, į kuriuos įtrauktas jūsų turinys priklauso „Ancestry“, kuri juos gali naudoti ir po to, kai jūsų turinys bus ištrintas.

3.3 Jūsų atsakomybė už jūsų turinį

Jūs atsakote už sprendimą sukurti, įkelti, paskelbti ar bendrinti savo turinį. Pateikdami savo turinį ir prie jo prisijungdami jūs sutinkate, kad:

 • privalote turėti visas būtinas juridines teises įkelti arba paskelbti jūsų teikiamą turinį;
 • jūsų turinys nepažeidžia jokių taikomų įstatymų.
 • jūsų Turinyje, kuriuo dalijatės viešai, nebus gyvo žmogaus Asmens duomenų, kaip apibrėžta mūsų Privatumo pareiškime, jeigu tam neduotas jo sutikimas. Dėl dalyvaujančių nepilnamečių asmenų būtina gauti jų tėvų ar globėjų sutikimą;
 • visas jūsų turinys privalo atitikti Bendruomenės taisykles;
 • jei viešai bendrinate savo turinį, kiti naudotojai gali pasiekti ir naudoti jūsų turinį naudodamiesi paslaugomis. Mes neprivalome pašalinti jokio jūsų viešai bendrinamo turinio.
 • Kitų naudotojų turinį galite naudoti tik naudodamiesi „Ancestry“ paslaugomis ir kitomis nuorodos būdu įtrauktomis sąlygomis ir kitomis taisyklėmis;
 • „Ancestry“ pasilieka teisę stebėti jūsų turinį ir tikrinti, ar nėra neteisėto turinio ar kitų šių Sąlygų, įskaitant Bendruomenės taisykles, pažeidimų, ir pašalinti arba uždrausti prieigą prie neteisėto turinio arba jūsų turinio, kurį manome pažeidžiant šias Sąlygas. Mes taip pat pašalinsime jūsų turinį reaguodami į teisėtą teismo sprendimą arba galiojančių teisės aktų reikalavimus, ir
 • už rimtus ar pasikartojančius pažeidimus ar nusižengimus jūsų paskyra bus sustabdyta arba ištrinta pagal „Ancestry“ turinio moderavimo taisykles. „Ancestry“ taikoma turinio vertinimo ir šalinimo tvarka išdėstyta čia.

3.4 Pranešimas apie šių Sąlygų pažeidimus

„Ancestry“ informuos bet kurį naudotoją, kuris pranešė mums apie turinį, kuris pažeidžia mūsų Sąlygas, apie „Ancestry“ sprendimą imtis kokių nors veiksmų prieš tą turinį ir, kai aktualu, praneš tą turinį pateikusiam naudotojui apie sprendimą jį pašalinti arba apriboti prieigą prie to turinio. Bet kuris asmuo, kurį paveikia „Ancestry“ sprendimas dėl turinio, gali kreiptis į „Ancestry“ čia, kad pateiktų apeliaciją dėl to sprendimo arba apgintų savo teises, jeigu esate iš ES.

Jei nerimaujate, kad koks nors turinys pažeidžia Bendruomenės taisykles, pažeidžia jūsų teises, jame yra neteisėtos medžiagos arba pažeidžiamos šios Sąlygos, susisiekite su mumis arba pateikite pranešimą internetu. Mes gerbiame kitų asmenų intelektinės nuosavybės teises. Norėdami pateikti skundus dėl autorių teisių pažeidimo arba pateikti pranešimą apie autorių teisių pažeidimą ir užklausą dėl tokių teisių atšaukimo, įskaitant teikiamus pagal JAV Skaitmeninio tūkstantmečio autorių teisių įstatymą, spustelėkite čia.

4. „Ancestry“ paslaugų atnaujinimai ir atšaukimai

Jūsų įsigytoms ir prenumeruojamoms Paslaugoms taikomos Atnaujinimo ir atšaukimo sąlygos.

5. Jūsų paskyros uždarymas arba veikimo sustabdymas

Pasiliekame teisę apriboti, sustabdyti arba nutraukti jūsų prieigą prie Paslaugų, jei pažeidžiate šias Sąlygas, įskaitant Bendruomenės taisykles. Jeigu mes pasinaudojame tomis teisėmis, pranešime jums savo sprendimo priežastį. Jeigu sprendimas grindžiamas jūsų turinio neteisėtumu, taip pat paaiškinsime, kodėl manome jį esant neteisėtą. Jei pagal jūsų gyvenamojoje vietovėje galiojančius įstatymus reikalaujama papildomo pranešimo arba proceso, pateiksime jums tokį pranešimą ir užtikrinsime, kad būtų vykdomas toks procesas. Jei pagal galiojančius įstatymus nereikalaujama kitaip, negrąžiname prenumeratos mokesčių arba DNR testų rinkinio pirkimo kainos, jei prarandate prieigą prie Paslaugų dėl to, kad pažeidėte Sąlygas, įskaitant Bendrijos taisykles.

Jei turite prenumeratą ir nutraukiate paskyrą dėl to, kad pažeidėme šias Sąlygas, ir suteikę mums 30 dienų trūkumų šalinimo laikotarpį, per kurį negalime pašalinti trūkumų, grąžinsime jums visus iš anksto sumokėtus ir proporcingai nepanaudotus mokesčius.

6. Jokių garantijų ar užtikrinimų

Remiantis 10.2.1 skyriumi, mes teikiame paslaugas ir „Ancestry“ turinį jums taip, kaip yra, t. y. be jokių garantijų ar užtikrinimų. Tiek, kiek leidžia įstatymai, atsisakome visų išreikštų ar numanomų garantijų, įskaitant numanomas nepažeisto produkto, jo tinkamumo parduoti ar naudoti konkrečiais tikslais, garantijų. Neteikiame jokių pažadų dėl a) „Ancestry“ turinio, b) jūsų turinio, c) konkrečių paslaugų funkcionalumo; d) „Ancestry“ turinio arba paslaugų kokybės, tikslumo, patikimumo ar prieinamumo; ir e) negarantuojame, kad Paslaugose arba jų turinyje nebus virusų ar kitų kenksmingų komponentų.

Mes nuosekliai dirbame siekdami tobulinti mūsų Paslaugas. „Ancestry“ dažnai atlieka eksperimentus ir bando naujas funkcijas, kuriomis gali pasinaudoti ne visi. „Ancestry“ neduoda jokių pažadų, kad eksperimentai ar naujos funkcijos išliks prieinamos ar bus plečiamos. „Ancestry“ gali papildyti ar pašalinti Paslaugų funkcijas ar ypatybes arba pritaikyti prieinamas paslaugas pagal jūsų paskyros tipą. Daugiau informacijos apie savo teises rasite 10 skyriuje ir Atnaujinimo ir atšaukimo sąlygose.

7. Ribota „Ancestry“ atsakomybė

Naudodamiesi Paslaugomis sutinkate, kad „Ancestry“ atsakomybė yra apribota tiek, kiek leidžia įstatymas. Mes nesame atsakingi už bet kokią tyčinę, atsitiktinę, faktinę, ar dėl bet kokių aplinkybių atsiradusią žalą, bet kokius nuostolius ar pretenzijas. Jei gyvenate jurisdikcijoje, kurioje mums neleidžiama plačiai apriboti savo atsakomybės, kai kurie iš šių apribojimų jums gali būti netaikomi.

Jei esate nepatenkinti kuria nors Paslaugų dalimi arba nesutinkate su bet kuria šių Sąlygų nuostata, privalote nustoti naudotis Paslaugomis ir, jei esate prenumeravę kurią nors mūsų Paslaugą, nedelsiant atšaukti prenumeratą, kaip nurodyta čia. Bendra mūsų atsakomybė bet kokiu atveju, susijusiu su Paslaugomis ar šiomis Sąlygomis, yra ribojama bendra suma, kurią sumokėjote mums per 12 mėnesių laikotarpį iki įvykio, dėl kurio atsiranda atsakomybė. Visos šis atsakomybės ribojimo nuostatos taikomos ir Naujojo Džersio gyventojams.

8. Jūsų garantuojama apsauga

Jūs sutinkate, kad atlyginsite nuostolius ir apsaugosite „Ancestry“ ir jos filialus bei patronuojamąsias įmones, atitinkamus pareigūnus, direktorius, darbuotojus, agentus, jų įpėdinius ar įgaliotinius (toliau – „Ancestry“ šalys) nuo bet kokių pretenzijų, žalos ar kitų išlaidų (įskaitant išlaidas advokatams) dėl jūsų naudojimosi Paslaugomis, ir a) šių Sąlygų ir kitų jose nurodytų taisyklių pažeidimų, b) kito asmens teisių pažeidimų, ir c) bet kokių pretenzijų, susijusių su jūsų teikiamu turiniu, įskaitant pretenziją, kad jūsų turinys padarė žalos kitam asmeniui. Ši jūsų garantuojama apsauga išlieka galioti net tada, kai nustojate naudotis Paslaugomis. Taip pat jūs atleidžiate „Ancestry“ šalis nuo visų pretenzijų, reikalavimų, veiksmų ar ieškinių, susijusių su jūsų teikiamu turiniu, įskaitant bet kokią atsakomybę už tokį turinį, jo naudojimą ar nenaudojimą, taip pat nuo pretenzijų dėl šmeižto, privatumo pažeidimo, teisės į viešumą, emocinio sukrėtimo ar ekonominių nuostolių.

9. Kitų įmonių siūlomos Paslaugos

Mūsų paslaugose gali būti nuorodų į trečiųjų šalių valdomas svetaines, tačiau tai nereiškia, kad tokias svetaines mes remiame, pritariame, patvirtiname ar prisiimame už jas atsakomybę. „Ancestry“ negarantuoja jokių pasiūlymų arba nesuteikia jokių garantijų dėl trečiųjų šalių svetainių, jų turinio, produktų ar paslaugų. Visuomet atidžiai perskaitykite visų trečiųjų šalių svetainių naudojimo sąlygas ir privatumo dokumentus, nes jie gali iš esmės skirtis nuo "Ancestry".

10. Ginčų sprendimas, arbitražas ir atsisakymas teikti grupinį ieškinį

ĮDĖMIAI PERSKAITYKITE ŠĮ SKYRIŲ. JIS SUSIJĘS SU JŪSŲ ĮSTATYMINĖMIS TEISĖMIS, ĮSKAITANT TEISĘ TEIKTI IEŠKINIUS TEISMUI.

Mes labai stengiamės, kad mūsų klientai liktų patenkinti. Jei tarp jūsų ir „Ancestry“ iškiltų ginčas, mes pasistengsime pasiūlyti veiksmingiausią ir greitą ginčo sprendimo būdą. Jūs sutinkate, kad iškilus nesklandumams ar atsiradus poreikiui pateikti nusiskundimą, pirmiausia situaciją pamėginsite išspręsti neformaliai, susisiekę su mumis.

10.1 Klientams Jungtinėse Amerikos Valstijose

Jūs ir „Ancestry“ sutinkate, kad šios sąlygos turi įtakos tarpvalstybinei prekybai ir kad šių arbitražinių nuostatų aiškinimą ir vykdymą reglamentuoja Federalinis arbitražo įstatymas.

Šiame susitarime sąvoka „ginčas“ yra tokia plati, kokia teisiškai leistina, ir, be kita ko, apibrėžiama kaip ginčai tarp jūsų ir bet kurio kito asmens, kurio vardu bendravote su „Ancestry“, iš vienos pusės, ir „Ancestry“, įskaitant bet kurias jos patronuojančiąsias, dukterines įmones, pirmtakus, įpėdinius, teisių perėmėjus, paskirtuosius ar susijusius asmenis, iš kitos pusės, kurie kyla iš, arba yra susiję su šiomis Sąlygomis, arbitražo susitarimu, arba jūsų bendravimu ar santykiais su „Ancestry“. Be to, jei naudojatės ar naudositės „Ancestry“ paslaugomis ar kitaip bendrausite su „Ancestry“ nepilnamečio ar kito asmens, kurio tėvai ar teisėti globėjai esate, vardu, sutinkate, kad bet koks ginčas, kylantis dėl tokio naudojimosi „Ancestry“ paslaugomis ar kitokio bendravimo su „Ancestry“, būtų nagrinėjamas arbitraže, kaip nurodyta šiame dokumente, ir laikantis kitų čia nurodytų susitarimų (be kita ko, nuostatos dėl atsiribojimo nuo grupinio ieškinio); taip pat pareiškiate, kad turite įgaliojimus sudaryti tokį susitarimą nepilnamečio ar kito asmens vardu. Bet kokie mūsų tarpusavio ginčai bus sprendžiami galutiniu ir privalomu arbitražu pagal šios Sutarties sąlygas, išskyrus šias tris išimtis:

 • Kiekviena šios Sutarties šalis turi galimybę spręsti bet kokį ginčą, jei jis atitinka reikalavimus, smulkių ieškinių teisme, kurio jurisdikcijai priklauso jūsų gyvenamoji vieta. Jei ginčas susijęs su reikalavimais dėl: 1) piniginės kompensacijos ar žalos atlyginimo; ir 2) teisingo ar draudiminio atlyginimo, jei jurisdikciją turintis smulkių ieškinių teismas neišsprendžia reikalavimų dėl teisingo ar draudiminio atlyginimo, kiekviena šalis turi galimybę reikalavimus dėl piniginės kompensacijos ar žalos atlyginimo spręsti smulkių ieškinių teisme, o visi reikalavimai dėl teisingo ar draudiminio atlyginimo sprendžiami arbitraže pagal šią Sutartį. Jei bet kokiame prašyme ar reikalavime dėl arbitražo pateikti reikalavimai galėjo būti nagrinėjami smulkių ieškinių teisme, bet kuri šalis gali pasirinkti, kad reikalavimai būtų nagrinėjami smulkių ieškinių teisme, o ne arbitraže, bet kuriuo metu iki arbitro paskyrimo raštu pranešdama kitai (-oms) šaliai (-ims) apie tokį pasirinkimą. Jei ši nuostata arba apribojimas pareikšti ieškinį smulkių ieškinių teisme pripažįstamas negaliojančiu, ši nuostata turi būti atskirta ir byla bus nagrinėjama arbitraže; ši nuostata jokiu būdu neleidžia pareikšti grupinio, atstovaujamojo ar konsoliduoto ieškinio.
 • Kiekviena šalis gali pateikti ieškinį Jutos valstijos teisme tik dėl patento ar autorių teisių pažeidimo.
 • Jei ieškinys atitinka tam tikrus reikalavimus, galite įtraukti atitinkamą federalinę, valstijos ar vietinę agentūrą, kuri jus atstovaus prieš mus.

10.1.1 Taikomas Federalinis arbitražo įstatymas

Šiai Arbitražo sutarčiai ir bet kokiam ginčui ar reikalavimui, kylančiam iš šios Arbitražo sutarties ar susijusiam su ja, arba bet kurios jos nuostatos pažeidimu, taikomos Federalinio arbitražo įstatymo (9 U.S.C. § 1 ir toliau) materialinės ir procesinės nuostatos. Šalys supranta ir sutinka, kad šio arbitražinio susitarimo aiškinimui ir vykdymui taikomas išimtinai Federalinis arbitražo įstatymas ir kad aiškinant ar vykdant šį arbitražinį susitarimą arba bet kokį ginčą ar nesutarimą, susijusį su šio arbitražinio susitarimo aiškinimu ar vykdymu, netaikomos kitos jurisdikcijos materialinės ar procesinės nuostatos.

10.1.2 Ginčų sprendimas iki arbitražo

Jei kuri nors šalis ketina kreiptis į arbitražą pagal šią Sutartį, arbitražo siekianti šalis pirmiausia turi raštu pranešti kitai šaliai apie ginčą likus ne mažiau kaip 60 dienų iki arbitražo inicijavimo. Per šį 60 dienų laikotarpį bet koks taikytinas senaties terminas atidedamas. Pranešimas „Ancestry“ siunčiamas jos Teisės departamentui adresu: „Ancestry“ Legal Department, 1300 W. Traverse Parkway, Lehi, UT 84043. Pranešimai jums bus siunčiami naudojant jūsų kontaktinę informaciją, kurią turite „Ancestry“ rinkmenoje, arba, jei tokios informacijos nėra arba ji neaktuali, pranešimai įteikiami asmeniškai. Bet kurios iš šalių pateiktame pranešime turi būti pakankamai informacijos, kad gaunančioji šalis galėtų identifikuoti jūsų paskyrą (įskaitant paskyroje naudojamą vardą, pavardę ir el. pašto adresą) ir įvertinti bei bandyti išspręsti pretenziją, įskaitant pretenzijos aprašymą, konkrečius pretenziją pagrindžiančius faktus, prašomus atlyginti nuostolius ir žalą. Šis pranešimo reikalavimas skirtas tam, kad bet kuri šalis galėtų pateikti sąžiningą, faktais pagrįstą pasiūlymą dėl taikos sutarties sudarymo, jei šalis nusprendžia tai padaryti. Bet kuri šalis gali inicijuoti ginčo nagrinėjimą arbitražo tvarka tik pateikusi pirmiau nurodytą informaciją. Kilus ginčui dėl šio pranešimo pakankamumo, šį klausimą turi išspręsti kompetentingos jurisdikcijos teismas prieš pateikiant bet kokį reikalavimą dėl arbitražo. Jei šalis pateikia šią informaciją ir ginčas neišsprendžiamas per 60 dienų, bet kuri šalis gali kreiptis į arbitražą.

10.1.3 Arbitražo taisyklės

Išskyrus kaip nurodyta toliau esančiame 10.1.4 skyriuje arbitražą vykdo JAMS, laikydamasi supaprastintų arbitražo procedūrų taisyklių, jei ieškinio suma neviršija 250 000 USD, arba nuoseklių arbitražo procedūrų taisyklių, jei ieškinio suma viršija 250 000 USD, galiojusių arbitražo inicijavimo metu, išskyrus taisykles ar procedūras, kontroliuojančias arba leidžiančias grupinius ieškinius. Bet koks ginčas JAMS arbitraže sprendžiamas atskirai vieno arbitro ir nėra konsoliduojamas su kitų asmenų ieškiniais. Jei jokie atskleisti reikalavimai ar priešpriešiniai reikalavimai neviršija 25 000 JAV dolerių (išskyrus bet kokius reikalavimus dėl advokatų honorarų), ginčas sprendžiamas tik pateikiant dokumentus ir (arba) arbitraže nežodine tvarka, nebent arbitras nustato svarbią priežastį surengti posėdį gyvai. Bet kuri šalis arbitraže gali pateikti dispozityvius prašymus, įskaitant, bet neapsiribojant, prašymą atmesti ieškinį ir (arba) prašymą priimti sutrumpintą sprendimą, o arbitras taikys tokius prašymus reglamentuojančius standartus pagal Federalines civilinio proceso taisykles. Išimtinius įgaliojimus spręsti visus ginčus, kylančius dėl šių Sąlygų arba Privatumo pareiškimo aiškinimo, taikymo, vykdymo ar formavimo, įskaitant bet kokį skundą, teigiantį, kad bet kuri arba visos šių Sąlygų arba Privatumo pareiškimo dalys yra negaliojančios arba ginčytinos, nepriklausomai nuo to, ar ieškinys gali būti nagrinėjamas arbitraže, ar ieškinio teikimu į arbitražą atsisakoma dalyvaujant teismo procese, gali tik arbitras, o ne federalinis, valstijos ar vietinis teismas ar agentūra. Arbitras turi teisę suteikti bet kokias lengvatas, kurios būtų prieinamos teisme pagal įstatymus arba lygybės principus. Arbitražo sprendimas, kuris gali būti priimtas bet kuriame kompetentingos jurisdikcijos teisme, turi būti rašytinis ir privalomas vykdyti.

Norėdami pradėti arbitražą pagal 10.1.3 skyrių, turite atlikti šiuos veiksmus: a) užpildyti reikalavimą pradėti arbitražo procedūrą, kuriame būtų aprašytas ieškinys ir žalos, kurios atlyginimo siekiate, suma (arbitražo paraiškos formą rasite adresu www.jamsadr.com); b) sumokėti reikalavimo teikimo mokestį ir išsiųsti tris prašymo kopijas JAMS adresu: Two Embarcadero Center, Suite 1500, San Francisco, California 94111; ir c) išsiųsti vieną reikalavimo pradėti arbitražo procedūrą kopiją „Ancestry“ adresu: Ancestry Legal Department, 1300 W Traverse Parkway, Lehi, UT 84043. Arbitražas gali vykti apskrityje, kurioje gyvenate prašymo teikimo metu. Taip pat jūs ir „Ancestry“ sutinka kreiptis į bet kurio Kalifornijos San Francisko apygardos federalinio ar valstijos vietinės jurisdikcijos teismą, siekiant apskųsti arbitražą, sustabdyti bylos nagrinėjimą iki arbitražo arba patvirtinti, pakeisti, panaikinti arba priimti sprendimą dėl arbitražo priteistos kompensacijos sumos.

Arbitrą šalys pasirenka abipusiu susitarimu. Jei šalims nepavyksta abipusiu susitarimu pasirinkti arbitro, arbitras parenkamas tokia tvarka: JAMS kiekvienai šaliai pateiks devynių (9) arbitrų sąrašą, sudarytą iš savo arbitrų kolegijos. Kiekviena šalis per dešimt (10) kalendorinių dienų galės išbraukti visas, jos manymu, nepriimtinas pavardes iš sąrašo. Jei visų šalių sąrašuose liks tik viena bendra pavardė, tas asmuo bus paskirtas arbitru. Jei visų šalių sąrašuose lieka daugiau nei vienas bendras vardas, šalys pakaitomis per JAMS administruojamą telefoninę konferenciją išbrauks po vieną arbitrą (ieškovas rinksis pirmas), kol liks tik vienas arbitras. Jei visų šalių sąrašuose neliks bendros pavardės, JAMS pateiks papildomą devynių (9) arbitrų sąrašą, iš kurio šalys pakaitomis per JAMS administruojamą telefoninę konferenciją išbrauks po vieną arbitrą (ieškovas rinksis pirmas), kol liks tik viena pavardė. Toks asmuo skiriamas arbitru. Jei atrinktas asmuo negali vykdyti arbitro pareigų, JAMS pateikia kitą devynių (9) arbitrų sąrašą ir pakartoja pakaitinių arbitrų atrankos procedūrą.

Norėdami pradėti arbitražą prieš mus, turėsite sumokėti 250 JAV dolerių arba sumą, kurios reikalaujama pagal tuo metu galiojančias JAMS taisykles. Jei arbitražas nustatys „Ancestry“ kaltę, ji turės sumokėti visus kitus JAMS taikomus mokesčius, įskaitant mokesčius už prašymo teikimą, arbitražo bei teismo išlaidas. Su advokatais sutartus atlyginimus mokate jūs patys, išskyrus atvejus, kai arbitražo taisyklės ir (arba) taikomi įstatymai numato kitaip.

10.1.4 Daugybiniai ieškiniai

Jei 25 ar daugiau asmenų teikia pranešimus apie ginčus su „Ancestry“, kuriuose keliami panašūs reikalavimai, o ieškinius keliančių asmenų advokatai yra tie patys arba jų veikla koordinuojama, jeigu ieškinius galima nagrinėti arbitražo tvarka, jie bus nagrinėjami ne JAMS pagal JAMS taisykles, o Amerikos arbitražo asociacijoje (AAA), kaip nurodyta toliau.

Pirmajame etape 12 arbitražo procesų vyksta pagal AAA Vartotojų arbitražo taisykles, kiekvieną jų nagrinėja vienas arbitras. Kitų asmenų, kurie pareiškė panašius reikalavimus ir kuriems atstovauja tas pats arba suderintas advokatas, ieškiniai AAA nepateikiami tol, kol nesibaigs šios pradinės „bellwether“ procedūros ir toliau aprašytas visuotinis tarpininkavimas. Bet koks taikytinas senaties terminas skaičiuojamas nuo 10.1.2 skirsnyje aprašyto pranešimo apie ginčą pateikimo dienos iki šios „bellwether“ procedūros ir toliau aprašyto visuotinio tarpininkavimo pabaigos.

„Ancestry“ advokatas ir ieškinius keliančių asmenų advokatai atrenka po šešias bylas, kurios pagal individualią „bellwether“ procedūrą pirmiausia bus nagrinėjamos arbitraže. Kiekvieną iš šių 12 arbitražo bylų nagrinėja atskiras arbitras. AAA pateikia siūlomų arbitrų sąrašą kiekvienam iš šių 12 arbitražo procesų. Jei šalims nepavyksta susitarti dėl arbitrų iš šių sąrašų, kiekviena šalis per 14 kalendorinių dienų nuo sąrašo perdavimo dienos turi išbraukti ne daugiau kaip dvi pavardes, kurioms prieštarauja, sunumeruoti likusias pavardes eilės tvarka ir grąžinti sąrašą AAA. Tuomet AAA iš kiekvieno sąrašo paskiria aukščiausią vietą užėmusį ir likusį tinkamą arbitrą pirmininkauti kiekvienam iš 12 arbitražo procesų.

Priėmus galutinį rašytinį sprendimą kiekviename iš šių 12 arbitražo procesų, „Ancestry“ ir visi asmenys, kurie pareiškė panašius reikalavimus, ir kuriems atstovauja tas pats arba kitas sutarimu paskirtas advokatas, dalyvaus bendrame mediacijos procese. „Ancestry“ advokatas ir panašius reikalavimus pareiškusių asmenų advokatas abipusiu susitarimu pasirenka mediatorių. Jei šalims nepavyksta susitarti dėl mediatoriaus, „Ancestry“ advokatas ir panašius reikalavimus pareiškusių asmenų advokatai pasiūlo po keturis potencialius tarpininkus – šiuose pasiūlymuose neturi būti asmenų, kurie dirbo arbitrais 12-oje „bellwether“ procedūrų. „Ancestry“ advokatas ir panašias pretenzijas pareiškusių asmenų advokatas paeiliui išbraukia mediatorius iš 8 asmenų sąrašo, pradedant nuo panašias pretenzijas pareiškusių asmenų advokato, kol lieka vienas mediatorius, kuris eina mediatoriaus pareigas. Mediatoriui pateikiamos rašytinių arbitražo sprendimų, su pašalinta asmenine informacija ir priimtų kiekviename iš dvylikos „bellwether“ arbitražo procedūrų. „Ancestry“ moka mediacijos mokestį. Šalys turi baigti mediacijos procesą per 90 dienų, išskyrus atvejus, kai šalys abipusiu susitarimu pratęsia šį laikotarpį.

Jei tarpininkavimo metu neišsprendžiami visi reikalavimai, „Ancestry“ arba asmenys, kurie pateikė panašius reikalavimus (ir kurių reikalavimai nebuvo sprendžiami per pradinę „bellwether“ procedūrą), gali pasirinkti bylinėtis teisme arba AAA pagal individualų arbitražo procesą. Jei „Ancestry“ nuspręs kreiptis į teismą, visos bylos bus nagrinėjamos teisme. Jei „Ancestry“ nuspręs tęsti procesą arbitraže, kiekvienas asmuo, kuris pareiškė panašius reikalavimus (ir dėl kurio reikalavimų nebuvo priimtas sprendimas pradinėje „bellwether“ procedūroje), vis tiek gali pasirinkti tęsti procesą teisme, o ne arbitraže. Jei kuri nors iš šalių nusprendžia kreiptis į teismą, šie reikalavimai nagrinėjami Jutos valstijos kompetentingos jurisdikcijos teisme. Pagal toliau pateiktą 10.1.5 skyrių bet kokie tokie teisme nagrinėjami ieškiniai negali būti nagrinėjami kaip grupės ar atstovavimo ieškinys.

Kompetentingos jurisdikcijos teismas turi teisę užtikrinti šio 10.1.4 skyriaus vykdymą ir, jei reikia, uždrausti masiškai teikti arbitražo reikalavimus „Ancestry“, jei kuri nors šalis nesilaiko šiame 10.1.4 skyriuje nustatytų procedūrų. Kitais atvejais arbitras, o ne federalinis, valstijos ar vietos teismas ar agentūra, turi išimtinę teisę spręsti visus ginčus, kylančius dėl šio arbitražinio susitarimo, Sąlygų ar Privatumo pareiškimo aiškinimo, taikymo, vykdymo ar sudarymo, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokius teiginius, kad visos Sąlygos ar Privatumo pareiškimas arba bet kuri jų dalis yra negaliojanti ar naikintina, ar ieškinys gali būti nagrinėjamas arbitraže, arba ieškinio atsisakymo dėl bylinėjimosi veiksmų klausimą.

10.1.5 Jokio grupinio ieškinio

Ši nuostata vadinama „Atsisakymas teikti grupinį ieškinį“. Šalys susitaria, kad kiekviena šalis gali spręsti ginčus su kita šalimi tik individualiai ir negali pareikšti ieškinio kaip ieškovas ar grupės narys teikiant grupinį ar atstovaujamą ieškinį. Išskyrus tuos atvejus, kurie aiškiai nurodyti 10.1.4 skirsnyje, nė vieno asmens ginčai negali būti sujungti su kito asmens ginčais. Ši nuostata taikoma tiek arbitraže sprendžiamiems ginčams, tiek teisme sprendžiamiems ginčams, jeigu tokių ginčų kyla. Jei bet kuris teismas ar arbitras nustato, kad šioje dalyje nurodytas grupės ieškinio atsisakymas yra negaliojantis ar neįgyvendinamas dėl kokios nors priežasties arba kad arbitražas gali būti vykdomas grupės ar atstovų pagrindu, tuomet pirmiau išdėstytos arbitražo nuostatos laikomos negaliojančiomis visa apimtimi ir laikoma, kad šalys nesusitarė spręsti ginčų arbitraže. Tokiais atvejais ginčas turi būti nagrinėjamas ne arbitražo tvarka, o Jutos valstijos federaliniame arba valstijos kompetentingame teisme.

Arbitražo sprendimas ir jį patvirtinantis nuosprendis galioja tik toje konkrečioje byloje ir nėra privalomas nė vienai iš šalių jokioje kitoje byloje.

10.1.6 Atskiriamumas

Jei kuri nors šio arbitražinio susitarimo nuostata pripažįstama negaliojančia, neįgyvendinama, nesąžininga, niekine ar negaliojančia visiškai ar iš dalies, išskyrus tai, kas nurodyta Atsisakyme teikti grupinį ieškinį, toks sprendimas neturės įtakos likusios arbitražinio susitarimo dalies galiojimui. Visos likusios nuostatos lieka galioti.

10.1.7 Šio skyriaus pakeitimai

Apie bet kokius pakeitimus, turinčius įtakos šio skyriaus esmei, „Ancestry" praneš prieš trisdešimt (30) dienų, paskelbdama pranešimą apie Sąlygų pakeitimus Paslaugose, išsiųsdama jums žinutę arba kitaip pranešdama, kai būsite prisijungę prie savo paskyros. Pakeitimai įsigalios trisdešimt (30) dienų po to, kai apie juos bus paskelbta Paslaugose arba atitinkami pranešimai bus išsiųsti naudotojams.

Tokie šio skyriaus pakeitimai bus taikomi tik po šių trisdešimties (30) dienų pateiktiems reikalavimams. Teismui ar arbitrui nusprendus, kad šis "Šio skyriaus pakeitimai" poskyris negalioja ar yra neįgyvendinamas, jis bus atskirtas nuo skyriaus „Ginčų sprendimas, arbitražas ir atsisakymas teikti grupinį ieškinį“, o teismas arba arbitras taikys pirmąjį Arbitražo ir grupės ieškinio atsisakymo skyrių, atsiradusį jau jums pradėjus naudotis Paslaugomis.

10.1.8 Tolesnis galiojimas

Šis skyrius „Ginčų sprendimas, arbitražas ir atsisakymas teikti grupinį ieškinį“ išlieka galioti net panaikinus jūsų paskyrą ar nustojus naudotis Paslaugomis.

10.2 Ne Jungtinių Amerikos klientams

Jei esate ne vartotojas klientas, įsikūręs ES arba gyvenantis bet kur kitur už Jungtinių Amerikos Valstijų ribų, sutinkate, kad išimtinę jurisdikciją spręsti visus su šia Sutartimi susijusius ginčus (sutartinius ir nesutartinius) turi Airijos teismai.

10.2.1 Vartotojai Europos Sąjungoje ir JK

Jei esate Europos Sąjungoje ar Jungtinėje Karalystėje įsisteigęs vartotojas, jums bus taikomos visos privalomos šalies, kurioje gyvenate, teisės nuostatos, ir jokia šios Sutarties nuostata neturi įtakos jūsų, kaip vartotojo, teisei remtis tokiomis privalomomis vietos teisės aktų nuostatomis. Suteikiame jums teisinę garantiją, kad Paslauga jos teikimo metu ir sutarties su jumis galiojimo laikotarpiu atitiks teisės aktų reikalavimus. Pagal šią teisinę garantiją esame atsakingi už bet kokią Paslaugos neatitiktį, o jūs galite turėti teisę į teisių gynimo priemones pagal vietos įstatymus. Apie bet kokį Paslaugos pašalinimą, sustabdymą ar sustabdymą arba bet kokio funkcionalumo ar funkcijų sustabdymą jus įspėsime kiek įmanoma anksčiau.

Jeigu esate Europos Sąjungoje įsisteigęs vartotojas dėl bet kokio su šia Sutartimi susijusio ginčo galite kreiptis į bet kurį kompetentingą teismą pagal savo gyvenamąją vietą, arba į „Ancestry“ veiklos vietos Airijoje kompetentingą teismą. Jei esate vartotojas, įsikūręs Jungtinėje Karalystėje, turite teisę kreiptis į kompetentingą Anglijos ir Velso teismą dėl bet kokio su šia Sutartimi susijusio teismo proceso ir sutinkate, kad Anglija ir Velsas turėtų išimtinę jurisdikciją spręsti visus su šia Sutartimi susijusius ginčus (sutartinius ir nesutartinius). Jei „Ancestry“ siekia įgyvendinti bet kokias savo teises jūsų, kaip vartotojo, atžvilgiu, mes galime tai daryti tik jūsų gyvenamosios vietos jurisdikcijos teismuose. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, niekas šiame punkte neriboja mūsų teisių pradėti vykdymo procesą kitoje jurisdikcijoje arba kitos jurisdikcijos teismuose prašyti laikinųjų apsaugos priemonių.

Informacija Europos Sąjungos vartotojams pagal Reglamentą 524/2013: Europos Komisija nurodo, kad jei esate Europos Sąjungos vartotojas, turite teisę kreiptis dėl ginčo į ES elektroninių ginčų sprendimo (EGS) platformą, kurią galima rasti adresu http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.3 Reglamentuojančioji teisė

Jei naudojatės paslaugomis Jungtinėse Amerikos Valstijose, šioms Sąlygoms ir naudojimuisi Paslaugomis taikomi Jutos valstijos ir, jei taikoma, Jungtinių Amerikos Valstijų įstatymai. Sutinkate, kad visi ieškiniai, kuriems netaikomas arbitražas ir kurie pareikšti Jungtinėse Amerikos Valstijose, priklausys išimtinai Jutos valstijoje esančių kompetentingos jurisdikcijos teismų jurisdikcijai. Atsižvelgiant į 10.2.1 punkto nuostatas, jei naudojatės Paslaugomis ne Jungtinėse Amerikos Valstijose, šioms Sąlygoms taikomi Airijos įstatymai.

11. Įvairios nuostatos

11.1 Pakeitimai

Mes galime bet kuriuo metu pakeisti šias Sąlygas ir sutinkame pranešti jums apie bet kokius esminius pakeitimus, paskelbdami informaciją per Paslaugas arba siųsdami jums el. laišką. Esminiai pakeitimai įsigalioja praėjus trisdešimčiai dienų nuo jų paskelbimo, išskyrus pakeitimus, susijusius su naujomis Paslaugomis arba teisiniais reikalavimais, kurie įsigalioja nedelsiant. Tai, kad toliau naudojatės Paslaugomis, reiškia, kad sutinkate su pakeistomis Sąlygomis. Jeigu su pakeitimais nesutinkate, turėtumėte nustoti naudotis Paslaugomis, ir, jeigu taikoma, atšaukti savo prenumeratą.

11.2 Visas susitarimas

Šios Sąlygos ir kiti nuorodos būdu įtraukti dokumentai sudaro visą susitarimą tarp jūsų ir „Ancestry“ dėl naudojimosi Paslaugomis, kuris pakeičia bet kokias ankstesnes sutartis.

11.3 Teisių ir įsipareigojimų perleidimas

Pasiliekame teisę perduoti arba perleisti šios Sutarties teises ir įsipareigojimus kitai šaliai. Jei „Ancestry“ arba bet kuris Paslaugų teikėjas įsigyjamas arba perduodamas kitam subjektui (visiškai ar iš dalies, įskaitant bankroto ar panašias procedūras), sutinkate, kad „Ancestry“ gali perduoti jūsų asmens duomenis ir jūsų turinį tam subjektui. Be raštiško „Ancestry“ sutikimo perleisti ar perduoti bet kokių savo teisių ir įsipareigojimų pagal šias Sąlygas negalite. Pagal šias Sąlygas nėra jokių trečiųjų šalių naudos gavėjų.

11.4 Atskiriamumas

Išskyrus aiškiai apibrėžtus atvejus, bet kurios šių Sąlygų dalies ar punkto neįgyvendinamumas likusioms Sąlygų nuostatoms įtakos neturi.

11.5 Neatsisakymas

Tai, kad nevykdome kurios nors šių Sąlygų nuostatos, nereiškia, kad atsisakome savo teisių pagal tą nuostatą, todėl pasiliekame visas teises, kurios jums čia nėra aiškiai nurodytos.

11.6 Trylikos metų ar jaunesni asmenys

„Ancestry“ sąmoningai neieško ir nerenka jokių asmens duomenų tiesiogiai iš jaunesnių nei 13 metų asmenų ir imsis komerciškai pagrįstų pastangų ištrinti tokius duomenis iš savo sistemos.

11.7 Sąžiningo kredito ataskaitų teikimo įstatymas

„Ancestry“ nėra ataskaitas naudotojams teikianti agentūra, kaip apibrėžta Sąžiningo kredito ataskaitų teikimo įstatyme (FCRA), o informacija, visa ar jos dalis, kurią galite pasiekti naudodami Paslaugas, nėra surinkta naudotojų ataskaitų teikimo tikslais, kaip apibrėžta FCRA. PASLAUGŲ NEGALIMA NAUDOTI KAIP VEIKSNIO 1) NUSTATANT ASMENS TINKAMUMĄ GAUTI ASMENINĮ KREDITĄ AR DRAUDIMĄ ARBA VERTINANT RIZIKĄ, SUSIJUSIĄ SU ESAMAIS VARTOJIMO KREDITO ĮSIPAREIGOJIMAIS, 2) VERTINANT ASMENĮ DĖL ĮDARBINIMO, PAAUKŠTINIMO, PERSKIRSTYMO AR IŠLAIKYMO (ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT NAMŲ ŪKIO DARBUOTOJŲ, PAVYZDŽIUI, AUKLIŲ, VALYTOJŲ, SLAUGIŲ, RANGOVŲ IR KITŲ ASMENŲ, ĮDARBINIMU); ARBA 3) VYKDANT BET KOKĮ KITĄ ASMENINĮ VERSLO SANDORĮ SU KITU ASMENIU (BE KITA KO, DĖL BUTO NUOMOS).

11.8 Neprašytų idėjų pateikimo taisyklės

„Ancestry“ nepriima, nenagrinėja ir nesvarsto neprašytų idėjų ar medžiagos (be kita ko tokios kaip naujos reklamos kampanijos, naujos akcijos, nauji produktai ar technologijos, procesai, medžiagos, rinkodaros planai ar naujus produktų pavadinimai), išskyrus tas, kurių „Ancestry“ konkrečiai paprašė. Nesiųskite neprašytų idėjų ar medžiagos „Ancestry“ ar kitiems „Ancestry“ darbuotojams. Jei jas siunčiate, suprantate ir sutinkate, kad „Ancestry“ laikys jūsų pateiktas neprašytas idėjas ir medžiagą nekonfidencialiomis ir nepatentuotomis, o „Ancestry“ turės teisę neribotai naudoti šias idėjas ir medžiagą be jokių sutartinių ar kitokių įsipareigojimų ir be jokios kompensacijos jums.

 

Šios Sąlygos yra sudarytos suderinus atskiras ankstesnes jos versijas. Norėdami peržiūrėti ankstesnes Paslaugoms taikomų Sąlygų versijas, spustelėkite čia.