Ancestrys sekretessfilosofi

Det är viktigt för dig att vi skyddar din sekretess. Det är därför det är så viktigt för oss.

När du gör nya upptäckter hos oss vill vi att du tryggt ska veta att vi förvaltar dina personuppgifter på ett tryggt sätt. Våra kunder har gett oss sitt förtroende med personuppgifter i mer än 20 år, och vi är måna om att du ska känna dig lika säker idag.

Din tillit är vår högsta prioritering.

Både vad gäller din familjehistoria och dina DNA-uppgifter, strävar vi alltid efter att hantera dina personuppgifter med integritet och respekt.

Att förtjäna din tillit till att vi skyddar din integritet är kärnan i vad vi håller på med varje dag. Vi kommer fortsättningsvis att förtjäna ditt förtroende genom att:

  1. Vara transparenta så att inga överraskningar eller förbistringar uppstår.

  2. Förenkla vår policy och tydliggöra dina val.

  3. Säkerställa att du har kontroll över dina egna uppgifter.

Läs igenom hela vårt sekretessmeddelande

Det är runt dig som AncestryDNA®-berättelsen kretsar.

Ta reda på hur vi gör för att prioritera din integritet när vi hanterar ditt DNA.

Du har själv kontroll över ditt DNA och dina data.

Din integritet är skyddad ända från aktivering till resultat.

Våra skyddsåtgärder vid polisförfrågningar.

Du har själv kontroll över ditt DNA och dina data.

Din integritet är skyddad ända från aktivering till resultat.

Våra skyddsåtgärder vid polisförfrågningar.

Vanliga fragor

Läs hur vår policy fokuserar på transparens, enkelhet och kontroll – för din trygghet.

Dina uppgifter

Din sekretess

Din säkerhet

Vidareförmedling till andra

Cookie-filer och reklam