Ancestry noteikumi un nosacījumi

Spēkā stāšanās datums: 2024. gada 17. janvāris

 

Izmaiņu kopsavilkums

Šis kopsavilkums ir paredzēts, lai Jūs labāk izprastu pēdējās izmaiņas Ancestry Noteikumos un kā šīs izmaiņas var ietekmēt Jūs. Mēs aicinām Jūs pārskatīt visus Noteikumus kopā ar Paziņojumu par privātumu.

Jaunākās izmaiņas:

 • Mēs esam pievienojuši tekstu, lai izskaidrotu, kā Jūsu augšupielādētais saturs tiek izmantots sakarā ar Ancestry® Services, kā arī izskaidrotu Jūsu atbildību par šādu saturu nolūkā garantēt platformas drošību.
 • Mēs arī esam pievienojuši tekstu, lai informētu par jaunajām funkcijām AncestryDNA® atbilstības pakalpojumos un AncestryDNA® funkcijām un pakalpojumiem, ko, iespējams, piedāvāsim turpmāk.
 • Tāpat esam pievienojuši tekstu, lai izskaidrotu terminus attiecībā uz pakalpojumu izmantošanu no Jūsu puses.
 • Mēs arī esam pievienojuši tekstu, lai izklāstītu, kā izmantojam ieteikumu sistēmas.

Laipni lūdzam Ancestry® — pasaulē lielākajā tiešsaistes ģimenes vēstures resursā, lai izveidotu dzimtas koku, atrastu jaunus senčus un dalītos atklājumos ar ģimeni. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šos noteikumus, jo tie regulē Ancestry un mūsu saistīto uzņēmumu piedāvāto produktu un pakalpojumu lietošanu. Lai palīdzētu Jums izlasīt šos Noteikumus, mēs esam tos iedalījuši šādās sadaļās:

 

1.   Ievads un Pakalpojumi
2.   Ancestry saturs
3.   Jūsu saturs
4.   Ancestry pakalpojumu pagarināšana un atcelšana
5.   Jūsu konta dzēšana vai apturēšana
6.   Nav garantiju vai galvojumu
7.   Ancestry ierobežota atbildība
8.   Jūsu atlīdzība
9.   Citu uzņēmumu piedāvātie pakalpojumi
10.   Strīdu risināšana, šķīrējtiesa, atteikšanās no kolektīvās prasības
11.   Dažādi

1.  Ievads un Pakalpojumi.

Izmantojot jebkuru tīmekļa vietni, pakalpojumus un mobilās lietotnes, kas ir saistīti ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem (“Noteikumi”) — Ancestry®, AncestryDNA®, Newspapers.com, Find a Grave®, Fold3®, Forces War Records, Archives® un WeRemember® —, kā arī citus saistītos zīmolus (“Pakalpojumi”), Jūs piekrītat šiem Noteikumiem. Uz jebkurām jaunām iezīmēm, kas nākotnē tiks iekļautas Pakalpojumos, arī tiks attiecināti šie Noteikumi.

Jūs vienojaties par šiem Noteikumiem ar noteiktu Ancestry struktūrvienību atkarībā no Jūsu izmantotā Pakalpojuma un savas atrašanās vietas. Lūdzu, skatiet Ancestry uzņēmumu sarakstu pēc Pakalpojuma un ģeogrāfiskā novietojuma šeit. Visas atsauces uz “Ancestry”, “mēs”, “mūs” vai “mūsu” šajos noteikumos attiecas uz attiecīgo Ancestry uzņēmumu šajā sarakstā. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā šajos Noteikumos mainīt Ancestry struktūrvienības pusi.

Šajos Noteikumos ar atsauci ir iekļautas papildu politikas un vadlīnijas, tostarp Kopienas noteikumi, Sīkdatņu politika, Autortiesību politika, Atjaunošanas un atcelšanas noteikumi, kā arī mūsu Paziņojums par privātumu, kurā ir paskaidrots, kā mēs vācam un izmantojam Jūsu personas datus. Lūdzu, rūpīgi izlasiet visus šos dokumentus, lai izprastu savas tiesības un pienākumus, izmantojot Pakalpojumus. Ja nepiekrītat šiem Noteikumiem, Jūs nedrīkstat izmantot mūsu Pakalpojumus.

Reģistrējoties jaunam Pakalpojumam vai izmantojot akciju vai īpašo piedāvājumu, var tikt piemēroti papildu noteikumi. Šie noteikumi Jums tiks atklāti un kļūs par daļu no Jūsu līguma ar mums. Ja jebkuri papildu noteikumi konfliktē ar šiem Noteikumiem, noteicošie ir papildu noteikumi.

Ja Jums ir radušies jautājumi par šiem Noteikumiem vai mūsu Pakalpojumiem, lūdzu, sazinieties ar mums.

1.1. Negaidīti rezultāti.

Izmantojot mūsu Pakalpojumus, Jūs varat atklāt negaidītus faktus par sevi vai savu ģimeni. Jūs varat arī saskarties ar saturu, kas ir aizvainojošs, neprecīzs vai citādi nevēlams. Kaut arī Jums var būt spēcīga emocionāla reakcija, tāpat kā citiem, ar kuriem Jūs kopīgojat šos atklājumus, Jūs nepārprotami piekrītat uzņemties visus riskus, kas saistīti ar Pakalpojumu lietošanu, un ka Ancestry nav atbildīgs par jebkādām šādu atklājumu vai konstatējumu sociālajām, emocionālajām vai juridiskām sekām. Lai iegūtu papildinformāciju par Ancestry ierobežoto atbildību, skatiet šo Noteikumu 7. sadaļu.

1.2. Tiesības izmantot Pakalpojumus.

Ikviens, kurš izmanto Pakalpojumus, neatkarīgi no tā, vai tas ir nereģistrēts viesis, reģistrēts bezmaksas viesis, maksas abonents vai AncestryDNA komplekta pircējs vai reģistrētājs, ir “Lietotājs”. Lai izmantotu noteiktus Pakalpojumus, lietotājiem, iespējams, būs jāreģistrē konts, un Jums reģistrējoties ir jāsniedz precīza, pilnīga un aktuāla informācija.

Pakalpojumi ir paredzēti tiem, kuri ir sasnieguši pilngadību valstī, kurā Pakalpojumi tiek piedāvāti. Ja Jūsu vecums ir no 13 līdz mītnes valstī noteiktam pilngadības vecumam, Jūs varat lietot Pakalpojumus (izņemot DNS Pakalpojumus) ar Jūsu vecāku vai aizbildņa atļauju. Bērniem, kuri jaunāki par 13 gadiem, nav atļauts izveidot kontus, taču viņiem ir atļauts izmantot AncestryClassroom savā skolā (ja pieejams) un ar vecāku vai aizbildņa atļauju.

1.3  Pakalpojumu izmantošana.

Apmaiņā pret piekļuvi Pakalpojumiem Jūs piekrītat:

 • ievērot Ancestry Kopienas noteikumus, Sīkdatņu politiku, Autortiesību politiku un Atjaunošanas un atcelšanas noteikumus;
 • ievērot visus piemērojamos tiesību aktus;
 • uzņemties atbildību par Pakalpojumu lietošanu un darbībām ar tiem, kas veiktas, izmantojot Jūsu kontu vai Jūsu pierakstīšanās informāciju;
 •  sazināties ar mums , ja Jums radušās aizdomas, ka Jūsu konts ir lietots bez Jūsu atļaujas, vai uzskatāt, ka Jūsu pierakstīšanās informācija ir nozagta;
 • neveikt Pakalpojumu tālāku pārdošanu vai nepārdot tālāk, nepavairot vai nepublicēt jebkādu saturu vai informāciju, kas atrodas Pakalpojumos, izņemot veidos, kas skaidri izklāstīti šajos Noteikumos;
 • neapiet, neatspējot vai citādi netraucēt Pakalpojumu drošības funkcijām, ietverot atļauju nepilnvarotām trešām pusēm piekļūt Pakalpojumiem, izmantojot Jūsu pierakstīšanās informāciju;
 • nepiekļūt datiem un nekopīgot, nevākt datus no jebkuriem Pakalpojumiem masveidā vai nemēģināt piekļūt datiem bez atļaujas — vai nu manuāli, vai izmantojot automatizētus līdzekļus. Tas ietver (bet ne tikai) mākslīgā intelekta, robotu, rāpuļprogrammu, zirnekļu, datu ieguves rīku vai skrāpju izmantošanu;
 • neizmantot Pakalpojumus saistībā ne ar kādiem tiesas procesiem.

1.4. Papildu noteikumi, kas piemērojami Jūsu DNS pakalpojumu izmantošanai

DNS Pakalpojumu mērķis ir nodrošināt ģenētiskos un ģenealoģiskos rezultātus un saistītos ziņojumus Jūsu neformālai, izklaides, izglītošanas vai personīgās izpētes lietošanai. Lietošanai šajos Noteikumos “DNS Pakalpojumi” nozīmē AncestryDNA testa komplekta lietošanu un reģistrēšanu vai Jūsu DNS datu augšupielādi, Jūsu parauga apstrādi un ģenētisko testēšanu, Jūsu parauga un izgūtā DNS (ja piemērojams) uzglabāšanu, kā arī mūsu tīmekļa vietnes vai mobilās lietotnes rīkus, kas sniedz Jums etniskās izcelsmes novērtējumus, īpašības, informāciju un citus ar ģenētiku saistītos rezultātus un saistītos pakalpojumus.

1.4.1. Tiesības izmantot DNS Pakalpojumus

DNS Pakalpojumi ir paredzēti tiem, kuri ir sasnieguši pilngadības vecumu valstī, kurā DNS Pakalpojumi tiek piedāvāti, un Jums jābūt vismaz pilngadību sasniegušam, lai iegādātos vai aktivizētu AncestryDNA testa komplektu vai augšupielādētu DNS datus. Lai palīdzētu nodrošināt mūsu datubāzes veselumu un kvalitāti un aizsargātu Jūsu privātumu, katram pieaugušajam, kas nodod paraugu DNS testam vai augšupielādē DNS datus, ir jāizveido pašam savs konts un jāreģistrē savs tests. Reģistrācijas laikā Jums skaidri jāpiekrīt sensitīvas personīgās informācijas apstrādei. Kā vecāks vai likumīgais aizbildnis, Jūs varat sniegt mums sava nepilngadīgā bērna Personīgo informāciju, kā arī varat piekrist DNS Pakalpojumiem sava nepilngadīgā bērna vārdā, izmantojot savu kontu. Reģistrējot DNS testu vai iesniedzot jebkuru Personīgo informāciju par nepilngadīgo, Jūs apliecināt, ka esat nepilngadīgā vecāks vai likumīgais aizbildnis. Jūs arī piekrītat, ka esat pārrunājis(-usi) DNS Pakalpojumus ar nepilngadīgo un nepilngadīgais ir piekritis sava parauga savākšanai un apstrādei.

1.4.2. DNS pakalpojumu izmantošana

Papildus 1.3. sadaļā minētajām prasībām Jūs piekrītat:

 • nepārdot tālāk AncestryDNA testa komplektus;
 • jebkurš Jūsu sniegtais paraugs ir vai nu Jūsu pašu vai tādas personas, kurai Jūs esat vecāks vai likumīgais aizbildnis;
 • Jebkādi DNS dati, ko augšupielādējat, ir Jūsu dati;
 • nesūtīt mums paraugu, pārkāpjot eksporta aizliegumu vai citus tiesību aktus;
 • ka, nododot mums paraugu, Jūs neiegūstat nekādas tiesības uz jebkādiem mūsu vai mūsu līdzstrādnieku/sadarbības partneru izstrādātiem izpētes vai komerciāliem produktiem un nesaņemsit nekādu kompensāciju, kas saistīta ar jebkādu šādu izpēti vai produktu izstrādi; un
 • neizmantot informāciju, kas iegūta ar DNS Pakalpojumu palīdzību (tostarp jebkādus lejupielādētus DNS datus) pilnā vai daļējā apjomā vai kopā ar jebkuru datubāzi vai pakalpojumu jebkādiem medicīniskiem, diagnostiskiem vai paternitātes noteikšanas nolūkiem, jebkurā juridiskā procesā vai jebkādam diskriminējošam nolūkam vai nelikumīgām darbībām.

1.4.3. Ancestry DNS pakalpojumu sniegšana

Jūs piekrītat, ka, lai atvieglotu Jūsu DNS pakalpojumu izmantošanu, mēs varam tieši vai ar citu uzņēmumu palīdzību, kuri palīdz mums sniegt DNS Pakalpojumus:

 • nodot Jūsu paraugu citiem uzņēmumiem, kas palīdz mums nodrošināt DNS Pakalpojumus, piemēram, laboratoriju vai biobanku partneriem;
 • izgūt no Jūsu parauga Jūsu DNS;
 • veikt ģenētiskos testus Amerikas Savienotajās Valstīs (vai, nākotnē, citās valstīs) izgūtajai DNS, izmantojot testu metodes, kas pieejamas tagad vai tiks izstrādātas nākotnē;
 • salīdzināt Jūsu DNS datus ar citu Lietotāju DNS datiem, lai nodrošinātu DNS Pakalpojumus, tostarp saderību noteikšanu mūsu datubāzē starp Jums un citiem, ar kuriem Jums ir līdzīga DNS (Jūs varat kontrolēt to, vai redzēt un tikt redzētam Jūsu DNS saderībās, vai nē);
 • izpaust Jums un citiem, kurus Jūs pilnvarojat, veikto testu rezultātus;
 • glabāt Jūsu DNS;
 • glabāt Jūsu paraugu un jebkādu izgūto DNS biobankā Amerikas Savienotajās Valstīs vai iznīcināt jebkādu atlikušo paraugu vai izgūto DNS pēc tam, kad Jūsu paraugs ir apstrādāts, pēc iesniegšanas mums, Jūsu paraugu, tostarp izgūto DNS, nevar Jums atgriezt. Jūs varat mums pieprasīt iznīcināt Jūsu paraugu un jebkādu izgūto DNS; noteiktos gadījumos mēs varam iznīcināt paraugus un/vai izgūto DNS, lai uzturētu biobankas kvalitātes līmeni;
 • atļaut noteiktiem mūsu laboratoriju partneriem izmantot daļu aktivētu vai inaktivētu paraugu, lai kalibrētu vai validētu instrumentus, aprīkojumu vai laboratorijas metodes, kas tiek izmantotas DNS pakalpojumu sniegšanā; un
 • izmantot Jūsu Ģenētisko informāciju un citu Personīgo informāciju, kā izklāstīts šajos Noteikumos un Paziņojumā par privātumu.

1.4.4. DNS datu lejupielāde

Mēs aizsargājam Jūsu informāciju, kā izklāstīts mūsu Paziņojumā par privātumu. Ja Jūs izvēlaties lejupielādēt savu DNS datu kopiju, šo kopiju vairs neaizsargā mūsu drošības pasākumi un tikai Jūs pats būsit atbildīgs par lejupielādēto datu uzglabāšanu, drošību un aizsardzību. Ancestry nav atbildīgs gadījumā, ja Jūs izvēlaties kopīgot vai pārsūtīt Jūsu lejupielādētos DNS datus ar citiem, gan apzināti, gan nejauši. Jūsu DNS dati ir paredzēti tikai Jūsu personīgajai lietošanai.

1.4.5. Piezīme lietotājiem, kuriem ir veikta kaulu smadzeņu vai cilmes šūnu transplantācija

Ja Jums ir veikta kaulu smadzeņu vai cilmes šūnu transplantācija, Jūsu paraugs var saturēt šūnas ar Jūsu DNS, kā arī šūnas ar Jūsu donora DNS. DNS ģenētiskajai testēšanai tiek izgūta no šūnām no Jūsu parauga, un DNS avotu kombinēšana var radīt testa kļūmi vai sniegt rezultātus, pamatojoties uz Jūsu donora DNS. Tāpēc mēs rekomendējam tiem, kuriem ir veikta kaulu smadzeņu vai cilmes šūnu transplantācija, neveikt AncestryDNA testu. Ja jau veicāt testu, lūdzu, sazinieties ar mums, lai saņemtu turpmāku palīdzību.

2. Ancestry saturs

Pakalpojumi ietver fotogrāfijas, video, dokumentus, ierakstus, satura rādītājus un citu saturu, kuru Jums sniedz Ancestry (“Ancestry saturs”), kas var atšķirties atkarībā no Jūsu abonementa un atrašanās vietas. Izņemot WebSearch ierakstus, uz kuriem attiecas trešo personu, kuras uztur ierakstus, noteikumi, visu Ancestry saturu var izmantot tikai saskaņā ar šiem Noteikumiem. Tas ietver arī Ancestry saturu, kas arī var atrasties publiskā domēnā (“Publiskā domēna saturs”).

2.1. Intelektuālā īpašuma tiesības uz Ancestry saturu

Uz visiem Pakalpojumu elementiem, ko esam izveidojuši mēs vai mūsu vadībā, vai kur mums ir piešķirtas vai licencētas autortiesības, attiecas katrai valstij specifiska autortiesību aizsardzība visā pasaulē un starptautiskās konvencijas. Lai iegūtu papildu informāciju par mūsu Autortiesību politiku, noklikšķiniet šeit. Pakalpojumos ir iekļautas arī preču zīmes, kuras mums pieder un ir aizsargātas saskaņā ar valstij un reģionam specifiskiem preču zīmju tiesību aktiem un līgumiem. Visi mūsu preču zīmju lietojumi un no tā izrietošā nemateriālā vērtība dos mums labumu. Pakalpojumi un ar mūsu Pakalpojumiem saistītie produkti ir aizsargāti arī ar patentiem ASV un citās pasaules valstīs. Lai iegūtu papildinformāciju par mūsu patentiem, noklikšķiniet šeit. Mēs un mūsu licences devēji patur īpašumtiesības un visas tiesības uz Pakalpojumu un to sastāvdaļu izmantošanu.

2.2. Ancestry satura izmantošana

Piekļūstot Ancestry saturam, Jūs piekrītat:

 • izmantot Ancestry saturu tikai saistībā ar personīgo Pakalpojumu lietošanu vai Jūsu ģimenes vēstures izpēti;
 • lejupielādēt Ancestry saturu tikai saistībā ar Jūsu ģimenes vēstures izpēti vai gadījumos, kad Ancestry to skaidri atļauj;
 • nenoņemt nekādus autortiesību vai citus īpašumtiesību paziņojumus par jebkuru Ancestry saturu;
 • neizmantot ievērojamu daļu Ancestry satura ārpus Pakalpojumiem vai veidā, kas neatbilst Jūsu abonementam; un
 • sazināties ar mums, lai iegūtu mūsu rakstisku atļauju, lai izmantotu vairāk nekā tikai nelielu daļu fotogrāfiju un dokumentu, kas ir Publiskā domēna saturs.

2.3. Rekomendāciju sistēmas

Ancestry pārvalda noteiktas rekomendāciju sistēmas, tostarp Ancestry Hints, Ancestry Search un My Ancestry Feed. Mūsu rekomendāciju sistēmas filtrē Ancestry un lietotāju saturu, lai uzlabotu Jūsu pieredzi un ieteiktu saturu, kas Jums var būt saistošs. Ancestry Hints pārvalda un iesaka informāciju, kas var būt saistīta ar personām, kuras lietotājs pievienojis savam Ancestry dzimtas kokam, un ļauj lietotājam saglabāt šo informāciju savā dzimtas kokā. Meklēšana Ancestry dod iespēju lietotājam meklēt saturu Ancestry satura kolekcijā. My Ancestry palīdz lietotājiem būt informētiem par neseniem notikumiem saistībā ar viņu kokiem un ģimenes grupām. Daži mūsu Pakalpojumi nodrošina personalizētu reklāmu un ieteikumus, pamatojoties uz datiem, kas savākti, kā izskaidrots mūsu Paziņojumā par pivātumu.

3. Jūsu saturs

Daži Pakalpojumi var ļaut Jums pievienot saturu, tostarp, bet ne tikai, i) dzimtas kokus, ii) ģimenes atmiņas, piemēram, fotogrāfijas, audio/video ierakstus, stāstus, iii) ierakstu anotācijas, komentārus, ziņojumus un iv) atsauksmes, kas sniegtas uzņēmumam Ancestry par Pakalpojumiem (turpmāk tekstā — “Jūsu saturs”). Jūsu saturs, kas satur Personas informāciju, tiks apstrādāts saskaņā ar mūsu Paziņojumu par privātumu.

3.1. Jūs kontrolējat savu saturu

Ancestry nepieprasa nekādas īpašumtiesības uz Jūsu saturu, nekontrolē to, kā izvēlaties kopīgot Saturu Pakalpojumos, vai neierobežo to, kā Jūs kopīgojat Saturu ārpus Ancestry Pakalpojumiem. Savu Saturu varat izdzēst, izpildot Pakalpojumos sniegtos norādījumus vai piesakoties Konta iestatījumos un dzēšot savu Kontu. Tomēr, ja iesniedzat atsauksmes, ierakstāt anotācijas vai ieteikumus par Ancestry vai mūsu Pakalpojumiem, Jūs atzīstat, ka tie tiek uzskatīti par nekonfidenciāliem un nepatentētiem, un mēs varam izmantot Jūsu atsauksmes, ierakstīt anotācijas vai ieteikumus jebkuram mērķim bez jebkādām saistībām vai kompensācijas pret Jums.

3.2. Jūsu satura izmantošana

Iesniedzot saturu, Jūs piešķirat Ancestry neekskluzīvu, apakšlicencējamu, visā pasaulē lietojamu bez autoratlīdzības licenci mitināt, uzglabāt, indeksēt, kopēt, publicēt, izplatīt, nodrošināt piekļuvi, izveidot atvasinātus darbus un citādi izmantot Jūsu Saturu, lai nodrošinātu, reklamētu vai uzlabotu Pakalpojumus atbilstoši Jūsu privātuma un koplietošanas iestatījumiem. Jūs varat pārtraukt Ancestry licenci, dzēšot Savu saturu, izņemot gadījumus, kad kopīgojat Savu saturu ar citiem un viņi ir izmantojuši Jūsu saturu. Jūs arī piekrītat, ka Ancestry pieder visi indeksi un apkopojumi, kas ietver Jūsu saturu, un var tos izmantot pēc Jūsu satura dzēšanas.

3.3. Jūsu atbildība par savu saturu

Jūs esat atbildīgs(-a) par lēmumu izveidot, augšupielādēt, publicēt vai kopīgot Savu saturu. Veicot ieguldījumu vai piekļūstot Savam saturam, Jūs piekrītat turpmāk minētajam.

 • Jums ir visas nepieciešamās juridiskās tiesības augšupielādēt, publicēt vai kopīgot Savu saturu.
 • Jūsu Saturs nepārkāpj nekādus piemērojamos tiesību aktus.
 • Jūsu saturs, ko kopīgojat publiski, neietvers Personīgo informāciju, kā izklāstīts mūsu Paziņojumā par privātumu, par dzīvām personām bez viņu piekrišanas Dzīvu, nepilngadīgu personu gadījumā Jūs saņemsiet piekrišanu no viņu vecākiem vai aizbildņiem.
 • Viss Jūsu saturs atbildīs Kopienas noteikumiem.
 • Ja Jūs kopīgojat savu Saturu publiski, citi lietotāji var piekļūt Jūsu saturam un to izmantot kā daļu no Pakalpojumiem vai saistībā ar tiem. Mums nav jānoņem Jūsu Saturs pēc tam, kad tas ir publiski kopīgots.
 • Jūs izmantosiet citu Lietotāju Saturu tikai Ancestry Pakalpojuma ietvaros un saskaņā ar šiem Noteikumiem un citām politikām, kas iekļautas ar atsauci.
 • Ancestry patur tiesības izskatīt Jūsu Saturu un pārbaudīt nelikumīgu Saturu vai šo Noteikumu, tostarp Kopienas noteikumu, pārkāpumus, un pēc mūsu ieskatiem noņemt vai atspējot piekļuvi nelegālam saturam vai Jūsu Saturam, kas, pēc mūsu domām, neatbilst šiem Noteikumiem. Tāpat mēs dzēsīsim Jūsu saturu atbildēs uz derīgiem tiesas nolēmumiem vai atbilstoši likumā paredzētajam.
 • Smagi vai atkārtoti pārkāpumi vai uzbrukumi izraisīs Jūsu konta apturēšanu vai dzēšanu atbilstoši Ancestry satura pārdvaldības politikām. Ancestry procedūra satura novērtēšanai un dzēšanai izklāstīta šeit.

3.4. Ziņošana par šo Noteikumu pārkāpumiem

Ancestry aicinās jebkuru lietotāju, kurš būs mūs informējis par jebkādu saturu, kas pārkāpj mūsu Noteikumus, par Ancestry lēmumu attiecībā uz to, kā rīkoties ar šo saturu, un, attiecīgā gadījumā, informēs lietotāju, kurš sniedzis šo saturu, par lēmumu saturu dzēst vai ierobežot piekļuvi tam. Jebkura persona, uz kuru attiecas Ancestry lēmums par saturu, var sazināties ar Ancestry šeit, lai apstrīdētu to, vai vērsties tiesā saistībā ar lēmumu (ES lietotājiem).

Ja Jums ir bažas, ka kāds saturs pārkāpj Kopienas noteikumus, pārkāpj Jūsu tiesības, satur nelegālu materiālu vai citādi pārkāpj šos Noteikumus, lūdzu, sazinieties ar mums vai iesniedziet ziņojumu tiešsaistē. Mēs cienām citu personu intelektuālā īpašuma tiesības. Lai saņemtu sūdzības par autortiesību pārkāpumiem vai iesniegtu paziņojumu par autortiesību pārkāpumu un noņemšanas pieprasījumu, tostarp sūdzībām, kas iesniegtas saskaņā ar ASV Digitālās tūkstošgades autortiesību likumu (Digital Millennium Copyright Act), noklikšķiniet šeit.

4. Ancestry pakalpojumu pagarināšana un atcelšana

Jūsu veikto Pakalpojumu iegādi(-es) un abonēšanu(-as) regulē Pagarināšanas un atcelšanas nosacījumi.

5. Jūsu konta dzēšana vai apturēšana

Mēs paturam tiesības ierobežot, apturēt vai pārtraukt Jūsu piekļuvi Pakalpojumiem, ja pārkāpjat šos Noteikumus, tostarp Kopienas noteikumus. Ja mēs īstenojam šīs tiesības, mēs sniegsim Jums lēmuma pamatojumu. Ja lēmums balstīts uz Jūsu Satura nelegālo būtību, mēs arī paskaidrosim, kāpēc uzskatām, ka tas ir nelegāls. Ja piemērojamie tiesību akti Jūsu mītnes vietā pieprasa papildu paziņojumu vai procedūru, mēs nodrošināsim Jums šādu paziņojumu vai procesu. Ja vien piemērojamie tiesību akti nenosaka citādāk, mēs nesniegsim abonēšanas maksu vai DNS testa komplekta iegādes cenas atmaksu, ja Jūs zaudēsiet piekļuvi Pakalpojumiem šo Noteikumu, tostarp Kopienas noteikumu pārkāpuma dēļ.

Ja Jums ir abonements un apturat savu kontu šo Noteikumu pārkāpuma dēļ no mūsu puses un pēc mums piešķirtā 30 dienu neatbilstību novēršanas perioda, kura laikā mēs nespējām novērst neatbilstību, mēs atgriezīsim Jums jebkuras veiktās priekšapmaksas proporcionāli.

6. Nav garantiju vai galvojumu

Saskaņā ar sadaļas 10.2.1. punktu mēs sniedzam Ancestry Pakalpojumus un Ancestry saturu uz “KĀ IR” pieejas principiem, tas ir, bez jebkādas garantijas vai galvojuma. Apjomā, kādā to pieļauj tiesību akti, mēs noraidām jebkādas garantijas, izteiktas vai izrietošas, tostarp izrietošas garantijas par nepārkāpšanu, piemērotību tirdzniecībai un piemērotību noteiktam mērķim. Mēs neizsakām nekādus solījumus par: (a) Ancestry saturu; (b) par Jūsu saturu; (c) noteiktām Pakalpojumu funkcijām; (d) Ancestry satura vai Pakalpojumu kvalitāti, precizitāti, lasāmību vai pieejamību; vai (e) ka Pakalpojumi nesaturēs vīrusus vai citas bīstamas sastāvdaļas.

Mēs pastāvīgi strādājam pie tā, lai uzlabotu mūsu Pakalpojumus. Ancestry bieži vien veic eksperimentus un testē jaunas funkcijas, kas var nebūt pieejamas visiem. Ancestry nesola, ka eksperimenti un jaunās funkcijas paliks pieejamas vai tiks paplašinātas. Ancestry var pievienot vai noņemt funkcionalitāti vai funkcijas no Pakalpojumiem vai pielāgot, kādi pakalpojumi ir pieejami, pamatojoties uz Jūsu konta veidu. Papildu informāciju par savām tiesībām skatiet 10. sadaļā un Pagarināšanas un atcelšanas nosacījumos.

7. Ancestry ierobežota atbildība

Izmantojot Pakalpojumus, Jūs piekrītat, ka Ancestry atbildība ir ierobežota tiesību aktos noteiktajā apmērā. Mēs nebūsim atbildīgi par jebkuriem nejauši radītiem zaudējumiem, jebkuriem faktiskiem, nejaušiem vai izrietošiem zaudējumiem vai par jebkādiem, jebkura veida zaudējumiem vai prasībām. Ja dzīvojat jurisdikcijā, kas neļauj mums plaši ierobežot mūsu atbildību, daži no šiem ierobežojumiem var uz Jums neattiekties.

Ja esat neapmierināts(-a) ar kādu Pakalpojumu daļu vai jebkuru apgalvojumu šajos Noteikumos, vienīgais Jums pieejamais risinājums ir pārtraukt lietot Pakalpojumus un, ja Jūs lietojat kādu no mūsu abonējamajiem Pakalpojumiem, atcelt abonēšanu, kā izklāstīts šeit. Mūsu kopējā atbildība jebkurā jautājumā, kas saistīts ar Pakalpojumiem vai šiem Noteikumiem, ir ierobežota ar kopējo summu, kuru Jūs esat samaksājis(-usi) mums 12 mēnešu laikā, kas tiek skaitīts pirms gadījuma, kura rezultātā iestājas atbildība. Šis atbildības ierobežojums pilnībā ir attiecināms uz Ņūdžersijas iedzīvotājiem.

8. Jūsu atlīdzība

Jūs piekrītat, ka atlīdzināsit un nodrošināsit Ancestry, tās filiāles un apakšuzņēmumus, attiecīgās amatpersonas, direktorus, darbiniekus, pārstāvjus, saistību turpinātājus un pārņēmējus (turpmāk tekstā — “Ancestry puses”) pret jebkādām prasībām, zaudējumiem vai citiem izdevumiem, (tostarp aizstāvības izmaksām), kas var rasties no Jūsu veiktās Pakalpojumu izmantošanas un: (a) Jūsu veiktajiem šo Noteikumu vai citu ar atsauci iekļauto dokumentu vai politiku pārkāpumiem, (b) Jūsu izdarītu citas personas tiesību pārkāpumu vai (c) jebkuru prasību, kas saistīta ar Jūsu saturu, tostarp prasībām, ka Jūsu saturs ir radījis zaudējumus citai personai. Šī atlīdzības saistība turpina būt spēkā pēc tam, kad Jūs pārtraucat lietot Pakalpojumus. Turklāt Jūs atbrīvojat Ancestry puses no jebkurām prasībām, pieprasījumiem, procesiem vai sūdzībām saistībā ar Jūsu saturu, tostarp jebkādu atbildību, kas saistīta ar Jūsu satura izmantošanu vai neizmantošanu, prasībām par neslavas celšanu, privātuma pārkāpumu, publiskuma tiesībām, emocionāliem traucējumiem vai ekonomiskiem zaudējumiem.

9. Citu uzņēmumu piedāvātie pakalpojumi

Mūsu Pakalpojumos var būt saites uz tīmekļa vietnēm, kuras pārvalda trešās personas, bet tas nav sponsorēšana, atzīmēšana, apstiprinājums vai atbildība. Ancestry negarantē nekādus piedāvājumus un nesniedz garantijas par trešo personu tīmekļa vietnēm, to saturu, produktiem vai pakalpojumiem. Lūdzu, rūpīgi izlasiet visu trešo personu tīmekļa vietņu noteikumus un nosacījumus un privātuma dokumentus, jo tie var būtiski atšķirties no Ancestry.

10. Strīdu risināšana, šķīrējtiesa, atteikšanās no kolektīvās prasības

LŪDZU, RŪPĪGI IZLASIET ŠO SADAĻU. TĀ IETEKMĒ JŪSU LIKUMĪGĀS TIESĪBAS, TOSTARP JŪSU TIESĪBAS IESNIEGT PRASĪBU TIESĀ.

Mēs daudz darām, lai nodrošinātu mūsu klientu apmierinātību. Ja ir radies strīds starp Jums un Ancestry, mūsu mērķis ir nodrošināt izmaksu efektīvus veidus ātrai strīda atrisināšanai. Ja Jums ir jebkādas bažas vai strīds par Pakalpojumiem, Jūs piekrītat vispirms censties risināt strīdu neformāli, sazinoties ar mums.

10.1. Klientiem Amerikas Savienotajās Valstīs

Jūs un Ancestry piekrīt, ka šie Noteikumi ietekmē starpštatu komerciju un Federālais šķīrējtiesas likums nosaka šo šķīrējtiesas noteikumu interpretāciju un pielietošanu.

Kā lietots šajā līgumā, jēdziens “strīds” ir paredzēts tik plaši, cik juridiski pieļaujams, un ietver, bet ne tikai, visus strīdus starp Jums un jebkuru citu personu, kuras vārdā esat sazinājies(-usies) ar Ancestry, no vienas puses, un Ancestry, tostarp tās mātesuzņēmumi, meitasuzņēmumi, priekšteči, pēcteči, pilnvarotie uzņēmumi vai saistītie uzņēmumi, no otras puses, kas izriet no Noteikumiem, šī šķīrējtiesas līguma vai Jūsu mijiedarbības vai attiecībām ar Ancestry vai ir jebkādā veidā ar tiem saistīti. Turklāt, ja izmantojat vai izmantosiet Ancestry Pakalpojumus vai citādi mijiedarbojaties ar Ancestry nepilngadīgas vai citas personas vārdā, kurai esat vecāks vai likumīgais aizbildnis, Jūs piekrītat nepilngadīgā vai citas personas vārdā, ka jebkurš strīds, kas rodas vai ir saistīts ar šādu Ancestry Pakalpojumu izmantošanu vai citu mijiedarbību ar Ancestry, ir pakļauts šķīrējtiesai, kā noteikts šeit, un saskaņā ar citiem šeit izklāstītajiem līgumiem (tostarp, bet ne tikai, Atteikšanās no kolektīvas prasības); Jūs turklāt apliecināt, ka Jums ir tiesības slēgt šādu līgumu nepilngadīgā vai citas personas vārdā. Jebkurš strīds starp mums tiks atrisināts galīgajā un saistošajā šķīrējtiesā saskaņā ar šī līguma noteikumiem, izņemot trīs turpmāk minētos izņēmumus.

 • Katrai šī līguma pusei ir iespēja atrisināt jebkuru strīdu, ja tas atbilst prasībām, maza apmēra prasību tiesā, kuras jurisdikcijā ir Jūsu dzīvesvieta. Ja kāds strīds ir saistīts ar prasībām gan par (1) naudas atlīdzību vai atvieglojumu, gan (2) par taisnīgu vai tiesas nolēmumu, ciktāl maza apmēra prasību tiesa, kurai ir jurisdikcija, neatrisinās prasības par taisnīgu vai tiesas rīkojumu, katrai pusei ir iespēja izšķirt prasības par naudas atvieglojumiem vai zaudējumu atlīdzību maza apmēra prasību tiesā, un jebkura prasība par taisnīgu vai tiesas nolēmumu tiek atrisināta šķīrējtiesā saskaņā ar šo līgumu. Ja prasības jebkurā pieprasījumā vai šķīrējtiesas pieprasījumā varēja iesniegt maza apmēra prasību tiesā, tad jebkura puse var izvēlēties izskatīt prasības maza apmēra prasību tiesā, nevis šķīrējtiesā, jebkurā laikā pirms šķīrējtiesneša iecelšanas, rakstiski paziņojot par šo izvēli otrai pusei (vai pusēm). Ja šis nosacījums vai ierobežojums prasību celšanai maza apmēra prasību tiesā tiek atzīts par spēkā neesošu, tad šis nosacījums ir atdalāms un lieta tiks izskatīta šķīrējtiesā. Šis nosacījums nekādā gadījumā neļaus iesniegt kolektīvo prasību, prasību pēc pārstāvja vai konsolidācijas.
 • Katra puse var celt prasību tiesā Jūtas štatā tikai par prasību par patenta vai autortiesību pārkāpumu.
 • Ja prasība ir atbilstoša, Jūs varat vērsties ar prasību attiecīgajā federālajā, štata vai vietējā aģentūrā, kas var sniegt prasību pret mums Jūsu vārdā.

10.1.1. Piemērojams Federālais šķīrējtiesas likums

Šo vienošanos vērsties šķīrējtiesā un jebkurus strīdus vai prasības, kas radušās no vai saistībā ar šo vienošanos par šķīrējtiesu vai jebkādu saistīto noteikumu pārkāpumu regulē Federālā šķīrējtiesas likuma (9. U.S.C. 1. un turpmākie punkti) materiālās un procesuālās tiesību normas. Puses saprot un piekrīt, ka tikai Federālais šķīrējtiesas likums nosaka šīs vienošanās par šķīrējtiesu interpretāciju un pielietošanu un citas jurisdikcijas materiālās un procesuālās tiesību normas nav attiecināmas uz šīs vienošanās par šķīrējtiesu interpretāciju un pielietošanu, kā arī uz jebkuriem strīdiem, kas saistīti ar šīs vienošanās par šķīrējtiesu interpretāciju un pielietošanu.

10.1.2 Pirms šķīrējtiesas strīdu izšķiršana

Ja kāda no pusēm plāno vērsties šķīrējtiesā saskaņā ar šo līgumu, pusei, kas vēlas šķīrējtiesu, vispirms rakstiski jāpaziņo otrai pusei par strīdu vismaz 60 dienas pirms šķīrējtiesas ierosināšanas. Jebkāds piemērojamais noilguma termiņš nav spēkā šī 60 dienu perioda laikā. Paziņojums Ancestry jānosūta uz Ancestry, Ancestry juridiskajai nodaļai (Ancestry Legal Department) uz adresi 1300 W. Traverse Parkway, Lehi, UT 84043. Paziņojums Jums tiks sniegts, izmantojot kontaktinformāciju, kas ir reģistrēta Ancestry, vai, ja šāda informācija nav pieejama vai nav atjaunināta, izmantojot personīgo pakalpojumu. Jebkuras puses sniegtajā paziņojumā ir jāiekļauj pietiekami daudz informācijas, lai saņēmēja puse varētu identificēt Jūsu kontu (tostarp kontam izmantoto vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi), kā arī novērtēt un mēģināt atrisināt sūdzību, tostarp sūdzības aprakstu, konkrētus sūdzības pamatojuma faktus, prasītos zaudējumus un izvirzītos prasījumus. Šī paziņojuma prasība ir paredzēta, lai ļautu jebkurai pusei izteikt godīgu, uz faktiem pamatotu izlīguma piedāvājumu, ja puse to izvēlas. Neviena no pusēm nedrīkst ierosināt risināt strīdu ar šķīrējtiesas starpniecību, ja vien puse vispirms nesniedz šo informāciju. Ja pastāv strīds par šī paziņojuma pietiekamību, šis jautājums ir jāizlemj kompetentās jurisdikcijas tiesai pirms jebkuras prasības iesniegšanas šķīrējtiesā. Ja puse sniedz šo informāciju un strīds netiek atrisināts 60 dienu laikā, jebkura puse var iesniegt prasību par šķīrējtiesu.

10.1.3. Šķīrējtiesas noteikumi

Izņemot gadījumus, kas norādīti 10.1.4. sadaļā tālāk, šķīrējtiesa tiks veikta JAMS saskaņā ar JAMS vienkāršotās šķīrējtiesas procedūras noteikumiem prasībām, kas nepārsniedz 250 000 USD un JAMS visaptverošajiem šķīrējtiesas noteikumiem un procedūrām prasībām, kas pārsniedz 250 000 USD, kuri ir spēkā šķīrējtiesas procesa uzsākšanas brīdī, izslēdzot jebkurus noteikumus vai procedūras, kas nosaka vai atļauj kolektīvās prasības. Jebkāda JAMS veikta šķīrējtiesa jāveic individuāli pie viena šķīrējtiesneša un to nedrīkst apvienot ar jebkādām citām individuālām prasībām. Ja neviena atklātā prasība vai pretprasība nepārsniedz 25 000 USD (izņemot jebkuru prasību par advokātu honorāriem), strīds tiek atrisināts, iesniedzot tikai dokumentus/ar šķīrējtiesu, ja vien šķīrējtiesnesis neatrod pamatotu iemeslu tiesas sēdei klātienē. Jebkura puse šķīrējtiesā var iesniegt negatīvus lūgumus, tostarp bez ierobežojuma pieteikumu par noraidīšanu un/vai ierosinājumu pieņemt saīsinātu spriedumu, un šķīrējtiesnesis piemēros standartus, kas reglamentē šādas prasības saskaņā ar federālajiem civilprocesa noteikumiem. Šķīrējtiesas tiesnesim, nevis jebkurai federālajai, štata vai vietējai tiesai vai aģentūrai, ir ekskluzīva vara atrisināt jebkurus strīdus, kas cēlušies no vai saistīti ar šo Noteikumu vai Paziņojuma par privātumu interpretāciju, piemērojamību, iespējošanu vai formēšanu, tostarp, bet ne tikai, ar jebkuru prasību par visu vai jebkuras daļas šī šķīrējtiesas līguma, šo Noteikumu vai Paziņojuma par privātumu atzīšanu par spēkā neesošu vai atceļamu, prasības piemērotību skatīšanai šķīrējtiesā, vai jautājumu par atteikšanos no tiesvedības. Šķīrējtiesas tiesnesim tiek piešķirtas tiesības noteikt jebkādu iespējamo risinājumu, kāds var būt tiesas rīcībā saskaņā ar tiesību aktiem vai pēc būtības. Šķīrējtiesas lēmumam jābūt rakstiskam un jābūt saistošam pusēm, un to var iesniegt vērtēšanai jebkurā kompetentās jurisdikcijas tiesā.

Lai uzsāktu šķīrējtiesas procesu saskaņā ar šo 10.1.3. sadaļu, Jums jāveic šādas darbības: (a) jāuzraksta Šķīrējtiesas pieprasījums, kas satur prasības aprakstu un zaudējumu summu, kuru Jūs vēlaties atgūt (Jūs varat atrast Šķīrējtiesas pieprasījuma kopiju vietnē www.jamsadr.com); (b) jānosūta trīs Šķīrējtiesas pieprasījuma eksemplāri un atbilstošā prasības iesniegšanas maksa uz JAMS, adrese Two Embarcadero Center, Suite 1500, San Francisco, California 94111, ASV, un (c) jānosūta viens Šķīrējtiesas pieprasījuma eksemplārs uz Ancestry, Ancestry juridiskajai nodaļai (Ancestry Legal Department) uz adresi 1300 W Traverse Parkway, Lehi, UT 84043. Šķīrējtiesa var notikt apgabalā, kurā Jūs dzīvojat iesniegšanas brīdī. Jūs un Ancestry arī piekrīt pakļauties jebkuras federālās vai štata tiesas personīgajai jurisdikcijai Sanfrancisko apgabalā, Kalifornijā, lai šķīrējtiesas procesu uzsāktu piespiedu kārtā, apturētu tiesvedību līdz šķīrējtiesai vai apstiprinātu, grozītu, atbrīvotu vai pieņemtu spriedumu par šķīrējtiesneša pieņemto nolēmumu.

Šķīrējtiesnesi puses izvēlas pēc savstarpējas vienošanās. Ja puses nevar abpusēji izvēlēties šķīrējtiesnesi, šķīrējtiesnesi izraugās, kā norādīts turpmāk. JAMS iesniegs katrai pusei deviņu (9) šķīrējtiesnešu sarakstu, kas izveidots no tās šķīrējtiesnešu kolēģijas. Katrai pusei būs desmit (10) kalendārās dienas, lai svītrotu visus vārdus sarakstā, ko tā uzskata par nepieņemamiem. Ja visu pušu sarakstos paliek tikai viens vispārpieņemts vārds, šī persona tiks iecelta par šķīrējtiesnesi. Ja visu pušu sarakstos paliek vairāk nekā viens vārds, puses pārmaiņus svītros vārdus no parasto vārdu saraksta ar JAMS pārvaldīto telefonkonferenci, un prasītājam svītrojot pirmajam, līdz paliek tikai viens vārds. Ja visu pušu sarakstos nepaliks neviens vārds, JAMS iesniegs papildu sarakstu ar deviņiem (9) šķīrējtiesnešiem, no kuriem puses pārmaiņus svītros vārdus JAMS pārvaldītā telefonkonferencē, prasītājam svītrojot pirmajam, līdz paliek tikai viens vārds. Šī persona tiks iecelta par šķīrējtiesnesi. Ja izvēlētā persona nevar izšķirt lietu, JAMS izdos vēl vienu deviņu (9) šķīrējtiesnešu sarakstu un atkārtos alternatīvo šķīrējtiesnešu atlases procesu.

Lai ierosinātu prasību pret mums šķīrējtiesā, Jums būs jāmaksā 250 ASV dolāri vai summa, kas citādi prasīta saskaņā ar tobrīd piemērojamajiem JAMS noteikumiem. Ja šķīrējtiesnesis konstatēs, ka šķīrējtiesas pieprasījums nav vieglprātīgs, Ancestry apmaksās visas pārējās maksas, par kurām JAMS izrakstīs rēķinu, tostarp maksas par iesniegšanu, šķīrējtiesnesi un izskatīšanas izdevumus. Jūs būsit atbildīgs par sava jurista maksām, ja vien šķīrējtiesas noteikumi un/vai piemērojamie tiesību akti nenosaka citādi.

10.1.4. Vairākas prasības

Ja 25 vai vairāk personas ierosina paziņojumus par strīdu ar Ancestry, kas izvirza līdzīgas prasības, un privātpersonu, kas ceļ prasības, advokāts ir viens un tas pats vai sadarbojas ar šīm personām, ciktāl prasības tiek izskatītas šķīrējtiesā, tās nedrīkst izskatīt JAMS saskaņā ar JAMS noteikumiem, un tā vietā tās jāizskata Amerikas Arbitrāžas Asociācijas (American Arbitration Association jeb “AAA”), kā noteikts turpmāk.

Pirmajā fāzē 12 prasības jāizskata atbilstoši AAA Patērētāju šķīrējtiesas noteikumiem, katra pie atsevišķa šķīrējtiesneša. Pārējo personu, kuras cēlušas līdzīgas prasības un kuras pārstāv tas pats advokāts vai tas sadarbojas ar šīm personām, prasības nedrīkst izskatīt AAA, līdz to izskatīšanai sākotnējā šķīrējtiesas izlases procesā un izlīguma procedūrā, kas aprakstīti tālāk. Jebkāds piemērojamais noilguma termiņš nav spēkā no paziņojuma par strīdu datuma, kā aprakstīts 10.1.2. sadaļā, līdz šķīrējtiesas izlases procesa un izlīguma procedūras pabeigšanai, kas aprakstīti tālāk.

Ancestry advokāts un prasības izvirzošo personu advokāts katrs izvēlas 6 prasības, kuras vispirms izskata šķīrējtiesā izlases procesā. Katra no šīm 12 prasībām ir jāizskata pie atsevišķa šķīrējtiesneša. AAA jāsniedz saraksts ar piedāvātajiem šķīrējtiesnešiem katrai no šīm 12 prasībām izskatīšanām šķīrējtiesā. Ja puses nespēj vienoties par šķīrējtiesnešiem no šiem sarakstiem, katrai pusei ir 14 kalendārās dienas no saraksta izsniegšanas datuma, lai izsvītrotu līdz diviem vārdiem, pret kuriem ir iebildumi, izkārtotu atlikušos vārdus sev vēlamajā kārtībā un nodotu sarakstu atpakaļ AAA. AAA jānozīmē augstāk ierindotais, pieņemamais šķīrējtiesnesis no katra saraksta, lai vadītu katru no šīm 12 šķīrējtiesas prasībām.

Pēc galīgā šķīrējtiesas lēmuma pieņemšanas katrā no šīm 12 prasībām Ancestry un visām personām, kuras ir izvirzījušas līdzīgas prasības un kurus pārstāv viens un tas pats advokāts vai tas sadarbojas ar šīm personām, jāpiedalās izlīguma procesā. Ancestry advokātam un līdzīgo prasību izvirzījušo personu advokātam kopīgi jāizvēlas starpnieks. Ja puses nespēj vienoties par starpnieku, Ancestry advokātam un līdzīgo prasību izvirzījušo personu advokātam katram jāizvirza 4 iespējamie starpnieki — nedrīkst izvirzīt nevienu personu, kura bijusi šķīrējtiesnesis šo 12 prasību izlases izskatīšanas procesā. Ancestry advokātam un līdzīgo prasību izvirzījušo personu advokātam secīgi jāizsvītro starpnieks no 8 starpnieku saraksta, sākot to darīt līdzīgo prasību izvirzījušo personu advokātam, līdz sarakstā ir palicis viens starpnieks, kurš tad arī būs šis abpusēji izvēlētais starpnieks. Starpniekam jāiesniedz pamatoti anonimizētas kopijas no rakstiskiem pieņemtajiem lēmumiem katrā no 12 šķīrējtiesas izlases prasībām. Ancestry jāsedz starpnieka pakalpojumu maksa. Pusēm ir 90 dienas, lai pabeigtu izlīguma procesu, ja vien puses abpusēji nevienojas par šī perioda pagarināšanu.

Ja izlīguma procesa laikā netiek panākts visi prasību risinājums, Ancestry vai līdzīgo prasību izvirzījušās personas (un kuru prasības netika izskatītas sākotnējā šķīrējtiesas izlases procesā) var izvēlēties vai nu turpināt ar tiesvedību vai individuālu šķīrējtiesas procedūru Amerikas Arbitrāžas Asociācijā. Ja Ancestry izvēlas vērsties tiesā, visas prasības tiks izskatītas tiesā. Ja Ancestry izvēlas izskatīt prasības šķīrējtiesā, katra persona, kura izvirzījusi līdzīgu prasību (un kuru prasības netika izskatītas sākotnējā šķīrējtiesas izlases procesā) var joprojām izvēlēties vērsties tiesā nevis šķīrējtiesā. Ciktāl kāda no pusēm izvēlas vērsties tiesā, šīs prasības tiks izskatītas Jūtas štata kompetentās jurisdikcijas tiesā. Saskaņā ar 10.1.5. sadaļu tālāk šādas prasības, kuras tiek izskatītas tiesā, nav jāizskata kā kolektīvā vai pārstāvības prasība.

Kompetentās jurisdikcijas tiesai ir tiesības īstenot šo 10.1.4. sadaļu un, ja nepieciešams, aizliegt masveidā iesniegt prasības šķīrējtiesā pret Ancestry, ciktāl kāda no pusēm neievēro šajā 10.1.4. sadaļā izklāstītās procedūras. Citādi, šķīrējtiesas tiesnesim, nevis jebkurai federālajai, štata vai vietējai tiesai vai aģentūrai, ir ekskluzīva vara atrisināt jebkurus strīdus, kas cēlušies no vai saistīti ar šo Noteikumu vai Paziņojuma par privātumu interpretāciju, piemērojamību, iespējošanu vai formēšanu, tostarp, bet ne tikai, ar jebkuru prasību par visu vai jebkuras daļas šī šķīrējtiesas līguma, šo Noteikumu vai Privātuma paziņojuma atzīšanu par spēkā neesošu vai atceļamu, prasības piemērotību skatīšanai šķīrējtiesā, vai jautājumu par atteikšanos no tiesvedības.

10.1.5. Nekādu Kolektīvo prasību

Šis nosacījums tiek saukts par “Atteikšanos no kolektīvās prasības”. Puses vienojas, ka katra puse var atrisināt strīdus ar otru tikai individuāli un nevar celt prasību kā prasītājs vai grupas dalībnieks kolektīvā vai pārstāvības prasībā. Izņemot gadījumus, kas norādīti 10.1.4. sadaļā iepriekš, nevienas personas strīds nedrīkst tikt apvienots ar citas personas strīdu. Šis nosacījums attiecas gan uz strīdiem, kas tiek risināti šķīrējtiesā, gan uz visiem strīdiem, kas tiek risināti tiesā, ciktāl tādi strīdi rodas. Ja kāda tiesa vai šķīrējtiesnesis konstatē, ka šajā punktā noteiktā atteikšanās no kolektīvās prasības ir spēkā neesoša vai neizpildāma kāda iemesla dēļ vai ka šķīrējtiesa var turpināt lemt uz kolektīvas vai pārstāvības prasības pamata, tad iepriekš izklāstītie šķīrējtiesas nosacījumi tiek uzskatīti par spēkā neesošiem kopumā un tiek uzskatīts, ka puses nav vienojušās par strīdu izšķiršanu. Šādos gadījumos strīds ir jāizskata federālajā vai štata kompetentās jurisdikcijas tiesā, kas atrodas Jūtas štatā, nevis šķīrējtiesā.

Šķīrējtiesas nolēmums un spriedums, kas to apstiprina, attiecas tikai uz šo konkrēto prasību un nav saistošs nevienai no pusēm kādā citā lietā.

10.1.6. Atdalāmība

Ja kāds šī šķīrējtiesas līguma nosacījums pilnībā vai daļēji tiek atzīts par nederīgu, neizpildāmu, neapzinīgu, spēkā neesošu vai atceļamu, izņemot gadījumus, kas norādīti Atteikumā no kolektīvas prasības, šāds spriedums neietekmēs pārējās šķīrējtiesas līguma spēkā esamību. Visi pārējie nosacījumi paliks spēkā.

10.1.7. Izmaiņas šajā sadaļā

Ancestry sniegs iepriekšēju brīdinājumu trīsdesmit (30) dienas iepriekš par jebkurām izmaiņām, kas ietekmē šīs sadaļas būtību, Pakalpojumos publicējot paziņojumu par izmaiņām Noteikumos, nosūtot Jums ziņojumu, vai paziņojot Jums citā veidā brīdī, kad autorizēsities savā kontā. Grozījumi stāsies spēkā trīsdesmit (30) dienas pēc tam, kad tie tiek publicēti Pakalpojumos vai nosūtīti Jums.

Izmaiņas šajā sadaļā pretējā gadījumā attieksies prospektīvi tikai uz prasībām, kas celtas pēc trīsdesmitās (30.) dienas. Ja tiesa vai šķīrējtiesnesis nolemj, ka šis apakšpunkts “Izmaiņas šajā sadaļā” nav izpildāms vai nav spēkā esošs, šis apakšpunkts tiek nodalīts no sadaļas “Strīdu risināšana, šķīrējtiesa, atteikšanās no kolektīvās prasības”, un tiesa vai šķīrējtiesnesis piemēros pirmo sadaļu Šķīrējtiesa un atteikšanās no kolektīvās prasības, kas bija spēkā pēc tam, kas sākāt lietot Pakalpojumu.

10.1.8. Pastāvēšana

Šī sadaļas Strīdu risināšana, Šķīrējtiesa, Atteikšanās no kolektīvās prasības saistības tiks pārmantotas pēc jebkuras Jūsu konta slēgšanas vai Pakalpojumu izmantošanas beigām.

10.2. Klientiem ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm

Ja neesat patērētājs, kas atrodas ES vai dzīvojat jebkur citur ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm, Jūs piekrītat, ka Īrijas tiesām būs ekskluzīva jurisdikcija pār visiem strīdiem (līgumiskiem vai ārpuslīgumiskiem), kas saistīti ar šo Līgumu.

10.2.1. Patērētāji Eiropas Savienībā un Apvienotajā Karalistē

Ja esat patērētājs Eiropas Savienībā vai Apvienotajā Karalistē, Jūs gūsit labumu no jebkurām tiesību aktu obligātajām prasībām valstī, kurā Jūs dzīvojat, un nekas šajā Līgumā neietekmē Jūsu kā patērētāja tiesības paļauties uz šādām tiesību aktu obligātajām prasībām. Mēs sniedzam Jums juridisku garantiju, ka Pakalpojums būs likumīgi atbilstošs sniegšanas brīdī un mūsu vienošanās ar Jums laikā. Saskaņā ar šo juridisko garantiju mēs būsim atbildīgi par jebkādu neatbilstību un Jums var būt tiesības uz atlīdzību saskaņā ar Jūsu vietējiem tiesību aktiem. Cik vien iespējams, mēs Jums paziņosim par jebkādu Pakalpojuma vai funkcionalitātes, vai funkciju atcelšanu, apturēšanu vai pārtraukšanu.

Ja esat patērētājs Eiropas Savienībā, Jums ir tiesības ierosināt jebkuru tiesvedību saistībā ar šo Līgumu Jūsu dzīvesvietas kompetentajā tiesā vai kompetentajā Ancestry uzņēmējdarbības vietā Īrijā. Ja esat patērētājs Apvienotajā Karalistē, Jums ir tiesības ierosināt jebkuru tiesvedību saistībā ar šo Līgumu Anglijas un Velsas kompetentajā tiesā, Jūs piekrītat, ka Anglijas un Velsas tiesām būs ekskluzīva jurisdikcija pār visiem strīdiem (līgumiskiem vai ar līgumu nesaistītiem), kas saistīti ar šo Līgumu. Ja Ancestry cenšas īstenot kādas no savām tiesībām pret Jums kā patērētāju, mēs to varam darīt tikai tās jurisdikcijas tiesās, kuras rezidents Jūs esat. Ievērojot iepriekš minēto, nekas, kas ietverts šajā klauzulā, nevar ierobežot mūsu tiesības veikt izpildes procesu citā jurisdikcijā vai lūgt pagaidu, aizsardzības vai provizoriskus pasākumus citas jurisdikcijas tiesā.

Eiropas Savienības patērētājiem Informācija saskaņā ar Regulu 524/2013: Eiropas Komisija nodrošina, ka, ja esat Eiropas Savienības patērētājs, Jums ir tiesības apstrīdēt strīdu ES tiešsaistes strīdu izšķiršanas (Online Dispute Resolution, ODR) platformā, kas pieejama tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.3. Piemērojamie tiesību akti

Ja Jūs piekļūstat Pakalpojumiem Amerikas Savienotajās Valstīs, tad šos Noteikumus un Pakalpojumu lietošanu nosaka Jūtas štata un, ja piemērojami, Amerikas Savienoto Valstu tiesību akti. Jūs piekrītat, ka visas prasības, kas nav pakļautas šķīrējtiesai un iesniegtas Amerikas Savienotajās Valstīs, tiks pakļautas Jūtas štata kompetentās jurisdikcijas tiesu ekskluzīvai jurisdikcijai. Saskaņā ar 10.2.1. punktu, ja piekļūstat Pakalpojumiem jebkur ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm, šos Noteikumus regulē Īrijas tiesību akti.

11. Dažādi

11.1. Grozījumi

Mēs varam jebkurā laikā mainīt šos Noteikumus un piekrītam informēt Jūs par jebkādām būtiskām izmaiņām, ievietojot informāciju Pakalpojumos vai nosūtot Jums e-pastu. Būtiskās izmaiņas stājas spēkā trīsdesmit (30) dienas pēc to publicēšanas, izņemot izmaiņas, kas attiecas uz jauniem pakalpojumiem vai juridiskajām prasībām, kas stāsies spēkā nekavējoties. Ja Jūs turpināt izmantot pakalpojumus, Jūs piekrītat mainītajiem noteikumiem. Ja nepiekrītat izmaiņām, Jums jāpārtrauc Pakalpojumu izmantošana un, ja piemērojams, jāatceļ abonēšana.

11.2. Viss līgums

Šie Noteikumi un citi dokumenti, kas šeit ietverti ar atsauci, veido visu līgumu starp Jums un Ancestry par Jūsu Pakalpojumu lietošanu un aizstāj jebkurus iepriekšējos līgumus.

11.3. Tiesību un saistību nodošana

Mēs saglabājam tiesības piešķirt vai nodot savas tiesības un pienākumus saistībā ar šo Līgumu. Ja Ancestry vai kāds Pakalpojuma sniedzējs tiek pārņemts vai nodots citai organizācijai (pilnā apmērā vai daļēji, tostarp saistībā ar bankrotu vai līdzīgiem procesiem), Jūs piekrītat, ka Ancestry var kopīgot Jūsu Personisko informāciju un Jūsu saturu ar šo juridisko personu. Jūs nedrīkstat piešķirt vai nodot savas tiesības un pienākumus saskaņā ar šiem Noteikumiem bez Ancestry rakstiskas piekrišanas. Šajos Noteikumos nav trešo personu labuma guvēju.

11.4. Atdalāmība

Izņemot gadījumus, kas šeit ir skaidri izklāstīti, nespēja izpildīt jebkuru šo Noteikumu sadaļu vai punktu neietekmēs pārējo Noteikumu spēkā esamību.

11.5. Bez atteikšanās

Mūsu nespēja īstenot jebkuru šo Noteikumu punktu nenozīmē atteikšanos no mūsu tiesībām, kas izklāstītas šajā punktā, un mēs paturam visas tiesības, kas šeit nav skaidri norādītas.

11.6. Nepilngadīgas personas, kas jaunākas par trīspadsmit gadiem

Ancestry apzināti nemeklē un neievāc nekādu Personas informāciju tieši no jebkuras personas, kura ir jaunāka par 13 gadiem, un pieliks komerciāli pamatotas pūles, lai dzēstu šādus datus no mūsu sistēmām.

11.7. Godīgas kredītinformācijas ziņošanas likums

Ancestry nav aģentūra ziņošanai par patērētāju kā noteikts Godīgas kredītinformācijas ziņošanas likumā (Fair Credit Reporting Act jeb “FCRA”), un informācija, kurai Jūs varat piekļūt Pakalpojumos, netiek vākta pilnā apjomā vai daļēji ar nolūku sagatavot ziņojumus par klientiem, kā to nosaka FCRA. JŪS NEDRĪKSTAT IZMANTOT PAKALPOJUMUS KĀ FAKTORU, LAI: (1) NOTEIKTU PERSONAS PIEMĒROTĪBU PERSONĪGAM KREDĪTAM VAI APDROŠINĀŠANAI VAI RISKU NOVĒRTĒŠANAI, KAS SAISTĪTI AR PASTĀVOŠAJĀM PATĒRĒTĀJA KREDĪTSAISTĪBĀM; (2) IZVĒRTĒTU PERSONU NODARBINĀTĪBAI, PAAUGSTINĀJUMAM, PĀRCELŠANAI VAI ATSTĀDINĀŠANAI (TOSTARP, BET NE TIKAI MĀJSAIMNIECĪBAS DARBINIEKU, PIEMĒRAM, AUKLĪŠU, TĪRĪŠANAS PERSONĀLA, CELTNIEKU UN CITU PERSONU NODARBINĀTĪBAI); VAI (3) VEIKTU JEBKURU CITU PERSONĪGO UZŅĒMĒJDARBĪBAS DARĪJUMU (TOSTARP, BET NE TIKAI, DZĪVOKĻA IZĪRĒŠANU).

11.8. Nevēlamu ideju iesniegšanas politika

Ancestry nepieņem, nepārskata un neapsver nevēlamas idejas vai materiālus (tostarp, bez ierobežojumiem, jaunas reklāmas kampaņas, jaunas akcijas, jaunus produktus vai tehnoloģijas, procesus, materiālus, mārketinga plānus vai jaunus produktu nosaukumus), izņemot tos, kurus Ancestry ir īpaši pieprasījis. Lūdzu, nesūtiet savas nevēlamās idejas vai materiālus Ancestry vai nevienai personai no uzņēmuma Ancestry. Ja Jūs tos nosūtāt, Jūs saprotat un piekrītat, ka Ancestry uzskatīs Jūsu iesniegtās nevēlamās idejas un materiālus par nekonfidenciāliem un nepatentētiem, un Ancestry būs tiesības neierobežoti izmantot šīs idejas un materiālus bez saistībām, līgumiskām vai citām, un bez jebkādas kompensācijas Jums.

 

Šie Noteikumi un nosacījumi tika konsolidēti no atsevišķām iepriekšējām versijām. Lai iepazītos ar iepriekšējām noteikumu un nosacījumu versijām, kas attiecas uz Pakalpojumiem, noklikšķiniet šeit.