Όροι και Προϋποθέσεις της Ancestry

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 17 Ιανουαρίου 2024

 

Περίληψη αλλαγών

Αυτή η περίληψη έχει σκοπό να σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα πρόσφατες αλλαγές στους Όρους της Ancestry και πώς μπορεί να σας επηρεάσουν οι αλλαγές. Σας συνιστούμε να διαβάσετε τους Όρους στο σύνολό τους, μαζί με τη Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου.

Οι πιο πρόσφατες αλλαγές:

 • Προσθέσαμε διατύπωση για να εξηγήσουμε καλύτερα πώς χρησιμοποιείται το περιεχόμενο που φορτώνετε στις Υπηρεσίες Ancestry® και τις ευθύνες σας για το εν λόγω περιεχόμενο, ώστε να διατηρηθεί η πλατφόρμα μας ασφαλής.
 • Προσθέσαμε διατύπωση για την διευθέτηση νέων λειτουργιών στην υπηρεσία αντιστοιχίσεων AncestryDNA® και στις λειτουργίες ή υπηρεσίες της AncestryDNA® που ενδέχεται να κυκλοφορήσουν στο μέλλον.
 • Προσθέσαμε διατύπωση για να διευκρινίσουμε τους όρους σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς.
 • Προσθέσαμε διατύπωση για να περιγράψουμε πώς χρησιμοποιούμε τα συστήματα συστάσεων.

Καλωσορίσατε στην Ancestry®, τον μεγαλύτερο διαδικτυακό πόρο οικογενειακής ιστορίας στον κόσμο, για να δημιουργήσετε ένα γενεαλογικό δέντρο, να βρείτε νέους προγόνους και να μοιραστείτε ανακαλύψεις με την οικογένειά σας. Διαβάστε προσεκτικά τους ακόλουθους Όρους, επειδή διέπουν τη χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρει η Ancestry και οι συνδεδεμένες εταιρείες μας. Για να σας βοηθήσουμε να διαβάσετε αυτούς τους Όρους, τους χωρίσαμε στις ακόλουθες ενότητες:

 

1.   Εισαγωγή στις Υπηρεσίες
2.   Περιεχόμενο της Ancestry
3.   Το δικό σας περιεχόμενο
4.   Ανανεώσεις και ακυρώσεις για Υπηρεσίες Ancestry
5.   Τερματισμός ή αναστολή του λογαριασμού σας
6.   Καμία Εγγύηση
7.   Περιορισμένη ευθύνη της Ancestry
8.   Η αποζημίωσή σας
9.   Υπηρεσίες που προσφέρονται από άλλες εταιρείες
10.   Επίλυση διαφορών, διαιτησία και παραίτηση από ομαδικές αγωγές
11.   Διάφορα

1.  Εισαγωγή και υπηρεσίες:

Χρησιμοποιώντας οποιονδήποτε από τους ιστότοπους, τις υπηρεσίες και τις εφαρμογές για κινητά της Ancestry που συνδέονται με τους παρόντες όρους - Ancestry®, AncestryDNA®, Newspapers.com, Find a Grave®, Fold3®, Forces War Records, Archives® και WeRemember® - καθώς και άλλες συναφείς εμπορικές επωνυμίες (οι «Υπηρεσίες»), συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους. Οποιεσδήποτε νέες λειτουργίες που θα συμπεριληφθούν στις Υπηρεσίες στο μέλλον θα υπόκεινται επίσης στους παρόντες Όρους.

Συνάπτετε τους παρόντες Όρους με μια συγκεκριμένη οντότητα της Ancestry, ανάλογα με την Υπηρεσία που χρησιμοποιείτε και τη γεωγραφική σας θέση. Δείτε τον κατάλογο των οντοτήτων της Ancestry ανά υπηρεσία και γεωγραφία εδώ. Όλες οι αναφορές στις λέξεις «Ancestry», «εμάς», «εμείς» ή «μας» σε αυτούς τους όρους αναφέρονται στην αντίστοιχη οντότητα της Ancestry στην εν λόγω λίστα. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το συμβαλλόμενο νομικό πρόσωπο της Ancestry στους παρόντες Όρους σε οποιαδήποτε στιγμή.

Αυτοί οι Όροι ενσωματώνουν, μέσω παραπομπής, πρόσθετες πολιτικές και οδηγίες, συμπεριλαμβανομένων των Κανόνων της Κοινότητας, της Πολιτικής για τα Cookies, της Πολιτικής Πνευματικών Δικαιωμάτων, των Όρων ανανέωσης και ακύρωσης, καθώς και της Δήλωσης Ιδιωτικού Απορρήτου, που εξηγούν πώς συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας. Διαβάστε προσεκτικά όλα αυτά τα έγγραφα για να κατανοήσετε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε καμία από τις Υπηρεσίες μας.

Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετοι όροι όταν εγγραφείτε για μια νέα Υπηρεσία ή επωφεληθείτε από μια προώθηση ή ειδική προσφορά. Οι παρόντες όροι θα σας γνωστοποιηθούν εκ των προτέρων και θα αποτελέσουν μέρος της συμφωνίας σας μαζί μας. Εάν οποιοιδήποτε πρόσθετοι όροι έρχονται σε αντίθεση με τους παρόντες Όρους, υπερισχύουν οι εν λόγω πρόσθετοι όροι.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τους παρόντες Όρους ή τις Υπηρεσίες μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

1.1 Απροσδόκητα αποτελέσματα

Όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, μπορεί να ανακαλύψετε απροσδόκητα γεγονότα για τον εαυτό σας ή την οικογένειά σας. Μπορεί επίσης να συναντήσετε περιεχόμενο που θεωρείτε προσβλητικό, ανακριβές ή με άλλο τρόπο ανάρμοστο. Αν και μπορεί να έχετε έντονη συναισθηματική αντίδραση, όπως και άλλοι με τους οποίους μοιράζεστε αυτές τις ανακαλύψεις, συμφωνείτε ρητά να αναλάβετε όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς και να μην θεωρείτε την Ancestry υπεύθυνη για οποιεσδήποτε κοινωνικές, συναισθηματικές ή νομικές συνέπειες αυτών των ανακαλύψεων ή συναντήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Περιορισμένη Ευθύνη της Ancestry, ανατρέξτε στην Ενότητα 7 των παρόντων Όρων.

1.2 Δικαίωμα χρήσης των Υπηρεσιών

Κάθε ένας που χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες, είτε πρόκειται για μη εγγεγραμμένο επισκέπτη, δωρεάν εγγεγραμμένο επισκέπτη, συνδρομητή επί πληρωμή ή αγοραστή ή καταχωρισμένο χρήστη ενός κιτ AncestryDNA, είναι ένας «Χρήστης». Οι χρήστες μπορεί να χρειαστεί να καταχωρίσουν έναν λογαριασμό για να χρησιμοποιήσουν ορισμένες Υπηρεσίες και συμφωνείτε να παρέχετε ακριβείς, πλήρεις και τρέχουσες πληροφορίες κατά την εγγραφή.

Οι Υπηρεσίες προορίζονται για όσους έχουν συμπληρώσει την ηλικία συναίνεσης όπου προσφέρονται οι Υπηρεσίες. Εάν είστε μεταξύ 13 ετών και της ηλικίας συναίνεσης όπου ζείτε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες (εκτός από οποιεσδήποτε Υπηρεσίες DNA) με την άδεια του γονέα ή του κηδεμόνα σας. Παιδιά κάτω των 13 ετών δεν επιτρέπεται να δημιουργούν λογαριασμούς, ωστόσο, επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το AncestryClassroom μέσω του σχολείου τους και με την άδεια του γονέα ή του κηδεμόνα τους.

1.3  Χρήση των Υπηρεσιών

Σε αντάλλαγμα για την πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες, συμφωνείτε ότι:

 • θα συμμορφώνεστε με τους Κανόνες της Κοινότητας της Ancestry, την Πολιτική για τα Cookies, την Πολιτική Πνευματικών Δικαιωμάτων και τους Όρους Ανανέωσης και Ακύρωσης·
 • Θα συμμορφώνεστε με όλους τους εφαρμοστέους νόμους·
 • Θα είστε υπεύθυνοι για κάθε χρήση και δραστηριότητα στις Υπηρεσίες που σχετίζεται με τον λογαριασμό σας ή με τα στοιχεία σύνδεσής σας·
 • Θα επικοινωνήσετε μαζί μας εάν υποψιάζεστε ότι ο λογαριασμός σας έχει χρησιμοποιηθεί χωρίς την εξουσιοδότησή σας ή πιστεύετε ότι οι πληροφορίες σύνδεσής σας έχουν κλαπεί·
 • Δεν θα μεταπωλείτε τις Υπηρεσίες ή να μην μεταπωλείτε, αναπαράγετε ή δημοσιεύετε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή πληροφορίες που βρίσκονται στις Υπηρεσίες, εκτός εάν περιγράφεται ρητά στους παρόντες Όρους·
 • Δεν πρέπει να παρακάμπτετε, να απενεργοποιείτε ή να παρεμβαίνετε με άλλο τρόπο σε λειτουργίες των Υπηρεσιών που σχετίζονται με την ασφάλεια ή να επιτρέπετε σε μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη να έχουν πρόσβαση στις Υπηρεσίες χρησιμοποιώντας τα δικά σας διαπιστευτήρια·
 • Δεν πρέπει να κοινοποιείτε, να αποκτάτε πρόσβαση ή να συλλέγετε δεδομένα από οποιαδήποτε Υπηρεσία μαζικά ή επιχειρείτε να προσπελάσετε δεδομένα χωρίς άδεια, είτε χειροκίνητα είτε με αυτοματοποιημένα μέσα. Αυτό περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, τη χρήση οποιασδήποτε τεχνητής νοημοσύνης, οποιαδήποτε ρομπότ, ανιχνευτές, spider, data-miners ή scrapers· και
 • Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες σε σχέση με οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία.

1.4 Πρόσθετοι Όροι που ισχύουν για τη χρήση των Υπηρεσιών DNA

Σκοπός των Υπηρεσιών DNA είναι η παροχή γενετικών και γενεαλογικών αποτελεσμάτων και σχετικών αναφορών για τη δική σας ενημερωτική, ψυχαγωγική, εκπαιδευτική και προσωπική ερευνητική χρήση. Όπως χρησιμοποιείται στους παρόντες Όρους, ο όρος «Υπηρεσίες DNA» αναφέρεται στη χρήση και καταχώριση ενός κιτ εξέτασης AncestryDNA ή στην φόρτωση των Δεδομένων DNA σας, στην επεξεργασία και τη γενετική εξέταση του δείγματός σας, την αποθήκευση του δείγματος και οποιουδήποτε εξαχθέντος DNA σας (κατά περίπτωση) και στα διαδικτυακά ή κινητής τηλεφωνίας εργαλεία εφαρμογών μας που σας παρέχουν αποτελέσματα σχετικά με την εθνότητα και άλλα γενετικά συναφή αποτελέσματα και συναφείς υπηρεσίες.

1.4.1 Δικαίωμα χρήσης των Υπηρεσιών DNA

Οι Υπηρεσίες DNA προορίζονται για όσους έχουν φτάσει στην ηλικία συναίνεσης όπου προσφέρονται οι Υπηρεσίες DNA και πρέπει να είστε τουλάχιστον σε αυτήν την ηλικία για να αγοράσετε ή να καταχωρίσετε ένα κιτ εξέτασης AncestryDNA ή να φορτώσετε τα Δεδομένα DNA σας. Για να μας βοηθήσετε να διασφαλίσουμε την ακεραιότητα και την ποιότητα της βάσης δεδομένων μας και να προστατεύσουμε το απόρρητό σας, κάθε ενήλικας που υποβάλλει δείγμα για εξέταση DNA ή φορτώνει τα Δεδομένα DNA του/της, πρέπει να δημιουργήσει τον δικό του/της λογαριασμό και να καταχωρίσει τη δική του/της εξέταση. Κατά την καταχώριση, πρέπει να συναινέσετε ρητά στην επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών πληροφοριών. Ως γονέας ή νόμιμος κηδεμόνας, μπορείτε να μας παρέχετε Προσωπικές Πληροφορίες του ανήλικου παιδιού σας και μπορείτε να αποδεχτείτε τις Υπηρεσίες DNA για λογαριασμό του ανήλικου παιδιού σας χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό σας. Καταχωρίζοντας μία εξέταση DNA για έναν ανήλικο ή υποβάλλοντας οποιεσδήποτε Προσωπικές Πληροφορίες για έναν ανήλικο, δηλώνετε ότι είστε ο γονέας ή ο νόμιμος κηδεμόνας του ανηλίκου. Συμφωνείτε επίσης ότι έχετε συζητήσει τις Υπηρεσίες DNA με τον ανήλικο και ότι ο ανήλικος έχει συμφωνήσει με τη συλλογή και την επεξεργασία του δείγματός του.

1.4.2 Η χρήση των Υπηρεσιών DNA από εσάς

Εκτός από τις απαιτήσεις στην Ενότητα 1.3 παραπάνω, συμφωνείτε επίσης ότι:

 • Δεν θα μεταπωλήσετε κιτ εξέτασης AncestryDNA·
 • Οποιοδήποτε δείγμα που παρέχετε είναι είτε το δικό σας είτε ενός ατόμου του οποίου είστε γονέας ή νόμιμος κηδεμόνας·
 • Οποιαδήποτε Δεδομένα DNA που φορτώνετε πρέπει να είναι τα δικά σας·
 • Δεν θα μας στείλετε ένα δείγμα κατά παράβαση οποιασδήποτε απαγόρευσης εξαγωγών ή άλλων νόμων·
 • Με την παροχή δείγματος σε εμάς, δεν αποκτάτε κανένα δικαίωμα σε οποιαδήποτε έρευνα ή εμπορικά προϊόντα που αναπτύσσονται από εμάς ή τους συνεργάτες μας και δεν θα λάβετε καμία αποζημίωση που σχετίζεται με οποιαδήποτε τέτοια έρευνα ή ανάπτυξη προϊόντων· και
 • Δεν θα χρησιμοποιείτε τις πληροφορίες που λαμβάνονται από τις Υπηρεσίες DNA (συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε Δεδομένων DNA) εν όλω, εν μέρει ή/και σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη βάση δεδομένων, για οποιονδήποτε ιατρικό, διαγνωστικό σκοπό ή έλεγχο πατρότητας, σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία ή για οποιονδήποτε σκοπό διακρίσεων ή παράνομη δραστηριότητα.

1.4.3 Παροχή υπηρεσιών DNA από την Ancestry

Συμφωνείτε ότι για να διευκολύνουμε τη χρήση των Υπηρεσιών DNA από εσάς, ενδέχεται, απευθείας ή μέσω άλλων εταιρειών που μας βοηθούν να παρέχουμε τις Υπηρεσίες DNA:

 • Να παρέχουμε το δείγμα σας σε άλλες εταιρείες που μας βοηθούν να παρέχουμε τις Υπηρεσίες DNA, όπως συνεργαζόμενα εργαστήρια ή συνεργαζόμενες τράπεζες βιολογικών δειγμάτων·
 • Να εξάγουμε το DNA σας από το δείγμα σας·
 • Να πραγματοποιούμε γενετικές εξετάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες (ή στο μέλλον σε άλλες χώρες) στο προκύπτον DNA με τη χρήση μεθόδων εξέτασης που είναι διαθέσιμες σήμερα ή θα αναπτυχθούν στο μέλλον·
 • Να συγκρίνουμε τα Δεδομένα DNA σας με Δεδομένα DNA άλλων χρηστών για να παρέχουμε τις Υπηρεσίες DNA, συμπεριλαμβανομένης της αντιστοίχισής σας με άλλα άτομα στη βάση δεδομένων μας με τα οποία έχετε κοινό DNA (έχετε τον έλεγχο ως προς το αν θα βλέπετε ή όχι τις αντιστοιχίσεις DNA σας και αν θα σας βλέπουν)·
 • Να γνωστοποιούμε σε εσάς και σε άλλους που εξουσιοδοτείτε, τα αποτελέσματα των διενεργούμενων εξετάσεων·
 • Να αποθηκεύουμε τα Δεδομένα DNA σας·
 • Να αποθηκεύουμε το δείγμα σας και το εξαχθέν DNA σε τράπεζα βιολογικών δειγμάτων που βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες ή να καταστρέφουμε εναπομείναντα δείγματα και εξαχθέν DNA μετά την επεξεργασία του δείγματός σας. Μόλις υποβληθεί σε εμάς το δείγμα σας, συμπεριλαμβανομένου του εξαχθέντος DNA, δεν μπορεί να σας επιστραφεί. Μπορείτε να ζητήσετε να καταστρέψουμε το δείγμα σας και οποιοδήποτε εξαχθέν DNA. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να καταστρέψουμε δείγματα ή/και εξαχθέν DNA για να διατηρήσουμε τα επίπεδα ποιότητας της τράπεζας βιολογικών δειγμάτων·
 • Να επιτρέπουμε σε ορισμένους εργαστηριακούς συνεργάτες μας να χρησιμοποιούν μέρος των ενεργοποιημένων ή αδρανοποιημένων δειγμάτων για τη βαθμονόμηση ή την επικύρωση οργάνων, εξοπλισμού ή εργαστηριακών μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την παροχή Υπηρεσιών DNA· και
 • να χρησιμοποιούμε τις γενετικές πληροφορίες σας και άλλες προσωπικές πληροφορίες όπως περιγράφεται στους παρόντες Όρους και στη Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου.

1.4.4 Λήψη των δεδομένων DNA σας

Προστατεύουμε τις πληροφορίες σας όπως περιγράφεται στη Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου μας. Εάν επιλέξετε να λάβετε ένα αντίγραφο των Δεδομένων DNA σας, το αντίγραφο αυτό δεν προστατεύεται από τα μέτρα ασφαλείας μας και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αποθήκευση, την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων που κατεβάζετε. Η Ancestry δεν φέρει καμία ευθύνη εάν επιλέξετε να μοιραστείτε ή να μεταφέρετε τα Δεδομένα DNA που λάβατε με άλλους, είτε σκόπιμα είτε ακούσια. Τα Δεδομένα DNA σας προορίζονται μόνο για προσωπική σας χρήση.

1.4.5 Σημείωση για χρήστες που έχουν λάβει μεταμόσχευση μυελού των οστών ή βλαστοκυττάρων

Εάν έχετε λάβει μεταμόσχευση μυελού των οστών ή βλαστοκυττάρων, το δείγμα που παρέχετε μπορεί να περιέχει κύτταρα με το δικό σας DNA καθώς και κύτταρα με το DNA του δότη σας. Το DNA για την γενετική εξέταση εξάγεται από τα κύτταρα στο δείγμα σας και ο συνδυασμός των πηγών DNA μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχημένη εξέταση ή αποτελέσματα με βάση το DNA του δότη σας. Ως εκ τούτου, συνιστούμε σε όσους έχουν λάβει μεταμόσχευση μυελού των οστών ή βλαστοκυττάρων να μην κάνουν την εξέταση AncestryDNA. Εάν έχετε ήδη πραγματοποιήσει την εξέταση, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για περαιτέρω βοήθεια.

2. Περιεχόμενο της Ancestry

Οι Υπηρεσίες περιέχουν φωτογραφίες, βίντεο, έγγραφα, αρχεία, ευρετήρια περιεχομένου, και άλλο περιεχόμενο, που σας παρέχεται από την Ancestry («Περιεχόμενο Ancestry»), το οποίο μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τη συνδρομή και την τοποθεσία σας. Εκτός από τις εγγραφές WebSearch, οι οποίες διέπονται από τους όρους των τρίτων μερών που φιλοξενούν τις εγγραφές, όλο το Περιεχόμενο της Ancestry μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, συμπεριλαμβανομένου του Περιεχομένου της Ancestry που μπορεί να είναι δημόσια γνωστό («Περιεχόμενο δημόσιου τομέα»).

2.1 Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο Περιεχόμενο της Ancestry

Όλα τα στοιχεία των Υπηρεσιών που δημιουργούνται από εμάς ή υπό την καθοδήγησή μας ή όπου τα πνευματικά δικαιώματα έχουν εκχωρηθεί ή παραχωρηθεί σε εμάς, υπόκεινται σε προστασία πνευματικών δικαιωμάτων ανά χώρα σε όλο τον κόσμο και σε διεθνείς συμβάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική μας για τα πνευματικά δικαιώματα, κάντε κλικ εδώ. Οι Υπηρεσίες περιλαμβάνουν επίσης εμπορικά σήματα που ανήκουν σε εμάς και προστατεύονται βάσει νόμων και συνθηκών περί εμπορικών σημάτων συγκεκριμένων κατά χώρα και περιοχή. Όλες οι χρήσεις των εμπορικών σημάτων μας και οποιαδήποτε υπεραξία που προκύπτει από αυτά. θα είναι προς όφελός μας. Οι Υπηρεσίες και τα προϊόντα που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες μας προστατεύονται επίσης από διπλώματα ευρεσιτεχνίας στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας μας, κάντε κλικ εδώ. Εμείς και οι δικαιοπάροχοί μας διατηρούμε την κυριότητα και όλα τα δικαιώματα στην εκμετάλλευση των Υπηρεσιών και των συστατικών μερών τους.

2.2 Η χρήση του Περιεχομένου της Ancestry από εσάς

Όταν αποκτάτε πρόσβαση στο Περιεχόμενο της Ancestry, συμφωνείτε να:

 • Χρησιμοποιείτε το Περιεχόμενο της Ancestry μόνο στον βαθμό που είναι απαραίτητο για την προσωπική σας χρήση των Υπηρεσιών ή την επαγγελματική σας έρευνα οικογενειακής ιστορίας·
 • Λαμβάνετε το Περιεχόμενο της Ancestry μόνο σε σχέση με την έρευνα του οικογενειακού σας ιστορικού ή όπου επιτρέπεται ρητά από την Ancestry·
 • Μην αφαιρέσετε οποιαδήποτε σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλες ειδοποιήσεις ιδιοκτησίας σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο της Ancestry·
 • Μη χρησιμοποιήσετε σημαντικά τμήματα του Περιεχομένου της Ancestry εκτός των Υπηρεσιών ή με τρόπο που δεν συνάδει με τη συνδρομή σας· και
 • Επικοινωνήσετε μαζί μας για να λάβετε την έγγραφη άδειά μας να χρησιμοποιήσετε περισσότερο από ένα μικρό μέρος φωτογραφιών και εγγράφων που αποτελούν Περιεχόμενο δημόσιου τομέα.

2.3 Συστήματα συστάσεων

Η Ancestry λειτουργεί ορισμένα συστήματα συστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των Ancestry Hints, Ancestry Search και My Ancestry Feed. Τα συστήματα συστάσεων φιλτράρουν την Ancestry και το περιεχόμενο χρήστη για να βελτιώσουν την εμπειρία χρήστη σας και να σάς προτείνουν περιεχόμενο που μπορεί να είναι σχετικό με εσάς. Το Ancestry Hints λειτουργεί προτείνοντας εγγραφές που μπορεί να σχετίζονται με άτομα που ένας χρήστης έχει συμπεριλάβει στο γενεαλογικό δέντρο της Ancestry και παρέχει στον χρήστη την επιλογή να αποθηκεύσει αυτήν την εγγραφή στο γενεαλογικό του δέντρο. Το Search on Ancestry επιτρέπει σε έναν χρήστη να αναζητήσει αρχεία στη συλλογή εγγραφών της Ancestry. Το My Ancestry Feed βοηθά τους χρήστες να παραμένουν ενημερωμένοι για πρόσφατα συμβάντα που σχετίζονται με τα γενεαλογικά τους δέντρα και τις οικογενειακές τους ομάδες. Ορισμένες από τις Υπηρεσίες μας παρέχουν εξατομικευμένες διαφημίσεις και άλλες συστάσεις σε εσάς, με βάση τα δεδομένα που συλλέγουμε, όπως εξηγείται στη Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου μας.

3. Το δικό σας περιεχόμενο

Ορισμένες Υπηρεσίες ενδέχεται να σας επιτρέψουν να συνεισφέρετε περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά: (i) γενεαλογικών δέντρων, (ii) οικογενειακών αναμνήσεων, όπως φωτογραφίες, εγγραφές ήχου/βίντεο και ιστορίες, (iii) σχολιασμών ηχογραφήσεων, σχολίων, μηνυμάτων και (iv) ανατροφοδότησης που παρέχεται στην Ancestry σχετικά με τις Υπηρεσίες («Το Περιεχόμενό σας»). Το Περιεχόμενό σας που περιέχει Προσωπικές Πληροφορίες θα αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τη Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου μας.

3.1 Εσείς ελέγχετε το Περιεχόμενό σας

Η Ancestry δεν διεκδικεί δικαιώματα ιδιοκτησίας στο Περιεχόμενό σας, δεν ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο επιλέγετε να μοιράζεστε το Περιεχόμενό σας εντός των Υπηρεσιών, ούτε περιορίζει τον τρόπο με τον οποίο μοιράζεστε το Περιεχόμενό σας εκτός των Υπηρεσιών της Ancestry. Μπορείτε να διαγράψετε το Περιεχόμενό σας είτε ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στις Υπηρεσίες είτε μέσω σύνδεσης στις Ρυθμίσεις Λογαριασμού σας και διαγράφοντας τον λογαριασμό σας. Ωστόσο, εάν υποβάλετε ανατροφοδότηση, ηχογραφείτε σχολιασμούς ή προτάσεις σχετικά με την Ancestry ή τις Υπηρεσίες μας, αναγνωρίζετε ότι θεωρούνται μη εμπιστευτικές και μη αποκλειστικές πληροφορίες και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ανατροφοδότησή σας, να καταγράψουμε σχολιασμούς ή προτάσεις για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς καμία υποχρέωση ή αποζημίωση προς εσάς.

3.2 Η χρήση του Περιεχομένου σας

Με την υποβολή του Περιεχομένου σας, εκχωρείτε στην Ancestry μια μη αποκλειστική, υποαδειοδοτούμενη, παγκόσμια, χωρίς πνευματικά δικαιώματα άδεια για φιλοξενία, αποθήκευση, ευρετηρίαση, αντιγραφή, δημοσίευση, διανομή, παροχή πρόσβασης, δημιουργία παράγωγων έργων και με άλλο τρόπο χρήση του Περιεχομένου σας για την παροχή, προώθηση ή βελτίωση των Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις ιδιωτικού απορρήτου και κοινής χρήσης. Μπορείτε να τερματίσετε την άδεια χρήσης της Ancestry διαγράφοντας το Περιεχόμενό σας, εκτός από τον βαθμό που μοιραστήκατε το Περιεχόμενό σας με άλλους και έχουν χρησιμοποιήσει το Περιεχόμενό σας. Συμφωνείτε επίσης ότι η Ancestry κατέχει οποιαδήποτε ευρετήρια και συλλογές που περιλαμβάνουν το Περιεχόμενό σας και μπορεί να τα χρησιμοποιήσει μετά τη διαγραφή του Περιεχομένου σας.

3.3 Οι ευθύνες σας για το Περιεχόμενό σας

Είστε υπεύθυνοι για την απόφαση να δημιουργήσετε, να φορτώσετε, να δημοσιεύσετε ή να μοιραστείτε το Περιεχόμενό σας. Με τη συνεισφορά ή την πρόσβασή σας στο Περιεχόμενό σας, συμφωνείτε ότι:

 • Έχετε όλα τα απαραίτητα νομικά δικαιώματα για να φορτώσετε, να δημοσιεύσετε ή να μοιραστείτε το Περιεχόμενό σας·
 • Το Περιεχόμενό σας δεν παραβιάζει τους εφαρμοστέους νόμους·
 • Το Περιεχόμενό σας που μοιράζεστε δημόσια δεν θα περιλαμβάνει Προσωπικές Πληροφορίες όπως ορίζονται στην Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου μας για ένα εν ζωή άτομο χωρίς τη συναίνεσή του. Στην περίπτωση εν ζωή ανηλίκων, θα λάβετε τη συναίνεση από τον γονέα ή τον κηδεμόνα τους·
 • Όλο το Περιεχόμενό σας θα συμμορφώνεται με τους Κανόνες της Κοινότητας·
 • Εάν κοινοποιείτε το Περιεχόμενό σας δημόσια, άλλοι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε και να χρησιμοποιούν το Περιεχόμενό σας ως μέρος ή σε συνδυασμό με τις Υπηρεσίες. Δεν απαιτείται από εμάς να αφαιρέσουμε οποιοδήποτε από το Περιεχόμενό σας αφού κοινοποιηθεί δημόσια·
 • Θα χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο άλλων Χρηστών μόνο εντός των Υπηρεσιών της Ancestry και σε συμμόρφωση με αυτούς τους Όρους και τις άλλες πολιτικές που ενσωματώνονται μέσω παραπομπής·
 • Η Ancestry διατηρεί το δικαίωμα να εξετάζει το Περιεχόμενό σας και να το ελέγχει για παράνομο περιεχόμενο ή άλλες παραβάσεις αυτών των Όρων, συμπεριλαμβανομένων των Κανόνων της Κοινότητας και να αφαιρέσουμε ή απενεργοποιήσουμε την πρόσβαση σε παράνομο περιεχόμενο ή στο Περιεχόμενό σας εάν πιστεύουμε ότι παραβιάζει τους παρόντες Όρους. Θα αφαιρέσουμε επίσης το Περιεχόμενό σας ως απάντηση σε μία έγκυρη δικαστική απόφαση ή όπως απαιτείται από τους εφαρμοστέους νόμους και
 • Σοβαρές ή επαναλαμβανόμενες παραβάσεις ή αδικήματα θα σας υποβάλουν σε αναστολή ή τερματισμό λογαριασμού, σύμφωνα με τις πολιτικές ελέγχου περιεχομένου της Ancestry. Η διαδικασία της Ancestry για την αξιολόγηση και την αφαίρεση περιεχομένου περιγράφεται εδώ.

3.4 Αναφορά παραβάσεων των παρόντων Όρων

Η Ancestry θα ενημερώσει οποιονδήποτε χρήστη που μας έχει ειδοποιήσει για περιεχόμενο που παραβιάζει τους Όρους μας για την απόφαση της Ancestry να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια κατά του περιεχομένου και, κατά περίπτωση, θα ειδοποιήσει τον χρήστη που παρείχε το περιεχόμενο για την απόφαση αφαίρεσης ή περιορισμού της πρόσβασης στο περιεχόμενο. Κάθε άτομο που επηρεάζεται από την απόφαση της Ancestry για το περιεχόμενο μπορεί να επικοινωνήσει με την Ancestry εδώ για να υποβάλει ένσταση ή να ζητήσει επανόρθωση εάν είναι χρήστης με έδρα στην ΕΕ σε σχέση με την απόφαση.

Αν έχετε ανησυχίες ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους Κανόνες της Κοινότητας, παραβιάζει τα δικαιώματά σας, περιέχει παράνομο υλικό ή παραβιάζει τους παρόντες Όρους, επικοινωνήστε μαζί μας ή υποβάλετε μία αναφορά διαδικτυακά. Σεβόμαστε τα δικαιώματα των κατόχων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Για καταγγελίες σχετικά με παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων ή για να υποβάλετε μια ειδοποίηση παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων και ένα αίτημα κατάργησης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έγιναν σύμφωνα με τον Νόμο για τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας για την Ψηφιακή Χιλιετία των ΗΠΑ, κάντε κλικ εδώ.

4. Ανανεώσεις και ακυρώσεις για Υπηρεσίες Ancestry

Η αγορά (ή αγορές) και η συνδρομή (ή συνδρομές) σας σε οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες υπόκεινται στους Όρους ανανέωσης και ακύρωσης.

5. Τερματισμός ή αναστολή του λογαριασμού σας

Μπορούμε να περιορίσουμε, να τερματίσουμε ή να αναστείλουμε την πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες εάν παραβιάζετε τους παρόντες Όρους, συμπεριλαμβανομένων των Κανόνων της Κοινότητας. Εάν ασκήσουμε αυτά τα δικαιώματα, θα σας παράσχουμε τους λόγους της απόφασής μας. Εάν μία απόφαση βασίζεται στην παρανομία του Περιεχομένου σας, θα εξηγήσουμε επίσης γιατί πιστεύουμε ότι είναι παράνομο. Εάν οι εφαρμοστέοι νόμοι στην περιοχή όπου ζείτε απαιτούν πρόσθετη κοινοποίηση ή διαδικασία, θα σας παρέχουμε την εν λόγω κοινοποίηση και διαδικασία. Εκτός εάν απαιτείται διαφορετικά από τους εφαρμοστέους νόμους, δεν θα επιστρέψουμε τα τέλη συνδρομής ή την τιμή αγοράς ενός κιτ εξέτασης DNA σε περίπτωση που χάσετε την πρόσβαση στις Υπηρεσίες λόγω παράβασης των Όρων από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των Κανόνων της Κοινότητας.

Εάν έχετε μια συνδρομή και τερματίσετε τον λογαριασμό σας λόγω δικής μας παράβασης των παρόντων Όρων και αφού μας δώσετε μια περίοδο αναμονής 30 ημερών, κατά τη διάρκεια της οποίας δεν είμαστε σε θέση να την επιλύσουμε, θα σας επιστρέψουμε οποιαδήποτε προπληρωμένα τέλη σε αναλογική βάση.

6. Καμία Εγγύηση

Με επιφύλαξη της Ενότητας 10.2.1., σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες και το Περιεχόμενο της Ancestry «ΩΣ ΕΧΟΥΝ», που σημαίνει χωρίς οποιαδήποτε εγγύηση. Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, αποποιούμαστε κάθε εγγύηση ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων των σιωπηρών εγγυήσεων μη παραβίασης, εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Δεν δίνουμε καμία υπόσχεση σχετικά με (α) το Περιεχόμενο της Ancestry, (β) το Περιεχόμενό σας, (γ) τις συγκεκριμένες λειτουργίες των Υπηρεσιών, (δ) την ποιότητα, ακρίβεια, αξιοπιστία ή διαθεσιμότητα του Περιεχομένου της Ancestry ή των Υπηρεσιών ή (ε) ότι οι Υπηρεσίες θα είναι απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία.

Εργαζόμαστε συνεχώς για να βελτιώσουμε τις Υπηρεσίες μας. Η Ancestry συχνά εκτελεί πειράματα και δοκιμάζει νέες λειτουργίες που μπορεί να μην είναι διαθέσιμες σε όλους. Η Ancestry δεν υπόσχεται ότι τα πειράματα ή τα νέα χαρακτηριστικά θα παραμείνουν διαθέσιμα ή θα επεκταθούν. Η Ancestry μπορεί να προσθέσει ή να καταργήσει λειτουργίες στις/από τις Υπηρεσίες ή να προσαρμόσει ποιες υπηρεσίες είναι διαθέσιμες με βάση τον τύπο του λογαριασμού σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, ανατρέξτε στην Ενότητα 10 και στους Όρους Ανανέωσης και Ακύρωσης.

7. Περιορισμένη ευθύνη της Ancestry

Με τη χρήση των Υπηρεσιών, συμφωνείτε ότι η ευθύνη της Ancestry περιορίζεται στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ακούσια ζημία, οποιαδήποτε πραγματική, τυχαία ή επακόλουθη ζημία ή για οποιαδήποτε απώλεια ή αξίωση οποιουδήποτε είδους. Εάν ζείτε σε μια δικαιοδοσία που δεν μας επιτρέπει να περιορίσουμε ευρέως τη νομική ευθύνη μας, ορισμένοι από αυτούς τους περιορισμούς ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με οποιοδήποτε τμήμα των Υπηρεσιών ή με οποιαδήποτε δήλωση στους παρόντες Όρους, η μοναδική σας αποκατάσταση είναι να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες και εάν χρησιμοποιείτε κάποια από τις συνδρομητικές μας Υπηρεσίες, να ακυρώσετε τη συνδρομή σας όπως περιγράφεται εδώ. Η συνολική νομική ευθύνη μας για οποιοδήποτε θέμα που σχετίζεται με τις Υπηρεσίες ή τους παρόντες Όρους περιορίζεται στο συνολικό ποσό που μας καταβάλατε κατά τη διάρκεια της 12μηνης περιόδου που προηγείται του γεγονότος που προκαλεί τη νομική ευθύνη. Αυτός ο περιορισμός της ευθύνης ισχύει πλήρως για τους κατοίκους του Νιου Τζέρσεϊ.

8. Η αποζημίωσή σας

Συμφωνείτε ότι θα αποζημιώσετε την Ancestry και τις συνδεδεμένες εταιρείες της, καθώς και τα αντίστοιχα στελέχη, μέλη του Δ.Σ., υπαλλήλους, αντιπροσώπους, διαδόχους και εκχωρητές τους (τα «Μέρη της Ancestry») και θα τους διατηρείτε αζημίωτους από οποιεσδήποτε απαιτήσεις, ζημίες ή άλλα έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των δικηγορικών αμοιβών) που προκύπτουν από τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς και (α) την παραβίαση από εσάς των παρόντων Όρων ή άλλων εγγράφων που ενσωματώνονται σε αυτούς μέσω παραπομπής, (β) την παραβίαση από εσάς των δικαιωμάτων ενός άλλου προσώπου ή (γ) οποιαδήποτε απαίτηση που σχετίζεται με το Περιεχόμενό σας, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης ότι το Περιεχόμενό σας προκάλεσε βλάβη σε άλλο πρόσωπο. Αυτή η υποχρέωση αποζημίωσης θα εξακολουθεί να ισχύει και μετά τη διακοπή της χρήσης των Υπηρεσιών. Επιπλέον, απαλλάσσετε τα Μέρη της Ancestry από όλες τις αξιώσεις, απαιτήσεις, αγωγές ή μηνύσεις σε σχέση με το Περιεχόμενό σας, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε νομικής ευθύνης που σχετίζεται με τη χρήση ή μη χρήση του Περιεχομένου σας, αξιώσεις για δυσφήμιση, παραβίαση του ιδιωτικού απορρήτου, δικαίωμα δημοσιότητας, ψυχική οδύνη ή οικονομική ζημία.

9. Υπηρεσίες που προσφέρονται από άλλες εταιρείες

Οι Υπηρεσίες μας ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους προς ιστότοπους που λειτουργούν από τρίτα μέρη, αλλά αυτό δεν συνιστά χορηγία, υποστήριξη, έγκριση ή ευθύνη. Η Ancestry δεν εγγυάται οποιεσδήποτε προσφορές, ούτε κάνει οποιεσδήποτε εγγυήσεις σχετικά με ιστότοπους τρίτων, το περιεχόμενο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις όλων των ιστότοπων των τρίτων μερών, επειδή μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από αυτούς της Ancestry.

10. Επίλυση διαφορών, διαιτησία και παραίτηση από ομαδικές αγωγές

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥTH THN ENOTHTA. ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΣΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΑΣ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΤΕ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ.

Εργαζόμαστε σκληρά για να διατηρούμε τους πελάτες μας ικανοποιημένους. Εάν προκύψει διαφορά μεταξύ εσάς και της Ancestry, στόχος μας είναι να παρέχουμε ένα οικονομικά αποδοτικό μέσο για την ταχεία επίλυση της διαφοράς. Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία ή διαφωνία σχετικά με τις Υπηρεσίες, συμφωνείτε να προσπαθήσετε πρώτα να επιλύσετε τη διαφωνία ανεπίσημα επικοινωνώντας μαζί μας.

10.1 Για Πελάτες στις Ηνωμένες Πολιτείες

Εσείς και η Ancestry συμφωνείτε ότι οι παρόντες Όροι επηρεάζουν το διαπολιτειακό εμπόριο και ότι ο Ομοσπονδιακός Νόμος περί Διαιτησίας διέπει την ερμηνεία και την επιβολή αυτών των διατάξεων περί διαιτησίας.

Όπως χρησιμοποιείται σε αυτή τη σύμβαση, ο όρος «διαφωνία» προορίζεται να είναι όσο ευρύτερος επιτρέπεται και περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, όλες τις διαφορές μεταξύ εσάς και οποιουδήποτε άλλου προσώπου για λογαριασμό του οποίου έχετε αλληλεπιδράσει με την Ancestry, αφενός και της Ancestry, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε από τις μητρικές, θυγατρικές, προκατόχους, διαδόχους, εκχωρητές ή συνδεδεμένες εταιρείες της, αφετέρου, που προκύπτουν από ή σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με τους Όρους, την παρούσα συμφωνία διαιτησίας σας ή τις αλληλεπιδράσεις ή τη σχέση σας με την Ancestry. Επιπλέον, εάν έχετε ή πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες της Ancestry ή με άλλο τρόπο αλληλεπιδράσετε με την Ancestry για λογαριασμό ανηλίκου ή άλλου ατόμου του οποίου είστε ο γονέας ή ο νόμιμος κηδεμόνας, συμφωνείτε, για λογαριασμό του ανηλίκου ή άλλου ατόμου, ότι οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από ή σχετίζεται με την εν λόγω χρήση των Υπηρεσιών της Ancestry ή άλλη αλληλεπίδραση με την Ancestry, θα υπόκειται σε διαιτησία, όπως ορίζεται στο παρόν και θα υπόκειται στις άλλες συμφωνίες που ορίζονται στο παρόν (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της Παραίτησης από Ομαδική Αγωγή). Δηλώνετε περαιτέρω ότι έχετε την εξουσία να συνάψετε μια τέτοια σύμβαση για λογαριασμό του ανηλίκου ή άλλου ατόμου. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ μας θα επιλυθεί μέσω οριστικής και δεσμευτικής διαιτησίας σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης, με τις ακόλουθες τρεις εξαιρέσεις:

 • Κάθε μέρος αυτής της σύμβασης θα έχει την επιλογή να επιλύσει οποιαδήποτε διαφορά, εάν αυτή πληροί τις προϋποθέσεις, στο δικαστήριο μικροδιαφορών που έχει δικαιοδοσία στον τόπο διαμονής σας. Εάν οποιαδήποτε διαφορά περιλαμβάνει αξιώσεις τόσο για (1) χρηματική αποζημίωση ή ελάφρυνση όσο και (2) για δίκαιη ελάφρυνση ή ασφαλιστικά μέτρα, στον βαθμό που το αρμόδιο δικαστήριο μικροδιαφορών δεν θα επιλύσει αξιώσεις για δίκαιη ελάφρυνση ή ασφαλιστικά μέτρα, κάθε μέρος έχει την επιλογή να επιλύσει αξιώσεις για χρηματική αποκατάσταση ή αποζημίωση στο δικαστήριο μικροδιαφορών και οποιαδήποτε αξίωση για δίκαιη ή ασφαλιστική αγωγή θα επιλύεται με διαιτησία σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση. Εάν οι αξιώσεις σε οποιοδήποτε αίτημα ή απαίτηση για διαιτησία θα μπορούσαν να είχαν υποβληθεί ενώπιον δικαστηρίου μικροδιαφορών, τότε οποιοδήποτε μέρος μπορεί να επιλέξει να εκδικαστούν οι αξιώσεις στο δικαστήριο μικροδιαφορών και όχι σε διαιτησία, σε οποιαδήποτε στιγμή πριν από τον διορισμό του διαιτητή, με ειδοποίηση προς το άλλο μέρος (ή μέρη) αυτής της επιλογής γραπτώς. Εάν αυτή η διάταξη ή ο περιορισμός της άσκησης αγωγών στο δικαστήριο μικροδιαφορών κριθεί άκυρος, τότε η διάταξη αυτή μπορεί να διαχωριστεί και η υπόθεση θα προχωρήσει σε διαιτησία. Σε καμία περίπτωση αυτή η διάταξη δεν επιτρέπει την άσκηση αγωγής σε βάση ομαδική, αντιπροσωπευτική ή συγκεντρωτική.
 • Κάθε μέρος μπορεί να ασκήσει αγωγή στο δικαστήριο στην πολιτεία της Γιούτα (Utah) μόνο για αξίωση παραβίασης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή πνευματικών δικαιωμάτων.
 • Εάν πληροί τις προϋποθέσεις, μπορείτε να καταθέσετε μια απαίτηση υπόψη ενός αρμόδιου ομοσπονδιακού, πολιτειακού ή τοπικού οργανισμού, ο οποίος μπορεί να ασκήσει αγωγή εναντίον μας εκ μέρους σας.

10.1.1 Ισχύει ο νόμος FAA

Η παρούσα σύμβαση διαιτησίας και οποιαδήποτε αντιπαράθεση ή αξίωση που προκύπτει από ή σχετίζεται με την παρούσα σύμβαση διαιτησίας ή την παραβίαση οποιασδήποτε διάταξης αυτής θα διέπεται από τις ουσιαστικές και διαδικαστικές διατάξεις του Ομοσπονδιακού Νόμου περί Διαιτησίας (9 U.S.C. § 1 κ. επ.). Τα συμβαλλόμενα μέρη κατανοούν και συμφωνούν ότι ο Ομοσπονδιακός Νόμος περί Διαιτησίας διέπει αποκλειστικά την ερμηνεία και την επιβολή της παρούσας σύμβασης διαιτησίας και ότι οι ουσιαστικές ή διαδικαστικές διατάξεις άλλης δικαιοδοσίας δεν θα εφαρμόζονται στην ερμηνεία ή την επιβολή της παρούσας σύμβασης διαιτησίας ή σε οποιαδήποτε αντιδικία ή διαφορά σχετικά με την ερμηνεία ή την επιβολή της παρούσας σύμβασης διαιτησίας.

10.1.2 Επίλυση διαφορών πριν από τη διαιτησία

Εάν οποιοδήποτε μέρος σκοπεύει να ζητήσει διαιτησία βάσει της παρούσας σύμβασης, το μέρος που ζητεί τη διαιτησία πρέπει πρώτα να ενημερώσει γραπτώς το άλλο μέρος για τη διαφορά τουλάχιστον 60 ημέρες πριν από την έναρξη της διαιτησίας. Οποιαδήποτε εφαρμοστέα περίοδος παραγραφής θα εφαρμοστεί κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου των 60 ημερών. Η ειδοποίηση για την Ancestry θα πρέπει να σταλεί στο Νομικό Τμήμα της Ancestry, στη διεύθυνση Ancestry Legal Department, 1300 W. Traverse Parkway, Lehi, UT 84043. Θα σας δοθεί ειδοποίηση χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που έχετε στο αρχείο της Ancestry ή εάν αυτές οι πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες ή δεν είναι ενημερωμένες, μέσω προσωπικής επίδοσης. Η ειδοποίηση που παρέχεται από οποιοδήποτε από τα μέρη πρέπει να περιλαμβάνει αρκετές πληροφορίες που θα επιτρέπουν στον παραλήπτη να αναγνωρίσει τον λογαριασμό σας (συμπεριλαμβανομένου του ονόματος και της διεύθυνσης email που χρησιμοποιήθηκαν για τον λογαριασμό), καθώς και να αξιολογήσει και να προσπαθήσει να επιλύσει την αξίωση, συμπεριλαμβανομένης μιας περιγραφής της αξίωσης, τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά στοιχεία για την αξίωση, τις αιτούμενες αποζημιώσεις και την αιτούμενη αποκατάσταση. Αυτή η απαίτηση ειδοποίησης έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει σε κάθε μέρος να κάνει μια δίκαιη, βασισμένη σε γεγονότα προσφορά διακανονισμού, εάν το μέρος το επιλέξει. Κανένα από τα μέρη δεν μπορεί να κινήσει διαιτησία εκτός εάν το εν λόγω μέρος παρέχει πρώτα αυτές τις πληροφορίες. Στον βαθμό που υπάρχει διαφορά ως προς την επάρκεια της εν λόγω ειδοποίησης, το θέμα αυτό πρέπει να αποφασιστεί από αρμόδιο δικαστήριο πριν από την κατάθεση οποιασδήποτε απαίτησης για διαιτησία. Εάν ένα μέρος παρέχει αυτές τις πληροφορίες και η διαφορά δεν επιλυθεί εντός 60 ημερών, οποιοδήποτε μέρος μπορεί στη συνέχεια να προχωρήσει στην υποβολή απαίτησης για διαιτησία.

10.1.3 Κανόνες Διαιτησίας

Με την επιφύλαξη της ενότητας 10.1.4 παρακάτω, η διαιτησία θα διεξαχθεί από την JAMS σύμφωνα με τους κανόνες απλουστευμένης διαδικασίας διαιτησίας της JAMS για απαιτήσεις που δεν υπερβαίνουν τα 250.000 δολάρια ΗΠΑ και τους ολοκληρωμένους κανόνες και διαδικασίες διαιτησίας της JAMS για απαιτήσεις που υπερβαίνουν τα 250.000 δολάρια ΗΠΑ, οι οποίοι ισχύουν κατά τη στιγμή της έναρξης της διαιτησίας, εξαιρουμένων οποιωνδήποτε κανόνων ή διαδικασιών που διέπουν ή επιτρέπουν ομαδικές αγωγές. Οποιαδήποτε διαιτησία που διεξάγεται στην JAMS θα προχωρήσει μεμονωμένα ενώπιον ενός μόνο διαιτητή και δεν θα ενοποιηθεί με τις απαιτήσεις οποιουδήποτε άλλου ατόμου. Σε περίπτωση που καμία αποκαλυπτόμενη αξίωση ή ανταγωγή δεν υπερβαίνει τα 25.000 $ (εξαιρουμένης οποιασδήποτε αξίωσης για αμοιβές δικηγόρων), η διαφορά θα επιλυθεί μόνο με την υποβολή εγγράφων/επιτραπέζια διαιτησία, εκτός εάν ο διαιτητής βρει βάσιμο λόγο για μια ακρόαση ενώπιον ακροατηρίου. Οποιοδήποτε από τα μέρη μπορεί να υποβάλει προτάσεις στη διαιτησία, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό πρότασης απόρριψης ή/και πρότασης για συνοπτική κρίση και ο διαιτητής θα εφαρμόσει τα πρότυπα που διέπουν τέτοιες προτάσεις σύμφωνα με τους Ομοσπονδιακούς Κανόνες Πολιτικής Δικονομίας. Ο διαιτητής, και όχι οποιοδήποτε ομοσπονδιακό, πολιτειακό ή τοπικό δικαστήριο ή υπηρεσία, θα έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να επιλύει όλες τις διαφορές που προκύπτουν ή σχετίζονται με την ερμηνεία, την εφαρμογή, την εκτελεστότητα ή τη διαμόρφωση των παρόντων Όρων ή της Δήλωσης Ιδιωτικού Απορρήτου, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, οποιουδήποτε ισχυρισμού ότι το σύνολο ή οποιοδήποτε μέρος των παρόντων Όρων ή της Δήλωσης Ιδιωτικού Απορρήτου είναι άκυρο ή ακυρώσιμο, εάν μια απαίτηση υπόκειται σε διαιτησία ή το ζήτημα της παραίτησης από διεξαγωγή μιας δικαστικής διαμάχης. Ο διαιτητής είναι εξουσιοδοτημένος να χορηγεί οποιοδήποτε μέσο θα ήταν διαθέσιμο σε δικαστήριο σύμφωνα με τον νόμο ή τη δικαιοσύνη. Η απόφαση του διαιτητή είναι γραπτή, δεσμεύει τα μέρη και μπορεί να καταχωρηθεί ως απόφαση σε οποιοδήποτε δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας.

Για να ξεκινήσετε μια διαιτησία σύμφωνα με την παρούσα ενότητα 10.1.3, πρέπει να κάνετε τα εξής: (α) να συντάξετε μία Απαίτηση Διαιτησίας που να περιλαμβάνει περιγραφή της απαίτησης και του ποσού της αποζημίωσης που ζητάτε να ανακτήσετε (μπορείτε να βρείτε αντίγραφο Απαίτησης Διαιτησίας στη διεύθυνση www.jamsadr.com), (β) να στείλετε τρία αντίγραφα της Απαίτησης Διαιτησίας, καθώς και το αντίστοιχο τέλος κατάθεσης, στη διεύθυνση JAMS, Two Embarcadero Center, Suite 1500, San Francisco, California 94111 και (γ) να στείλετε ένα αντίγραφο της Απαίτησης Διαιτησίας στην Ancestry, στη διεύθυνση Ancestry Legal Department, 1300 W Traverse Parkway, Lehi, UT 84043. Η διαιτησία μπορεί να λάβει χώρα στην κομητεία όπου διαμένετε κατά τη στιγμή της κατάθεσης. Εσείς και η Ancestry συμφωνείτε περαιτέρω να υποβληθείτε στην προσωπική δικαιοδοσία οποιουδήποτε ομοσπονδιακού ή πολιτειακού δικαστηρίου στην κομητεία του Σαν Φρανσίσκο, Καλιφόρνια, προκειμένου να υποχρεωθείτε σε διαιτησία, να αναστείλετε τη διαδικασία εν αναμονή της διαιτησίας ή να επιβεβαιώσετε, να τροποποιήσετε, να ακυρώσετε ή να εκδώσετε απόφαση επί της απόφασης που εκδόθηκε από τον διαιτητή.

Τα μέρη επιλέγουν τον διαιτητή με αμοιβαία συμφωνία. Εάν τα μέρη δεν μπορούν να επιλέξουν αμοιβαία έναν διαιτητή, ο διαιτητής επιλέγεται ως εξής: Η JAMS θα δώσει σε κάθε μέρος μια λίστα με εννέα (9) διαιτητές από την ομάδα διαιτητών της. Κάθε μέρος θα έχει δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες για να σημειώσει όλα τα ονόματα στη λίστα που κρίνει απαράδεκτα. Εάν παραμείνει μόνο ένα κοινό όνομα στις λίστες όλων των μερών, αυτό το άτομο θα οριστεί ως διαιτητής. Εάν παραμείνουν περισσότερα από ένα κοινά ονόματα στις λίστες όλων των μερών, τα μέρη θα διαγράψουν ονόματα εναλλάξ από τη λίστα κοινών ονομάτων μέσω τηλεφωνικής διάσκεψης που διαχειρίζεται η JAMS, με τον ενάγοντα να επιλέγει πρώτος μέχρι να μείνει μόνο ένα. Εάν δεν παραμείνουν κοινά ονόματα στις λίστες όλων των μερών, η JAMS θα παρέχει μία επιπλέον λίστα εννέα (9) διαιτητών, από την οποία τα μέρη θα διαγράφουν ονόματα εναλλάξ μέσω τηλεφωνικής διάσκεψης που διαχειρίζεται η JAMS, με τον ενάγοντα να επιλέγει πρώτος μέχρι να μείνει μόνο ένα όνομα. Αυτό το άτομο θα οριστεί ως διαιτητής. Εάν το άτομο που έχει επιλεγεί δεν μπορεί να υπηρετήσει, η JAMS θα εκδώσει μία άλλη λίστα εννέα (9) διαιτητών και θα επαναλάβει την εναλλάξ διαδικασία επιλογής.

Θα σας ζητηθεί να πληρώσετε 250 δολάρια ΗΠΑ — ή το ποσό που απαιτείται κατά τα άλλα σύμφωνα με τους τότε εφαρμοστέους κανόνες της JAMS — για να ξεκινήσετε μια διαιτησία εναντίον μας. Εάν ο διαιτητής κρίνει ότι η διαιτησία δεν είναι επιπόλαιη, η Ancestry θα καταβάλει όλα τα άλλα τέλη που τιμολογούνται από την JAMS, συμπεριλαμβανομένων των τελών κατάθεσης και των εξόδων διαιτητή και ακροαματικής διαδικασίας. Είστε υπεύθυνοι για την αμοιβή των δικηγόρων σας, εκτός εάν οι κανόνες διαιτησίας ή/και το εφαρμοστέο δίκαιο προβλέπουν διαφορετικά.

10.1.4 Πολλαπλές απαιτήσεις

Εάν 25 ή περισσότερα άτομα υποβάλουν ειδοποιήσεις διαφωνίας με την Ancestry εγείροντας παρόμοιες αξιώσεις και ο συνήγορος των ατόμων που κατέθεσαν τις αξιώσεις είναι ο ίδιος ή συντονισμένος για αυτά τα άτομα, στον βαθμό που οι αξιώσεις προχωρούν σε διαιτησία, δεν θα προχωρήσουν ενώπιον της JAMS σύμφωνα με τους κανόνες της JAMS και αντίθετα θα προχωρήσουν ενώπιον της Αμερικανικής Ένωσης Διαιτησίας («ΑΑΑ»), όπως καθορίζεται παρακάτω.

Στην πρώτη φάση, θα προχωρήσουν 12 διαιτησίες σύμφωνα με τους Κανόνες Διαιτησίας Καταναλωτών της ΑΑΑ, η καθεμία ενώπιον ενός μόνο διαιτητή. Οι αξιώσεις οποιωνδήποτε άλλων ατόμων που έχουν εγείρει παρόμοιες αξιώσεις και εκπροσωπούνται από τον ίδιο ή συντονισμένο δικηγόρο δεν πρέπει να κατατίθενται στην ΑΑΑ έως την ολοκλήρωση αυτών των αρχικών συντονισμένων (bellwether) διαδικασιών και της καθολικής διαμεσολάβησης που περιγράφεται παρακάτω. Οποιαδήποτε εφαρμοστέα περίοδος παραγραφής θα διώκεται από την ημερομηνία της κοινοποίησης της αντιδικίας που περιγράφεται στην ενότητα 10.1.2 έως την ολοκλήρωση αυτής της συντονισμένης (bellwether) διαδικασίας και της καθολικής διαμεσολάβησης που περιγράφεται παρακάτω.

Ο δικηγόρος για την Ancestry και ο δικηγόρος για τα άτομα που καταθέτουν τις αξιώσεις θα επιλέξουν καθένας από 6 υποθέσεις για να προχωρήσουν πρώτα σε διαιτησία σε αυτές τις συντονισμένες (bellwether) δικαστικές διαδικασίες. Καθεμία από αυτές τις 12 διαιτησίες θα προχωρήσει ενώπιον ενός ξεχωριστού διαιτητή. Η AAA θα παρέχει μια λίστα προτεινόμενων διαιτητών για καθεμία από αυτές τις 12 διαιτησίες. Εάν τα μέρη δεν είναι σε θέση να συμφωνήσουν για τους διαιτητές από αυτές τις λίστες, κάθε μέρος θα έχει 14 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία διαβίβασης της λίστας, κατά την οποία θα εμφανίζονται έως δύο ονόματα για τα οποία υπάρχει εναντίωση, θα αριθμεί τα υπόλοιπα ονόματα κατά σειρά προτίμησης και θα επιστρέφει τη λίστα στην ΑΑΑ. Η ΑΑΑ θα διορίσει τότε τον διαιτητή με την υψηλότερη κατάταξη που παραμένει επιλέξιμος από κάθε λίστα για να προεδρεύσει σε κάθε μία από τις 12 διαιτησίες.

Μετά την απόδοση μιας τελικής, γραπτής απόφασης σε καθεμία από αυτές τις 12 διαιτησίες, η Ancestry και όλα τα άτομα που έχουν εγείρει παρόμοιες αξιώσεις και εκπροσωπούνται από τον ίδιο ή συντονισμένο δικηγόρο θα συμμετάσχουν σε μία καθολική διαμεσολάβηση. Ο νομικός σύμβουλος της Ancestry και ο νομικός σύμβουλος για τα άτομα που έχουν εγείρει παρόμοιες αξιώσεις θα επιλέξουν αμοιβαία έναν μεσολαβητή. Σε περίπτωση που τα μέρη δεν μπορούν να συμφωνήσουν για έναν μεσολαβητή, ο συνήγορος της Ancestry και ο συνήγορος των ατόμων που έχουν εγείρει παρόμοιες αξιώσεις θα προτείνουν ο καθένας 4 πιθανούς μεσολαβητές - αυτές οι προτάσεις δεν πρέπει να περιλαμβάνουν οποιοδήποτε άτομο που υπηρέτησε ως διαιτητής στη διαδικασία των 12 συντονισμένων (bellwether) διαδικασιών. Ο συνήγορος της Ancestry και ο συνήγορος των ατόμων που έχουν εγείρει παρόμοιες αξιώσεις θα εξαιρέσουν διαδοχικά μεσολαβητές από τη λίστα των 8, ξεκινώντας με τον συνήγορο για τα άτομα που έχουν εγείρει παρόμοιες αξιώσεις, έως ότου παραμείνει ένας μεσολαβητής που θα υπηρετήσει ως μεσολαβητής. Ο μεσολαβητής θα λάβει εύλογα ανωνυμοποιημένες εκδόσεις των γραπτών διαιτητικών αποφάσεων που παρέχονται σε κάθε μία από τις 12 συντονισμένες (bellwether) διαιτησίες. Η Ancestry θα καταβάλει το τέλος της διαμεσολάβησης. Τα μέρη θα έχουν 90 ημέρες για να ολοκληρώσουν τη διαμεσολάβηση, εκτός εάν τα μέρη συμφωνήσουν αμοιβαία να παρατείνουν αυτήν την περίοδο.

Σε περίπτωση που η διαμεσολάβηση δεν επιλύσει όλες τις αξιώσεις, η Ancestry ή τα άτομα που έχουν εγείρει παρόμοιες αξιώσεις (και των οποίων οι αξιώσεις δεν κρίθηκαν κατά την αρχική διαδικασία bellwether) μπορούν να επιλέξουν είτε να προχωρήσουν στο δικαστήριο είτε σε ατομική διαιτησία στην ΑΑΑ. Εάν η Ancestry επιλέξει να προσφύγει στο δικαστήριο, όλες οι υποθέσεις θα προσφύγουν στο δικαστήριο. Εάν η Ancestry επιλέξει να προχωρήσει σε διαιτησία, κάθε άτομο που έχει εγείρει παρόμοιες αξιώσεις (και των οποίων οι αξιώσεις δεν δικάστηκαν στην αρχική διαδικασία bellwether) μπορεί να συνεχίσει επιλέγοντας δικαστήριο αντί για διαιτησία. Στον βαθμό που οποιοδήποτε μέρος επιλέξει να προχωρήσει στο δικαστήριο, αυτές οι απαιτήσεις θα προσφύγουν σε δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας στην Πολιτεία της Γιούτα (Utah). Σύμφωνα με την ενότητα 10.1.5 παρακάτω, οποιεσδήποτε τέτοιες αξιώσεις που προχωρούν στο δικαστήριο δεν θα προχωρήσουν ως ομαδική ή αντιπροσωπευτική αγωγή.

Ένα δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας έχει την εξουσία να επιβάλει την παρούσα ενότητα 10.1.4 και, εάν είναι απαραίτητο, να απαγορεύσει τη μαζική υποβολή απαιτήσεων διαιτησίας κατά της Ancestry στον βαθμό που οποιοδήποτε μέρος δεν συμμορφώνεται με τις διαδικασίες που ορίζονται στην παρούσα ενότητα 10.1.4. Διαφορετικά, ο διαιτητής, και όχι οποιοδήποτε ομοσπονδιακό, πολιτειακό ή τοπικό δικαστήριο ή υπηρεσία, θα έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να επιλύει όλες τις διαφορές που προκύπτουν ή σχετίζονται με την ερμηνεία, την εφαρμογή, την εκτελεστότητα ή τη διαμόρφωση των παρόντων Όρων ή της Δήλωσης Ιδιωτικού Απορρήτου, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, οποιουδήποτε ισχυρισμού ότι το σύνολο ή οποιοδήποτε μέρος των παρόντων Όρων ή της Δήλωσης Ιδιωτικού Απορρήτου είναι άκυρο ή ακυρώσιμο, εάν μια απαίτηση υπόκειται σε διαιτησία ή το ζήτημα της παραίτησης από διεξαγωγή μιας δικαστικής διαμάχης.

10.1.5 Όχι ομαδικές αγωγές

Αυτή η διάταξη θα αναφέρεται ως «Παραίτηση από ομαδικές αγωγές». Καθένα από τα μέρη συμφωνεί ότι κάθε μέρος μπορεί να επιλύει διαφορές με το άλλο μόνο σε ατομική βάση και δεν μπορεί να ασκήσει αξίωση ως ενάγων ή μέλος μιας ομάδας σε μια ομαδική ή αντιπροσωπευτική αγωγή. Εκτός από όσα αναφέρονται ρητά στην ενότητα 10.1.4 παραπάνω, δεν μπορούν να ενοποιηθούν οι αντιδικίες ενός ατόμου με τις αντιδικίες ενός άλλου ατόμου. Αυτή η διάταξη ισχύει τόσο για διαφορές που επιλύονται με διαιτησία όσο και για διαφορές που επιλύονται δικαστικά, στον βαθμό που προκύπτουν τέτοιες διαφορές. Εάν οποιοδήποτε δικαστήριο ή διαιτητής κρίνει ότι η παραίτηση από ομαδική αγωγή που ορίζεται στην παρούσα παράγραφο είναι άκυρη ή ανεφάρμοστη για οποιονδήποτε λόγο ή ότι η διαιτησία μπορεί να προχωρήσει σε ομαδική ή αντιπροσωπευτική βάση, τότε οι διατάξεις διαιτησίας που αναφέρονται παραπάνω θα θεωρούνται άκυρες στο σύνολό τους και τα μέρη θα θεωρείται ότι δεν έχουν συμφωνήσει να επιλύουν διαφορές με διαιτησία. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η διαφορά πρέπει να εκδικαστεί στο ομοσπονδιακό ή πολιτειακό δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας που βρίσκεται στην Πολιτεία της Utah — όχι σε διαιτησία.

Μια διαιτητική απόφαση και η απόφαση που την επιβεβαιώνει, ισχύουν μόνο για τη συγκεκριμένη περίπτωση και δεν θα είναι δεσμευτική για κανένα από τα μέρη σε καμία άλλη περίπτωση.

10.1.6 Διαχωρισιμότητα

Εκτός από αυτά που ορίζονται στην Παραίτηση από ομαδική αγωγή, εάν οποιαδήποτε διάταξη αυτής της συμφωνίας διαιτησίας κριθεί άκυρη, μη εφαρμόσιμη, παράλογη, άκυρη ή ακυρώσιμη, εν όλω ή εν μέρει, αυτή η απόφαση δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα της υπόλοιπης συμφωνίας διαιτησίας. Όλες οι υπόλοιπες διατάξεις θα παραμείνουν σε ισχύ.

10.1.7 Αλλαγές στην παρούσα ενότητα

Η Ancestry θα ειδοποιεί τριάντα (30) ημέρες πριν από κάθε αλλαγή που επηρεάζει το περιεχόμενο της παρούσας ενότητας, αναρτώντας ειδοποίηση σχετικά με τις τροποποιήσεις των Όρων στις Υπηρεσίες, στέλνοντάς σας μήνυμα ή ειδοποιώντας σας με άλλο τρόπο όταν είστε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό σας. Οι τροποποιήσεις θα τίθενται σε ισχύ τριάντα (30) ημέρες μετά την ανάρτησή τους στις Υπηρεσίες ή την αποστολή τους σε εσάς.

Διαφορετικά, οι αλλαγές στην παρούσα ενότητα θα ισχύουν μελλοντικά μόνο για αξιώσεις που προκύπτουν μετά την τριακοστή (30ή) ημέρα. Εάν ένα δικαστήριο ή διαιτητής αποφασίσει ότι η παρούσα υποενότητα "Αλλαγές στην παρούσα ενότητα" δεν είναι εκτελεστή ή έγκυρη, τότε η παρούσα υποενότητα θα διαχωριστεί από την ενότητα με τίτλο «Διαφορές, επίλυση, διαιτησία και παραίτηση από ομαδικές αγωγές» και το δικαστήριο ή ο διαιτητής θα εφαρμόσει την πρώτη ενότητα «Διαιτησία και παραίτηση από ομαδικές αγωγές» που υπήρχε μετά την έναρξη χρήσης των Υπηρεσιών από εσάς.

10.1.8 Επιβίωση

Η παρούσα ενότητα σχετικά με την επίλυση διαφορών, τη διαιτησία και την παραίτηση από ομαδικές αγωγές θα παραμείνει σε ισχύ μετά από οποιονδήποτε τερματισμό του λογαριασμού σας ή των Υπηρεσιών.

10.2 Για Πελάτες εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών

Εάν είστε πελάτης μη καταναλωτής με έδρα την ΕΕ ή διαμένετε οπουδήποτε αλλού εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, συμφωνείτε ότι τα ιρλανδικά δικαστήρια θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για όλες τις διαφορές (συμβατικές ή μη) που σχετίζονται με την παρούσα Σύμβαση.

10.2.1 Καταναλωτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Η.Β.

Εάν είστε καταναλωτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ηνωμένου Βασιλείου, θα επωφεληθείτε από οποιεσδήποτε υποχρεωτικές διατάξεις του δικαίου της χώρας στην οποία διαμένετε και τίποτα στην παρούσα Σύμβαση δεν θα επηρεάσει τα δικαιώματά σας ως καταναλωτής να βασίζεστε στις εν λόγω υποχρεωτικές διατάξεις του τοπικού δικαίου. Σας παρέχουμε νομική εγγύηση ότι η Υπηρεσία θα συμμορφώνεται νομικά κατά τη στιγμή της προμήθειας και κατά τη διάρκεια της σύμβασής μας μαζί σας. Στο πλαίσιο αυτής της νομικής εγγύησης, θα φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης της Υπηρεσίας και ενδέχεται να έχετε δικαίωμα αποκατάστασης σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους σας. Θα σας ειδοποιήσουμε όσο το δυνατόν πιο σύντομα για οποιαδήποτε αφαίρεση ή αναστολή ή διακοπή μιας Υπηρεσίας ή για οποιαδήποτε λειτουργία ή χαρακτηριστικά.

Εάν είστε καταναλωτής με έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δικαιούστε να υποβάλετε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία σχετικά με την παρούσα Σύμβαση ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου του τόπου διαμονής σας ή του αρμόδιου δικαστηρίου της έδρας της Ancestry στην Ιρλανδία. Εάν είστε καταναλωτής με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, δικαιούστε να εγείρετε δικαστικές διαδικασίες σχετικά με την παρούσα Σύμβαση ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου της Αγγλίας και της Ουαλίας, συμφωνείτε ότι η Αγγλία και η Ουαλία θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για όλες τις αντιδικίες (συμβατικές ή μη συμβατικές) που σχετίζονται με την παρούσα Σύμβαση. Εάν η Ancestry επιδιώξει να επιβάλει οποιοδήποτε από τα δικαιώματά της εναντίον σας ως καταναλωτή, μπορούμε να το κάνουμε μόνο στα δικαστήρια της δικαιοδοσίας στην οποία διαμένετε. Με την επιφύλαξη των παραπάνω, καμία διάταξη της παρούσας ρήτρας δεν περιορίζει τα δικαιώματά μας να κινήσουμε διαδικασίες εκτέλεσης σε άλλη δικαιοδοσία ή να ζητήσουμε ενδιάμεση, προστατευτική ή προσωρινή δικαστική προστασία στα δικαστήρια μιας άλλης δικαιοδοσίας.

Για πληροφορίες καταναλωτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τον Κανονισμό 524/2013: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ότι εάν είστε καταναλωτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχετε το δικαίωμα να παραπέμψετε μια διαφορά στην πλατφόρμα της ΕΕ για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (ODR), που διατίθεται στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.3 Διέπον δίκαιο

Εάν έχετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι νόμοι της Πολιτείας της Utah και κατά περίπτωση, οι νόμοι των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, θα διέπουν τους παρόντες Όρους και τη χρήση των Υπηρεσιών. Συμφωνείτε ότι όλες οι αξιώσεις που δεν υπόκεινται σε διαιτησία και εγείρονται στις Ηνωμένες Πολιτείες θα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων αρμόδιας δικαιοδοσίας στην Πολιτεία της Utah. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 10.2.1, εάν έχετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες οπουδήποτε αλλού εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, οι παρόντες Όροι διέπονται από τους νόμους της Ιρλανδίας.

11. Διάφορα

11.1 Τροποποιήσεις

Μπορούμε να τροποποιήσουμε αυτούς τους Όρους σε οποιαδήποτε στιγμή και να συμφωνήσουμε να σας ειδοποιήσουμε για οποιεσδήποτε ουσιώδεις αλλαγές, δημοσιεύοντας πληροφορίες μέσω των Υπηρεσιών ή στέλνοντάς σας ένα email. Οι ουσιώδεις αλλαγές τίθενται σε ισχύ τριάντα ημέρες μετά τη δημοσίευσή τους, εκτός από αλλαγές που αφορούν σε νέες Υπηρεσίες ή νομικές απαιτήσεις, οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ αμέσως. Η συνεχής χρήση των Υπηρεσιών σημαίνει ότι αποδέχεστε τους τροποποιημένους Όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με τις αλλαγές, θα πρέπει να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες και, κατά περίπτωση, να ακυρώσετε τη συνδρομή σας.

11.2 Ολόκληρη η συμφωνία

Οι παρόντες Όροι και άλλα έγγραφα που ενσωματώνονται σε αυτούς μέσω παραπομπής, αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ εσάς και της Ancestry σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς και αντικαθιστούν οποιεσδήποτε προηγούμενες συμφωνίες.

11.3 Μεταβίβαση Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων

Διατηρούμε το δικαίωμα να εκχωρήσουμε ή να μεταβιβάσουμε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση. Εάν η Ancestry ή οποιοσδήποτε πάροχος Υπηρεσιών της εξαγοραστεί ή μεταβιβαστεί σε άλλη οντότητα (εν όλω ή εν μέρει, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών πτώχευσης ή παρόμοιων διαδικασιών), συμφωνείτε ότι η Ancestry έχει το δικαίωμα να μοιραστεί τις Προσωπικές Πληροφορίες σας και το Περιεχόμενό σας με την εν λόγω οντότητα. Δεν επιτρέπεται να εκχωρήσετε ή να μεταβιβάσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας σύμφωνα με τους Όρους χωρίς την εκ των προτέρων γραπτή συναίνεσή μας. Δεν υπάρχουν τρίτοι δικαιούχοι σε αυτούς τους Όρους.

11.4 Διαχωρισιμότητα

Εκτός εάν προβλέπεται ρητά στην παρούσα, η μη εκτελεστότητα οποιουδήποτε τμήματος ή ρήτρας των παρόντων Όρων δεν επηρεάζει την εκτελεστότητα των υπόλοιπων Όρων.

11.5 Καμία Παραίτηση

Η παράλειψη της επιβολής οποιασδήποτε διάταξης των παρόντων Όρων από εμάς δεν αποτελεί παραίτηση από τα δικαιώματά μας βάσει της εν λόγω διάταξης και επιφυλασσόμαστε όλων των δικαιωμάτων που δεν εκφράζονται ρητά στην παρούσα σε εσάς.

11.6 Ανήλικοι δεκατριών ετών και κάτω.

Η Ancestry δεν αναζητά, ούτε συλλέγει εν γνώσει της Προσωπικές Πληροφορίες απευθείας από οποιονδήποτε κάτω των 13 ετών και θα καταβάλει εμπορικά εύλογες προσπάθειες για τη διαγραφή τέτοιων δεδομένων από τα συστήματά μας.

11.7 Νόμος περί αμερόληπτης αναφοράς πιστοληπτικής φερεγγυότητας

Η Ancestry δεν είναι πρακτορείο αναφοράς καταναλωτών, όπως ορίζεται στο Νόμο περί Δίκαιων Αναφορών Πιστοληπτικής Φερεγγυότητας («FCRA») και οι πληροφορίες στις οποίες μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες δεν έχουν συλλεχθεί εν όλω ή εν μέρει με σκοπό την παροχή αναφορών καταναλωτών, όπως ορίζεται στο νόμο FCRA. ΔΕΝ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ (1) ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ Ή ΑΣΦΑΛΙΣΗ Ή ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ, (2) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΡΟΑΓΩΓΗ, ΜΕΤΑΘΕΣΗ Ή ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΟΠΩΣ ΜΠΕΪΜΠΙ ΣΙΤΕΡ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΠΑΡΑΜΑΝΩΝ, ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ), Ή (3) ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΜΕ ΑΛΛΟ ΑΤΟΜΟ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ).

11.8 Πολιτική υποβολής αυτόκλητων ιδεών

Η Ancestry δεν αποδέχεται, δεν εξετάζει ή δεν λαμβάνει υπόψη της αυτόκλητες ιδέες ή υλικά (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, νέων διαφημιστικών καμπανιών, νέων προωθήσεων, νέων προϊόντων ή τεχνολογιών, διαδικασιών, υλικών, σχεδίων μάρκετινγκ ή νέων ονομάτων προϊόντων) εκτός από αυτά που η Ancestry έχει ζητήσει συγκεκριμένα. Παρακαλούμε μη στέλνετε τις αυτόκλητες ιδέες ή τα υλικά σας στην Ancestry ή σε οποιονδήποτε στην Ancestry. Εάν τα στείλετε, κατανοείτε και συμφωνείτε ότι η Ancestry θα θεωρήσει τις αυτόκλητες ιδέες και τα υλικά που υποβάλετε ως μη εμπιστευτικά και μη ιδιόκτητα και η Ancestry θα δικαιούται απεριόριστη χρήση αυτών των ιδεών και υλικών, χωρίς υποχρεώσεις, συμβατικές ή άλλες και χωρίς καμία αποζημίωση σε εσάς.

 

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις ενοποιήθηκαν από ξεχωριστές προηγούμενες εκδόσεις. Για προηγούμενες εκδόσεις των όρων και προϋποθέσεων που ισχύουν για τις Υπηρεσίες, κάντε κλικ εδώ..