Ancestry Általános szerződési feltételek

Hatálybalépés dátuma: 2024. január 17.

 

A változások összefoglalása

Ennek az összefoglalónak az a célja, hogy segítsen Önnek jobban megérteni az Ancestry Feltételeinek legújabb változásait, és azt, hogy a változások milyen hatással lehetnek Önre. Javasoljuk, hogy olvassa el a Feltételeket teljes egészében, az Adatvédelmi nyilatkozattal együtt.

A legújabb változások:

 • A platformunk biztonságának megőrzése érdekében olyan nyelvezetet adtunk hozzá, amely jobban elmagyarázza, hogy az Ön által feltöltött tartalmak hogyan kerülnek felhasználásra az Ancestry® Szolgáltatásokban, valamint az Ön felelősségét az ilyen tartalmakkal kapcsolatban.
 • Az AncestryDNS® egyezési szolgáltatáson belüli új funkciókkal, valamint a jövőben esetleg megjelenő AncestryDNS® funkciókkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos nyelvezetet adtunk hozzá.
 • A Szolgáltatások használatára vonatkozó feltételek tisztázása érdekében nyelvezeti kiegészítést adtunk hozzá.
 • Hozzáadtuk a nyelvezetet, hogy leírjuk, miként használjuk az ajánlórendszereket.

Üdvözöljük az Ancestry®-nél, a világ legnagyobb online családtörténeti forrásánál, ahol családfát építhet, újabb ősökre találhat rá, és megoszthatja felfedezéseit a családjával. Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi Feltételeket, mivel ezek szabályozzák az Ancestry és a társvállalataink termékeinek és szolgáltatásainak használatát. Hogy megkönnyítsük a jelen Feltételek olvasását, a következő szakaszokra bontottuk őket:

 

1.   Bevezetés és szolgáltatások
2.   Ancestry tartalom
3.   Az Ön tartalma
4.   Megújítások és lemondások az Ancestry Szolgáltatásokra vonatkozóan
5.   A fiók megszüntetése vagy felfüggesztése
6.   Garancia- és szavatosságvállalás kizárása
7.   Az Ancestry korlátozott felelőssége
8.   Az Ön kártalanítása
9.   Más vállalatok által kínált szolgáltatások
10.   Vitarendezés, választottbírósági eljárás és csoportos keresetről való lemondás
11.   Egyéb

1.  Bevezetés és szolgáltatások:

A jelen feltételekre hivatkozó weboldalak, szolgáltatások és mobilalkalmazások – Ancestry®, AncestryDNA®, Newspapers.com, Find a Grave®, Fold3®, Forces War Records, Archives® és WeRemember® –, valamint más kapcsolódó márkák („Szolgáltatások”) használatával Ön elfogadja a jelen Feltételeket. A Szolgáltatásokban a jövőben megjelenő új funkciók szintén a jelen Feltételek hatálya alá tartoznak.

Ön a jelen Feltételekről szóló megállapodást egy adott Ancestry szervezettel köti meg, attól függően, hogy Ön milyen Szolgáltatást használ, és földrajzi szempontból hol helyezkedik el. Kérjük, tekintse meg az Ancestry entitások listáját szolgáltatás és földrajzi elhelyezkedés szerint itt. A jelen feltételekben az „Ancestry”, „vállalatunkat”, „vállalatunk” vagy „vállalatunké” kifejezésre történő minden hivatkozás az adott listán szereplő Ancestry szervezetre vonatkozik. Fenntartjuk a jogot arra, hogy bármikor megváltoztassuk a jelen Feltételekben szereplő Ancestry szervezetet.

A jelen Feltételek hivatkozással további szabályzatokat és iránymutatásokat tartalmaznak, beleértve a Közösségi szabályokat, a Sütikre vonatkozó szabályzatot, a Szerzői jogi szabályzatot, a Megújítási és lemondási feltételeket, valamint az Adatvédelmi nyilatkozatunkat, amely elmagyarázza, hogyan gyűjtjük és használjuk fel az Ön személyes adatait. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket a dokumentumokat, hogy megismerje jogait és kötelezettségeit a Szolgáltatások használata során. Ha nem ért egyet a jelen Feltételekkel, ne használja a Szolgáltatásainkat.

További feltételek vonatkozhatnak arra az esetre, ha Ön új Szolgáltatásra iratkozik fel, vagy promóciót vagy különleges ajánlatot vesz igénybe. Ezeket a feltételeket előzetesen közöljük Önnel, és azok a velünk kötött megállapodás részévé válnak. Ha bármely kiegészítő feltétel ellentétes a jelen Feltételekkel, akkor a kiegészítő feltételek az irányadóak.

Ha kérdése van a jelen Feltételekkel vagy a Szolgáltatásainkkal kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk.

1.1. Váratlan eredmények

Amikor a Szolgáltatásainkat használja, váratlan tényeket fedezhet fel magáról vagy a családjáról. Az is előfordulhat, hogy olyan tartalomra bukkan, amelyet sértőnek, pontatlannak vagy más módon kifogásolhatónak talál. Bár Ön és mások, akikkel megosztja ezeket a felfedezéseket, erős érzelmi reakciókat válthatnak ki, Ön kifejezetten beleegyezik, hogy vállalja a Szolgáltatások használatával kapcsolatos összes kockázatot, és nem teszi felelőssé az Ancestry-t az ilyen felfedezések vagy találkozások társadalmi, érzelmi vagy jogi következményeiért. Az Ancestry korlátozott felelősségéről további információk a jelen Feltételek 7. szakaszában találhatók.

1.2. Jogosultság a szolgáltatások igénybevételére

Mindenki, aki a Szolgáltatásokat használja, legyen az regisztrálatlan vendég, ingyenesen regisztrált vendég, fizetett előfizető, vagy egy AncestryDNS-készlet vásárlója vagy regisztrálója, „Felhasználónak” minősül. A felhasználóknak bizonyos Szolgáltatások használatához fiókot kell regisztrálniuk, és Ön vállalja, hogy a regisztráció során pontos, teljes és naprakész adatokat ad meg.

A Szolgáltatásokat azoknak szánjuk, akik betöltötték a beleegyezési korhatárt azokban az országokban, ahol a Szolgáltatásokat kínálják. Ha Ön 13 év és a lakóhelye szerinti beleegyezési korhatár közötti, a Szolgáltatásokat (kivéve a DNS-szolgáltatásokat) szülője vagy gondviselője engedélyével használhatja. 13 év alatti gyermekek nem hozhatnak létre fiókot, azonban az AncestryClassroom szolgáltatást iskolájukon keresztül (ha elérhető) és szülőjük vagy gondviselőjük engedélyével használhatják.

1.3  A szolgáltatások használata

A Szolgáltatásokhoz való hozzáférésért cserébe Ön elfogadja, hogy:

 • Betartja az Ancestry Közösségi szabályait, Sütikre vonatkozó szabályzatátSzerzői jogi szabályzatát, és Megújítási és lemondási feltételeit;
 • Betartja az összes alkalmazandó jogszabályt;
 • Felelősséget vállal a Szolgáltatások minden olyan használatáért és tevékenységéért, amely a fiókjával vagy a bejelentkezési adataival kapcsolatos;
 • Felveszi velünk a kapcsolatot, ha azt gyanítja, hogy fiókját az Ön engedélye nélkül használták, vagy ha úgy véli, hogy bejelentkezési információit ellopták;
 • Nem értékesíti tovább a Szolgáltatásokat, illetve nem adja el, nem reprodukálja és nem teszi közzé a Szolgáltatásokban található tartalmakat vagy információkat, kivéve a jelen Feltételekben kifejezetten leírtak szerint;
 • Nem kerülheti meg, nem tilthatja le és nem zavarhatja meg más módon a Szolgáltatások biztonsággal kapcsolatos funkcióit, beleértve a Szolgáltatásokhoz való hozzáférés engedélyezését illetéktelen harmadik felek számára az Ön hitelesítő adatait használva;
 • Nem oszthat meg, nem férhet hozzá és nem gyűjthet adatokat tömegesen semelyik Szolgáltatásból, és nem próbálhat meg engedély nélkül hozzáférni adatokhoz – sem manuálisan, sem automatizált eszközökkel. Ez magában foglalja, de nem kizárólagosan, a mesterséges intelligencia, botok, feltérképező robotok, pókok, adatbányászok és webes adatlekérők használatát; és
 • Nem használja a Szolgáltatásokat semmilyen bírósági eljárással kapcsolatban.

1.4. A DNS-szolgáltatások Ön általi használatára vonatkozó további feltételek

A DNS-szolgáltatások célja, hogy genetikai és genealógiai eredményeket és kapcsolódó jelentéseket biztosítson az Ön számára információs, szabadidős, oktatási és személyes kutatási célokra. A jelen Feltételekben használt „DNS-szolgáltatások” egy AncestryDNS-tesztkészlet használatára és regisztrációjára, vagy a DNS-adatai feltöltésére, az Ön mintájának kezelésére és genetikai tesztelésére, a mintája és bármely kivont DNS tárolására (adott esetben), valamint a webes vagy mobilalkalmazás-alapú eszközeinkre utalnak, amelyek etnikai becsléseket, tulajdonságinformációkat és egyéb, genetikával kapcsolatos eredményeket és kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtanak Önnek.

1.4.1. Jogosultság a DNS-szolgáltatások igénybevételére

A DNS-szolgáltatások azoknak szólnak, akik betöltötték a hozzájárulási korhatárt ott, ahol a DNS-szolgáltatásokat kínálják, és Önnek legalább ennyi idősnek kell lennie ahhoz, hogy AncestryDNS-tesztkészletet vásároljon vagy regisztráljon, vagy feltöltse a DNS-adatait. Az adatbázisunk integritásának és minőségének biztosítása, valamint az Ön adatainak védelme érdekében minden felnőttnek, aki mintát ad DNS-teszthez vagy feltölti a saját DNS-adatait, saját fiókot kell létrehoznia és regisztrálnia kell a saját tesztjét. A regisztráció során kifejezetten hozzá kell járulnia az érzékeny személyes adatok kezeléséhez. Szülőként vagy törvényes gyámként Ön megadhatja nekünk saját kiskorú gyermeke Személyes adatait, és saját kiskorú gyermeke nevében elfogadhatja a DNS-szolgáltatásokat az Ön fiókját használva. Kiskorúra vonatkozó DNS-teszt regisztrálásával vagy bármely, kiskorúra vonatkozó Személyes adat beküldésével Ön kijelenti, hogy Ön az érintett kiskorú szülője vagy törvényes gyámja. Ön azt is elfogadja, hogy a DNS-szolgáltatást megbeszélte a kiskorúval, és a kiskorú beleegyezett mintája összegyűjtésébe és feldolgozásába.

1.4.2. A DNS-szolgáltatások Ön általi használata

A fenti 1.3. szakaszban foglalt követelményeken túlmenően Ön beleegyezik a következőkbe is:

 • Nem fog AncestryDNS-tesztkészleteket továbbértékesíteni;
 • Az Ön által adott minta vagy az Ön sajátja, vagy azon személyé, akinek Ön a szülője vagy törvényes gyámja;
 • Bármely DNS-adat, amit feltölt, az Ön sajátja;
 • Nem küld nekünk mintát exporttilalom vagy más jogszabályok megsértésével;
 • Azzal, hogy mintát ad, nem szerez semmilyen jogot az általunk vagy munkatársaink által kifejlesztett kutatási vagy kereskedelmi termékekre vonatkozóan, és nem kap semmilyen, az ilyen kutatással vagy termékfejlesztéssel kapcsolatos díjazást; továbbá
 • Nem használhatja a DNS Szolgáltatásokból származó információkat (beleértve bármilyen letöltött DNS-adatot) egészében, részben és/vagy más adatbázissal vagy szolgáltatással kombinálva, orvosi, diagnosztikai és apasági tesztelési célokra, bírósági eljárásokban, illetve bármilyen diszkriminatív célra vagy illegális tevékenységre.

1.4.3. Ancestry DNS-szolgáltatások nyújtása

Ön elfogadja, hogy a DNS Szolgáltatások használatának megkönnyítése érdekében, vállalatunk az alábbi intézkedéseket teheti közvetlenül vagy más vállalatokon keresztül, amelyek segítenek számunkra a DNS Szolgáltatások nyújtásában:

 • A mintájának és DNS-ének átadása más, a DNS-szolgáltatások nyújtását segítő vállalatoknak, például laboratóriumi vagy biobank partnereknek;
 • DNS kivonása a mintájából;
 • Az Egyesült Államokban (vagy a jövőben más országokban) genetikai vizsgálatok végzése a kivont DNS-en a jelenleg rendelkezésre álló vagy később kifejlesztett vizsgálati módszerekkel;
 • Az Ön DNS-adatainak az összehasonlítása más Felhasználók DNS-adataival a DNS-szolgáltatások nyújtása érdekében, beleértve az Ön és az adatbázisunkban szereplő azon személyek közötti párosítást, akikkel közös a DNS-e (Ön dönti el, hogy látja-e a DNS-egyezéseit, és hogy ők látják-e Önt);
 • Ön és az Ön által felhatalmazott személyek számára az elvégzett vizsgálatok eredményeinek átadása;
 • A DNS-adatai tárolása;
 • A mintája és bármely kivont DNS tárolása egy, az Egyesült Államokban található biobankban, vagy a minta feldolgozása után megmaradt minta és kivont DNS megsemmisítése; miután elküldték nekünk, a minta, beleértve a kivont DNS-t is, nem küldhető vissza Önnek. Kérheti, hogy a mintáját és a kivont DNS-t semmisítsük meg. Bizonyos esetekben a biobank minőségi szintjének fenntartása érdekében a mintákat és/vagy a kivont DNS-t megsemmisíthetjük;
 • Engedélyezzük egyes laboratóriumi partnereinknek, hogy az aktivált vagy inaktivált minták egy részét a DNS-szolgáltatások nyújtása során használt műszerek, berendezések vagy laboratóriumi módszerek kalibrálására vagy validálására használják; és
 • Az Ön genetikai adatainak és egyéb Személyes adatainak felhasználása a jelen Feltételekben és az Adatvédelmi nyilatkozatban ismertetetteknek megfelelően.

1.4.4. DNS-adatainak letöltése

Az Ön adatait az Adatvédelmi nyilatkozatban leírtak szerint védjük. Ha úgy dönt, hogy letölti a DNS-adatai egy másolatát, akkor ezt a másolatot nem védik a biztonsági intézkedéseink, és kizárólag Ön felelős a letöltött adatok tárolásáért, biztosításáért és védelméért. Az Ancestry nem vállal felelősséget azért, ha Ön úgy dönt, hogy szándékosan vagy véletlenül megosztja vagy továbbítja másokkal a letöltött DNS-adatait. DNS-adatai kizárólag az Ön személyes használatára szolgálnak.

1.4.5. Megjegyzés a csontvelő- vagy őssejt-transzplantáción átesett felhasználók számára

Ha Ön csontvelő- vagy őssejt-transzplantáción esett át, az Ön által adott minta tartalmazhat az Ön DNS-ét tartalmazó sejteket, valamint a donor DNS-ét tartalmazó sejteket is. A genetikai teszthez szükséges DNS-t a mintájában található sejtekből nyerik ki, és a DNS-források kombinációja eredményezhet sikertelen tesztet, vagy olyan eredményeket, amelyek a donorja DNS-én alapulnak. Ezért azt javasoljuk, hogy azok, akik csontvelő- vagy őssejt-transzplantáción estek át, ne végezzék el az AncestryDNS-tesztet. Ha már elvégezte a tesztet, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk további segítségért.

2. Ancestry tartalom

A Szolgáltatások fényképeket, videókat, dokumentumokat, nyilvántartásokat, tartalomjegyzékeket és egyéb, az Ancestry által az Ön rendelkezésére bocsátott tartalmakat („Ancestry tartalom”) tartalmaznak, amelyek az Ön előfizetésétől és elhelyezkedésétől függően változhatnak. A WebSearch nyilvántartások kivételével, amelyekre a nyilvántartásokat tároló harmadik felek feltételei vonatkoznak, minden Ancestry tartalom csak a jelen Feltételeknek megfelelően használható, beleértve a közkincsnek minősülő Ancestry tartalmakat is („Közkincs”).

2.1. Az Ancestry tartalomhoz fűződő szellemi tulajdonjogok

A Szolgáltatások minden olyan eleme, amelyet mi hoztunk létre vagy az irányításunk alatt hoztak létre, vagy amelynek szerzői jogát ránk ruházták vagy licencbe adták, világszerte országspecifikus szerzői jogi védelem és nemzetközi egyezmények hatálya alá tartozik. A szerzői jogi szabályzatunkkal kapcsolatos további információkért kattintson ide. A Szolgáltatások olyan védjegyeket is tartalmaznak, amelyek a tulajdonunkat képezik, és amelyek az ország- és régióspecifikus védjegyekre vonatkozó jogszabályok és egyezmények alapján védettek. Védjegyeink és az azokból származó eszmei érték minden használati joga reánk is átszáll. A Szolgáltatásainkat és a Szolgáltatásainkhoz kapcsolódó termékeket szabadalmak védik az Egyesült Államokban és a világ más országaiban. A szabadalmainkkal kapcsolatos további információkért kattintson ide. Vállalatunk és licencadóink fenntartjuk a tulajdonjogot és minden jogot a Szolgáltatások és azok alkotóelemei hasznosítása tekintetében.

2.2. Az Ancestry tartalmak Ön általi használata

Az Ancestry tartalmak elérésekor Ön vállalja, hogy:

 • Az Ancestry tartalmat kizárólag a Szolgáltatások személyes használatához vagy a professzionális családtörténeti kutatáshoz használja fel;
 • Az Ancestry tartalmat csak az Ön családtörténeti kutatásával kapcsolatban tölti le, vagy ha azt az Ancestry kifejezetten engedélyezi;
 • Nem távolít el semmilyen szerzői jogi vagy egyéb tulajdonjogi bejegyzést az Ancestry tartalomról;
 • Nem használja az Ancestry tartalom jelentős részeit a Szolgáltatásokon kívül, vagy az előfizetésével összeegyeztethetetlen módon; és
 • Kapcsolatba lép velünk, hogy írásos engedélyt kérjen több, mint néhány, kis számú fotó és dokumentum felhasználására, amelyek Közkincsnek minősülő tartalmak.

2.3. Ajánló rendszerek

Az Ancestry bizonyos ajánló rendszereket működtet, beleértve az Ancestry Hints, Ancestry Search és My Ancestry Feed rendszereket. Ajánló rendszereink az Ancestry és a felhasználói tartalmakat szűrik, hogy javítsák az Ön felhasználói élményét, és olyan tartalmakat javasoljanak, amelyek relevánsak lehetnek az Ön számára. Az Ancestry Hints úgy működik, hogy olyan rekordokat javasol, amelyek olyan személyekhez kapcsolódhatnak, akiket a felhasználó felvett az Ancestry családfájára, és lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy elmentse ezt a rekordot a családfájába. A Search on Ancestry lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy az Ancestry rekordgyűjteményében keressen rekordokat. A My Ancestry Feed segít a felhasználóknak naprakésznek lenni a családfájukkal és családcsoportjaikkal kapcsolatos legújabb eseményekkel kapcsolatban. Egyes szolgáltatásaink személyre szabott hirdetéseket és egyéb ajánlásokat nyújtanak Önnek az általunk gyűjtött adatok alapján, ahogyan az Adatvédelmi nyilatkozatunkban kifejtjük.

3. Az Ön tartalma

Bizonyos Szolgáltatások lehetővé tehetik, hogy Ön tartalommal járuljon hozzá, beleértve többek között (i) a családfákat; (ii) családi emlékeket, például fényképeket, hang-/videófelvételeket és történeteket; (iii) rekord-magyarázatokat, megjegyzéseket, üzeneteket; és (iv) és az Ancestry számára a Szolgáltatásokkal kapcsolatban adott visszajelzéseket („az Ön tartalma”). A személyes adatokat tartalmazó tartalmait az Adatvédelmi nyilatkozatunknak megfelelően kezeljük.

3.1. Ön felel a saját tartalmáért

Az Ancestry nem tart igényt az Ön tartalmának tulajdonjogára, nem ellenőrzi, hogy Ön hogyan osztja meg tartalmát a Szolgáltatásokon belül, és nem korlátozza, hogy Ön hogyan osztja meg a tartalmát az Ancestry Szolgáltatásain kívül. Ön törölheti a tartalmát a Szolgáltatásokon belül megadott utasításokat követve, vagy a Fiókbeállításokba való bejelentkezéssel és a Fiókja törlésével. Ha azonban Ön visszajelzést, rekordmagyarázatot vagy javaslatot küld az Ancestry-vel vagy a Szolgáltatásainkkal kapcsolatban, Ön tudomásul veszi, hogy az nem minősül bizalmasnak és védettnek, és vállalatunk bármilyen célra felhasználhatja az Ön visszajelzését, nyilvántartásokra vonatkozó magyarázatát vagy javaslatát anélkül, hogy Önnel szemben bármilyen kötelezettség vagy kártérítés terhelné vállalatunkat.

3.2. Az Ön tartalmának használata

A tartalma beküldésével Ön nem kizárólagos, allicencbe adható, területi korlátozás nélküli, jogdíjmentes engedélyt ad az Ancestry-nek a Szolgáltatások nyújtására, tárolására, indexelésére, másolására, közzétételére, terjesztésére, az azokhoz való hozzáférés biztosítására, származékos művek létrehozására és egyéb módon történő felhasználására a Szolgáltatások nyújtása, népszerűsítése és javítása céljából, az Ön adatvédelmi és megosztási beállításainak megfelelően. Ön a tartalma törlésével megszüntetheti az Ancestry licencét, kivéve, ha Ön megosztotta a tartalmát másokkal, és ők felhasználták az Ön tartalmát. Ön elfogadja továbbá, hogy az Ancestry az Ön tartalmát tartalmazó indexek és összeállítások tulajdonosa, és azokat az Ön tartalmának törlése után is használhatja.

3.3. Az Ön felelőssége a tartalmáért

Ön felel a tartalma létrehozására, feltöltésére, közzétételére vagy megosztására vonatkozó döntéséért. A tartalmához való hozzájárulással vagy hozzáféréssel Ön elfogadja, hogy:

 • Ön rendelkezik minden szükséges törvényes joggal ahhoz, hogy feltöltse vagy közzétegye a saját tartalmát;
 • A tartalma nem sérti az alkalamzandó jogszabályok egyikét sem.
 • Az Ön által nyilvánosan megosztott Tartalmak nem tartalmaznak az Adatvédelmi nyilatkozatunkban meghatározott, élő személyre vonatkozó személyes adatokat a hozzájárulásuk nélkül. Kiskorúak esetében a szülő vagy gyám beleegyezését kell kérnie;
 • Az Ön összes tartalmának meg kell felelnie a Közösségi szabályoknak;
 • Ha Ön nyilvánosan megosztja a tartalmát, más felhasználók hozzáférhetnek és felhasználhatják a tartalmát a Szolgáltatások részeként vagy azokkal együtt. Nem vagyunk kötelesek eltávolítani az Ön tartalmát, ha az már nyilvánosan megosztásra került.
 • Ön más Felhasználók tartalmát csak az Ancestry Szolgáltatásokon belül és a jelen Feltételeknek, valamint a hivatkozás útján tartalmazott egyéb szabályoknak megfelelően használhatja fel;
 • Az Ancestry fenntartja a jogot, hogy áttekintse az Ön tartalmát és kiszűrje a jogellenes tartalmat vagy a jelen Feltételek – beleértve a Közösségi szabályokat is – egyéb megsértéseit, és eltávolítsa vagy letiltsa a jogellenes tartalomhoz vagy az Ön olyan tartalmához való hozzáférést, amely véleményünk szerint sérti a jelen Feltételeket; és Eltávolítjuk az Ön Tartalmát érvényes bírósági végzésre válaszul vagy a vonatkozó jogszabályok által megköveteltek szerint is; és
 • Súlyos vagy ismételt jogsértések vagy vétségek esetén az Ancestry felfüggeszti vagy megszünteti az Ön fiókját az Ancestry tartalom-moderálási szabályzatával összhangban. Az Ancestry tartalom értékelésére és eltávolítására vonatkozó eljárását itt ismertetjük.

3.4. A jelen Feltételek megsértésének bejelentése

Az Ancestry tájékoztatni fog a döntéséről minden olyan felhasználót, aki értesít minket a Feltételeinket sértő tartalomról, hogy a tartalom ellen bármilyen intézkedést tesz, és adott esetben értesíti a tartalmat szolgáltató felhasználót a tartalom eltávolítására vagy a tartalomhoz való hozzáférés korlátozására vonatkozó döntésről. Az Ancestry tartalommal kapcsolatos döntése által érintett bármely személy itt léphet kapcsolatba az Ancestryvel, hogy fellebbezzen, vagy jogorvoslatot kérjen a döntéssel kapcsolatban, ha Ön az EU-ban élő felhasználó.

Ha aggályai vannak azzal kapcsolatban, hogy valamely tartalom sérti a Közösségi szabályokat, sérti az Ön jogait, illegális anyagot tartalmaz, vagy sérti a jelen Feltételeket, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk vagy online nyújtson be egy bejelentést. Tiszteletben tartjuk mások szellemi tulajdonjogait. A szerzői jogok megsértésével kapcsolatos panaszok esetén, illetve a szerzői jogok megsértéséről szóló értesítés és törlési kérelem - beleértve az Egyesült Államok Digitális millenniumi szerzői jogi törvénye alapján benyújtott kérelmeket is - benyújtásához kattintson ide.

4. Megújítások és lemondások az Ancestry Szolgáltatásokra vonatkozóan

A Szolgáltatások bármelyikének megvásárlása és előfizetése(i) a Megújítási és lemondási feltételek hatálya alá tartozik.

5. A fiók megszüntetése vagy felfüggesztése

Fenntartjuk a jogot, hogy korlátozzuk, felfüggesszük vagy megszüntessük a Szolgáltatásokhoz való hozzáférését, ha Ön megszegi a jelen Feltételeket, beleértve a Közösségi szabályokat is. Ha gyakoroljuk ezeket a jogokat, tájékoztatni fogjuk Önt a döntésünk okairól. Ha a döntés az Ön Tartalmának jogellenességén alapul, akkor azt is meg fogjuk magyarázni, hogy miért gondoljuk, hogy az Ön Tartalma jogellenes. Ha az Ön lakóhelyén alkalmazandó jogszabályok további értesítést vagy eljárást írnak elő, akkor az ilyen értesítést és eljárást megküldjük Önnek. Hacsak az alkalmazandó jogszabályok másként nem írják elő, nem térítjük vissza az előfizetési díjakat vagy a DNS-tesztkészlet vételárát, ha Ön a Szolgáltatásokhoz való hozzáférését a Feltételek megsértése miatt elveszíti, beleértve a Közösségi szabályokat is.

Ha Ön előfizetéssel rendelkezik, és a jelen Feltételek általunk történő megszegése miatt Ön felmondja, miután 30 napos jogorvoslati időszakot biztosított számunkra, amely alatt nem tudjuk orvosolni a helyzetet, az előre kifizetett díjakat arányosan visszatérítjük Önnek.

6. Garancia- és szavatosságvállalás kizárása

A 10.2.1. szakasz alapján a Szolgáltatásokat és az Ancestry tartalmat „adott állapotban”, azaz bármilyen garancia- vagy szavatosságvállalás nélkül nyújtjuk Önnek. A jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben kizárunk minden kifejezett vagy hallgatólagos szavatosságvállalást, beleértve a jogsértésmentesség, a forgalomképesség és a meghatározott célra való alkalmasság hallgatólagos szavatosságát. Nem teszünk semmilyen ígéretet (a) az Ancestry tartalomra, (b) az Ön tartalmára, (c) a Szolgáltatások konkrét funkcióira, (d) az Ancestry tartalom vagy a Szolgáltatások minőségére, pontosságára, megbízhatóságára vagy elérhetőségére, vagy (e) arra, hogy a Szolgáltatások vírusoktól vagy más káros összetevőktől mentesek lesznek.

Folyamatosan a szolgáltatásaink fejlesztésén dolgozunk. Az Ancestry gyakran végez kísérleteket és tesztel új funkciókat, amelyek nem biztos, hogy mindenki számára elérhetőek. Az Ancestry nem ígéri, hogy a kísérletek vagy az új funkciók továbbra is elérhetőek maradnak vagy bővülnek. Az Ancestry hozzáadhat vagy eltávolíthat funkciókat vagy jellemzőket a Szolgáltatásokból, vagy módosíthatja a fiók típusa alapján elérhető szolgáltatásokat. Az Ön jogairól további információkat a 10. szakaszban és a Meghosszabbítási és felmondási feltételekben talál.

7. Az Ancestry korlátozott felelőssége

A Szolgáltatások használatával Ön elfogadja, hogy az Ancestry felelőssége a jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben korlátozott. Nem vállalunk felelősséget semmilyen nem szándékos kárért, semmilyen tényleges, véletlen vagy következményes kárért, vagy bármilyen veszteségért vagy követelésért. Ha Ön olyan joghatóságban él, amely nem teszi lehetővé számunkra a felelősségünk széles körű korlátozását, előfordulhat, hogy e korlátozások némelyike nem vonatkozik Önre.

Ha elégedetlen a Szolgáltatások bármely részével vagy a jelen Feltételek bármely kijelentésével, az Ön egyetlen jogorvoslati lehetősége a Szolgáltatások használatának leállítása, és ha Ön valamelyik előfizetéses Szolgáltatásunkat használja, az előfizetés lemondása az itt leírtak szerint. Teljes felelősségünk a Szolgáltatásokkal vagy a jelen Feltételekkel kapcsolatos bármely ügyben az Ön által a felelősséget kiváltó eseményt megelőző 12 hónapos időszak alatt kifizetett teljes összegre korlátozódik. Ez a felelősségkorlátozás teljes mértékben vonatkozik New Jersey lakosaira.

8. Az Ön kártalanítása

Ön elfogadja, hogy kártalanítja és mentesíti az Ancestry-t, valamint annak társvállalatait és leányvállalatait, illetve azok tisztségviselőit, igazgatóit, alkalmazottait, megbízottjait, jogutódjait és engedményeseit (a továbbiakban: „Ancestry felek”) minden olyan igény, kár vagy egyéb költség (beleértve az ügyvédi díjakat) alól, amely a Szolgáltatások használatából és (a) a jelen Feltételek vagy más, hivatkozással beépített dokumentumok vagy szabályzatok megsértéséből ered; (b) más személy jogainak Ön általi megsértéséből ered; vagy (c) az Ön tartalmával kapcsolatos bármely igényből ered, beleértve azt az állítást, hogy az Ön tartalma kárt okozott egy másik személynek. Ez a kártalanítási kötelezettség a Szolgáltatások használatának befejezése után is fennáll. Ezen túlmenően, Ön felmenti az Ancestry feleket minden, az Ön tartalmával kapcsolatos követelés, igény, kereset vagy per alól, beleértve az Ön tartalmának felhasználásával vagy fel nem használásával kapcsolatos felelősséget, a rágalmazás, a magánélet megsértése, a nyilvánossághoz való jog, az érzelmi igénybevétel vagy a gazdasági veszteség miatt benyújtott követeléseket.

9. Más vállalatok által kínált szolgáltatások

Szolgáltatásaink tartalmazhatnak harmadik felek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket, de ez nem jelent szponzorálást, ajánlást, jóváhagyást vagy felelősséget. Az Ancestry nem vállal szavatosságot vagy ad garanciát harmadik fél webhelyeivel, azok tartalmával, termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatban. Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes harmadik fél weboldalának felhasználási feltételeit és adatvédelmi dokumentációját, mivel azok jelentősen eltérhetnek az Ancestry-től.

10. Vitarendezés, választottbírósági eljárás és csoportos keresetről való lemondás

KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL EZT A RÉSZT. ÉRINTI AZ ÖN TÖRVÉNYES JOGAIT, BELEÉRTVE A BÍRÓSÁGI KERESETINDÍTÁSHOZ VALÓ JOGÁT.

Keményen dolgozunk azért, hogy ügyfeleink elégedettek legyenek. Ha vita merül fel Ön és az Ancestry között, az a célunk, hogy költséghatékony megoldást kínáljunk a vita gyors rendezésére. Ha bármilyen aggálya vagy vitája van a Szolgáltatásokkal kapcsolatban, Ön beleegyezik, hogy először megpróbálja a vitát informálisan megoldani úgy, hogy kapcsolatba lép velünk.

10.1. Az Egyesült Államokon belüli ügyfelek

Ön és az Ancestry elfogadja, hogy a jelen Feltételek érintik az államközi kereskedelmet, és hogy a Szövetségi Választottbírósági Törvény szabályozza a választottbírósági rendelkezések értelmezését és végrehajtását.

A jelen megállapodásban használt „jogvita” kifejezés a jogilag megengedett legtágabb értelemben értendő, és magában foglal nem kizárólagosan minden olyan jogvitát, amely egyrészt Ön és bármely más személy között, akinek a nevében Ön kapcsolatba lépett az Ancestry-vel, másrészt az Ancestry, beleértve annak anyavállalatait, leányvállalatait, jogelődjeit, jogutódait, engedményeseit vagy társvállalatait, és amely a Feltételekből, a jelen választottbírósági megállapodásból vagy az Ön és az Ancestry közötti kapcsolatból vagy kapcsolatból ered vagy azzal bármilyen módon összefügg. Továbbá, ha Ön az Ancestry szolgáltatásait olyan kiskorú vagy más olyan személy nevében használja vagy fogja használni, akinek Ön a szülője vagy törvényes gyámja, vagy más módon kapcsolatba lép az Ancestry-vel, akkor Ön a kiskorú vagy más személy nevében beleegyezik, hogy az Ancestry Szolgáltatásainak ilyen használatából vagy az Ancestry-vel való egyéb kapcsolatba lépéséből eredő vagy azzal kapcsolatos bármely jogvita az itt meghatározottak szerint, és az itt meghatározott egyéb megállapodások (beleértve, de nem kizárólagosan a csoportos keresetről való lemondást) szerint választottbírósági eljárás tárgyát képezi; Ön továbbá kijelenti, hogy jogosult arra, hogy a kiskorú vagy más személy nevében ilyen megállapodást kössön. A közöttünk felmerülő jogvitákat végleges és kötelező erejű választottbírósági eljárás útján rendezzük a jelen megállapodás feltételeinek megfelelően, az alábbi három kivétellel:

 • A jelen megállapodásban részt vevő mindkét félnek lehetősége van arra, hogy bármely jogvitát, amennyiben annak minősül, a lakóhelye szerint illetékes, kis értékű követeléseket elbíráló bíróság előtt rendezzen. Ha bármely jogvita mind (1) pénzbeli kártérítésre vagy enyhítésre, mind pedig (2) méltányossági vagy távoltartási igényt tartalmaz, amennyiben az illetékes, kis értékű igényeket elbíráló bíróság nem oldja meg a méltányossági vagy távoltartási igényeket, mindkét félnek lehetősége van arra, hogy a pénzbeli vagy kártérítési igényeket kis értékű követeléseket elbíráló bíróságon oldja meg, és a méltányossági vagy távoltartási igényeket a jelen megállapodás szerinti választottbírósági eljárásban kell rendezni. Ha a választottbírósági eljárásra irányuló bármely kérelemben vagy követelésben szereplő követeléseket kis értékű igényeket elbíráló bíróság elé lehetett volna terjeszteni, akkor bármelyik fél dönthet úgy, hogy az igényeket a választottbíró kijelölése előtt bármikor, a másik fél (vagy felek) írásbeli értesítésével a választottbírósági eljárás helyett kis értékű követeléseket elbíráló bíróságon tárgyalják. Ha ez a rendelkezés vagy a kis értékű igényeket elbíráló bírósághoz történő benyújtásának korlátozása érvénytelennek bizonyul, akkor ez a rendelkezés elválasztható, és az ügyet választottbírósági eljárás keretében kell elbírálni; ez a rendelkezés semmiképpen nem teszi lehetővé, hogy a keresetet csoportos, reprezentatív vagy összevont alapon nyújtsák be.
 • Mindkét fél csak Utah állam bíróságán indíthat pert szabadalmi vagy szerzői jogi jogsértés miatt.
 • Ha megfelel a követelményeknek, akkor az érintett szövetségi, állami vagy helyi hatósághoz fordulhat, amely az Ön nevében jogorvoslatot kérhet ellenünk.

10.1.1 A Szövetségi Választottbírósági Törvény alkalmazandó

A jelen választottbírósági megállapodásra és a jelen választottbírósági megállapodásból vagy annak bármely rendelkezésének megszegéséből eredő vagy azzal kapcsolatos vitákra vagy követelésekre a Szövetségi Választottbírósági Törvény (9 U.S.C. § 1 et seq.) anyagi és eljárási rendelkezései az irányadók. A felek tudomásul veszik és elfogadják, hogy a jelen választottbírósági megállapodás értelmezésére és végrehajtására kizárólag a Szövetségi Választottbírósági Törvény az irányadó, és hogy más joghatóság anyagi vagy eljárási rendelkezései nem alkalmazhatók a jelen választottbírósági megállapodás értelmezésére vagy végrehajtására, illetve a jelen választottbírósági megállapodás értelmezésével vagy végrehajtásával kapcsolatos bármely vitára vagy ellentmondásra.

10.1.2. Választottbíráskodás előtti vitarendezés

Ha bármelyik fél választottbírósági eljárást kíván kezdeményezni a jelen megállapodás alapján, a választottbírósági eljárást kezdeményező félnek először írásban értesítenie kell a másik felet a jogvita felmerüléséről legalább 60 nappal a választottbírósági eljárás kezdeményezése előtt. E 60 napos időszak alatt minden alkalmazandó elévülési idő felfüggesztésre kerül. Az Ancestry-nek küldött értesítéseket az Ancestry Jogi osztályának kell elküldeni: 1300 W. Traverse Parkway, Lehi, UT 84043. Az Önnek szóló értesítést az Ancestry-nél nyilvántartott elérhetőségein, vagy ha ezek az adatok nem állnak rendelkezésre vagy nem naprakészek, akkor személyes kézbesítés útján fogja megkapni. A bármelyik fél által küldött értesítésnek elegendő információt kell tartalmaznia ahhoz, hogy a fogadó fél azonosítani tudja az Ön fiókját (beleértve a fiókhoz használt nevet és e-mail címet), valamint hogy felmérje és megpróbálja megoldani a követelést, beleértve a követelés leírását, a követelést alátámasztó konkrét tényeket, a kért kártérítést és a kért enyhítést. Ezt az értesítési követelményt úgy tervezték meg, hogy az bármelyik fél számára lehetővé tegye, hogy tisztességes, tényeken alapuló ajánlatot tegyen a megegyezésre, ha az érintett fél így kíván eljárni. Egyik fél sem kezdeményezhet választottbírósági eljárást, hacsak a fél először nem adja meg ezeket az információkat. Amennyiben jogvita merül fel az értesítés elégséges voltával kapcsolatban, ezt a kérdést az illetékes bíróságnak kell eldöntenie a választottbírósági eljárás iránti kérelem benyújtása előtt. Ha az érintett fél megadja ezeket az információkat, és a jogvitát 60 napon belül nem sikerül rendezni, bármelyik fél benyújthatja a választottbírósági eljárás iránti kérelmet.

10.1.3. Választottbírósági szabályok

Az alábbi 10.1.4. szakaszban meghatározottaktól eltérően a választottbírósági eljárást a JAMS folytatja le a JAMS egyszerűsített választottbírósági eljárási szabályzata szerint a 250 000 USD-t meg nem haladó követelések esetében, illetve a JAMS átfogó választottbírósági szabályzata és eljárásrendje szerint a 250 000 USD-t meghaladó követelések esetében, amely a választottbírósági eljárás megindításának időpontjában hatályos, kivéve a csoportos kereseteket szabályozó vagy engedélyező szabályokat vagy eljárásokat. A JAMS által lefolytatott bármely választottbírósági eljárás egyenként, egyetlen választottbíró előtt zajlik, és nem vonható össze más magánszemélyek követeléseivel. Amennyiben a nyilvánosságra hozott követelések vagy ellenkövetelések nem haladják meg a 25 000 dollárt (kivéve az ügyvédi díjakra vonatkozó követeléseket), a vitát kizárólag dokumentumok benyújtásával/tárgyalás tartása nélküli választottbíráskodással kell rendezni, kivéve, ha a választottbíró alapos okot talál az élő meghallgatásra. Bármelyik fél benyújthat döntő indítványokat a választottbírósági eljárás során, beleértve többek között az elutasításra és/vagy a gyorsított eljárásra irányuló indítványt, és a választottbíró köteles az ilyen indítványokra vonatkozó, a Szövetségi polgári eljárási szabályzat szerinti normákat alkalmazni. A szövetségi, állami vagy helyi bírósággal vagy ügynökséggel ellentétben, a választottbíró kizárólagos hatáskörrel rendelkezik a jelen Feltételek vagy az Adatvédelmi nyilatkozat értelmezéséből, alkalmazhatóságából, érvényesíthetőségéből vagy kialakításából eredő vagy azzal kapcsolatos viták eldöntésére, beleértve többek között bármely olyan követelést, amely szerint a jelen Feltételek vagy az Adatvédelmi nyilatkozat egésze vagy bármely része semmis vagy megtámadható, hogy egy követelés választottbírósági eljárás alá tartozik-e, vagy a pereskedés általi lemondás kérdését. A választottbíró jogosult minden olyan jogorvoslatot megadni, amely a bíróság előtt jogszabály vagy méltányosság alapján rendelkezésre állna. A választottbíró döntése írásba foglalt, a felekre nézve kötelező érvényű, és bármely illetékes bíróság előtt ítéletként meghozható.

A választottbírósági eljárás jelen 10.1.3. szakasz alapján történő megindításához a következőket kell tennie: (a) írjon egy választottbírósági eljárásra vonatkozó kérelmet, amely tartalmazza a kereset leírását és a behajtani kívánt kártérítés összegét (a választottbírósági eljárásra vonatkozó kérelem másolatát a www.jamsadr.com oldalon találja); (b) küldje el a választottbírósági eljárásra vonatkozó kérelem három példányát, valamint a megfelelő benyújtási díjat a JAMS, Two Embarcadero Center, Suite 1500, San Francisco, California 94111 címre; és (c) küldje el a választottbírósági eljárásra vonatkozó kérelem egy példányát az Ancestry Jogi osztályára, a 1300 W Traverse Parkway, Lehi, UT 84043 címre. A választottbíráskodásra abban a megyében kerülhet sor, ahol Ön a bejelentés időpontjában lakik. Ön és az Ancestry továbbá beleegyezik abba, hogy aláveti magát a kaliforniai San Francisco megye bármely szövetségi vagy állami bíróságának személyes joghatóságának a választottbírósági eljárás kikényszerítése, a választottbírósági eljárás felfüggesztése, illetve a választottbíró által hozott ítélet megerősítése, módosítása, érvénytelenítése vagy az ítélet meghozatala érdekében.

A felek közös megegyezéssel választják ki a választottbírót. Ha a felek nem tudnak közösen választottbírót választani, a választottbírót az alábbiak szerint kell kiválasztani: A JAMS mindkét félnek megadja a választottbírói testületéből kiválasztott kilenc (9) választottbíró listáját. Mindkét félnek tíz (10) naptári nap áll rendelkezésére, hogy az általa elfogadhatatlannak tartott neveket törölje a listáról. Ha az összes érintett fél listáján csak egy közös név szerepel, akkor ezt a személyt jelölik ki választottbírónak. Ha az összes érintett fél listáján egynél több közös név marad, a felek a JAMS által szervezett telefonkonferencia keretében felváltva törlik a neveket a közös nevek listájáról úgy, hogy először a felperes törli a neveket, amíg csak egy név marad. Ha a felek listáján nem marad közös név, a JAMS további kilenc (9) választottbírót tartalmazó listát állít össze, amelyről a felek a JAMS által szervezett telefonos konferencián felváltva törlik a neveket, olyan módon, hogy a felperes töröl először, amíg csak egy név marad. Ezt a személyt fogják kijelölni választottbírónak. Ha a kiválasztott személy nem tud eljárni, a JAMS egy másik, kilenc (9) választottbíróból álló listát állít ki, és megismétli a törlési-kiválasztási eljárást.

Önnek 250 dollárt kell fizetnie - vagy az akkor érvényes JAMS-szabályok szerint egyébként szükséges összeget -, hogy vállalatunkkal szemben választottbírósági eljárást kezdeményezzen. Ha a választottbíró úgy ítéli meg, hogy a választottbírósági eljárás megalapozott, az Ancestry megfizeti a JAMS által kiszámlázott összes egyéb díjat, beleértve az iktatási díjakat, valamint a választottbíró és a meghallgatás költségeit. Ön felelős a saját ügyvédi költségeiért, kivéve, ha a választottbírósági szabályzat és/vagy az alkalmazandó jog másként rendelkezik.

10.1.4. Többszörös igények

Ha 25 vagy több magánszemély kezdeményezi az Ancestry-nél a hasonló igényeket felvető jogvitáról szóló értesítést, és az igényeket előterjesztő magánszemélyek ügyvédje ugyanaz vagy összehangoltan képviselik ezeket a magánszemélyeket, akkor amennyiben a követelések választottbírósági eljárásban kerülnek elbírálásra, nem a JAMS előtt kell eljárniuk a JAMS szabályai szerint, hanem az Amerikai Választottbírósági Szövetség („AAA”) előtt, az alábbiakban meghatározottak szerint.

Az első szakaszban 12 választottbírósági eljárásra kerül sor az AAA Fogyasztói Választottbírósági Szabályzata szerint, egy-egy választottbíró előtt. A hasonló követeléseket előterjesztő és azonos vagy összehangolt ügyvéd által képviselt más személyek követelései nem nyújthatók be az AAA-hoz ezen kezdeti bellwether-eljárások és az alább ismertetett globális közvetítői eljárás befejezéséig. A 10.1.2. szakaszban leírt jogvita bejelentésének időpontjától a jelen bellwether-eljárás és az alább ismertetett globális közvetítés befejezéséig minden alkalmazandó elévülési idő felfüggesztésre kerül.

Az Ancestry ügyvédje és a követeléseket indító személyek ügyvédje egyenként 6 ügyet választanak ki, amelyekben az egyéni bellwether-eljárások során elsőként fognak eljárni a választottbírósági eljárásban. Mind a 12 választottbírósági eljárás külön választottbíró előtt zajlik. Az AAA mind a 12 választottbírósági eljárásra javasolt választottbírók listáját rendelkezésre bocsátja. Ha a felek nem tudnak megállapodni a listán szereplő választottbírókról, a lista megküldésétől számított 14 naptári napon belül mindkét félnek legfeljebb két kifogásolt nevet kell törölnie, a fennmaradó neveket a preferencia sorrendjében meg kell számoznia, és a listát vissza kell küldenie az AAA-nak. Az AAA ezután kijelöli az egyes listákról a legmagasabb rangsorolású, még választható választottbírót, aki a 12 választottbírósági eljárás mindegyikében elnököl.

Miután mind a 12 választottbírósági eljárásban végleges, írásos ítéletet hoztak, az Ancestry és minden olyan személy, aki hasonló követeléseket terjesztett elő, és akit ugyanaz vagy koordináló ügyvéd képvisel, részt vesz egy átfogó közvetítői eljárásban. Az Ancestry ügyvédje és a hasonló követeléseket felvető személyek ügyvédje kölcsönösen kiválasztanak egy közvetítőt. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a közvetítő személyében, az Ancestry ügyvédje és a hasonló követeléseket előterjesztő személyek ügyvédje egyenként 4 lehetséges közvetítőt javasol - e javaslatok között nem szerepelhet olyan személy, aki a 12 bellwether-eljárásban választottbíróként működött közre. Az Ancestry ügyvédje és a hasonló követeléseket előterjesztő személyek ügyvédje a hasonló követeléseket előterjesztő személyek ügyvédjével kezdve egymás után húzza ki a közvetítőket a 8 közvetítőt tartalmazó listáról, amíg egy közvetítő marad, aki közvetítőként fog működni. A közvetítő rendelkezésére bocsátják a 12 bellwether-választottbírósági eljárás során hozott írásos választottbírósági határozatok észszerűen anonimizált változatát. Az Ancestry fizeti a közvetítői díjat. A feleknek 90 napjuk van a közvetítés befejezésére, kivéve, ha a felek kölcsönösen megállapodnak az időtartam meghosszabbításáról.

Abban az esetben, ha a közvetítés nem oldja meg az összes követelést, az Ancestry vagy a hasonló követeléseket felvető személyek (akiknek követeléseit nem bírálták el a kezdeti bellwether-eljárás során) választhatnak, hogy bírósági vagy egyéni választottbírósági eljárást indítanak az AAA előtt. Ha az Ancestry a bírósági eljárást választja, akkor minden ügyet bírósági úton folytatnak le. Ha az Ancestry a választottbírósági eljárás mellett dönt, minden olyan személy, aki hasonló követeléseket terjesztett elő (és akinek követeléseit nem bírálták el az eredeti bellwether-eljárás során), továbbra is választhatja a bírósági eljárást a választottbírósági eljárás helyett. Amennyiben bármelyik fél a bírósági eljárást választja, ezeket a követeléseket Utah állam illetékes bírósága előtt kell elbírálni. Az alábbi 10.1.5. szakasz értelmében a bírósági eljárás során felmerülő ilyen követelések nem folytathatók le csoportos vagy reprezentatív kereset formájában.

Az illetékes bíróság jogosult a jelen 10.1.4. szakasz végrehajtására, és szükség esetén az Ancestry-vel szembeni választottbírósági követelések tömeges benyújtásának megtiltására, amennyiben valamelyik fél nem tartja be a jelen 10.1.4. szakaszban meghatározott eljárásokat. Egyébként, a szövetségi, állami vagy helyi bírósággal vagy ügynökséggel ellentétben, a választottbíró kizárólagos hatáskörrel rendelkezik a jelen Feltételek vagy az Adatvédelmi nyilatkozat értelmezéséből, alkalmazhatóságából, érvényesíthetőségéből vagy kialakításából eredő vagy azzal kapcsolatos viták eldöntésére, beleértve többek között bármely olyan követelést, amely szerint a jelen Feltételek vagy az Adatvédelmi nyilatkozat egésze vagy bármely része semmis vagy megtámadható, hogy egy követelés választottbírósági eljárás alá tartozik-e, vagy a pereskedés általi lemondás kérdését.

10.1.5. Csoportos keresetek kizárása

Ezt a rendelkezést „Csoportos keresetről való lemondás” néven kell említeni. A felek megállapodnak abban, hogy a felek mindegyike kizárólag egyéni alapon rendezheti a jogvitáit a másikkal, és nem nyújthatnak be keresetet felperesként vagy csoporttagként csoportos vagy reprezentatív perben. A fenti 10.1.4. szakaszban kifejezetten meghatározottakon kívül egyetlen magánszemély jogvitája sem vonható össze egy másik magánszemély jogvitájával. Ez a rendelkezés mind a választottbírósági eljárásban rendezett jogvitákra, mind a bírósági úton rendezett jogvitákra vonatkozik, amennyiben ilyen jogviták merülnek fel. Ha bármely bíróság vagy választottbíró megállapítja, hogy az ebben a bekezdésben meghatározott csoportos keresetről való lemondás bármilyen okból semmis vagy végrehajthatatlan, vagy hogy a választottbírósági eljárás csoportos vagy reprezentatív alapon folytatható, akkor a fent meghatározott választottbírósági rendelkezések teljes egészében semmisnek tekintendők, és a felek úgy tekintendők, hogy nem egyeztek bele a jogviták választottbírósági rendezésébe. Ilyen esetekben a jogvitát Utah államban található illetékes szövetségi vagy állami bíróság előtt kell elbírálni, nem pedig választottbírósági eljárás keretében.

A választottbírósági ítélet és az azt megerősítő ítélet csak az adott esetre vonatkozik, és nem kötelező egyik félre sem, semmilyen más esetben.

10.1.6. Részleges érvénytelenség

A csoportos keresetről való lemondásban foglaltaktól eltekintve, ha a jelen választottbírósági megállapodás bármely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelennek, végrehajthatatlannak, túlzónak, semmisnek vagy megtámadhatónak minősül, az ilyen döntés nem érinti a választottbírósági megállapodás többi részének érvényességét. Az összes többi rendelkezés hatályban marad.

10.1.7. Változások ebben a szakaszban

Az Ancestry harminc (30) nappal korábban értesítést küld a jelen szakasz tartalmát érintő bármely változásról azáltal, hogy a Feltételek módosításairól szóló értesítést közzéteszi a Szolgáltatásokon, üzenetet küld Önnek, vagy más módon értesíti Önt, amikor bejelentkezett a fiókjába. A módosítások harminc (30) nappal azután lépnek hatályba, hogy azokat a Szolgáltatásokban közzétették vagy elküldték Önnek.

A jelen szakasz módosításai egyébként csak a harmincadik (30.) nap után felmerülő követelésekre vonatkoznak. Ha egy bíróság vagy választottbíró úgy dönt, hogy a „Jelen szakasz módosításai” című alszakasz nem végrehajtható vagy érvényes, akkor ezt az alszakaszt el kell választani a „Vitarendezés, rendezés, választottbírósági eljárás és csoportos keresetről való lemondás” című szakasztól, és a bíróság vagy a választottbíró az első, a Szolgáltatások használatának megkezdése után létező választottbírósági eljárásról és csoportos keresetről való lemondásról szóló szakaszt alkalmazza.

10.1.8. Hatályban maradás

Ez a Vitarendezés, Választottbírósági eljárás és csoportos keresetről való lemondás szakasz az Ön fiókjának vagy a Szolgáltatásoknak a megszüntetése után is fennmarad.

10.2. Az Egyesült Államokon kívüli ügyfelek

Ha Ön az EU-ban lakóhellyel rendelkező, nem fogyasztónak minősülő ügyfél, vagy az Egyesült Államokon kívül máshol lakik, Ön elfogadja, hogy a jelen Megállapodással kapcsolatos minden (szerződéses vagy szerződésen kívüli) vitás ügyben Írország bíróságai kizárólagos illetékességgel járnak el.

10.2.1. Az Európai Unióban és az Egyesült Királyságban élő fogyasztók

Ha Ön európai uniós vagy egyesült királyságbeli fogyasztó, akkor az Ön lakóhelye szerinti ország jogának kötelező rendelkezései vonatkoznak Önre, és a jelen Megállapodás egyetlen rendelkezése sem érinti az Ön, mint fogyasztó, azon jogát, hogy a helyi, kötelező erejű rendelkezésekre hivatkozhasson. Jogi garanciát nyújtunk Önnek arra, hogy a Szolgáltatás, annak nyújtása időpontjában és az Önnel kötött szerződésünk teljes időtartama alatt megfelel a jogszabályoknak. E jogi garancia értelmében mi felelünk a Szolgáltatás esetleges nem megfelelőségéért, és Ön a helyi jogszabályok értelmében jogorvoslati joggal élhet. A Szolgáltatás, illetve bármely funkció vagy jellemző eltávolításáról, felfüggesztéséről vagy leállításáról a lehető legrövidebb időn belül értesítjük Önt.

Ha Ön Európai Unióban lakóhellyel rendelkező fogyasztó, jogosult a jelen Megállapodással kapcsolatos bármely bírósági eljárást az Ön lakóhelye vagy az Ancestry írországi székhelye szerint illetékes bíróság előtt megindítani. Ha Ön az Egyesült Királyságban lakóhellyel rendelkező fogyasztó, jogosult a jelen Megállapodással kapcsolatos bármilyen bírósági eljárást Anglia és Wales illetékes bírósága előtt megindítani, és Ön elfogadja, hogy Anglia és Wales kizárólagos joghatósággal rendelkezik a jelen Megállapodással kapcsolatos minden (szerződéses vagy nem szerződéses) vitás ügyben. Ha az Ancestry bármely jogának érvényesítésére törekszik Önnel, mint fogyasztóval szemben, akkor ezt kizárólag az Ön lakóhelye szerinti bíróságok előtt tehetjük meg. A fentiekre is figyelemmel, a jelen záradékban foglaltak nem korlátozzák jogainkat arra, hogy más joghatóságban végrehajtási eljárást indítsunk, vagy ideiglenes, biztosítási vagy biztosítási intézkedést kérjünk más joghatóság bíróságainál.

Az európai uniós fogyasztók számára az 524/2013/EU rendelet szerinti tájékoztatás: Az Európai Bizottság előírja, hogy ha Ön európai uniós fogyasztó, jogosult a jogvitát az EU online vitarendezési platformjához (ODR) beterjeszteni, amely a következő címen érhető el: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.3. Irányadó jog

Ha Ön az Egyesült Államokból fér hozzá a Szolgáltatásokhoz, a jelen Feltételekre és a Szolgáltatások használatára Utah állam és adott esetben az Amerikai Egyesült Államok jogszabályai az irányadók. Ön elfogadja, hogy minden olyan igény, amely nem képezi választottbírósági eljárás tárgyát, és amelyet az Egyesült Államokban támasztanak, a Utah államban található illetékes bíróságok kizárólagos joghatósága alá tartozik. A 10.2.1. szakaszban foglaltakra is figyelemmel, ha Ön az Egyesült Államok területén kívülről fér hozzá a Szolgáltatásainkhoz, a jelen Feltételekre Írország jogszabályai az irányadók.

11. Egyéb

11.1. Módosítások

A jelen Feltételeket bármikor módosíthatjuk, és vállaljuk, hogy minden lényeges változásról értesítjük Önt a Szolgáltatásokon keresztül történő közzététellel vagy egy e-mail küldésével. A lényeges változások a közzétételük után harminc nappal lépnek hatályba, kivéve az új Szolgáltatásokkal vagy jogi követelményekkel kapcsolatos módosításokat, amelyek azonnal hatályba lépnek. A Szolgáltatások további használata azt jelenti, hogy Ön elfogadja a módosított Feltételeket. Ha nem ért egyet a változtatásokkal, hagyjon fel a Szolgáltatások használatával, és adott esetben mondja le előfizetését.

11.2. Teljes megállapodás

A jelen Feltételek, beleértve a hivatkozással benne szereplő egyéb dokumentumokat, az Ön és az Ancestry között létrejött teljes megállapodást jelentik a Szolgáltatások Ön általi használatára vonatkozóan, és a bármely korábbi megállapodás helyébe lépnek.

11.3. Jogok és kötelezettségek átruházása

Fenntartjuk a jogot, hogy a jelen Megállapodás szerinti jogainkat és kötelezettségeinket átruházzuk vagy átadjuk. Ha az Ancestry-t vagy bármelyik szolgáltatót felvásárolják vagy átadják egy másik szervezetnek (részben vagy egészben, beleértve a csődeljárással vagy hasonló eljárással kapcsolatosakat is), Ön beleegyezik abba, hogy az Ancestry megoszthatja az Ön személyes adatait és tartalmait az adott szervezettel. Az Ancestry írásbeli hozzájárulása nélkül Ön nem ruházhatja vagy adhatja át a jelen Feltételek szerinti jogait és kötelezettségeit. A Feltételek tekintetében nincsenek harmadik fél kedvezményezettek.

11.4. Részleges érvénytelenség

A jelen Feltételek bármely szakaszának vagy záradékának végrehajthatatlansága nem érinti a fennmaradó Feltételek végrehajthatóságát, kivéve, ha az itt kifejezetten szerepel.

11.5. Joglemondás kizárása

A jelen Feltételek bármely rendelkezése érvényesítésének elmulasztása nem jelenti az adott rendelkezés szerinti jogainkról való lemondást, és fenntartunk minden olyan jogot, amelyet nem kifejezetten biztosítunk Önnek itt.

11.6. 13 éves és fiatalabb kiskorúak

Az Ancestry tudatosan nem kér vagy gyűjt közvetlen módon Személyes adatokat 13 év alattiaktól, és megteszi a kereskedelmi szempontból elvárható erőfeszítéseket annak érdekében, hogy az ilyen adatokat töröljük a rendszereinkből.

11.7. Fair Credit Reporting Act

Az Ancestry nem a Fair Credit Reporting Act („FCRA”) értelmében vett fogyasztói jelentéseket készítő ügynökség, és a Szolgáltatásokon keresztül elérhető információkat sem részben, sem egészben nem az FCRA-ban meghatározott fogyasztói jelentések készítése céljából gyűjtötték. NEM HASZNÁLHATJA A SZOLGÁLTATÁSOKAT (1) EGY SZEMÉLY SZEMÉLYES HITELRE VAGY BIZTOSÍTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁGÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA VAGY A MEGLÉVŐ FOGYASZTÓI HITELKÖTELEZETTSÉGEKKEL KAPCSOLATOS KOCKÁZATOK ÉRTÉKELÉSE, (2) EGY SZEMÉLY FOGLALKOZTATÁS, ELŐLÉPTETÉS, ÁTHELYEZÉS VAGY MEGTARTÁS CÉLJÁBÓL TÖRTÉNŐ ÉRTÉKELÉSE (BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A HÁZTARTÁSI ALKALMAZOTTAK, PÉLDÁUL BÉBISZITTEREK, TAKARÍTÓK, DADÁK, VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉB SZEMÉLYEK FOGLALKOZTATÁSÁT), VAGY (3) BÁRMELY MÁS, EGY MÁSIK SZEMÉLLYEL FOLYTATOTT SZEMÉLYES ÜZLETI TRANZAKCIÓ (BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A LAKÁSBÉRLÉST) SORÁN.

11.8. Kéretlen ötletek benyújtására vonatkozó szabályzat

Az Ancestry nem fogad el, nem vizsgálja felül és nem veszi figyelembe a kéretlen ötleteket vagy anyagokat (beleértve többek között új reklámkampányokat, új promóciókat, új termékeket vagy technológiákat, eljárásokat, anyagokat, marketingterveket vagy új termékneveket), csak azokat, amelyeket az Ancestry kifejezetten kért. Kérjük, ne küldjön kéretlen ötleteket vagy anyagokat az Ancestry-nek vagy bárkinek az Ancestry-nél. Ha mégis küld ilyeneket, Ön megérti és elfogadja, hogy az Ancestry a kéretlenül beküldött ötleteket és anyagokat nem tekinti bizalmasnak és védettnek, és az Ancestry jogosult ezen ötletek és anyagok korlátlan felhasználására, szerződéses vagy egyéb kötelezettségek nélkül, és az Ön részére fizetendő ellentételezés nélkül.

 

A jelen Általános szerződési feltételek a korábbi különálló változatokból kerültek összevonásra. A Szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződési feltételek korábbi változataiért kattintson ide.