Ancestry tingimused

Jõustumiskuupäev: 17. jaanuar 2024

 

Muudatuste kokkuvõte

Selle kokkuvõtte eesmärk on aidata teil paremini mõista Ancestry tingimuste viimaseid muudatusi ja seda, kuidas need võivad teid mõjutada. Julgustame teid tingimusi läbi vaatama täies ulatuses koos privaatsusavaldusega.

Viimased muudatused:

 • Lisasime teksti, mis selgitab paremini, kuidas Ancestry® teenustes teie üles laaditud sisu kasutatakse ja milline on teie vastutus sellise sisu eest, et tagada meie platvormi turvalisus.
 • Lisasime teksti, et käsitleda AncestryDNA® uusi funktsioone, mis vastavad teenusele ja AncestryDNA® funktsioonidele või teenustele, mida võidakse tulevikus välja anda.
 • Lisasime teksti, et selgitada tingimusi seoses teenuste kasutamisega.
 • Lisasime teksti, mis kirjeldab, kuidas me soovitamissüsteeme kasutame.

Tere tulemast maailma suurimasse internetipõhisesse perekonnaajaloo uurimise vahendisse Ancestry®, mille abil saate koostada sugupuu, leida uusi esivanemaid ja jagada leide perega. Palun lugege järgnevad tingimused hoolikalt läbi, kuna need reguleerivad Ancestry ja meie sidusettevõtete toodete ja teenuste kasutamist. Et aidata teil neid tingimusi lugeda, oleme need jaganud alljärgnevateks osadeks:

 

1.   Sissejuhatus teenustesse
2.   Ancestry sisu
3.   Teie sisu
4.   Ancestry teenuste uuendamine ja tühistamine
5.   Teie konto kehtivuse lõpetamine või peatamine
6.   Garantiide ja tagatiste puudumine
7.   Ancestry piiratud vastutus
8.   Teie vastutusest vabastus
9.   Teenused, mida pakuvad teised ettevõtted
10.   Vaidluste lahendamine, vahekohus ja ühishagist loobumine
11.   Muu

1.  Sissejuhatus ja teenused:

Kasutades Ancestry veebisaite, teenuseid ja mobiilirakendusi, mis viitavad nendele tingimustele – Ancestry®, AncestryDNA®, Newspapers.com, Find a Grave®, Fold3®, Forces War Records, Archives® ja WeRemember®, aga ka muid sellega seotud kaubamärke (edaspidi „teenused"), nõustute nende tingimustega (edaspidi „tingimused“). Need tingimused kehtivad ka teenustesse tulevikus lisatavate kõigi uute funktsioonide kohta.

Te sõlmite need tingimused konkreetse Ancestry üksusega, olenevalt sellest, millist teenust te kasutate ja kus te asute. Siit leiate Ancestry üksuste loendid teenuse ja geograafia alusel. Kõik nendes tingimustes esitatud „Ancestry“, „meie“, „me“, või „meile“ viited viitavad loendis olevale asjakohasele Ancestry üksusele. Jätame enesele õiguse nendes tingimustes toodud Ancestry üksuse osapoole muutmiseks mis tahes ajal.

Palun pidage silmas, et need tingimused hõlmavad viitamisega täiendavaid põhimõtteid ja suuniseid, mille hulgas on kogukonna reeglidküpsisepoliitikaautoriõiguse põhimõtteduuendamis- ja tühistamistingimused ja lisaks ka meie privaatsusavaldus, mis selgitab, kuidas me kogume ja kasutame teie isikuandmeid. Palun lugege kõik need dokumendid hoolikalt läbi, et mõistaksite oma õigusi ja kohustusi teenuste kasutamisel. Kui te nende tingimustega ei nõustu, siis ärge meie teenuseid kasutage.

Teenuse kasutajaks registreerumisel või uue soodustuse või eripakkumise saamiseks võivad rakenduda lisatingimused. Need tingimused avaldatakse teile eelnevalt ja need muutuvad osaks meie ja teie vahelisest lepingust. Kui lisatingimused on nende tingimustega vastuolus, kehtivad need lisatingimused.

Kui teil on nende tingimuste või meie teenuste kohta küsimusi, siis palun võtke meiega ühendust.

1.1 Ootamatud tulemused

Meie teenuseid kasutades võite avastada ootamatuid fakte enda või oma pere kohta. Samuti võite leida sisu, mis on teie jaoks solvav, ebatäpne või muul viisil vastuvõetamatu. Kuigi teil võib tekkida tugev emotsionaalne reaktsioon, nagu ka teistel, kellega te neid avastusi jagate, nõustute te selgesõnaliselt võtma kõik riskid, mis on seotud teenuste kasutamisega, ja mitte võtma Ancestry’t vastutusele selliste avastuste või kohtumiste sotsiaalsete, emotsionaalsete või õiguslike tagajärgede eest. Lisateavet Ancestry piiratud vastutuse kohta vt käesolevate tingimuste jaotist 7.

1.2 Teenuste kasutamise õigus

Igaüks, kes kasutab teenuseid, olgu ta siis registreerimata külaline, tasuta registreeritud külaline, tasuliste teenuste tellija või AncestryDNA komplekti ostja või aktiveerija, on „Kasutaja“. Teatud teenuste kasutamiseks võib olla vajalik konto registreerimine ja te nõustute registreerimisel esitama täpsed, täielikud ja ajakohased andmed.

Teenused on mõeldud neile, kes on teenuste pakkumiskoha seaduste järgi täisealised. Kui olete vanusevahemikus 13 aastat kuni teie elukoha täisiga, võite teenuseid (v.a DNA-testi nõudvaid teenuseid) kasutada oma vanema või eestkostja loal. Alla 13 aasta vanustel lastel pole kontode loomine lubatud, kuid neile on kooli kaudu ja vanema või eestkostja nõusolekul lubatud AncestryClassroom-i kasutamine.

1.3  Teenuste kasutamine

Vastutasuks teenustele juurdepääsu saamise eest nõustute, et:

 • järgite Ancestry kogukonna reegleid, küpsisepoliitikat, autoriõiguse põhimõtteid ja uuendamis- ja tühistamistingimusi;
 • järgite kõiki kehtivaid seadusi;
 • vastutate kogu oma konto sisselogimisandmetega seotud teenuste kasutamise ja tegevuse eest;
 •  võtate meiega ühendust , kui kahtlustate, et teie kontot on kasutatud ilma teie loata või kui arvate, et teie kasutajanimi ja parool on varastatud;
 • ei müü teenuseid edasi ega reprodutseeri ega avalda teenustes leiduvat sisu või teavet, välja arvatud nendes tingimustes sõnaselgelt kirjeldatud juhtudel;
 • Ei väldi, keela või muul viisil häiri teenuste turvalisusega seotud funktsioone, sealhulgas lubades volitamata kolmandatel isikutel teie mandaate kasutades teenustele juurde pääseda;
 • ei jaga, ava ega kogu massiliselt andmeid mis tahes teenusest ega ürita andmetele ilma loata juurde pääseda ei käsitsi ega automatiseeritud vahenditega. See hõlmab muuhulgas tehisintellekti kasutamist, kõiki botte, veebiroboteid, ämblikke, andmekaevureid, kaabitsaid; ja
 • ei kasuta teenuseid seoses mis tahes kohtumenetlusega.

1.4 DNA-teenuste kasutamisele kehtivad lisatingimused

DNA-teenuste eesmärk on pakkuda geneetilisi ja genealoogilisi tulemusi ja nendega seotud aruandeid teie teabe-, meelelahutus-, haridus- ja isiklikuks uurimistegevuseks. Nendes tingimustes kasutatuna viitavad „DNA teenused“ meie AncestryDNA testikomplekti kasutamisele või teie DNA-andmete üleslaadimisele, teie proovi töötlemisele ja geneetilisele testimisele, teie proovi säilitamisele (vajaduse korral) ning meie veebi- või mobiilirakendusepõhistele tööriistadele, mis pakuvad teile teavet etnilise päritolu kohta, muid geneetiliselt seotud tulemusi ja seotud teenuseid.

1.4.1 DNA-teenuste kasutamise õigus

DNA teenused on mõeldud neile, kes DNA teenuste kasutamiskoha seaduste järgi täisealised, ning AncestryDNA testikomplekti ostmiseks või registreerimiseks või teie DNA-andmete üleslaadimiseks peate olema vähemalt selles vanuses. Et aidata meil tagada meie andmebaasi terviklikkust ja kvaliteeti ning kaitsta teie privaatsust, peab iga täiskasvanu, kes saadab DNA-testi jaoks proovi või laadib üles oma DNA-andmed, looma oma konto ja registreerima oma testi. Registreerimise ajal peate selgesõnaliselt nõustuma tundlike isikuandmete töötlemisega. Vanema või seadusliku eestkostjana võite anda meile oma alaealise lapse isikuandmeid ja võtta DNA teenuseid vastu oma alaealise lapse nimel, kasutades oma kontot. Registreerides alaealise DNA testi või esitades tema kohta mistahes isikuandmed, kinnitate, et olete alaealise vanem või seaduslik eestkostja. Samuti nõustute sellega, et olete alaealisega DNA-testi läbi arutanud ning alaealine on nõustunud oma proovi kogumise ja töötlemisega.

1.4.2 DNA-teenuste teiepoolne kasutamine

Lisaks eespool esitatud punkti 1.3 nõudmistele nõustute te ka järgmisega:

 • te ei müü AncestryDNA testikomplekte edasi;
 • kõik teie esitatud proovid on teie enda või isiku omad, kelle vanem või seaduslik eestkostja te olete;
 • Kõik teie üles laaditud DNA-andmed on teie enda andmed;
 • te ei saada meile proovi, mis rikub ekspordikeeldu või muud õigusakti;
 • meile proovi saates ei omanda te õigusi ühelegi meie või meie koostööpartnerite väljatöötatud uurimis- või kaubanduslikule tootele ega saa sellise uurimistöö või tootearendusega seotud hüvitist; ja
 • te ei kasuta DNA-teenustest saadud teavet (sealhulgas allalaaditud DNA-andmeid tervikuna, osaliselt ja/või koos ühegi teise andmebaasi või teenusega meditsiinilistel või diagnostilistel eesmärkidel või isaduse testimiseks, mistahes kohtumenetluses või mis tahes diskrimineeriva eesmärgi või ebaseadusliku tegevuse nimel.

1.4.3 Ancestry DNA-teenuste pakkumine

Samuti nõustute sellega, et DNA-teenuste kasutamise hõlbustamiseks võime otse või teiste ettevõtete kaudu, kes aitavad meil DNA-teenuseid pakkuda:

 • edastada teie proovi teistele ettevõtetele, kes aitavad meil DNA teenuseid pakkuda, näiteks partnerlaboritele või biopankadele;
 • eraldada teie proovist DNA;
 • teostada Ameerika Ühendriikides (või tulevikus ka teistes riikides) saadud DNA-ga geneetilisi teste, kasutades praegu olemasolevaid või väljatöötatud katsemeetodeid;
 • võrrelda teie DNA tulemusi andmebaasis olevate muude esivanemate DNA andmetega, et osutada DNA teenuseid, sealhulgas sobitada teid meie andmebaasis teiste inimestega, kellega DNA-d jagate (teie otsustate, kas soovite oma DNA vasteid näha ja näidata või mitte);
 • avaldada teile ja teistele, keda olete volitanud, tehtud testide tulemusi;
 • salvestada teie DNA andmeid;
 • säilitada teie proovi ja ekstraheeritud DNA-d Ameerika Ühendriikides asuvas biopangas või hävitada järelejäänud proov ja ekstraheeritud DNA pärast proovi töötlemist; kui teie proov on meile esitatud, ei saa teie proovi, sealhulgas ekstraheeritud DNA-d, teile tagasi saata. Te võite nõuda, et me hävitaksime teie proovi ja ekstraheeritud DNA. Teatud juhtudel võime me hävitada proovid ja/või ekstraheeritud DNA, et säilitada biopanga kvaliteeditaset;
 • lubada meie teatud laboripartneritel kasutada osa aktiveeritud või inaktiveeritud proovidest DNA teenuste pakkumisel kasutatavate instrumentide, seadmete või laborimeetodite kalibreerimiseks või valideerimiseks; ja
 • kasutada teie geneetilist teavet ja muid isikuandmeid nii, nagu on kirjeldatud nendes tingimustes ja privaatsusavalduses.

1.4.4 DNA-andmete allalaadimine

Kaitseme teie teavet nii, nagu on kirjeldatud meie privaatsusavalduses. Kui otsustate oma DNA-andmete koopia alla laadida, ei ole see koopia meie turvameetmetega kaitstud ja teie vastutate ainuisikuliselt nende allalaaditud andmete säilitamise, turvalisuse ja kaitsmise eest. Ancestry ei vastuta, kui otsustate oma allalaaditud DNA-andmeid tahtlikult või tahtmatult teistega jagada. Teie DNA andmed on mõeldud ainult teie isiklikuks kasutamiseks.

1.4.5 Märkus kasutajatele, kellele on siirdatud luuüdi või tüvirakke

Kui teile on siirdatud luuüdi või tüvirakke, võib teie AncestryDNA test anda ootamatuid tulemusi, kuna teie proov võib sisaldada teie DNA-ga rakke ja ka teie doonori DNA-ga rakke. Geneetilise testimise jaoks mõeldud DNA eraldatakse proovis olevatest rakkudest ja DNA allikate kombinatsioon võib põhjustada testi ebaõnnestumise või doonori DNA-l põhinevaid tulemusi. Seetõttu soovitame neil, kellele on siirdatud luuüdi või tüvirakke, AncestryDNA-testi mitte teha. Kui olete testi juba teinud, siis võtke meiega ühendust täiendava abi saamiseks.

2. Ancestry sisu

Teenused sisaldavad fotosid, videoid, dokumente, kirjeid, sisuindekseid ja muud sisu, mille on teile edastanud Ancestry („Ancestry sisu“) ja võivad muutuda sõltuvalt tellimusest ja asukohast. Välja arvatud veebiotsingu WebSearch kirjed, mida reguleerivad neid kirjeid säilitavate kolmandate osapoolte tingimused, võib kogu Ancestry sisu, sealhulgas Ancestry sisu, mis võib olla üldkasutatav („Üldkasutatav sisu“), kasutada ainult nende Tingimuste kohaselt.

2.1 Ancestry sisu intellektuaalomandi õigused

Kõik meie poolt või meie juhtimisel loodud Teenuste elemendid, mille autoriõigus kuulub meile või on meile litsentsitud, on kogu maailmas riigipõhiste autorikaitsesätete ja rahvusvaheliste kokkulepete kaitse all. Lisateabe saamiseks meie autoriõiguse põhimõtete kohta klõpsake siin. Teenused hõlmavad ka kaubamärke, mida me omame ja mis on kaitstud riigi- ja regioonipõhiste kaubamärgiseaduste ja -lepingutega. Kõigi meie kaubamärkide kasutamine ja sellest tulenev väärtus rakendub meie kasuks. Teenused ja meie teenustega seotud tooted on samuti kaitstud USA ja maailma teiste riikide patentidega. Lisateabe saamiseks Ancestry patentide kohta klõpsake siin. Meie ja meie litsentsiandjad säilitame omandiõiguse ja kõik õigused Teenuste ja selle koostisosade kasutamisel.

2.2 Ancestry sisu teiepoolne kasutamine

Ancestry sisule juurdepääsul nõustute te:

 • kasutama Ancestry sisu ainult teenuste isiklikuks kasutamiseks või professionaalseks perekonnaloo uurimiseks;
 • laadima Ancestry sisu alla ainult perekonnaloo uurimiseks või Ancestry sõnaselge loaga;
 • mitte eemaldama Ancestry sisu juurest ühtki märget autoriõiguse või varaliste õiguste kohta;
 • mitte kasutama Ancestry sisu olulist osa väljaspool teenuseid või viisil, mis on vastuolus teie tellimusega; ja
 •  võtma meiega ühendust kirjaliku loa saamiseks, et kasutada suuremal arvul üldkasutatavaid fotosid ja dokumente.

2.3 Soovitussüsteemid

Ancestry haldab teatud soovitussüsteeme, sealhulgas Ancestry Hints, Ancestry Search ja My Ancestry Feed. Meie soovitussüsteemid filtreerivad Ancestry ja kasutajate sisu, et täiustada teie kasutuskogemust ja soovitada teile sobivat sisu. Ancestry Hints soovitab kirjeid, mis võivad olla seotud isikutega, kelle kasutaja on lisanud oma Ancestry sugupuusse, ja võimaldab kasutajal selle kirje oma sugupuusse salvestada. Otsing Ancestry kaudu võimaldab kasutajal otsida kirjeid Ancestry kirjete kogumist. My Ancestry Feed aitab kasutajatel olla kursis hiljutiste sündmustega, mis on seotud nende puude ja pererühmadega. Mõned meie teenused pakuvad teile isikupärastatud reklaami ja muid soovitusi, mis põhinevad meie kogutud andmetel, nagu on selgitatud meie privaatsusavalduses.

3. Teie sisu

Teatud teenused võimaldavad teil lisada sisu, sealhulgas (i) sugupuid; (ii) perekonna mälestusi, nagu fotosid, audio- ja videosalvestisi, lugusid; (iii) kirjete annoteeringuid, kommentaare, sõnumeid; ja (iv) tagasisidet Ancestry teenuste kohta („Teie sisu“). Teie sisu, mis sisaldab Isikuandmeid, töödeldakse meie privaatsusavalduse kohaselt.

3.1 Te kontrollite enda sisu

Ancestry ei pretendeeri teie sisu omandiõigusele, ei kontrolli teie sisu jagamist teenuse raames ega piira teie sisu jagamist väljaspool Ancestry teenuseid. Te saate enda sisu kustutada teenusega kaasneva juhendi järgi või lehele Account Settings (konto seaded) sisselogimisega ja konto kustutamisega. Sellele vaatamata võtate te tagasiside andmisel, kirjete annoteerimisel või ettepanekute tegemisel Ancestry või meie teenuste kohta teadmiseks, et see loetakse mittekonfidentsiaalseks ja mittekaubanduslikuks, ja me võime kasutada teie tagasisidet, kirjete annoteeringuid või ettepanekuid ükskõik millisel eesmärgil ilma igasuguste kohustusteta ja seda teile kompenseerimata.

3.2 Teie sisu kasutamine

Oma sisu esitamisel annate te Ancestryle ülemaailmse kasutustasuta edasilitsentsitava lihtlitsentsi oma sisu majutamiseks, salvestamiseks, indekseerimiseks, kopeerimiseks, avaldamiseks, levitamiseks, kättesaadavaks tegemiseks, tuletatud teoste loomiseks ja muul viisil kasutamiseks teenuste osutamisel, edendamisel või täiustamisel viisil, mis on kooskõlas teie privaatsus- ja jagamissätetega. Te saate lõpetada Ancestry litsentsi oma sisu kustutamisega, välja arvatud juhtudel, kui olete oma sisu jaganud teistega ja nad on seda kasutanud. Te nõustute ühtlasi, et Ancestry on kõigi oma sisu sisaldavate indeksite omanik ja võib neid kasutada pärast oma sisu kustutamist.

3.3 Teie vastutus oma sisu eest

Te vastutate oma sisu loomise, üleslaadimise, postitamise või jagamise otsuste eest. Oma sisu esitamisega või sellele juurdepääsul nõustute te, et:

 • teil on kõik vajalikud juriidilised õigused oma sisu üleslaadimiseks, postitamiseks või jagamiseks;
 • teie sisu ei riku ühtki kohaldatavat seadust.
 • Teie avalikult jagatav sisu ei sisalda isikuandmeid, mis on määratletud meie privaatsusavalduses, elava isiku kohta ilma tema nõusolekuta. Elavate alaealiste korral peate saama nõusoleku nende vanematelt või eestkostjatelt;
 • kogu teie sisu peab vastama kogukonna reeglitele;
 • kui jagate oma sisu avalikult, võivad teised kasutajad teie sisule juurde pääseda ja kasutada seda teenuste osana või koos teenustega. Me ei pea teie sisu pärast selle avalikku jagamist eemaldama.
 • Te peate kasutama teiste kasutajate esitatud sisu ainult Ancestry teenuste raames ja vastavuses nende tingimustega ja viitamisega kaasatud põhimõtetega;
 • Ancestry jätab enesele õiguse vaadata üle, et teie sisu ei rikuks neid tingimusi, sealhulgas kogukonna reegleid, ja teie sisu eemaldamiseks või juurdepääsu keelamiseks õigusvastasele sisule või teie sisule, mis meie hinnangul neid tingimusi rikub. Samuti eemaldame teie sisu vastuseks kehtivale kohtumäärusele või vastavalt kehtivatele seadustele; ja
 • tõsiste või korduvate seaduserikkumiste korral võib Ancestry oma äranägemisel ja sisu modereerimise poliitika kohaselt kasutaja konto sulgeda. Ancestry sisu hindamise ja eemaldamise kord on toodud siin.

3.4 Teavitamine nende tingimuste rikkumisest

Ancestry soovitab kõigil kasutajatel, kes on meid teavitanud sisust, mis rikub Ancestry tingimusi, otsustustest võtta mis tahes meetmeid sisu vastu ja teavitab, kui see on asjakohane, sisu edastanud kasutajat otsusest sisu eemaldada või piirata. Iga isik, keda mõjutab Ancestry otsus sisu kohta, võib pöörduda Ancestry poole siin, et esitada kaebus või taotleda hüvitist, kui olete seoses otsusega ELis asuv kasutaja.

Kui te kahtlustate, et ükskõik milline sisu rikub kogukonna reegleid,rikub teie õigusi, sisaldab ebaseaduslikke materjale või rikub neid tingimusi, palun võtke meiega ühendust või esitage veebis kaebus. Me austame teiste intellektuaalomandiõigusi. Kaebuste esitamiseks autoriõiguse rikkumise kohta või autoriõiguse rikkumise teate ja eemaldamistaotluse esitamiseks, sh ka USA autorikaitseseaduse (Digital Millennium Copyright Act) kohaselt, klõpsake siin.

4. Ancestry teenuste uuendamine ja tühistamine

Teie mis tahes teenuse ostu(de) ja tellimus(t)e suhtes kehtivad uuendamis- ja tühistamistingimused.

5. Teie konto kehtivuse lõpetamine või peatamine

Jätame enesele õiguse piirata, peatada või lõpetada teie juurdepääs teenustele, kui te neid tingimusi, sealhulgas kogukonna reegleid rikute või nendega vastuolus tegutsete. Kui me neid õigusi kasutame, anname teile oma otsuse põhjenduse. Kui otsus põhineb teie sisu ebaseaduslikkusel, selgitame ka, miks me usume, et see on ebaseaduslik. Kui teie elukohas kehtivad seadused nõuavad täiendavat teavitust või töötlemist, edastame teile vastava teate ja menetluse. Kui kohaldatavad seadused ei nõua teisiti, ei tagasta me liitumistasu ega DNA-testi komplekti ostuhinda, kui te kaotate juurdepääsu teenustele meie tingimuste, sealhulgas kogukonna reeglite rikkumise tõttu.

Kui teil on tellimus ja teie konto kustutatakse meiepoolse tingimuste rikkumise tõttu, ja pärast 30-päevase parandusperioodi möödumist, mille vältel parandamine ei ole võimalik, tagastame me teile proportsionaalselt kõik ettemakstud tasud.

6. Garantiide ja tagatiste puudumine

Vastavalt jaotisele 10.2.1 pakume teile teenuseid ja Ancestry sisu „SELLISTENA, NAGU NEED ON“, ilma igasuguse garantii ja tagatiseta. Seadusega lubatud maksimaalses ulatuses loobume kõigist otsestest või kaudsetest garantiidest, sealhulgas kaudsetest garantiidest mitterikkumise, turustatavuse ja teatud otstarbeks sobivuse kohta. Me ei anna mingeid lubadusi (a) Ancestry sisu, (b) teie sisu, (c) teenuste spetsiifilise funktsionaalsuse, (d) Ancestry sisu või teenuste kvaliteedi, täpsuse, usaldusväärsuse või kättesaadavuse kohta või (e) selle kohta, et teenused on vabad viirustest või muudest kahjulikest komponentidest.

Töötame pidevalt oma teenuste parandamise nimel. Ancestry teeb sageli eksperimente ja testib uusi funktsioone, mis ei pruugi kõigile kättesaadavad olla. Ancestry ei anna lubadusi, et eksperimendid või uued funktsioonid jäävad kättesaadavaks või et neid laiendatakse. Ancestry võib teenustele funktsioone lisada või neid eemaldada või muuta teenuste pakutavust lähtuvalt teie konto tüübist. Lisateavet oma õiguste kohta vt lõik 10 ning uuendamis- ja tühistamistingimused.

7. Ancestry piiratud vastutus

Teenuste kasutamisega te nõustute, et Ancestry vastutus on piiratud seadusega lubatud suurimal määral. Me ei vastuta ühegi ettekavatsemata kahju, tegeliku, juhusliku või kaudse kahju eest ega mistahes kahjumi või nõude eest. Kui te elate õigusruumis, mis ei võimalda meie vastutuse laialdast piiramist, ei tarvitse mõned piirangud teie suhtes kehtida.

Kui te ei ole teenuste mõne osaga või nendes tingimustes sisalduva väitega rahul, on teie ainsaks abinõuks teenuste kasutamise lõpetamine, ja mõne meie tellimusteenuse kasutamisel tellimuse tühistamine, nagu on siin kirjeldatud. Meie koguvastutus teenuste või käesolevate tingimustega seotud küsimustes on piiratud kogusummaga, mille olete meile maksnud 12-kuulise perioodi jooksul, mis eelneb vastutuse põhjustanud sündmusele. See vastutuse piirang kehtib täielikult New Jersey elanikele.

8. Teie vastutusest vabastus

Nõustute, et vabastate vastutusest Ancestry ning selle sidus- ja tütarettevõtete vastavad ametnikud, direktorid, töötajad, agendid, õigusjärglased ja volitatud isikud („Ancestry osapooled“) ja vabastate nad mis tahes nõuetest, kahjudest või muudest kuludest (sealhulgas advokaaditasud), mis tulenevad teenuste kasutamisest ja (a) nende tingimuste või muude siin viitena lisatud dokumentide rikkumisest; (b) teie poolt teise isiku õiguste rikkumisest; või (c) mistahes nõuetest, mis on seotud teie sisuga, sealhulgas väitest, et teie sisu põhjustas teisele isikule kahju. See vastutusest vabastamise kohustus jätkub ka pärast teenuste kasutamise lõpetamist. Lisaks vabastate Ancestry osapooled kõikidest nõuetest, nõudmistest, tegevustest või hagidest, mis on seotud teie sisuga, sealhulgas mis tahes vastutusest, mis on seotud teie sisu meiepoolse kasutamise või mittekasutamisega, laimamise või privaatsuse rikkumisega, avalikustamise õigusega, emotsionaalse pingega või majanduslikku kahju puudutavate nõuetega.

9. Teenused, mida pakuvad teised ettevõtted

Meie teenused võivad sisaldada linke kolmandate osapoolte veebisaitidele, kuid see ei ole käsitletav sponsorluse, toetuse, heakskiidu ega vastutusena. Ancestry ei anna kolmandate osapoolte veebisaitidele ja nende sisule, toodetele või teenustele mingeid tagatisi ega garantiisid. Lugege hoolikalt läbi kõigi kolmandate osapoolte veebisaitide tingimused ja privaatsusdokumentatsioon, kuna need võivad oluliselt erineda Ancestry omadest.

10. Vaidluste lahendamine, vahekohus ja ühishagist loobumine

PALUN LUGEGE SEE PUNKT PÕHJALIKULT LÄBI. SEE MÕJUTAB TEIE SEADUSLIKKE ÕIGUSI, SH TEIE ÕIGUST PÖÖRDUDA KOHTUSSE.

Teeme kõvasti tööd meie klientide rahulolu tagamiseks. Kui teie ja Ancestry vahel tekib vaidlus, on meie eesmärk pakkuda kuluefektiivseid vahendeid vaidluse kiireks lahendamiseks. Kui teil on teenustega seoses probleeme või vaidlusi, nõustute esmalt proovima vaidlust lahendada mitteametlikult, võttes meiega ühendust.

10.1 Klientidele Ameerika Ühendriikides

Teie ja Ancestry nõustute, et need tingimused mõjutavad riikidevahelist kaubandust ja et nende vahekohtu sätete tõlgendamist ja jõustamist reguleerib föderaalne vahekohtuseadus.

Käesolevas leppes kasutatuna käsitatakse mõistet „vaidlus“ nii laialt kui on seaduses lubatud ning see hõlmab muuhulgas kõiki vaidlusi, mille üheks pooleks on teie ja isik, kelle nimel te Ancestryga suhtlete, ja teiseks pooleks Ancestry, sealhulgas kõik tema emaettevõtted, tütarettevõtted, eelnejad, õigusjärglased, volitatud isikud või sidusettevõtted, ning mis on tekkinud Tingimuste, selle vahekohtuleppe või teie ja Ancestry vaheliste toimingute või suhtluse tulemusena või on ükskõik mis viisil nendega seotud. Peale selle, kui te kasutate alaealise või teise isiku, kellele te olete vanem või seaduslik eestkostja, nimel Ancestry teenuseid või suhtlete muul viisil Ancestryga, nõustute te alaealise või teise isiku nimel, et mis tahes vaidlus, mis tekib Ancestry teenuste kasutamisel või muul viisil Ancestryga suhtlemisel, lahendatakse vastavuses siintoodud vahekohtumenetlusega ja siintoodud teiste lepetega (sealhulgas ühishagist loobumisega); lisaks esitate tõenduse, et teil on selle leppe sõlmimiseks õigus esineda alaealise või teise isiku nimel. Mis tahes meievaheline vaidlus lahendatakse lõpliku ja siduva vahekohtumenetlusega, mis vastab selle leppe tingimustele, seejuures tehakse kolm järgmist erandit.

 • Käesoleva leppe kõigil osapooltel on võimalus käesoleva vaidluse (kui see võetakse menetlusse) lahendamiseks kohalike kohtutes, millel on pädevus teie elukohas. Kui mis tahes vaidlus hõlmab nii (1) rahalisi kahjuhüvitisi kui ka (2) õigluse tagamist või esialgset õiguskaitset sellises ulatuses, et pädev kohalik kohus ei võta õigluse tagamist või esialgset õiguskaitset menetlusse, on kõigil osapooltel võimalus rahaliste hüvitistega seotud nõuete lahendamiseks kohalikus kohtus ning õigluse tagamise või esialgse õiguskaitse nõuete lahendamiseks käesolevale leppele vastavas vahekohtumenetluses. Kui mis tahes vahekohtumenetluse nõudes sisalduvate nõuetega saab pöörduda kohalikku kohtusse, võib mis tahes osapool valida vahekohtu asemel nende nõuete arutamise kohaliku kohtus ükskõik mis ajal enne vahekohtuniku määramist, kui te teavitab teist osapoolt (või osapooli) sellest valikust kirjalikult. Kui leitakse, et see säte või nõue piirata arutamist kohaliku kohtuga on kehtetu, siis on tegemist eraldatava nõudega ja asja arutamine läheb vahekohtusse; ühelgi viisil ei võimalda see säte ühishagi, esindushagi või liithagi esitamist.
 • Igaosapool võib esitada hagi patendiõiguse või autoriõiguse rikkumise kohta ainult Utah osariigis olevasse kohtusse.
 • Kui see vastab nõuetele, võite juhtida nõudele vastava föderaalse, osariigi või kohaliku asutuse tähelepanu, kes võib teie nimel meie vastu abi otsida.

10.1.1 FAA kohaldused

Käesolevat vahekohtukokkulepet ja kõiki vaidlusi või nõudeid, mis tulenevad käesolevast vahekohtukokkuleppest või selle sätete rikkumisest või on sellega seotud, reguleerivad föderaalse vahekohtu seaduse (9 U.S.C. § 1 jj) sisulised ja menetluslikud sätted. Pooled mõistavad ja nõustuvad, et käesoleva vahekohtukokkuleppe tõlgendamisel ja jõustamisel kohaldatakse eranditult föderaalset vahekohtu seadust ning et käesoleva vahekohtukokkuleppe tõlgendamisel või jõustamisel või käesoleva vahekohtukokkuleppe tõlgendamise või jõustamisega seotud vaidluste või vastuolude lahendamisel ei kohaldata muu jurisdiktsiooni materiaalõiguslikke või menetluslikke sätteid.

10.1.2 Vahekohtueelne vaidluste lahendamine

Kui mis tahes osapool kavatseb selle leppe alusel pöörduda vahekohtu poole, peab see osapool kõigepealt teavitama teist osapoolt kirjalikult vähemalt 60 päeva enne vahekohtumenetluse algatamist. Kõik kohaldatavad aegumistähtajad aeguvad selle 60-päevase ajavahemiku jooksul. Teatis Ancestryle tuleb saata aadressil Ancestry Legal Department, 1300 W. Traverse Parkway, Lehi, UT 84043. Teade teile saadetakse Ancestry käes oleva kontaktteabe põhjal või juhul, kui selline teave pole kättesaadav või ajakohane, toimetatakse isiklikult kätte. Kummagi osapoole edastatud teade peab sisaldama piisavalt teavet, mis võimaldab teate saanud osapoolel teie konto identifitseerimist (sh konto jaoks kasutatud nime ja e-posti aadressi), aga ka nõude hindamist ja lahendamist, sealhulgas nõude kirjeldust, nõuet toetavaid konkreetseid asjaolusid, tekitatud kahju ja nõutavat hüvitist. Teatele esitatavad nõuded on mõeldud selleks, et mõlemad osapooled, kui nad seda soovivad, saaksid teha õiglase faktipõhise pakkumise või hüvitada kahju. Ükski osapool ei või enne selle teabe edastamist algatada vahekohtumenetlust. Vaidlused, mis on seotud selle teate piisavusega, tuleb enne vahekohtumenetluse nõude esitamist lahendada pädevas kohtus. Kui osapool esitab selle teabe ja vaidlus ei lahene 60 päeva jooksul, võivad mõlemad osapooled pöörduda nõudega vahekohtusse.

10.1.3 Vahekohtumenetluse reeglid

Kui punktis 10.1.4 ei ole sätestatud teisiti, viib JAMS vahekohtu läbi vastavalt JAMS-i lihtsustatud vahekohtumenetluse eeskirjadele nõuete puhul, mis ei ületa 250 000 dollarit, ja JAMS-i üldistele vahekohtumenetluse eeskirjadele ja menetlustele nõuete puhul, mis ületavad 250 000 dollarit ja kehtivad vahekohtumenetluse algatamise ajal, välja arvatud kõik eeskirjad või menetlused, mis reguleerivad või lubavad ühishagisid. Kõik JAMS-is läbi viidud vahekohtumenetlused toimuvad individuaalselt ühe vahekohtuniku ees ja neid ei konsolideerita teiste isikute nõuetega. Kui ükski esitatud hagi või vastuhagi ei ületa USD 25 000 (ilma advokaaditasude nõueteta), lahendatakse vaidlus ainult dokumentide esitamise ja hindamisega, välja arvatud juhul, kui vahekohtunik leiab kaaluka põhjuse istungi pidamiseks. Mõlemad osapooled võivad vahekohtule esitada ettepanekuid teha otsus selle osapoole kasuks, sealhulgas teha piiranguteta ettepanekuid nõuete rahuldamata jätmiseks või kiirmenetluseks, ja vahekohtunik kohaldab selliste ettepanekute käsitlemiseks Ameerika Ühendriikide föderaalse tsiviilkohtumenetluse (Federal Rules of Civil Procedure) norme. Vahekohtunikul, ja mitte ühelgi föderaal-, osariigi- või kohalikul kohtul või agentuuril, on ainuõigus lahendada kõik vaidlused, mis tulenevad käesolevate tingimuste või privaatsusavalduse tõlgendamisest, kohaldatavusest, jõustatavusest või vormistamisest, või on nendega seotud, sealhulgas mis tahes nõuetest, et kogu või osa neist tingimustest või privaatsusavaldusest on tühine või tühistatav, olenemata sellest, kas nõue kuulub vahekohtumenetluse alla või on seotud kohtuvaidlusest loobumisega. Vahekohtunikul on õigus anda mis tahes kohtukaitse, mis oleks kohtus seaduse või erapooletuse alusel kättesaadav. Vahekohtuniku otsus on kirjalik ja pooltele siduv ning selle võib esitada kohtuotsusena mis tahes pädeva jurisdiktsiooni kohtus.

Vahekohtumenetluse algatamiseks käesoleva lõigu 10.1.3 alusel peate tegema järgmist: (a) esitama vahekohtule nõude, mis sisaldab nõude kirjeldust ja hüvitatava kahju suurust (vahekohtumenetluse nõude koopia leiate aadressilt www.jamsadr.com); (b) saatma kolm vahekohtu nõude koopiat, millele lisandub asjakohane esitamistasu, aadressile JAMS, Two Embarcadero Center, Suite 1500, San Francisco, California 94111; ja (c) saatma ühe vahekohtule esitatava nõude koopia Ancestryle aadressil Ancestry Legal Department, 1300 W Traverse Parkway, Lehi, UT 84043. Vahekohus võib toimuda maakonnas, kus te elate taotluse esitamise ajal. Lisaks nõustute teie ja nõustub Ancestry alluma Californias San Francisco maakonna föderaal- või osariigi kohtu isiklikule jurisdiktsioonile, et nõuda vahekohtumenetlust, peatada vahekohtumenetlus või kinnitada, muuta, tühistada vahekohtuniku poolt tehtud otsus või teha seda puudutav otsus.

Osapooled valivad vahekohtuniku vastastikusel nõusolekul. Kui osapooled ei suuda saavutada vastastikust nõusolekut vahekohtuniku valimiseks, valitakse vahekohtunik järgmiselt. JAMS annab igale osapoolele nimekirja, kus on üheksa (9) vahekohtunike paneelist valitud vahekohtunikku. Igal osapoolel on kümme (10) päeva nimekirjas olevate vastuvõetamatute nimede mahatõmbamiseks. Kui kõigi osapoolte esitatud nimekirjas on ainult üks ühine nimi, määratakse see isik vahekohtunikuks. Kui kõigi osapoolte esitatud nimekirjas on mitu ühist nime, eemaldavad osapooled JAMS-i hallataval telefonikonverentsil vaheldumisi nimekirjas olevaid ühiseid nimesid, nii et nõude esitaja eemaldab esimese nime, kuni jääb järele vaid üks nimi. Kui kõigi osapoolte esitatud nimekirjas pole ühist nime, koostab JAMS üheksast (9) vahekohtunikust koosneva lisanimekirja, eemaldavad osapooled JAMS-i hallataval telefonikonverentsil vaheldumisi nimekirjas olevaid nimesid, nii et nõude esitaja eemaldab esimese nime, kuni jääb järele vaid üks nimi. See isik määratakse vahekohtunikuks. Kui valitud isik ei saa seda ülesannet täita, väljastab JAMS veel ühe üheksast (9) isikust koosneva nimekirja ja kordab vaheldumisi eemaldamise protsessi.

Meie vastu algatatud vahekohtumenetluse eest peate maksma USD 250 või summa, mis vastab sel ajal kehtivatele JAMS-i reeglitele. Kui vahekohtunik leiab, et vahekohtumenetlus on mittemõistlik, tasub Ancestry kõik muud JAMS-i poolt esitatud tasud, sealhulgas esitamise tasud ning vahekohtuniku ja ärakuulamiskulud. Vastutate oma advokaaditasude eest ise, välja arvatud juhul, kui vahekohtu reeglid ja/või kohaldatavad seadused näevad ette teisiti.

10.1.4 Mitu nõuet

Kui 25 või rohkem üksikisikut teavitavad Ancestryt vaidluse algatamisest ja nende nõuded on sarnased ja need esitab sama üksikisikute õigusnõustaja või on nõuded üksikisikute vahel kooskõlastatud, siis juhul, kui nõuded lähevad edasi vahekohtusse, ei menetleta neid JAMS-i eeskirjade kohaselt JAMS-is, vaid Ameerika Arbitraažiliidus ("AAA"), nagu on sätestatud allpool.

Esimeses etapis viiakse läbi 12 vahekohtumenetlust vastavalt AAA tarbijavaidluste vahekohtu eeskirjadele, millest igaühes on üks vahekohtunik. Teiste isikute nõudeid, kes on esitanud sarnaseid nõudeid ja keda esindavad samad või kooskõlastatud advokaadid, ei esitata AAA-le enne nende esialgsete koondmenetluste ja allpool kirjeldatud üldise lepitusmenetluse lõpuleviimist. Kõiki kohaldatavaid aegumistähtaegu pikendatakse alates lõigus 10.1.2 kirjeldatud vaidlusest teatamise kuupäevast kuni käesoleva valimisprotsessi ja allpool kirjeldatud üldise lepitusmenetluse lõpuleviimiseni.

Ancestry õigusnõustaja ja nõudeid esitanud isikute nõustajad valivad kumbki 6 juhtumit, mis lähevad nendes individuaalsetes koondmenetlustes esimesena vahekohtumenetlusse. Iga neist 12 vahekohtumenetlusest viiakse läbi eri vahekohtuniku poolt. AAA esitab iga nimetatud 12 vahekohtu jaoks kavandatud vahekohtunike nimekirja. Kui pooled ei suuda kõnealuste nimekirjade alusel vahekohtunike suhtes kokkuleppele jõuda, on kummalgi poolel alates nimekirja edastamise kuupäevast 14 kalendripäeva aega, et kustutada kuni kaks vaidlustatud nime, nummerdada ülejäänud nimed eelistuse järjekorras ja tagastada nimekiri AAA-le. Seejärel nimetab AAA igast nimekirjast kõige kõrgemal kohal oleva allesjäänud sobivaima vahekohtuniku, kes juhatab kõiki 12 vahekohtumenetlust.

Pärast lõpliku kirjaliku otsuse langetamist igas nimetatud 12 vahekohtumenetluses osalevad Ancestry ja kõik isikud, kes on esitanud sarnaseid nõudeid ja keda esindavad samad või kooskõlastatud advokaadid, üldises lepitusmenetluses. Ancestry nõustaja ja sarnaseid nõudeid esitanud isikute nõustaja valivad ühiselt vahendaja. Juhul kui pooled ei suuda vahendaja suhtes kokkuleppele jõuda, esitavad Ancestry nõustajad ja sarnaseid nõudeid esitanud isikute nõustajad kumbki 4 võimalikku vahendajat, ja nende ettepanekute hulgas ei tohi olla ühtegi isikut, kes oli vahekohtunikuks 12 varasemas menetluses. Ancestry nõustaja ja sarnaseid nõudeid esitanud isikute nõustaja arvavad 8 vahendaja nimekirjast kordamööda isikuid välja, alustades sarnaseid nõudeid esitanud isikute nõustajast, kuni järele jääb üks vahendaja, kes hakkab vahendajana tegutsema. Vahekohtunikule esitatakse mõistuspärasekt anonümiseeritud versioonid kirjalikest vahekohtuotsustest, mis on tehtud igas 12 varasemas vahekohtumenetluses. Vahendustasu maksab Ancestry. Vahendusmenetluse lõpuleviimiseks on pooltel aega 90 päeva, välja arvatud juhul, kui pooled lepivad vastastikku kokku selle tähtaja pikendamises.

Juhul kui vahendusmenetlus ei lahenda kõiki nõudeid, võivad Ancestry või isikud, kes on esitanud sarnaseid nõudeid (ja kelle nõudeid ei rahuldatud esialgses menetluses), valida, kas jätkata kohtus või AAA individuaalses vahekohtumenetluses. Kui Ancestry otsustab kohtusse pöörduda, lähevad kõik juhtumid kohtusse. Kui Ancestry valib vahekohtumenetluse, võib iga üksikisik, kes on esitanud sarnaseid nõudeid (ja kelle nõudeid ei rahuldatud esialgses menetluses), ikkagi valida vahekohtumenetluse asemel kohtumenetluse. Kui üks osapooltest otsustab kohtusse pöörduda, tuleb need nõuded esitada Utah' osariigi pädevale kohtule. Vastavalt allpool toodud lõigule 10.1.5 ei esitata selliseid nõudeid, mis lähevad kohtusse, kollektiivse või esindusliku hagina.

Pädev kohus on volitatud jõustama käesolevat lõiku 10.1.4 ja vajaduse korral keelama vahekohtunõuete massilise esitamise Ancestry vastu, kui üks pool ei täida käesolevas lõigus 10.1.4 sätestatud menetlusi. Vastasel korral on vahekohtunikul, ja mitte ühelgi föderaal-, osariigi- või kohalikul kohtul või agentuuril, ainuõigus lahendada kõik vaidlused, mis tulenevad käesolevate tingimuste või privaatsusavalduse tõlgendamisest, kohaldatavusest, jõustatavusest või vormistamisest, või on nendega seotud, sealhulgas mis tahes nõuetest, et kogu või osa neist tingimustest või privaatsusavaldusest on tühine või tühistatav, olenemata sellest, kas nõue kuulub vahekohtumenetluse alla või on seotud kohtuvaidlusest loobumisega.

10.1.5 Ühishagide mitteesitamine

Seda sätet nimetatakse „ühishagidest loobumiseks“. Iga osapool nõustub, et kõik osapooled lahendavad vaidlusi teistega individuaalsel alusel ja ei esita nõuet hagejana või ühishagis osalejana ühishagis või esindushagis. Kui välja arvata lõigus 10.1.4 selgesõnaliselt sätestatud juhud, ei tohi ühegi isiku vaidlusi ühendada teise isiku vaidlustega. See säte kehtib nii vahekohtumenetluses lahendatavate vaidluste kui ka kohtus lahendatavate mis tahes vaidluste kohta vastavalt nende tekkimisele. Kui mis tahes kohus või vahekohtunik tuvastab, et selles punktis olev ühishagist loobumise säte on mingil põhjusel tühine või jõustamatu, või et vahekohtumenetlus saab jätkuda ühis- või esindushagi menetlemisega, tunnistatakse ülaltoodud sätted vahekohtumenetluse kohta täies ulatuses tühiseks ja loetakse, et osapooled ei jõudnud vahekohtuvaidluses kokkuleppele. Sellisel juhul tuleb vaidlust menetleda Utah’s asuvas pädevas föderaal- või osariigi kohtus, mitte vahekohtus.

Vahekohtuotsus ja seda kinnitav kohtuotsus kehtivad ainult selle konkreetse juhtumi suhtes ega ole üheski teises juhtumis kummagi poole jaoks siduv.

10.1.6 Eraldatavus

Kui otsustatakse, et mis tahes vahekohtukokkuleppe säte, mida pole ühishagist loobumise klauslis määratletud, on kas täielikult või osaliselt kehtetu, õiguslikult jõustamatu, ebamõistlik, tühine või tühistatav, ei mõjuta selline otsus ülejäänud vahekohtukokkuleppe kehtivust. Kõik ülejäänud sätted jäävad kehtima.

10.1.7 Selle peatüki muudatused

Ancestry teatab kolmkümmend (30) päeva ette kõigist selle peatüki sisu mõjutavatest muudatustest, postitades teenuste tingimuste muudatuste kohta teate, saates teile sõnumi või teavitades teid muul viisil, kui olete oma kontole sisse logitud. Muudatused jõustuvad kolmkümmend (30) päeva pärast nende postitamist teenustesse või teile saatmist.

Muudatused selles peatükis rakenduvad edasiulatuvalt ainult nõuete suhtes, mis tekivad pärast kolmekümnendat (30) päeva. Kui kohus või vahekohtunik otsustab, et allpeatükk "Selle peatüki muudatused" ei ole täitmisele pööratav ega kehtiv, eraldatakse see allpeatükk peatükist „Vaidlused, lahendamine, vahekohus ja ühishagist loobumine“ ning kohus või vahekohtunik rakendab esimest vahekohtu ja ühishagist loobumise peatükki pärast teie poolt teenuste kasutamise alustamist.

10.1.8 Kehtima jäämine

See vaidluste lahendamise, vahekohtumenetluse ja ühishagist loobumise peatükk jääb kehtima pärast teie konto sulgemist või teenuste lõpetamist.

10.2 Klientidele väljaspool Ameerika Ühendriike

Kui te olete EL-is baseeruv mittetarbijast klient või elate mis tahes kohas väljaspool Ameerika Ühendriike, siis te nõustute, et Iirimaa kohtutel on ainupädevus kõigi selle Leppega seotud vaidluste (lepingujärgsete või lepinguväliste) lahendamiseks.

10.2.1 Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi tarbijad

Kui olete Euroopa Liidu või Ühendkuningriigi tarbija, saate kasu selle riigi seaduste mistahes kohustuslikest sätetest, kus te elate, ja ükski selle leppe säte ei mõjuta teie tarbijaõigusi, mis põhinevad kohapealsete õigusaktide kohustuslikel sätetel. Anname teile õigusliku garantii, et teenus on seadusega kooskõlas teenuse osutamise ajal ja meie ja teie vahelise lepingu kehtivuse ajal. Selle õigusliku garantii alusel vastutame teenuse mittevastavuse eest ja teil võib olla õigus kasutada õiguskaitsevahendeid vastavalt teie kohalikele seadustele. Me teavitame teid nii palju, kui see on mõistlikult võimalik, mis tahes teenuse või mis tahes funktsiooni eemaldamisest, katkestamisest või peatamisest.

Kui te olete Euroopa Liidu tarbija, siis on teil õigus selle leppega seotud kohtumenetluse arutamiseks teie elukoha pädevas kohtus või Ancestry tegevuskoha pädevas kohtus Iirimaal. Kui te olete Ühendkuningriigi tarbija, on teil õigus algatada käesoleva lepinguga seotud kohtumenetlus Inglismaa ja Walesi pädevas kohtus ning te nõustute, et Inglismaa ja Wales on ainupädevuses kõigi käesoleva lepinguga seotud (lepinguliste või lepinguväliste) vaidluste puhul. Kui Ancestry nõuab oma õiguste teostamist teie kui tarbija vastu, saame me seda teha ainult teie elukoha kohtute jurisdiktsioonis. Eeltoodu põhjal ei piira mitte miski selles klauslis sisalduv Ancestry õigusi algatada täitemenetlusi mõnes teises jurisdiktsioonis või taotleda ajutiste meetmete, kaitsemeetmete või esialgse õiguskaitse kohaldamist teise jurisdiktsiooni kohtutes.

Teave Euroopa Liidu tarbijatele vastavalt määrusele 524/2013: Kui te olete Euroopa Liidu tarbija, annab Euroopa Komisjon teile õiguse vaidluse lahendamiseks EL-i vaidluste internetipõhise lahendamise platvormil (ODR), mis asub aadressil http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.3 Reguleeriv õigus

Kui kasutate teenuseid meie veebisaitidel Ameerika Ühendriikides, reguleerivad neid Tingimusi ja Teenuste kasutamist Utah’ osariigi ja võimalusel Ameerika Ühendriikide seadused. Te nõustute, et kõik nõuded, mis ei kuulu vahekohtule ja on esitatud Ameerika Ühendriikides, kuuluvad Utah’ osariigis asuvate kohtute ainupädevusse. Kui kasutate punkti 10.2.1 põhjal teenuseid meie veebisaitidel mujal kui Ameerika Ühendriikides, reguleerivad neid tingimusi Iirimaa seadused.

11. Muu

11.1 Muudatused

Võime muuta neid tingimusi mis tahes ajal ja oleme nõus teavitama ükskõik milliste materjalide muutmisest postitamisega teenustesse või e-kirja saatmisega. Materjalide muudatused jõustuvad kolmkümmend päeva pärast nende postitamist, erandiks on uute teenuste või õigusnõuetega muudatused, mis jõustuvad viivitamatult. Kui jätkate teenuste kasutamist, tähendab see muudetud tingimuste aktsepteerimist. Kui te ei nõustu muudatustega, peaksite peatama teenuste kasutamise ja võimalusel tühistama oma tellimuse.

11.2 Kogu leping

Need tingimused, sealhulgas kõik reeglid, juhised ja muud dokumendid, mis on siia viitena lisatud, sätestavad kogu lepingu teie ja Ancestry vahel seoses teenuste kasutamisega ning asendavad kõik varasemad lepingud, mis meil võivad olla seoses teenustega.

11.3 Õiguste ja kohustuste üleandmine

Jätame endale õiguse oma käesolevast lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi loovutada või üle anda. Kui Ancestry või mis tahes teenusepakkuja omandatakse või antakse üle teisele juriidilisele isikule (täielikult või osaliselt ja sealhulgas seoses pankroti- või sarnase menetlusega), on Ancestryl õigus jagada teie isikuandmeid ja kasutaja pakutavat sisu selle juriidilise isikuga. Te ei ilma Ancestry kirjaliku nõusolekuta loovutada ega üle anda oma käesolevatest tingimustest tulenevaid õigusi ega kohustusi. Nendel tingimustel ei ole kolmandast osapoolest kasusaajaid.

11.4 Eraldatavus

Välja arvatud siin sõnaselgelt sätestatud juhtudel, ei mõjuta nende tingimuste mistahes peatüki või punkti jõustamatus ülejäänud tingimuste jõustatavust.

11.5 Õiguste mitteloovutamine

Meie suutmatus käesolevate tingimuste mistahes säte jõustada ei tähenda meie sellest sättest tulenevatest õigustest loobumist ja me jätame endale kõik õigused, mis siinkohal pole teile sõnaselgelt välja toodud.

11.6 Kolmeteistkümneaastased ja nooremad alaealised

Ancestry ei otsi ega kogu teadvalt mis tahes isikuandmeid vahetult ükskõik kellelt, kes on alla 13 aasta vana, ja teeb äriliselt mõistlikke pingutusi selliste andmete eemaldamiseks meie süsteemidest.

11.7 Õiglase krediidiaruandluse seadus (Fair Credit Reporting Act)

Ancestry ei ole õiglase krediidi aruandluse seaduses („FCRA“) määratletud tarbijate aruandlusagentuur ja teavet, millele saate teenustes juurdepääsu, ei ole kogutud täielikult ega osaliselt tarbijaaruannete esitamise eesmärgil, nagu on määratletud. FCRA-s. TE EI TOHI KASUTADA TEENUSEID TINGIMUSENA (1) ISIKLIKU KREDIIDI VÕI KINDLUSTUSE SAAMISE VÕI TARBIJAKREDIIDI OLEMASOLEVATE KOHUSTUSTEGA SEOTUD RISKIDE HINDAMISEKS, (2) ERAISIKU HINDAMISEKS TÖÖLEVÕTMISEL, EDUTAMISEL, ÜLEVIIMISEL VÕI AMETIKOHAL HOIDMISEKS (SEALHULGAS MAJAPIDAMISTÖÖTAJATE, NAGU NÄITEKS LAPSEHOIDJATE, PUHASTUSTEENINDAJATE, LEPINGULISTE TÖÖTAJATE TÖÖLEVÕTMISEL) VÕI (3) MISTAHES MUUDEKS ISIKLIKEKS ÄRITEHINGUTEKS MUUDE ERAISIKUTEGA (SEALHULGAS KORTERI ÜÜRIMISEKS).

11.8 Ideede kooskõlastamata esitamise poliitika

Ancestry ei aktsepteeri, ei vaata läbi ega kaalu kooskõlastamata ideid või materjale (sealhulgas piiranguteta uute reklaamikampaaniate, uute soodustuste, uute toodete või tehnoloogiate, protsesside, materjalide, turundusplaanide või uute tootenimede kohta) peale nende, mida Ancestry ise on konkreetselt nõudnud. Palun ärge saatke kooskõlastamata ideid ja materjale Ancestryle ega ühelegi Ancestry töötajale. Kui te neid siiski saadate, siis te olete aru saanud ja nõustunud, et Ancestry käsitleb teie kooskõlastamata ideid ja materjale mittekonfidentsiaalsena ja mitteärilisena, ning et Ancestryl on piiramatud õigused nende ideede ja materjalide kasutamiseks ilma igasuguste lepingujärgsete või muude kohustuseta ja seda teile kompenseerimata.

 

Need tingimused liideti varasematest eraldiolevatest versioonidest. Teenuste suhtes kohaldatavate tingimuste varasemate versioonide vaatamiseks klõpsake siin.