Ancestry Gizlilik Beyanı

Geçerlilik Tarihi: 18 Eylül 2023

Değişikliklerin Özeti

Aşağıda bulunanlar, Ancestry’nin Gizlilik Beyanında yapılan en son değişiklikleri ve bu değişikliklerin sizi nasıl etkileyebileceğini özetlemektedir. Özellikle:

 • California Gizlilik Hakları Yasası (“CPRA”), Virginia Tüketici Verileri Koruma Yasası (“VCDPA”), diğer ABD yasaları ve düzenlemeleri ve Brezilya Genel Veri Koruma Yasası (“LGPD”) gerekliliklerine daha çok uyum sağlamak için ifade ekledik;
 • Uluslararası askeri tarih markamız olan Forces War Records’u Ancestry’nin Gizlilik Beyanına dâhil ettik;
 • Hesapların mülkiyetini uygun şekilde atamamıza yardımcı olması için AncestryDNA Test Kiti Kaydı ile bağlantılı olarak doğum yılı yerine artık doğum tarihi topladığımızı açıkladık ve
 • Şeffaflığı ve okunabilirliği desteklemek için Gizlilik Beyanı boyunca değişiklikler yaptık.

Ancestry olarak, gizliliğiniz en önde gelen bir önceliğimizdir. Ancestry, Kişisel Bilgilerinizin (aşağıda tanımlanmaktadır) iyi bir yöneticisi olmaya, onları sorumlu şekilde ele almaya ve idari, teknik, kurumsal ve fiziksel koruma önlemleri ile güvene almaya kararlıdır.

Verileriniz söz konusu olduğu zaman dürüst, dolaysız ve şeffaf olmaya inanırız. Bu bakımdan, Ancestry üç kılavuz ilkeyi izler:

 • Şeffaflık. Topladığımız ve işlediğimiz Kişisel Bilgiler hakında şeffaf olmak için çok çalışırız.
 • Sadelik. Daha bilgilendirilmiş tercihler yapmanıza yardımcı olmak amacıyla gizlilik uygulamalarımızı açıklamak için anlaşılması kolay bir dil kullanmaya çalışırız.
 • Kontrol. DNA Verileriniz (aşağıda tanımlanmaktadır) dâhil olmak üzere bize sağladığınız Kişisel Bilgiler ve bu bilgilerin nasıl kullanıldığı, paylaşıldığı ve saklandığı ile ilgili kontrolü size veririz.

 

Hizmetlerimizi Kullandığınız Zaman

Biyolojik Örneklerinizin ve DNA Verilerinizin kontrolünü elinizde tutarsınız ve bu Gizlilik Beyanında açıklanan şekilde onları yönetebilir, silebilir veya imha edebilirsiniz. Hizmetlerimizi kullanırken kendiniz veya aileniz hakkında beklenmedik gerçekler keşfedebilirsiniz. Keşifler yapıldıktan sonra bunları iptal edemeyiz.

Bu Gizlilik Beyanı, aşağıdakiler dâhil olmak üzere Ancestry web siteleri, hizmetleri ve bu Gizlilik Beyanına bağlantı veren mobil uygulamalarını kapsamaktadır: Ancestry®, AncestryDNA®, Fold3®, Newspapers.com™, Archives®, We Remember®, Forces War Records ve Find a Grave®. Bu Gizlilik Beyanında bu web sitelerine, hizmetlere ve mobil uygulamalara “Ancestry” diyoruz.

ABD’li Müşteriler. ABD Sakini Ek Gizlilik Beyanı, California, Colorado, Connecticut, Utah ve Virginia’dakiler dâhil ABD sakinleri için geçerli olan ek ayrıntılar içermektedir.

ABD Dışı Müşteriler. Ancestry Ireland Unlimited Company Kişisel Bilgilerinizin veri sorumlusudur ve Bölüm 8’de haklarınız ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

 

İçindekiler Tablosu

 
1.   Giriş
2.   Hesap Oluşturma ve Ancestry Hizmetleri ile Etkileşiminiz
3.   Ancestry Sizden Hangi Kişisel Bilgileri Toplar?
4.   Ancestry, Hizmetleri Kullanımınız Yoluyla Hangi Bilgileri Toplar?
5.   Diğer Kaynaklardan Topladığımız Bilgiler
6.   Ancestry Kişisel Bilgilerinizi Nasıl Kullanır?
7.   Hangi Bilgileri Paylaşırız, Bunları Ne Zaman Paylaşırız ve Alıcılar Kimlerdir?
8.   Kişisel Bilgileriniz ile İlgili Haklarınız ve Seçenekleriniz
9.   Saklama Uygulamalarımız Nelerdir?
10.   Kişisel Bilgilerimi Nasıl Silebilirim?
11.   Güvenlik
12.   Uluslararası Veri Aktarımları
13.   Bu Beyanda Yapılan Değişiklikler
14.   AB Sakinlerinin Kişisel Bilgilerinin İşlenmesi için AB Genel Veri Koruma Düzenlemesi Kapsamındaki Yasal Dayanaklar
15.   Veri Sorumlusunun Kimliği ve İletişim Bilgileri
16.   ABD Sakini Ek Gizlilik Beyanı (yalnız California, Colorado, Connecticut ve Virginia’lı müşteriler)
17.   Avustralya Ek Gizlilik Beyanı
18.   Brezilya Ek Gizlilik Beyanı

 

1.  Giriş

Web sitelerini, mobil uygulamaları ve hizmetleri (toplu olarak “Hizmetler” olarak anılmaktadır) sağlamak ve iyileştirmek için, Bölüm 3’te daha ayrıntılı olarak açıklandığı gibi sizi doğrudan veya dolaylı olarak belirleyebilecek olan bilgiler olan "Kişisel Bilgileri" toplarız, depolarız ve işleriz. Kişisel Bilgiler adınızı, e-posta adresinizi, adresinizi veya Genetik Bilgileriniz dâhil olmak üzere sizinle makul olarak ilişkilendirilebilecek olan herhangi bir bilgiyi içerir. Bu Gizlilik Beyanı, Kişisel Bilgilerinizi toplama, depolama ve işleme uygulamalarımızı ve bazı işleme türlerine itiraz etme hakkı dâhil olmak üzere bunları Hizmetlerimiz dâhilinde yönetmek için size sağladığımız kontrolleri açıklamaktadır. Bu Gizlilik Beyanı, tarayıcı çerezlerini ve benzer izleme teknolojilerini kullanımımızı açıklayan Çerez Politikamızı içermektedir.

Vefat etmiş olan kişiler hakkındaki bilgiler bu Gizlilik Beyanı kapsamında Kişisel Bilgi değildir.

 

2.  Hesap Oluşturma ve Ancestry Hizmetlerini Kullanımınız

Bir Ancestry hesabı oluşturduğunuz zaman, bu Gizlilik Beyanında açıklanan şekilde Kişisel Bilgilerinizi (bir AncestryDNA testi yaptırmış olmanız durumunda Genetik Bilgileriniz dâhil) toplayacağız, işleyeceğiz ve paylaşacağız.

 

3.  Ancestry Sizden Hangi Kişisel Bilgileri Toplar?

Sizden aldığımız ve topladığımız Kişisel Bilgi türleri, Hizmetleri nasıl kullandığınıza bağlıdır. Hizmetleri Ancestry Şartlar ve Koşullarımıza uygun olarak sağlamak için belirli Hesap Bilgilerine gerek duyarız ve bunlar olmadan Hizmetlerimizi size sağlayamayız.

Bilgi Kategorisi Açıklama
Hesap Bilgileri
 • Adınız (zorunludur);
 • Bir e-posta adresi (zorunludur);
 • Sizin oluşturacağınız bir parola (zorunludur);
 • Belirli Ancestry markaları Ancestry’ye adınız ve e-posta adresiniz ve profil fotoğrafınız gibi Kişisel Bilgilerinizi sağlayan Facebook, Google ve Apple gibi üçüncü taraf oturum açma hizmetlerini destekleyebilir ve
 • Bir telefon numarası verebilirsiniz ve böylece (i) AncestryDNA test sonucu durumu hakkında sizi bilgilendirebiliriz; (ii) Ancestry Üye Hizmetleri (“Üye Hizmetleri”) ile iletişime geçtiğiniz zaman size yardımcı olabiliriz, (iii) çok faktörlü kimlik doğrulamasını etkinleştirmenize olanak verebiliriz.
Kredi Kartı/Ödeme Bilgileri

Ücretsiz bir deneme için kayıt yaptırdığınızda veya Ancestry aboneliği veya AncestryDNA test kiti gibi bir ürün veya hizmet satın aldığınızda kredi kartı numaranız, fatura ve gönderim adres(ler)iniz gibi ödeme ve fatura etme bilgileri.

AncestryDNA Test Kiti Kayıt Bilgileri Bir AncestryDNA test kitini kaydettiğiniz zaman şunları toplarız:
 • AncestryDNA test kitinizle ilişkili olan kayıt kodu;
 • Size doğumda atanan cinsiyet ve
 • Doğum tarihiniz.
Profil Bilgileri

Bir kullanıcı profili oluşturduğunuz zaman sağladığınız bilgileri (örneğin bir profil resmi, adınız, kullanıcı adınız, biyografiniz, yaşınız, konumunuz ve bağlı hesap kullanıcı adlarınız) toplarız. Ancestry kullanıcı profili bilgileriniz başka kullanıcılar (Şartlar ve Koşullarımızda tanımlanmaktadır) tarafından görülür durumdadır; dolayısıyla gizliliğinizi korumak için bu bilgileri sınırlı tutma ve gerçek adınızdan farklı bir kullanıcı adı kullanma seçeneklerini göz önünde bulundurun.

Sizin İçeriğiniz

Aile ağaçları, fotoğraflar, ses/video kayıtları, öyküler, kayıt notları, yorumlar, mesajlar ve Ancestry’ye sağlanan geri bildirimler dâhil olmak üzere Hizmetlere gönüllü olarak kattığınız içerik aracılığıyla Kişisel Bilgi toplarız.

Genetik Bilgiler İş ortağı laboratuvarlarımızda örneğinizden DNA’yı ayrıştırırız ve makine tarafından okunabilecek ve size bir etnik köken tahmini ve Genetic Communities® önerileri sağlamak üzere işlediğimiz DNA verilerine (“DNA Verileri”) dönüştürürüz. DNA Verilerinizi aynı zamanda size DNA veri tabanımızdaki diğer kullanıcılarla yakınlığınız ve belirli biyolojik, psikolojik veya davranışsal kişilik özelliği ile ilişkili bazı genetik belirteçler veya saç kalınlığı, göz rengi gibi başka özellikler ve tercihler ve sağlık ile ilgili kişilik özellikleri hakkında portalımız üzerinden bilgi sağlamak için işlemekteyiz.

DNA Verileriniz ve etnik köken tahminleri, Genetik Topluluklar önerileri, kişilik özellikleri ve genetik akraba eşleşmeleri gibi bunlardan türetilen her türlü bilgi Kişisel Bilgidir ve “Genetik Bilgi” olarak ifade edilmektedir.

Örneğiniz ve Ayrıştırılan DNA’nız. Ne bir AncestryDNA test kiti kullanarak bize sağladığınız örnek ne de örneğinizden ayrıştırılan DNA (birlikte “Biyolojik Örnekler” olarak anılacaktır) bu Gizlilik Beyanı Kapsamında Kişisel Bilgi değildir. Biyolojik Örneklerinizin tercihinize bağlı olarak gelecekteki testler için biyolojik bankamızda saklanmasına izin verebilirsiniz. Araştırma için Bilgilendirilmiş İznimizi kabul ettiğiniz veya Biyolojik Örneğinizin başka testlerinin yapılmasına izin verdiğiniz takdirde ileride testler ve araştırma yapılabilir. Biyolojik Örneklerinizin depolanmasına izin vermezseniz bunları imha edeceğiz. Bölüm 8 ve 10 Biyolojik Örneklerinizi nasıl kontrol edebileceğinizi açıklamaktadır. Üye Hizmetleri ile iletişime geçerek Ancestry’nin Biyolojik Örneklerinizi imha etmesini talep edebilirsiniz. Kendi takdirimize bağlı olarak, kalite güvencesi gerekliliklerimizi karşılamadığına karar verdiğimiz Biyolojik Örnekleri imha edebiliriz.

Sağlıkla İlgili Bilgiler Ancestry, Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası (“HIPAA”) kapsamındaki bir kuruluş değildir ve sizin tarafınızdan sağlanan hiçbir veri HIPAA’ya tabi değildir veya onun tarafından korunmamaktadır.
İletişimleriniz Platformumuzdaki iletişim özellikleri sayesinde diğer kullanıcılarla iletişimlerinizi barındırır ve sürdürürüz. Aynı zamanda, diğer Hizmetlerimiz için Üye Hizmetleri veya destek ekipleri ile iletişime geçtiğinizde sesli ve görsel bilgiler (Üye Hizmetlerine yapılan aramaların kayıtları veya bir tüketici içgörüleri araştırmasına katıldığınızda kendi isteğinizle paylaştığınız bilgiler gibi) vasıtası ile dâhil olmak üzere bilgilerinizi toplarız.
Yarışmalar ve Promosyonlar Yürüttüğümüz veya sponsorluğunu üstlendiğimiz yarışmalara ve özel promosyonlara kendi isteğinizle katıldığınızda Kişisel Bilgiler toplarız ve bunların ayrıntıları katılım üzerine sağlanmaktadır.
Find a Grave Fotoğrafları ve Fotoğraf Gönüllüleri Find a Grave hizmetine yüklenen dijital fotoğrafların çekildiği yer, tarih ve saat dâhil olmak üzere fotoğraf ile ilişkili meta verileri Find a Grave aracılığıyla toplarız. Find a Grave için fotoğraf gönüllüsü olmayı tercih etmeniz durumda bize konumunuzu sağlarsınız ve bunu dilediğiniz zaman değiştirebilir ve kaldırabilirsiniz.
Koruma Altındaki Sınıflandırmalar ve Hassas Veriler Hizmetleri nasıl kullandığınıza bağlı olarak, cinsiyet, ırk veya etnik köken gibi bazı korunan sınıflandırmalar ile ilgili bilgileri toplarız. Örneğin, AncestryDNA hizmetlerini kullanırsanız etnik kökeni tahmin etmek için DNA örneğinizi kullanırız. Hizmetlere gönüllü olarak kattığınız içerikten, cinsel yönelim dâhil olmak üzere diğer hassas bilgiler anlaşılabilir.

Ancestry kullanıcısı olmayan kişiler ile ilgili olarak Ancestry tarafından işlenen Kişisel Bilgiler hakkında bilgi için lütfen buraya tıklayın.

 

4.  Ancestry, Hizmetleri Kullanımınız Yoluyla Hangi Bilgileri Toplar?

Bilgi Kategorisi Açıklama
Bilgisayar ve Mobil Cihaz Bilgileri

Ancestry, Ancestry’nin sitesinden önce ve sonra ziyaret ettiğiniz web sitesi dâhil olmak üzere Hizmetlerimize nasıl eriştiğiniz hakkındaki bilgileri toplar.

Ayrıca, aşağıdakiler gibi diğer teknik bilgilere ek olarak, İnternete erişmek için kullandığınız bilgisayarınızın, mobil cihazınızın veya proxy sunucusunun bulunduğu IP adresini toplarız:

 • Bilgisayarınızın işletim sistemi;
 • Web tarayıcınız;
 • Mobil cihazınızın işletim sistemi tarafından sağlanan mobil cihaz tanımlayıcısı ve mobil işletim sisteminiz ve
 • İnternet hizmeti sağlayıcınızın veya mobil operatörünüzün adı.

Ancestry, sizin izninizle cihazınızdan coğrafi konum bilgilerini toplar.

Çerezlerden ve Benzer Teknolojilerden Alınan Bilgiler Ancestry, bu Gizlilik Beyanının bir parçasını oluşturan Çerez Politikamızda açıklanan şekilde, pazarlama ve reklam iş ortaklarımız ile teknik entegrasyonların yanı sıra çerezler ve benzer teknolojiler kullanır. Uygulamalarımız ve size sağladığımız kontroller hakkında bilgi edinmek için lütfen Çerez Politikamıza bakın.
Sosyal Medya Özellikleri Aracılığıyla Paylaşılan Bilgiler

Hizmetler aracılığıyla örneğin Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram ve YouTube gibi sitelere yönlendiren “Paylaş”, “Gönder”, “Tweet”, “Pin” veya “Bizi Takip Edin” bağlantıları üzerinden sosyal medya ile etkileşimde bulunduğunuzda Ancestry, ilgili üçüncü taraftaki gizlilik ayarlarınıza bağlı olarak, bu etkileşimleri ve bu hizmetlerin bize sağladığı tüm hesap detaylarını toplayacaktır.

Bu özellikler ile etkileşimleriniz, ilgili üçüncü taraf şirketin gizlilik beyanı tarafından düzenlenir.

Bir Google veya Apple hesabı gibi sosyal ağ oluşturma hesabınızı kullanarak Ancestry Hizmetlerinde oturum açma seçeneğiniz bulunabilir. Gerekli izinleri verdiğiniz zaman, Ancestry’nin hesabınızı oluşturmak için kullanacağı sosyal ağ hesabınızdan sizin hakkınızda bilgi alacağız ve adınız, e-posta adresiniz ve profil fotoğrafınız gibi profilinizi oluşturacağız.

Hizmetleri Kullanmanızdan Elde Edilen Bilgiler Kayıtlar veya herkese açık soyağaçları hakkında arama yapmanız veya onlara erişmeniz, görüntülediğiniz sayfalar, tıkladığınız bağlantılar ya da ağacınıza kişiler eklemeniz gibi Hizmetleri kullanma şekliniz hakkında bilgiler toplarız; bu bilgileri örneğin arama önerilerinde bulunmak gibi yollarla daha iyi bir deneyim sağlamak için müşteri olarak siz ve ilgi alanlarınız hakkında ayrıntı çıkarımları yapmak amacıyla kullanırız.

 

5.  Diğer Kaynaklardan Topladığımız Bilgiler

Bilgi Kategorisi Kullanım Açıklaması
Herkese Açık ve Geçmişe Ait Kayıtlardan Elde Edilen Bilgiler Ancestry çeşitli kaynaklardan, genellikle gazeteler dâhil resmi kayıt kaynaklarından kayıtlar ve ayrıca doğum, ölüm, evlilik ve nüfus kayıtlarını toplamaktadır ve bunlar sizin ile ilgili Kişisel Bilgiler içerebilir. Herkese açık ve geçmişe ait kayıtlar, Ancestry dışı kullanıcılar ile ilgili Kişisel Bilgiler de içerebilir. Bu kayıtlar genellikle Ancestry abonelik Hizmetlerinin bir parçası olarak kullanıcılara sağlanmaktadır.
Üçüncü Taraflardan Alınan Bilgiler

Ayrıca üçüncü taraflardan da hakkınızda bilgi alırız. Örneğin, Hizmetleri ve teklifleri size göre kişiselleştirmek için, topladığımız verileri zaman zaman üçüncü taraflardan lisanslanan bilgilerle tamamlarız.

Hediye olarak bir abonelik veya AncestryDNA test kiti satın almanız durumunda, hediye işlemini tamamlamak ve alıcıyı bilgilendirmek üzere alıcının adı, gönderim adresi, e-posta adresi ve gerekli satın alma bilgilerini toplayacağız.

 

6.  Ancestry Kişisel Bilgilerinizi Nasıl Kullanır?

Bilgi Kategorisi Kullanım Açıklaması
Genel Olarak Kişisel Bilgiler Kişisel Bilgilerinizi Hizmetlerimizi sağlamak, kişiselleştirmek, iyileştirmek, güncellemek ve genişletmek için kullanırız. Buna aşağıdakiler dâhildir:
 • Hizmetlere erişiminizde kimlik doğrulaması yapmak ve Ancestry bilgi güvenliğini iyileştirmek;
 • Abonelikler, AncestryDNA hizmetleri ve diğer ürünler ve özellikler için ödemelerinizi işlemek;
 • Yeni Hizmetler oluşturmak ve mevcut Hizmetleri iyileştirmek;
 • Ancestry’nin veri tabanlarındaki verilere dayalı olarak soyağaçlarınızı oluşturmanıza yardımcı olmak ve bunlar hakkında içgörüler sağlamak;
 • Ürün geliştirme ve araştırma girişimlerinin kolaylaştırılmasının yanı sıra Hizmetlerde kullanım için anketler ve soru formları düzenlemek;
 • Bilimsel, istatistiksel ve geçmişe dönük araştırmalar yürütmek;
 • Hataları, dolandırıcılığı ve diğer suçları veya kötü niyetli faaliyetleri tespit etmek ve bunlara karşı koruma sağlamak ve
 • Şartlar ve Koşullarımızı uygulamak.
İletişimler Kişisel bilgileri aşağıdaki gibi durumlarda Hizmetler hakkında sizinle iletişim kurmak için kullanırız:
 • Üye Hizmetlerine ilettiğiniz sorguları yanıtladığımızda;
 • DNA eşleşmesi tarafından veya aile tarihçesi hizmetlerimiz sayesinde belirlenen potansiyel genetik akrabalarınız hakkında sizi bilgilendirdiğimizde (örneğin, veri tabanımızdaki olası atalar ile ilgili “Ancestry Hints®” veya AncestryDNA test sonuçlarınızdaki güncellemeler (örneğin, etnik köken tahmininiz ve Genetik Topluluklarınız;
 • Soyağacınızda bulunan ya da yakınlığınız olabilecek olan kişilerle ilgili olarak veri tabanımızdaki kayıtlar veya “ipuçları” hakkında sizi uyardığımızda;
 • Sizi Hizmetlerde yapılan değişiklikler ya da yeni Hizmetler konusunda bilgilendirdiğimizde;
 • Sizden Ancestry medya prodüksiyonlarına, reklamlarına, müşteri içgörüleri araştırmalarına veya müşteri tanıklıklarına katılmanızı istediğimizde ve
 • Teknik, güvenlik veya başka işletim sorunları hakkında size bilgilendirme yaptığımızda veya bunlara karşılık eylem talebinde bulunduğumuzda.
Bizim veya İş Ortaklarımızın Ürünlerinin ve Tekliflerinin Pazarlanması

Ürünlerimizi veya bizim veya iş ortaklarımızın tekliflerini pazarlamak için bazı Kişisel Bilgileri kullanırız (örneğin, üçüncü taraf kaynaklardan veya Ancestry’nin bölümlerinden (profil, ağaçlar vb.) elde edilebilen demografik bilgiler). Bu pazarlama faaliyetleri, ilgi alanlarınıza göre reklam sunulmasını da içermektedir.

Ancestry, Genetik Bilgilerinizi üçüncü taraf pazarlamacılar, sigorta şirketleri veya işverenler ile paylaşmamaktadır ve sizin ayrı açık izniniz olmadan Genetik Bilgilerinizi pazarlama veya kişiselleştirilmiş reklamlar için kullanmayacağız.

E-posta veya SMS ile almak için izin verdiğiniz pazarlama ile ilgili olarak, aldığınız herhangi bir e-postada bulunan abonelikten çıkma bağlantısını kullanarak, iletişim tercihlerinizi değiştirerek veya aldığınız pazarlama iletişimlerindeki talimatları izleyerek size pazarlama yapma şeklimizi kontrol edebilirsiniz. Ancestry’nin ilgili markaları için kontroller bunların ayarları aracılığıyla kullanılabilir ve burada listelenmektedir. Üçüncü taraf platformlarındaki reklamlar için yasal dayanağımız olarak kendi meşru menfaatlerimize dayanırız (lütfen bkz. Bölüm 7) ve pazarlama tercihlerinizi doğrudan ilgili platformlarda kontrol etmeniz gerekmektedir.

Genetik Bilgiler Ancestry, Genetik Bilgilerinizi aşağıdaki amaçlarla kullanmaktadır:
 • Sizin ve diğer kullanıcıların kendiniz, birbiriniz, muhtemel aile fertleriniz ve genetik akrabalarınız ve aile gruplarınız hakkında daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olmak üzere veri tabanımızdan etnik köken sonuçlarını, DNA eşleşmelerini (örneğin yakın veya geniş aile veya akraba olabileceğiniz başka kişiler) ve başka bilgileri iletmek;
 • DNA eşleşmesi gibi özellikler ve diğer ürün özellikleri aracılığıyla veri tabanımızdaki genetik akrabalarınız ile aranızda bağlantı kurmak ve bu kişiler hakkında daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olmak;
 • Size DNA’nızın ortaya çıkarabileceği kişilik özellikleri ve zindelik durumu hakkında portalımız üzerinden başka içgörüler sağlamak;
 • Ortak ataların ve aile geçmişiniz hakkındaki diğer ayrıntıların keşfedilmesinde size yardımcı olmanın yanı sıra soyağacınızı oluşturmanıza veya arkadaşlarınız ve aileniz ile bağlantı kurmanıza yardım etmek için ilgili sonuçları sağlamak;
 • Popülasyon ve etnik köken ile ilgili sağlık, zindelik, yaşlanma koşullarını veya fiziksel koşulları daha iyi anlamak üzere toplu duruma getirilmiş Genetik Bilgilerin incelenmesi;
 • Bilimsel, istatistiksel ve geçmişe dönük araştırmalar yürütmek ve
 • DNA ile ilgili mevcut ürünlerimizde özellikleri ve işlevselliği iyileştirmek, Ancestry hizmetleri genelinde müşteri deneyimini geliştirmek, laboratuvar süreçlerimizin ve teknolojimizin kalitesini iyileştirmek ve yeni ürünler ve hizmetler oluşturmak.

 

7.  Hangi Bilgileri Paylaşırız, Bunları Ne Zaman Paylaşırız ve Alıcılar Kimlerdir?

Ancestry bu Gizlilik Beyanında açıklanması veya ek izin vermeniz dışında bireysel Kişisel Bilgilerinizi (Genetik Bilgileriniz dâhil olmak üzere) üçüncü taraflar ile paylaşmaz. Bilgilerinizi kendi isteğimizle emniyet yetkilileri ile paylaşmayız. Ayrıca Genetik Bilgilerinizi, açık izniniz olmadan sigorta şirketleri, işverenler veya üçüncü taraf pazarlamacılar ile paylaşmayacağız.

Ancestry’nin ABD’ye özgü açıklamaları burada bulunabilir.

Aşağıda açıklanan durumlar, paylaşımın ne zaman gerçekleştiğini açıklamaktadır:

 
Bilgilerinizin Paylaşılabileceği Taraflar / Paylaşımın Gerçekleştiği Durumlar Açıklama
Ancestry Şirketleri

Hizmetlerimizi sağlamak ve iyileştirmek amacıyla bilgilerinizi Ancestry.com Operations Inc ve burada listelenen şirketler dâhil olmak üzere Ancestry şirketler grubu (“Ancestry Şirketleri”) içinde paylaşırız.

Kişisel ve Genetik Bilgilerinizi Ancestry’nin İrlanda merkezli şirketi ve Ancestry’nin ABD merkezli şirketleri arasında aktarabiliriz. Bu konu hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki Bölüm 12’ye bakın.

Sizin Paylaşmayı Seçebileceğiniz Diğer Kullanıcılar veya Diğer Kişiler

Hizmetleri kullanımınızın bir parçası olarak, bilgi eklemek veya Hizmetin tüm Kullanıcıları ile veya paylaşım işlevleri aracılığıyla belirli Ancestry kullanıcıları ve hatta Ancestry dışı kullanıcılarla bilgi paylaşma seçeneğine sahipsiniz. AncestryDNA gibi bazı Hizmetlerde ek paylaşım seçenekleri bulunabilir (aşağıya bakın).

Herkese açık profil(ler)inizdeki bilgiler ve herkese açık aile ağacı ayrıntıları diğer tüm kullanıcılar tarafından görülecektir. Varsayılan olarak, ağacınızdaki yaşayan insanların profilleri yalnızca sizin tarafınızdan ve ağacınızı “editör” olarak paylaştığınız veya ağacınızın yaşayan insanlarını görüntülemek için yetki verdiğiniz kişiler tarafından görülebilir. Hayattaki kişiler hakkında başka bilgiler, herkese açık bir medya galerisine dâhil edildikleri veya bu bilgileri ağacınızın dışında yayınlamayı seçtiğiniz takdirde görünür durumda olabilir.

Ancestry kayıtları veya başka bir kullanıcının içeriği ile nasıl etkileşimde bulunduğunuza bağlı olarak, örneğin, başka bir kullanıcının aile ağacına katkıda bulunursanız veya bir kayıt veya başka bir kullanıcının içeriği hakkında yorum yaparsanız, etkinliğinizi paylaşabilirsiniz. Hesap ayarlarınızda Son Görüntüleyiciler özelliği açıksa ağaç sahiplerine onların ağaçlarını ziyaret ettiğinizi gösterebiliriz. DNA eşleşmelerinizi görmeyi ve onların sizi görmesini tercih ettiğiniz takdirde, DNA eşleşmeleriniz sizin kullanıcı adınız, sizinle nasıl bir yakınlıkları olabileceği, DNA’nıza bir soyağacını bağlayıp bağlamadığınız ve tüm ya da yalnızca paylaşılan (tercih size aittir) bölgeler ve Genetik Topluluklar gibi belirli Kişisel Bilgileri görebilir. Size akrabalarla bağlantı kurmak veya aile bağlantıları hakkında bilgi edinmek için başka seçenekler sunulabilir.

Etnik köken bölgeleri, Genetik Topluluklar ve Kişilik Özellikleri gibi diğer DNA bilgilerini DNA eşleşmeleriniz ile karşılaştırabilirsiniz.

Aile tarihçenizin veya DNA deneyiminizin detaylarını Hizmetler dışında paylaşmanız durumunda, bu husus ile ilgili risk tamamen size ait olacaktır.

Hizmet Sağlayıcılar

Hizmetleri sağlarken ve pazarlarken başka şirketler ile çalışırız. Bunun bir sonucu olarak, bu şirketler kendi sistemlerinde Kişisel Bilgilerinizden bazıları dâhil olmak üzere verilerinize erişecek veya onları işleyecektir. Bu şirketler, yürürlükteki kanunlar ile tutarlı bir biçimde mahremiyet, veri güvenliği ve gizlilik konularını düzenleyen sözleşmeye dayalı yükümlülüklere tabidir. Bu şirketler ve erişime sahip olabilecekleri Kişisel Bilgiler şunlar içerir:

 • Laboratuvar iş ortakları (Biyolojik Örnekleriniz gibi);
 • AncestryDNA test kiti gönderim sağlayıcıları (ad, gönderim adresi ve telefon numarası gibi);
 • Ödeme işleyicileri (Ödeme Bilgileri gibi);
 • Bulut hizmetleri altyapı sağlayıcıları (Ancestry’nin web ve mobil hizmetleri ve bulut tabanlı hizmetleri; verilerin hepsi bulut hizmeti sağlayıcılarımızın elinde bulunur);
 • Biyolojik banka tesisleri (Biyolojik Örnekler ve AncestryDNA testi kit kodu gibi);
 • Pazarlama analizi ve tüketici araştırmaları, dolandırıcılığın önlenmesi ve güvenlik konularında bize yardım eden sağlayıcılar (e-posta adresi gibi);
 • İletişim altyapı sağlayıcıları (ad ve e-posta adresi gibi) ve
 • Telefonla destek veya anket araçları gibi bazı Üye Hizmetleri işlevlerini sağlamamızda bize yardımcı olan sağlayıcılar (Hesap Bilgileri ya da ad ve e-posta adresi gibi).
Analiz ve Reklam İş Ortakları Analiz ve reklam amaçları için üçüncü taraf iş ortakları ile çalışırız. Bu sağlayıcılar belirli Kişisel Bilgileri toplayarak ve paylaşarak reklamları, ilgi alanlarınıza uygun şekilde daha iyi kişiselleştirmemize yardımcı olmaktadır. Bunlar ayrıca reklam kampanyalarının etki düzeyini ölçmemize yardımcı olmaktadır ve size sizin ile daha çok ilgili olan reklamlar sunmak için kullanılmaktadır.
Araştırma İş Ortakları ve Kimlikten Arındırılmış Veriler Kimlikten arındırılmış Genetik Bilgilerinizi araştırma iş ortakları ile yalnızca bize Araştırma için Bilgilendirilmiş İzin aracılığıyla açık izninizi verdiğiniz zaman paylaşırız. Araştırma için Bilgilendirilmiş İzni kabul etmediğiniz takdirde verileriniz üçüncü taraf araştırmacılar ile paylaşılan verilere dâhil edilmeyecektir. Bu gibi kimlikten arındırılmış tüm genetik bilgilerin ve fenotip bilgilerinin araştırma amaçları için üçüncü taraflarla paylaşılması Federal Düzenlemeler Yasasının 45. Maddesinin 46. Bölümüne (Bölüm 46.101 ile başlayan) uygun olarak yapılmaktadır.

Araştırma ortakları arasında bilimsel araştırmaları ve belirli rahatsızlıkların tedavi edilmesi, teşhisi ve öngörülmesi için ilaç, tıbbi cihaz veya ilgili materyalleri geliştirme araştırmalarını yürüten veya destekleyen ticari ya da kâr amacı gütmeyen kuruluşlar yer almaktadır. Bazı durumlarda, araştırma düzenlemesinde bir araştırma ortağının veya Ancestry’nin mali bir çıkarı olabilir. Araştırma iş ortaklarımızın listesi burada bulunabilir.

Emniyet Yetkilileri

Ancestry, devlet veya adliye kurumlarına veya kolluk kuvvetlerine kendi isteği ile hiçbir tür veri sağlamaz. Kullanıcılarımıza yasa kapsamında en geniş kapsamlı korumayı sağlamak için, Ancestry’nin müşteri verilerine erişmek isteyen tüm devlet kurumlarının geçerli bir yasal süreci izlemesini şart koşarız. Emniyet yetkililerinin suçları soruşturmak veya insan kalıntılarının kimliğini belirlemek için Hizmetleri kullanmasına izin vermeyiz.

Kişisel Bilgilerinizi emniyet yetkililerine açıklamaya zorlanmamız durumunda, kanun kapsamında yasaklanmadığı durumlar haricinde, size önceden bildirimde bulunmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Şeffaflık için, Ancestry, sitelerimiz genelinde kullanıcı verileri için emniyet yetkililerinin ilettiği geçerli talep sayısını belirttiğimiz bir Şeffaflık Raporu oluşturmaktadır.

Diğer Yasal veya Düzenleyici Süreçler Aşağıdakiler için makul olarak gerekli olduğunu düşünmemiz durumunda Kişisel Bilgilerinizi paylaşabiliriz:
 • Geçerli yasal süreçlere (ör., celpler, müzekkereler) uymak;
 • Şartlar ve Koşullarımızı yürürlüğe koymak veya uygulamak;
 • Hizmetlerin güvenliğini veya bütünlüğünü korumak veya
 • Ancestry’nin, çalışanlarımızın veya kullanıcılarımızın haklarını, mülkiyetini veya güvenliğini korumak.
Ancestry’nin Satın Alınması Hâlinde Ancestry’nin veya işletmelerinin satın alınması veya devredilmesi hâlinde (iflas ya da benzer süreçler ile ilişkili şekilde gerçekleşen durumlar dâhil) Kişisel Bilgilerinizi, satın alan ya da iktisap eden taraf ile paylaşabiliriz. Yeni kuruma aktarılan Kişisel Bilgileriniz için bu Gizlilik Beyanındaki vaatler geçerli olmaya devam edecektir.
Toplu Duruma Getirilmiş Veriler Ancestry, Hizmetlerin ya da pazarlama süreçlerimizin bir parçası olarak veya bizim ya da araştırma iş ortaklarımızın yayınladığı bilimsel yayınlarda kullanıcı bilgilerini toplu duruma getirilmiş, kimlikten arındırılmış bir biçimde açıklar. Örneğin, bir Eyalette belirli bir coğrafi bölgeden veya ülkeden gelen göçmen yüzdesini belirtebiliriz. Söz konusu açıklama asla Kişisel Bilgi içermeyecektir ve bunların kimliğini tekrar belirlemeyeceğiz.

 

8.  Kişisel Bilgileriniz ile İlgili Haklarınız ve Seçenekleriniz

Tüm kullanıcılar (Şartlar ve Koşullarımızda tanımlandığı gibi) 1) bize hangi Kişisel Bilgileri verdikleri hakkında bir rapor talep etmek, 2) DNA Verilerinin ya da soyağaçlarının kopyasını indirmek ve 3) soyağaçlarını, AncestryDNA testi sonuçlarını veya hesaplarını silmek için çevrim içi araçlarımızı kullanabilir.

Ek olarak, EUEEA’nın GDPR’si, Birleşik Krallık GDPR’si ve Brezilya’nın LGPD’si gibi bazı veri gizliliği yasaları insanlara onların Kişisel Bilgileri ile ilgili belirli haklar sağlamaktadır. Örneğin:

Erişme/Bilme Hakkı. topladığımız ve açıkladığımız Kişisel Bilgilerinizin kategorileri dâhil olmak üzere Kişisel Bilgilerinize erişmeyi talep etme ve belirli bilgilerin kopyasını alma hakkına sahip olabilirsiniz. Bir kopya talep etmek için bu adım-adım talimatları izleyin. DNA Verilerinizin kopyasını istiyorsanız bu adım-adım talimatları izleyin. Soyağaçlarınızın bir kopyasını almak istiyorsanız bu adım-adım talimatları izleyin.

Tashih/Düzeltme Hakkı. Hakkınızdaki yanlış Kişisel Bilgileri tashih etmemizi ya da düzeltmemizi talep etme hakkına sahip olabilirsiniz.

Sildirme Hakkı. Belirli durumlarda, geçerli gerekçe bulunması durumunda ve yürürlükteki kanuna tabi olarak, Kişisel Bilgilerinizi kısıtlamamızı (herhangi bir aktif işlemeyi durdurma) veya silmemizi talep etme hakkınız bulunmaktadır. Kişisel Bilgilerinizin nasıl silineceği hakkında bilgi almak için Bölüm 10’a bakın.

İtiraz Etme Hakkı. Söz konusu faaliyetler sizin bir birey olarak haklarınızı ve özgürlüklerini etkilediği takdirde kendi meşru çıkarlarımız için işleme faaliyetlerine itiraz etme hakkına sahip olabilirsiniz. Ayrıca, Kişisel Bilgilerinizin belirtilmiş bir amaç için işlenmesine izin verdiğiniz zaman, iznin geri çekilmesinden önce izin temelinde yapılmış işlemenin yasallığını etkilemeksizin izninizi herhangi bir zamanda geri çekebilirsiniz. Verilerinizin bu amaçla herhangi bir şekilde daha fazla işlenmesini durduracağız.

Kısıtlama Hakkı. Örneğin, işlemenin yanlış verilere dayandığına veya yasal bir şekilde işlenmediğine inandığınız zaman Kişisel Bilgilerinizi işlememiz üzerinde bir kısıtlama talep etme hakkına sahipsiniz.

Veri Taşınabilirliği Hakkı. Belirli Kişisel Bilgilerinizi başka bir veri sorumlusuna iletilebilecek bir biçimde alma hakkına sahip olabilirsiniz.

Şikâyet Etme Hakkı. İrlanda Veri Koruma Komisyonuna (Şikâyetlerin ele alınması, Bireyler İçin Soruşturmalar ve Yaptırım | Veri Koruma Görevlisi) veya ikamet edilen ülkedeki herhangi bir başka yetkili denetim makamına şikâyette bulunma hakkına sahipsiniz.


Aşağıda açıklanan araçları kullanarak ya da Ancestry ile iletişime geçerek bu haklarınızı kullanabilirsiniz. Bu bilgilere erişim için ayrıntılar ve seçenekler Bölüm 15’te belirtilmektedir.

Tür Seçenekler
Ancestry Ancestry’ye sağladığınız Kişisel Bilgilere (e-posta adresiniz, kullanıcı adınız, profil bilgileriniz vb.), gizlilik ayarlarının aşağıdaki bölümlerinden dilediğiniz zaman erişebilir ve bunları güncelleyebilirsiniz: Ancestry’de oluşturduğunuz herhangi bir soyağacı için gizlilik ayarlarının nasıl yönetileceğini öğrenmek için Ağaç Ayarlarınızı ziyaret edebilirsiniz veya buraya tıklayabilirsiniz.
İlgili Markalar Ancestry, Hizmetler genelinde gizliliğinizi korumanızı kolaylaştırmak için çalışmaktadır. İlgili markalarımız için gizlilik ayarlarınızı buradan yönetebilirsiniz.
Mobil Uygulamalar Ayrıca Ancestry ve Find a Grave uygulamaları gibi mobil uygulamalarımızda bulunan ayarları kullanarak bilgilerinizi kontrol edebilirsiniz.
Reklam Size hedeflenmiş reklamlar sunmak için ilgi alanlarınız ya da davranışlarınız hakkında veriler toplamak üzere çerezler ve benzer izleme teknolojileri ve üçüncü taraf pazarlama ve reklam iş ortakları ile entegrasyonlar kullanırız. Ayarlarınızı Çerez Politikamızda açıklanan şekilde değiştirebilirsiniz. “İzlememe Yok” hakkında bilgi için lütfen Çerez Politikamıza bakın.
Soyağacı Bilgilerini İndirme Ancestry, Ağaç Ayarlarınızda, soyağacı bilgilerinizi standart GEDCOM soyağacı dosya biçimi ile indirmenize olanak sağlar. Bunun nasıl yapılacağını buradan öğrenin.
DNA Verilerini İndirme DNA Verilerinizi içeren bir dosya indirebilirsiniz. DNA Verilerinizi indirmeniz durumunda, bu husustaki tüm risk size ait olacaktır. Nasıl yapılacağı ve DNA Verilerini indirme işleminize nelerin dâhil olduğu hakkında daha fazla bilgi için buraya gidin.

 

9.  Saklama Uygulamalarımız Nelerdir?

Ancestry Hizmetleri, temel olarak kişinin kendini keşfetme yolculuğunun bir seferlik bir etkinlik olmadığı, zaman içerisinde hatta belki de ömürler boyunca devam ettiği düşüncesine dayalıdır. Ayrıca ve özellikle ücret ödeyen veya abonelik satın alan abonelerimiz ve DNA müşterilerimiz bakımından, geçmişe dönük kayıtlardan ve DNA özelliklerinde oluşan koleksiyonumuzun sürekli olarak gelişmesi zaman içerisinde kullanıcılarımıza avantajlar ve içgörüler sağlayacaktır. Bunun bir sonucu olarak, saklama uygulamalarımız, kullanıcılarımız bizi verilerinin silinmesini veya hesaplarının kapatılmasını istedikleri konusunda bilgilendirene kadar kullanıcı hesaplarını sistemimizde saklayarak bu sürekli değeri yansıtmaktadır.

Bilgi Kategorisi Saklama Dönemi
Hesap ve Profil Ancestry, hesabınızı ve profilinizi oluştururken verdiğiniz Kişisel Bilgileri siz hesabınızı silene kadar saklayacaktır.
Soyağacı Soyağaçlarının nesiller boyunca önem taşıması nedeniyle, Ancestry size sürekli erişim olanağı, güncellenmiş özellikler ve soyağacınızı geliştirme olanağı sağlamak için soyağacı verilerinizi saklayacaktır. Soyağacı verileriniz, siz soyağacınızı veya hesabınızı silene kadar saklanır.
DNA

Ancestry, sürekli olarak güncellenen özellikler, her geçen gün daha da detaylandırılan etnik köken tahminleri ve iyileştirilmiş bölgeler ve topluluklar ve ayrıca DNA Verilerinize dayalı diğer yeni özellikler dâhil olmak üzere satın aldığınız (veya hediye edilen) özellikleri ve işlevleri size sağlamak için DNA Verilerinizi saklamaktadır. DNA Verileriniz, siz AncestryDNA testi sonuçlarınızı veya hesabınızı silene kadar saklanır.

Bir AncestryHealth müşterisi olmanız halinde, AncestryHealth laboratuvarı iş ortaklarımız, DNA Verilerinizi ve test sonucunu en az yedi yıl boyunca ya da eyalet kanunu ve Klinik Laboratuvar İyileştirmeleri Kanununun (CLIA) ve Amerikan Patologlar Koleji (CAP) tarafından onaylanmış laboratuvarlar için geçerli kılavuz ilkelerin gerektirdiği süre boyunca saklamak zorundadır.

İlgili Markalar Bazı ilgili markalarımız (AncestryDNA, Fold3, Forces War Records, Newspapers.com™, Archives, We Remember ve Find a Grave) kendi hesap oturum açma özelliklerine sahiptir ve hesabınızı ve profilinizi oluştururken verdiğiniz Kişisel Bilgileri, siz bunları silmemizi istediğinizi belirttiğiniz zamana kadar, size Hizmetleri sürekli ve güncel olarak sağlamak için gereken şekilde saklayacaktır.
Kullanım Bilgileri Kullanım bilgilerini (ör. siteye ziyaretler) kişilik bilgilerinden arındırılmış ya da toplu duruma getirilmiş bir biçimde saklarız. Bu bilgiler toplu duruma getirildikten sonra Kişisel Bilgi olmaktan çıkar ve kullanıcı silme taleplerine tabi olmaz.

 

10.  Kişisel Bilgilerimi Nasıl Silebilirim?

Kişisel Bilgilerinizi Ancestry’den dilediğiniz zaman silebilirsiniz.

Bilgi Kategorisi Nasıl Silinir
Kişisel Bilgiler

Kişisel Bilgilerinizi Ancestry’den bu talimatları izleyerek silebilirsiniz.

Başka kullanıcılar ile bilgi paylaştıysanız (örneğin; soyağacınızı herkese açık hâle getirerek ya da DNA Sonuçlarınızı doğrudan diğer kullanıcılarla paylaşarak), Ancestry diğer kullanıcıların saklamış olabileceği ve yalnızca diğer kullanıcı ile irtibata geçerek silmelerini istemeniz durumunda kaldırılabilecek olan bilgi kopyalarını kaldıramayacaktır.

Lütfen bilgilerin bağlı arşiv kayıtlarından silinmesi ile ilgili her türlü talebi ilgili arşiv kurumuna yönlendirin.

Kişisel Bilgilerin elimizde bulundurduğumuz kayıtların arama yapılabilecek dizinlerinden kaldırılmasına yönelik talepleri, yasalara uygun bir biçimde, her vakaya ayrıca yaklaşarak ele alacağız.

Ancestry kullanıcısı olmayan kişiler ile ilgili olarak Ancestry tarafından işlenen Kişisel Bilgiler hakkında bilgi için lütfen buraya tıklayın.

Genetik

Ancestry’nin DNA Verilerinizi silmesini talep etmeniz durumunda tüm türetilen Genetik Bilgiler (etnik köken tahminleri, genetik akraba eşleşmeleri vb.) dâhil olmak üzere tüm Genetik Bilgileri 30 gün içinde üretim, geliştirme, analiz ve araştırma sistemlerimizden sileceğiz.

Biyolojik Örneklerinizin imha edilmesini talep etmek için Üye Hizmetleri ile iletişimine geçmeniz gerekmektedir. Araştırma için Bilgilendirilmiş İznimizi kabul etmiş olmanız hâlinde, Genetik Bilgilerinizi aktif ya da tamamlanmış araştırma projelerinden kaldıramayacağız ancak yeni araştırma projelerinde kullanmayacağız.

Genel Kişisel Bilgilerinizin üretim, geliştirme, analiz ve araştırma sistemlerimizden silinme sonrasında bunların yedekleme sistemlerimizden silinmesinde bir miktar gecikme olabilir. Laboratuvar iş ortaklarımız da, bazı verilerin saklanmasını gerektiren ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından yönetilen Klinik Laboratuvar İyileştirmeleri Değişiklikleri düzenlemeleri gibi kanunlara veya yönetmeliklere uymak için bizden aldıkları bilgileri saklayabilir. Ancestry, aynı zamanda, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek (emniyet yetkililerinin talepleri dâhil), anlaşmazlıkları çözümlemek, güvenliği korumak, sahtekârlığı ve suistimali önlemek ve ayrıca vergi, ödeme sektörü, menkul kıymetler ve klinik düzenleyici uyum gerekliliklerine uymak için belirli bilgileri makul olarak gerekli olan şekilde saklar.
İlgili Markalar Bilgileri ilgili markalarımızdan (Fold3, Forces War Records, Newspapers.com™, Archives, We Remember ve Find a Grave) silmek için ilgili markada bizimle iletişime geçerek Kişisel Bilgilerinizin ilgili hizmetten silinmesini talep edebilirsiniz. Bazı Hizmetlerde ayrıca ilgili hizmetin hesap ayarları menüsünden erişilebilecek ve buradan görüntülenebilecek olan bir çevrim içi talep formu bulunabilir.

 

11.  Güvenlik

Ancestry, idari, fiziksel ve teknik koruma önlemleri kullanarak müşterilerimizin Kişisel Bilgilerini korumak için geliştirilmiş kapsamlı bir bilgi güvenliği programına sahiptir.

Kullanılan belirli güvenlik tedbirleri, toplanan Kişisel Bilgilerin hassasiyetine dayalıdır. Kontrolümüz altında olan Kişisel Bilgileri (Genetik Bilgiler dâhil) uygunsuz erişim, kaybolma, kötüye kullanma veya değiştirmeye karşı korumak için tedbirlerimiz bulunmaktadır.

Ancestry güvenlik ekibi, güvenlik ve gizlilik uygulamalarımızı düzenli olarak gözden geçirir ve sistemlerimizin ve Kişisel Bilgilerinizin bütünlüğünün sağlanmasına yardımcı olmak üzere gerekli olan şekilde bunları geliştirir.

Kişisel Bilgileri (Genetik Bilgiler dâhil) şifrelemek için güvenli bir sunucu yazılımı kullanıyoruz ve yalnızca güvenlik standartlarımızı karşılayan ve bunlara bağlı kalan güvenlik şirketleriyle birlikte çalışırız. Verilerde kaybolma, kötüye kullanma veya değiştirme yaşanmayacağını garanti edemeyecek olsak da bu durumu önlemek üzere makul düzeyde çaba gösteririz.

Ayrıca, güçlü parolalar kullanarak ve kendi bilgisayarınız veya cihazınızı izinsiz kullanılmaya karşı koruyarak Kişisel Bilgilerinize izinsiz erişime karşı korumanız da önemlidir.

 

12.  Uluslararası Veri Aktarımları

Biz küresel bir işletmeyiz ve Kişisel Bilgilerinizi Amerika Birleşik Devletleri, İrlanda, Birleşik Krallık ve Fransa dâhil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere kendi ülkenizin dışındaki ülkelere aktaracağız. AEA, İsviçre veya Birleşik Krallık dışında kalan ülkeler, bulunduğunuz ülkedeki ile aynı seviyede veri koruması sunmayabilir. Kişisel ve Genetik Bilgilerinizi Amerika Birleşik Devletleri’nde işlemek üzere Ancestry’nin İrlanda merkezli şirketi ve Ancestry’nin ABD merkezli şirketleri arasında aktardığımızda, Standart Sözleşme Maddeleri gibi etkili olduğu kabul edilmiş aktarım mekanizmalarına dayalı olarak hareket ederiz.

 

13.  Bu Beyanda Yapılan Değişiklikler

Bu Gizlilik Beyanını herhangi bir zamanda değiştirebiliriz ancak size değişiklikleri gözden geçirme ve Hizmetleri kullanmaya devam etmek isteyip istemediğinize karar verme fırsatı sağlamak için bu Gizlilik Beyanında yaptığımız esaslı değişiklikler konusunda sizi Hizmetlerde, web sitelerimizde bildirimde bulunmak ya da size bir e-posta göndermek gibi yollarla önceden belirgin bir biçimde bilgilendireceğiz.

Ayrıca, bu Gizlilik Beyanında yapılan ve esaslı olmayan değişiklikler ile ilgili olarak Hizmetlerde veya web sitelerimizde bildirimde bulunarak ya da size bir e-posta göndererek yürürlük tarihi itibarıyla sizi bilgilendireceğiz.

Herhangi bir değişikliğe karşı çıkmanız halinde Bölüm 10’da açıklanan şekilde hesabınızı silebilirsiniz.

 

14.  AB Genel Veri Koruma Düzenlemesi Kapsamında AB Sakinlerinin Kişisel Bilgilerinin İşlenmesi için Yasal Dayanaklar

AB/AEA ve Birleşik Krallık kanunları kapsamında, Kişisel Bilgilerinizi işleme amaçlarımızı ve bu işlemenin yasal dayanaklarını belirtmemiz gerekmektedir. Ancestry, Kişisel Bilgilerinizi ve Genetik Bilgilerinizi toplamak ve işlemek için bir dizi yasal dayanağa dayalı olarak hareket etmektedir. Yasal dayanaklarımızın ayrıntılarını burada görebilirsiniz.

 

15.  Veri Sorumlusunun Kimliği ve İletişim Bilgileri

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Müşteriler

Amerika Birleşik Devletleri’nde ikamet ediyorsanız, verilerinizin kullanılmasından ve Kişisel Bilgilerinizle ilgili taleplere yanıt verilmesinden Ancestry.com Operations, L.P., Ancestry.com Operations Inc. ve Ancestry.com DNA, LLC sorumludur.

 

  E-posta Adresi Posta Adresi
Amerika Birleşik Devletleri’nde Bulunan Kullanıcılar İçin [email protected] Ancestry.com Operations, L.P.
Attn: Privacy Office
153 Townsend Street, Suite 800
San Francisco, CA 94107
US Eyalet Gizlilik Talepleri [email protected] Geçerli Değil
California Yetkili Temsilci Desteği [email protected] Geçerli Değil

 

Amerika Birleşik Devletleri Dışındaki Müşteriler

Amerika Birleşik Devletleri dışında ikamet ediyorsanız, veri sorumlunuz Ancestry Ireland Unlimited Company olacaktır.

Amerika Birleşik Devletleri dışındaki kullanıcılar, İrlanda Veri Koruma Komisyonu ya da yerel Veri Koruma Yetkilileri ile iletişime geçebilir.

 

  E-posta Adresi Posta Adresi
Amerika Birleşik Devletleri Dışında Bulunan Kullanıcılar için [email protected] Ancestry Ireland Unlimited Company
Attn: Privacy Office
52-55 Sir John Rogerson’s Quay
Dublin D02 NA07
İrlanda

 

Ancestry Müşterileri için. Bizimle nasıl iletişime geçeceğiniz hakkında ayrıntılı bilgi için buraya tıklayabilir veya sohbet yoluyla sorular gönderebilirsiniz.

Emniyet Yetkililerinin Talepleri. Emniyetten gelen bilgi talepleri Ancestry’nin Emniyet Yetkilileri Kılavuzuna uygun olmalıdır.

 

16.  ABD Sakinleri için Ek Gizlilik Beyanı

Ancestry, California, Colorado, Connecticut, Utah, Virginia ve diğer ABD sakinleri için geçerli olan bu ABD Sakinleri için Ek Gizlilik Beyanını (“ABD Beyanı”), 2018 yılının California Tüketici Gizliliği Yasası (“CCPA”), Colorado Gizlilik Yasası (“CPA”), Connecticut Veri Gizliliği Yasası (“CTDPA”) ve Virginia Tüketici Verileri Koruma Yasası (“VCDPA”) kapsamındaki haklarınızı nasıl kullanabileceğiniz hakkında bilgi sağlamak için Gizlilik Beyanımıza bir ek olarak sağlamaktadır. Bu ABD Beyanı, aşağıdakiler dâhil olmak üzere tüm Ancestry web siteleri, hizmetleri ve bu ABD Beyanına bağlantı veren mobil uygulamalarını kapsamaktadır: Ancestry, AncestryDNA, Fold3, Forces War Records, Newspapers.com™, Archives, We Remember ve Find a Grave (metin genelinde topluca, geçerli olan şekilde “Ancestry” “biz” veya “bizim”). Bu beyan, Hizmetlerimizi kullanımınızdan ve bizimle etkileşimde bulunduğunuz diğer yollar aracılığıyla topladığımız Kişisel Bilgiler (yukarıda tanımlanmaktadır) için geçerlidir.

16.1  Kişisel Bilgi Kategorileri

Ancestry, aşağıdaki kategorilerdeki Kişisel Bilgileri toplamaktadır ve bu ABD Beyanının yürürlük tarihinden önceki 12 ay içinde toplamıştır:

 • Ad, kullanıcı adı, posta adresi, benzersiz kişisel tanımlayıcı, çevrim içi tanımlayıcı, IP adresi, mobil cihaz tanımlayıcınız, e-posta adresi, hesap adı, sürücü ehliyeti gibi tanımlayıcılar.
 • Kısım 1798.80 alt bölüm (e) içinde tanımlanan, mevcut bir kategoriye girmeyen kişisel bilgiler (fiziksel özellikler veya betimlemeler).
 • Geçerli eyalet veya federal yasa kapsamında koruma altındaki sınıflandırmaların özellikleri, örneğin, kendisi tarafından bildirilmiş doğumda atanan cinsiyet ve doğum tarihi. Bu ayrıca bize açıklamayı seçtiğiniz ve geçerli eyalet veya federal yasa kapsamında yasal olarak korunan sınıf olarak kabul edilen Sizin İçeriğinizi de içerir (Şartlar ve Koşullarımızda tanımlanan şekilde).
 • Satın alınan, edinilen veya değerlendirilen ürün veya hizmetler ya da diğer satın alım veya tüketim geçmişleri veya eğilimleri gibi ticari bilgiler.
 • Tarama geçmişiniz, arama geçmişiniz ve sitelerimiz ve reklamlarımız ile etkileşiminiz hakkındaki bilgiler gibi internet kullanımı bilgileri.
 • Cihazınızın veya bilgisayarınızın konumu ve fotoğrafın çekildiği yer, tarih ve saat dâhil olmak üzere Find a Grave hizmetine yüklenen dijital fotoğraflar ile ilgili meta veriler gibi coğrafi konum verileri.
 • Sesli, elektronik veya görsel bilgiler gibi duyusal veriler (ör. yüklediğiniz ses veya video kayıtları, Ancestry Üye Hizmetleri ile yaptığınız görüşmelerin kayıtları veya bizimle tüketici içgörüleri araştırması yaptığınızda gönüllü olarak açıkladığınız bilgiler).
 • Aile yakınlığını öne sürmek ve araştırma, ürün geliştirme ve pazarlama amaçlarıyla tüketici profilleri oluşturmak gibi Kişisel Bilgilerden türetilmiş çıkarımlar.
 • Hassas Kişisel Bilgiler, örneğin, hizmetleri nasıl kullandığınıza bağlı olarak, sürücü belgesi, hesap oturum açma bilgileri, ırksal veya etnik köken ve genetik veriler. Hassas Kişisel Bilgileri, Ancestry hizmetlerinin doğal bir parçası olan etnik köken tahmininiz, kişisel özellikleriniz ve Genetik Topluluklarınız gibi çıkarımlar dışında sizin hakkınızda çıkarımlar yapmak için kullanmayız veya açıklamayız.

Bazı bilgi kategorileri yalnızca belirli Hizmetlerimizi kullandığınız takdirde toplanır.

16.2  İş Amaçları

Ancestry, Bölüm 16.1’de açıklanan Kişisel Bilgi kategorilerini aşağıdaki iş amaçlarıyla kullanır:

 • Ancestry’nin Hizmetlerini sağlamak, kişiselleştirmek, iyileştirmek ve kapsamlarını genişletmek;
 • Sizinle Hizmetler hakkında iletişim kurmak;
 • Hizmetlerin güvenliğini ve bütünlüğünü korumaya yardımcı olmak ve
 • İlgi alanlarınıza dayalı olarak bizim veya iş ortaklarımızın sunduğu yeni ürün ve teklifleri pazarlamak.

16.3  Kişisel Bilgi Kaynaklarının Kategorileri

Ancestry, Bölüm 16.1’de açıklanan kategorilerdeki Kişisel Bilgileri aşağıdaki kaynak kategorilerinden toplamaktadır ve bu ABD Beyanının yürürlük tarihinden önceki 12 ay içinde toplamıştır:

 • Siz, kullanıcımız/ziyaretçimiz—bu Kişisel Bilgi kaynağı, İçeriğinizi (Şartlar ve Koşullarımızda tanımlandığı gibi) sağladığınız zaman dâhil olmak üzere Hizmetleri kullanımınıza bağlıdır;
 • Ancestry Şirketleri (Bölüm 7’de tanımlanmaktadır);
 • Herkese açık kayıtlar;
 • Geçmişe ait kayıtlar ve
 • Üçüncü taraflar.

16.4  Kişisel Bilgilerin İş Amaçları için Açıklanması

Ancestry, aşağıdaki üçüncü taraf kategorilerine bir iş amacı için ilgili Kişisel Bilgi kategorilerini açıklamaktadır ve bu ABD Beyanının yürürlük tarihinden önceki 12 ay içinde açıklamıştır:

Üçüncü Tarafların Kategorileri  Açıkladığımız Kişisel Bilgi Kategorileri
Diğer Ancestry Kullanıcıları (Kişisel Bilgilerinizi Ancestry’de açıklamış olmanız durumunda)
 • Tanımlayıcılar;
 • California Medeni Kanunu Kısım 1798.80(e)’de belirtilen kişisel bilgi kategorileri ve
 • Geçerli eyalet kanunu veya federal kanun kapsamında koruma altında olan sınıfların özellikleri.
Ancestry Şirketleri
 • Tanımlayıcılar;
 • California Medeni Kanunu Kısım 1798.80(e)’de belirtilen kişisel bilgi kategorileri;
 • Geçerli eyalet kanunu veya federal kanun kapsamında koruma altında olan sınıfların özellikleri;
 • Ticari bilgiler;
 • Makine tarafından okunabilen DNA verileri (yalnız Ancestry ile AncestryDNA arasında);
 • İnternet kullanımı bilgileri;
 • Coğrafi konum verileri;
 • Duyusal veriler ve
 • Çıkarımlar.
Hizmet Sağlayıcılar
 • E-posta adresi ve Ancestry tarafından oluşturulan benzersiz kişisel tanımlayıcılar (tüp kodu) gibi California Medeni Kanunu kısım 1798.80(e) kapsamında açıklanan kişisel bilgi kategorileri ve tanımlayıcılar;
 • Biyolojik Örnekler;
 • Geçerli eyalet yasaları veya federal yasalar kapsamında korunan sınıfların özellikleri (kendisi tarafından bildirilmiş doğumda atanan cinsiyet, doğum tarihi) iş ortağı laboratuvarlarımıza açıklanır;
 • Ticari bilgiler;
 • İnternet kullanımı bilgileri;
 • Coğrafi konum verileri;
 • Duyusal veriler ve
 • Çıkarımlar.
Araştırma Ortakları Araştırma iş ortaklarına nelerin açıklandığı hakkında bilgi edinmek için Araştırma için Bilgilendirilmiş İzin metnine başvurun; bunlar aşağıdakileri içerir:
 • Tanımlayıcılar;
 • California Medeni Kanunu Kısım 1798.80(e)’de belirtilen kişisel bilgi kategorileri;
 • Geçerli eyalet kanunu veya federal kanun kapsamında koruma altında olan sınıfların özellikleri;
 • Ticari bilgiler;
 • Makine tarafından okunabilen DNA verileri;
 • İnternet kullanımı bilgileri;
 • Duyusal veriler ve
 • Çıkarımlar.
Emniyet Yetkilileri veya Diğer Düzenleyici Kurumlar Kişisel Bilgilerinizi kendi isteğimizle emniyet yetkililerine veya düzenleyici kuruluşlara açıklamayız. Emniyet yetkililerine herhangi bir veri sağlamadan önce Bölüm 7’de açıklanan şekilde geçerli bir hukuki süreci gerekli tutarız. Hangi verilerin açıklanmış olduğunu görmek için altı ayda bir düzenlediğimiz Şeffaflık Raporuna bakın.

16.5  Açıklama ve Reklam Tercihleri

Ancestry, aşağıdaki üçüncü taraf kategorileri ile hedeflenmiş reklam için ilgili Kişisel Bilgi kategorilerini paylaşmaktadır ve bu ABD Beyanının yürürlük tarihinden önceki 12 ay içinde paylaşmıştır:

Üçüncü Tarafların Kategorileri  Açıkladığımız Kişisel Bilgi Kategorileri
Pazarlama Reklam İş Ortakları
 • Tanımlayıcılar;
 • Ticari bilgiler;
 • İnternet kullanımı bilgileri;
 • Çıkarımlar.

Bu Gizlilik Beyanında daha ayrıntılı açıklandığı gibi, reklamları ölçmek, hedeflemek ve sunmak dâhil olmak üzere çok çeşitli nedenlerle hizmet sağlayıcılarımız ve üçüncü taraf iş ortaklarımıza bilgi açıklamak için çerezler ve benzer izleme teknolojileri kullanırız.

Belirli ABD yetki bölgelerindeki yasalar kapsamında, Kişisel Bilgilerinizi çevrim içi hedeflenmiş reklamcılık amaçları için paylaşmamızı tercih dışı bırakma hakkına sahipsiniz. Çerez Politikamızı ziyaret ederek uygulamalarımız ve size sağladığımız kontroller hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz veya bu gibi paylaşımların belirli türlerini tercih dışı bırakabilirsiniz. Hedeflenmiş reklamcılıkla ilgili tercihlerinizi değiştirmek için lütfen Kişisel Bilgilerimi Satmayın veya Paylaşmayın/Hedeflenmiş Reklamcılığı Tercih Dışı Bırak sayfamızı veya bazı sitelerimizin alt bilgisinde bulunan “Kişisel Bilgilerimi Satmayın veya Paylaşmayın” bağlantısını ziyaret edin. Ancestry, Kişisel Bilgilerinizi başka amaçlar için satmaz veya paylaşmaz.

Bazı tarayıcılar veya eklentiler, https://globalprivacycontrol.org adresinden daha fazla bilgi edinebileceğiniz bir Global Gizlilik Kontrolü (GPC) kullanır. Sitemiz cihazınızdan bir GPC sinyali algıladığı takdirde bunu Kişisel Bilgilerinizin satılmasını veya paylaşılmasını tercih dışı bırakma ve hedeflenmiş reklamları tercih dışı bırakma talebi olarak yorumlayacağız. GPC aracılığıyla hedeflenmiş reklamları tercih dışı bırakırsanız veya Kişisel Bilgilerimi Satmayın veya Paylaşmayın/Hedeflenmiş Reklamcılığı Tercih Dışı Bırak sayfasında tercih dışı bırakma seçeneğini seçerseniz Kişisel Bilgileriniz temelinde özelleştirilmiş olmayan reklamları size yine de sağlayabiliriz.

Bu tercih dışı bırakma işlemleri tarayıcıya ve cihaza özgüdür. Ancestry Hizmetleri ile etkileşimde bulunduğunuz zaman akıllı telefonunuz, dizüstü bilgisayarınız veya tabletiniz gibi birden çok cihaz kullanırsanız izin seçeneklerinizi her cihazdan belirtmeniz gerekecektir. Tarayıcınızdaki önbellekten çerezleri temizlerseniz “Satmayın veya Paylaşmayın” tercihiniz silinir ve onu sıfırlamanız gerekir.

Ancestry, Genetik Bilgilerinizi üçüncü taraf pazarlamacılara, sigorta şirketlerine veya işverenlere satmaz veya onlarla paylaşmaz ve açık izninizi almadan Genetik Bilgilerinizi pazarlama veya kişiselleştirilmiş reklamlar için kullanmayacağız.

16.6  Haklarınızın Kullanılması

16.6.1  Bilme Hakkı. Hangi Kişisel Bilgileri topladığımızı, kullandığımızı, açıkladığımızı veya paylaştığımızı açıklamamızı talep etme hakkına sahip olabilirsiniz. Bu, sizin hakkınızda toplamış olduğumuz Kişisel Bilgi kategorilerini, Kişisel Bilgi kaynaklarının kategorilerini, Kişisel Bilgilerin toplanması açıklanması veya paylaşılması için iş amacını, Kişisel Bilgi kategorilerini açıkladığımız veya paylaştığımız üçüncü tarafların kategorilerini ve sizin hakkınızda toplamış olduğumuz belirli Kişisel Bilgi unsurlarını öğrenmeyi talep etme hakkını içermektedir.

Kendi adınıza bir öğrenme talebi gönderecekseniz, talebinizi çevrim içi ya da e-posta yoluyla iki şekilde iletebilirsiniz.

Bilme talebinizi Ancestry’ye çevrim içi göndermek için, hesap verilerinizi indirme ile ilgili bu adım-adım talimatları izleyin. Bu rapor DNA Verilerinizin veya soyağaçlarınızın kopyasını içermeyecektir. Soyağaçlarınızın bir kopyasını almak istiyorsanız bu adım-adım talimatları izleyin. DNA Verilerinizin kopyasını istiyorsanız bu adım-adım talimatları izleyin. DNA Verilerinizi indirmeniz durumunda, bu husustaki tüm riskin size ait olacağını lütfen dikkate alın.

İlgili markalarımız (AncestryDNA, Fold3, Forces War Records, Newspapers.com™, Archives, We Remember ve Find a Grave) için bilme talebinizi göndermek üzere her zaman ilgili marka üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz; bazı Hizmetler için ayrıca, ilgili hizmetin hesap ayarları menüsünden erişilebilen bir çevrim içi form bulunabilir (mevcut ise, iletişim bilgileri ve çevrim içi talep formu bağlantısı burada bulunmaktadır).

Bilme talebinizi e-posta yoluyla iletmek için usprivacyrequests@ancestry.com adresinden bize e-posta gönderin. Size verilerinizin bir kopyasını vermeden önce kimliğinizi doğrulamamız gerekmektedir. Kimlik ve mevcut adres kanıtı sağlamanızı isteyeceğiz (ör. sizden yalnızca, kimliğinizi ve adresinizi doğrulamak amacıyla kullanılacak olan resmi kimliğinizin kopyasını sağlamanız istenebilir).

CCPA/CPRA kapsamında bir “Yetkili Temsilci” olmanız ve kullanıcılarımızdan biri adına bir bilme talebi gönderecek olmanız durumunda Bölüm 16.6.3’e bakın.

16.6.2 Sime Hakkı. Kişisel Bilgilerinizi silmemizi talep etme hakkına sahip olabilirsiniz.

Kendi bilgilerinizi silmek için gerek çevrim içi olarak gerek e-posta ile talep gönderebilirsiniz. Kişisel Bilgilerinizin silinmesi için hesabınızı silmeniz gerekir ve bir hesap silme talebi tamamlandıktan sonra bu işlem geri alınamaz. Bilgileriniz (soyağaçları, kayıtlar, fotoğraflar ve DNA Verileri dâhil) kalıcı olarak silinecektir.

Silme talebinizi Ancestry’ye çevrim içi göndermek için hesabınızı silme ile ilgili bu adım-adım talimatları izleyin. İlgili markalarımızdan (AncestryDNA, Fold3, Forces War Records, Newspapers.com™, Archives, We Remember ve Find a Grave) silinme talebinizi göndermek üzere her zaman ilgili marka üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz; bazı Hizmetler için ayrıca, ilgili hizmetin hesap ayarları menüsünden erişilebilen bir çevrim içi form bulunabilir (mevcut ise, iletişim bilgileri ve çevrim içi talep formu bağlantısı burada bulunmaktadır).

Silme talebinizi e-posta yoluyla iletmek için usprivacyrequests@ancestry.com adresinden bize e-posta gönderin. Verilerinizi silmeden önce kimliğinizi doğrulamamız gerekmektedir. Kimlik ve mevcut adres kanıtı sağlamanızı isteyeceğiz (ör. sizden yalnızca, kimliğinizi ve adresinizi doğrulamak amacıyla kullanılacak olan resmi kimliğinizin kopyasını sağlamanız istenebilir).

CCPA/CPRA kapsamında bir “Yetkili Temsilci” olmanız ve kullanıcılarımızdan biri adına bir bilme talebi gönderecek olmanız durumunda Bölüm 16.6.3’e bakın.

16.6.3  Yetkili Temsilciler. Geçerli yetki bölgelerinde, ABD sakinleri bilme taleplerinde ve silme taleplerinde bulunmak için yetkili temsilcilerden faydalanabilir. Yetkili bir temsilciden faydalanmak için [email protected] adresinden bize e-posta gönderin. Bir talep için yetkili bir temsilci kullanmayı seçseniz bile aşağıdakileri sağlamak için yine de doğrudan bizimle çalışmanız gerekebileceğini lütfen dikkate alın:

 • Tüketicinin, yetkili temsilcinin tüketici adına hareket etmesine izin verdiğini belirttiği ve imzaladığı izin belgesi.
 • Tüketicinin kimliğinin doğrulanması (tüketici bu işlemi doğrudan bizimle gerçekleştirecektir). Kimlik ve adres kanıtı isteyeceğiz (ör. yalnızca kimliğinizi ve adresinizi doğrulamak amacıyla kullanılacak olan resmi kimliğinizin kopyası).

Rapor size Ancestry hesabınız üzerinden iletilecektir. Bu rapor tüketicinin DNA Verilerinin veya soyağaçlarının kopyasını içermez. Soyağaçlarını veya DNA Verilerini indirmek isterseniz Bölüm 16.6.1’e bakın.

16.6.4 Temyiz Hakkı. Yaşadığınız yere bağlı olarak, verilerinizi bilme veya silme talebiniz reddedildiği takdirde itiraz etme hakkınız olabilir. Bunu, [email protected] adresinden bizimle iletişime geçerek yapabilirsiniz.

16.6.5 Düzeltme Hakkı. Hakkınızda tuttuğumuz yanlış Kişisel Bilgileri düzeltme hakkına sahipsiniz. Bunu, Hesap Ayarlarını ziyaret ederek veya [email protected] adresinden bizimle iletişime geçerek yapabilirsiniz.

16.7  Satma. Hedeflenmiş reklamları tercih dışı bırakmak için lütfen Bölüm 16.5’e bakın.

16.8  Hassas Kişisel Bilgiler. Hakkınızda toplanan hassas kişisel bilgileri aşağıdakileri yapmak dâhil olmak üzere yalnızca Hizmetleri sağlamak için işleriz:

 • Hizmetlerin kalitesi ve güvenliğini korumak;
 • Hizmetleri iyileştirmek;
 • Güvenlik vakalarını algılamak;
 • Ancestry’ye yöneltilen kötü amaçlı, aldatıcı, hileli veya yasa dışı eylemlere karşı direnmek ve bunları kovuşturmak ve
 • Hesapları tutmak veya işletmek, müşteri hizmetleri sağlamak, siparişleri ve ticari işlemleri işlemek veya yerine getirmek, müşteri bilgilerini doğrulamak, ödemeleri işlemek, analiz hizmetleri sağlamak ve depolama sağlamak.

Bu hassas kişisel bilgileri ayrıca insanların fiziksel güvenliğini sağlamak için ve geçerli yasanın gerekli tuttuğu şekilde işleyebiliriz.

16.9  Ayrımcılık olmaması. Geçerli ABD gizlilik düzenlemeleri kapsamında haklarınızdan herhangi birini kullandığınız için size karşı ayrımcılık yapmayacağız.

16.10  California’nın Shine the Light Yasası. “Shine the Light” olarak bilinen California Medeni Kanunu Kısım 1798.83, California sakini olan kullanıcılara, önceki takvim yılında üçüncü tarafların doğrudan pazarlama amaçları için onlara hangi Kişisel Bilgilerin (varsa) gönderildiğini ve bu üçüncü tarafların adlarını ve adreslerini liste olarak talep etme ve bizden alma hakkı tanımaktadır. Yalnızca yılda bir kez talepte bulunulabilir ve talepler ücretsizdir. Kısım 1798.83 kapsamında, Ancestry halihazırda üçüncü taraflarla, onların doğrudan pazarlama amaçları için herhangi bir kişisel bilgi paylaşmamaktadır.

16.11  Yıllık Raporlama. Yıllık küresel Bilme Hakkı/Veri Sahibi Erişimi ve Silme Hakkı taleplerimizi görmek için buraya tıklayın.

16.12  Bizimle İletişime Geçin. ABD ile ilgili gizlilik politikalarımız ve uygulamalarımız hakkında sorularınız varsa lütfen usprivacyrequests@ancestry.com adresinden bizimle iletişime geçin.

16.13  Yardım için İşlemler. Çeşitli federal, eyalet ve yerel düzeydeki yasalar Kişisel Bilgilerinizi koruyabilir.

California Genetik Bilgi Gizliliği Yasasının (GIPA) ihlal edildiğini öne sürmek isteyen California sakinleri California Başsavcısına veya bölge savcısına şikâyette bulunabilir. 750.000’den çok mukimi olan şehirlerin mukimleri kendi belediye avukatlarına şikâyette bulunabilir ve tam zamanlı şehir savcıları bulunan şehirlerin mukimleri kendi şehir savcılarına şikâyette bulunabilir. Bölge avukatınıza, belediye avukatınıza veya şehir savcınıza şikâyette bulunmak istemeniz durumunda daha fazla bilgi için bunların yerel ofisleri ile iletişime geçin. Kişisel Bilgilerinin uygunsuz şekilde kullanıldığına inanan California sakinleri California Başsavcısına veya California Gizlilik Koruma Ajansına (CPPA) şikâyette bulunabilir.

Minnesota Genetik Bilgi Gizliliği Yasasının (GIPA) ihlal edildiğini öne sürmek isteyen Minnesota sakinleri Minnesota Ticaret Bakanlığına şuna göre şikâyette bulunabilir: Minn. Bölüm. §45.027.

2023 yılının Va. Yasası Ann. §59.1-593 ila §59.1-602 (genetik veri gizliliğine göre) hakkında bir ihlal iddiasında bulunmak isteyen Virginia sakinleri Virginia Başsavcısına şikâyette bulunabilir.

Kişisel bilgilerinin uygunsuz şekilde kullanıldığına inanan diğer eyaletlerin mukimleri kendi başsavcılarına şikâyette bulunabilir.

 

17.  Avustralya Sakinleri için Ek Gizlilik Beyanı

Kişisel Bilgilerinizin ele alınması bakımından Avustralya Gizlilik Yasası 1988 (Cth) (Gizlilik Yasası) geçerli ise aşağıdaki maddeler de geçerli olacaktır.

Genetik Bilgiler, Gizlilik Yasasında belirtildiği gibi “Hassas Bilgi” olarak kabul edilmektedir. Hakkınızdaki hassas bilgileri yalnızca yasa tarafından izin verilen şekilde toplayacağız, kullanacağız veya açıklayacağız, örneğin, bunu yapmak için izninizi aldığımız zaman veya yasa tarafından toplama gerekli tutulduğu veya buna izin verildiği zaman.

Bölüm 8 (Kişisel Bilgileriniz ile İlgili Haklarınız ve Seçenekleriniz) ile ilgili olarak, yetki bölgenizdeki ilgili gizlilik veya veri koruma düzenleyicisine şikâyette bulunma hakkına sahip olabilirsiniz. Ancak Kişisel Bilgilerinizi ele almamız hakkında herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa veya bu Gizlilik Beyanına veya yetki bölgenizdeki ilgili gizlilik yasasına uymamış olduğumuza inanıyorsanız Bölüm 15’teki bilgileri kullanarak önce bizimle iletişime geçmenizi takdirle karşılayacağız. Şikâyeti soruşturacağız ve varsa, hangi önlemi alacağımızı belirleyeceğiz.

 

18.  Brezilya Sakinleri için Ek Gizlilik Beyanı

Bu bölüm, aşağıdaki durumlarda geçerli olan 13.709/2018 Sayılı Yasa – Brezilya Genel Veri Koruma Düzenlemeleri ("LGPD") tarafından belirlenen hakları ve yükümlülükleri ele almaktadır:

 • Kişisel Bilgileri işleme işlemi Brezilya’da gerçekleşir;
 • Brezilya’da ürünler ve hizmet sunuyorsunuz veya
 • Kişisel Bilgiler Brezilya’da toplandığı zaman.

Bu yasa, kullanıcılara Bölüm 8’de açıklandığı gibi belirli haklar vermektedir. Bölüm 8’de sağlanan haklara ek olarak LGPD başka haklar da sağlamaktadır:

 • Sorumlunun veri paylaşmış olduğu kuruluşların bilgileri. Ancestry’den Kişisel Bilgilerin üçüncü taraflarla paylaşılması hakkında bilgi vermesini isteyebilirsiniz;
 • Gereksiz, aşırı veya yasaya aykırı şekilde işlenen verilerin anonimleştirilmesi, engellenmesi veya silinmesi. Yeterlilik ve gereklilik ilkeleri nedeni ile, Ancestry’den gereksiz, makul olmayan veya yasaya aykırı şekilde işlenen Kişisel Bilgileri anonimleştirmesini, engellemesini veya silmesini talep edebilirsiniz;
 • İznin İptal Edilmesi. Kişisel Bilgilerin işlenmesi için Ancestry’ye verilen İznin iptal edilmesini herhangi bir zamanda talep edebilirsiniz ve
 • Uygun Değilse Muameleye İtiraz. Kişisel Bilgilerin uygunsuz şekilde işlenmesine itiraz edebilirsiniz.
 • Bu haklardan herhangi birini kullanmak için lütfen Bölüm 8’e bakın.