Rättsliga grunder

Denna tabell innehåller information om de rättsliga grunder som Ancestry förlitar sig på för behandling av personuppgifter (enligt definitionen i vårt Integritetsmeddelande) enligt lagstiftningen i EU- och Storbritannien.

 

Ändamål Rättsliga grunder
1.  För att tillhandahålla våra Tjänster till dig behandlar vi dina Personuppgifter för att:
 • underhålla och uppdatera ditt Konto
 • behandla dina kreditkorts-/betalningsuppgifter när du tillhandahåller dem för att använda våra Tjänster eller köpa vårt DNA-test (inklusive för att skicka våra DNA-test)
 • kontakta dig om resultatet av ditt DNA-test, verifiering eller andra uppdateringar avseende ditt konto
 • dela uppgifter med tredjepartsleverantörer för att tillhandahålla Tjänsterna
 • svara på dina frågor till medlemstjänsterna.
Vi förlitar oss på avtalsenliga krav för att behandla dina Personuppgifter när så krävs för att vi ska kunna utföra den Tjänst du har begärt enligt våra Villkor.
2.  Din Genetiska information behandlas för att:
 • extrahera ditt DNA från din saliv och konvertera till maskinläsbar biometrisk data
 • tillhandahålla resultat om etnisk tillhörighet och befolkningsgrupper
 • tillhandahålla DNA-matchningar från vår databas för att hjälpa dig och andra användare att få veta mer om varandra, potentiella familjemedlemmar, såväl som dina genetiska släktingar
 • tillhandahålla information om genetiska markörer som förknippas med vissa biologiska, fysiologiska eller beteendemässiga egenskaper, såsom hårets tjocklek och ögonfärg, eller egenskaper som förknippas med ditt välbefinnande.

Vi förlitar oss på ditt uttryckliga samtycke för behandling av din Genetiska information. Du äger rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Observera att om du återkallar ditt samtycke till insamling och behandling av din Genetiska information, så påverkar inte det lagligheten av den behandling av dina Personuppgifter som skedde med ditt samtycke innan du återkallar det.

För att återkalla ditt samtycke, kan du radera uppgifterna från din kontoprofil eller dina släktträd, radera resultaten av ditt DNA-test eller radera ditt konto. Du kan återkalla ditt samtycke till att delta i vetenskaplig forskning i dina DNA-testinställningar om du godkände vårt Informerade samtycke till forskning i dina DNA-testinställningar.

3.  Delta i vetenskaplig forskning på Biologiska prover för att hjälpa till att främja forskning om mänsklig genetik, genealogi, antropologi och hälsa.

Med ditt uttryckliga samtycke kan forskning på ditt Biologiska prov utföras av AncestryDNA, en tredje parts forskare eller i samarbete mellan AncestryDNA och en tredje parts forskare. Detta kommer endast att utföras om du godtar vårt Informerade samtycke till forskning.

Ditt samtycke till att delta i denna forskning är helt frivilligt och krävs inte för att använda någon av våra Tjänster. Även om du samtycker till att delta i forskningen, kan du när som helst återkalla ditt samtycke, men dina uppgifter kommer inte att tas bort från pågående eller slutförd forskning.

4.  För att anpassa Tjänsterna för dig:

Vi samlar in uppgifter från dig och kan använda data som licensierats från tredje part för att anpassa Tjänsterna och våra erbjudanden till dig.

Berättigade intressen.

5.  Vi gör följande för att förstå, upprätthålla, utveckla och förbättra våra Tjänster:

 • känner till din inloggningshistorik så att vi kan utvärdera din interaktion med våra tjänster
 • behandlar register och liknande arkivinnehåll som erhållits från tredje parter för att tillhandahålla och förbättra Tjänsterna (vanligtvis från officiella registerkällor, inklusive dagstidningar, samt födelse-, död- och äktenskapsregister) som kan innehålla Personuppgifter som relateras till dig, offentliga och historiska register kan även innehålla Personuppgifter om användare som inte använder Ancestry, dessa register/arkiv är vanligtvis tillgängliga för användare som en del av ditt abonnemang på Ancestry-tjänsterna
 • behandlar Användarinnehåll som läggs till i våra Tjänster
 • tillhandahåller och utvecklar intressanta funktioner för våra användare
 • Samlar in information om hur du får tillgång till våra Tjänster, inklusive vilken webbplats du besökte före och efter Ancestrys webbplats
 • inhämtar information från dina interaktioner med oss på sociala medier
 • analyserar och annonserar våra Tjänster
 • genomför en samlad analys och utvecklar affärsinformation som gör det möjligt för oss att driva, skydda, fatta välgrundade beslut och rapportera om verksamhetens resultat
 • förmedlar Personuppgifter mellan våra Ancestry-koncernbolag för administrativa ändamål och för att tillhandahålla tjänsterna
 • förbättrar funktioner och funktionalitet i våra befintliga DNA-relaterade produkter, förbättrar kundupplevelsen för alla Tjänster, förbättrar kvaliteten på vår(a) laboratorieprocesser och -teknik och för att utveckla nya produkter och tjänster, inklusive Tjänster som är relaterade till välbefinnande.

Berättigade intressen.

6.  Samlar in geolokaliseringsinformation från din enhet.

Samtycke, enhetsbaserade behörigheter.

7.  Genomförande av vetenskaplig, statistisk och historisk forskning genom att:

 • studera sammanställd Genetisk information för att bättre förstå befolknings- och etnicitetsrelaterade hälsotillstånd, välbefinnande, åldrande eller fysiska tillstånd
 • lämna ut användarinformation i aggregerad form som en del av Tjänsterna, vår marknadsföring eller i vetenskapliga artiklar som publiceras av oss eller våra forskningspartner.

Berättigade intressen.

8.  Av säkerhetsskäl övervakar och analyserar vi dina Personuppgifter för att:

 • upptäcka och försvara oss mot bedräglig, otillåten eller olaglig aktivitet
 • upptäcka och skydda oss mot andra brottsliga eller skadliga aktiviteter.

Beroende på omständigheterna förlitar vi oss på följande rättsliga grunder:

 • för att uppfylla rättsliga skyldigheter
 • för att skydda vitala intressen
 • berättigat intresse – vi utför dessa aktiviteter för vårt och ditt berättigade intresse av att hålla vår webbplats och våra tjänster säkra.

I de fall där vi förlitar oss på berättigade intressen för behandlingen av dina Personuppgifter äger du rätt att invända mot sådan behandling (vilket innebär att du kan be oss att upphöra med den). Du kan använda dina sekretessinställningar för att kontrollera vissa av de sätt som vi behandlar dina data på. Du kan även kontakta oss med hjälp av uppgifterna som anges i vårt Integritetsmeddelande för att invända mot andra former av behandling.

9.  För reklam- och marknadsföringsaktiviteter kan vi använda dina Personuppgifter för att:

 • be dig att medverka i Ancestrys program, annonser eller användarberättelser
 • marknadsföra produkter och erbjudanden från oss via e-post och riktad reklam
 • lämna ut användarinformation i aggregerad form som en del av Tjänsterna, vår marknadsföring eller i vetenskapliga artiklar som publiceras av oss eller våra forskningspartner.

Vi förlitar oss på samtycke till e-postmarknadsföring och cookie-relaterad marknadsföring enligt vad som krävs enligt gällande lag. Beroende på omständigheterna förlitar vi oss också på berättigade intressen