Ancestry Adatvédelmi nyilatkozat

Hatálybalépés napja: 2024. január 17.

A változások összefoglalása

Az alábbiak ismertetik az Ancestry Adatvédelmi nyilatkozatának legújabb változásait, és azt, hogy a változások milyen hatással lehetnek Önre.

 • A platformunk biztonságának megőrzése érdekében olyan nyelvezetet adtunk hozzá, amely jobban elmagyarázza, hogy az Ön által feltöltött tartalmak hogyan kerülnek felhasználásra az Ancestry® Szolgáltatásokban, valamint az Ön felelősségét az ilyen tartalmakkal kapcsolatban.
 • Az AncestryDNS® egyezési szolgáltatáson belüli új funkciókkal, valamint a jövőben esetleg megjelenő AncestryDNS® funkciókkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos nyelvezetet adtunk hozzá.
 • A Szolgáltatások használatára vonatkozó feltételek tisztázása érdekében nyelvezeti kiegészítést adtunk hozzá.
 • A célzott hirdetésről való leiratkozásra vonatkozó fiókalapú választási lehetőségekkel kapcsolatos információkat adtunk hozzá.

Az Ancestry-nél az Ön adatvédelme elsődleges fontosságú. Az Ancestry elkötelezett amellett, hogy az Ön személyes adataival (az alábbi meghatározás szerint) megfelelően bánjon, felelősségteljesen kezelje, valamint adminisztratív, technikai, szervezési és fizikai óvintézkedésekkel védje őket.

Hiszünk abban, hogy őszintének, közvetleneknek és átláthatóaknak kell lennünk, ha az Ön adatairól van szó. E tekintetben az Ancestry három vezérelvet követ:

 • Átláthatóság. Keményen dolgozunk azon, hogy átláthatóak legyünk az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatokkal kapcsolatban;
 • Egyszerűség. Igyekszünk könnyen érthető nyelvezetet használni adatvédelmi gyakorlatunk leírásához, hogy segítsük Önt a tájékozott döntések meghozatalában; és
 • Ellenőrzés. Ön rendelkezhet az Ön által megadott személyes adatok, köztük a DNS-adatai (meghatározását lásd alább) felett, valamint azok felhasználásának, megosztásának és megőrzésének módjáról.

 

Amikor a Szolgáltatásainkat használja

Ön fenntartja a biológiai mintái és a DNS-adatai feletti ellenőrzést, valamint a jelen adatvédelmi nyilatkozatban leírtak szerint kezelheti, törölheti vagy megsemmisítheti őket. Szolgáltatásaink igénybevétele során váratlan tényeket fedezhet fel magáról vagy családjáról. Miután felfedezett valamit, azt nem tudjuk visszavonni.

Ez az Adatvédelmi nyilatkozat vonatkozik a jelen Adatvédelmi nyilatkozathoz kapcsolódó Ancestry weboldalakra, szolgáltatásokra és mobilalkalmazásokra, beleértve az Ancestry®; AncestryDNA®; Fold3®; Newspapers.com™; Archives®; We Remember®; Forces War Records™; és Find a Grave® szolgáltatásokat. A jelen Adatvédelmi nyilatkozatban ezeket a weboldalakat, szolgáltatásokat és mobilalkalmazásokat „Ancestry” néven említjük.

USA-beli ügyfelek. Az USA-beli lakosok kiegészítő adatvédelmi nyilatkozata az alábbiakban további részleteket tartalmaz a Kalifornia, Colorado, Connecticut, Utah és Virginia államokban élő USA-beli lakosok számára.

Nem USA-beli ügyfelek. Az Ancestry Ireland Unlimited Company az Ön személyes adatainak kezelője, és az alábbi 8. szakasz tartalmazza az Ön jogaira vonatkozó információkat.

 

Tartalomjegyzék

 
1.   Bevezetés
2.   Fiók létrehozása és az Ön kapcsolata az Ancestry szolgáltatásokkal
3.   Milyen személyes adatokat gyűjt Önről az Ancestry?
4.   Milyen információkat gyűjt az Ancestry a szolgáltatások használata során?
5.   Más forrásokból gyűjtött információk
6.   Hogyan használja fel az Ancestry az Ön személyes adatait?
7.   Milyen információkat osztunk meg, mikor osztjuk meg, és kik a címzettek?
8.   Az Ön személyes adataival kapcsolatos jogai és választási lehetőségei
9.   Melyek az adatmegőrzési gyakorlataink?
10.   Hogyan tudom törölni a személyes adataimat?
11.   Biztonság
12.   Nemzetközi adattovábbítások
13.   A jelen nyilatkozat módosítása
14.   Az EU általános adatvédelmi rendelete szerinti jogalapok az uniós lakosok személyes adatainak kezeléséhez
15.   Az adatkezelő személyazonossága és elérhetőségei
16.   További adatvédelmi nyilatkozat USA-beli lakosok számára (csak kaliforniai, coloradói, connecticuti és virginiai ügyfelek)
17.   Ausztrál Kiegészítő adatvédelmi nyilatkozat
18.   Brazil Kiegészítő adatvédelmi nyilatkozat

 

1.  Bevezetés

A webhelyek, mobilalkalmazások és szolgáltatások (együttesen: „Szolgáltatások”) biztosítása és fejlesztése érdekében „Személyes adatokat” gyűjtünk, tárolunk és egyéb módon kezelünk, amelyek olyan információk, amelyek közvetlenül vagy közvetve azonosíthatják Önt, ahogyan a 3. szakaszban részletezzük. A személyes adatok közé tartozik az Ön neve, címe, e-mail-címe és bármely olyan információ, amely észszerűen visszavezethető Önhöz, beleértve az Ön Genetikai adatait is. Az elhunyt emberekre vonatkozó információk nem minősülnek személyes adatnak a jelen adatvédelmi nyilatkozat értelmében. Ez az Adatvédelmi nyilatkozat ismerteti az Ön Személyes adatainak gyűjtésére, tárolására és egyéb módon történő kezelésére vonatkozó gyakorlatunkat, valamint az Ön számára a Szolgáltatásainkban történő kezelésükhöz biztosított ellenőrzési lehetőségeket, beleértve a bizonyos adatkezeléssel szembeni tiltakozáshoz való jogot is. A jelen Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza a Sütikre vonatkozó szabályzatunkat, amely ismerteti a böngészőben lévő sütik és hasonló nyomkövető technológiák használatát.

 

2.  Fiók létrehozása és az Ancestry szolgáltatások Ön általi használata

Amikor egy Ancestry-fiókot hoz létre, az Ancestry a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban leírtak szerint fogja gyűjteni, kezelni és megosztani az Ön személyes adatait (beleértve a genetikai adatait, ha Ön AncestryDNS-tesztet végzett vagy feltöltötte a DNS-adatait).

 

3.  Milyen személyes adatokat gyűjt Önről az Ancestry?

Az Öntől kapott és gyűjtött Személyes adatok típusa attól függ, hogy Ön hogyan használja a Szolgáltatásokat és ezeket az információkategóriákat az alábbiakban ismertetjük. Bizonyos számlainformációkra van szükségünk ahhoz, hogy a Szolgáltatásokat az Ancestry Általános szerződési feltételeinkkel összhangban nyújthassuk, és ezek nélkül nem leszünk képesek Szolgáltatásainkat az Ön számára biztosítani.

Információ-kategória Leírás
Fiókadatok
 • Az Ön neve (kötelező);
 • Egy e-mail-cím (kötelező);
 • Az Ön által létrehozott jelszó (kötelező);
 • Az Ancestry egyes márkái támogatják harmadik fél bejelentkezési szolgáltatásait, mint például a Facebook, a Google és az Apple. Ezek a szolgáltatások olyan személyes adatokat szolgáltathatnak az Ancestry számára, mint az Ön neve, e-mail-címe és profilképe; és
 • Ön megadhat egy telefonszámot, hogy (i) értesíthessük Önt az AncestryDNS-teszt eredményéről; (ii) segíthessünk Önnek, amikor kapcsolatba lép az Ancestry Tagsági ügyfélszolgálattal („Tagsági ügyfélszolgálat”), (iii) lehetővé tegyük, hogy engedélyezze a többfaktoros hitelesítést.
Hitelkártya/fizetési információk

Fizetési és számlázási információk, például a hitelkártyaszám, valamint a számlázási és szállítási cím(ek), amikor Ön ingyenes próbára regisztrál vagy vásárol, például Ancestry előfizetést vagy AncestryDNS-tesztkészletet.

AncestryDNS-tesztkészlet regisztrációjára vonatkozó információk Amikor egy AncestryDNS-tesztkészletet regisztrál vagy feltölti a DNS-adatait, a következőket gyűjtjük:
 • Az AncestryDNS tesztkészletéhez kapcsolódó regisztrációs kód (ha van ilyen);
 • Az Ön születésekor meghatározott neme; és
 • Az Ön születési dátuma.
Profiladatok

A felhasználói profil létrehozásakor megadott információkat gyűjtjük. Ezen információk közé tartoznak a profilkép, az Ön neve, felhasználóneve, életrajza, kora, helye és kapcsolódó fiók felhasználónevei. Az Ön Ancestry felhasználói profiljának adatai más felhasználók számára is láthatóak (az Általános szerződési feltételeinkben meghatározottak szerint), ezért magánéletének védelme érdekében fontolja meg ezen információk korlátozását és a valódi nevétől eltérő felhasználónév használatát.

Az Ön tartalma

Információkat gyűjtünk az Ön által a Szolgáltatásokhoz önkéntesen hozzáadott tartalmak révén, beleértve (i) a családfákat; (ii) családi emlékeket, például fényképeket, hang-/videófelvételeket és történeteket; (iii) feljegyzések magyarázatait, üzeneteket; (iv) és az Ancestry számára adott visszajelzéseket.

Genetikai adatok Amikor Ön elvégez egy AncestryDNS-tesztet, partnerlaboratóriumainkban DNS-t vonunk ki az Ön mintájából, és azt géppel olvasható DNS-adatokká („DNS-adatokká”) alakítjuk át. Bármely más DNS-tesztelési szolgáltatásból feltöltött, az Ön DNS-adatait tartalmazó fájl is DNS-adatnak minősül a jelen Adatvédelmi nyilatkozat értelmében. Az Ön DNS-adatait feldolgozzuk annak érdekében, hogy etnikai becslést és Genetic Communities® javaslatokat adhassunk Önnek. DNS-adatait azért is kezeljük, hogy információt nyújtsunk Önnek a portálunkon keresztül a DNS-adatbázisunkban szereplő más felhasználókkal való rokonsági fokáról, valamint bizonyos biológiai, fiziológiai, viselkedési jegyekkel kapcsolatos vagy más jellemzőkkel, például a hajvastagsággal és a szemszínnel vagy a preferenciákkal és a jó közérzettel kapcsolatos genetikai markerekről. A 7. szakaszban leírtak szerint Ön dönthet úgy, hogy megosztja ezen információk egy részét más Ancestry-felhasználókkal.

DNS-adatai és a belőlük származó bármely információ, például etnikai becslések, Genetikai közösségekre vonatkozó javaslatok, tulajdonságok, genetikai rokoni egyezések, öröklött-DNS információk és kapcsolódó meglátások személyes adatnak minősülnek, melyeket „Genetikai információnak” nevezünk.

Az Ön mintája és kivont DNS-e. Sem az AncestryDNS-tesztkészlet használatával adott minta, sem a mintájából kivont DNS (együttesen „Biológiai minták”) nem minősül személyes adatnak a jelen Adatvédelmi nyilatkozat értelmében. Ön hozzájárulhat ahhoz, hogy biológiai mintáit biobankunkban tároljuk jövőbeni vizsgálatok céljából. A jövőbeni vizsgálatokra és kutatásokra akkor kerülhet sor, ha Ön elfogadja a Tájékoztatáson alapuló beleegyezés a kutatásba című dokumentumot, vagy ha beleegyezik a Biológiai mintáinak egyéb vizsgálataiba. Ha Ön nem járul hozzá a biológiai mintái tárolásához, akkor azokat megsemmisítjük. A 8. és 10. szakaszok leírják, hogyan ellenőrizheti a biológiai mintáit. A Tagsági ügyfélszolgálathoz fordulva kérheti, hogy az Ancestry semmisítse meg Biológiai mintáit vagy úgy, hogy törli az Ancestry-fiókját. A minőségbiztosítási követelményeinknek nem megfelelő Biológiai mintákat egyoldalú döntésünk szerint megsemmisíthetjük.

DNS-felmérések Ha beleegyezik a DNS-felmérésekbe, akkor az Ön által megválaszolt felmérési kérdésekből származó információkat összegyűjtjük, és felhasználjuk az AncestryDNS funkciók, például a tulajdonságok folyamatos fejlesztésére és javítására. Ha Ön beleegyezését adja a Tájékoztatáson alapuló beleegyezés a kutatáshoz dokumentumban, a felmérésre adott válaszait kutatásra is felhasználhatjuk.
Egészséggel kapcsolatos információk Az Ancestry nem tartozik az Egészségbiztosítási hordozhatósági és elszámoltathatósági törvény („HIPAA”) hatálya alá, és az Ön által nyújtott adatok nem tartoznak a HIPAA hatálya alá, illetve nem élveznek HIPAA-védelmet.
Az Ön kommunikációi A platformunk kommunikációs funkcióin keresztül fogadjuk és tartjuk fenn a többi felhasználóval folytatott kommunikációját. Továbbá gyűjtjük az Ön adatait, amikor Ön a Tagsági ügyfélszolgálattal és az egyéb szolgáltatásainkhoz tartozó támogató csapatokkal kommunikál, beleértve azt, amikor ez hang- és képi információk útján történik (például a Tagsági ügyfélszolgálattal folytatott hívások felvételeit vagy a fogyasztói ismeretek kutatásában való részvétel során önkéntesen megosztott információkat).
Versenyek és promóciók Személyes adatokat gyűjtünk, amikor Ön önkéntesen részt vesz az általunk szervezett vagy szponzorált versenyeken és különleges promóciókban, amelyek részleteit a belépéskor adjuk meg.
Find a Grave fotók és önkéntes fotósok A Find a Grave szolgáltatáson keresztül összegyűjtjük a Find a Grave szolgáltatásra feltöltött digitális fényképekhez kapcsolódó metaadatokat, beleértve a fénykép készítésének helyét, dátumát és időpontját. Ha úgy dönt, hogy önkéntes fotós lesz a Find a Grave számára, akkor megadja a tartózkodási helyét, amelyet bármikor megváltoztathat vagy eltávolíthat.
Védett besorolások és érzékeny adatok Attól függően, hogy Ön hogyan használja a Szolgáltatásokat, bizonyos védett besorolásokkal kapcsolatos információkat gyűjtünk, mint például a nem, a faji vagy etnikai származás. Ha például az AncestryDNS szolgáltatásait veszi igénybe, az Ön DNS-adatait az etnikai hovatartozása becsléséhez használjuk fel. Az Ön által a Szolgáltatásokhoz önkéntesen hozzáadott tartalomból egyéb érzékeny információk is kikövetkeztethetők.

Az Ancestry által kezelt, nem Ancestry-felhasználókra vonatkozó Személyes adatokról szóló információkért kattintson ide.

 

4.  Milyen információkat gyűjt az Ancestry a Szolgáltatások használata során?

Információ-kategória Leírás
Információk számítógépekről és mobileszközökről

Az Ancestry információkat gyűjt arról, hogy Ön hogyan fér hozzá a Szolgáltatásainkhoz, beleértve az Ön által az Ancestry webhelye előtt és után meglátogatott webhelyet.

Azt az IP-címet is gyűjtjük, amelyen a számítógép, mobileszköz vagy az Ön által használt proxy-kiszolgáló hozzáfér az internethez, valamint egyéb technikai információkat, mint például:

 • A számítógép operációs rendszere;
 • A böngésző;
 • Az Ön mobileszközének azonosítója, amelyet a mobileszköz operációs rendszere és a mobil operációs rendszere biztosít; valamint
 • Az internetszolgáltató vagy a mobilszolgáltató neve.

Az Ancestry az Ön engedélyével helymeghatározási adatokat gyűjt az Ön eszközéről.

Sütikből és hasonló technológiákból származó információk Az Ancestry sütiket és hasonló technológiákat, valamint a marketing- és hirdetési partnerekkel való technikai integrációkat használ, amint az a Sütikre vonatkozó szabályzatban le van írva, amely a jelen Adatvédelmi nyilatkozat részét képezi. Kérjük, olvassa el a Sütikre vonatkozó szabályzatunkat, hogy megismerje gyakorlatunkat és az általunk biztosított ellenőrzési lehetőségeket.
A közösségi média funkciókon keresztül megosztott információk

Ha Ön a Szolgáltatásokon keresztül kapcsolatba lép a közösségi médiával, például „Megosztás”, „Közzététel”, „Tweet”, „Kitűzés” vagy „Kövessen minket” linkekkel olyan oldalakon, mint a Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram és YouTube, az Ancestry gyűjti ezeket az interakciókat és az ezen szolgáltatások által számunkra elérhetővé tett fiókinformációkat az Ön adatvédelmi beállításaitól függően az adott harmadik félnél.

Az ilyen funkciókkal való interakciókra az adott harmadik fél adatvédelmi nyilatkozata irányadó.

Lehetősége van arra, hogy az Ancestry Szolgáltatásaiba a közösségi hálózati fiókjával, például egy Google- vagy Apple-fiókkal jelentkezzen be. Amikor Ön megfelelő engedélyt ad, a közösségi hálózati fiókjából olyan információkat kapunk Önről, amelyeket az Ancestry az Ön fiókjának létrehozásához és profiljának felépítéséhez használ fel, például az Ön nevét, e-mail-címét és profilképét.

A Szolgáltatások Ön általi használatából származó információk Információkat gyűjtünk a Szolgáltatások Ön általi használatáról, például arról, hogy mikor keres, vagy mikor fér hozzá nyilvántartásokhoz vagy nyilvános családfákhoz, milyen oldalakat tekint meg, milyen linkekre kattint, vagy mikor ad hozzá embereket a fához, stb., amelyeket felhasználunk arra, hogy Önről, mint ügyfélről és az Ön érdeklődési köréről következtetni tudjunk, hogy jobb felhasználói élményt nyújtsunk, például keresési javaslatok révén.

 

5.  Más forrásokból gyűjtött információk

Információ-kategória Használat leírása
Nyilvános és történelmi feljegyzésekből származó információk Az Ancestry különböző forrásokból gyűjt nyilvántartásokat, általában hivatalos nyilvántartási forrásokból, beleértve az újságokat, valamint születési, halálozási, házassági és népszámlálási nyilvántartásokat, amelyek tartalmazhatnak Önre vonatkozó személyes adatokat. A nyilvános és történelmi nyilvántartások tartalmazhatnak olyan Személyes adatokat is, amelyek nem az Ancestry felhasználóira vonatkoznak. Ezek a nyilvántartások általában az Ancestry előfizetési szolgáltatások részeként válnak elérhetővé a felhasználók számára.
Harmadik felektől származó információk

Harmadik felektől is kapunk Önről információkat. Például az általunk gyűjtött adatokat esetenként kiegészítjük harmadik felektől licencelt információkkal, hogy személyre szabjuk a Szolgáltatásokat és az ajánlatainkat az Ön számára.

Ha ajándék előfizetést vagy ajándék AncestryDNS-tesztkészletet vásárol, Személyes adatokat gyűjtünk, például a címzett nevét, szállítási címét, e-mail címét és a szükséges vásárlási információkat az ajándék elkészítéséhez és a címzett értesítéséhez.

 

6.  Hogyan használja fel az Ancestry az Ön személyes adatait?

Információ-kategória Használat leírása
Személyes adatok általánosságban Személyes adatait Szolgáltatásaink nyújtására, személyre szabására, javítására, frissítésére és bővítésére használjuk. Ez magában foglalja az alábbiakat:
 • A Szolgáltatásokhoz való hozzáférés hitelesítése és az Ancestry információbiztonságának javítása;
 • Az előfizetésekkel, az AncestryDNS szolgáltatásokkal, valamint egyéb termékekkel és funkciókkal kapcsolatos fizetések feldolgozása;
 • Új Szolgáltatások kiépítése és a meglévő Szolgáltatások javítása;
 • Tartalmai (amelyek személyes adatokat is tartalmazhatnak) osztályozása, azokról képmodellek létrehozása és indexelése a média rendszerezése, a platformunk biztonságának megőrzése, valamint az ősök, érdekes helyek és egyéb emlékek azonosítása érdekében;
 • Tartalmai kombinálása az Ancestry adatbázisaiban található adatokkal, hogy a felhasználóknak segítséget nyújtson családfájuk felépítésében;
 • Felmérések és kérdőívek kibocsátása a Szolgáltatásokban való felhasználásra, valamint a termékfejlesztési és kutatási kezdeményezések elősegítése;
 • Tudományos, statisztikai és történelmi kutatások végzése;
 • Hiba, csalás vagy más bűncselekmény vagy rosszindulatú tevékenység felderítése és az ellene való védekezés; és
 • Az Általános szerződési feltételek betartatása.
Kommunikáció Személyes adatait arra használjuk, hogy kommunikáljunk Önnel a Szolgáltatásokkal kapcsolatban, például amikor:
 • Válaszolunk a tagsági ügyfélszolgálathoz intézett kérdéseire;
 • Figyelmeztetjük Önt a DNS-egyezés által vagy családtörténeti szolgáltatásaink révén azonosított potenciális genetikai rokonokra (például „Ancestry Hints®”) az adatbázisunkban található potenciális ősökről), vagy a DNS-teszt eredményei frissítéseiről (például az etnikai becslés és a Genetikai közösségek);
 • Figyelmeztetjük Önt a családfáján szereplő személyekre vonatkozó feljegyzésekre vagy „tippekre” az adatbázisunkban, vagy olyan személyekre, akikkel kapcsolatban állhat;
 • Tájékoztatjuk Önt a Szolgáltatások változásairól vagy az új Szolgáltatásokról;
 • Felkérjük Önt, hogy vegyen részt az Ancestry médiaprodukciókban, reklámokban, fogyasztói kutatásokban vagy ajánlásokban; valamint
 • Tájékoztatást nyújtunk Önnek, vagy intézkedést kérünk technikai, biztonsági és egyéb működési problémákra válaszul.
A tőlünk vagy üzleti partnereinktől származó termékek és ajánlatok forgalmazása

Egyes személyes adatokat (például a harmadik féltől származó vagy az Ancestry egyes részeiből (profil, fák stb.) származó demográfiai adatokat) felhasználjuk saját, illetve üzleti partnereink termékei és ajánlatai értékesítésére. Ez a marketing az Ön érdeklődési körén alapuló hirdetéseket is magában foglalja.

Az Ancestry nem osztja meg az Ön genetikai adatait harmadik fél marketingesekkel, biztosítótársaságokkal vagy munkáltatókkal, és nem használjuk fel az Ön genetikai adatait marketing vagy személyre szabott reklám céljára az Ön külön, kifejezett hozzájárulása nélkül.

Olyan marketing esetében, amelyekhez Ön hozzájárulhatott e-mailben vagy SMS-ben, Ön szabályozhatja, hogyan végzünk marketingtevékenységeket Önre vonatkozóan, ha használja a leiratkozási linket bármely marketing e-mailben, amelyet kap, vagy ha megváltoztatja a kommunikációs beállításokat, illetve a kapott marketingközleményekben szereplő utasítások követésével. Az Ancestry kapcsolódó márkáira vonatkozó szabályozók beállításaikon keresztül érhetők el, és itt vannak felsorolva. A harmadik fél platformjain megjelenő hirdetések esetében jogalapként saját jogos érdekeinkre támaszkodunk (lásd a 7. szakaszt), és Önnek közvetlenül ezeken a platformokon kell szabályoznia marketingpreferenciáit.

Genetikai adatok Az Ancestry az Ön Genetikai adatait a következő célokra használja fel:
 • Etnikai eredmények, DNS-egyezések (pl. közeli vagy tágabb családtagok, illetve mások, akikkel esetleg rokonságban áll) szolgáltatása adatbázisunkból, valamint egyéb információk, amelyek segítségével Ön és más felhasználók többet tudhatnak meg magukról, egymásról, a lehetséges családtagokról, valamint az Ön genetikai rokonairól és családcsoportjairól;
 • Az Ön összekapcsolása az adatbázisunkban található genetikai rokonokkal, és segítség e rokonok megismerésében olyan funkciók segítségével, mint a DNS-egyezés vagy más termékfunkciók;
 • További betekintés nyújtása a portálunkon keresztül Önnek abba, hogy a DNS-adatok mit árulhatnak el a jellemzőiről és jóllétéről;
 • Releváns eredmények nyújtása, amelyek segítenek Önnek a közös ősök és a családtörténet egyéb részleteinek felfedezésében, valamint segítenek felépíteni a családfáját vagy kapcsolatot teremteni barátaival és családtagjaival;
 • Az összesített Genetikai információk tanulmányozása a népességgel és az etnikai hovatartozással kapcsolatos egészség, jóllét, öregedés vagy fizikai állapotok jobb megértése érdekében, ha Ön beleegyezett a kutatásban való részvételbe a Tájékoztatáson alapuló beleegyezés a kutatáshoz dokumentumon keresztül;
 • Tudományos, statisztikai és történelmi kutatások végzése; és
 • A meglévő DNS-hez kapcsolódó termékeink funkcióinak és funkcionalitásának javítása, az ügyfélélmény javítása az Ancestry szolgáltatások egészében, laboratóriumi folyamataink és technológiánk minőségének javítása, valamint új termékek és szolgáltatások létrehozása.

 

7.  Milyen információkat osztunk meg, mikor osztjuk meg azokat, és kik a címzettek?

Az Ancestry nem osztja meg az Ön egyéni személyes adatait (beleértve az Ön genetikai adatait) harmadik felekkel, kivéve a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban leírtak szerint vagy az Ön további beleegyezésével. Önkéntesen nem osztjuk meg az Ön adatait a bűnüldöző szervekkel. Továbbá, az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem osztjuk meg az Ön Genetikai adatait biztosítótársaságokkal, munkáltatókkal vagy harmadik fél marketingesekkel.

Az Ancestry USA-specifikus közzétételei itt találhatók. Az alábbiakban ismertetett körülmények ismertetik, hogy mikor kerül sor megosztásra.

 
Akikkel az Ön adatai megoszthatók / A megosztás körülményei Leírás
Ancestry vállalatok

Megosztjuk az Ön adatait az itt felsorolt Ancestry vállalatok csoportjával, beleértve az Ancestry.com Operations Inc-t és a vállalatokat („Ancestry vállalatok”), hogy Szolgáltatásainkat nyújthassuk, és hogy javítsuk azokat.

Személyes és genetikai adatait az Ancestry írországi székhelyű vállalata és az Ancestry USA-beli székhelyű vállalatai között továbbítjuk. További információért lásd a 12. szakaszt.

Más felhasználók vagy mások, akikkel megoszthatja a tartalmát

A Szolgáltatások használatának részeként, Önnek lehetősége van arra, hogy információkat adjon meg, illetve osszon meg a Szolgáltatás összes felhasználójával, illetve a megosztási funkciók segítségével bizonyos Ancestry felhasználókkal, továbbá még a nem Ancestry felhasználókkal is. További megosztási lehetőségek is rendelkezésre állhatnak egyes Szolgáltatások, például az AncestryDNS (lásd alább) esetében.

A nyilvános profil(ok)ban szereplő információkat minden más felhasználó látni fogja, csakúgy, mint a nyilvános családfa adatait. Alapértelmezés szerint a fájában élő személyek profiljait csak Ön és azok láthatják, akikkel „szerkesztőként” megosztja a fáját, vagy akiknek engedélyezi, hogy megtekinthessék a fája élő személyeit. Az élő személyekről szóló egyéb információk láthatóak lehetnek, ha nyilvános médiagalériába kerülnek, vagy ha Ön úgy dönt, hogy az információkat a saját családfáján kívül teszi közzé.

Megoszthatja a tevékenységét attól függően, hogy miként lép kapcsolatba az Ancestry nyilvántartásaival vagy egy másik felhasználó tartalmával, például ha hozzájárul egy másik felhasználó családfájához, vagy kommentál egy nyilvántartást vagy egy másik felhasználó tartalmát. Ha az Ön fiókjának beállításaiban be van kapcsolva a Legutóbbi megtekintők funkció, akkor megmutathatjuk a fák tulajdonosainak, hogy Ön meglátogatta a fájukat. Ha Ön engedélyezi, hogy megtekinthessék és láthassák a DNS-egyezéseit, akkor Ön és a DNS-egyezései láthatnak bizonyos személyes adatokat egymásról, többek között a következőket:

 • Az Ön felhasználónevei;
 • Hogyan kapcsolódhat egymáshoz Ön és az egyezései, beleértve azt is, hogy hogyan illeszkednek az adott családfájukba;
 • Összekapcsolta-e családfáját a DNS-ével;
 • Az összes vagy csak a közös régiók (az Ön választása szerint) és a genetikai közösségek; és
 • Az Ön jellegzetességei (kivéve, ha a kimaradást választotta a jellegzetességei megosztását illetően).

A fent leírt adatvédelmi választási lehetőségeire is figyelemmel, a DNS-egyezések mind az AncestryDNS-tesztet elvégző, mind a DNS-adatokat feltöltő felhasználókra kiterjednek.

Ha Ön a Szolgáltatásokon kívül megosztja családtörténetének vagy DNS-tapasztalatának részleteit, ezt saját felelősségére teszi.

Szolgáltatók

A Szolgáltatások nyújtása és marketingje során más vállalatokkal dolgozunk együtt. Ennek eredményeképpen, ezek a vállalatok hozzáférnek az Ön bizonyos adataihoz vagy más módon kezelik azokat, beleértve az Ön személyes adatainak egy részét is, vagy rendelkeznek azokkal a rendszereikben. Ezeket a vállalatokat az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelő adatvédelmi, adatbiztonsági és titoktartási szerződéses kötelezettségek terhelik. Ezek a vállalatok és a Személyes adatok, amelyekhez hozzáférhetnek, a következők:

 • Laboratóriumi partnerek (például az Ön biológiai mintái);
 • Az AncestryDNS-tesztkészletek szállítási szolgáltatói (például a név, szállítási cím és telefonszám vonatkozásában);
 • Fizetési feldolgozók (például a fizetési adatok vonatkozásában);
 • Felhőszolgáltatási infrastruktúra-szolgáltatók (az Ancestry webes és mobilszolgáltatásai felhőalapú szolgáltatások; az Ön összes adata a felhőszolgáltatóinknál található);
 • A marketingelemzés és fogyasztói kutatásokban, csalásmegelőzésben és biztonságban segítő beszállítók (például e-mail-cím vonatkozásában);
 • Kommunikációs infrastruktúra-szolgáltatók (például név és e-mail-cím vonatkozásában); és
 • Olyan szállítók, akik segítenek nekünk bizonyos tagsági ügyfélszolgálati funkciókat, például telefonos ügyfélszolgálatot vagy felmérési eszközöket biztosítani (például fiókinformációk, név vagy e-mail-cím vonatkozásában).
Elemzési és hirdetési partnerek Harmadik fél partnerekkel dolgozunk együtt elemzési és hirdetési célokból. Bizonyos Személyes adatok gyűjtésével és megosztásával ezek a beszállítók segítenek nekünk abban, hogy jobban személyre szabhassuk a hirdetéseket az Ön érdeklődési körének megfelelően. Segítenek nekünk megmérni a hirdetési kampányok hatékonyságát, és arra is felhasználjuk, hogy az Ön számára relevánsabb hirdetéseket küldjünk.
Kutatási partnerek és azonosításra alkalmatlan adatok Az azonosításra alkalmatlan Genetikai adatokat csak akkor osztjuk meg kutatási partnerekkel, ha Ön ehhez kifejezetten hozzájárul a Tájékoztatáson alapuló beleegyezés a kutatáshoz dokumentumban. Amennyiben Ön nem fogadja el a kutatáshoz való tájékoztatáson alapuló beleegyezést, az adatai nem kerülnek bele az ezekkel a kutatókkal megosztott adatokba. Minden ilyen azonosításra alkalmatlan genetikai adat és fenotípusos információ kutatási céllal, harmadik felekkel való megosztása a Szövetségi Szabályozási Kódex 45. címének 46. részével (a 46.101. szakasszal kezdődően) összhangban történik.

A kutatási partnerek olyan kereskedelmi vagy nonprofit szervezetek, amelyek tudományos kutatást, terápiás szerek, orvostechnikai eszközök vagy kapcsolódó anyagok fejlesztését végzik vagy támogatják az egészségügyi állapotok kezelésére, diagnosztizálására vagy előrejelzésére. Bizonyos körülmények között a kutatási partner vagy az Ancestry pénzügyi érdekeltséggel rendelkezhet a kutatási megállapodásban. Kutatási partnereink listája megtalálható itt.

A jogszabályok betartatása

Az Ancestry nem szolgáltat önkéntesen semmilyen adatot kormányzati vagy igazságügyi szerveknek, illetve bűnüldöző szerveknek. Annak érdekében, hogy felhasználóink számára a jogszabályok által biztosított legnagyobb védelmet biztosítsuk, az Ancestry ügyfeleinek adataihoz hozzáférést kérő kormányzati szervektől megköveteljük, hogy érvényes jogi eljárást kövessenek. Nem engedjük meg a bűnüldöző szervek számára, hogy a Szolgáltatásokat bűncselekmények kivizsgálására vagy emberi maradványok azonosítására használják.

Ha kénytelenek vagyunk az Ön személyes adatait a bűnüldöző szervek számára átadni, mindent megteszünk annak érdekében, hogy Önt előre értesítsük, kivéve, ha azt a jogszabályok megtiltják. Az Ancestry Átláthatósági jelentést készít, amelyben felsoroljuk a felhasználói adatokra vonatkozó érvényes bűnüldözési kérelmek számát az összes webhelyünkön.

Egyéb jogi vagy szabályozási eljárás Megoszthatjuk az Ön személyes adatait, ha úgy gondoljuk, hogy ez észszerűen szükséges az alábbi okokból:
 • Az érvényes jogi eljárásoknak (pl. idézések, végzések) való megfelelés;
 • Az Általános szerződési feltételeink érvényesítése vagy alkalmazása;
 • A Szolgáltatások biztonságának vagy integritásának védelme; vagy
 • Az Ancestry, alkalmazottaink vagy felhasználóink jogainak, tulajdonának vagy biztonságának védelme.
Az Ancestry felvásárlása esetén Ha az Ancestryt vagy annak üzletágait felvásárolják vagy átadják (beleértve a csődeljárással vagy hasonló eljárásokkal kapcsolatosakat is), az Ön Személyes adatait megoszthatjuk a felvásárló vagy átvevő szervezettel. A jelen Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt ígéretek továbbra is érvényesek az Ön Személyes adataira, amelyeket átadnak az új szervezetnek.
Összevont adatok Az Ancestry a Szolgáltatások vagy a marketing részeként, illetve az általunk vagy kutatási partnereink által közzétett tudományos publikációkban összesített, azonosításra alkalmatlan formában nyilvánosságra hozza a felhasználói adatokat. Megállapíthatjuk például, hogy egy államban a bevándorlók hány százaléka származik egy adott földrajzi régióból vagy országból. Az ilyen közlés soha nem tartalmaz Személyes adatokat, és nem fogjuk azokat újra azonosítani.

 

8.  Az Ön Személyes adataival kapcsolatos jogai és választási lehetőségei

Minden felhasználó (az Általános szerződési feltételeinkben meghatározottak szerint) használhatja online eszközeinket, hogy 1) jelentést kérjen arról, hogy milyen Személyes adatokat adott meg nekünk, 2) letöltse DNS-adatainak másolatát vagy letöltse családfáinak másolatát, és 3) törölje családfáit, DNS-teszt eredményeit vagy fiókját.

Emellett egyes adatvédelmi jogszabályok, mint például az EU EGT Általános adatvédelmi rendelete, az Egyesült Királyság Általános adatvédelmi rendelete és a brazil LGPD konkrét jogokat biztosítanak az embereknek a személyes adataikkal kapcsolatban. Például:

Hozzáféréshez/megismeréshez való jog. Önt megilletheti a jog arra, hogy hozzáférést kérjen Személyes adataihoz, és hogy bizonyos információk másolatát megkapja, beleértve az általunk gyűjtött és nyilvánosságra hozott személyes adatainak kategóriáit. Másolat igényléséhez kövesse az alábbi részletes utasításokat. Ha szeretne másolatot kapni a DNS-adatairól, kövesse az alábbi részletes utasításokat. Ha szeretne másolatot kapni a családfáiról, kövesse az alábbi részletes utasításokat.

Helyesbítéshez/javításhoz való jog. Önnek joga lehet kérni, hogy helyesbítsük vagy javítsuk az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Törléshez való jog. Ön jogosult arra, hogy bizonyos esetekben kérje, hogy korlátozzuk (hagyjuk abba az összes aktív adatkezelést) vagy töröljük a személyes adatait, feltéve, hogy erre érvényes jogalappal rendelkezik, az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően. A Személyes adatok törlésével kapcsolatos információkat lásd a 10. szakaszban.

Tiltakozáshoz való jog. Ön jogosult lehet tiltakozni a jogos érdekeink alapján végzett adatkezelési tevékenységek ellen, amennyiben ezek a tevékenységek hatással vannak az Ön jogaira és szabadságaira. Továbbá, ha Ön hozzájárul a személyes adatai meghatározott célú kezeléséhez, a hozzájárulását bármikor visszavonhatja anélkül, hogy ez a visszavonás előtti hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét befolyásolná. Abbahagyjuk az adatai minden további, e célból történő kezelését.

Korlátozáshoz való jog. Ön jogosult arra, hogy kérje a Személyes adatai kezelésének korlátozását, például ha úgy véli, hogy az adatkezelés pontatlan adatokon alapul vagy az nem jogszerű módon történik.

Adathordozhatósághoz való jog. Ön jogosult lehet arra, hogy bizonyos Személyes adatait olyan formátumban kapja meg, amely továbbítható egy másik adatkezelőnek.

Panasztételhez való jog. Önnek joga van panaszt tenni az Ír Adatvédelmi bizottságnál (Panaszkezelés, vizsgálatok és végrehajtás magánszemélyek számára, | Adatvédelmi biztos) vagy más illetékes felügyeleti hatóságnál a lakóhely szerinti országban.


Ezeket a jogokat az alábbiakban leírt eszközök használatával vagy az Ancestry-vel kapcsolatba lépve gyakorolhatja. Az információk elérésének részletei és lehetőségei a 15. szakaszban találhatók.

Típus Lehetőségek
Ancestry Az Ancestry számára megadott személyes adatait (például e-mail-címét, felhasználónevét, profiladatait stb.) bármikor elérheti és frissítheti az adatvédelmi beállítások alábbi szakaszaiban: Ha további információt szeretne arról, hogy hogyan kezelheti az Ancestry-ben létrehozott családfák adatvédelmi beállításait, tekintse meg a  Fa-beállításokat vagy kattintson ide.
Kapcsolódó márkák Az Ancestry arra törekszik, hogy Ön számára egyszerűvé tegye az adatvédelem kezelését a Szolgáltatásokon belül. Az adatvédelmi beállításokat a kapcsolódó márkáinkhoz kapcsolódóan itt kezelheti.
Mobilalkalmazások Adatait a mobilalkalmazásainkban, például az Ancestry és a Find a Grave alkalmazásokban elérhető beállítások segítségével is szabályozhatja.
Hirdetés Sütiket és hasonló nyomkövető technológiákat, valamint harmadik fél marketing- és hirdetési partnerekkel való integrációkat használunk az Ön érdeklődési körére vagy viselkedésére vonatkozó adatok gyűjtésére, hogy célzott hirdetéseket tudjunk Önnek kínálni. A beállításokat a Sütikre vonatkozó szabályzatunkban leírtak szerint módosíthatja. A „Do Not Track” funkcióval kapcsolatos információért tekintse meg a Sütikre vonatkozó szabályzatunkat.
Családfainformációk letöltése Az Ancestry lehetővé teszi, hogy a családfa-beállításokban letöltse a családfa adatait a szabványos GEDCOM családfa-fájlformátumban a  Fa-beállításokban. Erről további információ itt található.
DNS-adatok letöltése Letölthet egy fájlt a DNS-adataival. Ha letölti DNS-adatait, azt saját felelősségére teszi. Ennek módjáról és további információkért arról, hogy mit tartalmaz a DNS-adatok letöltése, látogasson ide.

 

9.  Melyek az adatmegőrzési gyakorlataink?

Az Ancestry szolgáltatások alapvetően azon a felfogáson alapulnak, hogy az önfelfedezés személyes utazása nem egyszeri esemény, hanem hosszú időn keresztül – esetleg egy életen át – folytatódik. Ezen túlmenően, és különös tekintettel előfizetőinkre és DNS-ügyfeleinkre, akik díjat fizetnek vagy előfizetést vásárolnak, a történelmi nyilvántartások gyűjteményének és a DNS-funkcióknak a folyamatos fejlesztése idővel előnyöket és betekintést nyújt a felhasználóink számára. Ennek eredményeképpen a megőrzési gyakorlatunk tükrözi ezt a folyamatos értéket, mivel a felhasználói fiókokat mindaddig megtartjuk a rendszerünkben, amíg a felhasználók nem jelzik nekünk, hogy töröltetni kívánják adataikat, vagy nem zárják le fiókjaikat.

Információ-kategória Megőrzési időszak
Fiók és profil Az Ancestry mindaddig megőrzi a fiókja és profilja létrehozása során megadott személyes adatait, amíg Ön nem törli fiókját.
Családfa A családfák többgenerációs jelentősége miatt az Ancestry megőrzi családfájának adatait, hogy folyamatos hozzáférést, frissített funkciókat és a családfa bővítésének lehetőségét biztosítsa Önnek. Családfájának adatai mindaddig megmaradnak, amíg nem törli családfáját vagy fiókját.
DNS

Az Ancestry megőrzi az Ön DNS-adatait, hogy az Ön által megvásárolt (vagy ajándékba kapott) funkciókat és előnyöket biztosítsa Önnek, beleértve a folyamatosan frissített funkciókat, az egyre részletesebb etnikai becsléseket és a továbbfejlesztett régiókat és közösségeket, valamint az Ön DNS-adatain alapuló új egyéb funkciókat. DNS-adatait mindaddig megőrizzük, amíg nem törli DNS-teszteredményeit vagy fiókját.

Ha Ön az AncestryHealth ügyfele volt, az AncestryHealth laboratóriumi partnerei kötelesek legalább hét évig, vagy az állami jogszabályok és a Klinikai Laboratóriumok Fejlesztéséről szóló törvény (CLIA), valamint az Amerikai Patológusok Kollégiuma (CAP) által tanúsított laboratóriumokra vonatkozó irányelvek által előírt ideig megőrizni az Ön DNS-adatait és a vizsgálati eredményeket.

Kapcsolódó márkák Egyes kapcsolódó márkáink (AncestryDNA, Fold3, Forces War Records, Newspapers.com™, Archives, We Remember, és Find a Grave) saját fiókbejelentkezéssel rendelkeznek, és a fiók és profil létrehozása során megadott személyes adatait a folyamatos és frissített Szolgáltatások nyújtásához szükséges mértékben megőrzik mindaddig, amíg Ön nem kéri törlésüket.
Használati információk A használati információkat (pl. a webhelyek látogatásai) személytelenített vagy összesített formában tároljuk. Az összesítés után ezek az információk már nem minősülnek Személyes adatoknak, és nem tartoznak a felhasználók törlési kérelmeinek hatálya alá.

 

10.  Hogyan tudom törölni a Személyes adataimat?

Személyes adatait bármikor törölheti az Ancestry rendszeréből.

Információ-kategória A törlés menete
Személyes adatok

Személyes adatait az alábbi utasításokat követve törölheti az Ancestry rendszeréből.

Ha Ön megosztotta az információkat más felhasználókkal (például családfájának nyilvánosságra hozatala vagy DNS-eredményeinek más felhasználókkal való közvetlen megosztása révén), az Ancestry nem tudja eltávolítani a más felhasználók által esetlegesen megőrzött információk másolatait, amelyeket csak úgy lehet eltávolítani, ha Ön kapcsolatba lép a másik felhasználóval, és kéri, hogy törölje őket.

Kérjük, hogy a kapcsolódó levéltári nyilvántartásokból való eltávolításra irányuló kérelmeket az illetékes levéltári szervhez intézze.

A Személyes adatoknak az általunk tárolt nyilvántartások kereshető indexeiből való eltávolítására irányuló kérelmeket eseti alapon, a jogszabályokkal összhangban vizsgáljuk meg.

Az Ancestry által kezelt, nem Ancestry-felhasználókra vonatkozó Személyes adatokról szóló információkért kattintson ide.

Genetikai adatok

Ha Ön azt kéri, hogy az Ancestry törölje az Ön DNS-adatait, akkor 30 napon belül töröljük az összes Genetikai adatot a gyártási, fejlesztési, elemzési és kutatási rendszereinkből.

Biológiai mintáinak megsemmisítéséhez kapcsolatba kell lépnie a Tagsági ügyfélszolgálattal. Amennyiben elfogadta a Tájékoztatáson alapuló beleegyezés a kutatáshoz dokumentumot, nem tudjuk eltávolítani az Ön azonosítóktól megfosztott Genetikai adatait az aktív vagy befejezett kutatási projektekből, de nem fogjuk felhasználni őket új kutatási projektekhez.

Általános Előfordulhat némi késedelem a személyes adatainak a biztonsági mentési rendszereinkből való törlése során, miután töröltük őket a termelési, fejlesztési, elemzési és kutatási rendszereinkből. Laboratóriumi partnereink a tőlünk kapott információkat megőrizhetik annak érdekében is, hogy megfeleljenek az olyan jogszabályoknak és előírásoknak, amelyek előírják bizonyos adatok megőrzését, mint például az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerfelügyeleti Hatósága által kezelt Klinikai Laboratóriumi Fejlesztések Módosításai (Clinical Laboratory Improvements Amendments). Az Ancestry bizonyos adatokat megőriz, amennyiben ez észszerűen szükséges a jogi kötelezettségeinknek (beleértve a bűnüldözési kéréseket) való megfeleléshez, a viták rendezéséhez, a biztonság fenntartásához, a csalás és visszaélés megelőzéséhez, valamint az adózási, fizetési iparági, értékpapír- és klinikai szabályozási követelményeknek való megfeleléshez.
Kapcsolódó márkák A kapcsolódó márkáink (Fold3, Forces War Records, Newspapers.com™, Archives, We Remember, és Find a Grave) adatainak törléséhez kapcsolatba léphet velünk a kapcsolódó márkánál, és kérheti, hogy Személyes adatait töröljük az adott szolgáltatásból. Egyes szolgáltatások online kérvényezési űrlapot is tartalmazhatnak, amely az adott szolgáltatás fiókbeállítások menüjéből érhető el és itt tekinthető meg.

 

11.  Biztonság

Az Ancestry átfogó információbiztonsági programot tart fenn, amelynek célja, hogy adminisztratív, fizikai és technikai biztosítékokkal védje ügyfeleink személyes adatait.

Az alkalmazott konkrét biztonsági intézkedések az összegyűjtött személyes adatok érzékenységén alapulnak. Intézkedéseinkkel védekezünk az ellenőrzésünk alatt álló személyes adatok (beleértve a genetikai adatokat is) nem megfelelő elérése, elvesztése, visszaélése vagy megváltoztatása ellen.

Az Ancestry biztonsági csapata rendszeresen felülvizsgálja biztonsági és adatvédelmi gyakorlatainkat, és szükség szerint javítja őket, hogy biztosítsa rendszereink és az Ön személyes adatainak integritását.

A személyes adatok (beleértve a genetikai adatokat is) titkosítására biztonságos szerverszoftvereket használunk, és csak olyan biztonsági cégekkel működünk együtt, amelyek megfelelnek a mi biztonsági szabványainknak, és vállalják azokat. Bár nem tudjuk garantálni, hogy az adatok elvesztése, visszaélésnek minősülő használata vagy megváltoztatása nem fordul elő, megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket teszünk ennek megakadályozására.

Az is fontos, hogy erős jelszavakkal és a saját számítógép vagy eszköz illetéktelen használata elleni védelemmel védekezzen a személyes adataihoz való illetéktelen hozzáférés ellen.

 

12.  Nemzetközi adattovábbítások

Globális vállalkozás vagyunk, és az Ön Személyes adatait az Ön országától eltérő országokba, úgymint az Egyesült Államokba, Írországba, az Egyesült Királyságba és Franciaországba továbbítjuk. Ezek az EGT-n, Svájcon vagy az Egyesült Királyságon kívüli országok nem biztos, hogy ugyanolyan szintű adatvédelmet nyújtanak, mint az Ön hazája. Amikor Személyes adatait (beleértve az Ön Genetikai adatait) az Ancestry írországi székhelyű vállalata és az Ancestry USA-beli székhelyű vállalatai között továbbítjuk az Egyesült Államokban történő adatkezelés céljából, olyan bevett továbbítási mechanizmusokra támaszkodunk, mint például az Általános szerződési feltételek vagy az Adatvédelmi keretrendszer. Az Ancestry felel az Ön olyan személyes adataiért, amelyeket harmadik féllel, külső adatkezelés céljából a mi nevünkben osztanak meg, az Adatvédelmi keretrendszer adattovábbításért való elszámoltathatósági elve alapján.

Az Ancestry és leányvállalatai (nevezetesen az Ancestry.com Operations Inc, Ancestry.com Operations L.P. Ancestry.com DNA LLC, Ancestry International DNA LLC, FindAGrave Inc és iArchives Inc.) megfelelnek az EU-USA Adatvédelmi keretrendszer (EU-USA DPF), az EU-USA DPF egyesült királyságbeli kiterjesztése és a Svájc-USA Adatvédelmi keretrendszer (Svájc-USA DPF) előírásainak, ahogyan azokat az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma meghatározta. Az Ancestry igazolta az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának, hogy betartja az EU-USA Adatvédelmi keretrendszer alapelveit (EU-USA DPF alapelvek) az Európai Unióból kapott személyes adatok kezelése során az EU-USA Adatvédelmi keretrendszerre, valamint az Egyesült Királyságból (és Gibraltárból) kapottak tekintetében az EU-USA Adatvédelmi keretrendszer egyesült királyságbeli kiterjesztésére támaszkodva. Az Ancestry igazolta az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának, hogy betartja a Svájc-USA Adatvédelmi keretrendszer alapelveit (Svájc-USA DPF alapelvek) a Svájcból kapott személyes adatok kezelése során a Svájc-USA Adatvédelmi keretrendszerre támaszkodva. Ha bármilyen ellentmondás van a jelen Adatvédelmi szabályzatban foglalt feltételek és az EU-USA DPF alapelvek és/vagy a Svájci-USA DPF alapelvek között, akkor az alapelvek az irányadók. Ha többet szeretne megtudni az Adatvédelmi Keretrendszerről (Data Privacy Framework, DPF), és meg kívánja tekinteni a tanúsítványunkat, kérjük, látogasson el a következő weboldalra: https://www.dataprivacyframework.gov/.

Az EU-USA DPF-nek, az EU-USA DPF egyesült királyságbeli kiterjesztésének, valamint a Svájc-USA DPF-nek megfelelően az Ancestry vállalja, hogy megoldja az Ön személyes adatainak általunk történő gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatos, DPF alapelvekre vonatkozó panaszokat. Azon EU-s, egyesült királyságbeli és svájci magánszemélyek, akiknek kérdéseik vagy panaszaik vannak az EU-USA DPF, az EU-USA DPF egyesült királyságbeli kiterjesztése, valamint a Svájc-USA DPF alapján kapott személyes adatok kezelésével kapcsolatban, először az Ancestryvel kell kapcsolatba lépniük a következő címen: [email protected].

Az EU-USA DPF-nek, az EU-USA DPF egyesült királyságbeli kiterjesztésének, valamint a Svájc-USA DPF-nek megfelelően az Ancestry kötelezettséget vállal arra, hogy együttműködik az EU adatvédelmi hatóságai (DPA-k), az Egyesült Királyság Információs Biztosának Hivatala (ICO), valamint a Gibraltári Szabályozó Hatóság (GRA) és a Svájci Szövetségi Adatvédelmi és Információs Biztos (FDPIC) által létrehozott testületekkel és betartja a tanácsaikat, az EU-USA DPF, az EU-USA DPF egyesült királyságbeli kiterjesztése és a Svájc-USA DPF alapján kapott személyes adatok általunk történő kezelésével kapcsolatos megoldatlan panaszok tekintetében.

A DPF alapelvek I. mellékletében foglaltak szerint bizonyos körülmények között az egyének jogosultak kötelező erejű választottbírósági eljáráshoz folyamodni a más módon nem megoldott panaszok megoldása érdekében. A Szövetségi Kereskedelmi Bizottság hatáskörébe tartozik, hogy az Ancestry megfelel-e az EU-USA DPF-nek, az EU-USA DPF egyesült királyságbeli kiterjesztésének és a Svájc-USA DPF-nek.

 

13.  A jelen Adatvédelmi nyilatkozat módosítása

Bármikor módosíthatjuk a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot, de a jelen Adatvédelmi nyilatkozat lényeges változásairól előre értesítjük Önt, például a Szolgáltatásokon keresztül, a webhelyeinken keresztül vagy e-mailben, hogy lehetősége legyen áttekinteni a változásokat, és eldönthesse, hogy továbbra is igénybe kívánja-e venni a Szolgáltatásokat.

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat nem lényeges változásairól is értesítjük Önt azok hatálybalépésének időpontjától kezdve a Szolgáltatásokon keresztül, a webhelyeinken közzétett értesítéssel, vagy e-mailben küldött értesítéssel.

Ha kifogást emel bármely módosítás ellen, a 10. szakaszban leírtak szerint törölheti fiókját.

 

14.  Az EU általános adatvédelmi rendelete szerinti jogalapok az uniós lakosok személyes adatainak feldolgozásához

Az EU/EGT és az Egyesült Királyság jogszabályai értelmében meg kell határoznunk, hogy milyen célból kezeljük az Ön Személyes adatait, és milyen jogalapokra támaszkodunk ennek során. Az Ancestry számos jogalapra támaszkodik az Ön Személyes és Genetikai adatainak gyűjtése és kezelése során. A jogalapok részleteit itt tekintheti meg.

 

15.  Az adatkezelő személyazonossága és elérhetőségei

Ügyfelek az Egyesült Államokban

Ha Ön az Egyesült Államokban lakik, az Ancestry.com Operations, L.P., az Ancestry.com Operations Inc. és az Ancestry.com DNA, LLC felelős az Ön adatainak felhasználásáért és az Ön személyes adataira vonatkozó kérések megválaszolásáért.

 

  E-mail Postacím
Az Egyesült Államokban élő felhasználók esetén [email protected] Ancestry.com Operations, L.P.
Címzett: Privacy Office
153 Townsend Street, Suite 800
San Francisco, CA 94107
Egyesült államokbeli adatvédelmi megkérések [email protected] N/A
Meghatalmazott ügynöki támogatás [email protected] N/A

 

Az Egyesült Államokon kívüli ügyfelek

Ha Ön az Egyesült Államokon kívül él, az Ancestry Ireland Unlimited Company az Ön adatkezelője.

Az Egyesült Államokon kívüli felhasználók az Ír Adatvédelmi Bizottsághoz vagy a helyi adatvédelmi hatósághoz fordulhatnak.

 

  E-mail Postacím
Az Egyesült Államokon kívüli felhasználók esetén [email protected] Ancestry Ireland Unlimited Company
Címzett: Privacy Office
10th floor, EXO Building
Point Square Plaza
East Wall Road
Dublin 1
Írország

 

Ancestry ügyfelek esetén. A kapcsolatfelvétellel kapcsolatos részletekért kattintson ide, vagy küldje el kérdéseit a chaten keresztül.

Bűnüldözési megkeresések. A bűnüldözéstől érkező információkéréseknek követniük kell az Ancestry Bűnüldözés számára szánt útmutatóját.

 

16.  USA-beli lakosok kiegészítő adatvédelmi nyilatkozata

Az Ancestry a jelen USA-beli lakosok kiegészítő adatvédelmi nyilatkozatát („USA-nyilatkozat”) Kalifornia, Colorado, Connecticut, Utah, Virginia és más USA államok lakóira vonatkoztatva bocsátja rendelkezésre, az Adatvédelmi nyilatkozatunk kiegészítéseként, tájékoztatást nyújtva arról, hogy miként gyakorolhatja a jogait a 2018. évi Kaliforniai fogyasztói adatvédelmi törvény („CCPA”), a Coloradói adatvédelmi törvény („CPA”), a Connecticuti adatvédelmi törvény („CTDPA”), a Virginiai fogyasztói adatvédelmi törvény („VCDPA”) és a Utahi fogyasztói adatvédelmi törvény („UCPA”) alapján. Ez az USA-nyilatkozat vonatkozik a jelen USA-nyilatkozathoz kapcsolódó az összes Ancestry weboldalra, szolgáltatásra és mobilalkalmazásra, beleértve az Ancestry, AncestryDNA, Fold3, Forces War Records, Newspapers.com™, Archives, We Remember és Find a Grave szolgáltatásokat (végi, együttesen, megfelelően „Ancestry” „mi” vagy „miénk”). Azokra a Személyes adatokra (a fenti meghatározás szerint) vonatkozik, amelyeket a Szolgáltatásaink Ön általi használata során és bármely más módon gyűjtöttünk, amelynek során Ön kapcsolatba lép velünk.

16.1.  A Személyes adatok kategóriái

Az Ancestry a Személyes adatok következő kategóriáit gyűjti, illetve gyűjtötte a jelen USA-nyilatkozat hatálybalépését megelőző 12 hónapban:

 • Azonosítók, például név, felhasználónév, postacím, egyedi személyes azonosító, online azonosító, IP-cím, mobileszköz-azonosító, e-mail-cím, fióknév, jogosítvány;
 • Az 1798.80 szakasz e) alpontjában leírt személyes adatok, amelyek nem tartoznak valamely meglévő kategóriába (egészségügyi adatok, fizikai jellemzők vagy leírások);
 • Az alkalmazandó állami vagy szövetségi jogszabályok szerinti védett besorolások jellemzői, mint például a önbevallás szerinti születési nem és a születési dátum. Ez magában foglalja az Ön által velünk megosztani kívánt tartalmát is (az Általános szerződési feltételeinkben meghatározottak szerint), amely az alkalmazandó állami vagy szövetségi jogszabályok értelmében jogilag védett csoportnak minősül;
 • Kereskedelmi információk, például vásárolt, beszerzett vagy fontolóra vett termékek vagy szolgáltatások, illetve egyéb vásárlási vagy fogyasztási előzmények vagy tendenciák;
 • Internet-használati információk, például az Ön böngészési előzményei, keresési előzményei, valamint a webhelyeinkkel és hirdetéseinkkel való interakciókra vonatkozó információk;
 • Helymeghatározási adatok, például az Ön készülékének vagy számítógépének helye, valamint a Find a Grave szolgáltatásba feltöltött digitális fényképekhez kapcsolódó metaadatok, beleértve a fénykép készítésének helyét, dátumát és időpontját;
 • Érzékszervi adatok, például hang-, elektronikus és vizuális információk (pl. az Ön által feltöltött hang- vagy videófelvételek, az Ancestry Tagsági ügyfélszolgálattal folytatott hívások felvételei, vagy az Ön által önkéntesen közölt információk, amikor fogyasztói kutatásokat végez velünk);
 • Személyes adatokból levont következtetések, például családi kapcsolatokra való utalás, valamint fogyasztói profilok létrehozása kutatási, termékfejlesztési és marketing célokra; és
 • Érzékeny személyes adatok, mint például a vezetői engedély, a fiókok bejelentkezési adatai, a faji vagy etnikai származás és a genetikai adatok, attól függően, hogy Ön hogyan használja a szolgáltatásokat. Nem használunk fel és nem adunk ki Érzékeny személyes adatokat az Önre vonatkozó jellemzők kikövetkeztetése érdekében, kivéve azokat a következtetéseket, amelyek az Ancestry szolgáltatások szerves részét képezik, mint például az Ön etnikai hovatartozásának becslése, a tulajdonságai és a Genetikai közösségek.

Bizonyos kategóriájú adatokat csak akkor gyűjtünk, ha Ön bizonyos Szolgáltatásainkat használja.

16.2.  Üzleti célok

Az Ancestry a Személyes adatoknak a 16.1. szakaszban leírt kategóriáit használja fel a következő üzleti célokra:

 • Az Ancestry szolgáltatásainak biztosítása, személyre szabása, javítása, frissítése és bővítése;
 • A Szolgáltatásokkal kapcsolatos kommunikáció;
 • A Szolgáltatások biztonságának és integritásának biztosítása; és
 • Új termékek és ajánlatok marketingje tőlünk vagy üzleti partnereinktől az Ön érdeklődési körének megfelelően.

16.3.  A Személyes adatok forrásainak kategóriái

Az Ancestry gyűjti, és a jelen USA-nyilatkozat hatálybalépését megelőző 12 hónap során gyűjtötte a Személyes adatoknak a 16.1. szakaszban leírt kategóriáit a következő forráskategóriákból:

 • Ön, a felhasználó/látogató – a Személyes adatok ezen forrása a Szolgáltatások Ön általi használatától függ, beleértve azt is, amikor benyújtja a tartalmait (az Általános szerződési feltételeinkben meghatározottak szerint);
 • Az Ancestry vállalatok (a 7. szakaszban meghatározottak szerint);
 • Nyilvános nyilvántartások;
 • Történelmi feljegyzések; és
 • Harmadik felek.

16.4.  Személyes adatok üzleti célú közzététele

Az Ancestry közzéteszi, és a jelen USA-nyilatkozat hatálybalépését megelőző 12 hónapban közzétette a következő kategóriákba tartozó harmadik felekkel a Személyes adatok megfelelő kategóriáit üzleti célokból:

Harmadik felek kategóriái  Az általunk közzétett Személyes adatok kategóriái
Más Ancestry-felhasználók (ha Ön közzétette Személyes adatait az Ancestry rendszerében)
 • Azonosítók;
 • A személyes adatoknak a Kaliforniai polgári törvénykönyv 1798.80(e) szakaszában leírt kategóriái; és
 • Az alkalmazandó állami vagy szövetségi jogszabályok szerinti védett osztályok jellemzői.
Ancestry vállalatok
 • Azonosítók;
 • A személyes adatoknak a Kaliforniai polgári törvénykönyv 1798.80(e) szakaszában leírt kategóriái;
 • Az alkalmazandó állami vagy szövetségi jogszabályok szerinti védett osztályok jellemzői;
 • Kereskedelmi információk;
 • Géppel olvasható DNS adatok (csak az Ancestry és az AncestryDNS között);
 • Internet-használati információk;
 • Helymeghatározási adatok;
 • Érzékszervi adatok; és
 • Következtetések.
Szolgáltatók
 • A Kaliforniai polgári törvénykönyv 1798.80(e) szakaszában leírt azonosítók és személyes információk kategóriái, mint például az e-mail-cím és az Ancestry által generált egyedi személyes azonosítók (kémcsőkód);
 • Biológiai minták;
 • Az alkalmazandó állami vagy szövetségi jogszabályok alapján védett osztályok jellemzőit (születéskor megadott nem, születési dátum)  közöljük a partnerlaboratóriumainkkal;
 • Kereskedelmi információk;
 • Internet-használati információk;
 • Helymeghatározási adatok;
 • Érzékszervi adatok; és
 • Következtetések.
Kutatási partnerek A Tájékoztatáson alapuló beleegyezés a kutatáshoz dokumentumban található további információ arról, hogy a kutatási partnerekkel mit közlünk, amelyek magukban foglalják a következőket:
 • Azonosítók;
 • A személyes adatoknak a Kaliforniai polgári törvénykönyv 1798.80(e) szakaszában leírt kategóriái;
 • Az alkalmazandó állami vagy szövetségi jogszabályok szerinti védett osztályok jellemzői;
 • Kereskedelmi információk;
 • Géppel leolvasható DNS-adatok;
 • Internet-használati információk;
 • Érzékszervi adatok; és
 • Következtetések.
Bűnüldöző szervek vagy egyéb szabályozó szervek Személyes adatait nem tesszük közzé önkéntesen a bűnüldöző és szabályozó szervek számára. A 7. szakaszban leírtak szerint érvényes jogi eljárást igénylünk, mielőtt bármilyen adatot átadnánk a bűnüldöző szerveknek. A közzétett adatokkal kapcsolatban olvassa el kétévente megjelenő Átláthatósági jelentésünket.

16.5  Közzétételi és hirdetési preferenciák

Az Ancestry megosztja, és a jelen USA-nyilatkozat hatálybalépését megelőző 12 hónapban megosztotta a következő kategóriákba tartozó harmadik felekkel a Személyes adatok megfelelő kategóriáit célzott hirdetési célokból:

Harmadik felek kategóriái  Az általunk közzétett Személyes adatok kategóriái
Marketing- és hirdetési partnerek
 • Azonosítók;
 • Kereskedelmi információk;
 • Internet-használati információk;
 • Következtetések.

Sütiket és hasonló nyomkövető technológiákat használunk, hogy különböző okokból információkat közöljünk szolgáltatóinkkal és harmadik fél partnereinkkel, beleértve a hirdetések mérését, célzását és kiszolgálását a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban részletezettek szerint.

Egyes egyesült államokbeli joghatóságok jogszabályai szerint Ön jogosult arra, hogy lemondjon arról, hogy a Személyes adatait online célzott hirdetés érdekében megosszuk. Az Ancestry nem értékesíti és nem osztja meg az Ön Személyes adatait más célokra. Többet megtudhat gyakorlatunkról és az általunk biztosított ellenőrzési lehetőségekről, illetve leiratkozhat bizonyos típusú megosztásokról a Sütikre vonatkozó szabályzatunkat megtekintve. Ha módosítani szeretné a célzott hirdetésekkel kapcsolatos beállításait, kérjük, látogasson el a Ne értékesítsék vagy osszák meg a személyes adataimat/Leiratkozás célzott hirdetésekről oldalunkra, vagy az egyes weboldalaink láblécében található „Ne értékesítsék vagy osszák meg a személyes adataimat” hivatkozásra.

Kijelentkezett felhasználók esetében ezek a választási lehetőségek böngésző- és eszközspecifikusak. Ha több eszközt, például okostelefont, laptopot vagy táblagépet használ az Ancestry Szolgáltatások igénybevételekor, akkor minden egyes eszközön meg kell adnia a választásait. Ha törli a sütiket a böngésző gyorsítótárából, a „Ne értékesítsék és ne osszák meg” beállítás törlődik, és a választásait újból meg kell adnia.

Bejelentkezett felhasználók esetében az Ancestry az Ön választásait mind helyileg az eszközön, mind pedig központilag az Ancestry szolgáltatásain belül tárolja, az Ön fiókján keresztül. A központilag tárolt legutóbbi hozzájárulási választásból frissítjük a helyi hozzájárulási választását. Ha kijelentkezik, majd később bejelentkezik, a kijelentkezéskor adott választása feltöltődik az Ancestry szolgáltatásba, és az az egész fiókjára érvényes lesz. A választási lehetőségek közötti ellentmondás esetén a legutóbbi választás lesz az irányadó.

Egyes böngészők vagy bővítmények globális adatvédelmi vezérlést (GPC) használnak, amelyről többet a https://globalprivacycontrol.org oldalon tudhat meg. Ha a weboldalunk GPC-jelet észlel az Ön eszközéről, azt úgy értelmezzük, mint a Személyes adatai értékesítéséről vagy megosztásáról való leiratkozást, valamint egy célzott reklámozásból való kilépésre vonatkozó kérést. Ha Ön a GPC-n vagy a Ne értékesítsék vagy osszák meg a személyes adataimat/Célzott hirdetésekről való leiratkozás oldalon található letiltási beállításon keresztül lemond a célzott hirdetésekről, akkor is előfordulhat, hogy olyan hirdetéseket küldünk Önnek, amelyek nem az Ön Személyes adatai alapján vannak személyre szabva.

Az Ancestry nem értékesíti vagy osztja meg az Ön genetikai adatait harmadik fél marketingesekkel, biztosítótársaságokkal vagy munkáltatókkal, és nem használjuk fel az Ön genetikai adatait marketing vagy személyre szabott reklám céljára az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül.

16.6.  A jogai gyakorlása

16.6.1.  A megismeréshez való jog. Önt megilletheti a jog arra, hogy kérje annak nyilvánosságra hozását, milyen Személyes adatokat gyűjtünk, használunk, adunk ki vagy osztunk meg. Ez magában foglalja azt a jogot, hogy kérje az Önről gyűjtött Személyes adatok kategóriáit, a személyes adatok forrásainak kategóriáit, a Személyes adatok gyűjtésének, közlésének vagy megosztásának üzleti célját, azon harmadik felek kategóriáit, akikkel a Személyes adatok kategóriáit közöljük vagy megosztjuk, valamint az Önről gyűjtött Személyes adatok konkrét elemeit.

Ha a saját nevében nyújtja be a megismerési kérelmet, a kérelmet online vagy e-mailben teheti meg.

Az Ancestry részére megismerésre irányuló kérelem online benyújtásához kövesse a részletes utasításokat a fiókadatok letöltéséhez. Ez a jelentés nem tartalmazza a DNS-adatok és a családfák másolatát. Ha szeretne másolatot kapni a családfáiról, kövesse az alábbi részletes utasításokat. Ha szeretne másolatot kapni a DNS-adatairól, kövesse az alábbi részletes utasításokat. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha letölti a DNS-adatait, ezt saját felelősségére teszi.

Ha a kapcsolódó márkáink (AncestryDNA, Fold3, Forces War Records, Newspapers.com™, Archives, We Remember, és Find a Grave) esetében szeretné elküldeni a kérését, mindig kapcsolatba léphet velünk a kapcsolódó márkánál, és egyes szolgáltatások esetében előfordulhat, hogy online kérelem űrlapja is elérhető az adott szolgáltatás fiókbeállítások menüjéből (az elérhetőségek és az online kérelmező űrlapra mutató link, ha van ilyen, itt található).

Ha e-mailben szeretné elküldeni megismerésre vonatkozó kérelmét, írjon nekünk a következő címre: usprivacyrequests@ancestry.com. Mielőtt átadnánk Önnek az adatai másolatát, ellenőriznünk kell az Ön személyazonosságát. A személyazonosság és a jelenlegi cím igazolását fogjuk kérni Öntől (pl. kérhetjük, hogy nyújtsa be a hatóság által kiállított igazolványa másolatát, amelyet kizárólag az Ön személyazonosságának és lakcímének ellenőrzésére használunk).

Ha Ön a CCPA/CPRA értelmében „Meghatalmazott”, és valamelyik felhasználónk nevében nyújt be megismerésre vonatkozó kérelmet, akkor olvassa el a 16.6.3. szakaszt.

16.6.2. Törléshez való jog. Önt megilletheti a jog, hogy kérje tőlünk a Személyes adatai törlését.

Saját adatainak a törlését online vagy e-mailben kérheti. A Személyes adatai törléséhez törölnie kell fiókját, és a fiók törlésére irányuló kérelem teljesítése után ez a folyamat visszafordíthatatlan. Az Ön adatait (beleértve a családfákat, nyilvántartásokat, fényképeket és DNS-adatokat) véglegesen töröljük.

Az Ancestry részére törlésre irányuló kérelem online benyújtásához kövesse a részletes utasításokat a fiók törléséhez. Ha a kapcsolódó márkáink (AncestryDNA, Fold3, Forces War Records, Newspapers.com™, Archives, We Remember, és Find a Grave) esetében szeretné elküldeni a törlési kérelmet, mindig kapcsolatba léphet velünk a kapcsolódó márkánál, és egyes szolgáltatások esetében előfordulhat, hogy online kérelem űrlapja is elérhető az adott szolgáltatás fiókbeállítások menüjéből (az elérhetőségek és az online kérelmező űrlapra mutató link, ha van ilyen, itt található).

Ha e-mailben szeretné elküldeni törlésre vonatkozó kérelmét, írjon nekünk a következő címre: usprivacyrequests@ancestry.com. Az adatok törlése előtt kötelesek vagyunk ellenőrizni az Ön személyazonosságát. A személyazonosság és a jelenlegi cím igazolását fogjuk kérni Öntől (pl. kérhetjük, hogy nyújtsa be a hatóság által kiállított igazolványa másolatát, amelyet kizárólag az Ön személyazonosságának és lakcímének ellenőrzésére használunk).

Ha Ön a CCPA/CPRA értelmében „Meghatalmazott”, és valamelyik felhasználónk nevében nyújt be megismerésre vonatkozó kérelmet, akkor olvassa el a 16.6.3. szakaszt.

16.6.3.  Meghatalmazottak. Adott joghatóságokban, az USA-beli lakosok „meghatalmazottak” révén benyújthatnak megismerésre és törlésre vonatkozó kérelmeket. Ha meghatalmazottat szeretne igénybe venni, küldjön e-mailt a következő címre: [email protected]. Még ha úgy dönt is, hogy meghatalmazottat vesz igénybe a kérelemhez, akkor is közvetlenül velünk kell együttműködnie, hogy megadja az alábbiakat:

 • A fogyasztó aláírt engedélye, amely lehetővé teszi a meghatalmazott számára, hogy a fogyasztó nevében eljárjon.
 • A fogyasztó személyazonosságának igazolása (a fogyasztó által közvetlenül nekünk benyújtandó). Szükségünk lesz a személyazonosság és a cím igazolására (pl. a hatóság által kiállított igazolványa másolata, amelyet kizárólag a személyazonosság és a cím ellenőrzésére használunk).

A jelentést Ön az Ancestry-fiókján keresztül kapja meg. A jelentés nem tartalmazza a fogyasztó DNS-adatainak és családfáinak másolatát. Ha le akarja tölteni a családfáját vagy a DNS-adatait, tekintse meg a fenti 16.6.1. szakaszt.

16.6.4. Fellebbezéshez való jog. Attól függően, hogy Ön hol él, ha az adatai megismerésére vagy törlésére irányuló kérelmét elutasítják, jogorvoslattal élhet. Ezt úgy teheti meg, ha kapcsolatba lép velünk a [email protected] címen. Kérjük, hogy a tárgyban tüntesse fel a „fellebbezés iránti kérelem” kifejezést, és egyértelműen jelölje meg a fellebbezés konkrét okait. Ezt követően kérelmét megvizsgáljuk, és tájékoztatjuk a döntésünkről.

16.6.5 Helyesbítéshez való jog. Jogosult kijavíttatni az Önről tárolt pontatlan személyes adatokat. Ezt úgy teheti meg, ha megtekinti a Fiókbeállításait, vagy ha kapcsolatba lép velünk a [email protected] címen.

16.7.  Értékesítés. A célzott hirdetésekről való leiratkozáshoz tekintse meg a 16.5. szakaszt.

16.8.  Érzékeny személyes adatok. Az Önről gyűjtött érzékeny személyes adatokat kizárólag a Szolgáltatások nyújtása érdekében kezeljük, beleértve a következőket:

 • A Szolgáltatások minőségének és biztonságának fenntartása;
 • A Szolgáltatások fejlesztése;
 • Biztonsági incidensek észlelése;
 • Ellenállás az Ancestry-re irányuló rosszindulatú, megtévesztő, csaló vagy illegális cselekményeknek, és azok üldözése; valamint
 • Fiókok fenntartása vagy karbantartása, ügyfélkiszolgálás, megrendelések és tranzakciók feldolgozása vagy teljesítése, ügyféladatok ellenőrzése, fizetések feldolgozása, analitikai szolgáltatások nyújtása és tárolás biztosítása.

Ezeket az érzékeny személyes adatokat szükség esetén az emberek fizikai biztonságának garantálása érdekében és az alkalmazandó jogszabályok által megkövetelt módon is kezelhetjük.

16.9.  Diszkrimináció tilalma. Nem fogjuk Önt hátrányosan megkülönböztetni az USA vonatkozó adatvédelmi előírásai szerinti jogainak gyakorlása miatt.

16.10.  A kaliforniai „Shine the Light” törvény. A kaliforniai polgári törvénykönyv 1798.83. szakasza, az úgynevezett „Shine the Light” törvény lehetővé teszi a Kaliforniában élő felhasználók számára, hogy kérjenek és kapjanak tőlünk egy listát arról, hogy az előző naptári évben milyen Személyes adatokat (ha voltak) adtunk át harmadik feleknek közvetlen marketing célokra, valamint e harmadik felek nevét és címét. Ilyen kérelem évente csak egyszer nyújtható be, és ingyenes. Az 1798.83 szakasz értelmében az Ancestry jelenleg nem oszt meg Személyes adatokat harmadik felekkel saját közvetlen marketingcélokra.

16.11.  Éves beszámoló. Kattintson ide az éves globális megismerési/hozzáférési és törlési kérelmeink megtekintéséhez.

16.12.  Kapcsolat. Ha kérdése van az Egyesült Államokkal kapcsolatos adatvédelmi irányelveinkkel vagy gyakorlatainkkal kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a usprivacyrequests@ancestry.com címen.

16.13  Segítségnyújtási intézkedések. Különböző szövetségi, állami és helyi jogszabályok védhetik az Ön Személyes adatait.

Azok a kaliforniai lakosok, akik a Kaliforniai genetikai adatok védelméről szóló törvény (GIPA) megsértésére kívánnak hivatkozni, panaszt nyújthatnak be a kaliforniai főügyészhez vagy a kerületi ügyészhez. A 750 000-nél több lakossal rendelkező városok lakói a városi ügyészhez, a főállású városi ügyészekkel rendelkező városok lakói pedig a városi ügyészhez nyújthatnak be panaszt. Ha panaszt kíván tenni a kerületi ügyésznél, a városi jogásznál vagy a városi ügyésznél, további információkért forduljon a helyi irodához. Azok a kaliforniai lakosok, akik úgy vélik, hogy a Személyes adataikat helytelenül használták fel, panaszt tehetnek a kaliforniai főügyésznél vagy a Kaliforniai adatvédelmi ügynökségnél (CPPA).

Azok a minnesotai lakosok, akik a Minnesotai genetikai adatok védelméről szóló törvény (GIPA) megsértésére kívánnak hivatkozni, panaszt nyújthatnak be a Minnesotai kereskedelmi minisztériumnál, a Minn. Stat. §45.027 alapján.

virginiai lakosok, akik a 2023. évi Va. Code Ann. §59.1-593 - §59.1-602 megsértésére kívánnak hivatkozni (a genetikai adatok védelmével kapcsolatban) panaszt nyújthatnak be a virginiai főügyésznél.

Más államok lakosai, akik úgy vélik, hogy a Személyes adataikat helytelenül használták fel, panaszt nyújthatnak be a főügyészüknél vagy a megfelelő szabályozó hatóságnál.

 

17.  Ausztrál lakosok kiegészítő adatvédelmi nyilatkozata

Ha az Ön Személyes adatainak kezelésére az 1988. évi ausztrál adatvédelmi törvény (Cth) vonatkozik, akkor a következő záradékok is alkalmazandók.

A Genetikai információk az Adatvédelmi törvény értelmében „Érzékeny adatoknak” minősülnek. Az Önre vonatkozó érzékeny adatokat csak a jogszabályok által megengedett módon gyűjtjük, használjuk fel vagy tesszük közzé, például ha ehhez megkaptuk az Ön hozzájárulását, vagy ha a gyűjtést jogszabály írja elő vagy engedélyezi.

8. szakasz (Az Ön Személyes adataival kapcsolatos jogai és választási lehetőségei) tekintetében jogában áll panaszt tenni az Ön joghatósága szerinti illetékes adatvédelmi vagy adatvédelemmel foglalkozó hatóságnál. Ha azonban bármilyen kérdése vagy aggálya van az Ön Személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, vagy ha úgy véli, hogy nem tartottuk be a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot vagy az Ön joghatósága vonatkozó adatvédelmi jogszabályait, örömmel vennénk, ha első körben a fenti 15. szakaszban megadott elérhetőségeken velünk lépne kapcsolatba. Kivizsgáljuk a panaszt, és meghatározzuk, hogy milyen lépéseket teszünk, ha az szükségesnek bizonyul.

 

18.  Brazíliai lakosok kiegészítő adatvédelmi nyilatkozata

Ez a szakasz a 13.709/2018 törvény - brazil Általános adatvédelmi rendelet („LGPD”) által meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel foglalkozik, amelyek akkor alkalmazandók, ha:

 • A Személyes adatok kezelése Brazíliában történik;
 • Ön Brazíliában ajánl fel termékeket és szolgáltatásokat; vagy
 • A Személyes adatokat Brazíliában gyűjtik.

A jogszabályok bizonyos jogokat biztosítanak a felhasználóknak, a 8. szakaszban leírtak szerint. A 8. szakaszban megadottakon kívül az LGPD egyéb jogokat is biztosít:

 • Azon szervezetek információi, amelyekkel az adatkezelő megosztotta az adatokat. Kérheti, hogy az Ancestry adjon tájékoztatást a Személyes adatok harmadik felekkel való megosztásáról;
 • Szükségtelen, túlzott vagy jogellenesen kezelt adatok anonimizálása, zárolása vagy törlése. A megfelelőség és a szükségesség elve alapján Ön kérheti, hogy az Ancestry anonimizálja, zárolja vagy törölje a szükségtelen, indokolatlan vagy jogellenesen kezelt Személyes adatokat;
 • Hozzájárulás visszavonása. Ön bármikor kérheti az Ancestry számára a Személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulásának a visszavonását; és
 • Tiltakozás a kezelés ellen, ha az helytelen. Ön tiltakozhat a Személyes adatok helytelen kezelése ellen.
 • Ezen jogok bármelyikének a gyakorlásához, kérjük, tekintse meg a 8. szakaszt.