Rapporteringsmått för CCPA

Vi tillhandahåller dessa mätdata i enlighet med CCPA (California Consumer Privacy Act).

 

Begäranden angående Right to Know (rätt att veta)/Subject Access (åtkomst till innehåll)

  • 28 258 rapporterade begäranden mellan den 1 juli 2020 och 31 december 2020
  • Den genomsnittliga svarstiden för begäranden om rätt att få veta: Mindre än 14 dagar

 

Begäranden angående Right to Delete (rätt till radering).

  • 77 230 rapporterade begäranden mellan den 1 juli 2020 och 31 december 2020
  • Den genomsnittliga svarstiden för begäranden angående rätt till radering: Mindre än 1 dag