Ancestry Insynsrapport
juli–december 2023

Ancestry Insynsrapport
juli–december 2023

12 februari 2024

Som en del av Ancestrys åtagande att skydda våra kunder och deras personuppgifter har vi beslutat att meddela om och när vi får begäranden från myndigheter om att få tillgång till kunddata. Vår senaste rapport gäller för den andra hälften av 2023. Länkar till tidigare rapporter finns längst ned i detta dokument. Rapporten omfattar begäranden med avseende på Ancestrys alla varumärken.

Som vi förklarat i Riktlinjer för polisärenden och Sekretesspolicy kräver Ancestry att en giltig juridisk process genomförs för att uppgifter ska kunna lämnas ut till myndigheter. Vi anser dessutomatt en personens DNA är speciellt känsligt, vilket innebär att vi kräver minst ett domstolsbeslut eller en husrannsakningsorder innan vi behandlar en förfrågan om att efterkomma en begäran. Vi eftersträvar i första hand att skydda våra kunders integritet. Vi kommer därför att försöka minimera omfattningen av eller ogiltigförklara en begäran innan vi efterlever den.

Översikt

Begäranden från USA:

  • Ancestry har inte erhållit några giltiga begäranden om att få åtkomst till Ancestrys DNA-data mellan den 1 juli och 31 december 2023.
  • Ancestry har erhållit två begäranden angående icke-DNA-data som uppfyllde de juridiska villkoren med avseende på brottsutredningar, dessa avsåg kreditkortsmissbruk, bedrägeri och/eller identitetsstöld. Ancestry lämnade ut icke-DNA-data i ett av dessa fall.

Internationella begäranden:

Ancestry erhöll inga giltiga begäranden från länder utanför USA.

Begäranden gällande nationell säkerhet

Den 31 december 2023 hade Ancestry aldrig erhållit någon begäran i enlighet med lagar om nationell säkerhet gällande USA eller annat land. Med andra ord har Ancestry aldrig erhållit någon NSL-begäran (National Security Letter) eller någon begäran enligt lagen om utländsk underrättelseverksamhet (Foreign Intelligence Surveillance Act).