Privacyverklaring van Ancestry

Met ingang van: 17 januari 2024

Samenvatting van wijzigingen

Hieronder vindt u een overzicht van de meest recente wijzigingen in de privacyverklaring van Ancestry en hoe de wijzigingen op u van invloed kunnen zijn.

 • We hebben tekst toegevoegd om beter uit te leggen hoe inhoud die u uploadt op de diensten van Ancestry® wordt gebruikt en uw verantwoordelijkheden voor dergelijke inhoud teneinde ons platform veilig te houden.
 • We hebben tekst toegevoegd over nieuwe functies binnen de diensten voor matches van AncestryDNA® en functies of diensten van AncestryDNA® die in de toekomst kunnen worden toegevoegd.
 • We hebben tekst toegevoegd ter verduidelijking van de voorwaarden voor uw gebruik van de diensten.
 • We hebben informatie toegevoegd over op accounts gebaseerde keuzes om u af te melden voor gerichte reclame.

Bij Ancestry heeft uw privacy de hoogste prioriteit. Ancestry doet er alles aan om goed om te gaan met uw persoonlijke informatie (hieronder gedefinieerd), deze op een verantwoorde manier te behandelen en deze te beveiligen met administratieve, technische, organisatorische en fysieke maatregelen.

Wij geloven in eerlijk, direct en transparant zijn als het om uw gegevens gaat. Ancestry volgt in dat opzicht drie leidende principes:

 • Transparantie. Wij werken er hard aan om transparant te zijn over de persoonlijke informatie die wij verzamelen en verwerken;
 • Eenvoud. We proberen gemakkelijk te begrijpen taal te gebruiken om onze privacypraktijken te beschrijven, zodat u weloverwogen keuzes kunt maken; en
 • Controle. Wij geven u de controle over de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, inclusief uw DNA-gegevens (zoals hieronder gedefinieerd) en hoe deze wordt gebruikt, doorgegeven en bewaard.

 

Wanneer u onze diensten gebruikt

houdt u de controle over uw biologische monsters en DNA-gegevens en kunt u deze beheren, verwijderen of vernietigen zoals beschreven staat in deze privacyverklaring. U kunt onverwachte feiten over uzelf of uw familie ontdekken wanneer u onze diensten gebruikt. Als er eenmaal ontdekkingen zijn gedaan, kunnen we ze niet ongedaan maken.

Deze Privacyverklaring geldt voor alle websites, diensten en mobiele apps van Ancestry die doorkoppelen naar deze privacyverklaring, waaronder Ancestry®; AncestryDNA®; Fold3®; Newspapers.com™; Archives®; We Remember®; Forces War Records™; en Find a Grave®. In deze privacyverklaring verwijzen wij naar deze websites, diensten en mobiele apps als "Ancestry".

Amerikaanse klanten. De US Resident Additional Privacy Statement (Aanvullende privacyverklaring voor inwoners van de VS) bevat aanvullende details voor inwoners van de VS, waaronder inwoners van Californië, Colorado, Connecticut, Utah en Virginia.

Niet-Amerikaanse klanten. Ancestry Ireland Unlimited Company is de beheerder van uw persoonlijke informatie en sectie 8 bevat informatie over uw rechten.

 

Inhoudsopgave

 
1.   Introductie
2.   Account aanmaken en uw betrokkenheid bij diensten van Ancestry
3.   Welke persoonlijke informatie verzamelt Ancestry van u?
4.   Welke informatie verzamelt Ancestry door uw gebruik van de diensten?
5.   Informatie die we verzamelen uit andere bronnen
6.   Hoe gebruikt Ancestry uw persoonlijke informatie?
7.   Welke informatie geven we door, wanneer geven we die door en wie zijn de ontvangers?
8.   Uw rechten en keuzes met betrekking tot uw persoonlijke informatie
9.   Wat zijn onze bewaarpraktijken?
10.   Hoe kan ik mijn persoonlijke informatie verwijderen?
11.   Beveiliging
12.   Internationale gegevensoverdracht
13.   Wijzigingen in deze verklaring
14.   Rechtsgronden krachtens de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU voor de verwerking van persoonlijke informatie van inwoners van de EU
15.   Identiteits- en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke
16.   US Resident Additional Privacy Statement (Alleen voor klanten uit Californië, Colorado, Connecticut en Virginia)
17.   Australische aanvullende privacyverklaring
18.   Braziliaanse aanvullende privacyverklaring

 

1.  Introductie

Om de websites, mobiele applicaties en diensten (gezamenlijk de "Diensten") te leveren en te verbeteren, verzamelen en slaan wij persoonlijke informatie op en verwerken wij deze op andere manieren; dit is informatie waarmee u direct of indirect geïdentificeerd kunt worden, zoals verder beschreven in sectie 3. Persoonlijke informatie is onder andere uw naam, adres, e-mail en andere informatie die redelijkerwijs aan u gekoppeld kan worden, met inbegrip van uw genetische informatie. Informatie over overleden personen is geen persoonlijke informatie in het kader van deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring beschrijft onze praktijken voor het verzamelen, opslaan en op andere manieren verwerken van uw persoonlijke informatie en de controles die wij u bieden om deze binnen onze diensten te beheren, inclusief het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde vormen van verwerking. Deze privacyverklaring bevat ons Cookiebeleid, dat ons gebruik van browsercookies en vergelijkbare volgtechnologieën beschrijft.

 

2.  Account aanmaken en uw betrokkenheid bij diensten van Ancestry

Wanneer u een account bij Ancestry aanmaakt, verzamelen en verwerken wij uw persoonlijke informatie en geven deze door (inclusief uw genetische informatie als u een AncestryDNA-test hebt gedaan of uw DNA-gegevens hebt geüpload) zoals beschreven in deze privacyverklaring.

 

3.  Welke persoonlijke informatie verzamelt Ancestry van u?

De soorten persoonlijke informatie die we van u ontvangen en verzamelen, zijn afhankelijk van hoe u de diensten gebruikt en deze categorieën informatie worden hieronder beschreven. Wij hebben bepaalde accountinformatie nodig om de diensten te leveren in overeenstemming met de Algemene voorwaarden van Ancestry en zonder deze gegevens kunnen wij onze diensten niet aan u leveren.

Informatiecategorie Beschrijving
Accountinformatie
 • uw naam (verplicht);
 • een e-mailadres (verplicht);
 • een wachtwoord dat u zelf aanmaakt (verplicht);
 • Bepaalde Ancestry-merken ondersteunen inlogdiensten van derden, zoals Facebook, Google en Apple. Deze diensten kunnen persoonlijke informatie verstrekken aan Ancestry zoals uw naam, e-mailadres en profielfoto; en
 • U kunt een telefoonnummer opgeven zodat we (i) u op de hoogte kunnen stellen van de status van de testresultaten van AncestryDNA; (ii) u kunnen helpen wanneer u contact opneemt met de Ledendienst van Ancestry ("Ledendienst"), (iii) u in staat kunnen stellen om multi-factor authenticatie in te schakelen.
Creditkaart-/betalingsinformatie

betalings- en factureringsgegevens, zoals uw creditkaartnummer en uw facturerings- en verzendadres(sen), wanneer u zich aanmeldt voor een gratis proefperiode of een aankoop doet, zoals een abonnement op Ancestry of een AncestryDNA-testkit.

Registratie-informatie AncestryDNA-testkit Wanneer u een AncestryDNA-testkit registreert of uploadt, verzamelen we:
 • de registratiecode die is gekoppeld aan uw AncestryDNA-testkit (indien van toepassing);
 • uw toegewezen geslacht bij de geboorte; en
 • uw geboortedatum.
Profielinformatie

We verzamelen de informatie die u verstrekt bij het aanmaken van een gebruikersprofiel. Deze informatie omvat een profielafbeelding, uw naam, gebruikersnaam, biografie, leeftijd, locatie en gebruikersnamen van gekoppelde accounts. De informatie van uw gebruikersprofiel bij Ancestry is zichtbaar voor andere gebruikers (gedefinieerd in onze Algemene voorwaarden), dus overweeg om deze informatie te beperken en een gebruikersnaam te gebruiken die verschilt van uw echte naam om uw privacy te beschermen.

Uw inhoud

Wij verzamelen persoonlijke informatie door middel van inhoud die u vrijwillig toevoegt aan de diensten, met inbegrip van (i) stambomen, (ii) familieaandenkens zoals foto's, audio-/video-opnamen en verhalen, (iii) opmerkingen, berichten; en (iv) feedback die u aan Ancestry geeft.

Genetische informatie Wanneer u een AncestryDNA-test doet, onttrekken we DNA aan uw monster bij onze laboratoriumpartners en zetten dit om in machine-leesbare DNA-gegevens (“DNA-gegevens”). Een bestand met uw DNA-gegevens die zijn geüpload van een andere DNA-testservice wordt ook beschouwd als DNA-gegevens krachtens deze Privacyverklaring. We verwerken uw DNA-gegevens om u een inschatting over etniciteit te verstrekken evenals aanbevelingen voor Genetic Communities® (genetische gemeenschappen). Wij verwerken uw DNA-gegevens ook om u via ons portaal informatie te verstrekken over uw mate van verwantschap met andere gebruikers in ons DNA-gegevensbestand en over sommige genetische kenmerken die verband houden met bepaalde biologische, fysiologische of gedragseigenschappen, of andere kenmerken zoals haardikte en kleur ogen of eigenschappen die verband houden met voorkeuren en welzijn. Zoals nader beschreven in sectie 7 kunt u ervoor kiezen om iets van deze informatie door te geven aan andere Ancestry-gebruikers.

Uw DNA-gegevens en alle daarvan afgeleide informatie, zoals inschattingen van etniciteit, suggesties voor genetische gemeenschappen, eigenschappen en matches met genetische verwanten, informatie over geërfde DNA en daarop betrekking hebbende inzichten vormen persoonlijke informatie waarnaar wordt verwezen als "genetische informatie".

Uw monster en onttrokken DNA. Noch het monster dat u ons geeft met een AncestryDNA-testkit, noch het DNA dat aan uw monster wordt onttrokken (samen "biologische monsters" genoemd) vormen persoonlijke informatie volgens deze privacyverklaring. U kunt toestemming geven om uw biologische monsters in onze biobank op te slaan voor toekomstige testen. Toekomstige testen en onderzoeken kunnen worden uitgevoerd als u akkoord gaat met onze Geïnformeerde toestemming voor onderzoek of als u toestemming geeft voor andere testen van uw biologische monsters. Als u geen toestemming geeft voor het bewaren van uw biologische monsters, vernietigen wij die. In sectie 8 en 10 wordt beschreven hoe u uw biologische monsters kunt controleren. U kunt Ancestry verzoeken uw biologische monsters te vernietigen door contact op te nemen met de Ledenservice of door uw Ancestry-account te verwijderen. We kunnen biologische monsters die niet aan onze eisen voor kwaliteitswaarborging voldoen naar eigen goeddunken vernietigen.

DNA-enquêtes Als u ermee instemt DNA-enquêtes in te vullen, verzamelen we de informatie van de enquêtevragen die u beantwoordt en gebruiken we die voor de voortdurende ontwikkeling en verbetering van functies van AncestryDNA, zoals eigenschappen. Als u instemt met onze geïnformeerde toestemming voor onderzoek, kunnen uw enquête-antwoorden ook worden gebruikt voor onderzoek.
Informatie over gezondheid Ancestry is geen entiteit die onder de Health Insurance Portability and Accountability Act ("HIPAA") [wet inzake verantwoording portabiliteit ziektekostenverzekering] valt en geen van de door u verstrekte gegevens is onderworpen aan of beschermd door de HIPAA.
Uw communicatie Wij faciliteren en onderhouden uw communicatie met andere gebruikers via de communicatiefuncties op ons platform. We verzamelen uw gegevens ook wanneer u communiceert met de teams voor Ledendienst en ondersteuning voor onze andere diensten, inclusief via audio- en visuele informatie (zoals opnames van gesprekken met de Ledendienst of informatie die vrijwillig wordt doorgegeven bij deelname aan onderzoek naar consumenteninzichten).
Wedstrijden en promoties We verzamelen persoonlijke informatie wanneer u vrijwillig deelneemt aan wedstrijden en speciale promoties die we organiseren of sponsoren, waarvan de details worden verstrekt bij deelname.
Foto's van Find a Grave en foto-vrijwilligers Via Find a Grave verzamelen we metadata die zijn gekoppeld aan digitale foto's die zijn opgeladen bij de Find a Grave-dienst, inclusief locatie, datum en tijdstip waarop de foto is genomen. Als u ervoor kiest om foto-vrijwilliger te worden voor Find a Grave, geeft u uw locatie aan ons door die u op elk moment kunt wijzigen of verwijderen.
Beschermde classificaties en gevoelige gegevens Afhankelijk van de manier waarop u de diensten gebruikt, verzamelen we informatie met betrekking tot bepaalde beschermde classificaties zoals gender of ras of etnische afkomst. Als u bijvoorbeeld de diensten van AncestryDNA gebruikt, gebruiken wij uw DNA-monster om uw etniciteit in te schatten. Andere gevoelige informatie kan worden afgeleid uit de inhoud die u vrijwillig bijdraagt aan de diensten.

Klik hier voor informatie over persoonlijke informatie die door Ancestry wordt verwerkt met betrekking tot niet-Ancestry-gebruikers.

 

4.  Welke informatie verzamelt Ancestry door uw gebruik van de diensten?

Informatiecategorie Beschrijving
Informatie over computers en mobiele apparaten

Ancestry verzamelt informatie over hoe u toegang krijgt tot onze diensten, inclusief de websites die u hebt bezocht voor en na de website van Ancestry.

Wij verzamelen ook het IP-adres waarmee uw computer, mobiele apparaat of de proxyserver die u gebruikt toegang heeft tot het internet, naast andere technische informatie, zoals:

 • uw computerbesturingssysteem;
 • uw webbrowser;
 • uw mobiele apparaat-ID verstrekt door het besturingssysteem van uw mobiele apparaat en uw mobiele besturingssysteem; en
 • de naam van uw internet- of mobiele aanbieder.

Met uw toestemming verzamelt Ancestry geolocatiegegevens van uw apparaat.

Informatie van cookies en vergelijkbare technologieën Ancestry maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën evenals technische integraties met marketing- en reclamepartners zoals beschreven in ons Cookiebeleid, dat deel uitmaakt van deze privacyverklaring. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie over onze praktijken en de controles die we u bieden.
Informatie doorgegeven via sociale-media-functies

Als u via de diensten met sociale media communiceert, bijvoorbeeld koppelingen voor “Delen”, “Plaatsen”, “Tweeten”, “Vastzetten” of “Volg ons”-links naar websites zoals Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram en YouTube, verzamelt Ancestry deze interacties en alle accountinformatie die deze diensten aan ons beschikbaar stellen, afhankelijk van uw privacy-instellingen bij die derde partij.

Uw interacties met deze functies worden beheerst door de privacyverklaring van het betreffende externe bedrijf.

U kunt zich eventueel bij de diensten van Ancestry aanmelden met uw sociale-netwerkaccount, zoals een Google- of Apple-account. Wanneer u de nodige toestemmingen geeft, ontvangen wij informatie over u van uw sociale netwerkaccount die Ancestry dan gebruikt om uw account aan te maken en uw profiel op te bouwen, zoals uw naam, e-mailadres en profielfoto.

Informatie over uw gebruik van de diensten We verzamelen informatie over uw gebruik van de diensten, zoals wanneer u bestanden of openbare stambomen zoekt of opent, welke pagina's u bekijkt, koppelingen waarop u klikt, of wanneer u mensen toevoegt aan uw stamboom enz., die wij gebruiken om details over u als klant en uw interesses te verzamelen om een betere ervaring te bieden via bijvoorbeeld zoeksuggesties.

 

5.  Informatie die we verzamelen uit andere bronnen

Informatiecategorie Beschrijving van gebruik
Informatie uit openbare en historische documentatie Ancestry verzamelt gegevens uit verschillende bronnen, meestal uit officiële bronnen, waaronder kranten, evenals geboorte-, overlijdens-, huwelijks- en bevolkingsregisters, die persoonlijke informatie over u kunnen bevatten. Openbare en historische documentatie kunnen ook persoonlijke informatie bevatten met betrekking tot personen die geen Ancestry-gebruiker zijn. Deze gegevens worden gewoonlijk aan gebruikers ter beschikking gesteld als onderdeel van de abonnementsdiensten van Ancestry.
Informatie van derde partijen

Wij ontvangen ook informatie over u van derden. Zo vullen we de gegevens die we verzamelen af en toe aan met informatie die we in licentie van derden hebben gekregen om de diensten en onze aanbiedingen aan u te personaliseren.

Als u een cadeauabonnement of een AncestryDNA-testkit koopt als cadeau, verzamelen we persoonlijke informatie, zoals de naam van de ontvanger, het verzendadres, het e-mailadres en de benodigde aankoopinformatie om het cadeau te af te handelen en de ontvanger op de hoogte te stellen.

 

6.  Hoe gebruikt Ancestry uw persoonlijke informatie?

Informatiecategorie Beschrijving van gebruik
Persoonlijke informatie in het algemeen We gebruiken uw persoonlijke informatie om onze diensten te leveren, personaliseren, verbeteren, bij te werken en uit te breiden. Dit omvat:
 • uw toegang tot de diensten verifiëren en de informatiebeveiliging van Ancestry verbeteren;
 • het verwerken van uw betalingen voor abonnementen, AncestryDNA-diensten en testkits en andere producten en functies;
 • het maken van nieuwe en verbeteren van bestaande diensten;
 • het classificeren, creëren van beeldmodellen en het indexeren van uw inhoud (die persoonlijke informatie kan bevatten) om uw media te organiseren; ons platform helpen veilig te houden en uw voorouders, belangrijke plaatsen en andere aandenkens te bepalen;
 • het combineren van uw inhoud met gegevens in de gegevensbestanden van Ancestry voor inzichten om gebruikers te helpen bij het opbouwen van hun stamboom;
 • het uitgeven van enquêtes en vragenlijsten voor gebruik bij de diensten, evenals het faciliteren van productontwikkeling en onderzoeksinitiatieven;
 • het uitvoeren van wetenschappelijk, statistisch en historisch onderzoek;
 • het detecteren en beschermen tegen fouten, fraude of andere criminele of kwaadwillende activiteiten; en
 • handhaving van onze Algemene voorwaarden.
Communicatie We gebruiken uw persoonlijke informatie om met u te communiceren over de diensten, bijvoorbeeld wanneer we:
 • reageren op uw vragen aan de Ledendienst;
 • potentiële genetische familieleden signaleren die zijn geïdentificeerd door DNA-matches of via onze diensten voor familiegeschiedenis (bijvoorbeeld "Ancestry Hints®" over potentiële voorouders in ons gegevensbestand, of bijwerkingen van uw DNA-testresultaten (bijvoorbeeld uw inschatting van etniciteit en genetische gemeenschappen;
 • bestanden of "aanwijzingen" signaleren in ons gegevensbestand die betrekking hebben op personen in uw stamboom of aan wie u wellicht verwant bent;
 • u informeren over wijzigingen in diensten of nieuwe diensten;
 • u vragen om deel te nemen aan mediaproducties, advertenties, onderzoek naar consumenteninzichten of getuigenissen van Ancestry; en
 • u informatie verstrekken of actie vragen naar aanleiding van technische, beveiligings- en andere operationele problemen.
Marktproducten en aanbiedingen van ons of onze zakenpartners

We gebruiken sommige persoonlijke informatie (bijvoorbeeld demografische informatie die beschikbaar is van externe bronnen of van delen van Ancestry (profiel, stambomen enz.)), om onze producten en aanbiedingen van ons of onze zakelijke partners op de markt te brengen. Deze marketing omvat advertenties op basis van uw interesses.

Ancestry geeft uw genetische informatie niet door aan externe marketeers, verzekeringsmaatschappijen of werkgevers en we gebruiken uw genetische informatie niet voor marketing of gepersonaliseerde advertenties zonder uw afzonderlijke, uitdrukkelijke toestemming.

Voor marketing die u per e-mail of SMS wenst te ontvangen, kunt u bepalen hoe we u op de hoogte brengen door de koppeling "Afmelden" te gebruiken in elke marketing-e-mail die u ontvangt, door uw communicatie-instellingen te wijzigen of door de instructies te volgen in de marketingberichten die u ontvangt. De bedieningselementen voor aan Ancestry gerelateerde merken zijn beschikbaar via hun instellingen en worden hier vermeld. Voor reclame op platforms van derden gaan we uit van onze eigen rechtmatige belangen als rechtsgrond (zie sectie 7) en u dient uw marketingvoorkeuren rechtstreeks op die platforms te beheren.

Genetische informatie Ancestry gebruikt uw genetische informatie voor de volgende doeleinden:
 • het leveren van etniciteitsresultaten, DNA-matches (bijv. naaste of verre familie of anderen aan wie u wellicht verwant bent) uit ons gegevensbestand en andere informatie om u en andere gebruikers te helpen meer te weten te komen over zichzelf, elkaar, potentiële familieleden en uw genetische verwanten en familiegroepen;
 • u in contact brengen met en u helpen meer te weten te komen over uw genetische verwanten in ons gegevensbestand door middel van functies zoals DNA-matches of andere productkenmerken;
 • u via ons portaal andere inzichten geven in wat uw DNA kan onthullen over eigenschappen en welzijn;
 • het verstrekken van relevante resultaten om u te helpen bij het ontdekken van gemeenschappelijke voorouders en andere details over uw familiegeschiedenis en om u te helpen uw stamboom op te bouwen of contact te leggen met vrienden en familie;
 • het bestuderen van geaggregeerde genetische informatie om beter inzicht te krijgen in de bevolking en aan etniciteit gerelateerd(e) gezondheid, welzijn, veroudering of fysieke omstandigheden als u hebt toegestemd om deel te nemen via onze Geïnformeerde toestemming voor onderzoek;
 • uitvoeren van wetenschappelijk, statistisch en historisch onderzoek; en
 • verbetering van functies en functionaliteit van onze bestaande aan DNA gerelateerde producten, verbetering van de klantervaring bij alle diensten van Ancestry, verbetering van de kwaliteit van onze laboratoriumprocessen en -technologie en het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten.

 

7.  Welke informatie geven we door, wanneer geven we die door en wie zijn de ontvangers?

Ancestry geeft uw individuele persoonlijke informatie (inclusief uw genetische informatie) niet door aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of met uw aanvullende toestemming. We geven uw gegevens niet vrijwillig door aan wetshandhavingsinstanties. We geven uw genetische informatie ook niet door aan verzekeringsmaatschappijen, werkgevers of externe marketeers zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

De onthullingen van Ancestry die specifiek voor de VS zijn, zijn hier te vinden. De hieronder beschreven omstandigheden leggen uit wanneer doorgeven plaatsvindt.

 
Degenen aan wie uw informatie kan worden doorgegeven / omstandigheden waarin het doorgeven plaatsvindt Beschrijving
Bedrijven van Ancestry

Wij geven uw informatie door binnen de bedrijvengroep van Ancestry, waaronder Ancestry.com Operations Inc en de hier genoemde bedrijven (de "bedrijven van Ancestry") om onze diensten te leveren en te verbeteren.

We dragen uw persoonlijke en genetische informatie over aan het in Ierland gevestigde bedrijf van Ancestry en het in de VS gevestigde bedrijf van Ancestry. Zie sectie 12 hieronder voor meer informatie hierover.

Andere gebruikers of anderen aan wie u wilt doorgeven

Als onderdeel van uw gebruik van de diensten hebt u de mogelijkheid om informatie toe te voegen of door te geven aan alle gebruikers van de diensten of door functies door te geven aan bepaalde gebruikers van Ancestry en zelfs personen die Ancestry niet gebruiken. Voor sommige diensten, bijvoorbeeld AncestryDNA (zie hieronder), kunnen extra opties voor doorgeven beschikbaar zijn.

Informatie in uw openbare profiel(en) wordt door alle andere gebruikers gezien, evenals de details van de publieke stamboom. Standaard zijn profielen van levende personen in uw stamboom alleen zichtbaar voor u en mensen met wie u uw stamboom deelt als "bewerker" of die u toestemming geeft om de levende personen in uw stamboom te bekijken. Andere informatie over levende personen kan zichtbaar zijn als deze is opgenomen in een openbare mediagalerij, of als u ervoor kiest om de informatie buiten uw stamboom te publiceren.

U kunt uw activiteiten doorgeven afhankelijk van hoe u omgaat met bestanden van Ancestry of de inhoud van een andere gebruiker, bijvoorbeeld als u bijdraagt aan de stamboom van een andere gebruiker, of commentaar geeft op een bestand of de inhoud van een andere gebruiker. Als de functie Recente bezoekers is ingeschakeld in uw accountinstellingen, kunnen wij stamboomeigenaren laten zien dat u hun stamboom hebt bezocht. Als u zich aanmeldt voor het zien van en te worden gezien door uw DNA-matches, kunnen u en uw DNA-matches bepaalde persoonlijke informatie zien over elkaar, waaronder:

 • uw gebruikersnamen;
 • hoe u en uw matches aan elkaar verwant kunnen zijn, waaronder wat uw plaats kan zijn binnen de betreffende stambomen;
 • of u een stamboom hebt gekoppeld aan uw DNA;
 • alle of alleen gemeenschappelijke (naar keuze) regio’s en genetische gemeenschappen; en
 • uw eigenschappen (tenzij u zich niet opgeeft voor het delen van eigenschappen).

Behoudens de hierboven beschreven privacykeuzes, omvatten DNA-matches zowel gebruikers die een AncestryDNA-test hebben gedaan als gebruikers die DNA-gegevens hebben geüpload.

Als u details van uw familiegeschiedenis of DNA-ervaring doorgeeft buiten de diensten, doet u dit op eigen risico.

Dienstverleners

We werken samen met andere bedrijven bij het leveren en op de markt brengen van de diensten. Als gevolg hiervan hebben deze bedrijven toegang tot uw gegevens of verwerken ze uw gegevens op een andere manier, inclusief een deel van uw persoonlijke informatie, in hun systemen. Deze bedrijven zijn onderworpen aan contractuele verplichtingen voor privacy, gegevensbeveiliging en vertrouwelijkheid in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Deze bedrijven en de persoonlijke informatie waartoe zij toegang kunnen hebben, omvatten onze:

 • laboratoriumpartners (bijvoorbeeld voor uw biologische monsters);
 • leveranciers van AncestryDNA-testkits (bijvoorbeeld voor naam, verzendadres en telefoonnummer);
 • betalingsverwerkers (voor betalingsinformatie);
 • infrastructuurleveranciers van cloud-diensten (de webdiensten en mobiele diensten van Ancestry zijn cloud-diensten; al uw gegevens bevinden zich bij onze leveranciers van cloud-diensten);
 • leveranciers die ons helpen bij marketinganalyses en consumentenonderzoek, fraudepreventie en beveiliging (bijvoorbeeld e-mailadres);
 • aanbieders van communicatie-infrastructuur (naam en e-mailadres); en
 • leveranciers die ons helpen bepaalde functies van de Ledendienst te bieden, zoals telefonische ondersteuning of hulpmiddelen voor enquêtes (voor accountgegevens of naam of e-mailadres).
Analyse- en reclamepartners We werken samen met externe partners voor analyse- en reclamedoeleinden. Door bepaalde persoonlijke informatie te verzamelen en door te geven, helpen deze leveranciers ons om advertenties beter af te stemmen op uw interesses. Ze helpen ons ook om de effectiviteit van reclamecampagnes te meten en worden gebruikt om u advertenties aan te bieden die relevanter voor u zijn.
Onderzoekspartners en geanonimiseerde gegevens Wij geven geanonimiseerde genetische informatie alleen door aan onderzoekspartners wanneer u ons hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming verleent via onze geïnformeerde toestemming voor onderzoek. Tenzij u instemt met de geïnformeerde toestemming voor onderzoek, worden uw gegevens niet opgenomen in de gegevens die aan deze onderzoekers worden doorgegeven. Al dergelijke geanonimiseerde genetische informatie en fenotypische informatie die we doorgeven aan derden voor onderzoeksdoeleinden wordt doorgegeven in overeenstemming met Deel 46 (vanaf sectie 46.101) van Titel 45 van de Code of Federal Regulations.

Onderzoekspartners zijn onder meer commerciële of non-profitorganisaties die wetenschappelijk onderzoek, de ontwikkeling van therapieën, medische hulpmiddelen of aanverwant materiaal voor de behandeling, diagnose of voorspelling van gezondheidsproblemen uitvoeren of ondersteunen. In sommige omstandigheden kan een onderzoekspartner of Ancestry een financieel belang hebben bij de onderzoeksregeling. Een lijst met onze onderzoekspartners vindt u hier.

Wetshandhaving

Ancestry verstrekt niet vrijwillig gegevens van welke aard dan ook aan overheids- of gerechtelijke instanties of aan wetshandhavingsinstanties. Om onze gebruikers de beste bescherming volgens de wet te bieden, eisen we dat alle overheidsinstanties die toegang willen tot de gegevens van Ancestry-klanten een geldige juridische procedure volgen. We staan wetshandhavers niet toe de diensten te gebruiken om misdaden te onderzoeken of stoffelijke overschotten te identificeren.

Als we genoodzaakt zijn om uw persoonlijke informatie aan wetshandhavers bekend te maken, doen we ons best om u van tevoren op de hoogte te stellen, tenzij het ons wettelijk is verboden dit te doen. Ancestry produceert een transparantierapport waarin we het aantal geldige verzoeken van justitie voor gebruikersgegevens vermelden op al onze websites.

Ander juridisch of reglementair proces Wij kunnen uw persoonlijke informatie doorgeven indien wij van mening zijn dat dit redelijkerwijs noodzakelijk is om:
 • te voldoen aan geldige juridische processen (bijv. dagvaardingen, bevelschriften);
 • onze Algemene voorwaarden af te dwingen of toe te passen;
 • de beveiliging of integriteit van de diensten te beschermen; of
 • de rechten, eigendommen of veiligheid van Ancestry, onze werknemers of gebruikers te beschermen.
Als Ancestry wordt overgenomen Als Ancestry of haar bedrijven worden overgenomen of overgedragen (inclusief in verband met faillissementen of soortgelijke procedures), kunnen we uw persoonlijke informatie doorgeven aan de overnemende of ontvangende entiteit. De beloften in deze privacyverklaring blijven van toepassing op uw persoonlijke informatie die wordt overgedragen aan de nieuwe entiteit.
Geaggregeerde gegevens Ancestry publiceert gebruikersinformatie in geaggregeerde, geanonimiseerde vorm als onderdeel van de diensten of onze marketing, of in wetenschappelijke publicaties die door ons of onze onderzoekspartners worden gepubliceerd. We kunnen bijvoorbeeld het percentage immigranten in een staat opmerken dat uit een bepaalde geografische regio of een bepaald land komt. Een dergelijke openbaarmaking bevat nooit persoonlijke informatie en we identificeren die niet opnieuw.

 

8.  Uw rechten en keuzes met betrekking tot uw persoonlijke informatie

Alle gebruikers (zoals gedefinieerd in onze algemene voorwaarden) kunnen onze online hulpmiddelen gebruiken om 1) een rapport op te vragen van de persoonlijke informatie die ze aan ons hebben verstrekt, 2) een kopie van hun DNA-gegevens te downloaden of een kopie van hun stamboom te downloaden, en 3) hun stamboom, DNA-testresultaten of account te verwijderen.

Bovendien bieden sommige wetten inzake gegevensbescherming, zoals de AVG van de EU, EER, de AVG van het VK en de LGPD van Brazilië, mensen specifieke rechten met betrekking tot hun persoonlijke informatie. Bijvoorbeeld:

Recht op toegang/kennisneming- U hebt wellicht het recht om toegang te vragen tot uw persoonlijke informatie en om een kopie te krijgen van bepaalde informatie, inclusief de categorieën persoonlijke informatie die we verzamelen en openbaar maken. Volg deze stapsgewijze instructies om een kopie aan te vragen. Als u een kopie van uw DNA-gegevens wilt, volgt u deze stapsgewijze instructies. Als u een kopie van uw stambomen wilt, volgt u deze stapsgewijze instructies.

Recht op rectificatie/correctie- U hebt wellicht het recht om te verzoeken dat we onjuiste persoonlijke informatie over u corrigeren of rechtzetten.

Recht op wissen/verwijderen- In bepaalde gevallen hebt u het recht om ons te verzoeken uw persoonlijke informatie te beperken (actieve verwerking stopzetten) of te verwijderen, op voorwaarde dat er geldige redenen zijn om dit te doen en met inachtneming van de toepasselijke wetgeving. Zie sectie 10 voor informatie over het verwijderen van uw persoonlijke informatie.

Recht om bezwaar te maken. U kunt het recht hebben om bezwaar te maken tegen verwerkingsactiviteiten in ons rechtmatig belang, wanneer dergelijke activiteiten gevolgen hebben voor uw rechten en vrijheden als individu. Wanneer u toestemming geeft voor de verwerking van uw persoonlijke informatie voor een bepaald doel, kunt u uw toestemming ook op elk moment intrekken zonder dat dit invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking ervan. We stoppen elke verdere verwerking van uw gegevens voor dat doel.

Recht op beperking . U hebt het recht om een beperking te vragen van onze verwerking van uw persoonlijke informatie, bijvoorbeeld wanneer u van mening bent dat de verwerking gebaseerd is op onjuiste gegevens of niet op een rechtmatige manier wordt verwerkt.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid- U hebt wellicht het recht om bepaalde delen van uw persoonlijke informatie te ontvangen in een vorm die kan worden verzonden naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Recht om een klacht in te dienen. U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Ierse commissie voor gegevensbescherming (Commissaris gegevensbescherming voor klachtenbehandeling, onderzoeken en handhaving voor particulieren | ) of een andere bevoegde toezichthoudende autoriteit in het land van verblijf.


U kunt deze rechten uitoefenen door de hieronder beschreven middelen te gebruiken of door contact op te nemen met Ancestry. Details en opties voor toegang tot deze informatie vindt u in sectie 15.

Soort Keuzes
Ancestry U kunt de persoonlijke informatie (zoals uw e-mailadres, gebruikersnaam, profielinformatie enz.) die u aan Ancestry verstrekt op elk moment openen en bijwerken in de volgende secties van de privacyinstellingen: Ga naar uw stamboominstellingen of klik hier voor meer informatie over het beheren van de privacyinstellingen voor stambomen die u op Ancestry hebt gemaakt.
Gerelateerde merken Ancestry streeft ernaar om het gemakkelijk voor u te maken om uw privacy binnen de diensten te beheren. U kunt hier uw privacyinstellingen voor onze gerelateerde merken beheren.
Mobiele apps U kunt uw informatie ook beheren via de instellingen die beschikbaar zijn in onze mobiele apps, zoals de apps Ancestry en Find a Grave.
Reclame We gebruiken cookies en vergelijkbare volgtechnologieën en integraties met externe marketing- en reclamepartners om gegevens over uw interesses of gedragingen te verzamelen om u gerichte advertenties te bieden. U kunt uw instellingen wijzigen zoals beschreven in ons cookiebeleid. Raadpleeg ons cookiebeleid voor informatie over "Niet volgen".
Stamboominformatie downloaden Met Ancestry kunt u uw stamboominformatie downloaden in het standaard GEDCOM-stamboombestandsformaat in uw stamboominstellingen. Kijk hier voor meer informatie.
DNA-gegevens downloaden U kunt een bestand met uw DNA-gegevens downloaden. Als u uw DNA-gegevens downloadt, doet u dat op eigen risico. Als u wilt weten hoe, en voor meer informatie over wat er allemaal in uw download van DNA-gegevens zit, kunt u hier klikken.

 

9.  Wat zijn onze bewaarpraktijken?

De diensten van Ancestry zijn fundamenteel gebaseerd op het idee dat de persoonlijke reis van zelfontdekking geen eenmalige gebeurtenis is en zich over lange perioden voortzet - wellicht levenslang. Bovendien, en met name met betrekking tot onze abonnees en DNA-klanten die vergoedingen betalen of abonnementen kopen, biedt de voortdurende verbetering van onze collecties historische gegevens en DNA-functies in de loop der tijd voordelen en inzichten voor onze gebruikers. Als gevolg hiervan weerspiegelen onze bewaarpraktijken deze voortdurende waarde door gebruikersaccounts op ons systeem te behouden, totdat onze gebruikers ons informeren over hun wens om hun gegevens te verwijderen of hun accounts te sluiten.

Informatiecategorie Bewaarperiode
Account en profiel Ancestry bewaart de persoonlijke informatie die u verstrekt tijdens het maken van uw account en uw profiel totdat u uw account verwijdert.
Stamboom Vanwege het belang van stambomen voor meerdere generaties bewaart Ancestry uw stamboomgegevens om u continue toegang, bijgewerkte functies en de mogelijkheid te bieden om uw stamboom te verbeteren. Uw stamboomgegevens worden bewaard totdat u uw stamboom of uw account verwijdert.
DNA

Ancestry bewaart uw DNA-gegevens om u de functies en functionaliteit te bieden die u koopt (of cadeau krijgt), waaronder voortdurend bijgewerkte functies, steeds verder gedetailleerde inschattingen van etniciteit en verbeterde regio's en gemeenschappen, evenals nieuwe andere functies op basis van uw DNA-gegevens. Uw DNA-gegevens worden bewaard totdat u uw DNA-testresultaten of uw account verwijdert.

Als u een klant bent geweest van AncestryHealth, zijn onze AncestryHealth-laboratoriumpartners verplicht om uw DNA-gegevens en testresultaten te bewaren gedurende een periode van minstens zeven jaar, of zoals vereist door de staatswet en de Clinical Laboratory Improvements Act (CLIA) en de richtlijnen die gelden voor laboratoria die zijn gecertificeerd door het College of American Pathologists (CAP).

Gerelateerde merken Sommige van onze gerelateerde merken (AncestryDNA, Fold3, Forces War Records, Newspapers.com™, Archives, We Remember en Find a Grave) hebben hun eigen accountlogins en bewaren de door u verstrekte persoonlijke informatie bij het aanmaken van uw account en uw profiel zo lang dat nodig is om u doorlopende en bijgewerkte diensten te kunnen bieden, totdat u ons vraagt deze te verwijderen.
Gebruiksinformatie We bewaren gebruiksinformatie (bijv. bezoeken aan websites) in gedepersonaliseerde of geaggregeerde vorm. Eenmaal geaggregeerd is deze informatie niet langer persoonlijke informatie en is die niet meer onderhevig aan verwijderingsverzoeken van gebruikers.

 

10.  Hoe kan ik mijn persoonlijke informatie verwijderen?

U kunt uw persoonlijke informatie op elk moment van Ancestry verwijderen.

Informatiecategorie Hoe te verwijderen
Persoonlijke informatie

U kunt uw persoonlijke informatie uit Ancestry verwijderen door deze instructies te volgen.

Als u informatie hebt doorgegeven aan andere gebruikers (bijvoorbeeld door uw stambomen openbaar te maken of door uw DNA-resultaten rechtstreeks aan andere gebruikers door te geven), kan Ancestry geen kopieën verwijderen van informatie die andere gebruikers wellicht hebben bewaard, die alleen kan worden verwijderd door contact op te nemen met de andere gebruiker en die te vragen deze te verwijderen.

Richt elk verzoek om informatie uit gekoppelde archiefbestanden te verwijderen aan de verantwoordelijke archiefinstantie.

We nemen verzoeken om verwijdering van persoonlijke informatie uit de doorzoekbare indexen van de bestanden die we bewaren per geval in overweging in overeenstemming met de wet.

Klik hier voor informatie over persoonlijke informatie die door Ancestry wordt verwerkt met betrekking tot niet-Ancestry-gebruikers.

Genetische informatie

Als u Ancestry verzoekt om uw DNA-gegevens te verwijderen, verwijderen we alle genetische informatie binnen 30 dagen uit onze productie-, ontwikkelings-, analyse- en onderzoekssystemen.

Als u de vernietiging van uw biologische monsters wilt aanvragen, moet u contact opnemen met de Ledendienst. Als u akkoord bent gegaan met onze Geïnformeerde toestemming voor onderzoek, kunnen we uw geanonimiseerde genetische informatie niet verwijderen uit actieve of voltooide onderzoeksprojecten, maar we zullen deze niet gebruiken voor nieuwe onderzoeksprojecten.

Algemeen Er kan enige vertraging optreden bij het verwijderen van uw persoonlijke informatie uit onze reservesystemen nadat deze is verwijderd uit onze productie-, ontwikkelings-, analyse- en onderzoekssystemen. Onze laboratoriumpartners kunnen ook informatie die ze van ons ontvangen bewaren om te voldoen aan wet- of regelgeving die het bewaren van bepaalde gegevens vereist, zoals de Clinical Laboratory Improvements Amendments-regelgeving die wordt beheerd door de Amerikaanse Food and Drug Administration. Ancestry kan ook bepaalde informatie bewaren die redelijkerwijs nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (met inbegrip van verzoeken van wetshandhavingsinstanties), geschillen op te lossen, beveiliging te handhaven, fraude en misbruik te voorkomen en om te voldoen aan reglementaire vereisten voor belastingen, de betalingssector, effecten, en klinische vereisten.
Gerelateerde merken Om informatie van onze gerelateerde merken (Fold3, Forces War Records, Newspapers.com™, Archives, We Remember en Find a Grave) te verwijderen, kunt u contact met ons opnemen bij het betreffende merk en verzoeken dat uw persoonlijke informatie van die dienst wordt verwijderd. Sommige diensten hebben wellicht ook een online aanvraagformulier dat toegankelijk is via het menu met accountinstellingen van die dienst en hier kan worden bekeken.

 

11.  Beveiliging

Ancestry onderhoudt een uitgebreid programma voor informatiebeveiliging dat is ontworpen om de persoonlijke informatie van onze klanten te beschermen met behulp van administratieve, fysieke en technische beveiligingen.

De specifieke beveiligingsmaatregelen die worden gebruikt, zijn gebaseerd op de gevoeligheid van de verzamelde persoonlijke informatie. We hebben maatregelen getroffen om te beschermen tegen ongepaste toegang, verlies, misbruik of wijziging van persoonlijke informatie (inclusief genetische informatie) die wij beheren.

Het beveiligingsteam van Ancestry beoordeelt regelmatig onze beveiligings- en privacypraktijken en verbetert deze waar nodig om de integriteit van onze systemen en uw persoonlijke informatie te waarborgen.

We gebruiken beveiligde serversoftware om persoonlijke informatie (inclusief genetische informatie) te versleutelen en we werken alleen samen met beveiligingsbedrijven die voldoen aan onze beveiligingsnormen en die naleven. Hoewel we niet kunnen garanderen dat er geen verlies, misbruik of wijziging van gegevens zal plaatsvinden, gebruiken we passende technische en organisatorische maatregelen om dit te voorkomen.

Het is ook belangrijk dat u zich beschermt tegen ongeoorloofde toegang tot uw persoonlijke informatie door sterke wachtwoorden te gebruiken en te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik van uw eigen computer of apparaat.

 

12.  Internationale gegevensoverdracht

Wij zijn een wereldwijd bedrijf en dragen uw persoonlijke informatie over naar andere landen dan uw eigen land, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de Verenigde Staten, Ierland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Deze landen, buiten de EER, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk, bieden wellicht niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming als uw eigen land. Wanneer we uw persoonlijke informatie (met inbegrip van uw genetische informatie) overdragen naar het in Ierland gevestigde bedrijf van Ancestry en het in de Verenigde Staten gevestigde bedrijf van Ancestry voor verwerking in de Verenigde Staten, baseren we ons op gevestigde overdrachtsmechanismen zoals modelcontractbepalingen of het kader voor gegevensprivacy. Ancestry blijft verantwoordelijk voor al uw persoonlijke informatie die wordt doorgegeven aan derden voor externe verwerking namens ons volgens het beginsel van Verantwoordelijkheid voor verdere overdracht van het kader voor gegevensprivacy.

Ancestry en haar dochterondernemingen (namelijk Ancestry.com Operations Inc, Ancestry.com Operations L.P. Ancestry.com DNA LLC, Ancestry International DNA LLC, FindAGrave Inc en iArchives Inc.) houden zich aan het beleidskader voor gegevensprivacy van de EU-U.S.(EU-U.S. DPF, Data Privacy Framework), de uitbreiding van het EU-U.S. DPF van het VK en het Zwitsers-VS beleidskader voor gegevensprivacy (Swiss-U.S. DPF) zoals uiteengezet door het Amerikaanse Department of Commerce. Ancestry heeft verklaard aan het Amerikaanse Department of Commerce dat zij zich houdt aan de EU-U.S. Data Privacy Framework Principles (EU-U.S. DPF Principles) met betrekking tot de verwerking van persoonlijke informatie ontvangen uit de Europese Unie op grond van het EU-U.S. DPF en uit het Verenigd Koninkrijk (en Gibraltar) op grond van de Britse uitbreiding van het EU-U.S. DPF. Ancestry heeft verklaard aan het Amerikaanse. Department of Commerce dat zij zich houdt aan de Swiss-U.S. Data Privacy Framework Principles (Swiss-U.S. DPF Principles) met betrekking tot de verwerking van persoonlijke informatie ontvangen uit Zwitserland op grond van het Swiss-U.S. DPF. Als er een conflict is tussen de voorwaarden in deze privacyverklaring en de EU-U.S. DPF Principles en/of de Swiss-U.S. DPF Principles, gelden de Principles. Ga voor meer informatie over het Data Privacy Framework (DPF)-programma en om onze certificering te bekijken naar https://www.dataprivacyframework.gov/.

In overeenstemming met het EU-U.S. DPF en de Britse uitbreiding van het EU-U.S. DPF en het Swiss-U.S. DPF, verbindt Ancestry zich ertoe om klachten in verband met DPF Principles over onze verzameling en ons gebruik van uw persoonlijke informatie op te lossen. Personen uit de EU, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland met vragen of klachten over onze behandeling van persoonlijke informatie, ontvangen op grond van het EU-U.S. DPF en de Britse uitbreiding van het EU-U.S. DPF en het Swiss-U.S. DPF, dienen eerst contact op te nemen met Ancestry via: [email protected].

In overeenstemming met het EU-U.S. DPF en de Britse uitbreiding van het EU-U.S. DPF en het Swiss-U.S. DPF, verbindt Ancestry zich ertoe samen te werken en te voldoen aan respectievelijk het advies van het panel opgericht door de gegevensbeschermingsautoriteiten van de EU, het Britse Information Commissioner's Office (ICO), de Gibraltar Regulatory Authority (GRA) en de Zwitserse Federal Data Protection and Information Commissioner (FDPIC) met betrekking tot onopgeloste klachten over onze behandeling van persoonlijke informatie ontvangen op grond van het EU-U.S. DPF, de Britse uitbreiding van het EU-U.S. DPF en het Swiss-U.S. DPF.

Zoals uiteengezet in bijlage I van de DPF Principles, heeft een individu in bepaalde omstandigheden het recht om een beroep te doen op bindende arbitrage om klachten op te lossen die niet op een andere manier opgelost kunnen worden. De Federal Trade Commission heeft jurisdictie over de naleving door Ancestry van het EU-U.S. DPF, de Britse uitbreiding van het EU-U.S. DPF en het Swiss-U.S. DPF.

 

13.  Wijzigingen in deze verklaring

We kunnen deze privacyverklaring op elk moment wijzigen, maar we zullen u duidelijk vooraf op de hoogte stellen van alle substantiële wijzigingen aan deze privacyverklaring, zoals door het plaatsen van een kennisgeving via de diensten, op onze websites, of het sturen van een e-mail, om u de mogelijkheid te bieden de wijzigingen te bekijken en te kiezen of u de diensten wilt blijven gebruiken.

We stellen u ook op de hoogte van niet-substantiële wijzigingen in deze privacyverklaring vanaf hun ingangsdatum door een kennisgeving te plaatsen via de diensten, op onze websites of door u een e-mail te sturen.

Als u bezwaar maakt tegen wijzigingen, kunt u uw account verwijderen zoals beschreven in sectie 10.

 

14.  Rechtsgronden krachtens de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU voor de verwerking van persoonlijke informatie van inwoners van de EU

Krachtens de wetgeving van de EU/EER en het VK zijn wij verplicht om de doeleinden te specificeren waarvoor wij uw persoonlijke informatie verwerken en de rechtsgronden waarop wij ons hiervoor baseren. Ancestry baseert zich op een aantal rechtsgronden om uw persoonlijke informatie en genetische informatie te verzamelen en te verwerken. U kunt hier de details van onze rechtsgronden bekijken.

 

15.  Identiteits- en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

Klanten in de Verenigde Staten

Als u in de Verenigde Staten woont, zijn Ancestry.com Operations, L.P., Ancestry.com Operations Inc. en Ancestry.com DNA, LLC verantwoordelijk voor het gebruik van uw gegevens en voor het reageren op verzoeken met betrekking tot uw persoonlijke informatie.

 

  E-mail Postadres
Voor gebruikers in de Verenigde Staten [email protected] Ancestry.com Operations, L.P.
T.a.v. Privacy Office
153 Townsend Street, Suite 800
San Francisco, CA 94107
Privacyverzoeken Amerikaanse staten [email protected] N.v.t.
Ondersteuning gemachtigd vertegenwoordiger [email protected] N.v.t.

 

Klanten buiten de Verenigde Staten

Als u buiten de Verenigde Staten woont, is Ancestry Ireland Unlimited Company uw verwerkingsverantwoordelijke.

Gebruikers buiten de Verenigde Staten kunnen contact opnemen met de Irish Data Protection Commission of uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming.

 

  E-mail Postadres
Voor gebruikers buiten de Verenigde Staten [email protected] Ancestry Ireland Unlimited Company
Attn: Privacy Office
10th floor, EXO Building
Point Square Plaza
East Wall Road
Dublin 1
Ierland

 

Voor klanten van Ancestry. Voor meer informatie over hoe u contact met ons kunt opnemen, kunt u hier klikken of vragen indienen via chat.

Wetshandhavingsverzoeken. Verzoeken om informatie van wetshandhavers moeten de richtlijnen van Ancestry voor wetshandhaving volgen.

 

16.  Aanvullende privacyverklaring voor inwoners van de VS

Ancestry biedt deze Aanvullende privacyverklaring voor inwoners van de VS ("Amerikaanse verklaring"), van toepassing op inwoners van Californië, Colorado, Connecticut, Utah, Virginia en andere inwoners van de VS, als aanvulling op onze privacyverklaring, om informatie te verstrekken over hoe u uw rechten kunt uitoefenen volgens de California Consumer Privacy Act van 2018 ("CCPA"), de Colorado Privacy Act ("CPA"), de Connecticut Data Privacy Act ("CTDPA"), de Virginia Consumer Data Protection Act ("VCDPA") en de Utah Consumer Privacy Act (“UCPA”). Deze Amerikaanse verklaring geldt voor alle websites, diensten, en mobiele apps van Ancestry die doorkoppelen naar deze Amerikaanse verklaring, waaronder Ancestry, AncestryDNA, Fold3, Forces War Records, Newspapers.com™, Archives, We Remember, en Find a Grave (overal, gezamenlijk, indien van toepassing “Ancestry” “we/wij” of “ons/onze”). Hij is van toepassing op de persoonlijke informatie (hierboven gedefinieerd) die we verzamelen via uw gebruik van onze diensten en via alle andere manieren waarop u met ons in contact komt.

16.1  Categorieën persoonlijke informatie

Ancestry verzamelt en heeft in de 12 maanden vóór de ingangsdatum van deze Amerikaanse verklaring de volgende categorieën persoonlijke informatie verzameld:

 • identificatoren zoals naam, gebruikersnaam, postadres, unieke persoonlijke identificator, online identificator, IP-adres, identificator van uw mobiele apparaat, e-mailadres, accountnaam, rijbewijs;
 • persoonlijke informatie beschreven in subdivisie (e) van sectie 1798.80 die niet onder een bestaande categorie valt (fysieke kenmerken of beschrijvingen);
 • kenmerken van beschermde classificaties krachtens de toepasselijke staats- of federale wetgeving, zoals het zelfgerapporteerde toegewezen geslacht bij de geboorte en de geboortedatum. Dit omvat ook uw inhoud (zoals gedefinieerd in onze Algemene voorwaarden) die u verkiest aan ons bekend te maken en die beschouwd wordt als een wettelijk beschermde klasse onder de toepasselijke staats- of federale wetgeving;
 • commerciële informatie, zoals gekochte, verkregen of overwogen producten of diensten of andere aankoop- of verbruiksgeschiedenis of -tendensen;
 • informatie over internetgebruik, zoals uw browsegeschiedenis, zoekgeschiedenis en informatie over uw interactie met onze websites en advertenties;
 • geolocatiegegevens, zoals de locatie van uw apparaat of computer en alle metagegevens die zijn gekoppeld aan digitale foto's die zijn geüpload naar Find a Grave, inclusief de locatie, datum en het tijdstip waarop de foto is genomen;
 • sensorische gegevens, zoals audio-, elektronische en visuele informatie (bijv. audio- of video-opnamen die u uploadt, opnames van gesprekken met de Ledenservice van Ancestry of informatie die u vrijwillig vrijgeeft wanneer u aan ons onderzoek meedoet naar consumenteninzichten);
 • gevolgtrekkingen die zijn afgeleid van persoonlijke informatie, zoals het suggereren van familierelaties en het maken van consumentenprofielen voor onderzoek, productontwikkeling en marketing; en
 • gevoelige persoonlijke informatie, zoals rijbewijs, inloggegevens voor accounts, ras of etnische afkomst, en genetische gegevens, afhankelijk van hoe u de diensten gebruikt. Wij gebruiken of onthullen geen gevoelige persoonlijke informatie om kenmerken over u af te leiden, behalve de afleidingen die een inherent onderdeel zijn van de dienstverlening van Ancestry, zoals uw ingeschatte etniciteit, eigenschappen en genetische gemeenschappen.

Sommige categorieën informatie worden alleen verzameld als u bepaalde diensten van ons gebruikt.

16.2  Zakelijke doeleinden

Ancestry gebruikt de categorieën persoonlijke informatie die worden beschreven in sectie 16.1 voor de volgende zakelijke doeleinden:

 • het leveren, personaliseren, verbeteren, bijwerken en uitbreiden van de diensten van Ancestry;
 • met u communiceren over de diensten;
 • de beveiliging en integriteit van de diensten helpen verzekeren; en
 • marketing van nieuwe producten en aanbiedingen van ons of onze zakelijke partners op basis van uw interesses.

16.3  Categorieën bronnen van persoonlijke informatie

Ancestry verzamelt, en heeft in de 12 maanden vóór de ingangsdatum van deze Amerikaanse verklaring, de categorieën persoonlijke informatie die worden beschreven in sectie 16.1 uit de volgende bronnencategorieën verzameld:

 • u, onze gebruiker/bezoeker - deze bron van persoonlijke informatie is afhankelijk van uw gebruik van de diensten, inclusief wanneer u uw inhoud (zoals gedefinieerd in onze Algemene voorwaarden) indient;
 • de bedrijven van Ancestry (gedefinieerd in sectie 7);
 • openbare registers;
 • historische registers; en
 • derde partijen.

16.4  Openbaarmaking van persoonlijke informatie voor zakelijke doeleinden

Ancestry maakt openbaar, en heeft in de 12 maanden voorafgaand aan de ingangsdatum van deze Amerikaanse verklaring, aan de volgende categorieën derden de overeenstemmende categorieën persoonlijke informatie openbaar gemaakt voor een zakelijk doel:

Categorieën derden  De categorieën persoonlijke informatie die we bekendmaken
Andere gebruikers van Ancestry (als u uw persoonlijke informatie op Ancestry openbaar heeft gemaakt)
 • identificatoren;
 • categorieën persoonlijke informatie beschreven in sectie 1798.80(e) van het burgerlijk wetboek van Californië; en
 • kenmerken van beschermde klassen krachtens de toepasselijke staats- of federale wetgeving.
Bedrijven van Ancestry
 • identificatoren;
 • categorieën persoonlijke informatie beschreven in sectie 1798.80(e) van het burgerlijk wetboek van Californië;
 • kenmerken van beschermde klassen krachtens de toepasselijke staats- of federale wetgeving;
 • commerciële informatie;
 • machineleesbare DNA-gegevens (alleen tussen Ancestry en AncestryDNA);
 • informatie over internetgebruik;
 • geolocatiegegevens;
 • sensorische gegevens; en
 • gevolgtrekkingen.
Dienstverleners
 • identificatoren en categorieën persoonlijke informatie beschreven in sectie 1798.80(e) van het burgerlijk wetboek van Californië, zoals e-mailadres en unieke persoonlijke identificatoren gegenereerd door Ancestry (tube-code);
 • biologische monsters;
 • kenmerken van beschermde klassen krachtens de toepasselijke staats- of federale wetgeving (zelfgerapporteerd geslacht toegewezen bij de geboorte, geboortedatum) worden bekendgemaakt aan onze partnerlaboratoria;
 • commerciële informatie;
 • informatie over internetgebruik;
 • geolocatiegegevens;
 • sensorische gegevens; en
 • gevolgtrekkingen.
Onderzoekspartners Raadpleeg de geïnformeerde toestemming voor onderzoek voor informatie over wat wordt doorgegeven aan onderzoekspartners, waaronder:
 • identificatoren;
 • Categorieën persoonlijke informatie beschreven in sectie 1798.80(e) van het burgerlijk wetboek van Californië;
 • kenmerken van beschermde klassen krachtens de toepasselijke staats- of federale wetgeving;
 • commerciële informatie;
 • machineleesbare DNA-gegevens;
 • informatie over internetgebruik;
 • sensorische gegevens; en
 • gevolgtrekkingen.
Wetshandhavings- of andere regelgevende instanties Wij maken uw persoonlijke informatie niet vrijwillig bekend aan wetshandhavers of regelgevende instanties. Wij hebben een geldig juridisch proces nodig zoals beschreven in sectie 7 voordat wij gegevens aan wetshandhavers verstrekken. Raadpleeg ons halfjaarlijks transparantierapport voor informatie over welke gegevens openbaar zijn gemaakt.

16.5  Voorkeuren voor openbaarmaking en reclame

Ancestry geeft door, en heeft in de 12 maanden vóór de ingangsdatum van deze Amerikaanse verklaring, aan de volgende categorieën derden de correlerende categorieën persoonlijke informatie voor gerichte advertenties doorgegeven:

Categorieën derden  De categorieën persoonlijke informatie die we doorgeven
Marketing- en reclamepartners
 • identificatoren;
 • commerciële informatie;
 • informatie over internetgebruik;
 • gevolgtrekkingen.

Wij gebruiken cookies en soortgelijke volgtechnologieën om informatie door te geven aan onze dienstverleners en externe partners om verschillende redenen, onder meer om advertenties te meten, te richten en aan te bieden zoals verder beschreven in deze privacyverklaring.

Krachtens de wetten in bepaalde Amerikaanse rechtsgebieden hebt u het recht om u af te melden voor het doorgeven van uw persoonlijke informatie voor gerichte online reclamedoeleinden. Ancestry verkoopt uw persoonlijke informatie niet en geeft die niet door voor andere doeleinden. U kunt meer te weten komen over onze praktijken en de keuzemogelijkheden die wij u bieden of u afmelden voor bepaalde vormen van dergelijk doorgeven door ons Cookiebeleid te raadplegen. Om uw voorkeuren met betrekking tot gerichte reclame te wijzigen, gaat u naar onze pagina Mijn persoonlijke informatie niet verkopen of doorgeven/afmelden voor gerichte reclame of naar de koppeling "Mijn persoonlijke informatie niet verkopen of doorgeven" in de voettekst van sommige van onze websites.

Voor uitgelogde gebruikers zijn deze keuzes browser- en apparaatspecifiek. Als u meerdere apparaten gebruikt, zoals uw smartphone, laptop of tablet wanneer u gebruikmaakt van de diensten van Ancestry, moet u uw keuzes voor elk apparaat opgeven. Als u cookies uit de cache van uw browser wist, wordt uw voorkeur "Niet verkopen of doorgeven" gewist en moet u deze opnieuw instellen.

Voor ingelogde gebruikers bewaart Ancestry uw keuzes zowel lokaal op het apparaat als centraal binnen de diensten van Ancestry via uw account. We houden uw lokale toestemmingskeuze actueel vanuit de meest recent opgeslagen toestemmingskeuze. Als u bent uitgelogd en later weer inlogt wordt de keuze die u hebt gemaakt terwijl u was uitgelogd opgeladen naar de dienst van Ancestry en geldt voor uw hele account. In geval van tegenstrijdige keuzes geldt de meest recente keuze.

Sommige browsers of invoegtoepassingen gebruiken een wereldwijde privacycontrole (Global Privacy Control, GPC) waarover u meer kunt lezen op https://globalprivacycontrol.org. Als onze website een GPC-signaal van uw apparaat ontdekt, interpreteren wij dit als een verzoek om u af te melden voor de verkoop of het doorgeven van uw persoonlijke informatie en om u af te melden voor gerichte reclame. Als u zich afmeldt voor gerichte reclame via de GPC of de afmeldingsvoorkeur op de pagina Mijn persoonlijke informatie niet verkopen of doorgeven/afmelden voor gerichte reclame, kunnen wij u nog steeds reclame aanbieden die niet op maat gemaakt is op basis van uw persoonlijke informatie.

Ancestry verkoopt uw genetische informatie niet aan externe marketeers, verzekeringsmaatschappijen of werkgevers en geeft die ook niet door, en wij gebruiken uw genetische informatie niet voor marketing of gepersonaliseerde reclame zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

16.6  Uw rechten uitoefenen

16.6.1  Recht op kennisneming. U kunt het recht hebben om te verzoeken dat wij bekendmaken welke persoonlijke informatie wij verzamelen, gebruiken, bekendmaken of doorgeven. Dit omvat het recht om de categorieën persoonlijke informatie op te vragen die wij over u hebben verzameld, de categorieën bronnen van persoonlijke informatie, het zakelijke doel voor het verzamelen, bekendmaken of doorgeven van persoonlijke informatie, de categorieën derden waaraan wij categorieën persoonlijke informatie bekendmaken of doorgeven en de specifieke onderdelen van persoonlijke informatie die wij over u hebben verzameld.

Als u namens uzelf een verzoek tot kennisneming indient, kunt u uw verzoek online of per e-mail indienen.

Volg deze stapsgewijze instructies voor het downloaden van uw accountgegevens om uw verzoek tot kennisneming bij Ancestry online in te dienen. Dit rapport bevat geen kopie van uw DNA-gegevens of stambomen. Als u een kopie van uw stambomen wilt, volgt u deze stapsgewijze instructies. Als u een kopie van uw DNA-gegevens wilt, volgt u deze stapsgewijze instructies. Houd er rekening mee dat als u uw DNA-gegevens downloadt, u dit op eigen risico doet.

Om uw verzoek in te dienen voor kennisneming van onze gerelateerde merken (AncestryDNA, Fold3, Forces War Records, Newspapers.com™, Archives, We Remember en Find a Grave), kunt u altijd contact met ons opnemen bij het gerelateerde merk en voor sommige diensten kan er ook een online aanvraagformulier beschikbaar zijn dat toegankelijk is via het menu accountinstellingen van die dienst (contactinformatie en koppeling naar online aanvraagformulier, indien beschikbaar, vindt u hier).

Stuur een e-mail naar usprivacyrequests@ancestry.com om uw verzoek voor kennisneming te e-mailen. Wij zijn verplicht uw identiteit te verifiëren voordat wij u een kopie van uw gegevens verstrekken. We vragen u om een bewijs van identiteit en huidig adres (u moet bijvoorbeeld een kopie van uw identiteitsbewijs van de overheid verstrekken, dat uitsluitend zal worden gebruikt om uw identiteit en adres te verifiëren).

Als u een "gemachtigd vertegenwoordiger" bent volgens de CCPA/CPRA en een verzoek indient om kennisneming namens een van onze gebruikers, zie dan sectie 16.6.3 hieronder.

16.6.2 Recht om te verwijderen. U kunt het recht hebben om te verzoeken dat wij uw persoonlijke informatie verwijderen.

U kunt online of per e-mail een verzoek indienen om uw eigen gegevens te verwijderen. Om uw persoonlijke informatie te verwijderen, moet u uw account verwijderen en zodra een verzoek tot verwijdering van een account is voltooid, is dit proces onomkeerbaar. Uw informatie (inclusief stambomen, documentatie, foto's en DNA-gegevens) wordt permanent verwijderd.

Volg deze stapsgewijze instructies voor het indienen van uw verzoek om verwijdering van uw account van Ancestry online. Om uw verzoek tot verwijdering uit onze gerelateerde merken (AncestryDNA, Fold3, Forces War Records, Newspapers.com™, Archives, We Remember en Find a Grave) in te dienen, kunt u altijd contact met ons opnemen bij het gerelateerde merk en voor sommige diensten kan er ook een online aanvraagformulier beschikbaar zijn dat toegankelijk is via het menu accountinstellingen van die dienst (contactinformatie en koppeling naar online aanvraagformulier, indien beschikbaar, vindt u hier).

Stuur een e-mail naar usprivacyrequests@ancestry.com om uw verzoek tot verwijdering te e-mailen. We zijn verplicht om uw identiteit te verifiëren voordat we uw gegevens verwijderen. We vragen u om een bewijs van identiteit en huidig adres (u moet bijvoorbeeld een kopie van uw identiteitsbewijs van de overheid verstrekken, dat uitsluitend wordt gebruikt om uw identiteit en adres te verifiëren).

Als u een "gemachtigd vertegenwoordiger" bent volgens de CCPA/CPRA en een verzoek indient voor kennisneming namens een van onze gebruikers, zie dan sectie 16.6.3 hieronder.

16.6.3  Gemachtigd vertegenwoordigers. In rechtsgebieden waar dit van toepassing is, kunnen inwoners van de VS een gemachtigde vertegenwoordiger gebruiken om verzoeken tot kennisneming en verzoeken tot verwijdering in te dienen. Als u een gemachtigd vertegenwoordiger wilt gebruiken, stuurt u een e-mail naar [email protected]. Zelfs als u ervoor kiest om een gemachtigd vertegenwoordiger te gebruiken voor een verzoek, moet u misschien nog steeds rechtstreeks met ons samenwerken voor:

 • ondertekende toestemming van de consument dat de gemachtigd vertegenwoordiger namens de consument kan handelen.
 • verificatie van de identiteit van de consument (rechtstreeks door de consument aan ons te doen). We hebben een bewijs van identiteit en adres nodig (bijv. een kopie van uw identiteitsbewijs van de overheid, dat uitsluitend wordt gebruikt om uw identiteit en adres te verifiëren).

Het rapport wordt via uw Ancestry-account aan u geleverd. Het rapport bevat geen kopie van de DNA-gegevens of stambomen van de consument. Als u diens stamboom of DNA-gegevens wilt downloaden, zie sectie 16.6.1.

16.6.4 Recht op beroep. Afhankelijk van waar u woont, kunt u, als uw verzoek voorkennisneming van uw gegevens of die te verwijderen wordt afgewezen, kunt het recht hebben om beroep in te stellen. U kunt dit doen door contact met ons op te nemen via [email protected]. U dient de term “verzoek om beroep in te stellen” op te nemen in de onderwerpregel en duidelijk de specifieke redenen voor uw beroep te vermelden. Vervolgens wordt uw verzoek bekeken en u krijgt bericht over onze beslissing.

16.6.5 Recht op correctie. U hebt het recht om onjuiste persoonlijke informatie die wij over u bewaren, te corrigeren. U kunt dit doen door naar de accountinstellingen te gaan of door contact met ons op te nemen via [email protected].

16.7  Verkopen. Zie sectie 16.5 om u af te melden voor gerichte reclame.

16.8  Gevoelige persoonlijke informatie. Wij verwerken over u verzamelde gevoelige persoonlijke informatie alleen om de diensten te verlenen, waaronder om:

 • de kwaliteit en veiligheid van de diensten te handhaven;
 • de diensten te verbeteren;
 • beveiligingsincidenten op te sporen;
 • weerstand te bieden aan en vervolging in te stellen tegen kwaadwillige, bedrieglijke, frauduleuze of illegale acties gericht tegen Ancestry; en
 • accounts te beheren of te onderhouden, klantendienst te verlenen, bestellingen en transacties te verwerken of uit te voeren, klanteninformatie te controleren, betalingen te verwerken, analytische diensten te verlenen en opslag te verzorgen.

Wij kunnen deze gevoelige persoonlijke informatie ook verwerken wanneer dat nodig is om de fysieke veiligheid van mensen te helpen waarborgen en zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.

16.9  Non-discriminatie. Wij discrimineren u niet wegens het uitoefenen van één van uw rechten krachtens de toepasselijke Amerikaanse privacyregelgeving.

16.10  Transparantiewet (Shine the Light Law) van Californië. De California Civil Code Section 1798.83, bekend als de wet "Shine the Light", staat gebruikers die ingezetenen van Californië zijn toe om bij ons een lijst op te vragen en te verkrijgen van welke persoonlijke informatie (indien van toepassing) wij aan derden hebben verstrekt voor hun directe-marketingdoeleinden in het voorgaande kalenderjaar en de namen en adressen van deze derden. Verzoeken kunnen slechts eenmaal per jaar worden gedaan en zijn gratis. Op grond van sectie 1798.83 geeft Ancestry momenteel geen persoonlijke informatie door aan derden voor hun eigen directe-marketingdoeleinden.

16.11  Jaarrapportage. Klik hier om onze jaarlijkse, wereldwijde verzoeken om kennisneming/inzage van betrokkenen en het recht om te verwijderen te bekijken.

16.12  Contact met ons opnemen. Indien u vragen hebt over ons privacybeleid of onze privacypraktijken betreffende de VS, kunt u contact met ons opnemen via usprivacyrequests@ancestry.com.

16.13  Acties voor genoegdoening. Verschillende federale, staats- en lokale wetten kunnen uw persoonlijke informatie beschermen.

Inwoners van Californië die een overtreding van de California Genetic Information Privacy Act (GIPA) willen melden, kunnen een klacht indienen bij de procureur-generaal van Californië of hun openbare aanklager. Inwoners van steden met meer dan 750.000 inwoners kunnen een klacht indienen bij hun stadsadvocaat, en inwoners van steden met voltijdse stadsprocureurs kunnen een klacht indienen bij hun stadsprocureur. Als u een klacht wilt indienen bij uw officier van justitie, stadsadvocaat of stadsprocureur, neem dan contact op met diens plaatselijke kantoor voor meer informatie. Inwoners van Californië die van mening zijn dat hun persoonlijke informatie onjuist is gebruikt, kunnen een klacht indienen bij de Procureur-generaal van Californië of het California Privacy Protection Agency (CPPA).

Inwoners van Minnesota die een schending van de Minnesota Genetic Information Privacy Act (GIPA) willen aanvoeren kunnen een klacht indienen bij het Minnesota Department of Commerce, van toepassing op Minnesota. Stat. § 45.027.

Inwoners van Virginia die een overtreding willen aanvoeren van de Virginia Code Ann. §59.1-593 tot en met §59.1-602 van 2023 (met betrekking tot de privacy van genetische gegevens) kunnen een klacht indienen bij de procureur-generaal van Virginia.

Inwoners van andere staten die van mening zijn dat hun persoonlijke informatie onjuist is gebruikt, kunnen een klacht indienen bij hun procureur-generaal of de toepasselijke regelgevende instantie.

 

17.  Aanvullende privacyverklaring voor inwoners van Australië

Als de Australische Privacy Act 1988 (Cth) (Privacy Act) van toepassing is op de verwerking van uw persoonlijke informatie, zijn de volgende clausules ook van toepassing.

Genetische informatie wordt beschouwd als "gevoelige informatie" zoals uiteengezet in de Privacy Act. Wij zullen gevoelige informatie over u alleen verzamelen, gebruiken of bekendmaken zoals toegestaan door de wet, bijvoorbeeld wanneer wij uw toestemming daarvoor hebben gekregen of wanneer de verzameling bij de wet is verplicht of toegestaan.

Met betrekking tot sectie 8 (Uw rechten en keuzes met betrekking tot uw persoonlijke informatie) hebt u wellicht het recht om een klacht in te dienen bij de relevante toezichthouder voor privacy of gegevensbescherming in uw rechtsgebied. Indien u echter vragen of zorgen hebt over onze behandeling van uw persoonlijke informatie, of indien u van mening bent dat wij deze privacyverklaring of de relevante privacywetgeving in uw rechtsgebied niet hebben nageleefd, zouden wij het op prijs stellen indien u in eerste instantie contact met ons opneemt via de gegevens in sectie 15 hierboven. Wij zullen de klacht onderzoeken en bepalen welke actie, indien nodig, ondernomen moet worden.

 

18.  Aanvullende privacyverklaring voor inwoners van Brazilië

Deze sectie behandelt de rechten en plichten die zijn vastgelegd in Wet 13.709/2018 - Braziliaanse Regels voor algemene gegevensbescherming ("LGPD") die van toepassing zijn wanneer:

 • de verwerking van persoonlijke informatie vindt plaats in Brazilië;
 • u producten en diensten aanbiedt in Brazilië; of
 • wanneer er persoonlijke informatie in Brazilië wordt verzameld.

De wet verleent gebruikers bepaalde rechten, zoals beschreven in sectie 8. In aanvulling op de rechten voorzien in sectie 8, voorziet de LGPD in andere rechten:

 • informatie over entiteiten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke gegevens heeft doorgegeven. U kunt Ancestry vragen om informatie met betrekking tot het doorgeven van persoonlijke informatie aan derden;
 • anonimisering, blokkering of verwijdering van onnodige, buitensporige of onrechtmatig verwerkte gegevens. Vanwege de principes van toereikendheid en noodzaak kunt u Ancestry verzoeken om onnodige, onredelijke of onrechtmatig verwerkte persoonlijke informatie te anonimiseren, blokkeren of verwijderen;
 • Intrekking van toestemming. U kunt te allen tijde verzoeken om intrekking van de toestemming gegeven aan Ancestry om persoonlijke informatie te verwerken; en
 • Verzet tegen behandeling als deze onjuist is. U kunt bezwaar maken tegen ongepaste verwerking van persoonlijke informatie.
 • Om een van deze rechten uit te oefenen, zie sectie 8.