Integritetspolicy för Ancestry

Träder ikraft:  18 september 2023

Sammanfattning av ändringar

Sammanfattningen nedan går igenom de senaste ändringarna i Ancestrys integritetsmeddelande och hur de kan påverka dig. Specifikt:

 • Vi har lagt till språk för att ytterligare anpassa oss till kraven i California Privacy Rights Act (”CPRA”), Virginia Consumer Data Protection Act (”VCDPA”), andra amerikanska lagar och förordningar och den brasilianska allmänna dataskyddslagen (”LGPD”).
 • Vi har inkluderat Forces War Records, vårt internationella varumärke för militärhistoria, i Ancestrys integritetspolicy.
 • Vi har meddelat att vi nu samlar in födelsedatum, snarare än födelseår, i samband med registreringen av AncestryDNA-testkit för att hjälpa oss att på lämpligt sätt tilldela ägandet av konton; och
 • Vi har gjort ändringar i hela integritetspolicyn för att stödja transparens och läsbarhet.

På Ancestry har din integritet högsta prioritet. På Ancestry är vi noga med att vara en god förvaltare av dina personuppgifter (definieras nedan), hantera dem på ett ansvarsfullt sätt och skydda dem med hjälp av administrativa, tekniska, organisatoriska och fysiska säkerhetsåtgärder.

Vi anser att det är viktigt att vara ärliga, direkta och öppna när det gäller dina data. I detta avseende följer Ancestry tre vägledande principer:

 • Öppenhet. Vi arbetar hårt för att vara öppna om personuppgifterna vi samlar in och behandlar.
 • Enkelhet. Vi försöker använda ett lättförståeligt språk för att beskriva våra integritetspraxis för att hjälpa dig att fatta välgrundade beslut.
 • Kontroll. Vi ger dig kontroll över de personuppgifter som du lämnar till oss, inklusive dina DNA-data (definieras nedan) och hur de används, delas och arkiveras.

 

När du använder våra tjänster

Du bibehåller kontrollen av dina biologiska prover och DNA-data och du kan hantera, radera eller förstöra dem i enlighet med beskrivningen i detta integritetsmeddelande. Det kan hända att du upptäcker oväntade fakta om dig själv eller din familj när du använder våra tjänster. Sådana upptäckter kan inte göras ogjorda.

Detta integritetsmeddelande täcker alla Ancestrys webbplatser, tjänster och mobilappar som länkar till integritetsmeddelandet, inklusive: Ancestry®, AncestryDNA®, Fold3®, Newspapers.com™, Archives®, We Remember®, Forces War-register och Find a Grave®. I denna integritetspolicy hänvisar vi till dessa webbplatser, tjänster och mobilappar som ”Ancestry”.

Kunder i USA. Det ytterligare Integritetsmeddelandet för kunder bosatta i USA innehåller ytterligare information för amerikanska kunder bosatta i Kalifornien, Colorado, Connecticut, Utah och Virginia.

Kunder utanför USA. Ancestry Ireland Unlimited Company är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och Avsnitt 8 nedan innehåller information om dina rättigheter.

 

Innehållsförteckning

 
1.   Inledning
2.   Skapande av konto och din användning av Ancestrys Tjänster
3.   Vilka personuppgifter samlar Ancestry in från dig?
4.   Vilka uppgifter samlar Ancestry in när du använder Tjänsterna?
5.   Uppgifter som vi samlar in från andra källor
6.   Hur använder Ancestry dina Personuppgifter?
7.   Vilka uppgifter delar vi, när delar vi dem och vilka är mottagarna?
8.   Dina rättigheter och val avseende dina Personuppgifter
9.   Vilka arkiveringsrutiner har vi?
10.   Hur tar jag bort mina Personuppgifter?
11.   Säkerhet
12.   Internationella dataöverföringar
13.   Ändringar i detta meddelande
14.   Rättslig grund för behandling av EU-medborgares Personuppgifter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR)
15.   Identitets- och kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige
16.   Ytterligare Integritetsmeddelande för kunder bosatta i USA (endast kunder i Kalifornien, Colorado, Connecticut, och Virginia)
17.   Australienskt ytterligare Integritetsmeddelande
18.   Ytterligare brasiliansk integritetspolicy

 

1.  Inledning

För att tillhandahålla och förbättra webbplatserna, mobilapparna och tjänster (gemensamt ”Tjänsterna”) samlar vi in, lagrar och på annat sätt behandlar ”"Personuppgifter"”, vilket är uppgifter som kan identifiera dig direkt eller indirekt enligt vad som beskrivs mer detaljerat i Avsnitt 3. Personuppgifter inkluderar ditt namn, e-postadress, adress eller någon information som rimligen kan kopplas tillbaka till dig, inklusive dina genetiska uppgifter. I detta integritetsmeddelande beskrivs våra metoder för insamling, lagring och på annat sätt behandlingen av dina personuppgifter liksom de kontroller som vi tillhandahåller så att du kan hantera dem inom ramen för våra tjänster inklusive rätten att invända mot vissa sorters behandling. Detta integritetsmeddelande omfattar en cookiepolicy som beskriver hur vi använder webbläsarcookies och liknande spårningsteknik.

Information om avlidna utgör inte Personuppgifter i enlighet med detta Integritetsmeddelande.

 

2.  Skapande av konto och ditt bruk av Ancestrys tjänster

När du skapar ett Ancestry-konto samlar vi in, behandlar och delar dina Personuppgifter (inklusive dina genetiska uppgifter om du har tagit ett AncestryDNA-test) i enlighet med beskrivningen i detta Integritetsmeddelande.

 

3.  Vilka Personuppgifter samlar Ancestry in från dig?

Vilka typer av personuppgifter vi tar emot och samlar in från dig beror på hur du använder tjänsterna. Vi behöver vissa kontouppgifter för att kunna leverera tjänsterna i enlighet med våra Ancestry-villkor och utan detta kommer vi inte att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig.

Uppgiftskategori Beskrivning
Kontoinformation
 • Ditt namn (obligatoriskt).
 • En e-postadress (obligatoriskt).
 • Ett lösenord som du skapar (obligatoriskt).
 • Vissa av Ancestrys varumärken kan stödja inloggningstjänster från tredje part som t.ex. Facebook, Google och Apple som tillhandahåller Ancestry dina Personuppgifter, som t.ex. ditt namn och e-postadress och profilbild, samt
 • Du kan ange ett telefonnummer så att vi kan (i) meddela dig om statusen för AncestryDNA-testresultat, (ii) hjälpa dig när du kontaktar Ancestrys medlemstjänster (”medlemstjänster”), (iii) tillåta dig att aktivera multifaktorautentisering.
Kreditkorts-/betalningsuppgifter

Betalnings- och faktureringsuppgifter, som t.ex. kreditkortsnummer och dina fakturerings- och leveransadress(er), när du registrerar dig för en gratis provperiod eller köper något, t.ex. ett Ancestry-abonnemang eller ett DNA-testkit.

Registreringsuppgifter för AncestryDNA-testkit När du registrerar ett AncestryDNA-testkit samlar vi in:
 • Registreringskoden som är kopplad till ditt AncestryDNA-testkit;
 • ditt biologiska kön vid födseln; och
 • Ditt födelsedatum.
Profiluppgifter

Vi samlar in de uppgifter du tillhandahåller när du skapar en användarprofil (till exempel en profilbild, ditt namn, användarnamn, biografi, din ålder, plats och länkade kontons användarnamn). Uppgifterna i din användarprofil på Ancestry kan ses av andra användare (definierade i våra Villkor), så överväg att begränsa dessa uppgifter och använd ett användarnamn som skiljer sig från ditt riktiga namn för att skydda din integritet.

Ditt innehåll

Vi samlar in personuppgifter genom innehåll som du frivilligt bidrar med till tjänsterna, inklusive släktträd, foton, ljud-/videoinspelningar, berättelser, anteckningar, kommentarer, meddelanden och feedback som ges till Ancestry.

Genetiska uppgifter På våra partnerlaboratorier extraherar vi DNA från ditt prov och omvandlar det till maskinläsbara DNA-data (DNA-data”), som vi bearbetar för att ge dig en uppskattning av etnicitet och förslag på samhällen. Vi behandlar även dina DNA-data för att tillhandahålla information till dig genom vår portal om din grad av släktskap med andra användare i vår DNA-databas och genetiska markörer som förknippas med vissa biologiska, fysiologiska eller beteendemässiga egenskaper, såsom hårets tjocklek och ögonfärg, eller egenskaper som förknippas med välbefinnande.

Dina DNA-data och all information som härrör från dem, såsom uppskattningar av etnicitet, förslag till genetiska gemenskaper, egenskaper och genetiska relativa matchningar är Personuppgifter och kallas ”Genetiska uppgifter”.

Ditt prov och extraherat DNA . Varken provet du tillhandahåller oss med ett AncestryDNA-testkit eller ditt extraherade DNA från provet (gemensamt ”Biologiska prover”) är Personuppgifter enligt detta Integritetsmeddelande. Du kan samtycka till att dina biologiska prover lagras i vår biobank för framtida testning efter eget val. Framtida tester och forskning kan utföras om du godkänner vårt Informerade samtycke till forskning eller om du samtycker till andra tester av dina Biologiska prover. Om du inte samtycker till lagring av dina biologiska prover kommer vi att förstöra dem. Avsnitt 8 och 10 beskriver hur du kan kontrollera dina biologiska prover. Du kan begära att Ancestry förstör dina Biologiska prover genom att kontakta medlemstjänst. Vi kan efter eget gottfinnande förstöra Biologiska prover som inte uppfyller våra krav på kvalitetssäkring.

Hälsorelaterade uppgifter Ancestry inte är en enhet som tillhandahåller eller förmedlar sjukvård eller sjukförsäkringar (”covered entity”) enligt USA:s Health Insurance Portability and Accountability Act (”HIPAA”), och inga uppgifter som du lämnar ut omfattas eller skyddas av HIPAA.
Din kommunikation Vi är värd för och upprätthåller din kommunikation med andra användare genom kommunikationsfunktionerna på vår plattform. Vi samlar även in dina uppgifter när du kommunicerar med medlemstjänst och supportteamet för våra andra Tjänster, inklusive genom ljud- och visuell information (till exempel inspelningar av samtal med medlemstjänst eller uppgifter som du frivilligt delar när du deltar i marknadsundersökningar).
Tävlingar och kampanjer Vi samlar in Personuppgifter när du frivilligt deltar i tävlingar och särskilda kampanjer som vi arrangerar eller sponsrar, vars uppgifter vi tillhandahåller vid registrering.
Find a Grave-foton och fotovolontärer Vi samlar in metadata genom Find a Grave som förknippas med digitala fotografier som överförs till tjänsten Find a Grave, inklusive ort, datum och tid då bilden togs. Om du väljer att bli fotovolontär för Find a Grave, tillhandahåller du din geografiska plats till oss, vilken du när som helst kan ändra eller ta bort.
Skyddsklassade och känsliga uppgifter Beroende på hur du använder tjänsterna samlar vi in information relaterad till vissa skyddade klassificeringar som kön eller ras eller etniskt ursprung. Om du till exempel använder AncestryDNA-tjänsterna använder vi ditt DNA-prov för att uppskatta etnicitet. Annan känslig information, inklusive sexuell läggning, kan härledas av innehållet som du frivilligt bidrar till Tjänsterna.

För information om Personuppgifter som behandlas av Ancestry som hör till användare som inte använder Ancestry, klicka här.

 

4.  Vilken information samlar Ancestry in när du använder tjänsterna?

Uppgiftskategori Beskrivning
Uppgifter om dator och mobil enhet

Ancestry samlar in uppgifter om hur du får tillgång till våra Tjänster, inklusive om vilken webbplats du besökte före och efter Ancestry-webbplatsen.

Vi samlar också in IP-adressen där din dator, mobila enhet eller proxyservern du använder kopplas till internet, utöver annan teknisk information, såsom:

 • datorns operativsystem;
 • din webbläsare;
 • ditt mobila enhets-ID som tillhandahålls av den mobila enhetens operativsystem och den mobila enhetens operativsystem; och
 • namnet på din internetleverantör eller mobiloperatör.

Om du tillåter det samlar Ancestry in geografisk information från din enhet.

Information från cookies och liknande tekniker Ancestry använder cookies och liknande tekniker samt tekniska integrationer med marknadsförings- och reklampartners enligt beskrivningen i vår Cookiepolicy, som är en del av detta integritetsmeddelande. Se vår cookiepolicy för information om våra rutiner och de kontroller som vi tillhandahåller dig.
Uppgifter som delas via funktioner för sociala medier

Om du interagerar med funktioner för sociala medier som är tillgängliga i Tjänsterna, till exempel länkar som ”Gilla”, ”Tweet”, ”Pin” eller ”Följ oss” vilka leder till webbplatser som Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram och YouTube, kommer Ancestry att samla in dessa interaktioner och eventuella kontouppgifter som dessa tjänster gör tillgängliga för oss, beroende på dina integritetsinställningar hos den tredje parten.

Din användning av dessa funktioner regleras i Integritetsmeddelandet för tillämpligt tredjepartsföretag.

Du kan ha möjligheten att logga in på Ancestrys tjänster med ditt sociala nätverkskonto, till exempel ett Google- eller Apple-konto. När du ger lämpliga behörigheter kommer vi att få information om dig från ditt sociala nätverkskonto som Ancestry kommer att använda för att skapa ditt konto och bygga upp din profil, såsom ditt namn, din e-postadress och profilbild.

Uppgifter från din användning av Tjänsterna Vi samlar in uppgifter om din användning av Tjänsterna, såsom när du söker i eller tillgår register eller offentliga släktträd, vilka sidor som du tittar på, länkar som du klickar på eller när du lägger till personer till ditt släktträd etc., som vi använder för att dra slutsatser om dig som kund för att erbjuda dig en bättre upplevelse, som till exempel sökförslag.

 

5.  Information som vi samlar in från andra källor

Uppgiftskategori Beskrivning av användning
Uppgifter från offentliga och historiska dokument Ancestry samlar in uppgifter från olika källor, vanligtvis från officiella arkiv och källor, bland annat tidningar, födselregister, dödböcker och vigsel- och folkräkningsregister, vilka kan innehålla Personuppgifter med anknytning till dig. offentliga och historiska register kan även innehålla Personuppgifter om användare som inte använder Ancestry. Dessa register/arkiv är vanligtvis tillgängliga för användare som en del av ditt abonnemang på Ancestry-tjänsterna.
Uppgifter från tredje parter

Vi får också uppgifter om dig från tredje parter. Vi kan till exempel emellanåt komplettera de uppgifter vi samlar in med uppgifter som licensieras från tredje parter för att individanpassa Tjänsterna och våra erbjudanden till dig.

Om du köper ett presentabonnemang eller AncestryDNA-testkit som en gåva, samlar vi in Personuppgifter, t.ex. mottagarens namn, postadress, e-postadress och de nödvändiga inköpsuppgifterna för att kunna färdigställa gåvan och meddela mottagaren.

 

6.  Hur använder Ancestry mina personuppgifter?

Uppgiftskategori Beskrivning av användning
Personuppgifter allmänt Vi använder dina Personuppgifter för att tillhandahålla, anpassa, förbättra, uppdatera och utöka våra Tjänster. Detta inkluderar följande:
 • autentisering av din åtkomst till Tjänsterna och förbättring av Ancestrys informationssäkerhet;
 • Hantering av dina betalningar för abonnemang, AncestryDNA®-tjänster och andra produkter och funktioner.
 • skapa nya och vidareutveckla befintliga Tjänster;
 • hjälpa dig skapa och skaffa dig insikter om dina släktträd utifrån data i Ancestrys databaser;
 • utfärda enkäter och frågeformulär för användning i Tjänsterna samt för att underlätta produktutveckling och forskningsinitiativ;
 • utföra vetenskaplig, statistisk och historisk forskning;
 • upptäcka och skydda mot fel, bedrägerier eller andra brottsliga eller skadliga aktiviteter; och
 • upprätthållande av våra Villkor.
Kommunikation Vi använder dina Personuppgifter för att kommunicera med dig om Tjänsterna, t.ex. när vi:
 • svarar på dina frågor till medlemstjänsten;
 • informerar dig om potentiella genetiska släktingar som identifieras genom DNA-matchning eller våra släkthistoriktjänster (till exempel i ”Ancestry Hints®” om potentiella förfäder i vår databas eller uppdateringar om dina AncestryDNA-testresultat (t.ex. din uppskattade etnicitet och genetiska samhällen;
 • Meddelar dig om register/arkiv eller ”hinter” i vår databas som innehåller uppgifter om personer i ditt släktträd eller som du kan vara släkt med;
 • informerar dig om nya eller ändrade Tjänster;
 • ber dig att delta i Ancestrys mediaproduktioner, reklam, marknadsundersökningar eller användarberättelser; och
 • ger dig information eller ber dig vidta åtgärder för att lösa tekniska problem, säkerhetsproblem och andra användningsproblem.
Marknadsför nya produkter och erbjudanden från oss eller våra affärspartners

Vi använder vissa Personuppgifter (till exempel demografiska uppgifter som är tillgängliga från tredje parter eller från delar av Ancestry (profil, släktträd osv.)) för att marknadsföra våra produkter och erbjudanden från oss eller våra affärspartner. Denna marknadsföring inkluderar reklam som baseras på dina intressen.

Ancestry delar inte din Genetiska information med tredje parts marknadsförare, försäkringsbolag eller arbetsgivare, och vi kommer inte att använda din Genetiska information för marknadsföring eller personlig reklam utan ditt separata uttryckliga medgivande.

Vid marknadsföring via e-post och SMS som du har samtyckt till kan du styra hur vi marknadsför produkter och tjänster till dig genom att använda avbeställningslänken i ett av de e-postmeddelanden som du mottar, genom att ändra dina kommunikationsinställningar, eller genom att följa anvisningarna i marknadsföringsmeddelanden som du mottar. Kontroller för Ancestry-relaterade varumärken är tillgängliga via deras inställningar och listas här. För reklam på tredjepartsplattformar, förlitar vi oss på våra egna berättigade intressen som rättslig grund (se Avsnitt 7) och du bör kontrollera dina marknadsföringspreferenser direkt på dessa plattformar.

Genetisk information Ancestry använder din Genetiska information för följande ändamål:
 • Leverera genetiska resultat, DNA-matchningar (t.ex. närmaste eller nära släktingar eller andra potentiella släktingar) i vår databas och annan information för att ge dig och andra användare mer information om er själva, möjliga familjemedlemmar samt genetiska släktingar och familjegrupper;
 • för att kontakta dig och hjälpa dig med mer information om dina genetiska släktingar i vår databas med hjälp av funktioner som DNA-matchning eller andra produktfunktioner;
 • tillhandahålla dig, genom vår portal, andra insikter om vad ditt DNA kan avslöja om dina egenskaper och ditt välbefinnande;
 • för att tillhandahålla relevanta resultat för att hjälpa dig att hitta gemensamma förfäder och andra uppgifter om din släkts historia och samtidigt hjälpa dig att bygga ditt släktträd eller komma i kontakt med släkt och vänner;
 • för att studera aggregerad Genetisk information för att bättre förstå befolknings- och etnicitetsrelaterade hälsotillstånd, välbefinnande, åldrande eller fysiska tillstånd;
 • Bedriva vetenskaplig, statistisk och historisk forskning; och
 • för att förbättra verktyg och funktioner i våra befintliga DNA-relaterade produkter, förbättra kundupplevelsen av Ancestry-Tjänster, förbättra kvaliteten på vår(a) laboratorieprocesser och -teknik och utveckla nya produkter och tjänster.

 

7.  Vilka uppgifter delar vi, när delar vi dem och vilka är mottagarna?

Ancestry delar inte dina individuella Personuppgifter (inklusive din Genetiska information) med tredje parter, utöver vad som beskrivs i detta Integritetsmeddelande eller med ditt kompletterande samtycke. Vi delar inte dina uppgifter med rättsväsendet om vi inte åläggs att göra det. Vi kommer heller inte att dela dina genetiska data med försäkringsbolag, arbetsgivare eller tredjeparts marknadsföringsbolag utan ditt uttryckliga samtycke.

Ancestrys USA-specifika offentliggöranden finns här.

De omständigheter som beskrivs nedan förklarar när delning av Personuppgifter förekommer:

 
De som eventuellt får ta del av dina Personuppgifter/omständigheter under vilka delning förekommer Beskrivning
Ancestry-bolag

Vi delar dina uppgifter inom Ancestry-koncernen som omfattar Ancestry.com Operations Inc och bolagen som listas här (”Ancestry-bolagen”) för att tillhandahålla och förbättra våra Tjänster.

Vi överför dina Personuppgifter och din Genetiska information mellan Ancestrys Irland-baserade bolag och Ancestrys USA-baserade bolag. För mer information om detta, se Avsnitt 12.

Andra användare eller andra som du kanske väljer att dela med

Som en del av din användning av Tjänsterna kan du lägga till eller dela uppgifter med alla användare av Tjänsten eller genom funktioner för delning med vissa Ancestry-användare och även personer som inte använder Ancestry. Ytterligare delningsalternativ kan finnas tillgängliga i vissa Tjänster, till exempel AncestryDNA (se nedan).

Informationen i din(a) offentliga profil(er) kommer att ses av alla andra användare, liksom information om offentliga släktträd. Som standard är profiler för nu levande personer i ditt träd endast synliga för dig och personer som du delar ditt träd med som ”redigerare” eller som du ger behörighet att visa nu levande personer i ditt träd. Övriga uppgifter om levande människor kan vara synliga om de inkluderas i ett offentligt mediagalleri, eller om du väljer att publicera uppgifterna utanför ditt träd.

Du kan dela din aktivitet beroende på hur du interagerar med Ancestry-register eller andra användares innehåll, till exempel om du bidrar till en annan användares släktträd eller kommenterar ett upplägg eller en annan användares innehåll. Om funktionen Senaste granskare är aktiverad i dina kontoinställningar kan vi visa trädägare att du har besökt deras träd. Om du väljer att titta på och visas för dina DNA-matchningar, kan dina DNA-matchningar se vissa personuppgifter, t.ex. ditt användarnamn, hur de eventuellt är släkt med dig, om du har kopplat ett släktträd till ditt DNA och antingen alla eller endast delade (du väljer själv) regioner och genetiska samhällen. Du kan erbjudas andra alternativ för att komma i kontakt med släktingar eller lära dig om släktskap.

Du kan jämföra andra DNA-uppgifter, t.ex. etnicitetsregioner, genetiska grupper och egenskaper, med dina DNA-matchningar.

Om du delar uppgifter om din släkthistoria eller din upplevelse av DNA-resultat utanför Tjänsterna gör du det på egen risk.

Tjänsteleverantörer

Vi samarbetar med andra företag för att tillhandahålla och marknadsföra Tjänsterna. Det innebär att dessa företag kommer att ha tillgång till eller på annat sätt behandla dina uppgifter, inklusive vissa av dina Personuppgifter, i sina system. Dessa företag är föremål för avtalsförpliktelser som reglerar integritet, datasäkerhet och konfidentialitet i enlighet med gällande lagar. Dessa företag och personuppgifterna de har tillgång till omfattar våra:

 • Laboratoriepartners (som t.ex. dina biologiska prover);
 • transportleverantörer för AncestryDNA-testkit (som t.ex. namn, leveransadress och telefonnummer);
 • betalningsbehandlare (t.ex. betalningsuppgifter);
 • Infrastrukturleverantörer för molntjänster (Ancestrys webb- och mobiltjänster är molnbaserade tjänster; all din data finns hos våra molntjänstleverantörer);
 • Biobankanläggningar (som t.ex. biologiska prover och koden för DNA-testkitet);
 • leverantörer som hjälper oss med marknadsföring och konsumentforskning, förebyggande av bedrägerier och säkerhet (t.ex. e-postadress);
 • infrastrukturleverantörer för kommunikation (t.ex. namn och e-postadress); och
 • leverantörer som hjälper oss tillhandahålla vissa medlemstjänster, såsom telefonsupport eller undersökningsverktyg (t.ex. kontouppgifter, namn eller e-postadress).
Analys- och reklampartner Vi samarbetar med tredjepartsleverantörer för analys- och reklamändamål. Genom insamling och delning av vissa personuppgifter hjälper dessa leverantörer oss att förbättra anpassning av annonser för att matcha dina intressen. De hjälper oss också att mäta effektiviteten av reklamkampanjer och används för att visa reklam som är mer relevant för dig.
Forskningspartner och avidentifierade data Vi delar endast avidentifierade Genetiska uppgifter med forskningspartner när du ger oss ditt uttryckliga samtycke genom vårt formulär Informerat samtycke till forskning. Om du inte godkänner det Informerade samtycket till forskning, kommer dina uppgifter inte att inkluderas i de data som delas med dessa forskare. Alla sådana avidentifierade genetiska uppgifter och fenotypisk information som vi delar med tredje part för forskningsändamål görs i enlighet med del 46 (med början i avsnitt 46.101) i Titel 45 i Code of Federal Regulations.

Forskningspartner omfattar kommersiella eller ideella organisationer som utför eller stöder vetenskaplig forskning, utveckling av behandlingar, medicintekniska produkter eller relaterat material för att behandla, diagnostisera eller förutse hälsotillstånd. Under vissa omständigheter kan en forskningspartner eller Ancestry ha ekonomiska intressen i forskningsupplägget. En lista över våra undersökningspartner finns här.

Rättsväsendet

Ancestry tillhandahåller inte frivilligt data av något slag till statliga eller rättsliga organ eller till brottsbekämpande myndigheter. I syfte att tillhandahålla våra kunder det största möjliga skyddet enligt lagen kräver vi att alla statliga myndigheter som begär åtkomst till Ancestrys kunddata följer en vederbörlig rättsprocess. Vi tillåter inte brottsbekämpande myndigheter att använda tjänsterna för att utreda brott eller identifiera mänskliga kvarlevor.

Om vi beordras att lämna ut dina Personuppgifter till rättsväsendet kommer vi göra vårt bästa för att underrätta dig i förväg, såvida detta inte är förbjudet enligt lag. Ancestry framställer en öppenhetsrapport där vi förtecknar antalet lagliga förfrågningar från rättsväsendet om användardata för alla våra webbplatser.

Andra juridiska eller tillsynsmässiga processer Vi kan dela dina Personuppgifter om vi anser att det är rimligt och nödvändigt för att:
 • efterleva laga rättsprocesser (t.ex. kallelser, domstolsorder);
 • hävda eller tillämpa våra Villkor;
 • skydda säkerheten för eller integriteten hos Tjänsterna; eller
 • Skydda Ancestrys, våra medarbetares eller användares rättigheter, egendom eller säkerhet.
Om Ancestry köps upp Om Ancestry eller dess verksamheter köps upp eller överförs (inklusive i samband med konkurs eller liknande förfaranden) kan vi komma att dela dina Personuppgifter med den förvärvande eller mottagande enheten. Utfästelserna i detta Integritetsmeddelande fortsätter att gälla för dina Personuppgifter som överförs till den nya enheten.
Aggregerade data Ancestry avslöjar användarinformation i aggregerad, avidentifierad form som en del av Tjänsterna eller vår marknadsföring eller i vetenskapliga artiklar som publiceras av oss eller våra forskningspartner. Vi kan till exempel notera andelen (i procent) immigranter i en delstat som kommer från en viss geografisk region eller ett land. Sådant avslöjande kommer aldrig att innehålla personuppgifter och vi kommer inte att återidentifiera dem.

 

8.  Dina rättigheter och val avseende dina Personuppgifter

Alla användare (enligt definitionen i våra Villkor) kan använda våra onlineverktyg för att 1) begära en rapport om vilka Personuppgifter de har lämnat till oss, 2) ladda ner en kopia av sina DNA-data eller ladda ned en kopia av sina släktträd och 3) radera sina släktträd, AncestryDNA-testresultat eller -konton.

Dessutom ger vissa dataskyddslagar, såsom EUEEA:s GDPR, Storbritanniens GDPR och Brasiliens LGPD, personer specifika rättigheter avseende deras personuppgifter. Exempel:

Rätt till tillgång/att få veta. Du kan ha rätt att begära tillgång till dina Personuppgifter och att få en kopia av vissa uppgifter, inklusive de kategorier av Personuppgifter vi samlar in och lämnar ut. Följ dessa steg-för-steg-instruktioner för att begära en kopia. Följ dessa steg-för-steg-instruktioner om du vill ha en kopia av dina DNA-data. Följ dessa steg-för-steg-instruktioner om du vill ha en kopia av dina släktträd.

Rätt till rättelse/korrigering. Du kan ha rätt att begära att vi rättar till eller korrigerar felaktiga Personuppgifter om dig.

Rätt till borttagning/radering. Du har rätt att i vissa fall begära att vi begränsar (upphör all aktiv behandling) eller raderar dina Personuppgifter, förutsatt att det finns giltiga skäl för detta och med förbehåll för tillämplig lag. Se Avsnitt 10för information om hur dina Personuppgifter kan raderas.

Rätt att invända. Du kan ha rätt att invända mot behandlingsaktiviteter i våra berättigade intressen där sådana aktiviteter påverkar dina rättigheter och friheter som person. När du samtycker till behandling av dina personuppgifter för ett visst ändamål kan du när som helst återkalla ditt samtycke utan att det påverkar lagenligheten av behandlingen baserat på samtycke innan det återkallas. Vi kommer att stoppa all vidare behandling av dina uppgifter för detta ändamål.

Rätt till begränsning. Du har rätt att begära begränsning av vår behandling av dina personuppgifter, om du t.ex. tror att behandlingen är baserad på felaktiga uppgifter eller inte behandlas på ett lagligt sätt.

Rätt till dataportabilitet. Du kan ha rätt att få vissa av dina Personuppgifter i ett format som kan överföras till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att klaga. Du har rätt att lämna in ett klagomål till den irländska dataskyddskommissionen (klagomålshantering, utredningar och verkställighet för enskilda personer | Dataskyddskommissionär ) eller någon annan behörig tillsynsmyndighet i bosättningslandet.


Du kan utöva dessa rättigheter genom att använda de verktyg som beskrivs nedan eller genom att kontakta Ancestry. Information och alternativ för att få tillgång till denna information anges i Avsnitt 15.

Typ Val
Ancestry Du kan få tillgång till och uppdatera dina Personuppgifter (t.ex. e-postadress, användarnamn, profiluppgifter o.s.v.) som du lämnar till Ancestry när som helst i följande avsnitt om integritetsinställningarna: För att läsa mer om hur du kan hantera integritetsinställningarna för de släktträd som du har skapat på Ancestry kan du besöka dina  Trädinställningar eller klicka här.
Relaterade varumärken Ancestry strävar efter att göra det enkelt för dig att skydda din integritet oavsett vilken eller vilka av Tjänsterna du använder. Du kan hantera dina integritetsinställningar för våra relaterade varumärken här.
Mobilappar Du kan också kontrollera dina uppgifter med hjälp av inställningar som är tillgängliga i våra mobilappar, såsom Ancestry-, Find a Grave- och We Remember-appen.
Reklam Vi använder cookies och liknande spårningstekniker och integrationer med tredje parts marknadsförings- och reklampartner för att samla in data om dina intressen eller beteenden för att visa dig riktade annonser. Du kan ändra dina inställningar enligt beskrivningen i vår cookiepolicy. För mer information om funktionen ”avaktivering av spårning”, se vår cookiepolicy.
Nedladdning av uppgifter i släktträd Från Ancestry kan du ladda ned uppgifterna i ditt släktträd som en GEDCOM-fil, standardformatet för släktträdsfiler i  släktträdsinställningarna. Lär dig hur här.
Ladda ned DNA-data Du kan ladda ned en fil med dina DNA-data. Om du laddar ned dina DNA-data gör du det på egen risk. För att lära dig mer och för information om vad som ingår i de DNA-data som du laddar ned, klickar du här.

 

9.  Vilka arkiveringsrutiner har vi?

Den grundläggande utgångspunkten för Ancestrys Tjänster är att släktforskning inte är en engångsföreteelse i en människas liv, utan en process som pågår under lång tid, ibland livet ut. Dessutom har användarna, i synnerhet våra abonnenter och DNA-kunder som betalar avgifter eller köper abonnemang, nytta av den fortlöpande förbättringen och vidareutvecklingen av våra samlingar av historiska register och arkiv liksom våra DNA-funktioner och resulterar i nya insikter efter hand. Därför speglar våra arkiveringsrutiner detta permanenta värde genom att bevara användarkonton i vårt system tills dess att användaren informerar oss om att han/hon vill radera sina data eller stänga sitt konto.

Uppgiftskategori Arkiveringstid
Konto och profil Ancestry lagrar de Personuppgifter som du lämnar ut när du skapar ditt konto och din profil, tills dess att du raderar ditt konto.
Släktträd Eftersom släktträden har betydelse över flera generationer, lagrar Ancestry dina släktträdsdata för att ge dig kontinuerlig åtkomst, uppdaterade funktioner, och möjlighet att förbättra ditt släktträd. Dina släktträdsdata sparas tills du raderar ditt släktträd eller ditt konto.
DNA

Ancestry lagrar dina DNA-data för att kunna tillhandahålla funktioner du har köpt (eller fått), inklusive kontinuerligt uppdaterade funktioner, allt mer detaljerade uppskattningar av etnisk tillhörighet och förbättrade data om regioner och befolkningsgrupper samt nya andra funktioner baserade på dina DNA-data. Dina DNA-data lagras tills du raderar resultaten av ditt AncestryDNA-test eller konto.

Om du var kund hos AncestryHealth, är våra laboratoriepartner skyldiga att lagra dina DNA-data och testresultat i minst sju år, eller enligt vad som krävs enligt nationell lagstiftning och lagen om förbättring av kliniska laboratorier (Clinical Laboratory Improvements Act, CLIA) samt de riktlinjer som gäller för laboratorier som är certifierade av College of American Pathologists (CAP).

Relaterade varumärken Vissa av våra relaterade varumärken (AncestryDNA, Fold3, Forces War Records Newspapers.com™, Archives, We Remember, och Find a Grave) har egna inloggningsuppgifter för konton och lagrar de Personuppgifter du uppger när du skapar ditt konto och din profil efter behov för att kunna erbjuda dig kontinuerliga och uppdaterade Tjänster fram tills dess att du ber oss att ta bort kontot.
Information om användning Vi lagrar användningsuppgifter (t.ex. besök på webbplatser) i avpersonifierad eller aggregerad form. När dessa uppgifter aggregeras upphör de att vara personuppgifter och är inte längre föremål för användares raderingsförfrågningar.

 

10.  Hur tar jag bort min personuppgifter?

Du kan när som helst ta bort dina Personuppgifter från Ancestry.

Uppgiftskategori Hur du raderar
Personuppgifter

Du kan radera dina Personuppgifter från Ancestry genom att följa dessa instruktioner.

Om du har delat uppgifter med andra användare (till exempel genom att göra ditt släktträd offentligt eller genom att dela ditt DNA-resultat direkt med andra användare) kan Ancestry inte ta bort kopior av uppgifterna som andra användare kan ha sparat, vilka kan endast tas bort genom att du kontaktar de andra användarna och ber dem att ta bort dem.

Rikta alla begäran om att ta bort uppgifter från länkade arkivregister till ansvarig arkivenhet.

Vi handlägger förfrågningar om borttagande av Personuppgifter från de sökbara registerposterna som vi innehar utifrån varje enskilt fall i enlighet med lagen.

För information om Personuppgifter som behandlas av Ancestry som hör till användare som inte använder Ancestry, klicka här.

Genetik

Om du begär att Ancestry raderar dina DNA-data kommer vi att ta bort all Genetisk information, inklusive eventuella härledd Genetisk information (uppskattningar om etnisk tillhörighet, relativa genetiska matchningar o.s.v.) från vår produktions-, utvecklings-, analys- och forskningssystem inom 30 dagar.

För att begära destruktion av dina Biologiska prover, måste du kontakta medlemstjänsten. Om du har skrivit under vårt formulär för Informerat samtycke till forskning kommer vi inte att kunna ta bort din Genetiska information från aktiva eller slutförda forskningsprojekt, men kommer inte att använda dem för några nya forskningsprojekt.

Allmänt Det kan förekomma en viss fördröjning vid borttagning av dina Personuppgifter från vårt system för säkerhetskopiering efter att de har tagits bort från våra produktions-, utvecklings-, analys- och forskningssystem. Våra laboratoriepartners kan också lagra information som de får från oss för att följa lagar eller bestämmelser som kräver lagring av vissa data, som t.ex. de Clinical Laboratory Improvements Amendments-bestämmelser som handläggs av U.S. Food and Drug Administration (USA:s livs- och läkemedelsverk). Ancestry lagrar också vissa uppgifter som rimligen behövs för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter (inklusive förfrågningar från rättsväsendet), lösa tvister, upprätthålla säkerheten, förhindra bedrägeri och missbruk samt för att uppfylla gällande bestämmelser från skattemyndigheten, betalningsbranschen och finansinspektionen och för klinisk forskning.
Relaterade varumärken Om du vill ta bort uppgifter från våra relaterade varumärken (Fold3, Forces War Records, Newspapers.com™, Archives, We Remember, och Find a Grave kan du kontakta oss på det relaterade varumärket, och begära att dina Personuppgifter ska raderas från den tjänsten. Vissa Tjänster kan även ha ett webbaserat formulär för sådana förfrågningar som finns i inställningsmenyn för konton på tjänsten och kan ses här.

 

11.  Säkerhet

Ancestry har ett heltäckande program för informationssäkerhet avsett att skydda våra kunders Personuppgifter genom administrativa, fysiska, och tekniska säkerhetsåtgärder.

De specifika säkerhetsåtgärder som används baseras på känsligheten i de insamlade Personuppgifterna. Vi har vidtagit säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst, förlust, missbruk, eller ändring av Personuppgifter (inklusive Genetisk information) som är under vår kontroll.

Ancestrys säkerhetsteam ser regelbundet över våra säkerhets- och dataskyddsrutiner och förbättrar dem efter behov för att ytterligare stärka integriteten i våra system och för dina Personuppgifter.

Vi använder säkra serverprogram för att kryptera Personuppgifter (inklusive Genetisk information) och samarbetar endast med bevakningsföretag som uppfyller våra säkerhetsstandarder. Vi kan inte garantera att förlust, missbruk eller ändring av uppgifter aldrig kommer att ske, men vi vidtar alla rimliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra det.

Det är också viktigt att du skyddar dig mot obehörig åtkomst till dina Personuppgifter genom att använda starka lösenord och skydd mot obehörig användning av din egen dator eller enhet.

 

12.  Internationella dataöverföringar

Vi är ett globalt företag och kommer att överföra dina Personuppgifter till länder utanför ditt eget land, inklusive men inte begränsat till USA, Irland, Storbritannien och Frankrike. Det kan hända att sådana länder saknar samma skydd för personuppgifter som ditt hemland. När vi överför dina Personuppgifter (däribland din Genetiska information) mellan Ancestrys Irland-baserade och USA-baserade företag för behandling i USA, förlitar vi oss på etablerade överföringsmekanismer såsom standardavtalsklausuler eller rättsliga ramverket för dataskydd. Ancestry förblir ansvarig för samtliga dina Personuppgifter som delas med tredje parter för extern behandling för din räkning i enlighet med principen om ansvarsskyldighet för vidare överföring inom ramen för rättsliga ramverket för dataskydd.

Ancestry och dess dotterbolag (nämligen Ancestry.com Operations Inc, Ancestry.com Operations L.P. Ancestry.com DNA LLC, Ancestry International DNA LLC, FindAGrave Inc och iArchives Inc.) följer EU och Förenta staternas ramverk för dataskydd (EU-U.S. DPF), Storbritanniens utvidgning till EU-U.S. DPF, och Schweiz och Förenta staternas ramverk för dataskydd (Swiss-U.S. DPF) i enlighet med vad som framgår av Förenta staternas handelsministerium. Ancestry har till Förenta staternas handelsministerium intygat att det följer EU och Förenta staternas ramprinciper för dataskydd (EU-U.S. DPF-principerna) med avseende på behandlingen av personuppgifter som mottas från Europeiska unionen i förlitan på EU-U.S. DPF, och från Storbritannien (och Gibraltar) i förlitan på Storbritanniens utvidgning till EU-U.S. DPF. Ancestry har till Förenta staternas handelsministerium intygat att det följer Schweiz och Förenta staternas ramprinciper för dataskydd (Swiss-U.S. DPF-principerna) med avseende på behandlingen av personuppgifter som mottas från Schweiz i förlitan på Swiss-U.S. DPF. I händelse av eventuell motstridighet mellan villkoren i denna integritetspolicy och EU-U.S. DPF-principerna och/eller Swiss-U.S. DPF-principerna ska Principerna äga företräde. Om du vill veta mer om Ramprogrammet för dataskydd (DPF) och se vårt certifieringsintyg, besök: https://www.dataprivacyframework.gov/.

I efterlevnad med EU-U.S. DPF och Storbritanniens utvidgning till EU-U.S. DPF och Swiss-U.S. DPF, åtar sig Ancestry att lösa klagomål inom ramen för DPF-principerna avseende vår insamling och användning av dina Personuppgifter. Individer från EU, Storbritannien och Schweiz med frågor eller klagomål som avser vår behandling av Personuppgifter som mottagits i förlitan på EU-U.S. DPF och Storbritanniens utvidgning till EU-U.S. DPF och Swiss-U.S. DPF bör först kontakta Ancestry via: [email protected]

Ancestry åtar sig, i efterlevnad med EU-U.S. DPF och Storbritanniens utvidgning till EU-U.S. DPF och Swiss-U.S. DPF, att samarbeta respektive följa de råd som lämnas av panelen som etablerats av EU:s dataskyddsmyndigheter (DPA:er) och brittiska Information Commissioner’s Office (ICO), samt Gibraltar Regulatory Authority (GRA) och schweiziska federala dataskydds- och informationskommissionen (FDPIC) med avseende på olösta klagomål som hänför sig till vår behandling av personuppgifter som mottagits i förlitan på EU-U.S. DPF och Storbritanniens utvidgning till EU-U.S. DPF och Swiss-U.S. DPF.

I enlighet med vad som framgår av Bilaga I i DPF-principerna har en individ, under särskilda förhållanden, rätt att kräva ett bindande skiljedomsförfarande för att lösa klagomål som inte har lösts på andra sätt. Federala handelskommissionen har jurisdiktion över Ancestrys efterlevnad av EU och Förenta staternas ramverk för dataskydd EU-U.S. DPF och Storbritanniens utvidgning till EU-U.S. DPF, och Swiss-U.S. DPF.

 

13.  Ändringar i detta integritetsmeddelande

Vi kan när som helst ändra detta Integritetsmeddelande, men vi kommer att ge tydligt förhandsbesked om eventuella väsentliga ändringar av detta Integritetsmeddelande, t.ex. genom att publicera ett meddelande via Tjänsterna, på våra webbplatser eller skicka ett e-postmeddelande till dig för att ge dig möjlighet att granska ändringarna och ta ställning till om du vill fortsätta använda Tjänsterna.

Vi kommer även att informera dig om icke-väsentliga ändringar i detta integritetsmeddelande på ifrågavarande ikraftträdandedatum genom att publicera ett meddelande via Tjänsterna, på våra webbplatser eller skicka ett e-postmeddelande till dig.

Om du har invändningar mot ändringar kan du radera ditt konto enligt beskrivningen i Avsnitt 10.

 

14.  Rättslig grund för behandling av EU-medborgares Personuppgifter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR)

Enligt lagstiftning inom EU/EES och Storbritannien är vi skyldiga att specificera de ändamål för vilka vi behandlar dina Personuppgifter och vilka rättsliga grunder vi förlitar oss på för att göra detta. Ancestry förlitar sig på ett antal rättsliga grunder för att samla in och behandla dina Personuppgifter och Genetiska information. Du kan få mer information om våra rättsliga grunder här.

 

15.  Identitet och kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige

Kunder i USA

Om du bor i USA ansvarar Ancestry.com Operations, L.P., Ancestry.com Operations Inc. och Ancestry.com DNA, LLC för användningen av dina uppgifter och för att besvara alla förfrågningar som rör dina Personuppgifter.

 

  E-postadress Postadress
För användare i USA [email protected] Ancestry.com Operations Inc.
Attn: Privacy Office
153 Townsend Street, Suite 800
San Francisco, CA 94107 USA
Förfrågningar om integritet gällande USA:s delstater [email protected] EJ TILLÄMPLIGT
Support för auktoriserat ombud i Kalifornien [email protected] EJ TILLÄMPLIGT

 

Kunder utanför USA

Om du bor utanför USA är Ancestry Irland Unlimited Company din personuppgiftsansvarige.

Användare utanför USA kan kontakta den irländska dataskyddskommissionen (Data Protection Commission) eller din lokala dataskyddsmyndighet.

 

  E-postadress Postadress
För användare utanför USA [email protected] Ancestry Ireland Unlimited Company
Attn: Privacy Office
52-55 Sir John Rogerson’s Quay
Dublin D02 NA07
Ireland

 

För Ancestry-kunder. För information om hur du kontaktar oss kan du klicka här eller skicka frågor via chatt.

Begäranden från rättsväsendet. Begäran om information från rättsväsendet ska följa Ancestrys guide för rättsväsendet.

 

16.  Ytterligare Integritetsmeddelande för kunder bosatta i Kalifornien

Ancestry tillhandahåller detta ytterligare Integritetsmeddelande för kunder bosatta i USA (”USA meddelande”), endast tillämplig på invånare i Kalifornien, Colorado, Connecticut och Virginia, som ett tillägg till vår integritetspolicy för att tillhandahålla information om hur du kan utöva dina rättigheter enligt California Consumer Privacy Act 2018 (“CCPA”), the Colorado Privacy Act (“CPA”), the Connecticut Data Privacy Act (“CTDPA”), och Virginia Consumer Data Protection Act (“VCDPA”). Detta USA meddelande täcker alla Ancestrys webbplatser, tjänster och mobilappar som länkar till detta USA meddelande, inklusive: Ancestry, AncestryDNA, Fold3, Forces War Records, Newspapers.com™, Archives, We Remember och Find a Grave (genomgående, gemensamt, som tillämpligt “Ancestry” “vi” eller “vår”). Detta gäller Personuppgifterna (som definierat ovan) vi samlar in från din användning av Tjänsterna och på alla andra sätt som du kommunicerar med oss.

16.1  Personuppgiftskategorier

Ancestry samlar in, och har samlat in under 12 månaders tid före ikraftträdandedatumet för USA meddelandet, följande Personuppgiftskategorier:

 • Identifierare, såsom namn, användarnamn, postadress, unik personlig identifierare, online-identifierare, IP-adress, identifierare för din mobila enhet, e-postadress, kontonamn, körkort.
 • Personuppgifter som beskrivs i delavsnitt (e) i Avsnitt 1798.80 som inte omfattas av en befintlig kategori (fysiska egenskaper eller beskrivningar).
 • Egenskaper för skyddade klassificeringar enligt tillämplig statlig eller federal lag, såsom självrapporterat kön vid födseln och födelsedatum. Detta omfattar även ditt innehåll (enligt definitionen i våra villkor) som du väljer att dela med oss och som anses vara en lagligt skyddad klass enligt tillämplig statlig eller federal lag.
 • Kommersiell information, som t.ex. produkter eller tjänster som är inköpta, erhållna eller övervägda eller annan köp- eller konsumenthistorik eller tendenser.
 • Information om internetanvändning, som t.ex. din webbhistorik, sökhistorik och information om din interaktion med våra webbplatser och annonser.
 • Geolokaliseringsdata, såsom platsen för din enhet eller dator och eventuella metadata som är förknippade med digitala bilder som laddats upp till Find a Grave, inklusive plats, datum och tid då bilden togs.
 • Sensoriska data, till exempel ljud, elektronisk och visuell information (t.ex. ljud- och videoinspelningar som du laddar upp, samtalsinspelningar med Ancestry medlemstjänster eller information som du frivilligt avslöjar när du genomgår marknadsundersökningar med oss).
 • Slutsatser härrörande från Personuppgifter, som t.ex. att föreslå familjerelationer och skapa konsumentprofiler för forsknings-, produktutvecklings- och marknadsföringsändamål.
 • Känsliga personuppgifter, till exempel körkort, kontots inloggningsuppgifter, ras eller etniskt ursprung och genetiska data, beroende på hur du använder tjänsterna. Vi använder eller lämnar inte ut känsliga personuppgifter för att härleda egenskaper om dig, annat än de slutsatser som är en inneboende del av Ancestrys tjänster, såsom din etnicitetsuppskattning, egenskaper och genetiska grupper.

Vissa uppgiftskategorier samlas endast in om du använder vissa av våra Tjänster.

16.2  Affärsändamål

Ancestry använder Personuppgiftskategorierna som beskrivs i Avsnitt 16.1 för följande affärsändamål:

 • tillhandahålla, anpassa, förbättra, uppdatera och utveckla Ancestrys Tjänster;
 • kommunicera med dig om Tjänsterna;
 • Hjälpa till att försäkra tjänstens säkerhet och integritet; och
 • marknadsföra nya produkter och erbjudanden från oss eller våra affärspartner baserat på dina intressen.

16.3  Källkategorier för Personuppgifter

Ancestry samlar in, och har samlat in under 12 månaders tid innan ikraftträdandedatum för USA meddelandet, följande kategorier av Personuppgifter som beskrivs i Avsnitt 16.1 från följande kategorier av källor:

 • från dig, vår användare/besökare – den här källan för Personuppgifter beror på din användning av Tjänsterna, inklusive när du skickar in ditt innehåll (i enlighet med våra användarvillkor);
 • Ancestry-företagen (definieras i Avsnitt 7);
 • offentliga register;
 • historiska register; och
 • tredje parter.

16.4  Avslöjande av personuppgifter i affärssyften

Ancestry avslöjar, och har avslöjat under 12 månaders tid före ikraftträdande datum av USA meddelandet, med följande kategorier av tredje parter motsvarande Personuppgiftskategorier i ett affärssyfte:

Tredjepartskategorier  Personuppgiftskategorier vi avslöjar
Andra Ancestry-användare (om du har avslöjat dina Personuppgifter på Ancestry)
 • identifierare;
 • Personuppgiftskategorier som beskrivs i Avsnitt 1798.80 (e) i kalifornisk civilrätt; och
 • kännetecken för skyddade klasser enligt gällande statlig eller federal lag.
Ancestry-bolag
 • identifierare;
 • Personuppgiftskategorier som beskrivs i Avsnitt 1798.80 (e) i kalifornisk civilrätt;
 • kännetecken för skyddade klasser enligt gällande statlig eller federal lag;
 • kommersiell information;
 • Maskinläsbara DNA-data (endast mellan Ancestry och AncestryDNA);
 • internetanvändningsuppgifter;
 • Geolokaliseringsdata;
 • sensoriska data; och
 • slutsatser.
Tjänsteleverantörer
 • identifierare och personuppgiftskategorier som beskrivs i Avsnitt 1798.80 (e) i kalifornisk civilrätt, som t.ex. e-postadress och unika personliga identifierare som genererats av Ancestry (provrörskod);
 • Biologiska prover;
 • Kännetecken för skyddade klasser enligt tillämplig delstatlig eller federal lag (självrapporterat kön tilldelat vid födseln, födelsedatum) avslöjas för våra partnerlaboratorier;
 • kommersiell information;
 • internetanvändningsuppgifter;
 • Geolokaliseringsdata;
 • sensoriska data; och
 • slutsatser.
Forskningspartner Se Informerat samtycke till forskning för information om vad som avslöjas för forskningspartner som omfattar:
 • identifierare;
 • Personuppgiftskategorier som beskrivs i Avsnitt 1798.80 (e) i kalifornisk civilrätt;
 • kännetecken för skyddade klasser enligt gällande statlig eller federal lag;
 • kommersiell information;
 • Maskinläsbara DNA-data;
 • internetanvändningsuppgifter;
 • sensoriska data; och
 • slutsatser.
Rättsväsendet eller andra tillsynsorgan Vi avslöjar inte självmant dina Personuppgifter till rättsväsendet eller tillsynsorgan. Vi kräver en giltig rättslig process som beskrivs i Avsnitt 7 innan vi lämnar ut data till rättsväsendet. För information om vilka uppgifter som har avslöjats, se vår tvååriga Öppenhetsrapport.

16.5  Inställningar för avslöjande och reklam

Ancestry delar, och har delat under 12 månaders tid före ikraftträdande datum av USA meddelandet, med följande kategorier av tredje parter motsvarande Personuppgiftskategorier för riktad reklam:

Tredjepartskategorier  Personuppgiftskategorier vi avslöjar
Marknadsförings- och reklampartner
 • identifierare;
 • kommersiell information;
 • internetanvändningsuppgifter;
 • slutsatser.

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att dela information med våra tjänsteleverantörer och tredjepartspartner av en mängd olika anledningar, inklusive för att mäta, rikta in och visa annonser enligt beskrivningen i denna integritetspolicy.

Enligt lagarna i vissa amerikanska jurisdiktioner har du rätt att välja bort vår delning av dina personuppgifter för riktad reklam online. Du kan läsa mer om vår praxis och vilka kontroller vi tillhandahåller dig eller välja bort vissa typer av sådan delning genom att besöka vårCookiepolicy. För att ändra dina preferenser kring riktad reklam besöker du vår sida Sälj eller dela inte mina personuppgifter/välj bort riktad reklam eller länken ”Sälj eller dela inte mina personuppgifter” i sidfoten på vissa av våra webbplatser. Ancestry varken säljer eller delar dina personuppgifter för andra ändamål.

Vissa webbläsare eller plugin-program använder en global integritetskontroll (Global Privacy Control, GPC), som du kan läsa mer om på https://globalprivacycontrol.org. Om vår webbplats upptäcker en GPC-signal från din enhet kommer vi att tolka den som en begäran om att välja bort försäljning eller delning av dina personuppgifter och att välja bort riktad reklam. Om du väljer bort riktad reklam via GPC eller avregistreringsinställningen på sidan Sälj eller dela inte mina personuppgifter/avböj riktad reklam kan vi ändå visa dig reklam som inte är skräddarsydd baserat på dina personuppgifter.

Dessa bortval är webbläsar- och enhetsspecifika. Om du använder flera enheter, t.ex. din smartphone, bärbara dator eller surfplatta när du använder Ancestrys tjänster, måste du ange dina samtyckesalternativ från varje enhet. Om du rensar cookies från cacheminnet i din webbläsare raderas inställningen ”Sälj eller dela inte” och du måste återställa den.

Ancestry varken säljer eller delar dina Genetiska uppgifter med tredje parts marknadsförare, försäkringsbolag eller arbetsgivare, och vi kommer inte att använda din Genetiska information för marknadsföring eller personlig reklam utan ditt uttryckliga medgivande.

16.6 Utöva dina rättigheter

16.6.1  Rätt att få veta. Du kan ha rätten att begära att vi avslöjar vilka Personuppgifter vi samlar in, använder, avslöjar eller delar. Detta omfattar rätten att begära Personuppgiftskategorierna som vi har samlat in om dig, källkategorierna för Personuppgifter, affärsändamålet för insamling, avslöjande eller delandet av Personuppgifter, kategorierna av tredje parter som vi avslöjar eller delar Personuppgiftskategorier med och de specifika delarna av Personuppgifter som vi har samlat in om dig.

Om du skickar in en begäran om att få veta det för din egen räkning finns det två sätt att skicka in din begäran: online eller via e-post.

För att skicka in din begäran om att få veta till Ancestry online, ska du följa dessa steg-för-steg-instruktioner för att få information om hur du laddar ner dina kontouppgifter. Denna rapport inte kommer att innehålla en kopia av dina DNA-data eller släktträd. Följ dessa steg-för-steg-instruktioner om du vill ha en kopia av dina släktträd. Följ dessa steg-för-steg-instruktioner om du vill ha en kopia av dina DNA-data. Observera att om du laddar ner dina DNA-data, gör du det på egen risk.

För att skicka in din begäran om att få veta till våra relaterade varumärken (AncestryDNA, Fold3, Forces War Records, Newspapers.com™, Archives, We Remember, och Find a Grave), kan du alltid kontakta oss på det relaterade varumärket och, för vissa Tjänster, kan de också ha ett onlineformulär för begäran tillgängligt i menyn för kontoinställningar för den tjänsten (kontaktinformation och länk till onlineformulär för begäran, om tillgängligt, finns här).

För att skicka din begäran om att få veta via e-post, ska du skicka oss ett e-postmeddelande till usprivacyrequests@ancestry.com. Vi måste verifiera din identitet innan vi tillhandahåller dig en kopia av dina data. Vi kommer att kräva att du uppger bevis på din identitet och aktuell adress (du kan t.ex. behöva tillhandahålla oss en kopia av ett myndighetsutfärdat ID som endast kommer att användas för att verifiera din identitet och adress).

Om du är ett ”auktoriserat ombud” enligt CCPA/CPRA och skickar in en begäran om att få veta för en av våra användares räkning, se Avsnitt 16.6.3.

16.6.2 Rätt att radera. Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter.

Du kan skicka in en begäran om att radera din egen information antingen online eller via e-post. Om du vill radera dina Personuppgifter måste du ta bort ditt konto och en sådan process är oåterkallelig när väl en begäran om borttagning av kontot har slutförts. Dina uppgifter (inklusive släktträd, registerposter, bilder och DNA-data) kommer att raderas permanent.

För att skicka in din begäran om radering från Ancestry online, ska du följa dessa steg-för-steg-instruktioner om hur du raderar ditt konto. För att skicka in din begäran om att bli borttagen från våra relaterade varumärken (AncestryDNA, Fold3, Forces War Records, Newspapers.com™, Archives, We Remember, och Find a Grave), kan du alltid kontakta oss på det relaterade varumärket och, för vissa Tjänster, kan de också ha ett onlineformulär för begäran tillgängligt i menyn för kontoinställningar för den tjänsten (kontaktinformation och länk till onlineformulär för begäran, om tillgängligt, finns här).

För att skicka din raderingsbegäran via e-post, ska du skicka oss ett e-postmeddelande till usprivacyrequests@ancestry.com. Vi måste verifiera din identitet innan vi raderar dina data. Vi kommer att kräva att du uppger bevis på din identitet och aktuell adress (du kan t.ex. behöva tillhandahålla oss en kopia av ett myndighetsutfärdat ID som endast kommer att användas för att verifiera din identitet och adress).

Om du är ett ”auktoriserat ombud” enligt CCPA/CPRA och skickar in en begäran om att få veta för en av våra användares räkning, se Avsnitt 16.6.3.

16.6.3  Auktoriserade ombud. I tillämpliga jurisdiktioner kan invånare använda ”auktoriserade ombud” för att skicka in begäran om att få veta och om radering. För att använda ett auktoriserat ombud, ska du skicka ett e-postmeddelande till oss på [email protected]. Observera att även om du väljer att använda ett auktoriserat ombud för din begäran måste du ändå kontakta oss direkt för att tillhandahålla:

 • Undertecknat tillstånd från konsumenten som tillåter det auktoriserade ombudet att agera på konsumentens vägnar.
 • Verifiering av konsumentens identitet (görs direkt av konsumenten till oss). Vi kommer att kräva bevis på din identitet och adress (t.ex. en kopia av ett myndighetsutfärdat ID som endast kommer att användas för att verifiera din identitet och adress).

Rapporten kommer att levereras till dig via ditt Ancestry-konto. Rapporten innehåller inte en kopia av konsumentens DNA-data eller släktträd. Om du vill ladda ner dina släktträd eller DNA-data, se Avsnitt 16.6.1.

16.6.4 Rätt att överklaga. Om din begäran om att få veta eller radera dina uppgifter nekas kan du ha rätt att överklaga beroende på var du bor. Det gör du genom att kontakta oss på [email protected].

16.6.5 Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktiga personuppgifter som vi har om dig. Det gör du genom att besöka dina kontoinställningar eller kontakta oss på [email protected].

16.7  Försäljning. För att välja bort riktad reklam, se Avsnitt 16.5.

16.8  Känsliga personuppgifter. Vi behandlar känsliga personuppgifter som samlas in om dig endast för att tillhandahålla tjänsterna, inklusive för att:

 • Upprätthålla Tjänsternas kvalitet och säkerhet;
 • Förbättra tjänsterna;
 • Upptäcka säkerhetsincidenter;
 • Motstå och åtala illvilliga, bedrägliga, bedrägliga eller olagliga handlingar riktade mot Ancestry; och
 • Upprätthålla och betjäna konton, tillhandahålla kundservice, behandla eller uppfylla beställningar och transaktioner, verifiera kunduppgifter, behandla betalningar, tillhandahålla analytiska tjänster och tillhandahålla lagring.

Vi kan också behandla dessa känsliga personuppgifter efter behov för att säkerställa personers fysiska säkerhet och enligt tillämplig lag.

16.9  Icke-diskriminering. Vi kommer inte att diskriminera dig om du utövar några av dina rättigheter enligt tillämpliga amerikanska integritetsförordningar.

16.10  Kaliforniens ”Shine the Light”-lag. Enligt paragraf 1798.83 i Kaliforniens civilrättsbalk (California Civil Code Section 1798.83), känd som ”Shine the Light”-lagen äger användare som är bosatta i Kalifornien rätt att begära ut en lista från oss över vilka (eventuella) Personuppgifter som vi lämnat ut till tredje part för deras direktmarknadsföringsändamål under det föregående kalenderåret, inklusive uppgifter om namn och adress för dessa tredje parter. Uppgifterna får endast begäras ut en gång per år och tjänsten är kostnadsfri. Enligt paragraf 1798.83 har Ancestry för närvarande inte delat några Personuppgifter med tredje part för deras direktmarknadsföringsändamål.

16.11  Årsredovisning. Klicka här för att se våra årliga, globala begäranden om rätt att få veta/Registrerads rätt till tillgång och rätt att radera.

16.12  Kontakta oss. Om du har frågor om integritetspolicyer eller praxis relaterade till USA ska du kontakta oss på usprivacyrequests@ancestry.com..

16.13  Åtgärder för lättnad. Olika federala, statliga och lokala lagar kan skydda dina personuppgifter.

Invånare i Kalifornien som vill hävda en överträdelse av California Genetic Information Privacy Act (GIPA) kan lämna in ett klagomål till California Attorney General eller deras distriktsåklagare. Invånare i städer med mer än 750 000 invånare kan lämna in ett klagomål till sitt stadombud och invånare i städer med heltidsstadsåklagare kan lämna in ett klagomål till sin stadsåklagare. Om du vill lämna in ett klagomål till din distriktsåklagare, stadsombud eller åklagare kontaktar du deras lokala kontor för mer information. Personer bosatta i Kalifornien som anser att deras personuppgifter använts på ett otillbörligt sätt kan lämna in ett klagomål till California Attorney General eller California Privacy Protection Agency (CPPA).

Personer bosatta i Minnesota som vill hävda en överträdelse av Minnesota Genetic Information Privacy Act (GIPA) kan lämna in ett klagomål till Minnesota Department of Commerce, enligt Minn. Stat. §45.027.

Personer bosatta i Virginia som vill hävda en överträdelse av Va. Kod Ann. §59.1-593 till §59.1-602 av 2023 (i förhållande till genetisk datasekretess) kan lämna in ett klagomål till Virginia Attorney General.

Invånare i andra stater som tror att deras personuppgifter har använts felaktigt kan lämna in ett klagomål till sin delstatsåklagare.

 

17.  Ytterligare Integritetsmeddelande för kunder bosatta i Australien

Om Australian Privacy Act 1988 (Cth) (Privacy Act) gäller för hanteringen av dina personuppgifter kommer även följande klausuler att gälla.

Genetisk information anses vara ”Känslig information” enligt integritetslagen. Vi kommer att samla in, använda eller avslöja känslig information om dig endast om det är tillåtet enligt lag, till exempel när vi har fått ditt samtycke till det eller om insamlingen krävs eller godkänns enligt lag.

I samband med Avsnitt 8 (Dina rättigheter och val när det gäller dina personuppgifter) kan du ha rätt att skicka in ett klagomål till det tillämpliga integritets- eller dataskyddsombudet i din jurisdiktion. Om du har några frågor eller funderingar gällande vår hantering av dina personuppgifter, eller om du anser att vi inte har följt denna integritetspolicy eller relevant integritetslagstiftning i din jurisdiktion, skulle vi dock uppskatta om du kontaktar oss i första hand med hjälp av uppgifterna i Avsnitt 15. Vi kommer att undersöka klagomålet och avgöra vilken åtgärd vi ska vidta, om någon.

 

18.  Ytterligare Integritetsmeddelande för kunder bosatta i Brasilien

Detta avsnitt behandlar de rättigheter och skyldigheter som fastställs i lag 13.709/2018 – brasilianska allmänna dataskyddsförordningar ("LGPD") som gäller när:

 • Behandlingen av personuppgifter sker i Brasilien;
 • Du erbjuder produkter och tjänster i Brasilien; eller
 • När personuppgifter samlas in i Brasilien.

Lagen ger användarna vissa rättigheter, som beskrivs i Avsnitt 8. Utöver de rättigheter som anges i Avsnitt 8 ger LGPD andra rättigheter:

 • Information om enheter med vilka den personuppgiftsansvarige har delat uppgifter. Du kan be Ancestry att tillhandahålla information om delning av personuppgifter med tredje parter;
 • Anonymisering, blockering eller radering av onödiga, överdrivna eller olagligt behandlade uppgifter. På grund av principerna om tillräcklighet och nödvändighet kan du begära att Ancestry anonymiserar, blockerar eller raderar onödiga, orimliga eller olagligt behandlade personuppgifter.
 • Återkallelse av samtycke. Du kan när som helst begära att samtycket som ges till Ancestry återkallas för att behandla personuppgifter; och
 • Motsägelse mot behandling om det är olämpligt. Du kan invända mot felaktig behandling av personuppgifter.
 • För att utöva någon av dessa rättigheter, se Avsnitt 8.