Ancestry noteikumi un nosacījumi

Spēkā stāšanās datums: 2018. gada 24. jūlijs

 

Izmaiņu kopsavilkums

 • Izmaiņas, kas atspoguļo AncestryHealth® pārtraukšanu
 • Precizējumi par intelektuālo īpašumu

1.  Ievads un Pakalpojumi

Sveicināti Ancestry®! Izmantojot jebkuru Ancestry tīmekļa vietni, pakalpojumus un mobilās lietotnes, kas ir saistīti ar šiem noteikumiem – Ancestry®, AncestryDNA®, Newspapers.com™, Find a Grave®, Fold3®, Archives® un WeRemember® –, kā arī citus saistītos zīmolus (turpmāk tekstā „Pakalpojumi”), Jūs piekrītat šiem Noteikumiem un nosacījumiem (turpmāk tekstā „Noteikumi”). Uz jebkurām jaunām iezīmēm, kas nākotnē tiks iekļautas Pakalpojumos, arī tiks attiecināti šie Noteikumi.

Jūs arī piekrītat mūsu Sīkdatņu politikaiPagarināšanas un atcelšanas nosacījumiem, Autortiesību politikai un Ancestry Kopienas noteikumien, katrs no šiem dokumentiem ir iekļauts šeit ar atsauci. Lūdzu rūpīgi izlasiet šos dokumentus un mūsu Privātuma paziņojumu (kuros ir izklāstīts, kā mēs apkopojam, apstrādājam, izmantojam un kopīgojam Jūsu datus), jo tie satur svarīgu informāciju par Jūsu tiesībām un atbildību, kad Jūs izmantojat Pakalpojumus. Jūs vienojaties par šiem Noteikumiem ar noteiktu Ancestry struktūrvienību atkarībā no Jūsu izmantotā Pakalpojuma un savas ģeogrāfiskās atrašanās vietas (lai saņemtu papildu informāciju, skatīt Ancestry uzņēmumi tālāk).

Var tikt piemēroti papildu noteikumi, par kuriem tiksit informēts, kad pieteiksities jaunam Pakalpojumam vai izmantosit jaunas veicināšanas kampaņas vai īpašā piedāvājuma priekšrocības un kuru noteikumi kļūst par Jūsu līguma daļu ar mums, ja lietojat šos Pakalpojumus, veicināšanas kampaņas vai piedāvājumus. Ja jebkuri papildu noteikumi konfliktē ar šiem Noteikumiem, noteicošie ir papildu noteikumi. Ja Jums ir radušies jautājumi par šiem Noteikumiem vai mūsu Pakalpojumiem, lūdzu sazinieties ar mums.

 

Lai palīdzētu Jums izlasīt šos Noteikumus, mēs esam tos iedalījuši šādās sadaļās:

 

1,1.  1.1  Tiesības izmantot Pakalpojumus.. Šo Noteikumu izpratnē nereģistrēti viesi, viesi ar bezmaksas reģistrāciju, maksas abonenti un cilvēki, kas iegādājas un/vai aktivizē DNS komplektu, visi ir „Lietotāji”. Lai izmantotu Pakalpojumus Jums var būt nepieciešams izveidot kontu. Reģistrējoties Jums jānorāda precīza, pilnīga un aktuāla informācija. Pakalpojumi ir paredzēti rezidentiem valstīs, kurās tie tiek piedāvāti. Piemēram, Pakalpojumi, kas tiek piedāvāti vietnē ancestry.ca ir paredzēti lietotājiem Kanādā.

Ja Jūsu vecums ir no 13 līdz 18 gadiem, Jūs varat lietot Pakalpojumus (izņemot Pakalpojumus, kuriem nepieciešams DNS tests) ar Jūsu vecāku vai aizbildņa atļauju. Bērniem līdz 13 gadiem nav atļauts lietot nevienu Pakalpojumu. Mēs ar nodomu tiešā veidā nemeklējam vai neapkopojam nekādu Personīgo informāciju no bērniem, kas jaunāki par 13 gadiem. Ja Ancestry kļūst zināms, ka nezinot mēs esam ieguvuši jebkādus personas datus tieši no bērna, kas jaunāks par 13 gadiem, mēs veiksim visas komerciāli saprātīgas pūles, lai dzēstu šādus datus no mūsu sistēmas.

1,2. 1.2 Tiesības izmantot DNS Pakalpojumus: Lai iegādātos vai aktivizētu DNS testa komplektu, Jums jābūt vismaz 18 gadus vecam. Lai palīdzētu nodrošināt mūsu datubāzes veselumu un kvalitāti un aizsargātu Jūsu privātumu, katram pieaugušajam, kas nodod siekalu paraugu DNS testam, ir jāizveido pašam savs konts un jāaktivizē savs tests. DNS testa aktivizētājiem ir arī skaidri jāpiekrīt sensitīvas personīgās informācijas apstrādei. Vecāks vai likumīgais aizbildnis var aktivizēt DNS testu, sniegt mums sava bērna Personīgo informāciju un nosūtīt mums siekalu paraugu apstrādei savā kontā. Aktivizējot DNS testu vai iesniedzot jebkuru Personīgo informāciju par nepilngadīgo, Jūs apliecinat, ka esat nepilngadīgā vecāks vai likumīgais aizbildnis. Jūs arī piekrītat, ka esat pārrunājis DNS testu ar nepilngadīgo un nepilngadīgais ir piekritis savu siekalu savākšanai un apstrādei.

1,3. Pakalpojumu izmantošana.

Apmaiņā pret piekļuvi Pakalpojumiem Jūs piekrītat, ka Jūs:

 • ievērosit Ancestry Sīdatņu politiku, Autortiesību politiku, Pagarināšanas un atcelšanas nosacījumus un Kopienas noteikumus;
 • ievērosit visus piemērojamos tiesību aktus;
 • būsit atbildīgs par lietošanu un darbībām Pakalpojumos, kas veiktas, izmantojot Jūsu kontu vai Jūsu pierakstīšanās informāciju;
 • sazināsities ar mums, ja Jums radušās aizdomas, ka Jūsu konts ir lietots bez Jūsu atļaujas, vai uzskatāt, ka Jūsu lietotājvārds un parole ir nozagta;
 • neveiksit Pakalpojumu tālāku pārdošanu vai nepārdosit tālāk, nepavairosit vai nepublicēsit jebkādu saturu vai informāciju, kas atrodas Pakalpojumos, izņemot veidos, kas skaidri izklāstīti šajos Noteikumos;
 • neapiesit, neatspējosit vai citādi netraucēsit Pakalpojumu drošības funkcijām; un
 • neapiesit, neatspējosit vai citā veidā netraucēsit funkcijām, kas novērš vai ierobežo jebkāda satura lietošanu vai kopēšanu, nodrošina ierobežojumus Pakalpojumu un tajos ietvertā satura lietošanai, tostarp izmantojot jebkādus sevis vai trešo personu izstrādātus robotus, meklētājus, rāpuļprogrammas, datu izguves, ekrānlasīšanas vai citus automātiskās piekļuves rīkus.

Negaidīti rezultāti. Izmantojot mūsu Pakalpojumus, Jūs varat atklāt negaidītus faktus per sevi vai savu ģimeni (piemēram, varat atklāt nezināmu ģenētisku brāli, māsu vai vecāku, pārsteidzošus faktus par savu etnisko izcelsmi, neparedzētus ģenētisko testu rezultātus vai negaidītu informāciju publiskos ierakstos). Kad atklājumi ir notikuši, mēs tos nevaram atgriezt atpakaļ.

1,4. Papildu noteikumi, kas piemērojami Jūsu DNS pakalpojumu izmantošanai.

Lietošanai šajos Noteikumos „DNS Pakalpojumi” nozīmē mūsu DNS testa komplekta lietošanu, Jūsu DNS parauga apstrādi un darbības ar tiem, Jūsu DNS parauga ģenētisko testēšanu, kā arī mūsu tīmekļa vietnes vai mobilās lietotnes rīkus, kas sniedz Jums etniskās izcelsmes un citus ar ģenētiku saistītos rezultātus un pakalpojumus. Papildu iepriekš izklāstītajām prasībām Jūs arī piekrītat tālāk izklāstītajiem DNS Pakalpojumu lietošanas noteikumiem:

 • Jūs neveiksit DNS testa komplektu tālāku pārdošanu;
 • jebkurš Jūsu sniegtais siekalu paraugs ir vai nu Jūsu pašu vai tādas personas, kurai Jūs esat vecāks vai likumīgais aizbildnis;
 • ja Jūs atrodaties ārpus ASV, Jūs nenosūtīsit mums paraugu, ja šada parauga nosūtīšana var pārkāpt jebkādus eksporta aizliegumus vai citus ierobežojumus valstī, kurā Jūs dzīvojat vai no kuras Jūs nosūtat paraugu;
 • Jūs neizmantosit DNS Pakalpojumus ārpus valsts, uz kuru tika nosūtīts Jūsu DNS testa komplekts;
 • nododot mums siekalu paraugu vai Lietotāja sniegto saturu, Jūs neiegūstat nekādas tiesības uz jebkādiem mūsu vai mūsu sadarbības partneru izstrādātiem izpētes vai komerciāliem produktiem un nesaņemsit nekādu kompensāciju, kas saistīta ar jebkādu šādu izpēti vai produktu izstrādi; un
 • Jūs neizmantosit informāciju, kas iegūta ar DNS Pakalpojumu palīdzību (tostarp jebkādus lejupielādētus DNS datus (definēti Privātuma paziņojumā)) pilnā vai daļējā apjomā vai kombinācijā ar jebkuru datubāzi jebkādiem medicīniskiem, diagnostiskiem vai paternitātes noteikšanas nolūkiem, jebkurā juridiskā procesā vai jebkādam diskriminējošam nolūkam vai nelikumīgām darbībām.

Ancestry DNS pakalpojumu sniegšana. Jūs arī piekrītat, ka mēs varam tieši vai ar citu uzņēmumu palīdzību, kuri palīdz mums sniegt DNS pakalpojumus:

 • nodot Jūsu siekalu paraugu un DNS citiem uzņēmumiem, kas palīdz mums nodrošināt Pakalpojumus, piemēram, laboratorijām;
 • izgūt no siekalām Jūsu DNS;
 • veikt ģenētiskos testus Amerikas Savienotajās Valstīs (vai, nākotnē, citās valstīs) iegūtajām DNS, izmantojot testu metodes, kas pieejamas tagad vai tiks izstrādātas nākotnē;
 • salīdzināt Jūsu DNS rezultātus ar citiem DNS datiem Ancestry datubāzē, lai nodrošinātu Pakalpojumus, tostarp saderību noteikšanu mūsu datubāzē starp Jums un citiem, ar kuriem Jums ir līdzīga DNS (Jūs varat kontrolēt to, vai redzēt un tikt redzētam Jūsu DNS saderībās, vai nē);
 • izpaust Jums un citiem, kurus Jūs pilnvarojat, veikto testu rezultātus;
 • uzglabāt Jūsu DNS rezultātus;
 • uzglabāt Jūsu siekalas un jebkādu izgūto DNS Amerikas Savienotajās valstīs vai iznīcināt jebkādas atlikušās siekalas vai DNS paraugu pēc tam, kad Jūsu paraugs ir apstrādāts, pēc iesniegšanas mums, Jūsu siekalas un DNS paraugu nevar Jums atgriezt (tomēr ņemiet vērā, ka Jūs varat mums pieprasīt iznīcināt Jūsu paraugu, un noteiktos gadījumos mēs varam iznīcināt bioloģiskos paraugus, lai uzturētu bioloģiskās bankas kvalitātes līmeni);
 • atļaut noteiktiem mūsu laboratoriju partneriem izmantot daļu aktivētu vai inaktivētu siekalu paraugu, lai kalibrētu vai validētu instrumentus, aprīkojumu vai laboratorijas metodes, kas tiek izmantotas DNS pakalpojumu sniegšanā; un
 • izmantot Jūsu Ģenētisko informāciju un citu Personīgo informāciju kā izklāstīts šajos Noteikumos un Privātuma paziņojumā.

Mēs aizsargājam Jūsu informāciju kā izklāstīts mūsu Privātuma paziņojumā. Ja Jūs izvēlaties lejupielādēt savu DNS datu kopiju, šo kopiju vairs neaizsargā mūsu drošības pasākumi un tikai Jūs pats būsit atbildīgs par lejupielādēto datu uzglabāšanu, drošību un aizsardzību. Ancestry nav atbildīgs gadījumā, ja Jūs izvēlaties kopīgot vai pārsūtīt Jūsu lejupielādētos DNS datus ar citiem, gan apzināti, gan nejauši. Jūsu DNS dati ir paredzēti tikai Jūsu personīgajai lietošanai.

Piezīme lietotājiem, kuriem ir veikta kaulu smadzeņu vai cilmes šūnu transplantācija. DNS Pakalpojumu mērķis ir nodrošināt ģenētiskos un ģenealoģiskos rezultātus un saistītos ziņojumus Jūsu neformālai, izklaides, izglītošanas vai izpētes lietošanai. Ja Jums ir veikta kaulu smadzeņu vai cilmes šūnu transplantācija, Jūsu AncestryDNA tests var sniegt negaidītus rezultātus, jo Jūsu siekalas var saturēt šūnas ar Jūsu DNS, kā arī ar Jūsu donora DNS. DNS testēšanai tiek izgūta no šūnām un DNS avotu kombinēšana var radīt testa kļūmi vai testu, kas nodrošina rezultātus, pamatojoties uz Jūsu donora DNS. Tāpēc mēs rekomendējam tiem, kuriem ir veikta kaulu smadzeņu vai cilmes šūnu transplantācija, neveikt AncestryDNA testu. Ja esat jau veicis testu, lūdzu sazinieties ar mums, lai saņemtu turpmāku palīdzību.

 

2. Saturs

2.1.  Ancestry saturs.: Pakalpojumi ietver fotogrāfijas, video, dokumentus, ierakstus, satura rādītājus un citu saturu, kuru Jums sniedz Ancestry („Ancestry saturs”). Izņemot WebSearch ierakstus, uz kuriem attiecas trešo personu, kuras uztur ierakstus, noteikumi, viss Ancestry saturs ir mūsu īpašums vai ir licencēts mums, un to var izmantot tikai saskaņā ar šiem Noteikumiem. Tas ietver arī Ancestry saturu, kas var atrasties publiskā domēnā („Publiskā domēna saturs”). Jūs piekrītat

 • izmantot Ancestry saturu tikai tā, kā tas nepieciešamas Jūsu personīgajai Pakalpojumu lietošanai vai Jūsu ģimenes vēstures izpētei;
 • lejupielādēt Ancestry saturu tikai kā meklēšanas rezultātus, kas saistīti ar šādu izpēti, vai, ja Ancestry to skaidri atļauj;
 • saglabāt visus autortiesību vai citu īpašumtiesību paziņojumus Ancestry saturā, kuru Jūs lejupielādējat vai drukājat;
 • neizplatīt, nepārpublicēt un nepārdot būtiskas jebkāda Ancestry satura daļas; un
 • sazināties ar mums, lai iegūtu mūsu rakstisku atļauju, ja vēlaties izmantot vairāk nekā tikai nelielu daļu individuālu fotogrāfiju un dokumentu, kas ir Publiskā domēna saturs.

   

2.2.  Jūsu saturs: Ancestry atvieglo Jums dažāda satura ievietošanu Pakalpojumos, tostarp Personīgo informāciju un saturu, piemēram, dzimtas kokus, fotogrāfijas, video, ierakstus, stāstus par radiniekiem, Jūsu komentārus dzimtas kokos, kopienas diskusijas, vai par ierakstiem un atbildēm uz e-pasta aptaujām un anketām, kas pieejamas mūsu Pakalpojumos („Lietotāja nodrošinātais saturs”).

2.2.1  Personīgā informācija. Lai iegūtu papildu informāciju par Personīgās informācijas veidiem, kādu Jūs varat sniegt mums un Jūsu attiecīgajām tiesībām, skatiet mūsu Privātuma paziņojumu.

2.2.2  Lietotāja sniegtais saturs. Attiecībā uz Lietotāja sniegto saturu Jūs piekrītat, ka:

 • Jūs uzņematies pilnu atbildību par savu Lietotāja sniegto saturu;
 • Jums ir visas nepieciešamās likumīgās tiesības augšupielādēt vai publicēt savu Lietotāja sniegto saturu;
 • viss Lietotāja sniegtais saturs, kuru Jūs sniedzat, atbilst Ancestry Kopienas noteikumiem;
 • pēc mūsu pieprasījuma Jūs sniegsit Ancestry jebkādu nepieciešamo dokumentāciju, lai apliecinātu Jūsu atbilstību šiem Noteikumiem; un
 • katrs Lietotāja sniegtais saturs, kuru esat kopīgojis publiski (piemēram, ietverot šādu Lietotāja sniegto saturu publiskā Ancestry dzimtas kokā, kā daļu no Jūsu publiskā profila vienā no Pakalpojumiem vai publikācijā vienā no mūsu Pakalpojumiem) var izmantot citi lietotāji kā daļu no Pakalpojumiem vai saistībā ar Pakalpojumiem. Mums netiks pieprasīts dzēst jebkādu Lietotāja sniegto saturu, kuru esat publiskojis vai savādāk kopīgojis no citu lietotāju dzimtas kokiem vai publiskajiem profiliem.

Ancestry nav atbildīgs par, un tam nav saistību saistībā ar Lietotāja sniegto saturu. Ancestry nav atbildīgs par, un tam nav saistību saistībā ar Lietotāja sniegto saturu. Mēs neveicam ikdienas Lietotāja sniegtā satura uzraudzību attiecībā uz šo Noteikumu, tostarp Ancestry Kopienas noteikumu pārkāpumiem, bet mēs saglabājam tiesības to darīt (tostarp, izmantojot automatizētus uzraudzības rīkus). Mēs saglabājam tiesības, bet mums nav pienākuma dzēst vai liegt piekļuvi jebkuram Lietotāja sniegtajam saturam, kas, kā mēs uzskatām, pārkāpj šos Noteikumus, tostarp Ancestry Kopienas noteikumus. Smagi vai atkārtoti pārkāpumi vai uzbrukumi izraisīs atbildīgā Lietotāja konta dzēšanu pēc Ancestry viedokļa.

2.2.3  Īpašumtiesības uz Jūsu saturu. Jums pieder Jūsu Personīgā informācija un Lietotāja sniegtais saturs. Jūs varat dzēst savu Personīgo informāciju no Ancestry, autorizējoties savos Konta iestatījumos (papildu informāciju skatīt Privātuma paziņojumā). Tik ilgi, kamēr Jūsu saturs atrodas mūsu sistēmā, mums ir nepieciešamas noteiktas Jūsu piešķirtas tiesības Jūsu un citu personu veiktai Pakalpojumu lietošanai. Lietojot Pakalpojumus, Jūs piešķirat mums tiesības apkopot, uzturēt, pārvietot, apstrādāt, analizēt, izplatīt un uzglabāt Jūsu Personīgo informāciju (tostarp Jūsu Ģenētisko informāciju) lai (a) sniegtu Pakalpojumus Jums un citiem Lietotājiem, (b) nolūkiem, kas aprakstīti šajos Noteikumos un mūsu Privātuma paziņojumā, (c) lai palīdzētu mūsu Lietotājiem uzzināt vairāk par viņu ģimenēm un ģimenes vēsturēm, un veidot viņu dzimtas kokus un (d) jebkuram citam nolūkam, kuram Jūs skaidri piekrītat, piemēram, kopīgošanai ar citiem.

Tāpat, iesniedzot Lietotāja sniegto saturu, izmantojot jebkuru Pakalpojumu, Jūs piešķirat Ancestry pastāvīgu, apakšlicencējamu, visā pasaulē spēkā esošu, neatsaucamu, bezmaksas licenci uzturēt, glabāt, kopēt, publicēt, izplatīt, nodrošināt piekļuvi, veidot atvasinātus darbus un citādi izmantot Lietotāja sniegto saturu apmērā un veidā vai kontekstā, kādu mēs uzskatām par piemērotu, izmantojot jebkurus plašsaziņas līdzekļus vai nesējus, vai ar to palīdzību, un ar jebkurām tehnoloģijām vai ierīcēm, kas zināmas pašlaik vai tiks izstrādātas vai atklātas vēlāk. Tas ietver tiesības Ancestry kopēt, rādīt un indeksēt Jūsu Lietotāja sniegto saturu. Ancestry piederēs tā izveidotā indeksācija. Ņemot vērā šīs licences neatsaucamo un pastāvīgo dabu, tā tiek izbeigta, kad Jūsu Lietotāja sniegtais saturs tiek dzēsts no mūsu sistēmām. Ņemiet vērā, ka apmērā, kādā Jūs izvēlējāties publicēt savu Lietotāja sniegto saturu un citi lietotāji ir kopējuši un saglabājuši to Pakalpojumos, šī licence ir spēkā līdz saturu dzēšat gan Jūs, gan pārējie lietotāji.

2.3  Autortiesības un preču zīmes.. Katru Pakalpojumu aizsargā autortiesības kā koletīvo darbu vai apkopojumu, atbilstoši ASV autortiesību likumiem, starptautiskajām konvencijām un citiem autortiesību tiesību aktiem. Preču zīmes, pakalpojumu zīmes un logotipi, kas iekļauti Pakalpojumos, ir mūsu īpašums vai mums ir licencēta to izmantošana. Mēs un mūsu licenciāti saglabā īpašumu, īpašumtiesības un citas tiesības un intereses uz visiem Ancestry satura Pakalpojumiem.

Ja Jums ir bažas, ka Lietotāja sniegtais saturs, ko publicējuši citi Lietotāji var ierobežot Jūsu tiesības, satur nelikumīgu materiālu vai pārkāpj šos Noteikumus, lūdzu sazinieties ar mums. Mēs esam arī sensitīvi pret citu personu autortiesībām un citām intelektuālajām īpašumtiesībām. Lai iesniegtu sūdzību par autortiesību pārpākumu vai nelikumīgu saturu, tostarp par jebkādiem Digitālās tūkstošgades autortiesību likuma noņemšanas pieprasījumiem, noklikšķiniet šeit. Lai iegūtu papildu informāciju par mūsu Autortiesību politiku, noklikšķiniet šeit.

2.4  Patenti. Ancestry produktu un pakalpojumus aizsargā patenti ASV teritorijā un citur. Lai iegūtu papildu informāciju, noklikšķiniet šeit.

 

3. Ancestry pakalpojumu pagarināšana un atcelšana

Jūsu veikto Pakalpojumu iegādi(-es) un abonēšanu(-as) regulē Pagarināšanas un atcelšanas nosacījumi.

 

4. Jūsu konta dzēšana vai apturēšana

Mēs varam ierobežot, pārtraukt vai apturēt Jūsu piekļuvi Pakalpojumiem bez atmaksas, ja Jūs pārkāpjat vai rīkojaties pretēji šo Noteikumu, tostarp Ancestry Kopienas noteikumu, burtam un garam. Šādā gadījumā Jums nebūs tiesību saņemt abonēšanas maksu vai DNS testa komplekta iegādes cenas atmaksu.

 

5. Garantija

Mēs ceram, ka Jums patīk lietot mūsu Pakalpojumus. Eksistē lietas kuras mēs attiecībā uz mūsu Pakalpojumiem nesolām.

Izņemot gadījumus, kas skaidri izteikti šajos Noteikumos, mēs sniedzam Ancestry Pakalpojumus un Ancestry saturu uz „kā-ir” pieejas principiem. Apjomā, kādā to pieļauj tiesību akti, mēs noraidām jebkādas garantijas, izteiktas vai izrietošas, tostarp izrietošas garantijas par nepārkāpšanu, piemērotību tirdzniecībai un piemērotību noteiktam mērķim. Mēs neizsakām nekādus solījumus (a) par Ancestry saturu, (b) par Lietotāja sniegto saturu, (c) par noteiktām Pakalpojumu funkcijām, (d) par Ancestry satura vai Pakalpojumu kvalitāti, precizitāti, lasāmību vai pieejamību, vai (e) ka Pakalpojumi nesaturēs vīrusus vai citas bīstamas sastāvdaļas.

Mēs nepārtraukti mainām un uzlabojam savus Pakalpojumus, tāpēc mēs varam Pakalpojumos pievienot vai dzēst funkcijas vai iezīmes un mēs varam apturēt vai pārtraukt Pakalpojumus vispār.

 

6. Atbildības ierobežojums

Mēs ierobežojam savu atbildību vislielākajā apmērā, kādā to pieļauj tiesību akti. Mēs nebūsim atbildīgi par jebkuriem nejauši radītiem zaudējumiem, jebkuriem faktiskiem, nejaušiem vai izrietošiem zaudējumiem vai par jebkādiem, jebkura veida zaudējumiem vai prasībām. Dažās jurisdikcijās mums netiek ļauts piemērot mūsu atbildībai plašus ierobežojumus. Ja dzīvojat kādā no šīm jurisdikcijām, daži no šiem ierobežojumiem uz Jums var neattiekties. Ja esat neapmierināts ar kādu Pakalpojumu daļu vai jebkuru apgalvojumu šajos Noteikumos, vienīgais Jums pieejamais risinājums ir pārtraukt lietot Pakalpojumus un, ja Jūs lietojat kādu no mūsu abonējamajiem Pakalpojumiem, atcelt abonēšanu kā izklāstīts šeit. Mūsu kopējā atbildība jebkurā jautājumā, kas saistīts ar Pakalpojumiem vai šiem Noteikumiem ir ierobežota uz kopējo summu, kuru Jūs esat samaksājis mums 12 mēnešu laikā, kas tiek skaitīts pirms gadījuma, kura rezultātā iestājas atbildība. Šis atbildības ierobežojums pilnībā ir attiecināms uz Ņūdžersijas iedzīvotājiem.

 

7. Jūsu atlīdzība

Jūs piekrītat, ka atlīdzināsit un nodrošināsit Ancestry, tās filiāles un apakšuzņēmumus, attiecīgās amatpersonas, direktorus, darbiniekus, pārstāvjus, saistību turpinātājus un pārņēmājus (turpmāk tekstā „Ancestry puses”) pret jebkādām prasībām, zaudējumiem vai citiem izdevumiem, (tostarp aizstāvības izmaksām), kas var rasties no Jūsu veiktās Pakalpojumu izmantošanas un (a) Jūsu veiktajiem šo Noteikumu vai citu ar atsauci iekļauto dokumentu pārkāpumiem, (b) Jūsu izdarītu citas personas tiesību pārkāpumu vai (c) jebkuru prasību, kas saistīta ar Jūsu Lietotāja sniegto saturu, tostarp prasībām, ka Jūsu Lietotāja sniegtais saturs ir radījis zaudējumus citai personai. Šī atlīdzības saistība turpina būt spēkā pēc tam, kad Jūs pārtraucat lietot Pakalpojumus. Bez tam Jūs atbrīvojat Ancestry puses no jebkurām prasībām, pieprasījumiem, procesiem vai sūdzībām saistībā ar Jūsu Lietotāja sniegto saturu, tostarp jebkādu atbildību, kas saistīta ar Jūsu Lietotāja sniegtā satura izmantošanu vai neizmantošanu, prasībām par neslavas celšanu, privātuma pārkāpumu, publiskuma tiesībām, emocionāliem traucējumiem vai ekonomiskiem zaudējumiem.

 

8. Citu uzņēmumu piedāvātie pakalpojumi

Mūsu Pakalpojumi var ietvert saites uz citām tīmekļa vietnēm, kuras uztur trešās personas, tostarp, bet ne tikai, trešās personas, kas var izmantot Ancestry preču zīmes („Trešo personu tīmekļa vietne(s)”). Šīs saites ir pieejamas Jūsu ērtībai un ir paredzētas tikai, lai nodrošinātu piekļuvi šīm Trešo personu tīmekļa vietnēm, nevis kādam citam nolūkam. Saite uz Trešās personas tīmekļa vietni no mūsu tīmekļa vietnes nenozīmē sponsorēšanu, ieteikšanu, apstiprināšanu vai atbildību par jebkuru Trešās personas tīmekļa vietni. Trešās personas tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi un nosacījumi un privātuma paziņojums var būtiski atšķirties no mūsu Noteikumiem un Privātuma paziņojuma. Lūdzu rūpīgi izlasiet visu Trešo personu tīmekļa vietņu lietošanas noteikumus un nosacījumus un privātuma dokumentāciju.

Ancestry negarantē un nesniedz nekādus apliecinājumus par saturu, kvalitāti, funkcionalitāti, precizitāti, piemērotību noteiktam mērķim, pārdodamību vai jebkādu citu apliecinājumu par jebkuras Trešās personas vietni vai tās saturu, produktiem un pakalpojumiem. Mums nav nekādas atbildības saistībā ar jebkuru Trešās personas vietni.

 

9. Piemērojamie tiesību akti

Ja Jūs piekļūstat Pakalpojumiem mūsu tīmekļa vietnēs Amerikas Savienotajās Valstīs, tad šos Noteikumus un Pakalpojumu lietošanu nosaka Jūtas štata un, ja piemērojami, Amerikas Savienoto Valstu tiesību akti. Visas prasības, kas nav pakļautas šķīrējtiesai un tiek celtas Amerikas Savienotajās Valstīs, tiks pakļautas Jūtas štata tiesu jurisdikcijai. Ja Jūs piekļūstat Pakalpojumiem mūsu tīmekļa vietnēs no jebkuras citas vietas, kas nav Amerikas Savienotās valstis, šos Noteikumus regulē Īrijas tiesību akti.

 

10. Strīdu risināšana, šķīrējtiesa, atteikšanās no kolektīvās prasības

LŪDZU RŪPĪGI IZLASIET ŠO SADAĻU. TĀ IETEKMĒ JŪSU LIKUMĪGĀS TIESĪBAS, TOSTARP JŪSU TIESĪBAS IESNIEGT PRASĪBU TIESĀ.

Mēs daudz darām, lai nodrošinātu mūsu klientu apmierinātību. Ja ir radies strīds starp Jums un Ancestry, mūsu mērķis ir nodrošināt izmaksu efektīvus veidus ātrai strīda atrisināšanai. Ja Jums ir jebkādas bažas vai strīds par Pakalpojumiem, Jūs piekrītat vispirms censties risināt strīdu neformāli, sazinoties ar mums.

Klientiem ASV

Jūs un Ancestry piekrīt, ka šie Noteikumi ietekmē starpštatu komerciju un Federālais šķīrējtiesas likums nosaka šo šķīrējtiesas noteikumu interpretāciju un pielietošanu.

Ja jebkurš strīds starp mums nav atrisināts 30 dienu laikā pēc sazināšanās ar mums, tad Jūs un Ancestry piekrīt, ka mēs to atrisināsim galīgā un saistošā šķīrējtiesā ar šādiem trīs izņēmumiem:

 1. 1. Jūs varat iesniegt savu prasību, ja tā atbilst, maza apmēru prasību tiesā.
 2. 2. Gan Jūs, gan Ancestry var iesniegt prasību Jūtas štata tiesā tikai prasībām par intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem vai citu neatbilstošu izmantošanu. Šādā gadījumā mēs abpusēji atsakāmies no jebkurām tiesībām uz zvērināto tiesu.
 3. 3. Ja prasība ir atbilstoša, Jūs varat vērsties ar prasību attiecīgajā federālajā, štata vai vietējā aģentūrā, kas var sniegt prasību pret mums Jūsu vārdā.

Ja Jums ir abonēšana un Jūs to pārtraucat mūsu pārkāpuma dēļ pēc mums piešķirtā 30 dienu neatbilstību novēršanas perioda, kura laikā mēs nespējām novērst neatbilstību, mēs atgriezīsim Jums jebkuras veiktās priekšapmaksas proporcionāli.

Šķīrējtiesas noteikumi. Šķīrējtiesa tiks veikta JAMS saskaņā ar JAMS vienkāršotās šķīrējtiesas procedūras noteikumiem prasībām, kas nepārsniedz 250 000 USD un JAMS visaptverošajiem šķīrējtiesas noteikumiem un procedūrām prasībām, kas pārsniedz 250 000 USD, kuri ir spēkā šķīrējtiesas procesa uzsākšanas brīdī, izslēdzot jebkurus noteikumus vai procedūras, kas nosaka vai atļauj kolektīvās prasības. Šķīrējtiesas tiesnesim, nevis jebkurai federālajai, štata vai vietējai tiesai vai aģentūrai, ir ekskluzīva vara atrisināt jebkurus strīdus, kas cēlušies no vai saistīti ar šo Noteikumu vai Privātuma paziņojuma interpretāciju, piemērojamību, iespējošanu vai formēšanu, tostarp, bet ne tikai, ar jebkuru prasību par visu vai jebkuras daļas šo Noteikumu vai Privātuma paziņojuma atzīšanu par spēkā neesošu vai atceļamu, prasības piemērotību skatīšanai šķīrējtiesā, vai jautājumu par atteikšanos no tiesvedības. Šķīrējtiesas tiesnesim tiek piešķirtas tiesības noteikt jebkādu iespējamo risinājumu, kāds var būt tiesas rīcībā saskaņā ar tiesību aktiem vai pēc būtības. Šķīrējtiesas lēmumam jābūt rakstiskam un jābūt saistošām pusēm, un to var iesniegt vērtēšanai jebkurā kompetentās jurisdikcijas tiesā. Lai uzsāktu šķīrējtiesas procesu, Jums jāveic šādas darbības: (a) jāuzraksta Šķīrējtiesas pieprasījums, kas satur prasības aprakstu un zaudējumu summu, kuru Jūs vēlaties atgūt (Jūs varat atrast Šķīrējtiesas pieprasījuma kopiju vietnē www.jamsadr.com); (b) jānosūta trīs Šķīrējtiesas pieprasījuma eksemplāri un atbilstošā prasības iesniegšanas maksa uz JAMS, adrese Two Embarcadero Center, Suite 1500, San Francisco, California 94111, ASV. un (c) jānosūta viens Šķīrējtiesas pieprasījuma eksemplārs uz Ancestry, adrese Ancestry Legal Department, 153 Townsend Street, Suite 800, San Francisco, CA 94107, ASV. Šķīrējtiesa var notikt apgabalā, kurā Jūs dzīvojat iesniegšanas brīdī. Jūs un Ancestry arī piekrīt pakļauties jebkuras federālās vai štata tiesas personīgajai jurisdikcijai Sanfrancisko apgabalā, Kalifornijā, lai šķīrējtiesas procesu uzsāktu piespiedu kārtā, apturētu tiesvedību līdz šķīrējtiesai vai apstiprinātu, grozītu, atbrīvotu vai pieņemtu spriedumu par šķīrējtiesneša pieņemto nolēmumu.

Maksas. Jums būs jāsamaksā 250 USD, lai uzsāktu šķīrējtiesas procesu pret mums. Ja šķīrējtiesnesis konstatēs, ka šķīrējtiesas pieprasījums nav vieglprātīgs, Ancestry apmaksās visas pārējās maksas, par kurām JAMS izrakstīs rēķinu, tostarp maksas par iesniegšanu, šķīrējtiesnesi un izskatīšanas izdevumus. Jūs būsit atbildīgs par sava jurista maksām, ja vien šķīrējtiesas noteikumi un/vai piemērojamie tiesību akti nenosaka citādi.

Kolektīvās prasības nav atļautas. Jūs un Ancestry katrs un kopā piekrītat, ka katra no pusēm var risināt strīdus ar otru individuāli un nevar celt prasību kā prasītājs vai kolektīva biedrs, kolektīvā, konsolidētā vai apvienotā prasībā. Ja jebkura tiesa vai šķīrējtiesas tiesnesis nosaka, ka atteikšanās no kolektīvās prasības, kas izklāstīta šajā pantā ir spēkā neesoša vai neīstenojama jebkura iemesla dēļ, vai, ka šķīrējtiesu var turpināt uz kolektīvas prasības pamata, tad iepriekš izklāstītie šķīrējtiesas noteikumi ir jāuzskata par nepastāvošiem un spēkā neesošiem pilnā apjomā, un uzskatāms, ka puses nav vienojušās par strīdu izskatīšanu šķīrējtiesā.

Izmaiņas šajā sadaļā. Ancestry sniegs iepriekšēju brīdinājumu trīsdesmit (30) dienas iepriekš par jebkurām izmaiņām, kas ietekmē šīs sadaļas būtību, Pakalpojumos publicējot paziņojumu par izmaiņām Noteikumos, nosūtot Jums ziņojumu, vai paziņojot Jums citā veidā brīdī, kad autorizēsities savā kontā. Grozījumi stāsies spēkā trīsdesmit (30) dienas pēc tam, kad tie tiek publicēti Pakalpojumos vai ir nosūtīti Jums.

Izmaiņas šajā sadaļā pretējā gadījumā attieksies prospektīvi tikai uz prasībām, kas celtas pēc trīsdesmitās (30.) dienas. Ja tiesa vai šķīrējtiesnesis nolemj, ka šis apakšpunkts „Izmaiņas šajā sadaļā” nav izpildāms vai nav spēkā esošs, šis apakšpunkts tiek nodalīts no sadaļas „Strīdu risināšana, šķīrējtiesa, atteikšanās no kolektīvās prasības”, un tiesa vai šķīrējtiesnesis piemēros pirmo sadaļu Šķīrējtiesa un atteikšanās no kolektīvās prasības, kas bija spēkā pēc tam, kas sākāt lietot Pakalpojumu.

Saistību pārmantojamība. Šī sadaļas Strīdu risināšana, šķīrējtiesa, atteikšanās no kolektīvās prasības saistības tiks pārmantotas pēc jebkuras Jūsu konta slēgšanas vai Pakalpojumu izmantošanas beigām.

Klientiem ārpus ASV.

Jūs piekrītat, ka Īrijas tiesām būs ekskluzīva jurisdikcija pār visiem strīdiem (līgumiskiem vai ar līgumu nesaistītiem), kas saistīti ar šo Līgumu. Ja esat patērētājs Eiropas Savienībā, Jūs gūsit labumu no jebkurām tiesību aktu obligātajam prasībām valstī, kurā Jūs dzīvojat. Nekas šajā Līgumā, tostarp iepriekšējais punkts, neietekmē Jūsu kā patērētāja tiesības, kas saistītas uz šādām vietējo tiesību aktu obligātajām prasībām. Nekas, kas ietverts šajā klauzulā, nevar ierobežot Ancestry tiesības veikt izpildes procesu citā jurisdikcijā vai lūgt pagaidu, aizsardzības vai provizoriskus pasākumus citas jurisdikcijas tiesā.

Papildu informācija par strīdiem ES dalībniekiem. Informācija saskaņā ar Regulu 524/2013: Eiropas Komisija nodrošina platformu tiešsaistes strīdu risināšanai, kas pieejama vietnē http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

11. Dažādi

Ancestry uzņēmumi. Jūs vienojaties par šiem Noteikumiem ar noteiktu Ancestry struktūrvienību atkarībā no Jūsu izmantotā Pakalpojuma un savas ģeogrāfiskās atrašanās vietas. Lūdzu skatiet Ancestry uzņēmumu sarakstu pēc Pakalpojuma un ģeogrāfiskā novietojuma šeit. Visas atsauces uz „Ancestry”, „mēs”, „mūs” vai „mūsu” šajos noteikumos attiecas uz attiecīgo Ancestry uzņēmumu šajā sarakstā. Mēs saglabājam tiesības jebkurā laikā mainīt Ancestry uzņēmumu, kas ir šo Noteikumu daļa, uzņēmuma reorganizācijas vai citu iemeslu dēļ.

Šo noteikumu izmaiņas. Mums ir tiesības jebkurā laikā mainīt šos Noteikumus vai jebkurus papildu noteikumus, kas piemērojami Pakalpojumiem, lai iekļautu izmaiņas tiesību aktos vai mūsu Pakalpojumos. Mēs Jums paziņosim par jebkādām būtiskām izmaiņām, publicējot informāciju Pakalpojumos vai nosūtot e-pastu. Šādas būtiskas izmaiņas netiks piemērotas ar atpakaļejošu datumu un stāsies spēkā trīsdesmit dienas pēc to publicēšanas, izņemot izmaiņas, kas vērstas uz jaunu funkcionalitāti Pakalpojumos, vai izmaiņas juridisku iemeslu dēļ, kas stāsies spēkā nekavējoties. Izņemot gadījumus, kas šeit ir skaidri izklāstīti, tas, ka arī pēc izmaiņām Noteikumos turpinat lietot Pakalpojumus, nozīmēs, ka Jūs piekrītat izmaiņām. Ja jebkuras izmaiņas Jums nav pieņemamas, Jūs varat pārtraukt lietot Pakalpojumus, un, ja piemērojams, atcelt savu abonementu, kā aprakstīts šeit.

Viss līgums. Šie Noteikumi, tostarp visi noteikumi vadlīnijas un citi dokumenti, kas šeit ietverti ar atsauci, veido visu līgumu starp Jums un Ancestry par Jūsu Pakalpojumu lietošanu un aizstāj jebkurus iepriekšējos līgumus, kādi mums var būt saistībā ar Pakalpojumiem.

Paziņojums par izmaiņām Pakalpojumos. Ancestry var sazināties ar Jums, izmantojot Pakalpojumus, e-pastu vai fizisko pastu, lai informētu Jūs par izmaiņām Pakalpojumos vai šajos Noteikumos. Jūs piekrītat, ka saziņa jebkurā no šiem veidiem būs pietiekama jebkurām likumīgas saziņas prasībām, tostarp prasībai par saziņu rakstiski.

Atsauksmes. Ja Jūs iesniedzat atsauksmes vai ieteikumus par Ancestry vai mūsu Pakalpojumiem, mēs varam izmantot Jūsu atsauksmes vai ieteikumus jebkuriem nolūkiem, bez jebkādiem pienākumiem pret Jums.

Piešķiršana. Mēs saglabājam tiesības piešķirt vai nodot savas tiesības un pienākumus saistībā ar šo Līgumu. Šie noteikumi ir personīgi Jums un tāpēc Jūs nevarat bez rakstiskas Ancestry piekrišanas piešķirt vai nodot jebkādas savas tiesības un pienākumus saistībā ar šo Līgumu. Šim līgumam nevar būt trešās personas labuma guvēji.

Ja Ancestry tiek pārņemts. Ja Ancestry vai tā uzņēmējdarbības tiek pārņemtas vai nodotas citai organizācijai (pilnā apmērā vai daļēju, tostarp saistībā ar bankrotu vai līdzīgiem procesiem), Ancestry ir tiesības kopīgot Jūsu Personīgo informāciju un Lietotāja sniegto saturu ar šo organizāciju. Šie noteikumi Pakalpojumiem tiks piemēroti, kamēr Jūs saņemsit paziņojumu par izmaiņām Noteikumos vai Pakalpojumos.

Atdalāmība. Izņemot gadījumus, kas šeit ir skaidri izklāstīti, nespēja izpildīt jebkuru šo Noteikumu sadaļu vai punktu neietekmēs pārējo Noteikumu spēkā esamību. Mēs varam aizstāt sadaļu vai punktu, kurš nav spēkā, ar līdzīgu, kuru var īstenot.

Atteikšanās neesamība. Mūsu nespēja īstenot jebkuru šo Noteikumu punktu nenozīmē atteikšanos no mūsu tiesībām, kas izklāstītas šajā punktā.

Godīgas kreidītinformācijas ziņošanas likums. Ancestry nav aģentūra ziņošanai par patērētāju kā noteikts Godīgas kredītinformācijaas ziņošanas likumā („FCRA”), un informācija, kurai Jūs varat piekļūt Pakalpojumos, netiek apkopota pilnā apjomā vai daļēji ar nolūku sagatavot ziņojumus par klientiem, kā to nosaka FCRA. JŪS NEDRĪKSTAT IZMANTOT PAKALPOJUMUS KĀ FAKTORU, LAI (1) NOTEIKTU PERSONAS PIEMĒROTĪBU PERSONĪGAM KREDĪTAM VAI APDROŠINĀŠANAI VAI RISKU NOVĒRTĒŠANAI, KAS SAISTĪTI AR PASTĀVOŠAJĀM PATĒRĒTĀJA KREDĪTSAISTĪBĀM, (2) PERSONAS IZVĒRTĒŠANU NODARBINĀTĪBAI, PAAUGSTINĀJUMAM, PĀRCELŠANAI VAI ATSTĀDINĀŠANAI (TOSTARP, BET NE TIKAI MĀJSAIMNIECĪBAS DARBINIEKU, PIEMĒRAM, AUKLĪŠU, TĪRĪŠANAS PERSONĀLA, CELTNIEKU UN CITU PERSONU), VAI (3) JEBKURAM CITAM PERSONĪGAM UZŅĒMĒJDARBĪBAS DARĪJUMAM (TOSTARP, BET NE TIKAI, DZĪVOKĻA IZĪRĒŠANAI).

Šie Noteikumi un nosacījumi tika konsolidēti no atsevišķām iepriekšējām versijām. Lai iepazītos ar iepriekšējām noteikumu un nosacījumu versijām, kas attiecas uz Pakalpojumiem, noklikšķiniet šeit.