Ancestry tingimused

Jõustumiskuupäev: 15. august 2022

 

Muudatuste kokkuvõte

Selle kokkuvõtte eesmärk on aidata teil paremini mõista Ancestry Tingimuste viimaseid muudatusi ja seda, kuidas need võivad teid mõjutada. Julgustame teid Tingimusi läbi vaatama täies ulatuses koos Privaatsusavaldusega.

Viimased muudatused:

 • punktides 2 ja 3 on täpsustatud sõnastust Ancestry sisule ja Teie sisule juurdepääsu ja nende kasutamise osas;
 • punktis 10 on uuendatud meie kokkulepet vaidluste, mida pole võimalik lahendada mitteametlikult, esitamiseks vahekohtule; ja
 • loetavuse parandamine ja Tingimuste muul viisil lihtsustamine.

Tere tulemast maailma suurimasse internetipõhisesse perekonnaajaloo uurimise vahendisse Ancestry®, mille abil saate koostada sugupuu, leida uusi esivanemaid ja jagada leide perega. Palun lugege järgnevad juhised hoolikalt läbi, kuna need reguleerivad Ancestry ja meie sidusettevõtete toodete ja teenuste kasutamist. Et aidata teil neid Tingimusi lugeda, oleme need jaganud alljärgnevateks osadeks:

 

1.   Sissejuhatus ja teenused
2.   Ancestry sisu
3.   Teie sisu
4.   Ancestry teenuste uuendamine ja tühistamine
5.   Teie konto kehtivuse lõpetamine või peatamine
6.   Garantiide ja tagatiste puudumine
7.   Ancestry piiratud vastutus
8.   Teie vastutusest vabastus
9.   Teenused, mida pakuvad teised ettevõtted
10.   Vaidluste lahendamine, vahekohus ja ühishagist loobumine
11.   Muu

1.  Sissejuhatus ja teenused:

Kasutades Ancestry veebisaite, teenuseid ja mobiilirakendusi, mis viitavad nendele tingimustele – Ancestry®, AncestryDNA®, Newspapers.com™, Find a Grave®, Fold3®, Archives® ja WeRemember®, aga ka muid sellega seotud kaubamärke (edaspidi „Teenused“), nõustute nende tingimustega (edaspidi „Tingimused“). Need Tingimused kehtivad ka Teenustesse tulevikus lisatavate kõigi uute funktsioonide kohta.

Palun pidage silmas, et need Tingimused hõlmavad viitamisega täiendavaid põhimõtteid ja suuniseid, mille hulgas on Kogukonna reeglidKüpsisepoliitika, Autoriõiguse põhimõttedUuendamis- ja tühistamistingimused ja lisaks ka meie Privaatsusavaldus, mis selgitab, kuidas me kogume ja kasutame teie isikuandmeid. Julgustame teid kõiki neid dokumente hoolikalt läbi lugema, et mõistaksite oma õigusi ja kohustusi Teenuste kasutamisel.

Uue Teenuse kasutajaks registreerumisel või uue soodustuse või eripakkumise saamiseks võivad rakenduda lisatingimused. Need tingimused tehakse teile teatavaks ja muutuvad nende Teenuste, soodustuste või pakkumiste kasutamisel meiega sõlmitud lepingu osaks. Kui lisatingimused on nende tingimustega vastuolus, kehtivad need lisatingimused. 

Kui teil on nende Tingimuste või meie Teenuste kohta küsimusi, siis palun võtke meiega ühendust.

1.1 Ootamatud tulemused. Meie teenuseid kasutades võite avalikest andmetest, Ancestry sisust, DNA-tulemustest ja teiste kasutajate sisust avastada ootamatuid fakte enda või oma pere kohta. Te võtate teadmiseks, et sellised avastused võivad olla tugeva emotsionaalse mõjuga teile ja teistele isikutele, kellega te neid jagate. Te annate sõnaselge nõusoleku võtta enda kanda kõik riskid, mis kaasnevad Teenuste kasutamisega, ja vabastate Ancestry vastutusest selliste avastuste kõigi sotsiaalsete, emotsionaalsete või õiguslike tagajärgede eest.

1.2  Teenuste kasutamise õigus. Igaüks, kes kasutab Teenuseid, olgu ta siis registreerimata külaline, tasuta registreeritud külaline, tasuliste teenuste tellija või DNA-komplekti ostja või aktiveerija, on „Kasutaja“. Võimalik, et peate teatud teenuste kasutamiseks looma konto. Registreerimisel peate esitama täpsed, täielikud ja ajakohased andmed.

Teenused on mõeldud neile, kes nende pakkumise kohas on jõudnud täisikka. Kui olete vanusevahemikus 13 aastat kuni teie asukoha täisiga, võite teenuseid (v.a DNA-testi nõudvaid teenuseid) kasutada oma vanema või eestkostja loal. Alla 13 aasta vanustel lastel pole kontode loomine lubatud, kuid neile on kooli kaudu ja vanema või eestkostja nõusolekul lubatud AncestryClassroom™ kasutamine.

1.3 Teenuste kasutamine. Vastutasuks teenustele juurdepääsu saamise eest nõustute, et:

 • järgite Ancestry Kogukonna reegleid, Küpsisepoliitikat, Autoriõiguse põhimõtteid ja Uuendamis- ja tühistamistingimusi;
 • järgite kõiki kehtivaid seadusi;
 • vastutate kogu teie konto sisselogimisandmetega seotud teenuste kasutamise ja tegevuse eest;
 •  võtate meiega ühendust , kui kahtlustate, et teie kontot on kasutatud ilma teie loata või kui arvate, et teie kasutajanimi ja parool on varastatud;
 • ei müü teenuseid edasi ega müü edasi, reprodutseeri ega avalda Teenustes leiduvat sisu või teavet, välja arvatud nendes Tingimustes sõnaselgelt kirjeldatud juhtudel;
 • ei väldi ega keela teenuste turvalisusega seotud funktsioone ega sekku neisse muul viisil; ja
 • ei tekita juurdepääsu massandmetele ega kogu neid, ei kasuta juurdepääsuks ega andmete kogumiseks automatiseeritud vahendeid ning ei püüa andmetele juurde pääseda ilma loata. See hõlmab muuhulgas kõiki botte, veebiroboteid, ämblikke, andmekaevureid ja kaabitsaid.

1.4 DNA-teenuste kasutamisele kehtivad lisatingimused. DNA-teenuste eesmärk on pakkuda geneetilisi ja genealoogilisi tulemusi ja nendega seotud aruandeid teie teabe-, meelelahutus-, haridus- ja teadustegevuseks. Nendes tingimustes kasutatuna viitavad „DNA- teenused“ meie AncestryDNA-testikomplekti kasutamisele, teie DNA-proovi töötlemisele ja käitlemisele, teie DNA-proovi geneetilisele testimisele ning meie veebi- või mobiilirakendusepõhistele tööriistadele, mis pakuvad teile teavet etnilise päritolu kohta, muid geneetiliselt seotud tulemusi ja seotud teenuseid.

1.4.1 DNA-teenuste kasutamise õigus. DNA-testikomplekti ostmiseks või aktiveerimiseks peate olema vähemalt 18-aastane. Et aidata meil tagada meie andmebaasi terviklikkust ja kvaliteeti ning kaitsta teie privaatsust, peab iga täiskasvanu, kes saadab DNA-testi jaoks süljeproovi, looma oma konto ja aktiveerima oma testi. DNA-testi aktiveerijad peavad samuti andma selgesõnalise nõusoleku tundlike isikuandmete töötlemiseks. Vanem või seaduslik eestkostja võib aktiveerida DNA-testi, edastada meile Isikuandmed ja saata meile töötlemiseks oma alaealise lapse süljeproovi, kasutades oma kontot. Aktiveerides alaealise DNA-testi või esitades tema kohta mistahes Isikuandmed, kinnitate, et olete alaealise vanem või seaduslik eestkostja. Samuti nõustute sellega, et olete alaealisega DNA-testi läbi arutanud ning alaealine on nõustunud tema sülje kogumise ja töötlemisega.

1.4.2 DNA-teenuste teiepoolne kasutamine. Lisaks ülaloleva punkti 1.3 nõudmistele nõustute te ka järgmisega:

 • te ei müü DNA-testikomplekte edasi;
 • kõik teie esitatud süljeproovid on teie enda või isiku süljeproov, kelle vanem või seaduslik eestkostja te olete;
 • te ei saada meile proovi, mis rikub ekspordikeeldu või muud õigusakti;
 • saates meile süljeproovi, ei omanda te õigusi ühelegi meie või meie koostööpartnerite väljatöötatud uurimis- või kaubanduslikule tootele ega saa sellise uurimistöö või tootearendusega seotud hüvitist; ja
 • te ei kasuta DNA-teenustest saadud teavet (sealhulgas allalaetud DNA-andmeid (määratletud Privaatsusavalduses)) tervikuna, osaliselt ja/või koos ühegi teise andmebaasiga meditsiinilistel või diagnostilistel eesmärkidel või isaduse testimiseks, mistahes kohtumenetluses või mis tahes diskrimineeriva eesmärgi või ebaseadusliku tegevuse nimel.

1.4.3 Ancestry DNA-teenuste pakkumine. Samuti nõustute sellega, et DNA-teenuste kasutamise hõlbustamiseks võime otse või teiste ettevõtete kaudu, kes aitavad meil DNA-teenuseid pakkuda:

 • edastada teie süljeproovi ja DNA teistele ettevõtetele, kes aitavad meil teenuseid pakkuda, näiteks partnerlaboritele;
 • eraldada teie süljest DNA;
 • teostada Ameerika Ühendriikides (või tulevikus ka teistes riikides) saadud DNA-ga geneetilisi teste, kasutades praegu olemasolevaid või väljatöötatavaid katsemeetodeid;
 • võrrelda teie DNA-tulemusi Ancestry andmebaasis olevate muude DNA-andmetega, et osutada teenuseid, sealhulgas sobitada teid meie andmebaasis teiste inimestega, kellega DNA-d jagate (teie otsustate, kas soovite oma DNA vasteid näha või mitte);
 • avaldada teile ja teistele, keda olete volitanud, tehtud testide tulemusi;
 • säilitada teie DNA tulemusi;
 • säilitada teie sülge ja eraldatud DNA-d Ameerika Ühendriikides või hävitada pärast proovi töötlemist järelejäänud sülje või DNA-proovi; pärast meile esitamist ei saa teie sülje- ja DNA-proovi teile tagastada (pidage siiski meeles, et võite taotleda oma proovi hävitamist ja teatud juhtudel võime hävitada bioloogilised proovid, et säilitada biopanga kvaliteedi taset);
 • lubada meie teatud partnerlaboritel kasutada osa aktiveeritud või inaktiveeritud süljeproovidest DNA-teenuste pakkumisel kasutatavate instrumentide, seadmete või laborimeetodite kalibreerimiseks või valideerimiseks; ja
 • kasutada teie Geneetilist Teavet ja muid Isikuandmeid nii, nagu on kirjeldatud nendes tingimustes ja Privaatsusavalduses.

1.4.4 DNA-andmete allalaadimine. Kaitseme teie teavet nii, nagu on kirjeldatud meie Privaatsusavalduses. Kui otsustate oma DNA-andmete koopia alla laadida, ei ole see koopia meie turvameetmetega kaitstud ja teie vastutate ainuisikuliselt nende allalaaditud andmete säilitamise, turvalisuse ja kaitsmise eest. Ancestry ei vastuta, kui otsustate oma allalaaditud DNA-andmeid tahtlikult või tahtmatult teistega jagada. Teie DNA andmed on mõeldud ainult teie isiklikuks kasutamiseks.

1.4.5 Märkus kasutajatele, kellele on siirdatud luuüdi või tüvirakke. Kui teile on siirdatud luuüdi või tüvirakke, võib teie AncestryDNA test anda ootamatuid tulemusi, kuna teie sülg võib sisaldada teie DNA-ga rakke ja ka teie doonori DNA-ga rakke. Testi jaoks mõeldud DNA eraldatakse rakkudest ja DNA allikate kombinatsioon võib põhjustada ebaõnnestunud testi või testi, mis annab teie doonori DNA-l põhinevaid tulemusi. Seetõttu soovitame neil, kellele on siirdatud luuüdi või tüvirakke, AncestryDNA-testi mitte teha. Kui olete testi juba sooritanud, siis võtke meiega ühendust täiendava abi saamiseks.

2. Ancestry sisu

Teenused sisaldavad fotosid, videoid, dokumente, kirjeid, sisuindekseid ja muud sisu, mille on teile edastanud Ancestry („Ancestry sisu.“) ja võivad muutuda sõltuvalt tellimusest. Välja arvatud veebiotsingu WebSearch kirjed, mida reguleerivad neid kirjeid säilitavate kolmandate osapoolte tingimused, võib kogu Ancestry sisu, sealhulgas Ancestry sisu, mis võib olla üldkasutatav („Üldkasutatav sisu“), kasutada ainult nende Tingimuste kohaselt.

2.1 Ancestry sisu intellektuaalomandi õigused. Kõik meie poolt või meie juhtimisel loodud Teenuste elemendid, mille autoriõigus kuulub meile või on meile litsentsitud, on kogu maailmas riigipõhiste autorikaitsesätete ja rahvusvaheliste kokkulepete kaitse all. Lisateabe saamiseks meie autoriõiguse põhimõtete kohta klõpsake siin. Teenused hõlmavad ka kaubamärke, mida me omame ja mis on kaitstud riigi- ja regioonipõhiste kaubamärgiseaduste ja -lepingutega. Kõigi meie kaubamärkide kasutamine ja sellest tulenev väärtus rakendub meie kasuks. Teenused ja meie Teenustega seotud tooted on samuti kaitstud USA ja maailma teiste riikide patentidega. Lisateabe saamiseks Ancestry patentide kohta klõpsake siin. Meie ja meie litsentsiandjad säilitame omandiõiguse ja kõik õigused Teenuste ja selle koostisosade kasutamisel.

2.2 Ancestry sisu teiepoolne kasutamine.

Ancestry sisule juurdepääsul nõustute te:

 • kasutama Ancestry sisu ainult Teenuste isiklikuks kasutamiseks või professionaalseks perekonnaloo uurimiseks;
 • laadima Ancestry sisu alla ainult perekonnaloo uurimiseks või Ancestry sõnaselge loaga;
 • mitte eemaldama Ancestry sisu juurest ühtki märget autoriõiguse või varaliste õiguste kohta;
 • mitte kasutama Ancestry sisu olulist osa väljaspool Teenuseid või viisil, mis on vastuolus teie tellimusega; ja
 •  võtma meiega ühendust kirjaliku loa saamiseks, et kasutada suuremal arvul üldkasutatavaid fotosid ja dokumente.

3. Teie sisu

Teatud Teenused võimaldavad teil lisada sisu, sealhulgas sugupuid, fotosid, audio- ja videosalvestisi, lugusid, kirjete annoteeringuid, kommentaare, sõnumeid ja tagasisidet Ancestry teenuste kohta („Teie sisu“). Teie sisu, mis sisaldab Isikuandmeid, töödeldakse meie Privaatsusavalduse kohaselt.

3.1 Te kontrollite Teie sisu. Ancestry ei pretendeeri Teie sisu omandiõigusele, ei kontrolli Teie sisu jagamist Teenuse raames ega piira Teie sisu jagamist väljaspool Ancestry teenuseid. Teie sisu saate kustutada Teenusega kaasneva juhendi järgi või lehele Account Settings (konto seaded) sisselogimisega ja konto kustutamisega. Sellele vaatamata võtate te tagasiside andmisel, kirjete annoteerimisel või ettepanekute tegemisel Ancestry või meie teenuste kohta teadmiseks, et see loetakse mittekonfidentsiaalseks ja mittekaubanduslikuks, ja me võime kasutada teie tagasisidet, kirjete annoteeringuid või ettepanekuid ükskõik millisel eesmärgil ilma igasuguste kohustusteta ja seda teile kompenseerimata.

3.2 Teie sisu kasutamine. Teie sisu esitamisel annate te Ancestryle ülemaailmse kasutustasuta edasilitsentsitava lihtlitsentsi Teie sisu majutamiseks, salvestamiseks, indekseerimiseks, kopeerimiseks, avaldamiseks, levitamiseks, kättesaadavaks tegemiseks, tuletatud teoste loomiseks ja muul viisil kasutamiseks Teenuste osutamisel, edendamisel või täiustamisel viisil, mis on kooskõlas teie privaatsus- ja jagamissätetega. Te saate lõpetada Ancestry litsentsi Teie sisu kustutamisega, välja arvatud juhtudel, kui olete Teie sisu jaganud teistega ja nad on seda kasutanud. Te nõustute ühtlasi, et Ancestry on kõigi Teie sisu sisaldavate indeksite omanik ja võib neid kasutada pärast Teie sisu kustutamist.

3.3 Teie vastutus Teie sisu eest. Te vastutate Teie sisu loomise, üleslaadimise, postitamise või jagamise otsuste eest. Teie sisu esitamisega või sellele juurdepääsul nõustute te, et:

 • teil on kõik vajalikud juriidilised õigused Teie sisu üleslaadimiseks, postitamiseks või jagamiseks;
 • Teie sisu ei hõlma elavaid isikuid ilma nende nõusolekuta. Elavate alaealiste korral peate saama nõusoleku nende vanematelt või eestkostjatelt;
 • kogu Teie sisu peab vastama Kogukonna reeglitele;
 • kui jagate Teie sisu avalikult, võivad teised kasutajad Teie sisule juurde pääseda ja kasutada seda Teenuste osana või koos Teenustega. Me ei pea eemaldama Teie sisu pärast selle avalikku jagamist.
 • Te peate kasutama teiste kasutajate esitatud sisu ainult Ancestry teenuste raames ja vastavuses nende Tingimustega ja viitamisega kaasatud põhimõtetega; 
 • Ancestry jätab enesele õiguse jälgida, et Teie sisu ei rikuks neid Tingimusi, sealhulgas Kogukonna reegleid, ja Teie sisu eemaldamiseks või juurdepääsu keelamiseks oma äranägemise järgi; ja
 • tõsised või korduvad rikkumised või õigusrikkumised sunnivad vastutava Kasutaja konto Ancestry äranägemisel sulgema.

3.4  Teavitamine nende Tingimuste rikkumisest. Me austame teiste intellektuaalomandiõigusi. Kui te kahtlustate, et ükskõik milline sisu rikub Kogukonna reegleid, rikub teie õigusi, sisaldab ebaseaduslikke materjale või rikub neid Tingimusi, palun võtke meiega ühendust. Kaebuste esitamiseks autoriõiguse rikkumise kohta või autoriõiguse rikkumise teate ja eemaldamistaotluse esitamiseks, sh ka USA autorikaitseseaduse (Digital Millennium Copyright Act) kohaselt, klõpsake siin.

4. Ancestry teenuste uuendamine ja tühistamine

Teie mis tahes Teenuse ostu(de) ja tellimus(t)e suhtes kehtivad Uuendamis- ja tühistamistingimused.

5. Teie konto kehtivuse lõpetamine või peatamine

Jätame enesele õiguse piirata, peatada või lõpetada teie juurdepääs Teenustele, kui te neid Tingimusi, sealhulgas Kogukonna reegleid rikute või nendega vastuolus tegutsete. Sellisel juhul ei ole teil õigust saada tagasi tellimustasu ega DNA-testikomplekti hinda.

6. Garantiide ja tagatiste puudumine

Välja arvatud nendes tingimustes sõnaselgelt sätestatud juhtudel, pakume teile Teenuseid ja Ancestry sisu „SELLISTENA, NAGU NEED ON“, ilma igasuguse garantii ja tagatiseta. Seadusega lubatud maksimaalses ulatuses loobume kõigist otsestest või kaudsetest garantiidest, sealhulgas kaudsetest garantiidest mitterikkumise, turustatavuse ja teatud otstarbeks sobivuse kohta. Me ei anna mingeid lubadusi (a) Ancestry sisu, (b) Teie sisu, (c) Teenuste spetsiifilise funktsionaalsuse, (d) Ancestry sisu või Teenuste kvaliteedi, täpsuse, usaldusväärsuse või kättesaadavuse kohta või (e) selle kohta, et teenused on vabad viirustest või muudest kahjulikest komponentidest.

Me muudame ja täiustame pidevalt oma Teenuseid. Seetõttu võib Ancestry funktsionaalsust või omadusi Teenustele lisada, neid eemaldada, Teenuse osutamise peatada või isegi täielikult lõpetada.

7. Ancestry piiratud vastutus

Teenuste kasutamisega te nõustute, et Ancestry vastutus on piiratud seadusega lubatud suurimal määral. Me ei vastuta ühegi ettekavatsemata kahju, tegeliku, juhusliku või kaudse kahju eest ega mistahes kahjumi või nõude eest. Kui te elate õigusruumis, mis ei võimalda meie vastutuse laialdast piiramist, ei tarvitse mõned piirangud teie suhtes kehtida.

Kui te ei ole Teenuste mõne osaga või nendes Tingimustes sisalduva väitega rahul, on teie ainsaks abinõuks Teenuste kasutamise lõpetamine, ja mõne meie tellimusteenuse kasutamisel tellimuse tühistamine, nagu on siin kirjeldatud. Meie koguvastutus teenuste või käesolevate tingimustega seotud küsimustes on piiratud kogusummaga, mille olete meile maksnud 12-kuulise perioodi jooksul, mis eelneb vastutuse põhjustanud sündmusele. See vastutuse piirang kehtib täielikult New Jersey elanikele.

8. Teie vastutusest vabastus

Nõustute, et vabastate vastutusest Ancestry ning selle sidus- ja tütarettevõtete vastavad ametnikud, direktorid, töötajad, agendid, õigusjärglased ja volitatud isikud („Ancestry osapooled“) ja vabastate nad mis tahes nõuetest, kahjudest või muudest kuludest (sealhulgas advokaaditasud), mis tulenevad Teenuste kasutamisest ja (a) nende tingimuste või muude siin viitena lisatud dokumentide rikkumisest; (b) teie poolt teise isiku õiguste rikkumisest; või (c) mistahes nõuetest, mis on seotud Teie sisuga, sealhulgas väitest, et Teie sisu põhjustas teisele isikule kahju. See vastutusest vabastamise kohustus jätkub ka pärast teenuste kasutamise lõpetamist. Lisaks vabastate Ancestry osapooled kõikidest nõuetest, nõudmistest, tegevustest või hagidest, mis on seotud Teie sisuga, sealhulgas mis tahes vastutusest, mis on seotud Teie sisu meiepoolse kasutamise või mittekasutamisega, laimamise või privaatsuse rikkumisega, avalikustamise õigusega, emotsionaalse pingega või majanduslikku kahju puudutavate nõuetega.

9. Teenused, mida pakuvad teised ettevõtted

Meie Teenused võivad sisaldada linke kolmandate osapoolte veebisaitidele, kuid see ei ole käsitletav sponsorluse, toetuse, heakskiidu ega vastutusena. Ancestry ei anna kolmandate osapoolte veebisaitidele ja nende sisule, toodetele või teenustele mingeid tagatisi ega garantiisid. Lugege hoolikalt läbi kõigi kolmandate osapoolte veebisaitide tingimused ja privaatsusdokumentatsioon, kuna need võivad oluliselt erineda Ancestry omadest.

10. Vaidluste lahendamine, vahekohus ja ühishagist loobumine

PALUN LUGEGE SEE PUNKT PÕHJALIKULT LÄBI. SEE MÕJUTAB TEIE SEADUSLIKKE ÕIGUSI, SH TEIE ÕIGUST PÖÖRDUDA KOHTUSSE.

Teeme kõvasti tööd meie klientide rahulolu tagamiseks. Kui teie ja Ancestry vahel tekib vaidlus, on meie eesmärk pakkuda kuluefektiivseid vahendeid vaidluse kiireks lahendamiseks. Kui teil on Teenustega seoses probleeme või vaidlusi, nõustute esmalt proovima vaidlust lahendada mitteametlikult, võttes meiega ühendust.

10.1 Klientidele Ameerika Ühendriikides. Teie ja Ancestry nõustute, et need tingimused mõjutavad riikidevahelist kaubandust ja et nende vahekohtu sätete tõlgendamist ja jõustamist reguleerib föderaalne vahekohtuseadus.

Käesolevas leppes kasutatuna käsitatakse mõistet „vaidlus“ nii laialt kui on seaduses lubatud ning see hõlmab muuhulgas kõiki vaidlusi, mille üheks pooleks on teie ja isik, kelle nimel te Ancestryga suhtlete, ja teiseks pooleks Ancestry, sealhulgas kõik tema emaettevõtted, tütarettevõtted, eelnejad, õigusjärglased, volitatud isikud või sidusettevõtted, ning mis on tekkinud Tingimuste, selle vahekohtuleppe või teie ja Ancestry vaheliste toimingute või suhtluse tulemusena või on ükskõik mis viisil nendega seotud. Peale selle, kui te kasutate alaealise või teise isiku, kellele te olete vanem või seaduslik eestkostja, nimel Ancestry Teenuseid või suhtlete muul viisil Ancestryga, nõustute te alaealise või teise isiku nimel, et mis tahes vaidlus, mis tekib Ancestry Teenuste kasutamisel või muul viisil Ancestryga suhtlemisel, lahendatakse vastavuses siintoodud vahekohtumenetlusega ja siintoodud teiste lepetega (sealhulgas ühishagist loobumisega); lisaks esitate tõenduse, et teil on selle leppe sõlmimiseks õigus esineda alaealise või teise isiku nimel. Mis tahes meievaheline vaidlus lahendatakse lõpliku ja siduva vahekohtumenetlusega, mis vastab selle leppe tingimustele, seejuures tehakse kolm järgmist erandit.

 • Käesoleva leppe kõigil osapooltel on võimalus käesoleva vaidluse (kui see võetakse menetlusse) lahendamiseks kohalike kohtutes, millel on pädevus teie elukohas. Kui mis tahes vaidlus hõlmab nii (1) rahalisi kahjuhüvitisi kui ka (2) õigluse tagamist või esialgset õiguskaitset sellises ulatuses, et pädev kohalik kohus ei võta õigluse tagamist või esialgset õiguskaitset menetlusse, on kõigil osapooltel võimalus rahaliste hüvitistega seotud nõuete lahendamiseks kohalikus kohtus ning õigluse tagamise või esialgse õiguskaitse nõuete lahendamiseks käesolevale leppele vastavas vahekohtumenetluses. Kui mis tahes vahekohtumenetluse nõudes sisalduvate nõuetega saab pöörduda kohalikku kohtusse, võib mis tahes osapool valida vahekohtu asemel nende nõuete arutamise kohaliku kohtus ükskõik mis ajal enne vahekohtuniku määramist, kui te teavitab teist osapoolt (või osapooli) sellest valikust kirjalikult. Kui leitakse, et see säte või nõue piirata arutamist kohaliku kohtuga on kehtetu, siis on tegemist eraldatava nõudega ja asja arutamine läheb vahekohtusse; ühelgi viisil ei võimalda see säte ühishagi, esindushagi või liithagi esitamist.
 • Iga osapool võib esitada hagi patendiõiguse või autoriõiguse rikkumise kohta ainult Utah osariigis olevasse kohtusse. Sel juhul loobuvad mõlemad osapooled õigusest vandekohtule.
 • Kui see vastab nõuetele, võite juhtida nõudele vastava föderaalse, osariigi või kohaliku asutuse tähelepanu, kes võib teie nimel meie vastu abi otsida.

Kui teil on tellimus ja katkestate selle meie rikkumise tõttu pärast 30-päevase rikkumise kõrvaldamise perioodi, mille jooksul me ei saa seda parandada, tagastame teile proportsionaalselt kõik ettemakstud tasud.

10.1.1 Vahekohtumenetluse reeglid. Seda vahekohtumenetluse lepet reguleerib Ameerika Ühendriikide Federal Arbitration Act (9 U.S.C. § 1 et seq.). Vahekohtu viib läbi JAMS kooskõlas JAMS-i sujuva vahekohtumenetluse reeglitega nõuete puhul, mis ei ületa USD 250 000 ning JAMS-i üldiste vahekohtu reeglite ja protseduuride kohaselt nõuete puhul, mis ületavad USD 250 000, välja arvatud mis tahes reguleerivad reeglid või protseduurid või ühishagide lubamine. Kui ükski esitatud hagi või vastuhagi ei ületa USD 25 000 (ilma advokaaditasude nõueteta), lahendatakse vaidlus ainult dokumentide esitamise ja hindamisega, välja arvatud juhul, kui vahekohtunik leiab kaaluka põhjuse istungi pidamiseks. Mõlemad osapooled võivad vahekohtule esitada ettepanekuid teha otsus selle osapoole kasuks, sealhulgas teha piiranguteta ettepanekuid nõuete rahuldamata jätmiseks või kiirmenetluseks, ja vahekohtunik kohaldab selliste ettepanekute käsitlemiseks Ameerika Ühendriikide föderaalse tsiviilkohtumenetluse (Federal Rules of Civil Procedure) norme. Vahekohtunikul, ja mitte ühelgi föderaal-, osariigi- või kohalikul kohtul või agentuuril, on ainuõigus lahendada kõik vaidlused, mis tulenevad käesolevate Tingimuste või Privaatsusavalduse tõlgendamisest, kohaldatavusest, jõustatavusest või vormistamisest, või on nendega seotud, sealhulgas mis tahes nõuetest, et kogu või osa neist tingimustest või privaatsusavaldusest on tühine või tühistatav, olenemata sellest, kas nõue kuulub vahekohtumenetluse alla või on seotud kohtuvaidlusest loobumisega. Vahekohtunikul on õigus anda mis tahes kohtukaitse, mis oleks kohtus seaduse või erapooletuse alusel kättesaadav. Vahekohtuniku otsus on kirjalik ja pooltele siduv ning selle võib esitada kohtuotsusena mis tahes pädeva jurisdiktsiooni kohtus.

Kui mis tahes osapool kavatseb selle leppe alusel pöörduda vahekohtu poole, peab see osapool kõigepealt teavitama teist osapoolt kirjalikult vähemalt 60 päeva enne vahekohtumenetluse algatamist.  Teatis Ancestryle tuleb saata aadressil Ancestry Legal Department, 1300 W. Traverse Parkway, Lehi, UT 84043.  Teade teile saadetakse Ancestry käes oleva kontaktteabe põhjal või juhul, kui selline teave pole kättesaadav või ajakohane, toimetatakse isiklikult kätte. Kummagi osapoole edastatud teade peab sisaldama piisavalt teavet, mis võimaldab teate saanud osapoolel teie konto identifitseerimist (sh konto jaoks kasutatud nime ja e-posti aadressi), aga ka nõude hindamist ja lahendamist, sealhulgas nõude kirjeldust, nõuet toetavaid konkreetseid asjaolusid, tekitatud kahju ja nõutavat hüvitist.  Teatele esitatavad nõuded on mõeldud selleks, et mõlemad osapooled, kui nad seda soovivad, saaksid teha õiglase faktipõhise pakkumise või hüvitada kahju.  Ükski osapool ei või enne selle teabe edastamist algatada vahekohtumenetlust.  Vaidlused, mis on seotud selle teate piisavusega, tuleb enne vahekohtumenetluse nõude esitamist lahendada pädevas kohtus.  Kui osapool esitab selle teabe ja vaidlus ei lahene 60 päeva jooksul, võivad mõlemad osapooled pöörduda nõudega vahekohtusse.

Vahekohtumenetluse algatamiseks peate tegema järgmist: (a) esitama vahekohtule nõude, mis sisaldab nõude kirjeldust ja hüvitatava kahju suurust (vahekohtumenetluse nõude koopia leiate aadressilt www.jamsadr.com); (b) saatma kolm vahekohtu nõude koopiat, millele lisandub asjakohane esitamistasu, aadressile JAMS, Two Embarcadero Center, Suite 1500, San Francisco, California 94111; ja (c) saatma ühe vahekohtule esitatava nõude koopia Ancestryle aadressil Ancestry Legal Department, 1300 W Traverse Parkway, Lehi, UT 84043. Vahekohus võib toimuda maakonnas, kus te elate taotluse esitamise ajal. Lisaks nõustute teie ja nõustub Ancestry alluma Californias San Francisco maakonna föderaal- või osariigi kohtu isiklikule jurisdiktsioonile, et nõuda vahekohtumenetlust, peatada vahekohtumenetlus või kinnitada, muuta, tühistada vahekohtuniku poolt tehtud otsus või teha seda puudutav otsus.

Osapooled valivad vahekohtuniku vastastikusel nõusolekul. Kui osapooled ei suuda saavutada vastastikust nõusolekut vahekohtuniku valimiseks, valitakse vahekohtunik järgmiselt. JAMS annab igale osapoolele nimekirja, kus on üheksa (9) vahekohtunike paneelist valitud vahekohtunikku. Igal osapoolel on kümme (10) päeva nimekirjas olevate vastuvõetamatute nimede mahatõmbamiseks. Kui kõigi osapoolte esitatud nimekirjas on ainult üks ühine nimi, määratakse see isik vahekohtunikuks. Kui kõigi osapoolte esitatud nimekirjas on mitu ühist nime, eemaldavad osapooled JAMS-i hallataval telefonikonverentsil vaheldumisi nimekirjas olevaid ühiseid nimesid, nii et nõude esitaja eemaldab esimese nime, kuni jääb järele vaid üks nimi. Kui kõigi osapoolte esitatud nimekirjas pole ühist nime, koostab JAMS üheksast (9) vahekohtunikust koosneva lisanimekirja, eemaldavad osapooled JAMS-i hallataval telefonikonverentsil vaheldumisi nimekirjas olevaid nimesid, nii et nõude esitaja eemaldab esimese nime, kuni jääb järele vaid üks nimi. See isik määratakse vahekohtunikuks. Kui valitud isik ei saa seda ülesannet täita, väljastab JAMS veel ühe üheksast (9) isikust koosneva nimekirja ja kordab vaheldumisi eemaldamise protsessi.

10.1.2 Tasud. Meie vastu algatatud vahekohtumenetluse eest peate maksma USD 250 või summa, mis vastab sel ajal kehtivatele JAMS-i reeglitele. Kui vahekohtunik leiab, et vahekohtumenetlus on mittemõistlik, tasub Ancestry kõik muud JAMS-i poolt esitatud tasud, sealhulgas esitamise tasud ning vahekohtuniku ja ärakuulamiskulud. Vastutate oma advokaaditasude eest ise, välja arvatud juhul, kui vahekohtu reeglid ja/või kohaldatavad seadused näevad ette teisiti.

10.1.3 Ühishagide mitteesitamine. Seda sätet nimetatakse „ühishagidest loobumiseks“. Iga osapool nõustub, et kõik osapooled lahendavad vaidlusi teistega individuaalsel alusel ja ei esita nõuet hagejana või ühishagis osalejana ühishagis, liithagis või esindushagis. See säte kehtib nii vahekohtumenetluses lahendatavate vaidluste kui ka kohtus lahendatavate mis tahes vaidluste kohta vastavalt nende tekkimisele. Kui mis tahes kohus või vahekohtunik tuvastab, et selles punktis olev ühishagist loobumise säte on mingil põhjusel tühine või jõustamatu, või et vahekohtumenetlus saab jätkuda ühishagi menetlemisega, tunnistatakse ülaltoodud sätted vahekohtumenetluse kohta täies ulatuses tühiseks ja loetakse, et osapooled ei jõudnud vahekohtuvaidluses kokkuleppele. Sellisel juhul tuleb vaidlust menetleda Utah’s asuvas pädevas föderaal- või osariigi kohtus, mitte vahekohtus.

10.1.4 Mitu nõuet. Kui 25 või rohkem üksikisikut teavitavad Ancestryt vaidluse algatamisest ja nende nõuded on sarnased ja need esitab sama üksikisikute õigusnõustaja või on nõuded üksikisikute vahel kooskõlastatud, siis nende nõuete arutamisel vahekohtus jätkub menetlus koordineeritud menetlusena. Ancestry õigusnõustaja ja teiste osapoolte õigusnõustaja valivad igaüks viis asja, mida kõigepealt vahekohtus juhtmenetluses arutatakse. Ülejäänud asju ei esitata vahekohtule enne kui on kümme esimest asja on lahendatud. Kui osapooled ei suuda pärast juhtmenetluse lõppemist ülejäänud asju lahendada, võib iga osapool valida veel viis asja vahekohtu teise juhtmenetluse jaoks. See protsess jätkub, kuni osapooled suudavad kõik nõuded lahendada kas kokkuleppe sõlmimise või vahekohtumenetluse kaudu. Pädeval kohtul peavad olema õigused selle sätte jõustamiseks ja vajadusel Ancestry vastu esitatud massiliste vahekohtumenetlusnõuete peatamiseks.

Vahekohtu otsus ja kohtuotsus kehtib ainult selles konkreetses asjas. Seda ei saa kasutada mingis teises asjas, välja arvatud otsuse enda õiguslikuks jõustamiseks.

10.1.5 Eraldatavus. Kui otsustatakse, et mis tahes vahekohtukokkuleppe säte, mida pole ühishagist loobumise klauslis määratletud, on kas täielikult või osaliselt kehtetu, õiguslikult jõustamatu, ebamõistlik, tühine või tühistatav, ei mõjuta selline otsus ülejäänud vahekohtukokkuleppe kehtivust. Kõik ülejäänud sätted jäävad kehtima.

10.1.6 Selle peatüki muudatused. Ancestry teatab kolmkümmend (30) päeva ette kõigist selle peatüki sisu mõjutavatest muudatustest, postitades teenuste tingimuste muudatuste kohta teate, saates teile sõnumi või teavitades teid muul viisil, kui olete oma kontole sisse logitud. Muudatused jõustuvad kolmkümmend (30) päeva pärast nende postitamist teenustesse või teile saatmist.

Muudatused selles peatükis rakenduvad edasiulatuvalt ainult nõuete suhtes, mis tekivad pärast kolmekümnendat (30) päeva. Kui kohus või vahekohtunik otsustab, et allpeatükk "Selle peatüki muudatused" ei ole täitmisele pööratav ega kehtiv, eraldatakse see allpeatükk peatükist „Vaidlused, lahendamine, vahekohus ja ühishagist loobumine“ ning kohus või vahekohtunik rakendab esimest vahekohtu ja ühishagist loobumise peatükki pärast teie poolt teenuste kasutamise alustamist.

10.1.7 Kehtima jäämine. See vaidluste lahendamise, vahekohtumenetluse ja ühishagist loobumise peatükk jääb kehtima pärast teie konto sulgemist või teenuste lõpetamist.

10.2 Klientidele väljaspool Ameerika Ühendriike. Kui te olete EL-is baseeruv mittetarbijast klient või elate mis tahes kohas väljaspool Ameerika Ühendriike, siis te nõustute, et Iirimaa kohtutel on ainupädevus kõigi selle Leppega seotud vaidluste (lepingujärgsete või lepinguväliste) lahendamiseks.

10.2.1 Euroopa Liidu tarbijad. Kui olete Euroopa Liidu tarbija, saate kasu selle riigi seaduste mistahes kohustuslikest sätetest, kus te elate, ja ükski selle Leppe säte ei mõjuta teie tarbijaõigusi, mis põhinevad kohapealsete õigusaktide kohustuslikel sätetel. Teil on õigus selle Leppega seotud kohtumenetluse arutamiseks teie elukoha pädevas kohtus või Ancestry tegevuskoha pädevas kohtus Iirimaal. Kui Ancestry nõuab oma õiguste teostamist teie kui tarbija vastu, saame me seda teha ainult teie elukoha kohtute jurisdiktsioonis. Eeltoodu põhjal ei piira mitte miski selles klauslis sisalduv Ancestry õigusi algatada täitemenetlusi mõnes teises jurisdiktsioonis või taotleda ajutiste meetmete, kaitsemeetmete või esialgse õiguskaitse kohaldamist teise jurisdiktsiooni kohtutes.

Määruse 524/2013 kohane teave: Kui te olete Euroopa Liidu tarbija, annab Euroopa Komisjon teile õiguse vaidluse lahendamiseks EL-i vaidluste internetipõhise lahendamise platvormil (ODR), mis asub aadressil http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.3 Reguleeriv õigus. Kui kasutate teenuseid meie veebisaitidel Ameerika Ühendriikides, reguleerivad neid Tingimusi ja Teenuste kasutamist Utah’ osariigi ja võimalusel Ameerika Ühendriikide seadused. Te nõustute, et kõik nõuded, mis ei kuulu vahekohtule ja on esitatud Ameerika Ühendriikides, kuuluvad Utah’ osariigis asuvate kohtute ainupädevusse. Kui kasutate punkti 10.2.1 põhjal teenuseid meie veebisaitidel mujal kui Ameerika Ühendriikides, reguleerivad neid Tingimusi Iirimaa seadused.

11. Muu

11.1 Ancestry ettevõtted. Te sõlmite need Tingimused konkreetse Ancestry üksusega, olenevalt sellest, millist teenust te kasutate ja kus te asute. Siit leiate Ancestry üksuste loendid teenuse ja geograafia alusel. Kõik nendes tingimustes esitatud „Ancestry“, „meie“, „me“, või „meile“ viited viitavad loendis olevale asjakohasele Ancestry üksusele. Jätame enesele õiguse nendes Tingimustes toodud Ancestry üksuse osapoole muutmiseks mis tahes ajal.

11.2 Muudatused. Võime muuta neid Tingimusi mis tahes ajal ja oleme nõus teavitama ükskõik milliste materjalide muutmisest postitamisega Teenustesse või e-kirja saatmisega. Materjalide muudatused jõustuvad kolmkümmend päeva pärast nende postitamist, erandiks on uute Teenuste või õigusnõuetega muudatused, mis jõustuvad viivitamatult. Kui jätkate Teenuste kasutamist, tähendab see muudetud Tingimuste aktsepteerimist. Kui te ei nõustu muudatustega, peaksite peatama Teenuste kasutamise ja võimalusel tühistama oma tellimuse.

11.3 Kogu leping. Need tingimused, sealhulgas kõik reeglid, juhised ja muud dokumendid, mis on siia viitena lisatud, sätestavad kogu lepingu teie ja Ancestry vahel seoses teenuste kasutamisega ning asendavad kõik varasemad lepingud, mis meil võivad olla seoses teenustega.

11.4 Õiguste ja kohustuste üleandmine. Jätame endale õiguse oma käesolevast lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi loovutada või üle anda. Kui Ancestry või mis tahes Teenusepakkuja omandatakse või antakse üle teisele juriidilisele isikule (täielikult või osaliselt ja sealhulgas seoses pankroti- või sarnase menetlusega), on Ancestryl õigus jagada teie Isikuandmeid ja kasutaja pakutavat sisu selle juriidilise isikuga. Need Tingimused kehtivad teenustele seni, kuni saate teate vastupidise kohta. Te ei ilma Ancestry kirjaliku nõusolekuta loovutada ega üle anda oma käesolevatest Tingimustest tulenevaid õigusi ega kohustusi. Nendel Tingimustel ei ole kolmandast osapoolest kasusaajaid.

11.5 Eraldatavus. Välja arvatud siin sõnaselgelt sätestatud juhtudel, ei mõjuta nende tingimuste mistahes peatüki või punkti jõustamatus ülejäänud tingimuste jõustatavust.

11.6 Õiguste mitteloovutamine. Meie suutmatus käesolevate Tingimuste mistahes säte jõustada ei tähenda meie sellest sättest tulenevatest õigustest loobumist ja me jätame endale kõik õigused, mis siinkohal pole teile sõnaselgelt välja toodud.

11.7 Kolmeteistkümneaastased ja nooremad alaealised. Ancestry ei otsi ega kogu teadvalt mis tahes Isikuandmeid vahetult ükskõik kellelt, kes on alla 13 aasta vana ja teeb äriliselt mõistlikke pingutusi selliste andmete eemaldamiseks meie süsteemist.

11.8 Õiglase krediidiaruandluse seadus (Fair Credit Reporting Act). Ancestry ei ole õiglase krediidi aruandluse seaduses („FCRA“) määratletud tarbijate aruandlusagentuur ja teavet, millele saate teenustes juurdepääsu, ei ole kogutud täielikult ega osaliselt tarbijaaruannete esitamise eesmärgil, nagu on määratletud. FCRA-s. TE EI TOHI KASUTADA TEENUSEID TINGIMUSENA (1) ISIKLIKU KREDIIDI VÕI KINDLUSTUSE SAAMISE VÕI TARBIJAKREDIIDI OLEMASOLEVATE KOHUSTUSTEGA SEOTUD RISKIDE HINDAMISEKS, (2) ERAISIKU HINDAMISEKS TÖÖLEVÕTMISEL, EDUTAMISEL, ÜLEVIIMISEL VÕI AMETIKOHAL HOIDMISEKS (SEALHULGAS MAJAPIDAMISTÖÖTAJATE, NAGU NÄITEKS LAPSEHOIDJATE, PUHASTUSTEENINDAJATE, LEPINGULISTE TÖÖTAJATE TÖÖLEVÕTMISEL) VÕI (3) MISTAHES MUUDEKS ISIKLIKEKS ÄRITEHINGUTEKS MUUDE ERAISIKUTEGA (SEALHULGAS KORTERI ÜÜRIMISEKS).

11.9 Ideede kooskõlastamata esitamise poliitika. Ancestry ei aktsepteeri, ei vaata läbi ega kaalu kooskõlastamata ideid või materjale (sealhulgas piiranguteta uute reklaamikampaaniate, uute soodustuste, uute toodete või tehnoloogiate, protsesside, materjalide, turundusplaanide või uute tootenimede kohta) peale nende, mida Ancestry ise on konkreetselt nõudnud. Palun ärge saatke kooskõlastamata ideid ja materjale Ancestryle ega ühelegi Ancestry töötajale. Kui te neid siiski saadate, siis te olete aru saanud ja nõustunud, et Ancestry käsitleb teie kooskõlastamata ideid ja materjale mittekonfidentsiaalsena ja mitteärilisena, ning et Ancestryl on piiramatud õigused nende ideede ja materjalide kasutamiseks ilma igasuguste lepingujärgsete või muude kohustuseta ja seda teile kompenseerimata.

 

Need Tingimused liideti varasematest eraldiolevatest versioonidest. Teenuste suhtes kohaldatavate Tingimuste varasemate versioonide vaatamiseks klõpsake siin.