„Ancestry“ taisyklės ir sąlygos

Įsigaliojimo data: 2022 m. rugpjūčio 15 d.

 

Pakeitimų apžvalga

Ši apžvalga skirta padėti jums geriau suprasti naujausius „Ancestry“ Privatumo pareiškimo pakeitimus ir kokį poveikį tokie pakeitimai gali turėti jums. Raginame susipažinti su visomis Sąlygomis ir privatumo pareiškimu.

Naujausi pakeitimai:

 • 2 ir 3 skyriuose patikslinamos formuluotės, susijusios su prieiga prie „Ancestry“ turinio ir jūsų turinio bei jų naudojimu;
 • 10 skyriuje atnaujintas mūsų susitarimas dėl ginčų, kurių neįmanoma išspręsti neoficialiai, nagrinėjimo arbitraže; ir
 • siekimas Sąlygas padaryti aiškesnes ir paprastesnes.

Sveiki prisijungę prie „Ancestry®“ – didžiausio pasaulyje internetinio šeimos istorijos šaltinio, kuriame galite kurti giminės medį, ieškoti naujų protėvių ir dalytis atradimais su artimaisiais. Atidžiai perskaitykite šias Sąlygas, nes jos reglamentuoja jūsų naudojimąsi „Ancestry“ ir mūsų filialų siūlomais produktais ir paslaugomis. Kad būtų lengviau perskaityti šias Sąlygas, suskirstėme jas į šias dalis:

 

1.   Įvadas į Paslaugas
2.   „Ancestry“ turinys
3.   Jūsų turinys
4.   „Ancestry“ paslaugų atnaujinimai ir atšaukimai
5.   Paskyros uždarymas arba sustabdymas
6.   Jokių garantijų ar laidavimų
7.   „Ancestry“ ribota atsakomybė
8.   Jūsų garantuojama apsauga
9.   Kitų įmonių siūlomos Paslaugos
10.   Ginčų sprendimas, arbitražas ir teisės teikti grupinius ieškinius atsisakymas
11.   Kita

1.  Įžanga ir paslaugos:

Naudodamiesi bet kuriomis „Ancestry" svetainėmis, paslaugomis ir mobiliosiomis programėlėmis, kuriose pateikiamos nuorodos į šias sąlygas - „Ancestry®“, „AncestryDNA®“, „Newspapers.com™“, „Find a Grave®“, „Fold3®“, „Archives®“ ir „WeRemember®“, taip pat kitais susijusiais prekių ženklais (toliau - Paslaugos), sutinkate su šiomis Sąlygomis (toliau - Sąlygos). Šios Sąlygos taikomos ir bet kurioms naujoms būsimoms Paslaugų funkcijoms.

Atkreipkite dėmesį, kad nuorodos būdu į šias Sąlygas yra įtrauktos papildomos politikos ir gairės, įskaitant tokias kaip Bendruomenės taisyklėsSlapukų politika, Autoriaus teisių politikaAtnaujinimo ir atšaukimo sąlygos,  taip pat mūsų Privatumo pranešimas, kuriame paaiškinta, kaip mes renkame ir naudojame jūsų asmens duomenis. Raginame atidžiai perskaityti visus šiuos dokumentus, kad suprastumėte savo teises ir pareigas naudojantis Paslaugomis.

Papildomos sąlygos gali būti taikomos, kai registruojatės naujai Paslaugai arba naudojatės nauja akcija ar specialiu pasiūlymu. Šios sąlygos jums bus atskleistos ir taps jūsų sutarties su mumis dalimi, jei naudositės šiomis Paslaugomis, akcijomis ar pasiūlymais. Jei papildomos sąlygos prieštarauja šioms Sąlygoms, svarbesnės laikomos papildomos sąlygos. 

Jei turite klausimų dėl šių Sąlygų ar mūsų Paslaugų, susisiekite su mumis.

1.1 Netikėti rezultatai. Naudodamiesi mūsų Paslaugomis galite atrasti netikėtų faktų apie save ar savo šeimą viešuosiuose registruose, „Ancestry“ turinyje, DNR rezultatuose ar kito Naudotojo turinyje. Pripažįstate, kad tokie atradimai gali turėti stiprų emocinį poveikį jums ir kitiems asmenims, su kuriais dalijatės šiais atradimais. Jūs aiškiai sutinkate prisiimti visą riziką, susijusią su naudojimusi Paslaugomis, ir sutinkate, kad „Ancestry“ neatsako už jokias socialines, emocines ar teisines tokių atradimų pasekmes.

1.2  Teisė naudotis paslaugomis. Kiekvienas, kuris naudojasi Paslaugomis, nesvarbu, ar tai būtų neregistruotas svečias, nemokamai registruotas svečias, mokamas abonentas, ar DNR rinkinio pirkėjas ar aktyvatorius, yra laikomas naudotoju. Norint naudotis tam tikromis Paslaugomis, naudotojams gali tekti susikurti paskyrą. Registruodamiesi naudotojai privalo pateikti tikslią, išsamią ir aktualią informaciją.

Paslaugos yra skirtos asmenims, kurie yra sulaukę amžiaus, nuo kurio gali duoti sutikimą, ten, kur jos yra siūlomos. Jei esate amžiaus grupėje nuo 13 metų ir iki jūsų gyvenamojoje šalyje nustatyto pilnametystės amžiaus, galite naudotis Paslaugomis (išskyrus bet kokias Paslaugas, kurias teikiant reikia atlikti DNR tyrimą) gavę tėvų arba globėjų leidimą. Jaunesniems nei 13 metų vaikams neleidžiama kurti paskyrų, tačiau jie gali naudotis „AncestryClassroom™“ per savo mokyklos paskyrą, gavę tėvų ar globėjų leidimą.

1.3 Naudojimasis Paslaugomis. Mainais už prieigą prie Paslaugų, jūs sutinkate:

 • laikytis „Ancestry“ Bendruomenės taisyklių, Slapukų politikos, Autoriaus teisių politikos, ir Atnaujinimo or atšaukimo sąlygų;
 • laikytis visų taikomų įstatymų;
 • atsakyti  už bet kokį naudojimąsi Paslaugomis ir su jomis susijusią veiklą, vykdomą naudojantis paskyra arba prisijungimo duomenimis;
 •  susisiekti su mumis kilus įtarimams dėl jūsų paskyros naudojimo be jūsų sutikimo ir naudotojo vardo ir (arba) slaptažodžio atskleidimo;
 •  neperparduoti Paslaugų, neperparduoti, nekopijuoti ir neskelbti jokio Paslaugose esančio turinio ar informacijos, išskyrus atvejus, aiškiai aprašytus šiose Sąlygose;
 •  neapeidinėti, neišjunginėti ir kitaip netrikdyti su sauga susijusių Paslaugų funkcijų;
 •  neprieiti prie duomenų, nerinkti jų masiškai ar automatinėmis priemonėmis ir nebandyti prie jų prieiti be leidimo. Tai taikoma, be kita ko, botams, interneto robotams, paieškos robotams, duomenų ieškotojams ir kitokiems interneto robotams.

1.4 Papildomos taisyklės taikomos jums naudojantis DNR paslaugomis. DNR paslaugos skirtos teikti genetinius ir genealoginius rezultatus bei susijusias ataskaitas jūsų informacinėms, pramoginėms, švietimo ar tyrimų reikmėms. Šiose sąlygose vartojama sąvoka „DNR paslaugos“ reiškia mūsų „AncestryDNA“ testų rinkinio naudojimą, jūsų DNR mėginio apdorojimą ir tvarkymą, jūsų DNR mėginio genetinį ištyrimą ir mūsų žiniatinklio ar mobiliosios programėlės įrankius, kuriais jums pateikiami etninės kilmės ir kiti su genetika susiję rezultatai bei susijusios paslaugos.

1.4.1 Teisė naudotis DNR paslaugomis Įsigyti ar aktyvinti DNR tyrimo rinkinį gali tik 18 metų sulaukę asmenys. Siekiant užtikrinti duomenų bazės vientisumą, paslaugų kokybę bei jūsų privatumą, reikalaujame, kad seilių mėginius DNR tyrimui teikiantys suaugę asmenys susikurtų paskyrą ir suaktyvintų savo tyrimo rinkinį. DNR tyrimo rinkinį aktyvinantys asmenys taip pat turi duoti sutikimą apdoroti jų konfidencialią asmeninę informaciją. Aktyvinti nepilnamečio vaiko DNR tyrimą, pateikti jo Asmens duomenis ir išsiųsti seilės mėginį gali jo tėvai arba teisėti globėjai, naudodamiesi savo paskyra. Aktyvinę nepilnamečio DNR tyrimą arba pateikę bet kokius Asmens duomenis apie nepilnametį patvirtinate, kad esate vienas iš nepilnamečio tėvų arba teisėtas globėjas. Taip pat patvirtinate, kad DNR tyrimą aptarėte su savo nepilnamečiu, kuris sutiko duoti savo seilės mėginį ir leido jį tirti.

1.4.2 Jūsų naudojimasis DNR paslaugomis. Be pirmiau esančiame 1.3 skirsnyje išdėstytų reikalavimų, jūs taip pat sutinkate:

 • neperparduoti DNR tyrimo rinkinių;
 • teikti tik jūsų arba asmens, kurio tėvai ar teisėti globėjai esate, seilių mėginius;
 • nesiųsti mums pavyzdžių pažeidžiant bet kokius eksporto draudimus ar kitus įstatymus;
 • teikdami mums seilių mėginį, jūs neįgyjate jokių teisių į mūsų ar mūsų bendradarbių ir (arba) partnerių sukurtus tyrimus ar komercinius produktus ir negausite jokios kompensacijos, susijusios su tokiais tyrimais ar produktų kūrimu; ir
 • nenaudoti DNR tyrimo ir susijusios informacijos (įskaitant bet kokius atsisiųstus  DNR duomenis (kaip apibrėžta Privatumo pareiškime)), jos dalies ir (arba) informacijos gautos naudojantis kita duomenų baze, diagnostiniais ar tėvystės tikrinimo tikslais, bet kokiame teisme, arba bet kokiais diskriminaciniais ar neteisėtos veiklos tikslais.

1.4.3 „Ancestry“ teikiamos DNR paslaugos. Jūs sutinkate, kad, siekdami palengvinti jūsų naudojimąsi DNR paslaugomis, mes galime tiesiogiai arba per kitas bendroves, kurios padeda mums teikti DNR paslaugas:

 • perduoti  jūsų seilių mėginį ir DNR partneriams, padedantiems mums teikti Paslaugas, pavyzdžiui, laboratorijoms;
 • iš jūsų seilių mėginio išgauti DNR;
 • Jungtinėse Amerikos Valstijose (arba ateityje kitose šalyse) atlikti  gautos DNR genetinius tyrimus naudojant dabar turimus arba sukurtus tyrimo metodus;
 • lyginti  jūsų ir kitų „Ancestry“ duomenų bazėje išsaugotų asmenų DNR rezultatus, kad galėtume teikti Paslaugas, įskaitant suderinimą su kitais asmenimis, su kuriais dalijatės DNR duomenimis (jūs patys nusprendžiate, ar norite matyti jūsų DNR atitikmenis ir ar būti jų matomi);
 • atskleisti jums ir jūsų įgaliotiems asmenims atliktų tyrimų rezultatus;
 • saugoti jūsų DNR rezultatus;
 • Jungtinėse Amerikos Valstijose saugoti  jūsų seilių mėginį ar iš jų išgautą DNR arba apdorojus jūsų seilių mėginį sunaikinti visus likusius seilių mėginius ar DNR; mums pateikti jūsų seilių ir DNR mėginiai negrąžinami (tačiau galite paprašyti, kad mes sunaikintume jūsų mėginį, o tam tikrais atvejais, siekiant užtikrinti biologinių mėginių banko paslaugų kokybę, galime sunaikinti ir biologinius mėginius);
 • leisti b naudoti dalį aktyvintų arba neaktyvintų seilių mėginių mūsų partneriams (laboratorijoms), jų įrangai ar laboratoriniams DNR tyrimų prietaisams kalibruoti arba patvirtinti; ir
 • naudoti jūsų genetinę informaciją ir kitus Asmens duomenis, kaip nurodyta šiose Sąlygose ir Privatumo pareiškime.

1.4.4 Jūsų DNR duomenų atsisiuntimas. Mes apsaugome jūsų informaciją, kaip nurodyta Privatumo pareiškime. Jei atsisiųsite DNR duomenų kopiją, ji nebebus saugoma mūsų priemonėmis ir tik jūs būsite atsakingi už atsisiųstų duomenų saugojimą ir apsaugą. „Ancestry“ negalės prisiimti atsakomybės, jei patys tikslingai ar atsitiktinai su kitais pasidalysite ar kitiems perduosite savo DNR duomenis. Jūsų DNR duomenys skirti tik asmeniniam jūsų naudojimui.

1.4.5 Pastaba naudotojams, kuriems buvo persodinti kaulų čiulpai arba kamieninės ląstelės. Jei jums buvo persodinti kaulų čiulpai arba kamieninės ląstelės, jūsų „AncestryDNA“ tyrimas gali duoti netikėtų rezultatų, nes jūsų seilėse gali būti jūsų ir jūsų donoro DNR. Tyrimams DNR išgauname iš ląstelių, o keli DNR šaltiniai gali lemti nesėkmingą tyrimą arba bandymą, kurių rezultatams gauti naudojami jūsų donoro DNR. Todėl asmenims su persodintais kaulų čiulpais ar kamieninėmis ląstelėmis rekomenduojame „AncestryDNA“ tyrimo nedaryti. Jei tyrimą jau atlikote, dėl papildomos pagalbos susisiekite su mumis.

2. „Ancestry“ turinys

Paslaugose naudojamos nuotraukos, vaizdo įrašai, dokumentai, įrašai, indeksai ir kitas „Ancestry“ jums teikiamas turinys („Ancestry“ turinys), kuris gali skirtis priklausomai nuo jūsų prenumeratos. Išskyrus žiniatinklio paieškos įrašus, kuriems taikomos įrašus priimančių trečiųjų šalių sąlygos, visas „Ancestry“ turinys gali būti naudojamas tik pagal šias Sąlygas, įskaitant „Ancestry“ turinį, kuris taip pat gali būti viešoji nuosavybė (toliau – viešosios nuosavybės turinys).

2.1 Intelektinės nuosavybės teisės į „Ancestry“ turinį. Visiems Paslaugų elementams, kuriuos sukūrėme mes arba kurie buvo sukurti mums vadovaujant, arba kurių autorių teisės mums buvo perleistos ar licencijuotos, taikoma konkrečios šalies autorių teisių apsauga visame pasaulyje ir tarptautinės konvencijos. Jei norite gauti daugiau informacijos apie Autorių teisių politiką, spustelėkite čia. Paslaugos taip pat apima mums priklausančius prekių ženklus, saugomus pagal konkrečios šalies ir regiono prekių ženklų įstatymus ir sutartis. Visi mūsų prekių ženklų naudojimo būdai ir bet kokia iš to atsirandanti prestižo vertė priklausys mums. Paslaugos ir su mūsų Paslaugomis susiję produktai taip pat yra apsaugoti patentais JAV ir kitose pasaulio šalyse. Jei norite gauti daugiau informacijos apie „Ancestry“ patentus, spustelėkite čia. Mes ir mūsų licencijų teikėjai išlaikome nuosavybės ir visas teises į Paslaugų ir jų sudedamųjų dalių naudojimą.

2.2 Jūsų naudojamas „Ancestry“ turinys.

Prisijungdami prie „Ancestry“ turinio, jūs sutinkate:

 •  naudoti „Ancestry“ turinį tik tiek, kiek to reikia asmeninėms reikmėms arba atlikdami profesionalų šeimos istorijos tyrimą;
 •  atsisiųsti „Ancestry“ turinį tik su jūsų šeimos istorijos tyrimais susijusiais tikslais arba tais atvejais, kai tai aiškiai leidžia „Ancestry“;
 •  nepašalinti jokių autorių teisių ar kitų nuosavybės teisių pranešimų iš bet kokio „Ancestry“ turinio;
 •  nenaudoti reikšmingų „Ancestry“ turinio dalių už Paslaugų ribų arba tokiu būdu, kuris neatitinka jūsų prenumeratos; ir
 •  susisiekti su mumis, kad gautumėte raštišką leidimą naudoti daugiau nei nedidelį skaičių nuotraukų ir dokumentų, kurie yra viešojo domeno turinys.

3. Jūsų turinys

Naudodamiesi tam tikromis Paslaugomis galite teikti turinį, įskaitant, bet neapsiribojant, giminės medžius, nuotraukas, garso ir (arba) vaizdo įrašus, istorijas, įrašų anotacijas, komentarus, žinutes ir atsiliepimus apie Paslaugas (toliau – jūsų turinys). Jūsų turinys, kuriame yra asmens duomenų, tvarkomas vadovaujantis mūsų Privatumo pareiškimu.

3.1 Jūsų kontroliuojamas jūsų turinys. „Ancestry“ nepretenduoja į jūsų turinio nuosavybės teises, nekontroliuoja, kaip dalijatės savo turiniu paslaugose, ir neriboja, kaip dalijatės savo turiniu už „Ancestry“ paslaugų ribų. Savo turinį galite ištrinti vadovaudamiesi Paslaugose pateiktais nurodymais arba prisijungę prie savo paskyros nustatymų ir ištrynę savo paskyrą. Tačiau jei pateikiate atsiliepimus, įrašų anotacijas ar pasiūlymus apie „Ancestry“ ar mūsų Paslaugas, pripažįstate, kad jie laikomi nekonfidencialiais ir nepatentuotais, o mes galime naudoti jūsų atsiliepimus, įrašų anotacijas ar pasiūlymus bet kokiu tikslu be jokių įsipareigojimų ar kompensacijos jums.

3.2 Jūsų turinio naudojimas. Pateikdami savo turinį, suteikiate "Ancestry" neišimtinę, sublicencijuojamą, pasaulinę, nemokamą licenciją priimti, saugoti, indeksuoti, kopijuoti, skelbti, platinti, suteikti prieigą, kurti išvestinius kūrinius ir kitaip naudoti jūsų turinį paslaugoms teikti, reklamuoti ar tobulinti, laikantis jūsų privatumo ir bendrinimo nustatymų. „Ancestry“ licencijos galiojimą galite nutraukti ištrindami savo turinį, išskyrus tuos atvejus, kai dalijatės savo turiniu su kitais ir jie naudoja jūsų turinį. Jūs taip pat sutinkate, kad visi indeksai, į kuriuos įtrauktas jūsų turinys priklauso „Ancestry“, kuri juos gali naudoti ir po to, kai jūsų turinys bus ištrintas.

3.3 Jūsų atsakomybė už jūsų turinį. Jūs atsakote už sprendimą sukurti, įkelti, paskelbti ar bendrinti savo turinį. Pateikdami savo turinį ir prie jo prisijungdami jūs sutinkate:

 • turėti visas būtinas juridines teises įkelti arba paskelbti jūsų teikiamą turinį;
 • Jūsų turinyje nebus nuorodų į gyvus asmenis be jų sutikimo. dėl dalyvaujančių nepilnamečių asmenų būtina gauti jų tėvų ar globėjų sutikimą;
 • visas jūsų turinys privalo atitikti Bendruomenės taisykles;
 • jei viešai bendrinate savo turinį, kiti naudotojai gali pasiekti ir naudoti jūsų turinį naudodamiesi paslaugomis. Mes neprivalome pašalinti jokio jūsų viešai bendrinamo turinio.
 • Kitų naudotojų turinį galite naudoti tik naudodamiesi „Ancestry“ paslaugomis ir kitomis nuorodos būdu įtrauktomis sąlygomis ir kitomis taisyklėmis; 
 • „Ancestry“ pasilieka teisę stebėti, ar jūsų turinys nepažeidžia šių Sąlygų, įskaitant Bendruomenės taisykles, ir vien tik savo nuožiūra pašalinti arba uždrausti prieigą prie jūsų turinio; ir
 • „Ancestry“ pasilieka teisę savo nuožiūra nutraukti paskyros teikimą naudotojams, padariusiems rimtų pažeidimų ar pakartotinai pažeidžiantiems mūsų taisykles.

3.4  Pranešimas apie šių Sąlygų pažeidimus. Mes gerbiame kitų asmenų intelektinės nuosavybės teises. Jei nerimaujate, kad koks nors turinys pažeidžia Bendruomenės taisykles,  pažeidžia jūsų teises, jame yra neteisėtos medžiagos arba pažeidžiamos šios Sąlygos, susisiekite su mumis. Norėdami pateikti skundus dėl autorių teisių pažeidimo arba pateikti pranešimą apie autorių teisių pažeidimą ir užklausą dėl tokių teisių atšaukimo, įskaitant teikiamus pagal JAV Skaitmeninio tūkstantmečio autorių teisių įstatymą, spustelėkite čia.

4. „Ancestry“ paslaugų atnaujinimai ir atšaukimai

Jūsų įsigytoms ir prenumeruojamoms Paslaugoms taikomos Atnaujinimo ir atšaukimo sąlygos.

5. Jūsų paskyros uždarymas arba veikimo sustabdymas

Pasiliekame teisę apriboti, sustabdyti arba nutraukti jūsų prieigą prie Paslaugų, jei pažeidžiate šias Sąlygas, įskaitant Bendruomenės taisykles, arba jūsų elgesys yra su jomis nesuderinamas. Tokiu atveju neturėsite teisės susigrąžinti prenumeratos mokesčio arba DNR testų rinkinio pirkimo kainos.

6. Jokių garantijų ar laidavimų

Išskyrus tai, kas aiškiai nurodyta šiose Sąlygose, mes teikiame paslaugas ir „Ancestry“ turinį jums taip, kaip yra, t. y. be jokių garantijų ar laidavimų. Tiek, kiek leidžia įstatymai, atsisakome visų išreikštų ar numanomų garantijų, įskaitant numanomas nepažeisto produkto, jo tinkamumo parduoti ar naudoti konkrečiais tikslais, garantijų. Neteikiame jokių pažadų dėl a) „Ancestry“ turinio, b) jūsų turinio, c) konkrečių paslaugų funkcionalumo, d) „Ancestry“ turinio arba paslaugų kokybės, tikslumo, patikimumo ar prieinamumo ir e) negarantuojame, kad Paslaugose arba jų turinyje nebus virusų ar kitų kenksmingų komponentų.

Mes reguliariai keičiame ir tobuliname mūsų Paslaugas. Todėl „Ancestry“ gali papildyti ar pašalinti Paslaugų funkcijas ar ypatybes arba net visiškai sustabdyti ar nutraukti Paslaugos teikimą.

7. Ribota „Ancestry“ atsakomybė

Naudodamiesi Paslaugomis sutinkate, kad „Ancestry“ atsakomybė yra apribota tiek, kiek leidžia įstatymas. Mes nesame atsakingi už bet kokią tyčinę, atsitiktinę, faktinę, ar dėl bet kokių aplinkybių atsiradusią žalą, bet kokius nuostolius ar pretenzijas. Jei gyvenate jurisdikcijoje, kurioje mums neleidžiama plačiai apriboti savo atsakomybės, kai kurie iš šių apribojimų jums gali būti netaikomi.

Jei esate nepatenkinti kuria nors Paslaugų dalimi arba nesutinkate su bet kuria šių Sąlygų nuostata, privalote nustoti naudotis Paslaugomis ir, jei esate prenumeravę kurią nors mūsų Paslaugą, nedelsiant atšaukti prenumeratą, kaip nurodyta čia. Bendra mūsų atsakomybė bet kokiu atveju, susijusiu su Paslaugomis ar šiomis Sąlygomis, yra ribojama bendra suma, kurią sumokėjote mums per 12 mėnesių laikotarpį iki įvykio, dėl kurio atsiranda atsakomybė. Šis atsakomybės ribojimas be išimčių taikomas Naujojo Džersio gyventojams.

8. Jūsų garantuojama apsauga

Jūs sutinkate, kad atlyginsite nuostolius ir apsaugosite „Ancestry“ ir jos filialus bei dukterines įmones, atitinkamus pareigūnus, direktorius, darbuotojus, agentus, jų įpėdinius ar įgaliotinius (toliau – „Ancestry“ šalys) nuo bet kokių pretenzijų, žalos ar kitų išlaidų (įskaitant išlaidas advokatams) dėl jūsų naudojimosi Paslaugomis ir (a) šių Sąlygų ir kitų jose nurodytų taisyklių pažeidimų, (b) kito asmens teisių pažeidimų ir (c) bet kokių pretenzijų, susijusių su jūsų teikiamu turiniu, įskaitant pretenziją, kad jūsų turinys padarė žalos kitam asmeniui. Ši jūsų garantuojama apsauga išlieka galioti net tada, kai nustojate naudotis Paslaugomis. Taip pat jūs atleidžiate „Ancestry“ šalis nuo visų pretenzijų, reikalavimų, veiksmų ar ieškinių, susijusių su jūsų teikiamu turiniu, įskaitant bet kokią atsakomybę už tokį turinį, jo naudojimą ar nenaudojimą, taip pat nuo pretenzijų dėl šmeižto, privatumo pažeidimo, teisės į viešumą, emocinio sukrėtimo ar ekonominių nuostolių.

9. Kitų įmonių siūlomos Paslaugos

Mūsų paslaugose gali būti nuorodų į trečiųjų šalių valdomas svetaines, tačiau tai nereiškia, kad tokias svetaines mes remiame, pritariame, patvirtiname ar prisiimame už jas atsakomybę. „Ancestry“ nesuteikia jokių garantijų dėl trečiųjų šalių svetainių, jų turinio, produktų ar paslaugų. Visuomet atidžiai perskaitykite visų trečiųjų šalių svetainių naudojimo sąlygas ir privatumo dokumentus, nes jie gali iš esmės skirtis nuo "Ancestry".

10. Ginčų sprendimas, arbitražas ir atsiribojimas nuo grupinių ieškinių

ĮDĖMIAI PERSKAITYKITE ŠĮ SKYRIŲ. JIS SUSIJĘS SU JŪSŲ ĮSTATYMINĖMIS TEISĖMIS, ĮSKAITANT TEISĘ TEIKTI IEŠKINIUS TEISMUI.

Mes labai stengiamės, kad mūsų klientai liktų patenkinti. Jei tarp jūsų ir „Ancestry“ iškiltų ginčas, mes pasistengsime pasiūlyti veiksmingiausią ir greitą ginčo sprendimo būdą. Jūs sutinkate, kad iškilus nesklandumams ar atsiradus poreikiui pateikti nusiskundimą, pirmiausia situaciją pamėginsite išspręsti neformaliai, susisiekę su mumis.

10.1 Klientams Jungtinėse Amerikos Valstijose. Jūs ir „Ancestry“ sutinkate, kad šios sąlygos turi įtakos tarpvalstybinei prekybai ir kad šių arbitražinių nuostatų aiškinimą ir vykdymą reglamentuoja Federalinis arbitražo įstatymas.

Šiame susitarime sąvoka „ginčas“ yra tokia plati, kokia teisiškai leistina, ir, be kita ko, apibrėžiama kaip ginčai tarp jūsų ir bet kurio kito asmens, kurio vardu bendravote su „Ancestry“, iš vienos pusės, ir „Ancestry“, įskaitant bet kurias jos patronuojančiąsias, dukterine įmones, pirmtakus, įpėdinius, teisių perėmėjus, paskirtuosius ar susijusius asmenis, iš kitos pusės, kurie kyla iš, arba yra susiję su šiomis Sąlygomis, arbitražo susitarimu, arba jūsų bendravimu ar santykiais su „Ancestry“. Be to, jei naudojatės ar naudositės „Ancestry“ paslaugomis ar kitaip bendrausite su „Ancestry“ nepilnamečio ar kito asmens, kurio tėvai ar teisėti globėjai esate, vardu, sutinkate, kad bet koks ginčas, kylantis dėl tokio naudojimosi „Ancestry“ paslaugomis ar kitokio bendravimo su „Ancestry“, būtų nagrinėjamas arbitraže, kaip nurodyta šiame dokumente, ir laikantis kitų čia nurodytų susitarimų (be kita ko, nuostatos dėl atsiribojimo nuo grupinio ieškinio); taip pat pareiškiate, kad turite įgaliojimus sudaryti tokį susitarimą nepilnamečio ar kito asmens vardu. Bet kokie mūsų tarpusavio ginčai bus sprendžiami galutiniu ir privalomu arbitražu pagal šios sutarties sąlygas, išskyrus šias tris išimtis:

 • Kiekviena šios sutarties šalis turi galimybę spręsti bet kokį ginčą, jei jis atitinka reikalavimus, smulkių ieškinių teisme, kurio jurisdikcijai priklauso jūsų gyvenamoji vieta. Jei ginčas susijęs su reikalavimais dėl 1) piniginės kompensacijos ar žalos atlyginimo; ir 2) teisingo ar draudiminio atlyginimo, jei jurisdikciją turintis smulkių ieškinių teismas neišsprendžia reikalavimų dėl teisingo ar draudiminio atlyginimo, kiekviena šalis turi galimybę reikalavimus dėl piniginės kompensacijos ar žalos atlyginimo spręsti smulkių ieškinių teisme, o visi reikalavimai dėl teisingo ar draudiminio atlyginimo sprendžiami arbitraže pagal šį susitarimą. Jei bet kokiame prašyme ar reikalavime dėl arbitražo pateikti reikalavimai galėjo būti nagrinėjami smulkių ieškinių teisme, bet kuri šalis gali pasirinkti, kad reikalavimai būtų nagrinėjami smulkių ieškinių teisme, o ne arbitraže, bet kuriuo metu iki arbitro paskyrimo raštu pranešdama kitai (-oms) šaliai (-ims) apie tokį pasirinkimą. Jei ši nuostata arba apribojimas pareikšti ieškinį smulkių ieškinių teisme pripažįstamas negaliojančiu, ši nuostata turi būti atskirta ir byla bus nagrinėjama arbitraže; ši nuostata jokiu būdu neleidžia pareikšti grupinio, atstovaujamojo ar konsoliduoto ieškinio.
 • Kiekviena šalis gali pateikti ieškinį Jutos valstijos teisme tik dėl patento ar autorių teisių pažeidimo. Tokiu atveju abi šalys atsisako bet kokios teisės į prisiekusiųjų teismą.
 • Jei ieškinys atitinka tam tikrus reikalavimus, galite įtraukti atitinkamą federalinę, valstijos ar vietinę agentūrą, kuri jus atstovaus prieš mus.

Jei turite prenumeratą ir ją nutraukiate dėl mūsų pažeidimo, suteikę mums 30 dienų laikotarpį, per kurį negalime pašalinti pažeidimo, mes proporcingai grąžinsime jums iš anksto visą jūsų sumokėtą ir nepanaudotą sumą.

10.1.1 Arbitražo taisyklės. Arbitražo susitarimui taikomos Federalinio arbitražo įstatymo (9 U.S.C. § 1 et seq.) nuostatos. Arbitražą vykdo JAMS, laikydamasi supaprastintų arbitražo procedūrų taisyklių, jei ieškinio suma neviršija 250 000 USD, arba nuoseklių arbitražo procedūrų taisyklių, jei ieškinio suma viršija 250 000 USD, galiojusių arbitražo inicijavimo metu, išskyrus taisykles ar procedūras, kontroliuojančias arba leidžiančias grupinius veiksmus. Jei jokie atskleisti reikalavimai ar priešpriešiniai reikalavimai neviršija 25 000 JAV dolerių (išskyrus bet kokius reikalavimus dėl advokatų honorarų), ginčas sprendžiamas tik pateikiant dokumentus ir (arba) staliniame arbitraže, nebent arbitras nustato svarbią priežastį surengti tiesioginį posėdį. Bet kuri šalis arbitraže gali pateikti dispozityvius prašymus, įskaitant, bet neapsiribojant, prašymą atmesti ieškinį ir (arba) prašymą priimti sutrumpintą sprendimą, o arbitras taikys tokius prašymus reglamentuojančius standartus pagal Federalines civilinio proceso taisykles. Išimtinius įgaliojimus spręsti visus ginčus, kylančius dėl šių Sąlygų arba Privatumo pareiškimo aiškinimo, taikymo, vykdymo ar formavimo, įskaitant bet kokį skundą, teigiantį, kad bet kuri arba visos šių Sąlygų arba Privatumo pareiškimo dalys yra negaliojančios arba ginčytinos, nepriklausomai nuo to, ar ieškinys gali būti nagrinėjamas arbitraže, ar ieškinio teikimo į arbitražą atsisakoma dalyvaujant teismo procese, gali tik arbitras, o ne federalinis, valstijos ar vietinis teismas ar agentūra. Arbitras turi teisę suteikti bet kokias lengvatas, kurios būtų prieinamos teisme pagal įstatymus arba lygybės principus. Arbitražo sprendimas, kuris gali būti priimtas bet kuriame kompetentingos jurisdikcijos teisme, turi būti rašytinis ir privalomas vykdyti.

Jei kuri nors šalis ketina kreiptis į arbitražą pagal šį susitarimą, arbitražo siekianti šalis pirmiausia turi raštu pranešti kitai šaliai apie ginčą likus ne mažiau kaip 60 dienų iki arbitražo inicijavimo.  Pranešimas „Ancestry“ siunčiamas jos Teisės departamentui adresu: „Ancestry“ Legal Department, 1300 W. Traverse Parkway, Lehi, UT 84043.  Pranešimai jums bus siunčiami naudojant jūsų kontaktinę informaciją, kurią turite „Ancestry“ rinkmenoje, arba, jei tokios informacijos nėra arba ji neaktuali, pranešimai įteikiami asmeniškai. Bet kurios iš šalių pateiktame pranešime turi būti pakankamai informacijos, kad gaunančioji šalis galėtų identifikuoti jūsų paskyrą (įskaitant paskyroje naudojamą vardą, pavardę ir el. pašto adresą) ir įvertinti bei bandyti išspręsti pretenziją, įskaitant pretenzijos aprašymą, konkrečius pretenziją pagrindžiančius faktus, prašomus atlyginti nuostolius ir prašomą atlyginti žalą.  Šis pranešimo reikalavimas skirtas tam, kad bet kuri šalis galėtų pateikti sąžiningą, faktais pagrįstą pasiūlymą dėl taikos sutarties sudarymo, jei šalis nusprendžia tai padaryti.  Bet kuri šalis gali inicijuoti ginčo nagrinėjimą arbitražo tvarka tik pateikusi pirmiau nurodytą informaciją.  Kilus ginčui dėl šio pranešimo pakankamumo, šį klausimą turi išspręsti kompetentingos jurisdikcijos teismas prieš pateikiant bet kokį reikalavimą dėl arbitražo.  Jei šalis pateikia šią informaciją ir ginčas neišsprendžiamas per 60 dienų, bet kuri šalis gali kreiptis į arbitražą.

Norėdami pradėti arbitražą, turite atlikti šiuos veiksmus: a) užpildyti reikalavimą pradėti arbitražo procedūrą, kuriame būtų aprašytas ieškinys ir žalos, kurios atlyginimo siekiate, suma (arbitražo paraiškos formą rasite adresu www.jamsadr.com); b) sumokėti reikalavimo teikimo mokestį ir išsiųsti tris prašymo kopijas JAMS adresu: Two Embarcadero Center, Suite 1500, San Francisco, California 94111; ir c) išsiųsti vieną reikalavimo pradėti arbitražo procedūrą kopiją „Ancestry“ adresu: Ancestry Legal Department, 1300 W Traverse Parkway, Lehi, UT 84043. Arbitražas gali vykti apskrityje, kurioje gyvenate prašymo teikimo metu. Taip pat jūs ir „Ancestry“ sutinka kreiptis į bet kurio Kalifornijos San Francisko apygardos federalinio ar valstijos vietinės jurisdikcijos teismą, siekiant apskųsti arbitražą, sustabdyti bylos nagrinėjimą iki arbitražo arba patvirtinti, pakeisti, panaikinti arba priimti sprendimą dėl arbitražo nustatytos kompensacijos sumos.

Šalys arbitrą pasirenka abipusiu susitarimu. Jei šalims nepavyksta abipusiu susitarimu pasirinkti arbitro, arbitras parenkamas tokia tvarka: JAMS kiekvienai šaliai pateiks devynių (9) arbitrų sąrašą, sudarytą iš savo arbitrų kolegijos. Kiekviena šalis per dešimt (10) kalendorinių dienų galės išbraukti visas, jos manymu, nepriimtinas pavardes iš sąrašo. Jei visų šalių sąrašuose liks tik viena bendra pavardė, tas asmuo bus paskirtas arbitru. Jei visų šalių sąrašuose lieka daugiau nei vienas bendras vardas, šalys pakaitomis per JAMS administruojamą telefoninę konferenciją išbrauks po vieną arbitrą (ieškovas rinksis pirmas), kol liks tik vienas arbitras. Jei visų šalių sąrašuose neliks bendros pavardės, JAMS pateiks papildomą devynių (9) arbitrų sąrašą, iš kurio šalys pakaitomis per JAMS administruojamą telefoninę konferenciją išbrauks po vieną arbitrą (ieškovas rinksis pirmas), kol liks tik viena pavardė. Toks asmuo skiriamas arbitru. Jei atrinktas asmuo negali dirbti, JAMS pateikia kitą devynių (9) arbitrų sąrašą ir pakartoja pakaitinių arbitrų atrankos procedūrą.

10.1.2 Mokesčiai. Norėdami pradėti arbitražą prieš mus, turėsite sumokėti 250 JAV dolerių arba sumą, kurios reikalaujama pagal tuo metu galiojančias JAMS taisykles. Jei arbitražas nustatys „Ancestry“ kaltę, ji turės sumokėti visus kitus JAMS taikomus mokesčius, įskaitant mokesčius už prašymo teikimą, arbitražo bei teismo išlaidas. Su advokatais sutartus atlyginimus mokate jūs patys, išskyrus atvejus, kai arbitražo taisyklės ir (arba) taikomi įstatymai numato kitaip.

10.1.3 Jokio grupinio ieškinio. Ši nuostata vadinama „atsiribojimas nuo grupinio ieškinio“. Šalys susitaria, kad kiekviena šalis gali spręsti ginčus su kita šalimi tik individualiai ir negali pareikšti ieškinio kaip ieškovas ar grupės narys teikiant grupinį, konsoliduotą ar atstovaujamą ieškinį. Ši nuostata taikoma tiek arbitraže sprendžiamiems ginčams, tiek teisme sprendžiamiems ginčams, jeigu tokių ginčų kyla. Jei bet kuris teismas ar arbitras nustato, kad šioje dalyje nurodytas atsisakymas dėl grupinių ieškinių yra negaliojantis ar neįgyvendinamas dėl kokios nors priežasties, arba kad arbitražas gali vykti grupiniu pagrindu, tuomet pirmiau išdėstytos arbitražo nuostatos bus laikomos visiškai negaliojančiomis, o šalys bus laikomos nesusitarusiomis spręsti ginčus arbitraže. Tokiais atvejais ginčas turi būti nagrinėjamas ne arbitražo tvarka, o Jutos valstijos federaliniame arba valstijos kompetentingame teisme.

10.1.4 Daugybiniai ieškiniai. Jei 25 ar daugiau asmenų teikia pranešimus apie ginčus su „Ancestry“, kuriuose keliami panašūs reikalavimai, o ieškinius keliančių asmenų advokatai yra tie patys arba jų veikla koordinuojama, tiek, kiek ieškiniai nagrinėjami arbitraže, jie nagrinėjami koordinuota tvarka. „Ancestry“ advokatas ir kitų šalių advokatai atrenka po penkias bylas, kurios pasirinktine tvarka (angl. bellwether proceedings) pirmiausia bus nagrinėjamos arbitraže. Likusios bylos perduodamos arbitražui, tik kai bus išspręstos pirmosios dešimt bylų. Jei pasibaigus atrankiniam nagrinėjimui šalys negali išspręsti likusių bylų, kiekviena šalis gali pasirinkti dar penkias bylas, kurios bus perduotos arbitražui antrajam atrankiniam nagrinėjimui. Šis procesas tęsiamas tol, kol šalys išsprendžia visas pretenzijas taikos sutartimi arba arbitražo keliu. Kompetentingos jurisdikcijos teismas turi teisę užtikrinti šios sąlygos vykdymą ir, jei reikia, uždrausti masiškai teikti arbitražo reikalavimus „Ancestry“.

Arbitražo sprendimas ir jį patvirtinantis teismo sprendimas taikomi tik tai konkrečiai bylai. Arbitražo sprendimas ir jį patvirtinantis teismo sprendimas gali būti naudojami tik užtikrinant paties sprendimo vykdymą.

10.1.5 Atskiriamumas. Jei kuri nors šio arbitražinio susitarimo nuostata pripažįstama negaliojančia, neįgyvendinama, nesąžininga, niekine ar negaliojančia visiškai ar iš dalies, išskyrus tai, kas nurodyta Atsisakyme nuo grupinio ieškinio, toks sprendimas neturės įtakos likusios arbitražinio susitarimo dalies galiojimui. Visos likusios nuostatos lieka galioti.

10.1.6 Šio skyriaus pakeitimai. Apie bet kokius pakeitimus, turinčius įtakos šio skyriaus esmei, „Ancestry" praneš prieš trisdešimt (30) dienų, paskelbdama pranešimą apie Sąlygų pakeitimus Paslaugose, išsiųsdama jums žinutę arba kitaip pranešdama, kai būsite prisijungę prie savo paskyros. Pakeitimai įsigalios trisdešimt (30) dienų po to, kai apie juos bus paskelbta Paslaugose arba atitinkami pranešimai bus išsiųsti naudotojams.

Tokie šio skyriaus pakeitimai bus taikomi tik po šių trisdešimties (30) dienų pateiktiems reikalavimams. Teismui ar arbitrui nusprendus, kad šis „Šio skyriaus pakeitimai“ poskyris negalioja ar yra neįgyvendinamas, jis bus atskirtas nuo skyriaus „Ginčų sprendimas, arbitražas ir atsiribojimas nuo grupinių ieškinių“, o teismas arba arbitras taikys pirmąjį Arbitražo ir grupės ieškinio atsisakymo skyrių, atsiradusį po to, kai pradėjote naudotis Paslaugomis.

10.1.7 Tolesnis galiojimas. Šis skyrius „Ginčų sprendimo, arbitražas ir atsiribojimas nuo grupinių ieškinių“ išlieka galioti net panaikinus jūsų paskyrą ar nustojus naudotis Paslaugomis.

10.2 Ne Jungtinių Amerikos klientams. Jei esate ne vartotojas klientas, įsikūręs ES arba gyvenantis bet kur kitur už Jungtinių Amerikos Valstijų ribų, sutinkate, kad išimtinę jurisdikciją spręsti visus su šia Sutartimi susijusius ginčus (sutartinius ir nesutartinius) turi Airijos teismai.

10.2.1 Europos Sąjungos vartotojai. Jei esate Europos Sąjungos vartotojas, jums bus taikomos visos privalomos šalies, kurioje gyvenate, teisės nuostatos, ir jokia šios Sutarties nuostata neturi įtakos jūsų, kaip vartotojo, teisei remtis tokiomis privalomomis vietos teisės nuostatomis. Dėl bet kokio su šia Sutartimi susijusio ginčo galite kreiptis į bet kurį kompetentingą teismą pagal savo gyvenamąją vietą, arba į „Ancestry“ veiklos vietos Airijoje kompetentingą teismą. Jei „Ancestry“ siekia įgyvendinti bet kokias savo teises jūsų, kaip vartotojo, atžvilgiu, mes galime tai daryti tik jūsų gyvenamosios vietos jurisdikcijos teismuose. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, niekas šiame punkte neriboja mūsų teisių pradėti vykdymo procesą kitoje jurisdikcijoje arba kitos jurisdikcijos teismuose prašyti laikinųjų apsaugos priemonių.

Informacija pagal Reglamentą 524/2013: Europos Komisija nurodo, kad jei esate Europos Sąjungos vartotojas, turite teisę kreiptis dėl ginčo į ES elektroninių ginčų sprendimo (EGS) platformą, kurią galima rasti adresu http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.3 Reglamentuojantis įstatymas Jei naudojatės paslaugomis Jungtinėse Amerikos Valstijose, šioms Sąlygoms ir naudojimuisi Paslaugomis taikomi Jutos valstijos ir, jei taikoma, Jungtinių Amerikos Valstijų įstatymai. Sutinkate, kad visi ieškiniai, kuriems netaikomas arbitražas ir kurie pareikšti Jungtinėse Amerikos Valstijose, priklausys išimtinai Jutos valstijoje esančių kompetentingos jurisdikcijos teismų jurisdikcijai. Atsižvelgiant į 10.2.1 punkto nuostatas, jei naudojatės Paslaugomis ne Jungtinėse Amerikos Valstijose, šioms Sąlygoms taikomi Airijos įstatymai.

11. Kita

11.1 „Ancestry“ įmonės. Šias Sąlygas sudarote su konkrečiu „Ancestry“ subjektu, priklausomai nuo to, kokia Paslauga naudojatės ir kur esate. „Ancestry“ subjektų, jų teikiamų Paslaugų ir adresų sąrašą rasite čia. Šiose Sąlygose pateiktos nuorodos į „Ancestry“, „mes“, „mus“ ar „mūsų“ reiškia atitinkamą pirmiau nurodytame sąraše įtrauktą „Ancestry“ subjektą. Pasiliekame teisę bet kuriuo metu pakeisti „Ancestry“ subjektą, kuris yra šių Sąlygų šalis.

11.2 Pakeitimai. Mes galime bet kuriuo metu pakeisti šias Sąlygas ir sutinkame pranešti jums apie bet kokius esminius pakeitimus, paskelbdami informaciją per Paslaugas arba siųsdami jums el. laišką. Esminiai pakeitimai įsigalioja praėjus trisdešimčiai dienų nuo jų paskelbimo, išskyrus pakeitimus, susijusius su naujomis Paslaugomis arba teisiniais reikalavimais, kurie įsigalioja nedelsiant. Tai, kad toliau naudojatės Paslaugomis, reiškia, kad sutinkate su pakeistomis Sąlygomis. Jeigu su pakeitimais nesutinkate, turėtumėte nustoti naudotis Paslaugomis, ir, jeigu taikoma, atšaukti savo prenumeratą.

11.3 Visas susitarimas. Šios Sąlygos ir kiti nuorodos būdu įtraukti dokumentai sudaro visą susitarimą tarp jūsų ir „Ancestry“ dėl naudojimosi Paslaugomis, kuris pakeičia bet kokias ankstesnes sutartis.

11.4 Teisių ir įsipareigojimų perleidimas. Pasiliekame teisę perduoti arba perleisti šios Sutarties teises ir įsipareigojimus kitai šaliai. Jei „Ancestry“ arba bet kuris Paslaugų teikėjas įsigyjamas arba perduodamas kitam subjektui (visiškai ar iš dalies, įskaitant bankroto ar panašias procedūras), sutinkate, kad „Ancestry“ gali perduoti jūsų Asmens duomenis ir jūsų turinį tam subjektui. Šios Sąlygos bus taikomos Paslaugoms tol, kol negausite kitokio pranešimo. Be raštiško „Ancestry“ sutikimo perleisti ar perduoti bet kokių savo teisių ir įsipareigojimų pagal šias Sąlygas negalite. Pagal šias Sąlygas nėra jokių trečiųjų šalių naudos gavėjų.

11.5 Atskiriamumas. Išskyrus aiškiai apibrėžtus atvejus, bet kurios šių Sąlygų dalies ar punkto neįgyvendinamumas likusioms Sąlygų nuostatoms įtakos neturi.

11.6 Neatsisakymas. Tai, kad nevykdome kurios nors šių Sąlygų nuostatos, nereiškia, kad atsisakome savo teisių pagal tą nuostatą, todėl pasiliekame visas teises, kurios jums čia nėra aiškiai nurodytos.

11.7 Trylikos metų ar jaunesni asmenys. „Ancestry“ sąmoningai neieško ir nerenka jokių Asmens duomenų tiesiogiai iš jaunesnių nei 13 metų asmenų ir imsis komerciškai pagrįstų pastangų ištrinti tokius duomenis iš savo sistemos.

11.8 Sąžiningo kredito ataskaitų teikimo įstatymas. „Ancestry“ nėra ataskaitas naudotojams teikianti agentūra, kaip apibrėžta Sąžiningo kredito ataskaitų teikimo įstatyme (FCRA), o informacija, visa ar jos dalis, kurią galite pasiekti naudodami Paslaugas, nėra surinkta naudotojų ataskaitų teikimo tikslais, kaip numato FCRA. PASLAUGŲ NEGALIMA NAUDOTI KAIP VEIKSNIO 1) NUSTATANT ASMENS TINKAMUMĄ GAUTI ASMENINĮ KREDITĄ AR DRAUDIMĄ ARBA VERTINANT RIZIKĄ, SUSIJUSIĄ SU ESAMAIS VARTOJIMO KREDITO ĮSIPAREIGOJIMAIS, 2) VERTINANT ASMENĮ DĖL ĮDARBINIMO, PAAUKŠTINIMO, PERSKIRSTYMO AR IŠLAIKYMO (ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT NAMŲ ŪKIO DARBUOTOJŲ, PAVYZDŽIUI, AUKLIŲ, VALYTOJŲ, SLAUGIŲ, RANGOVŲ IR KITŲ ASMENŲ, ĮDARBINIMU); ARBA 3) ATLIEKANT BET KOKĮ KITĄ ASMENINĮ VERSLO SANDORĮ SU KITU ASMENIU (ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, BUTO NUOMĄ).

11.9 Neprašytų idėjų pateikimo politika. „Ancestry“ nepriima, nenagrinėja ir nesvarsto neprašytų idėjų ar medžiagos (įskaitant, bet neapsiribojant, naujas reklamos kampanijas, naujas akcijas, naujus produktus ar technologijas, procesus, medžiagas, rinkodaros planus ar naujus produktų pavadinimus), išskyrus tas, kurių „Ancestry“ konkrečiai paprašė. Nesiųskite neprašytų idėjų ar medžiagos „Ancestry“ ar kitiems „Ancestry“ darbuotojams. Jei jas siunčiate, suprantate ir sutinkate, kad „Ancestry“ laikys jūsų pateiktas neprašytas idėjas ir medžiagą nekonfidencialiomis ir nepatentuotomis, o „Ancestry“ turės teisę neribotai naudoti šias idėjas ir medžiagą be jokių sutartinių ar kitokių įsipareigojimų ir be jokios kompensacijos jums.

 

Šios Sąlygos yra sudarytos suderinant atskiras ankstesnes jos versijas. Norėdami peržiūrėti ankstesnes Paslaugoms taikomų Sąlygų versijas, spustelėkite čia.