Ancestrys communityregler

Hos Ancestry är vi medvetna om att alla är mer lika än olika. Oavsett om din resa påbörjas med DNA eller släktens historia vill vi att alla ska känna sig välkomna i vår community. I syfte att hålla vår community engagerande, säker och lämplig för alla användare har vi upprättat följande regler som förklarar vad som är tillåtet och förbjudet på Ancestry. Om du påträffar något som bryter mot dessa regler ber vi att du informerar oss så att vi kan åtgärda situationen på bästa sätt. Vi uppskattar alltid våra användares feedback som hjälper oss att göra Ancestry till en säker och trevlig miljö för alla.

 

Webbplatsåtkomst och säkerhet:

När du använder ditt Ancestry-konto eller några Ancestry-tjänster ska du komma ihåg att du:

 • Måste efterleva alla tillämpliga lagar.
 • Måste ha ett eget Ancestry-konto och välja ett unikt användarnamn och lösenord.
 • Inte får dela lösenordet till ditt Ancestry-konto med någon annan.
 • Inte får tillåta att ett barn under 13 års ålder publicerar information eller lägger upp innehåll via ditt Ancestry-konto.
 • Måste tillhandahålla giltig och fullständig kontaktinformation, inklusive en giltig e-postadress.
 • Inte får välja ett användarnamn som är hatfullt, obscent eller olämpligt på annat sätt, så som fastställs av Ancestry enligt Ancestrys eget gottfinnande.
 • Aldrig får framställa din identitet på missvisande sätt, vare sig för Ancestry eller för andra användare.
 • Inte får störa eller försöka störa tjänsterna, inklusive med hjälp av någon programvara, virus eller rutin, i syfte att blockera, dölja eller modifiera Ancestrys innehåll eller webbsidor eller för att förstöra någon annan persons programvara, maskinvara eller utrustning för telekommunikation.

 

Säkerhet i vår community:

När du använder ditt Ancestry-konto eller några Ancestry-tjänster får du inte:

 • Lägga upp eller dela något innehåll som är olagligt, hotande, skadligt, oegentligt eller anstötligt på annat sätt, inklusive innehåll eller kommunikation som gör intrång i någon annans integritet eller är förnedrande, nedvärderande, vulgärt, hatfullt, ärekränkande, bedrägligt, obscent, pornografiskt, sexuellt tydligt eller rasistiskt.
 • Förfölja, trakassera, hota eller muntligt angripa någon användare eller Ancestry-medarbetare eller missbruka Ancestrys resurser, exempelvis genom att missbruka en Ancestry-medarbetares tid.
 • Lägga upp någon information eller meddelanden som du vet är falsk eller vilseledande, inklusive genom att uppträda som någon annan person, ge en vilseledande bild av din anknytning till någon fysisk eller juridisk person (inklusive Ancestry), göra falskt anspråk på en rekommendation som du inte har eller ge ett vilseledande intryck av att du är en medarbetare eller representant hos Ancestry eller dess företagsgrupp.
 • Lägga upp eller dela innehåll med någon persons personliga, privatägda eller konfidentiella uppgifter som exempelvis bilder på levande personer, känsliga ekonomiska uppgifter eller en persons adress, telefonnummer eller e-postadress utan personens medgivande. I situationer med minderåriga måste du ha ett medgivande från en förälder eller vårdnadshavare.

 

Respekt för immateriella rättigheter:

När du använder ditt Ancestry-konto och Ancestry-tjänsterna får du inte:

 • Lägga upp eller dela innehåll som skyddas av copyright eller varumärke eller som inte tillhör dig, inklusive bilder och historiska som läggs upp av andra användare, om du inte har uttryckligt medgivande från innehavaren av copyright i eller varumärket för sådant innehåll. Läs vår copyrightpolicy om du behöver mer information.
 • Reproducera, bakåtkompilera eller sälja någon del av Ancestrys tjänster (inklusive AncestryDNA-testsatser) eller Ancestrys innehåll eller systematiskt hämta data från Ancestrys databaser för att skapa eller fylla en annan databas för något annat ändamål.
 • ”Djuplänka” eller inrama, länka i text eller spegla någon del av Ancestrys tjänster utan skriftligt medgivande från Ancestry.

 

Spam är inte tillåtet:

Du får inte använda ditt Ancestry-konto eller Ancestrys tjänster (eller någon information som erhålls via tjänsterna) för att lägga upp eller sprida någon typ av annonser, reklammaterial, skräppost, spam, kedjebrev eller andra typer av erbjudanden.

 

Juridisk information:

Ancestrys communityregler gäller för alla användare av Ancestrys tjänster (inklusive Ancestry.com, AncestryDNA, Newspapers.com, Fold3, We Remember och andra Ancestry-webbplatser och -mobilappar) och är avsedda att skydda dig och hela Ancestry-communityn. Alla definierade termer som används i dessa regler ska ha samma betydelse som framställs i Ancestrys villkor och integritetsmeddelande.

Denna förteckning över förbjudet uppförande är inte fullständig. Ancestry förbjuder användarna av tjänsterna att delta i någon aktivitet som Ancestry efter eget gottfinnande anser vara stötande, som stör andra användares rättigheter eller som orsakar skada på någon fysisk eller juridisk person. Ancestry kan inte hållas ansvarigt för innehåll som våra användare skapar och delar i vår community, men vi förbehåller oss rätten att avlägsna alla inlägg eller kommentarer som bryter mot dessa regler eller våra villkor.

Allvarliga eller upprepade överträdelser eller brott kommer att leda till att den ansvariga användarens konto sägs upp enligt Ancestrys gottfinnande.