Din sekretess

Ikraftträdandedatum: 3 aug 2021

 

Sammanfattning av ändringar

Denna sammanfattning är avsedd att hjälpa dig att bättre förstå de senaste ändringarna i Ancestrys Integritetsmeddelande och hur de kan påverka dig.

Uppdateringarna av Integritetsmeddelandet gäller din användning av tjänsterna när du visar, bereder dig tillgång till eller på annat sätt använder tjänsterna. Läs Integritetsmeddelandet för att till fullo förstå ändringarna och de villkor som gäller för din användning av våra tjänster.

De senaste ändringarna omfattar mer specifikt följande:

 • Borttag av hänvisning till AncestryHealth® som har upphört och inte finns tillgängligt efter den 3 augusti 2021.
 • Uppdaterar, förtydligar och förenklar befintligt språk.

På Ancestry® har dataskydd och användarnas integritet högsta prioritet. På Ancestry är vi noga med att vara en god förvaltare av dina personuppgifter (definieras nedan), hantera dem på ett ansvarsfullt sätt och skydda dem med hjälp av administrativa, tekniska, organisatoriska och fysiska säkerhetsåtgärder.

Vi anser också att det är viktigt att vara ärliga, direkta och öppna när det gäller dina data. Ancestry har tre vägledande principer när det gäller din integritet:

 • Öppenhet. Vi arbetar hårt för att vara öppna om vilka personuppgifter vi samlar in och behandlar.
 • Enkelhet. Vi försöker använda ett lättförståeligt språk för att beskriva våra dataskyddsrutiner för att hjälpa dig att fatta välgrundade beslut.
 • Kontroll. Vi ger dig kontroll över de personuppgifter som du lämnar till oss, inklusive dina DNA-data, och hur de används, delas och arkiveras.

 

Andra aspekter som är viktiga för dig att förstå när du använder våra tjänster

Du bibehåller alltid äganderätten till ditt DNA och dina DNA-data (definieras nedan) - och kan hantera och radera dem i enlighet med beskrivningen i detta Integritetsmeddelande.

Det kan hända att du upptäcker oväntade fakta om dig själv eller din familj när du använder våra tjänster. Sådana upptäckter kan inte göras ogjorda.

När du gör nya upptäckter hos oss ska du dock kunna känna dig trygg i vetskap om hur vi använder dina personuppgifter. Vårt fullständiga Integritetsmeddelande följer nedan. Vi uppmuntrar dig att läsa det. Det täcker alla Ancestrys webbplatser, tjänster och mobilappar som länkar till detta Integritetsmeddelande, inklusive: Ancestry®, AncestryDNA®, Fold3®, Newspapers.com™, Archives®, We Remember®, och Find a Grave®.

 

Endast för kunder i Kalifornien - Ytterligare Integritetsmeddelande för kunder i Kalifornien nedan finns ytterligare information för kunder i Kalifornien som krävs enligt CCPA.

Endast internationella kunder - Ancestry Ireland Unlimited Company är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och Avsnitt 8 nedan innehåller information om dina rättigheter.

 

Innehållsförteckning

1.   Inledning
2.   Skapande av konto och din användning av Ancestrys tjänster
3.   Vilka personuppgifter samlar Ancestry in från dig?
4.   Vilken uppgifter samlar Ancestry in när du använder tjänsterna?
5.   Uppgifter som vi samlar in från andra källor
6.   Hur använder Ancestry dina personuppgifter?
7.   Vilka uppgifter delar vi, när delar vi dem och vilka är mottagarna?
8.   Dina rättigheter och val avseende dina personuppgifter
9.   Vilka arkiveringsrutiner har vi?
10.   Hur tar jag bort mina personuppgifter?
11.   Säkerhet
12.   Internationella dataöverföringar
13.   Ändringar i detta meddelande
14.   Rättslig grund för behandling av EU-medborgares personuppgifter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning.
15.   dentitets- och kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige
16.   AncestryHealth (endast kunder i USA)
17.   Ytterligare integritetsmeddelande för kunder bosatta i Kalifornien (endast kunder i Kalifornien)

 

1.  Inledning

På Ancestry hjälper vi människor göra personliga upptäckter som berikar liv. För att tillhandahålla och förbättra webbplatserna, mobilapparna och tjänster (gemensamt ”Tjänsterna”) samlar vi in, behandlar och lagrar ”Personuppgifter”, vilket är uppgifter som kan identifiera dig direkt eller indirekt enligt vad som beskrivs mer detaljerat i Avsnitt 3, såsom ditt namn, din e-postadress, din adress eller uppgifter som rimligen kan kopplas till dig, inklusive din genetiska information. I detta Integritetsmeddelande beskrivs våra metoder för insamling, lagring och behandling av dina Personuppgifter liksom de kontroller som vi tillhandahåller så att du kan hantera dem inom ramen för våra Tjänster. Dessutom har vi en cookiepolicy som beskriver hur vi använder webbläsarcookies och liknande spårningsteknik.

Obs: Information om avlidna utgör inte Personuppgifter i enlighet med detta Integritetsmeddelande.

 

2.  Skapande av konto och din användning av Ancestrys Tjänster

De Personuppgifter som enligt avtal krävs för att skapa ett konto hos Ancestry begränsas till ditt namn, en e-postadress och ett lösenord. För användare av Archives krävs också faktureringsinformation för att skapa ett konto.

Genom att skapa ett konto du förklarar du för oss att du förstår att Ancestry kommer att samla in, behandla och dela dina Personuppgifter (inklusive din genetiska information om du har tagit ett DNA-test) i enlighet med beskrivningen i detta Integritetsmeddelande.

Tillgång till Ancestrys innehåll, exempelvis arkivdokument för att hjälpa dig att skapa ett släktträd eller till våra DNA-funktioner (uppskattning av etnisk tillhörighet o.s.v.) kräver ytterligare Personuppgifter, inklusive betalningsinformation och för DNA-test, testkoden, biologiskt kön vid födseln, födelseår och ett salivprov från vilket vi kan extrahera genetisk information.

Du kan när som helst begära att Ancestry raderar Personuppgifter som du har överfört till ditt konto, t.ex. ett släktträd eller din genetiska information. Du kan också ta bort hela ditt konto. Se Avsnitt 10 för specifik information om hur du raderar dina Personuppgifter.

 

3.  Vilka Personuppgifter samlar Ancestry in från dig?

Uppgiftskategori Beskrivning
Kontoinformation
 • Ditt namn (obligatoriskt).
 • En e-postadress (obligatoriskt).
 • Ett lösenord som du skapar (obligatoriskt).
 • Ett telefonnummer – Du kan frivilligt ange ett telefonnummer så att vi kan (i) meddela dig om DNA-testresultat, (ii) meddela dig om andra uppdateringar som du samtycker till, (iii) hjälpa dig när du kontaktar Ancestry medlemstjänst eller (iv) låter dig aktivera multifaktorautentisering.
 • Faktureringsuppgifter.
 • Vissa av Ancestrys varumärken kan stödja inloggningstjänster från tredje part som t.ex. Facebook, Google och Apple som tillhandahåller dina Personuppgifter till Ancestry. Se vår cookiepolicy för att få veta mer om hur tredje parter använder teknik för analys- och målstyrningsändamål och om de kontroller som vi tillhandahåller till dig.
Kreditkorts-/betalningsuppgifter
 • Betalningsuppgifter, t.ex. kreditkortsnummer och dina fakturerings- och leveransadress(er), när du köper något, t.ex. ett Ancestry-abonnemang eller ett DNA-testkit.
Uppgifter om aktivering av DNA-kit När du aktiverar ett DNA-testkit samlar vi in följande uppgifter:
 • koden för ditt DNA-testkit
 • ditt biologiska kön vid födseln
 • ditt födelseår.
Profiluppgifter Vi samlar in de uppgifter du tillhandahåller när du skapar en användarprofil (till exempel en profilbild, ditt namn, din ålder eller plats) och uppgifter från ditt släktträd. Uppgifterna i din användarprofil på Ancestry kan ses av andra användare (definierade i Ancestrys villkor), så överväg att begränsa dessa uppgifter och använd ett användarnamn som skiljer sig från ditt riktiga namn för att skydda din integritet.
Innehåll som tillhandahålls av användare Innehåll som tillhandahålls av användare Vi samlar in uppgifter när du frivilligt bidrar till Tjänsterna, till exempel innehåll som du laddar upp eller bidrag till gemenskapsdiskussioner, släktträd, foton, videor, inspelningar, anteckningar i Ancestrys register, samt uppgifter som du frivilligt tillhandahåller som svar på våra e-postenkäter eller frågeformulär som finns tillgängliga via Tjänsterna. Detta kan inkludera uppgifter om hälsa eller sjukdomar.
Genetisk information På våra partnerlaboratorier extraherar vi DNA från din saliv och omvandlar detta till maskinläsbara biometriska data (”DNA-data”), som vi behandlar för att ge dig en uppskattning av etnicitet och förslag på befolkningsgrupper. Vi behandlar även dina DNA-data för att tillhandahålla information till dig om din grad av släktskap med andra användare i vår DNA-databas och genetiska  som förknippas med vissa biologiska, fysiologiska eller beteendemässiga egenskaper, såsom hårets tjocklek och ögonfärg eller egenskaper som förknippas med välbefinnande.

Dina DNA-data och all information som härrör från dem, såsom uppskattningar av etnicitet, befolkningsgrupper, egenskaper och genetiska relativa matchningar är Personuppgifter och kallas ”Genetisk information”.

Anmärkning om ditt DNA och din saliv: Varken din saliv eller ditt extraherade DNA (gemensamt ”Biologiska prover”) är Personuppgifter enligt detta Integritetsmeddelande. Efter att vår laboratoriepartner har behandlat dina Biologiska prover, kan du välja att ge ditt samtycke till att vi lagrar vi dem i vår biobank för framtida tester. Framtida tester kan göras om du godkänner vårt Informerade samtycke till forskningeller om du på annat sätt samtycker till andra tester av dina Biologiska prover. Avsnitten 8 och 10 nedan beskriver hur du kan kontrollera dina Biologiska prover. Du kan begära att Ancestry förstör dina Biologiska prover genom att kontakta medlemstjänst. Observera att vi efter eget gottfinnande kan förstöra Biologiska prover som inte uppfyller våra krav på kvalitetssäkring.

Anmärkning om hälsorelaterade uppgifter Ancestry inte är en enhet som tillhandahåller eller förmedlar sjukvård eller sjukförsäkringar (”covered entity”) enligt USA:s Health Insurance Portability and Accountability Act (”HIPAA”), och därför omfattas eller skyddas inga användaruppgifter som du lämnar ut av HIPAA.
Din kommunikation Din kommunikation Vi hyser och underhåller din kommunikation med andra användare via kommunikationsfunktionerna på vår plattform och samlar in de uppgifter som du tillhandahåller när du kommunicerar med Ancestrys medlemstjänst och supportteam för våra andra Tjänster, inklusive ljud- och visuell information (till exempel inspelningar av samtal med Ancestrys medlemstjänst eller uppgifter som du frivilligt delar när du deltar i marknadsundersökningar).
Tävlingar och kampanjer Tävlingar och kampanjer Vi samlar in Personuppgifter när du frivilligt deltar i tävlingar och särskilda kampanjer som vi arrangerar eller sponsrar.
Find a Grave®-foton och fotovolontärer Find a Grave-foton och fotovolontärer Vi samlar in metadata genom Find a Grave som förknippas med digitala fotografier som överförs till tjänsten Find a Grave, inklusive ort, datum och tid då bilden togs. Om du väljer att bli fotovolontär för Find a Grave, tillhandahåller du din geografiska plats till oss, vilken du när som helst kan ändra eller ta bort.
Andra skyddsklassade och känsliga uppgifter Andra skyddsklassade och känsliga uppgifter Vi kan komma att samla in vissa skyddsklassade uppgifter, till exempel kön eller civilstånd.

För information om Personuppgifter som behandlas av Ancestry som hör till användare som inte använder Ancestry, klicka här.

 

4.  Vilka uppgifter samlar Ancestry in när du använder Tjänsterna?

Uppgiftskategori Beskrivning
Information om dator och mobil enhet

Ancestry samlar in uppgifter om hur du får tillgång till våra Tjänster, inklusive om vilken webbplats du besökte före och efter Ancestry-webbplatsen.

Vi samlar också in IP-adressen till din dator, mobila enhet eller proxyservern som du använder när du har åtkomst till internet, utöver annan teknisk information, såsom:

 • datorns operativsystem
 • webbläsare
 • ditt mobila enhets-ID som tillhandahålls av den mobila enhetens operativsystem och den mobila enhetens operativsystem
 • namnet på din internetleverantör eller mobiloperatör.

Om du tillåter det kan Ancestry samla in geografisk information från din enhet.

Information från cookies och liknande tekniker Ancestry använder cookies och liknande tekniker enligt beskrivningen i vår cookiepolicy. Se vår cookiepolicy för information om våra rutiner och de kontroller som vi tillhandahåller dig.
Uppgifter som delas via funktioner för sociala medier

Om du interagerar med funktioner för sociala medier som är tillgängliga i Tjänsterna, till exempel länkar som ”Gilla”, ”Tweet”, ”Pin” eller ”Följ oss” vilka leder till webbplatser som Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram och YouTube, kommer Ancestry att samla in dessa interaktioner och eventuella kontouppgifter som dessa tjänster gör tillgängliga för oss, beroende på dina sekretessinställningar hos den tredje parten.

Din användning av dessa funktioner regleras i integritetsmeddelandet för tillämpligt tredjepartsföretag.

Uppgifter från din användning av Tjänsterna Vi samlar in uppgifter om din användning av Tjänsterna, såsom. när du söker i eller tillgår register eller offentliga släktträd, vilka sidor som du tittar på, länkar som du klickar på eller när du lägger till personer till ditt släktträd etc., som vi eventuellt använder för att dra slutsatser om dig som kund för att erbjuda dig en bättre upplevelse, som till exempel sökförslag.

 

5.  Uppgifter som vi samlar in från andra källor

Uppgiftskategori Beskrivning av användning
Uppgifter från offentliga och historiska dokument/strong> Ancestry samlar in uppgifter från olika källor, vanligtvis från officiella arkiv och källor, bland annat tidningar, födselregister, dödböcker och vigselregister, vilka kan innehålla Personuppgifter med anknytning till dig. Offentliga och historiska register kan även innehålla Personuppgifter om personer som inte använder Ancestry. Dessa register/arkiv är vanligtvis tillgängliga för användare som en del av ditt abonnemang på Ancestry-tjänsterna.
Uppgifter från tredje parter

Vi kan också få uppgifter om dig från tredje parter. Det kan till exempel hända att vi kompletterar de uppgifter vi samlar in med uppgifter som licensieras från tredje parter för att individanpassa Tjänsterna och våra erbjudanden till dig.

Om du köper ett presentabonnemang eller DNA-kit som en gåva, samlar vi in Personuppgifter, t.ex. mottagarens namn, postadress, e-postadress och de nödvändiga inköpsuppgifterna för att kunna färdigställa gåvan och meddela mottagaren.

 

6.  Hur använder Ancestry dina Personuppgifter?

Uppgiftskategori Beskrivning av användning
Personuppgifter (allmänt) Vi använder dina Personuppgifter för att tillhandahålla, anpassa, förbättra, uppdatera och utöka våra Tjänster. Detta inkluderar följande:
 • autentisering av din åtkomst till Tjänsterna och förbättring av Ancestrys informationssäkerhet
 • behandling av dina betalningar för abonnemang, AncestryDNA-tjänster och -provkit samt andra produkter och funktioner
 • skapa nya och vidareutveckla befintliga Tjänster
 • hjälpa dig skapa och skaffa dig insikter om dina släktträd utifrån data i Ancestrys databaser
 • utfärda enkäter och frågeformulär för användning i Tjänsterna samt för att underlätta produktutveckling och forskningsinitiativ
 • utföra vetenskaplig, statistisk och historisk forskning
 • upptäcka och skydda mot fel, bedrägerier eller andra brottsliga eller skadliga aktiviteter
 • upprätthållande av våra villkor.
Kommunikation Vi använder dina Personuppgifter för att kommunicera med dig om Tjänsterna, t.ex. när vi:
 • svarar på dina frågor till medlemstjänsten
 • informerar dig om potentiella genetiska släktingar som identifieras genom DNA-matchning eller våra släkthistoriktjänster (till exempel i ”Ancestry Hints®” om potentiella förfäder i vår databas)
 • meddelar dig om register/arkiv som innehåller uppgifter om personer i ditt släktträd eller som du kan vara släkt med
 • informerar dig om nya eller ändrade Tjänster
 • ber dig att delta i Ancestrys mediaproduktioner, reklam, genomförande av marknadsundersökningar eller användarberättelser
 • ger dig information eller ber dig vidta åtgärder för att lösa tekniska problem, säkerhetsproblem och andra användningsproblem.
Reklam och erbjudanden från oss eller våra affärspartner. Vi kan använda vissa Personuppgifter (till exempel uppgifter som är tillgängliga från tredje parter eller från delar av Ancestry (profil, släktträd osv.)) för att marknadsföra våra produkter och erbjudanden från oss eller våra affärspartner. Denna marknadsföring inkluderar reklam som baseras på dina intressen.

Obs Ancestry delar inte din Genetiska information med tredje parts marknadsförare, försäkringsbolag eller arbetsgivare, och vi kommer inte att använda din Genetiska information för marknadsföring eller personlig reklam utan ditt uttryckliga medgivande.

Vid marknadsföring som baseras på ditt samtycke, kan du styra hur vi marknadsför produkter och tjänster till dig genom att använda avbeställningslänken i ett av de e-postmeddelanden som du mottar, genom att ändra dina kontopreferenser eller genom att följa anvisningarna i marknadsföringsmeddelanden som du mottar. För mer information, se vår cookiepolicy. Kontroller för Ancestry-relaterade varumärken är tillgängliga via deras inställningar och listas här. För viss individanpassad reklam på tredjepartsplattformar, förlitar vi oss på våra egna berättigade intressen som rättslig grund (se Avsnitt 7) och du bör kontrollera dina marknadsföringspreferenser direkt på dessa plattformar.

Genetiska data Ancestry använder din Genetiska information för följande primära ändamål:
 • tillhandahålla resultat om etnisk tillhörighet,  (t.ex. närmaste familjen, nära släktingar eller avlägsna släktingar) i vår databas och annan information för att ge dig och andra användare mer information om er själva, möjliga familjemedlemmar samt genetiska släktingar och familjegrupper
 • för att kontakta dig och hjälpa dig med mer information om dina genetiska släktingar i vår databas med hjälp av funktioner som DNA-matchning eller andra produktfunktioner
 • tillhandahålla andra insikter till dig om vad ditt DNA avslöjar om dina egenskaper och ditt välbefinnande
 • för att tillhandahålla relevanta resultat för att hjälpa dig att hitta gemensamma förfäder och andra uppgifter om din släkts historia och samtidigt hjälpa dig komma i kontakt med släkt och vänner
 • för att studera aggregerad Genetisk information för att bättre förstå befolknings- och etnicitetsrelaterade hälsotillstånd, välbefinnande, åldrande eller fysiska tillstånd
 • för att genomföra vetenskaplig, statistisk och historisk forskning
 • för att förbättra verktyg och funktioner i våra befintliga DNA-relaterade produkter, förbättra kundupplevelsen av Ancestry-Tjänster, förbättra kvaliteten på vår(a) laboratorieprocesser och -teknik och utveckla nya produkter och tjänster, inklusive tjänster relaterade till personligt välbefinnande.

 

7.  Vilka uppgifter delar vi, när delar vi dem och vilka är mottagarna?

Ancestry delar inte dina individuella Personuppgifter (inklusive din Genetiska information) med tredje parter, utöver vad som beskrivs i detta Integritetsmeddelande eller med ditt kompletterande samtycke. Vi delar inte dina uppgifter med rättsväsendet om vi inte åläggs att göra det. Inte heller delar vi din Genetiska information med försäkringsbolag, arbetsgivare eller tredjeparts marknadsföringsbolag utan ditt uttryckliga samtycke.

Obs: Ancestrys CCPA-specifika offentliggöranden finns här. Ancestry säljer inte dina Personuppgifter.

De omständigheter som beskrivs nedan förklarar när delning av Personuppgifter förekommer:

 

De som eventuellt får ta del av dina Personuppgifter/omständigheter under vilka delning förekommer Beskrivning
Ancestry-bolag

Vi kan dela dina uppgifter inom Ancestry-koncernen vars bolag listas här (”Ancestry-bolagen”) för att tillhandahålla våra Tjänster och förbättra våra Tjänster.

Vi överför dina Personuppgifter och din Genetiska information mellan Ancestrys Irland-baserade bolag och Ancestrys USA-baserade bolag. För mer information om detta, se Avsnitt 12 nedan.

Andra användare eller andra som du kanske väljer att dela med

Som en del av din användning av Tjänsterna kan du lägga till eller dela uppgifter med alla användare av Tjänsten eller genom funktioner för delning med enskilda användare och personer som inte använder Ancestry. Det kan finnas ytterligare delningsalternativ i vissa Tjänster, till exempel AncestryDNA (se nedan).

Uppgifter i din/dina offentliga profil(er) kommer att ses av alla andra användare, liksom offentliga uppgifter i släktträd (observera att levande personer i ditt träd endast är synliga för dig och personer du delar ditt träd med som ”redigerare” eller som du ger behörighet att kunna se levande personer i ditt träd).

Om du väljer att titta på och visas för dina DNA-matchningar, kan dina DNA-matchningar se vissa uppgifter, t.ex. ditt användarnamn, hur de eventuellt är släkt med dig, om du har kopplat ett släktträd till ditt DNA och antingen alla eller endast delade (du väljer själv) regioner och befolkningsgrupper. Du kan erbjudas andra alternativ för att komma i kontakt med släktingar eller lära dig om släktskap.

Du kan dela annan DNA-information, som egenskaper, genom funktioner för jämförelse och funktioner för delning med enskilda personer.

Om du delar uppgifter om din släkthistoria eller din upplevelse av DNA-resultat utanför Tjänsterna gör du det på egen risk.

Tjänsteleverantörer

Vi samarbetar med andra företag för att tillhandahålla och marknadsföra Tjänsterna. Det innebär att dessa företag kommer att ha tillgång till eller inneha en del uppgifter, inklusive en del av dina Personuppgifter, i sina system. Dessa företag är föremål för avtalsförpliktelser som reglerar integritet, datasäkerhet och sekretess i enlighet med gällande lagar.

Dessa företag inkluderar våra:

 • laboratoriepartner (t.ex. ditt DNA)
 • transportleverantörer för DNA-tester (t.ex. namn och leveransadress)
 • betalningsbehandlare (t.ex. betalningsuppgifter)
 • infrastrukturleverantörer för molntjänster (t.ex. kontoinformation)
 • förvaringsanläggningar för Biologiska prover (t.ex. koden för DNA-testkitet)
 • leverantörer som hjälper oss med marknadsföring och annonsering, analysverktyg för användarundersökningar, förebyggande av bedrägerier och säkerhet (t.ex. e-postadress)
 • infrastrukturleverantörer för kommunikation (t.ex. namn, e-postadress)
 • leverantörer som hjälper oss tillhandahålla vissa medlemstjänster, såsom telefonsupport eller undersökningsverktyg (t.ex. kontouppgifter, namn eller e-postadress)
Analys- och reklampartner Vi arbetar med tredje parter för analys- och reklamändamål. Insamling av vissa uppgifter hjälper oss att individanpassa annonser, så att de stämmer överens med dina intressen. Det hjälper oss också att mäta effektiviteten av reklamkampanjer och används för att visa reklam som är mer relevant för dig.
Forskningspartners Vi delar endast din Genetiska information med forskningspartner när du ger oss ditt uttryckliga samtycke genom vårt formulär Informerade samtycke till forskning. Om du inte godkänner det Informerade samtycket till forskning, kommer dina uppgifter inte att vara tillgängliga för tredje parts forskare.

Forskningspartner omfattar kommersiella eller ideella organisationer som utför eller stöder vetenskaplig forskning, utveckling av behandlingar, medicintekniska produkter eller relaterat material för att behandla, diagnostisera eller förutse hälsotillstånd. Under vissa omständigheter kan en forskningspartner eller Ancestry ha ekonomiska intressen i forskningsupplägget. En lista över våra undersökningspartner finns här.

Rättsväsendet

Ancestry samarbetar inte självmant med rättsväsendet. För att ge våra användare största möjliga skydd enligt lag kräver vi att alla myndigheter som vill ha tillgång till Ancestrys kunddata följer laga rättsprocess och tillåter inte att rättsväsendet använder Ancestrys tjänster för att utreda brott eller identifiera mänskliga kvarlevor.

Om vi beordras att lämna ut dina Personuppgifter till rättsväsendet kommer vi göra vårt bästa för att underrätta dig i förväg, såvida detta inte är förbjudet enligt lag. I syfte att tillmötesgå behovet av öppenhet lägger Ancestry fram en öppenhetsrapport där vi förtecknar det antal laga förfrågningar som inkommit från rättsväsendet om användardata för alla våra webbplatser.

Andra juridiska eller tillsynsmässiga processer Vi kan dela dina Personuppgifter om vi anser att det är rimligt och nödvändigt för att:
 • efterleva laga rättsprocess (t.ex. kallelser, domstolsorder)
 • hävda eller tillämpa Ancestrys villkor.
 • skydda säkerheten för eller integriteten hos Tjänsterna
 • skydda Ancestrys, våra anställdas eller användares rättigheter, egendom eller säkerhet.
Om Ancestry köps upp Om Ancestry eller dess verksamheter köps upp eller överförs (inklusive i samband med konkurs eller liknande förfaranden) kanske vi komma att dela dina Personuppgifter med den förvärvande eller mottagande enheten. Utfästelserna i detta Integritetsmeddelande fortsätter att gälla för dina Personuppgifter som överförs till den nya enheten.
Anmärkning om aggregerade uppgifter Ancestry kan inkludera användarinformation i aggregerad form som en del av Tjänsterna, vår marknadsföring eller i vetenskapliga artiklar som publiceras av oss eller våra forskningspartner. Vi kan till exempel notera andelen (i procent) immigranter i en delstat som kommer från en viss geografisk region eller ett land. Sådana upplysningar kommer aldrig att innehålla Personuppgifter.

 

8.  Dina rättigheter och val avseende dina Personuppgifter

Alla användare (enligt definitionen i våra Villkor) kan använda våra onlineverktyg för att 1) begära en rapport om vilka Personuppgifter de har lämnat till oss, 2) ladda ner en kopia av sina DNA-data eller ladda ned en kopia av sina släktträd och 3) radera sina släktträd, DNA-testresultat eller -konto. Vissa lagar ger användare specifika rättigheter avseende sina Personuppgifter. Till exempel:

Rätt till tillgång/att få veta – Du kan ha rätt att begära tillgång till dina Personuppgifter och att få en kopia av vissa uppgifter, inklusive de kategorier av Personuppgifter vi samlar in och lämnar ut. Följ dessa steg-för-steg-instruktioner för att begära en sådan kopia. Följ dessa steg-för-steg-instruktioner om du vill ha en kopia av dina DNA-data. Följ dessa steg-för-steg-instruktioner om du vill ha en kopia av dina släktträd.

Rätt till rättelse/korrigering – Du kan ha rätt att begära att vi rättar till eller korrigerar felaktiga Personuppgifter om dig.

Rätt till borttagning/radering – Du har rätt att i vissa fall begära att vi raderar dina Personuppgifter, förutsatt att det finns giltiga skäl för detta och med förbehåll för tillämplig lag. Se Avsnitt 10 för information om hur dina Personuppgifter kan raderas.

Rätt till dataportabilitet – Du kan ha rätt att få vissa av dina Personuppgifter i ett format som kan överföras till en annan personuppgiftsansvarig.


Du kan utöva dessa rättigheter genom att använda de verktyg som beskrivs nedan eller genom att kontakta Ancestry. Information och alternativ för att få tillgång till denna information anges nedan.

Typ Val
Ancestry Du kan få tillgång till och uppdatera dina Personuppgifter (t.ex. e-postadress, användarnamn, profiluppgifter o.s.v.) som du lämnar till Ancestry när som helst i följande avsnitt om sekretessinställningarna: Om du vill veta hur du kan hantera sekretessinställningarna för de släktträd som du har skapat, klicka här.
Relaterade varumärken Ancestry strävar efter att göra det enkelt för dig att skydda din integritet oavsett vilken eller vilka av Tjänsterna du använder. Du kan hantera dina sekretessinställningar för våra relaterade varumärken här.
Mobilappar Du kan också kontrollera dina uppgifter med hjälp av inställningar som är tillgängliga i våra mobilappar, såsom Ancestry, AncestryDNA, Find a Grave och We Remember.
Reklam Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att samla in data om dina intressen eller beteenden för att visa dig riktade annonser. Du kan ändra dina inställningar enligt beskrivningen i vår cookiepolicy. För information om , se vår cookiepolicy.
Nedladdning av uppgifter i släktträd Från Ancestry kan du ladda ned uppgifterna i ditt släktträd som en GEDCOM-fil, standardformatet för släktträdsfiler i släktträdsinställningarna. Lär dig hur här
Nedladdning av genetiska data Dina DNA-data tillhör dig. Du har alltid möjlighet att ladda ned en fil med dina DNA-data. Om du laddar ned dina DNA-data gör du det på egen risk. Lär dig hur här. För mer information om vad som ingår i de DNA-data som du laddar ned, klicka här.

 

9.  Vilka arkiveringsrutiner har vi?

Den grundläggande utgångspunkten för Ancestrys Tjänster är att släktforskning inte är en engångsföreteelse i en människas liv, utan en process som pågår under lång tid, ibland livet ut. Med tanke på våra abonnenter och DNA-kunder som betalar avgifter eller köper abonnemang, leder med tiden den fortlöpande förbättringen av våra historiska arkiv och DNA-funktioner till utökad nytta och insikter för våra användare. Därför speglar våra arkiveringsrutiner detta permanenta värde genom att bevara användarkonton i vårt system tills dess att användaren informerar oss om att han/hon vill radera sina data eller stänga sitt konto.

Uppgiftskategori Arkiveringstid
Konto och profil Ancestry lagrar de Personuppgifter som du lämnar ut när du skapar ditt konto och din profil, tills dess att du raderar ditt konto.
Släktträd På grund av släktträdens betydelse över flera generationer sparar Ancestry dina släktträdsdata efter behov för att se till att du fortlöpande har tillgång till dem, tillhandahålla uppdaterade funktioner och ge dig möjlighet att utvidga släktträdet.
DNA Eftersom släktträden har betydelse över flera generationer, lagrar Ancestry dina släktträdsdata för att ge dig kontinuerlig åtkomst, uppdaterade funktioner, och möjlighet att förbättra ditt släktträd. Dina släktträdsdata sparas tills du raderar ditt släktträd eller ditt konto.

Om du var kund hos AncestryHealth, är våra laboratoriepartner skyldiga att lagra dina DNA-data och testresultat i minst sju år, eller enligt vad som krävs enligt nationell lagstiftning och lagen om förbättring av kliniska laboratorier (Clinical Laboratory Improvements Act, CLIA) samt de riktlinjer som gäller för laboratorier som är certifierade av College of American Pathologists (CAP).

Relaterade varumärken Vissa av våra relaterade varumärken (Fold3®, Newspapers.com™, Find a Grave®, We Remember® eller Archives®) har egna inloggningsuppgifter för konton och lagrar de Personuppgifter du uppger när du skapar ditt konto och din profil efter behov för att kunna erbjuda dig kontinuerliga och uppdaterade Tjänster fram tills dess att du ber oss att ta bort kontot.
Information om användning Vi lagrar användningsuppgifter (t.ex. besök på webbplatser) i avpersonifierad eller aggregerad form. När dessa uppgifter aggregeras upphör de att vara personliga och är inte längre föremål för användares raderingsförfrågningar.

 

10.  Hur tar jag bort mina Personuppgifter?

Du kan när som helst ta bort dina Personuppgifter från Ancestry.

Uppgiftskategori Hur man raderar
Personuppgifter

Du kan radera dina Personuppgifter från Ancestry genom att följa dessa instruktioner.

Om du har delat uppgifter med andra användare (till exempel genom att göra ditt släktträd offentligt eller genom att dela ditt DNA-resultat direkt med andra användare) kan Ancestry inte ta bort kopior av uppgifterna som andra användare kan ha sparat, vilka kan endast tas bort genom att du kontaktar de andra användarna och ber dem att ta bort dem.

Rikta alla begäran om att ta bort uppgifter från länkade arkivregister till ansvarig arkivenhet.

Vi handlägger förfrågningar om borttagande av Personuppgifter från de sökbara registerposterna som vi innehar utifrån varje enskilt fall i enlighet med lagen.

Genetiska data Obs: Om du begär att Ancestry raderar dina DNA-data kommer vi att ta bort allGenetiska information, inklusive eventuella härledd Genetisk information (uppskattningar om etnisk tillhörighet, relativa genetiska matchningar o.s.v.) från vår produktions-, utvecklings-, analys- och forskningssystem inom 30 dagar.

För att begära destruktion av dina Biologiska prover, måste du kontakta medlemstjänsten. Observera att om du har skrivit under vårt formulär för Informerat samtycke till forskning, kommer vi inte att kunna ta bort din Genetiska information från aktiva eller slutförda forskningsprojekt, men kommer inte att använda dem för några nya forskningsprojekt.

Allmänt Observera att det kan förekomma en viss fördröjning vid borttagning av dina Personuppgifter från vårt system för säkerhetskopiering efter att de har tagits bort från våra produktions-, utvecklings-, analys- och forskningssystem. Dessutom kan våra laboratoriepartner lagra uppgifter som de mottar från oss för att följa lagar eller bestämmelser, såsom föreskriften Tillägg för förbättring av kliniska laboratorier (Clinical Laboratory Improvements Amendments) utfärdad av USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet (U.S. Food and Drug Administration). Ancestry kan också lagra vissa uppgifter som rimligen behövs för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter (inklusive förfrågningar från rättsväsendet), lösa tvister, upprätthålla säkerheten, förhindra bedrägeri och missbruk samt för att uppfylla gällande bestämmelser från skattemyndigheten, betalningsbranschen och finansinspektionen och för klinisk forskning.
Relaterade varumärken Om du vill ta bort uppgifter från våra relaterade varumärken (Fold3®, Newspapers.com™, Find a Grave®, We Remember® eller Archives®) kan du alltid kontakta oss på det relaterade varumärket, och begära att dina Personuppgifter ska raderas från den tjänsten. Vissa Tjänster kan även ha ett webbaserat formulär för sådana förfrågningar som finns i inställningsmenyn för konton på tjänsten och kan ses här.

 

11.  Säkerhet

Ancestry har ett heltäckande program för informationssäkerhet avsett att skydda våra kunders Personuppgifter genom administrativa, fysiska, och tekniska säkerhetsåtgärder.

De specifika säkerhetsåtgärder som används baseras på känsligheten i de insamlade Personuppgifterna. Vi har vidtagit säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst, förlust, missbruk, eller ändring av Personuppgifter (inklusive Genetisk information) som är under vår kontroll.

Ancestrys säkerhetsteam ser regelbundet över våra säkerhets- och dataskyddsrutiner och förbättrar dem efter behov för att ytterligare stärka integriteten i våra system och för dina Personuppgifter.

Vi använder säkra serverprogram för att kryptera Personuppgifter (inklusive Genetisk information) och samarbetar endast med bevakningsföretag som uppfyller våra säkerhetsstandarder. Vi kan inte garantera att förlust, missbruk eller ändring av uppgifter aldrig kommer att ske, men vi vidtar alla rimliga åtgärder för att förhindra det.

Det är också viktigt att du skyddar dig mot obehörig åtkomst till dina Personuppgifter genom att använda starka lösenord och skydd mot obehörig användning av din egen dator eller enhet.

 

12.  Internationella dataöverföringar

Vi är ett globalt företag och kan överföra dina Personuppgifter till länder utanför ditt eget land, inklusive till USA. Länder utanför EES, Schweiz eller Storbritannien kanske inte erbjuder samma dataskyddsnivå som ditt hemland. När vi överför dina Personuppgifter och Genetiska information mellan Ancestrys Irland-baserade och USA-baserade företag för behandling i USA, förlitar vi oss på etablerade överföringsmekanismer såsom   .

 

13.  Ändringar i detta meddelande

Vi kan när som helst ändra detta Integritetsmeddelande, men vi kommer att ge tydligt förhandsbesked om eventuella väsentliga ändringar av detta meddelande, t.ex. genom att publicera ett meddelande via Tjänsterna, på våra webbplatser eller skicka ett e-postmeddelande till dig för att ge dig möjlighet att granska ändringarna och ta ställning till om du vill fortsätta använda Tjänsterna.

Vi kommer även att informera dig om icke-väsentliga ändringar i detta meddelande på ifrågavarande ikraftträdandedatum genom att publicera ett meddelande via Tjänsterna, på våra webbplatser eller skicka ett e-postmeddelande till dig.

Om du har invändningar mot ändringar kan du radera ditt konto enligt beskrivningen i Avsnitt 10.

 

14.  Rättslig grund för behandling av EU-medborgares Personuppgifter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Enligt EU:s och Storbritanniens lagstiftning är vi skyldiga att specificera de ändamål för vilka vi behandlar dina Personuppgifter och vilka rättsliga grunder vi förlitar oss på för att göra detta. Ancestry förlitar sig på ett antal rättsliga grunder för att samla in och behandla dina Personuppgifter och Genetiska information. Du kan få mer information om våra rättsliga grunder här.

 

15.  Identitets- och kontaktuppgifter för den 

Kunder i USA

Om du bor i USA ansvarar Ancestry.com Operations Inc. och Ancestry.com DNA, LLC för användningen av dina uppgifter och för att besvara alla förfrågningar som rör dina Personuppgifter.

 

  E-postadress Postadress
För användare i USA [email protected] Ancestry.com Operations Inc.
Attn: Privacy Office
153 Townsend Street, Suite 800
San Francisco, CA 94107
USA
Support från CCPA [email protected] EJ TILLÄMPLIGT
Support från CCPA:s auktoriserade ombud [email protected] EJ TILLÄMPLIGT

 

Kunder utanför USA

Om du bor utanför USA är Ancestry Irland Unlimited Company din personuppgiftsansvarige.

Användare utanför USA kan kontakta den irländska dataskyddskommissionen (Data Protection Commission) eller din lokala dataskyddsmyndighet.

 

  E-postadress Postadress
För användare utanför USA [email protected] Ancestry Ireland Unlimited Company
Attn: Privacy Office
52-55 Sir John Rogerson’s Quay Dublin D02 NA07
Irland

 

För Ancestry-kunder: Ancestry-kunder kan nå oss på dessa telefonnummer, eller skicka frågor med hjälp av detta webbformulär.

Begäranden från rättsväsendet: : Begäran om information från rättsväsendet ska följa Ancestrys guide för rättsväsendet.

 

16.  AncestryHealth (endast kunder i USA)

AncestryHealth-tjänsten har upphört och finns inte tillgänglig efter den 1 augusti 2021. Dina AncestryHealth-rapporter och eventuella hälsouppgifter som du har lämnat till tjänsten (sjukdomshistorik/släktens sjukdomshistorik) kommer att raderas och inte finnas tillgängliga för nedladdning. Information om aktivering av DNA-kit (enligt beskrivningen i Avsnitt 3) och Genetisk information kommer att lagras för att fortsätta att tillhandahålla AncestryDNA-tjänster, såsom ursprung och etnicitet, DNA-matchningar och egenskaper.

 

17.  Ytterligare integritetsmeddelande för kunder bosatta i Kalifornien

Ancestry tillhandahåller detta ytterligare integritetsmeddelande för kunder bosatta i Kalifornien (”Meddelande avseende Kalifornien”), som endast gäller personer bosatta i Kalifornien, som ett tillägg till vårt Integritetsmeddelande för att ge information om hur du kan utöva dina rättigheter enligt Kaliforniens lag om konsumenters integritet (”CCPA”). Detta Meddelande avseende Kalifornien täcker alla Ancestrys webbplatser, tjänster och mobilappar som länkar till detta Meddelande avseende Kalifornien, inklusive: Ancestry®, AncestryDNA®, Fold3®, Newspapers.com™, Archives®, We Remember®, och Find a Grave® (genomgående, gemensamt, enligt vad som är tillämpligt ”Ancestry” ”vi” eller ”vår”). Detta gäller Personuppgifterna (som definierat ovan) vi samlar in från din användning av Tjänsterna och på alla andra sätt som du kommunicerar med oss.

17.1  Personuppgiftskategorier

Ancestry samlar in, och har samlat in under 12 månaders tid före ikraftträdandedatumet för Meddelandet avseende Kalifornien, följande Personuppgiftskategorier:

 • Identifierare, såsom namn, postadress, unik personlig identifierare, online-identifierare, IP-adress, identifierare för din mobila enhet, e-postadress, kontonamn, körkort.
 • Personuppgiftskategorier som beskrivs i delavsnitt (e) i Avsnitt 1798.80 som inte omfattas av en befintlig kategori (medicinsk information, fysiska egenskaper eller beskrivningar).
 • Kännetecken för skyddade kategorier enligt Kalifornisk eller federal lag, såsom biologiskt kön vid födseln och födelseår, och om du är en AncestryDNA-kund, medicinskt tillstånd. Detta omfattar även allt annat användarinnehåll (som definierat ovan) som du väljer att dela med oss som anses vara en rättsligt skyddad klass enligt kalifornisk eller federal lag.
 • Kommersiell information, som t.ex. produkter eller tjänster som är inköpta, erhållna eller övervägda eller annan köp- eller konsumenthistorik eller tendenser.
 • Biometrisk information, som t.ex. DNA-data (som definierat ovan).
 • Information om internetanvändning, som t.ex. din webbhistorik, sökhistorik och information om din interaktion med våra webbplatser och annonser (som också beskrivs ovan).
 • Geolokaliseringsdata, såsom platsen för din enhet eller dator och eventuella metadata som är förknippade med digitala bilder som laddats upp till Find a Grave, inklusive plats, datum och tid då bilden togs.
 • Sensoriska data, till exempel ljud, elektronisk och visuell information (t.ex. ljud- och videoinspelningar som du laddar upp, samtalsinspelningar med Ancestry medlemstjänster eller information som du frivilligt delar när du genomgår marknadsundersökningar med oss).
 • Slutsatser härrörande från Personuppgifter, som t.ex. att föreslå familjerelationer och skapa konsumentprofiler för forsknings-, produktutvecklings- och marknadsföringsändamål. Observera att i enlighet med vad som anges i Avsnitt 17.6 nedan, säljer vi inte dina Personuppgifter.

Observera att vissa uppgiftskategorier endast samlas in om du använder vissa av våra Tjänster.

17.2  Affärsändamål

Ancestry använder Personuppgiftskategorierna som beskrivs i Avsnitt 17.1 för följande affärsändamål:

 • tillhandahålla, anpassa, förbättra, uppdatera och utveckla Ancestrys Tjänster
 • kommunicera med dig om Tjänsterna
 • marknadsföra nya produkter och erbjudanden från oss eller våra affärspartner baserat på dina intressen.

17.3  Källkategorier för Personuppgifter

Ancestry samlar in, och har samlat in under 12 månaders tid innan ikraftträdandedatum för Meddelandet avseende Kalifornien, följande kategorier av Personuppgifter som beskrivs i Avsnitt 17.1 från följande kategorier av källor:

 • från dig, vår användare/besökare – den här källan för Personuppgifter beror på din användning av Tjänsterna, inklusive ditt användarinnehåll (som definierat ovan)
 • Ancestry-företagen (definieras i Avsnitt 7)
 • offentliga register
 • historiska register
 • tredje parter.

17.4  Kategorier av tredjeparter med vilka vi delar Personuppgifter

Ancestry delar, och har delat under 12 månaders tid före ikraftträdande datum av Meddelandet avseende Kalifornien, med följande kategorier av tredje parter motsvarande Personuppgiftskategorier:

Kategorier av tredje parter med vilka vi delar Personuppgifter Personuppgiftskategorier vi delar
Andra Ancestry-användare (om du delade dina Personuppgifter på Ancestry
 • identifierare
 • Personuppgiftskategorier som beskrivs i Avsnitt 1798.80 (e) i kalifornisk civilrätt
 • kännetecken för skyddade klasser enligt kalifornisk eller federal lag
 • biometrisk information.
Ancestry-bolag
 • identifierare
 • Personuppgiftskategorier som beskrivs i Avsnitt 1798.80 (e) i kalifornisk civilrätt
 • kännetecken för skyddade klasser enligt kalifornisk eller federal lag
 • kommersiell information
 • biometrisk information (endast med Ancestry och AncestryDNA)
 • internetanvändningsuppgifter
 • geolokaliseringsinformation
 • sensoriska data
 • slutsatser.
Tjänsteleverantörer
 • identifierare och personuppgiftskategorier som beskrivs i Avsnitt 1798.80 (e) i kalifornisk civilrätt, som t.ex. e-postadress och unika personliga identifierare som genererats av Ancestry (provrörskod)
 • biometrisk information och kännetecken för skyddade klasser enligt kalifornisk eller federal lag (kön, födelsedatum) delas med våra partnerlaboratorier
 • kommersiell information
 • internetanvändningsuppgifter
 • sensoriska data
 • slutsatser.
Forskningspartner Se Informerat samtycke till forskning för information om vad som delas med forskningspartner, som kan omfatta:
 • identifierare
 • Personuppgiftskategorier som beskrivs i Avsnitt 1798.80 (e) i kalifornisk civilrätt
 • kännetecken för skyddade klasser enligt kalifornisk eller federal lag
 • kommersiell information
 • biometrisk information (endast med Ancestry och AncestryDNA)
 • internetanvändningsuppgifter
 • sensoriska data
 • slutsatser.
Rättsväsendet eller andra tillsynsorgan Vi lämnar inte självmant ut dina Personuppgifter till rättsväsendet eller tillsynsorgan. Vi kräver en giltig rättslig process som beskrivs i Avsnitt 7 ovan, innan vi lämnar ut data till rättsväsendet. För information om vilka uppgifter som har delats, se vår tvåårigaÖppenhetsrapport.

 

17.5  Utöva dina rättigheter enligt CCPA.

17.5.1  Rätt att få veta. CCPA ger konsumenter i Kalifornien rätten att begära att vi avslöjar vilka Personuppgifter vi samlar in, använder, avslöjar eller säljer. Detta omfattar rätten att begära Personuppgiftskategorierna som vi har samlat in om dem, källkategorierna för Personuppgifter, affärsändamålet för insamling av Personuppgifter, kategorierna av tredje parter som vi delar Personuppgiftskategorier med och de specifika delarna av Personuppgifter som vi har samlat in om personen som skickar in begäran.

Om du skickar in en begäran om att få veta det för din egen räkning finns det två sätt att skicka in din begäran: online eller via e-post.

För att skicka in din begäran om att få veta till Ancestry online, ska du följa dessa steg-för-steg-instruktioner för att få information om hur du laddar ner dina kontouppgifter. Observera att denna rapport inte kommer att innehålla en kopia av dina DNA-data eller släktträd. Följ dessa steg-för-steg-instruktioner om du vill ha en kopia av dina släktträd. Följ dessa steg-för-steg-instruktioner om du vill ha en kopia av dina DNA-data. Observera att om du laddar ner dina DNA-data, gör du det på egen risk.

För att skicka in din begäran om att få veta till våra relaterade varumärken (Fold3, Newspapers.com™, Find a Grave, We Remember eller Archives), kan du alltid kontakta oss på det relaterade varumärket och, för vissa Tjänster, kan de också ha ett onlineformulär för begäran tillgängligt i menyn för kontoinställningar för den tjänsten (kontaktinformation och länk till onlineformulär för begäran, om tillgängligt, finns här).

För att skicka din begäran om att få veta via e-post, ska du skicka oss ett e-postmeddelande till [email protected]. Vi måste verifiera din identitet innan vi tillhandahåller dig en kopia av dina data. Vi kommer att kräva att du uppger bevis på din identitet och en kalifornisk adress (du kan t.ex. behöva tillhandahålla oss en kopia av ett myndighetsutfärdat ID som endast kommer att användas för att verifiera din identitet och adress).

Om du är ett ”auktoriserat ombud” enligt CCPA och skickar in en begäran om att få veta för en av våra användares räkning, se Avsnitt 17.5.3 nedan.

17.5.2.  Rätt att radera. CCPA ger konsumenter i Kalifornien rätten att begära att vi raderar dina Personuppgifter.

Om du skickar in en begäran om att radera för din egen räkning finns det två sätt att skicka in din begäran: online eller via e-post. Observera att om du vill radera dina Personuppgifter måste du ta bort ditt konto och att en sådan process är oåterkallelig när väl en begäran om borttagning av kontot har slutförts. Dina uppgifter (inklusive, men inte begränsat till, släktträd, registerposter, bilder och DNA-data) kommer att raderas permanent.

För att skicka in din begäran om radering från Ancestry online, ska du följa dessa steg-för-steg-instruktioner om hur du raderar ditt konto. För att skicka in din begäran om radering från våra relaterade varumärken (Fold3, Newspapers.com™, Find a Grave, We Remember eller Archives), kan du alltid kontakta oss på det relaterade varumärket och, för vissa Tjänster, kan de också ha ett onlineformulär för begäran som är tillgängligt i menyn för kontoinställningar för den tjänsten (kontaktinformation och länk till onlineformulär för begäran, om tillgängligt, finns här).

För att begära borttagning via e-post, ska du kontakta oss på [email protected]. Vi måste verifiera din identitet innan vi raderar dina data. Vi kommer att kräva att du uppger bevis på din identitet och en kalifornisk adress (du kan t.ex. behöva tillhandahålla oss en kopia av ett myndighetsutfärdat ID som endast kommer att användas för att verifiera din identitet och adress).

Om du är ett ”auktoriserat ombud” enligt CCPA och skickar in en begäran om att få veta för en av våra användares räkning, se Avsnitt 17.5.3 nedan.

17.5.3  Auktoriserade ombud. CCPA tillåter Kaliforniens invånare att använda ”auktoriserade ombud” för att skicka in begäran om att få veta och om radering. För att använda ett auktoriserat ombud, ska du skicka ett e-postmeddelande till oss på [email protected]. Observera att även om en konsument väljer att använda ett auktoriserat ombud för sin begäran, måste konsumenten fortfarande kontakta oss direkt för att tillhandahålla punkt 3 nedan:

 1. Bevis på att det auktoriserade ombudet är registrerad hos statssekreteraren för att bedriva verksamhet i Kalifornien.
 2. Undertecknat tillstånd från konsumenten som tillåter det auktoriserade ombudet att agera på konsumentens vägnar.
 3. Verifiering av konsumentens identitet (görs direkt av konsumenten till oss). Vi kommer att kräva bevis på din identitet och en kalifornisk adress (t.ex. en kopia av ett myndighetsutfärdat ID som endast kommer att användas för att verifiera din identitet och adress).

Obs: Rapporten kommer att levereras till konsumenten via deras Ancestry-konto. Observera också att rapporten inte innehåller en kopia av konsumentens DNA-data eller släktträd. Om konsumenten vill ladda ner sina släktträd eller DNA-data, se Avsnitt 17.5.1 ovan.

17.6  Försäljning. Ancestry säljer inte dina Personuppgifter och har inte sålt dem under 12 månaders tid före ikraftträdandedatumet för Meddelandet avseende Kalifornien.

17.7.  Icke-diskriminering. Vi kommer inte att diskriminera dig om du utövar några av dina rättigheter enligt CCPA.

17.8.  Kaliforniens ”Shine the Light”-lag. Enligt paragraf 1798.83 i Kaliforniens civilrättsbalk (California Civil Code Section 1798.83), känd som ”Shine the Light”-lagen äger användare som är bosatta i Kalifornien rätt att begära ut en lista från oss över vilka (eventuella) Personuppgifter som vi lämnat ut till tredje part för deras direktmarknadsföringsändamål under det föregående kalenderåret, inklusive uppgifter om namn och adress för dessa tredje parter. Uppgifterna får endast begäras ut en gång per år och tjänsten är kostnadsfri. Enligt paragraf 1798.83 har Ancestry för närvarande inte delat några Personuppgifter med tredje part för deras direktmarknadsföringsändamål.

17.9  Årsredovisning. Klicka här för att se våra årliga, globala begäranden om rätt att få veta/Registrerads rätt till tillgång och rätt att radera.

17.10.  Kontakta oss. Om du har frågor om vår CCPA eller sekretesspolicyer eller -praxis som är relaterade till Kalifornien, ska du kontakta oss på [email protected].