10 Juli 2020

Som en del av Ancestrys åtagande att skydda sina kunders personuppgifter har vi beslutat att meddela om och när vi får begäranden från myndigheter om att få tillgång till sådana data. Från och med nu kommer Ancestrys Insynsrapport att publiceras var sjätte månad. Rapporten för juli 2020 omfattar månaderna januari till juni 2020, och rapporten i januari 2021 kommer att omfatta perioden juli till december 2020.

Som vi förklarat i Riktlinjer för polisärenden och Sekretesspolicy kräver Ancestry att en giltig juridisk process genomförs för att uppgifter ska kunna lämnas ut till myndigheter. Vi anser dessutom att våra medlemmars DNA till sin natur är speciellt känsligt, vilket innebär att vi kräver minst ett domstolsbeslut eller en husrannsakningsorder innan vi behandlar en förfrågan om att efterkomma en begäran. Vi eftersträvar i första hand att skydda våra medlemmars integritet. Vi kommer därför att försöka minimera omfattningen av eller ogiltigförklara en begäran innan vi efterlever den.

Här nedan i vår Insynsrapport för januari till juni 2020 beskrivs vilka begäranden som inkommit från myndigheter om medlemsuppgifter. Rapporten omfattar begäranden med avseende på Ancestrys alla varumärken.

Översikt

  • Ancestry erhöll två begäranden om att få åtkomst till Ancestrys DNA-databas. Båda dessa begäranden har ifrågasatts av Ancestry. Ett av dessa begäranden har tagits tillbaka och för det andra har inget beslut fattats när detta publiceras (Ancestry har inte försett parterna med några data).
  • Ancestry har erhållit tre begäranden som uppfyllde de juridiska villkoren med avseende på brottsutredningar och dessa avsåg kreditkortsmissbruk, bedrägeri och/eller identitetsstöld. Ancestry lämnade ut information i ett av dessa tre fall.
  • Vi avvisade även ett antal begäranden eftersom den begärande parten inte uppfyllde de juridiska krav som vi uppställer.

Begäranden gällande nationell säkerhet

Den 30 juni 2020 hade Ancestry inte erhållit någon begäran i enlighet med lagar om nationell säkerhet gällande USA eller annat land. Med andra ord har Ancestry aldrig erhållit någon NSL-begäran (National Security Letter) eller begäran enligt lagen om utländsk underrättelseverksamhet (Foreign Intelligence Surveillance Act).

Antal begäranden per Ancestry.com-webbplats (5). Domkrets: USA:s Federal (1), USA:s Delstatlig (4), Internationellt (0). Typ av begäran: Kriminell delgivning (4), Husrannsakningsorder (1), Civil delgivning (0), Akuta begäranden (0), Administrativ delgivning (0)