Vi på Ancestry månar om din integritet. Här nedan i vår Insynsrapport för 2017 beskrivs vad som ska ske när polisen begär att få ta del av medlemsuppgifter. Rapporten omfattar begäranden med avseende på alla Ancestrys webbplatser.

I enlighet med vad som förklaras i vår Riktlinjer för polisärenden och Sekretesspolicy, kräver Ancestry att en giltig juridisk process genomförs innan vi lämnar ut uppgifter om våra medlemmar. Vi efterlever behöriga begäranden i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Översikt

  • Ancestry erhöll 34 giltiga begäranden under 2017 från polisen rörande användarinformation. Vi kunde besvara och ge information om 31 av dessa 34 begäranden.
  • Alla begäranden gällde undersökningar om kreditkortsmissbruk och identitetsstöld.
  • Vi avvisade ett antal begäranden eftersom den begärande parten inte uppfyllde de juridiska krav som vi ställer upp.
  • Vi erhöll ingen begäran om information, med avseende på genetisk information, om någon Ancestry-medlem, och vi förde ingen sådan information vidare till polisen.

Begäranden gällande nationell säkerhet

Den 31 december 2017 hade Ancestry aldrig erhållit någon begäran i enlighet med lagar om nationell säkerhet gällande USA eller annat land. Med andra ord har Ancestry aldrig erhållit någon NSL-begäran (National Security Letter) eller någon begäran enligt lagen om utländsk underrättelseverksamhet (Foreign Intelligence Surveillance Act).

2016 Insynsrapport

2015 Insynsrapport

Antal begäranden per Ancestry-webbplats (33), Rootsweb (1). Domkrets: US Federal (11), US State (8), Germany (8), Canada (4), United Kingdom (3). Typ av begäran: Criminal Subpoena (34), Search Warrant (0), Emergency Request (0), Administrative Subpoena (0)