Vi på Ancestry är måna om din integritet. Det är i den andan som vi ger ut vår första insynsrapport, med information om vad som ska ske när polisen begär att få ta del av medlemsuppgifter. Denna rapport omfattar begäranden med avseende på alla Ancestrys webbplatser. Under 2015 var det endast Ancestry.com och Archives.com som erhöll en begäran från polisen.

Ancestry kräver dock att en giltig juridisk process genomgås innan vi lämnar ut uppgifter om våra medlemmar. Vi efterlever behöriga begäranden i enlighet med vår Sekretesspolicy. Alla begäranden som vi erhöll under 2015 gällde undersökningar med avseende på otillåten användning av kreditkort och identitetsstölder, och eftersom vi var skyldiga enligt lag att lämna uppgifterna, lämnade vi ut den information som efterfrågades. Vi erhöll ingen begäran om information, med avseende på hälsostatus eller genetisk information, om någon Ancestry-medlem, och vi förde ingen sådan information vidare till polisen.

Översikt

  • Ancestry erhöll 14 begäranden under 2015 om information som rörde våra medlemmar.
  • Ancestry lämnade ut information i 13 av dessa 14 fall.

Bakgrund

Ancestry erhöll inga begäranden om information med avseende på hälsostatus eller genetisk information om någon Ancestry-medlem under 2015. Vi har under den tid vi verkat endast erhållit en begäran med avseende på DNA-information, detta var föranlett av en husrannsakningsorder för att kunna identifiera en person utifrån ett DNA-prov som tidigare hade offentliggjorts och för vilken polisen hade en matchning. Vi utlämnade information som svar på denna legitima begäran.

Begäranden gällande nationell säkerhet

Den 31 december 2015 hade Ancestry aldrig erhållit någon begäran i enlighet med lagar om nationell säkerhet gällande USA eller annat land. Med andra ord har Ancestry aldrig erhållit någon NSL-begäran (National Security Letter) eller någon begäran enligt lagen om utländsk underrättelseverksamhet (Foreign Intelligence Surveillance Act).

Antal begäranden per Ancestry-webbplats: Ancestry.com och Archives.com (1), Archives.com (5), Ancestry.com (8), AncestryDNA (0), AncestryHealth (0). Begärande myndighet: Federal (8), Delstatlig (6), Internationell (0). Typ av begäran: Administrativ delgivning (3), Kriminell delgivning (11), Husrannsakningsorder (0), Internationella begäranden (0), Akuta begäranden (0).