Vi på Ancestry är måna om din integritet. Det är i den andan som vi ger ut vår andra insynsrapport med information om vad som ska ske när polisen begär att få ta del av medlemsuppgifter. Denna rapport omfattar begäranden med avseende på Ancestrys alla webbplatser över hela världen.

Ancestry kräver att en giltig juridisk process genomgås innan vi lämnar ut uppgifter om våra medlemmar. Vi efterlever behöriga begäranden i enlighet med vår Riktlinjer för polisärenden.

Översikt

  • Ancestry erhöll 9 begäranden under 2016 från polisen som rörde Ancestry.com- och Archives.com-användare. Vi kunde besvara och ge information om 8 av dessa 9 begäranden.
  • Alla begäranden gällde undersökningar om kreditkortsmissbruk och identitetsstöld.
  • Vi erhöll många andra förfrågningar som avvisades eftersom de som begärde ut uppgifterna inte uppfyllde de juridiska krav som vi uppställer.
  • Vi erhöll ingen begäran om information, med avseende på hälsostatus eller genetisk information, om någon Ancestry-medlem, och vi förde ingen sådan information vidare till polisen under 2016.

Begäranden gällande nationell säkerhet

Den 31 december 2016 hade Ancestry aldrig erhållit någon begäran i enlighet med lagar om nationell säkerhet gällande USA eller annat land. Med andra ord har Ancestry aldrig erhållit någon NSL-begäran (National Security Letter) eller någon begäran enligt lagen om utländsk underrättelseverksamhet (Foreign Intelligence Surveillance Act).

2015 Insynsrapport

Antal begäranden per Ancestry-webbplats: Ancestry.com och Archives.com (0), Archives.com (3), Ancestry.com (6), AncestryDNA (0), AncestryHealth (0). Begärande myndighet: Federal (3), Delstatlig (6), Internationell (0). Typ av begäran: Administrativ delgivning (0), Kriminell delgivning (9), Husrannsakningsorder (0), Internationella begäranden (0), Akuta begäranden (0).