Vi på Ancestry månar om din integritet. Här nedan i vår Insynsrapport för 2019 beskrivs vad som ska ske när polisen begär att få ta del av medlemsuppgifter. Rapporten omfattar begäranden med avseende på alla Ancestrys webbplatser.

I enlighet med vad som förklaras i vår Riktlinjer för polisärenden och Sekretesspolicy, kräver Ancestry att en giltig juridisk process genomförs innan vi lämnar ut uppgifter om våra medlemmar. Vi efterlever behöriga begäranden i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Översikt

  • Ancestry erhöll nio giltiga begäranden under 2019 från polisen rörande användarinformation. Vi kunde besvara och ge information om sex av dessa nio begäranden.
  • Åtta av de nio begärandena gällde undersökningar om kreditkortsmissbruk, bedrägeri och identitetsstöld.
  • Ancestry erhöll en begäran om åtkomst till Ancestrys DNA-databas föranlett av en husrannsakningsorder. Ancestry avvisade husrannsakningsordern på juridiska grunder och vi erbjöd inga kunddata.
  • Ancestry avvisade också ett antal begäranden eftersom den begärande parten inte uppfyllde de juridiska krav som vi ställer upp.

Begäranden gällande nationell säkerhet

31 december 2019 hade Ancestry aldrig erhållit någon begäran i enlighet med lagar om nationell säkerhet gällande USA eller annat land. Med andra ord har Ancestry aldrig erhållit någon NSL-begäran (National Security Letter) eller någon begäran enligt lagen om utländsk underrättelseverksamhet (Foreign Intelligence Surveillance Act).

Antal begäranden per Ancestry.com-webbplats (9). Domkrets: USA:s Federal (2), USA:s Delstatlig (8), Internationellt (0). Typ av begäran: Kriminell delgivning (7), Husrannsakningsorder (2), Civil delgivning (0), Akuta begäranden (0), Administrativ delgivning (0)