Ditt förtroende är viktigt för oss

I mer än 20 år har människor betrott oss med personliga uppgifter om sig själva och sin släkt. Eftersom vi är ledande inom DNA-tester för privatpersoner, arbetar vi intensivt med att upprätthålla våra riktlinjer när det gäller att skydda personliga uppgifter. När du gör nya upptäckter tillsammans med oss, vill vi att du ska känna förtroende och vara välunderrättad.

Riktlinjer för Ancestrys sekretessarbete

Förvaltning: Det har ingen betydelse om det gäller din släktforskning, genetiska data eller hälsouppgifter, vi kommer alltid att skydda din information på ett ansvarsfullt sätt enligt gällande principer och tillämpliga lagar.

Transparens: Vi förklarar våra riktlinjer på ett sätt som är lätta att förstå. Detta gäller för de data som vi samlar in, vem vi delar dem med och hur vi förvarar och bearbetar dem.

Ditt val: Du kan själv välja hur du vill dela med dig av din information. När det är möjligt tillhandahåller vi processer som underlättar för dig att ändra uppfattning.

Ansvarsfull släktforskning: Vi följer etiska riktlinjer när vi hanterar information om dig för egen produktutveckling och, om du valt att delta, för extern vetenskaplig forskning.

Säkerhet: Vi prioriterar arbetet med att skydda din information. Vi använder oss av branschledande teknik för att skydda dina data. Vi kommer inte att besvara begäranden från myndigheter om att få tillgång till din information, såvida vi inte tvingas till detta enligt gällande lagstiftning.

Viken typ av information samlar vi in?

Vilken typ av information vi samlar in beror på vilken typ av tjänst du använder.

Frequently asked questions

Get answers to some commons questions.

Vilken information samlar Ancestry in om mig?
Hur använder Ancestry informationen om mig?
Delar Ancestry informationen om mig med någon?
Hur gör jag för att kontrollera, ändra och ta bort information om mig själv?
Hur besvarar Ancestry förfrågningar från polisen?
Hur använder Ancestry information om mig i vetenskapliga undersökningar?
Kommer Ancestry att skicka reklam och erbjudanden till mig?