Webbplatsens sekretesspolicy

Ikraftträdandedatum: 23 september 2020

 

Sammanfattning av ändringar

Denna sammanfattning är avsedd att hjälpa dig att bättre förstå de senaste ändringarna i Ancestrys dataskyddsmeddelande och hur de kan påverka dig.

Uppdateringarna av dataskyddsmeddelandet gäller din användning av tjänsterna när du visar, bereder dig tillgång till eller på annat sätt använder tjänsterna. Läs dataskyddsmeddelandet för att till fullo förstå ändringarna och de villkor som gäller för din användning av våra tjänster.

De senaste ändringarna omfattar mer specifikt följande:

 • Klargör vissa avsnitt för att uppfylla kraven enligt Kaliforniens konsumentskyddslag (”CCPA”), till exempel kategorier av personuppgifter som samlas in, används och delas; och,
 • Uppdaterar, förtydligar och förenklar befintligt språk.

På Ancestry® har dataskydd och användarnas integritet högsta prioritet. På Ancestry är vi noga med att vara en god förvaltare av dina personuppgifter (definieras nedan), hantera dem på ett ansvarsfullt sätt och skydda dem med hjälp av administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder.

Vi anser också att det är viktigt att vara ärliga, direkta och öppna när det gäller dina data. Ancestry har tre vägledande principer när det gäller din integritet:

 • Öppenhet. Vi arbetar hårt för att vara öppna om vilka personuppgifter vi samlar in och bearbetar.
 • Enkelhet. Vi försöker använda ett lättförståeligt språk för att beskriva våra dataskyddsrutiner för att hjälpa dig att fatta välgrundade beslut.
 • Kontroll. Vi ger dig kontroll över de personuppgifter som du lämnar till oss, inklusive dina DNA-data, och hur de används, delas och arkiveras.

 

Andra aspekter som är viktiga för dig att förstå när du använder våra tjänster

Du bibehåller alltid äganderätten till ditt DNA och dina DNA-data (definieras nedan) - och kan hantera och ta bort dem i enlighet med beskrivningen i detta dataskyddsmeddelande.

Det kan hända att du upptäcker oväntade fakta om dig själv, din familj eller din hälsa när du använder våra tjänster. Sådana upptäckter kan inte göras ogjorda.

När du gör nya upptäckter hos oss ska du dock kunna känna dig trygg i vetskap om hur vi använder dina personuppgifter. Vårt fullständiga dataskyddsmeddelande följer nedan. Vi uppmuntrar dig att läsa det. Den täcker alla Ancestrys webbplatser, tjänster och mobilappar som länkar till detta dataskyddsmeddelande, inklusive: Ancestry®, AncestryDNA®, AncestryHealth®, Fold3®, Newspapers.com™, Archives®, We Remember®, och Find a Grave®.

 

Endast för amerikanska kunder - AncestryHealth® ytterligare dataskyddsmeddelande nedan omfattar ytterligare information för AncestryHealth®-kunder.

Endast för kunder i Kalifornien - Ytterligare dataskyddsmeddelande för kunder i Kalifornien nedan finns ytterligare information för kunder i Kalifornien som krävs enligt CCPA.

 

Innehållsförteckning

1.   Inledning
2.   Skapande av konto och din användning av Ancestrys tjänster
3.   Vilka personuppgifter samlar Ancestry in från dig?
4.   Vilken information samlar Ancestry in när du använder tjänsterna?
5.   Information som vi samlar in från andra källor
6.   Hur använder Ancestry dina personuppgifter?
7.   Vilka uppgifter delar vi, när delar vi dem och vilka är mottagarna?
8.   Dina val och tillgång till dina personuppgifter
9.   Vilka arkiveringsrutiner har vi?
10.   Hur tar jag bort mina personuppgifter?
11.   Säkerhet
12.   Dataöverföring och meddelande om skölden för skydd av privatlivet (”Privacy Shield”)
13.   Ändringar i detta meddelande
14.   Lagstadgad grund för behandling av EU-medborgares personuppgifter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning.
15.   Identitets- och kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige
16.   AncestryHealth® ytterligare dataskyddsmeddelande (endast amerikanska kunder)
17.   Ytterligare dataskyddsmeddelande för kunder bosatta i Kalifornien (endast kunder i Kalifornien)

 

1.  Inledning

På Ancestry hjälper vi människor göra personliga upptäckter som berikar liv. För att tillhandahålla och förbättra webbplatserna, mobilapparna och andra tjänster (gemensamt "Tjänsterna") samlar vi in, bearbetar och lagrar "Personuppgifter", vilket är information som kan identifiera dig, till exempel ditt namn, e-postadress, adress eller information som rimligen kan kopplas till dig, inklusive din genetiska information. I detta dataskyddsmeddelande beskrivs våra metoder för insamling, lagring och bearbetning av dina personuppgifter liksom de kontroller som vi tillhandahåller så att du kan hantera dem inom ramen för våra tjänster. Dessutom har vi en cookiepolicy som beskriver hur vi använder webbläsarcookies och liknande spårningsteknik som betraktas som en del av detta dataskyddsmeddelande.

Obs! Information om avlidna utgör inte personuppgifter i enlighet med detta dataskyddsmeddelande.

 

2.  Skapande av konto och ditt bruk av Ancestrys tjänster

De personuppgifter som krävs för att skapa ett konto hos Ancestry begränsas till namn, en e-postadress och lösenord. För användare av Archives® krävs också faktureringsinformation för att skapa ett konto.

Skapandet av kontot kräver också att du godtar Ancestrys villkor och detta dataskyddsmeddelande.

Genom att skapa ett konto du förklarar du för oss att du förstår att Ancestry kommer att samla in, bearbeta och dela dina personuppgifter (inklusive genetiska data om du har tagit ett DNA-prov) i enlighet med beskrivningen i detta dataskyddsmeddelande.

Tillgång till Ancestrys innehåll, exempelvis arkivdokument för att hjälpa dig att skapa ett släktträd eller till våra DNA-funktioner (uppskattning av etnisk tillhörighet o.s.v.), kräver ytterligare personuppgifter, inklusive betalningsinformation och, för DNA-prov, provkod (när du aktiverar ditt DNA-provkit) och ett salivprov från vilket vi kan extrahera genetiska data.

Du kan när som helst begära att Ancestry raderar information som du har överfört till ditt konto, t.ex. ett släktträd eller dina genetiska data. Du kan också ta bort hela kontot. Se avsnitt 10 för specifik information om hur du raderar dina data.

 

3.  Vilka personuppgifter samlar Ancestry in från dig?

Informationskategori Beskrivning
Kontoinformation
 • En e-postadress (obligatoriskt).
 • Ett lösenord som du skapar (obligatoriskt).
 • Ett telefonnummer - Du kan frivilligt ange ett telefonnummer så att vi kan (i) meddela dig om DNA-testresultat, (ii) meddela dig om andra uppdateringar som du samtycker till, (iii) hjälpa dig när du kontaktar Ancestry medlemstjänst, eller (iv) låter dig aktivera autentisering med flera faktorer.
 • Faktureringsuppgifter.
 • Vissa andra Ancestry-relaterade varumärken kan stödja inloggningstjänster från tredje part som t.ex. Facebook som tillhandahåller Ancestry dina personuppgifter.
Kreditkorts-/betalningsinformation
 • Betalningsinformation, t.ex. kreditkortsnummer och fakturerings- och leveransadress(er), när du köper något, t.ex. ett Ancestry-abonnemang eller ett DNA-provkit.
Information om aktivering av DNA-kit När du aktiverar ett DNA-provkit samlar vi in följande uppgifter:
 • Koden för ditt DNA-provkit;
 • Ditt biologiska kön; och,
 • Ditt födelseår.
Profilinformation Vi samlar in uppgifterna du tillhandahåller när du frivilligt skapar en användarprofil (till exempel en profilbild, ditt namn, ålder eller plats). Denna information kan ses av andra användare (definierade i Ancestrys villkor ), så begränsa gärna denna information och använd ett användarnamn som skiljer sig från ditt riktiga namn för att skydda din integritet.
Innehåll som tillhandahålls av användare Information du tillhandahåller när du frivilligt bidrar till tjänsterna, till exempel innehåll som du laddar upp eller bidrag till gemenskapsdiskussioner, släktträd, anteckningar till Ancestry-inlägg och information som du frivilligt tillhandahåller som svar på våra e-postenkäter eller frågeformulär som finns tillgängliga via tjänsterna. Detta kan inkludera uppgifter om hälsa eller sjukdomar.
Genetiska data På våra partnerlaboratorier extraherar vi DNA från din saliv och omvandlar det till maskinläsbara biometriska data (”DNA-data”), som vi bearbetar för att ge dig en uppskattning av etnicitet och förslag på samhällen. Vi behandlar även dina DNA-data för att tillhandahålla annan information om dig, som din grad av närhet till genetiska släktingar i vår databas och genetiska  som förknippas med vissa biologiska, fysiologiska eller beteendemässiga egenskaper, såsom hårtjocklek och ögonfärg eller egenskaper som förknippas med hälsa och välbefinnande.

Dina DNA-data och all information som härrör från dem, såsom uppskattningar av etnicitet, samhällen, egenskaper och relativa matchningar är personuppgifter och kallas ”genetiska data”.

Anmärkning om ditt DNA och din saliv: Varken din saliv eller ditt extraherade DNA (gemensamt ”biologiska prover”) är personuppgifter enligt detta dataskyddsmeddelande. Efter att vår laboratoriepartner har bearbetat dina biologiska prover lagrar vi dem i vår biobank för framtida tester efter ditt eget val. Framtida tester kan göras om du godkänner vårt Informerade samtycke till forskning eller om du på annat sätt samtycker till andra tester av dina biologiska prover. Avsnitten 8 och 10 nedan beskriver hur du kan kontrollera både dina DNA-data och dina biologiska prover. Du kan begära att Ancestry förstör dina biologiska prover genom att kontakta medlemstjänst.

Anmärkning om hälsorelaterad information Ancestry inte är en enhet som tillhandahåller eller förmedlar sjukvård eller sjukförsäkringar (”covered entity”) enligt USA:s Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) och därför omfattas eller skyddas ingen ytterligare användarinformation som du lämnar ut av HIPAA.
Din kommunikation Din kommunikation med andra användare via våra kommunikationsfunktioner, samt information som du tillhandahåller när du kommunicerar med Ancestrys medlemstjänst och supportteam för våra andra tjänster, inklusive ljud- och visuell information (till exempel inspelningar av samtal med Ancestrys medlemstjänst eller information som du frivilligt delar vid marknadsundersökningar).
Tävlingar och kampanjer Personuppgifter när du frivilligt deltar i tävlingar och särskilda kampanjer som vi arrangerar eller sponsrar.
Find a Grave®-foton och fotovolontärer Metadata som förknippas med digitala fotografier som överförs till Find A Grave®, inklusive ort, datum och den tid då bilden togs. Om du väljer att bli fotovolontär för Find A Grave® uppger du din geografiska position till oss som du kan ändra eller ta bort när som helst.
Andra skyddade uppgifter Skyddsklassade och känsliga uppgifter Vi kan komma att samla in vissa skyddsklassade uppgifter, till exempel kön eller civilstånd.

 

4.  Vilken information samlar Ancestry in när du använder tjänsterna?

Om du tillåter det kan Ancestry samla in geografisk information från din enhet.

Informationskategori Beskrivning
Information om dator och mobil enhet

Information om hur du får tillgång till våra tjänster, inklusive den webbplats du besökte före och efter Ancestry-webbplatsen.

IP-adressen (Internet Protocol) till din dator, mobila enhet eller proxyservern som du använder när du är ute på internet, utöver annan teknisk information, bl.a. följande:

 • Datorns operativsystem;
 • Webbläsare;
 • Ditt mobila enhets-ID (som tillhandahålls av den mobila enhetens operativsystem) och den mobila enhetens operativsystem; och,
 • Namnet på din internetleverantör eller mobiloperatör.
Information från cookies och liknande tekniker Cookies och liknande tekniker enligt beskrivningen i vår cookiepolicy. Se vår cookiepolicy för information om våra rutiner och de kontroller som vi tillhandahåller dig.
Information som delas via funktioner för sociala medier

Om du interagerar med sociala medier genom tjänsterna som länkar av typen ”Gilla”, ”Tweeta”, ”Pin” eller ”Följ oss” som leder till webbplatser som Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram och YouTube samlar Ancestry in dessa interaktioner och eventuell kontoinformation som dessa tjänster gör tillgänglig för oss.

Din användning av dessa funktioner regleras i dataskyddsmeddelandet för tillämpligt tredjepartsföretag.

Information från din användning av tjänsterna Information om din användning av tjänsterna, t.ex. när du söker i eller går in i register/arkiv eller offentliga släktträd, vilka sidor du går in på eller länkar som du klickar på, när du lägger till personer i ditt släktträd o.s.v., som vi kan använda för att dra slutsatser om dig som kund för att erbjuda dig en bättre upplevelse, som till exempel sökförslag.

 

5.  Information som vi samlar in från andra källor

Informationskategori Beskrivning av användning
Information från offentliga och historiska dokument Ancestry samlar in uppgifter från olika källor, vanligtvis från officiella arkiv och källor, bland annat tidningar, födselregister, dödböcker och vigselregister, vilka kan innehålla personuppgifter med anknytning till dig. Offentliga och historiska register kan även omfatta personuppgifter om användare som inte använder Ancestry. Dessa register/arkiv är vanligtvis tillgängliga för användare som en del av ditt abonnemang på Ancestry-tjänsterna.
Information från tredje parter

Vi kan också få information om dig från tredje parter. Det kan till exempel hända att vi kompletterar de uppgifter vi samlar in med demografisk information som tillhandahålls på licens från tredje parter i syfte att anpassa tjänsterna och våra erbjudanden efter dina behov och önskemål.

Om du köper ett presentabonnemang samlar vi in personuppgifter, t.ex. mottagarens namn och e-postadress. för att kunna genomföra gåvotransaktionen och meddela mottagaren.

 

6.  Hur använder Ancestry dina personuppgifter?

Informationskategori Beskrivning av användning
Personuppgifter (allmänt) Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla, anpassa, förbättra, uppdatera och utöka våra tjänster. Detta inkluderar följande:
 • Autentisering av din åtkomst till tjänsterna och förbättring av Ancestrys informationssäkerhet.
 • Hantering av dina betalningar för abonnemang, AncestryDNA®-tjänster och -provkit samt andra produkter och funktioner.
 • Skapande av nya och vidareutveckling av befintliga tjänster.
 • Hjälp med att skapa och skaffa dig insikter om dina släktträd utifrån data i Ancestrys databaser;
 • Utfärdande av enkäter och frågeformulär för användning i tjänsterna samt för att underlätta produktutveckling och forskningsinitiativ;
 • Genomförande av vetenskaplig, statistisk och historisk forskning;
 • Upptäckt av och skydd mot fel, bedrägerier eller andra brottsliga eller skadliga aktiviteter; och,
 • Upprätthållande av våra villkor.
Kommunikation Vi använder dina personuppgifter för att kommunicera med dig om tjänsterna, t.ex. när vi:
 • Svarar på dina frågor till medlemstjänsten;
 • Meddelar dig om potentiella släktingar som identifieras genom DNA-matchning eller våra släkthistorietjänster (till exempel i ”Ancestry Hints®” om potentiella förfäder i vår databas);
 • Meddelar dig om register/arkiv som innehåller uppgifter om i ditt släktträd eller som du kan vara släkt med;
 • Informerar dig om nya eller ändrade tjänster;
 • Ber dig att medverka i Ancestrys medieproduktioner, reklam eller användarberättelser; och,
 • Ger dig information eller ber dig vidta åtgärder för att lösa tekniska problem, säkerhetsproblem och andra användningsproblem.
Marknadsför nya produkter och erbjudanden från oss eller våra affärspartners. Vi använder vissa personuppgifter för att marknadsföra våra egna eller våra affärspartners produkter och erbjudanden. Detta inkluderar riktad reklam till dig baserad på dina intressen.

Obs! Ancestry delar inte din genetiska information med tredje parts marknadsförare, försäkringsbolag eller arbetsgivare, och vi kommer inte att använda din genetiska information för marknadsföring eller personlig reklam utan ditt uttryckliga medgivande.

Du kan styra hur vi marknadsför produkter och tjänster till dig genom att använda uppsägningslänken som finns i alla e-postmeddelanden du får, genom att ändra dina kontoinställningar eller genom att följa anvisningarna i andra marknadsföringsbudskap som du får. För mer information, se vår cookiepolicy. Kontroller för Ancestry-relaterade varumärken är tillgängliga via deras inställningar och listas här.

Genetiska data Ancestry använder dina genetiska data för följande primära ändamål:
 • För att tillhandahålla resultat om etnisk tillhörighet,  (t.ex. nära anhöriga eller avlägsna kusiner) i vår databas och annan information för att ge dig och andra användare mer information om er själva, möjliga familjemedlemmar samt DNA-släktingar och genetiska familjegrupper;
 • För att kontakta dig och hjälpa dig med mer information om dina genetiska släktingar i vår databas med hjälp av funktioner som DNA-matchning eller andra produktfunktioner;
 • Tillhandahålla dig andra insikter i vad ditt DNA avslöjar om egenskaper och välbefinnande;
 • För att tillhandahålla relevanta resultat för att hjälpa dig att hitta gemensamma förfäder och andra uppgifter om din släkts historia och samtidigt hjälpa dig komma i kontakt släkt och vänner;
 • För att studera aggregerade genetiska data för att bättre förstå befolknings- och etnicitetsrelaterade hälsotillstånd, välbefinnande, åldrande eller fysiska tillstånd;
 • För att genomföra vetenskaplig, statistisk och historisk forskning; och,
 • För att förbättra funktioner och funktionalitet i våra befintliga DNA-relaterade produkter, förbättra kundupplevelsen för alla Ancestry-tjänster, förbättra kvaliteten på vår(a) laboratorieprocesser och -teknik och för att utveckla nya produkter och tjänster, inklusive tjänster som rör personlig hälsa och välbefinnande.

 

7.  Vilka uppgifter delar vi, när delar vi dem och vilka är mottagarna?

Ancestry lämnar inte ut dina individuella personuppgifter (inklusive genetiska data) till tredje part utöver vad som beskrivs i detta dataskyddsmeddelande eller med ditt kompletterande samtycke. Vi lämnar inte självmant ut dina uppgifter till rättsväsendet. Inte heller delar vi dina genetiska data med försäkringsbolag, arbetsgivare eller tredjeparts marknadsföringsbolag utan ditt uttryckliga samtycke.

Obs! Ancestrys CCPA-specifika avslöjanden hittas här. Ancestry säljer inte dina personuppgifter.

De omständigheter som beskrivs nedan förklarar när delning av personuppgifter kan förekomma:

 

Potentiella mottagare av personuppgifter/omständigheter under vilka delning kan förekomma Beskrivning
Andra användare eller andra som du kanske väljer att dela med

Som en del av din användning av tjänsterna har du möjlighet att lägga till eller dela information med alla användare av tjänsten eller genom funktioner för delning med enskilda användare och icke-användare. Det kan finnas ytterligare delningsalternativ i vissa tjänster, till exempel AncestryDNA® (se nedan).

Informationen i din offentliga profil kan ses av alla andra användare, liksom information i offentliga släktträd (vi visar inte nu levande personer i ditt träd för andra Användare utan ditt tillstånd). Gå till din offentliga profil för att se vad som visas för andra.

Om du väljer att delta i DNA-matchningar (när du väljer att se och bli sedd av dina DNA-matchningar) kan dina DNA-matchningar se vissa uppgifter, t.ex. ditt användarnamn, hur de kan vara släkt med dig, omfattningen av DNA du delar med dina matchningar, om du har kopplat ett släktträd till ditt DNA och antingen alla eller endast delade (du väljer själv) regioner och genetiska befolkningsgrupper. Du kan erbjudas andra alternativ för att komma i kontakt med släktingar eller lära dig om släktskap.

Du kan dela annan DNA-information, som egenskaper, genom funktioner för jämförelse och funktioner för delning med enskilda personer.

Om du delar uppgifter om din släkthistoria eller din upplevelse av DNA-resultat utanför tjänsterna gör du det på egen risk.

Tjänsteleverantörer

Vi samarbetar med andra företag för att tillhandahålla och marknadsföra tjänsterna. Det innebär att dessa företag kommer att ha en del av din information i sina system. Dessa företag är föremål för avtalsförpliktelser som reglerar integritet, datasäkerhet och sekretess i enlighet med gällande lagar.

Dessa företag inkluderar våra:

 • Laboratoriepartners.
 • DNA-provsleverantörer.
 • Betalningshanteringsföretag.
 • Leverantörer av molntjänsteinfrastruktur.
 • Förvaringsanläggningar för biologiska prover.
 • Leverantörer som hjälper oss med marknadsföring (inklusive annonsering), analysverktyg för konsumentforskning, förebyggande av bedrägerier och säkerhet.
 • Leverantörer av Kommunikationsinfrastruktur.
 • Vissa medlemstjänstfunktioner.
Forskningspartners Vi delar endast dina genetiska data med forskningspartners när du ger oss ditt uttryckliga medgivande genom vårt informerade samtycke till forskning.

Forskningspartners kan inkludera kommersiella eller ideella organisationer som utför eller stöder vetenskaplig forskning, utveckling av behandlingar, medicintekniska produkter eller relaterat material för behandling, diagnos eller förutsägelser om hälsotillstånd. Under vissa omständigheter kan en forskningspartner eller Ancestry ha ekonomiska intressen i forskningsupplägget. En lista över våra undersökningspartner finns här.

Rättsväsendet

Ancestry samarbetar inte självmant med rättsväsendet. För att ge våra användare största möjliga skydd enligt lag kräver vi att alla myndigheter som vill ha tillgång till Ancestrys kunddata följer laga rättsprocess och tillåter inte att rättsväsendet använder Ancestrys tjänster för att utreda brott eller identifiera mänskliga kvarlevor.

Om vi är tvungna att lämna ut dina personuppgifter till rättsväsendet kommer vi göra vårt bästa för att underrätta dig i förväg, såvida detta inte är förbjudet enligt lag. I syfte att tillmötesgå behovet av öppenhet lägger Ancestry fram en öppenhetsrapport där vi förtecknar det antal laga förfrågningar som inkommit från rättsväsendet om användardata för alla våra webbplatser.

Andra juridiska eller tillsynsmässiga processer Vi kan dela dina personuppgifter om vi anser att det är rimligt och nödvändigt för att:
 • Efterleva laga rättsprocess (t.ex. kallelser, domstolsorder).
 • Hävda eller tillämpa Ancestrys villkor.
 • Värna säkerheten för eller integriteten hos tjänsterna.
 • Skydda rättigheter, egendom eller säkerhet för Ancestry, våra anställda eller användare.
Om Ancestry köps upp Om Ancestry eller dess verksamheter köps upp eller överförs (inklusive i samband med konkurs eller liknande förfaranden) kommer vi att dela dina personuppgifter med den förvärvande eller mottagande enheten. Utfästelserna i detta dataskyddsmeddelande fortsätter att gälla för dina personuppgifter som överförs till den nya enheten.
Anmärkning om aggregerade data Ancestry kan inkludera användarinformation i sammanställd form som en del av tjänsterna, vår marknadsföring eller i vetenskapliga artiklar som publiceras av oss eller våra forskningspartners. Vi kan till exempel notera andelen (i procent) immigranter i en delstat som kommer från en viss geografisk region eller ett land. Sådana uppgifter kommer aldrig att omfatta personuppgifter.

 

8.  Dina val och tillgång till dina personuppgifter

Med vissa undantag har du rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och att få en kopia, i portabelt format, av vissa uppgifter (inklusive vilka personuppgiftskategorier vi samlar in och lämnar ut, vilka källorna är till sådana uppgifter och affärsändamålet för insamlingen) samt att be att få uppdatera, korrigera eller radera dessa uppgifter med de verktyg som beskrivs nedan eller genom att kontakta Ancestry. Information och alternativ för att få tillgång till denna information anges nedan.

Typ Val
Ancestry Du kan få tillgång till och uppdatera dina personuppgifter (t.ex. e-postadress, användarnamn, profilinformation o.s.v.) som du lämnar till Ancestry när som helst i följande avsnitt om dataskyddsinställningarna: Om du vill veta hur du hanterar dataskyddsinställningar för de släktträd som du har skapat, klicka här.
Relaterade varumärken Ancestry strävar efter att göra det enkelt för dig att skydda din integritet oavsett vilken eller vilka av tjänsterna du använder. Du kan hantera dina sekretessinställningar för våra relaterade varumärken här.
Mobil Du kan också kontrollera din information med hjälp av inställningar som är tillgängliga i våra mobilappar, som Ancestry®-, AncestryDNA®-, Find A Grave®- och We Remember®-apparna.
Reklam Om du inte vill att vi ska använda data om dina intressen eller beteenden för att rikta annonser till dig kan du ändra dina inställningar enligt beskrivningen i vår cookiepolicy. För information om , se vår cookiepolicy.
Nedladdning av uppgifter i släktträd På Ancestry kan du ladda ner uppgifterna i ditt släktträd i GEDCOM-standardformatet för släktträdsfiler i släktträdsinställningarna.
Nedladdning av genetiska data Dina DNA-data tillhör dig. Du har alltid möjlighet att ladda ner en fil med dina DNA-data. Om du laddar ner dina DNA-data gör du det på egen risk. Lär dig hur här. För mer information om vad som ingår i de DNA-data som du laddar ner, klicka här.

 

9.  Vilka arkiveringsrutiner har vi?

Den grundläggande utgångspunkten för Ancestrys tjänster är att släktforskning inte är en engångsföreteelse i en människas liv, utan en process som pågår under lång tid, ibland livet ut, och inte sällan leder till omvälvande och oväntade upptäckter om en själv. Dessutom har användarna, i synnerhet våra abonnenter och DNA-kunder som betalar avgifter eller köper abonnemang, nytta av den fortlöpande förbättringen och vidareutvecklingen av våra samlingar av historiska register och arkiv liksom våra DNA-funktioner och resulterar i nya insikter efter hand. Därför speglar våra arkiveringsrutiner detta permanenta värde genom att bevara användarkonton i vårt system tills dess att användaren informerar oss om att han/hon vill radera sina data eller stänga sitt konto.

Informations-kategori Arkiveringstid
Konto och profil Ancestry bevarar de personuppgifter som du lämnar ut när du skapar ditt konto och din profil tills dess att du ber oss att radera dem.
Släktträd På grund av släktträdens betydelse över flera generationer sparar Ancestry dina släktträdsdata efter behov för att se till att du fortlöpande har tillgång till dem, tillhandahålla uppdaterade funktioner och ge dig möjlighet att utvidga släktträdet.
DNA Ancestry sparar dina DNA-data i den utsträckning som behövs för att kunna tillhandahålla funktioner du har köpt (eller fått), inklusive kontinuerligt uppdaterade funktioner som DNA-matchningar, allt mer detaljerade uppskattningar av etnisk tillhörighet och förbättrade data om regioner och samhällen samt nya andra funktioner baserade på dina DNA-data.
Relaterade varumärken Vissa av våra relaterade varumärken (Fold3®, Newspapers.com, Find A Grave®, We Remember® eller Archives®) har egna inloggningsuppgifter för konton och behåller de personuppgifter du lämnar ut när du skapar ditt konto och din profil efter behov för att kunna erbjuda dig kontinuerliga och uppdaterade tjänster fram tills dess att ber oss att ta bort den. Du kan ta bort dessa konton när som helst.
Information om användning Vi behåller användningsinformation (t.ex. besök på webbplatser) i avpersonifierad eller aggregerad form. När denna information aggregeras upphör den att vara personlig och är inte längre föremål för användares raderingsförfrågningar.

 

10.  Hur tar jag bort min personuppgifter?

Du kan ta bort dina personuppgifter från Ancestry när som helst.

Informationskategori Hur man raderar
Personuppgifter

Du kan radera dina personuppgifter från Ancestry.com genom att logga in i kontoinställningarna.

Om du har delat information med andra användare (till exempel genom att göra ditt släktträd offentligt eller genom att dela ditt DNA-resultat direkt med andra användare) kan Ancestry inte ta bort kopior av information som andra användare kan ha sparat, vilka kan endast tas bort genom att du kontaktar den andra användaren och ber dem att ta bort dem.

Rikta alla begäran om att ta bort information från länkade arkivdokument till ansvarig arkivenhet.

Vi handlägger förfrågningar om borttagande av personuppgifter från de sökbara arkiv- och registerindexen som vi för utifrån varje enskilt fall i enlighet med lagen.

Genetiska data Om du begär att Ancestry raderar dina DNA-data kommer vi att ta bort alla genetiska data, inklusive eventuella härledda genetiska data (uppskattningar om etnisk tillhörighet, relativa genetiska matchningar o.s.v.) från vår produktions-, utvecklings-, analys- och forskningssystem inom 30 dagar.

För att begära destruktion av dina biologiska prover, måste du kontakta medlemstjänsten. Observera att om du har skrivit under vårt informerade samtycke till forskning, kommer vi inte att kunna ta bort din genetiska data från aktiva eller slutförda forskningsprojekt, men kommer inte att använda dem för något nya forskningsprojekt.

Allmänt Observera att det kan förekomma en viss fördröjning vid borttagning av dina personuppgifter från vårt system för säkerhetskopiering efter att den har tagits bort från våra produktions-, utvecklings-, analys- och forskningssystem. Dessutom kan det hända att våra laboratoriepartners bevarar information som de får från oss eftersom de är skyldiga att göra det enligt lagar eller bestämmelser, t.ex. de Clinical Laboratory Improvements Amendments-bestämmelser (bestämmelser som syftar till att se till att patienters provresultat är korrekta och tillförlitliga) som handläggs av U.S. Food and Drug Administration (USA:s livs- och läkemedelsverk). Ancestry kan också behålla viss information som rimligen behövs för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter (inklusive förfrågningar från rättsväsendet), lösa tvister, upprätthålla säkerheten, förhindra bedrägeri och missbruk samt för att uppfylla gällande bestämmelser från skattemyndigheten, betalningsbranschen och finansinspektionen och för klinisk forskning.
Relaterade varumärken Om du vill ta bort information från våra relaterade varumärken (Fold3®, Newspapers.com™, Find a Grave®, We Remember® eller Archives®) kan du alltid kontakta oss via ifrågavarande varumärke och begära att dina personuppgifter ska tas bort från tjänsten. Vissa tjänster kan även ha ett webbaserat formulär för sådana förfrågningar som finns i inställningsmenyn för konton på tjänsten och kan ses här.

 

11.  Säkerhet

Ancestry har ett heltäckande program för informationssäkerhet avsett att skydda våra kunders personuppgifter genom administrativa, fysiska, och tekniska säkerhetsåtgärder.

De specifika säkerhetsåtgärder som används baseras på känsligheten i de insamlade personuppgifterna. Vi har vidtagit säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst, förlust, missbruk, eller ändring av personuppgifter (inklusive genetiska data) under vår kontroll.

Ancestrys säkerhetsteam ser regelbundet över våra säkerhets- och dataskyddsrutiner och förbättrar dem efter behov för att ytterligare stärka integriteten i våra system och för dina personuppgifter.

Vi använder säkra serverprogram för att kryptera personuppgifter (inklusive genetiska data) och samarbetar endast med bevakningsföretag som uppfyller våra säkerhetsstandarder. Vi kan inte garantera att förlust, missbruk eller ändring av uppgifter aldrig kommer att ske, men vi vidtar alla rimliga åtgärder för att förhindra det.

Det är också viktigt att du skyddar dig mot obehörig åtkomst av dina personuppgifter genom att använda starka lösenord och skydd mot obehörig användning av din egen dator eller enhet.

 

12.  Dataöverföring och meddelande om skölden för skydd av privatlivet (”Privacy Shield”)

Överföring av dina personuppgifter och genetiska data) mellan Ancestrys Irlandsbaserade och USA-baserade företag för behandling i USA sker i enlighet med etablerade överföringsmekanismer, t.ex.  eller skölden för skydd av privatlivet (Privacy Shield).

Obs! Fastän EG-domstolen har förklarat Privacy Shield ogiltig som en mekanism för överföring av personuppgifter mellan EU-länderna och USA, fortsätter Ancestry och dess dotterbolag, som en del av vårt åtagande till integritet, att fortsätta att följa principerna inom Privacy Shield.

Du kan begära en kopia av samtliga standardavtalsklausuler som rör dina personuppgifter som vi kan ha verkställt genom att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan.

Ancestry och dess dotterbolag (nämligen Ancestry.com Operations Inc., Ancestry.com DNA LLC, Ancestry International DNA LLC och FindAGrave, Inc.) som står upptagna på intyget på Privacy Shields webbplats uppfyller ramverken för skölden för skydd av privatlivet såväl mellan USA och EU som mellan USA och Schweiz i enlighet med de bestämmelser från USA:s handelsdepartement som reglerar insamling, användning och arkivering av personuppgifter som överförs från EU eller Schweiz till USA. Ancestry har intygat för handelsdepartementet att det efterlever principerna i skölden för skydd av privatlivet och att den uppfyller ramverken för skölden mellan USA och EU respektive Schweiz. Om du vill veta mer om skölden för skydd av privatlivet (Privacy Shield-programmet) och se vårt certifieringsintyg, besök: https://www.privacyshield.gov/. Om ett eller flera villkor i denna dataskyddspolicy står i konflikt med principerna i skölden för skydd av privatlivet ska sköldens principer gälla.

Ancestrys medverkan i skölden för skydd av privatlivet (Privacy Shield) gäller för alla personuppgifter som är föremål för Ancestrys dataskyddsmeddelande och mottas från Europeiska unionen (EU), Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz. Ancestry kommer att följa principerna i skölden för skydd av privatlivet för meddelanden, val, ansvarighet för vidarebefordran, säkerhet, dataintegritet och ändamålsbegränsning, tillgång och rätt till åtgärder, hävdande och ersättningsansvar med avseende på sådana personuppgifter. Ancestry ansvar för personuppgifter som tas emot genom skölden för skydd av privatlivet och efterföljande överföring till en tredje part beskrivs i principerna för skölden. I synnerhet förblir Ancestry ansvarigt enligt principerna i skölden för skydd av privatlivet om tredjepartsombud som företaget anlitar för att behandla personuppgifter för dess räkning 1) gör det på ett sätt som strider mot principerna och 2) Ancestry ansvarar för den händelse som åsamkat skadan.

Vi uppmanar dig att kontakta oss enligt nedan om du har ett klagomål som rör skölden för skydd av privatlivet (eller allmänna dataskyddsrelaterade klagomål). Om du är bosatt i EU, Storbritannien eller Schweiz och är missnöjd med det sätt på vilket vi har tagit itu med ditt problem som rör dataskyddsrutinerna kan du få mer hjälp, utan kostnad för dig, från JAMS, vår alternativa leverantör av tvistlösningar enligt skölden för skydd av privatlivet (Privacy Shield) som är baserad i USA, via JAMS webbplats på: https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield. Som ytterligare förklaras i principerna för skölden för skydd av privatlivet kommer också ett bindande skiljedomsförfarande att tillhandahållas för att hantera kvarvarande klagomål som inte kan lösas på något annat sätt. Du kan lära dig mer om alternativet genom webbplatsen för skölden för skydd av privatlivet på: https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction. Ancestry är underkastat U.S. Federal Trade Commission (FTC, USA:s federala handelskommission) utrednings- och verkställighetsbefogenheter.

 

13.  Ändringar i detta meddelande

Vi kan ändra detta dataskyddsmeddelande när som helst, men vi kommer att ge tydligt förhandsbesked om eventuella större ändringar av detta meddelande, t.ex. genom att publicera ett meddelande via tjänsterna, på våra webbplatser eller skicka ett e-postmeddelande till dig för att ge dig möjlighet att granska ändringarna och ta ställning till om du vill fortsätta använda tjänsterna.

Vi kommer även att informera dig om icke-väsentliga ändringar i detta meddelande på ifrågavarande ikraftträdandedatum genom att publicera ett meddelande via tjänsterna, på våra webbplatser eller skicka ett e-postmeddelande till dig.

Om du har invändningar mot ändringar kan du radera ditt konto enligt beskrivningen i avsnitt 10.

 

14.  Lagstadgad grund för behandling av EU-medborgares personuppgifter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Om du har samtyckt till databehandling ger ditt samtycke den lagstadgade grunden för behandling av dina personuppgifter. Vi förlitar oss på ditt uttryckliga samtycke för behandling av dina genetiska data. Du äger rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Observera att återtagandet av samtycket till insamling och behandling av dina personuppgifter inte påverkar lagligheten i den behandling av dina personuppgifter som skedde med ditt samtycke innan du drar tillbaka det. För att ta tillbaka ditt samtycke kan du ta bort information från din kontoprofil eller dina släktträd, ta bort dina DNA-testresultat eller stänga ditt konto. Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att delta i vetenskaplig forskning i dina DNA-testinställningar om du godkände vårt Informerade samtycke till forskning i dina DNA-testinställningar.

Vi kan också behandla dina personuppgifter på grundval av avtalsmässig nödvändighet för att fullgöra ett avtal som vi har ingått med dig. Vi behandlar till exempel dina kreditkortsuppgifter när du anger dem för att kunna använda våra tjänster eller köpa åtkomst till premiumfunktioner, som våra DNA-provtjänster.

Vi kan också behandla dina personuppgifter med hänsyn till våra berättigade intressen, inklusive bearbeta poster och liknande arkivinnehåll som erhållits från tredje part i syfte att tillhandahålla och förbättra tjänsterna. Ancestry har till exempel ett legitimt intresse av att förstå din inloggningshistorik, så att vi kan utvärdera din interaktion med våra tjänster. Vi har även ett legitimt intresse av att tillhandahålla och utveckla intressanta funktioner för våra användare. Vi använder dina personuppgifter för att säkra och skydda våra tjänster och gör det när det är nödvändigt för att tillvarata dina och våra berättigade intressen för att se till att våra tjänster är säkra samt för att skydda mot bedrägeri och förhindra skräppost och missbruk.

I de fall där vi förlitar oss på legitima intressen för behandlingen av dina personuppgifter äger du rätt att resa invändning mot sådan behandling (vilket innebär att du kan be oss att upphöra med den). Du kan använda dina dataskyddsinställningar för att styra vissa av de sätt som vi behandlar dina data på. Du kan även kontakta oss med hjälp av uppgifterna nedan för att invända mot andra former av behandling.

Ancestry kan också bearbeta personuppgifter på grundval av våra rättsliga skyldigheter.

 

15.  Identitets- och kontaktuppgifter för den

Om du bor i USA ansvarar Ancestry.com Operations Inc. och Ancestry.com DNA, LLC för användningen av dina data och för att besvara alla förfrågningar som rör personuppgifter.

Om du bor utanför USA är Ancestry Irland Unlimited Company din personuppgiftsansvarige.

Kontaktinformation för dessa enheter visas längst ner i detta meddelande.

Användare utanför USA kan kontakta den irländska dataskyddskommissionen (Data Protection Commission) eller den lokala dataskyddsmyndigheten.

Officiell korrespondens kan skickas antingen till:
E-post: [email protected]

Postadresser:

För användare i USA För användare utanför USA

Ancestry.com Operations Inc.

Attn: Privacy Office
153 Townsend Street, Suite 800
San Francisco, CA 94107
USA

 

Ancestry Ireland Unlimited Company

Attn: Privacy Office
52-55 Sir John Rogerson’s Quay
Dublin D02 NA07
Ireland

 

För Ancestry-medlemmar: Ancestry-medlemmar kan nå oss på dessa telefonnummer eller skicka frågor med hjälp av detta webbformulär.

 

16.  AncestryHealth® ytterligare dataskyddsmeddelande (endast amerikanska medlemmar)

Ancestrys dataskyddsmeddelande beskriver de allmänna dataskyddsrutinerna för Ancestrys tjänster, inklusive tjänsten AncestryHealth®. Mer information specifik för tjänsten AncestryHealth® ges nedan. Du kan även gå in på Ancestrys integritetscenter för att få ytterligare information om Ancestrys dataskyddsrutiner här.

 

16.1.  Vilken information samlar Ancestry in när du använder tjänsten AncestryHealth?

Vi samlar in följande information från dig för att tillhandahålla AncestryHealth®-tjänsten, som omfattar aktiveringsinformation för Health, din hälsohistoria, familjehälsohistoria och DNA-data (enligt definitionen ovan). Denna information, tillsammans med annan information specificerad i Ancestrys dataskyddsmeddelande, benämns sammantaget häri som dina ”personuppgifter”.

Uppgifter vid aktivering av Health (Hälsa)

När du aktiverar ditt Health DNA-kit kan vi samla in följande (kallas ”Uppgifter vid aktivering av Health (Hälsa)”):

 • Tubkod;
 • Namn;
 • Födelsedatum;
 • Biologiskt kön;
 • Gatuadress;
 • Telefonnummer;
 • E-postadress;
 • Ändamål eller anledning till testet;
 • Om du har fått en stamcells- eller benmärgstransplantation; och,
 • Information om aktuell och tidigare sjukdomshistoria för dig och din familj, såsom läkardiagnostiserade tillstånd, bärarstatus och livsstilsval som kan påverka din hälsa (”din sjukdomshistoria”)
 

Familjens sjukdomshistoria

Vi samlar in personlig och historisk information om dina familjemedlemmars sjukdomar (”familjens sjukdomshistoria”) som du frivilligt har lämnat till ditt AncestryHealth-konto. Den information som samlas in kan inkludera:

 • Släktskap;
 • Namn;
 • Ålder;
 • Levande/avliden;
 • Sjukdom(ar);
 • Ålder vid diagnos;
 • Ytterligare anteckningar som användaren tillhandahåller.

 

16.2.  Hur använder Ancestry dina personuppgifter?

Uppgifter vid aktivering av Health (Hälsa)

Ancestry använder dina uppgifter vid aktivering av Health (Hälsa) för att:

 • bistå och underlätta
  • fastställa behörighet för tjänsten AncestryHealth-tjänsten; och
  • Patient-läkarrelationen i det oberoende läkarnätverk som tillhandahålls som en del av tjänsten AncestryHealth.
 • Behandla ditt AncestryHealth-kit och leverera personliga hälsorapporter till dig.

Din sjukdomshistoria

Ancestry använder informationen i din sjukdomshistoria för att:

 • Förse det oberoende läkarnätverket med information så att de kan avgöra vilka tester du är behörig för och identifiera eventuella hälsoproblem eller faktorer som kan påverka dina testresultat
 • Ge en personlig upplevelse.

Ancestry kan också använda din sjukdomshistoria i avidentifierat format för att förbättra, uppdatera och utvidga tjänsten AncestryHealth®.

Familjens sjukdomshistoria

Ancestry kan använda information om din familjs sjukdomshistoria för att skapa en personlig upplevelse. Ancestry kan också använda din familjs sjukdomshistoria i avidentifierat format för att förbättra vår tjänst AncestryHealth® och identifiera nya produkterbjudanden.

Genetisk information och rapporter om hälsa

Om partnern i det oberoende läkarnätverket accepterar ditt laboratorietest, och beroende på vilken AncestryHealth-produkt du köper och om vi har dina DNA-data från tidigare tester, kommer Ancestry antingen att dela dina DNA-data eller skicka ditt prov till vår oberoende laboratoriepartner för bearbetning. Med hjälp av dina DNA-data kommer vår oberoende laboratoriepartner att ta fram ett testresultat, som Ancestry i sin tur kommer att använda för att tillhandahålla din hälsorapport.

Ancestrys oberoende läkarnätverk kommer också att ha tillgång till ditt testresultat och din hälsorapport.

Obs! Som anges i vårt dataskyddsmeddelande förbinder sig Ancestry att inte dela några personuppgifter som tillhör användare av AncestryHealth® med försäkringsbolag, arbetsgivare eller tredje parts marknadsförare. Ancestry samarbetar inte självmant med rättsväsendet. För att ge våra användare största möjliga skydd enligt lag kräver vi att alla myndigheter som vill ha tillgång till Ancestrys kunddata följer laga rättsprocess och tillåter inte att rättsväsendet använder Ancestrys tjänster för att utreda brott eller identifiera mänskliga kvarlevor.

 

16.3.  När delar vi dina uppgifter och vilka är mottagarna?

Ancestry kommer att dela dina uppgifter från aktivering av Health (Hälsa), din hälsohistoria, testresultat, hälsorapport och eventuella frågor du ställer via funktionen ”Skicka en fråga” med det oberoende läkarnätverket som har anlitats som en del av tjänsten AncestryHealth. Det oberoende läkarnätverket kommer att använda dessa uppgifter för att fastställa din behörighet för testet, för att granska och övervaka hälsorapporterna, samt för att bistå med genetiska rådgivningstjänster till dig.

Obs! Det oberoende läkarnätverket, PWNHealth, kommer att använda dina uppgifter i enlighet med sina Användarvillkor och Meddelande om integritetsrutiner.

 

16.4.  Dina val och tillgång till dina personuppgifter

Du kan när som helst få tillgång till dina testresultat och rapporter från AncestryHealth via produkten AncestryHealth. Du kan även kostnadsfritt ladda ned dina DNA-data, som erhållits genom den mikroanalysteknik som används för att ge dig AncestryHealth®-testresultat, från din inställningssida för DNA-test. Om du är en AncestryHealth Plus-kund kan det tillkomma extraavgifter för att ladda ned dina fullständiga nästa generations sekvenserings-DNA-data (”NGS”) när nedladdningsfunktionen blir tillgänglig.

 

16.5.  Vilka arkiveringsrutiner har Ancestry för tjänsten AncestryHealth?

Ancestry kommer att lagra de personuppgifter du lämnat till tjänsten AncestryHealth® tills du säger till oss att radera dem. Detta för att säkerställa att du alltid har tillgång till dina testresultat, hälsorapporter och till läkarnätverkstjänsten som ingår som en del av tjänsten AncestryHealth®. Om du har köpt AncestryHealth®-abonnemanget har du dessutom rätt att få resultat på nya tester när de blir tillgängliga och Ancestry behöver tillgång till dina personuppgifter för att tillhandahålla den tjänsten.

Observera att våra laboratoriepartner är skyldiga att lagra dina uppgifter i minst tio (10) år, eller enligt vad som krävs enligt delstatlig lagstiftning och lagen om förbättring av kliniska laboratorier (Clinical Laboratory Improvements Act, CLIA) samt de riktlinjer som gäller för laboratorier som är certifierade av College of American Pathologists (CAP). Det oberoende läkarnätverket kommer att lagra dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar och föreskrifter och i enlighet med sina Användarvillkor och Meddelande om integritetsrutiner.

 

17.  Declaración de privacidad adicional para los residentes de California

Ancestry proporciona esta Declaración de privacidad adicional para los residentes de California (la “Declaración para California”), aplicable únicamente a los residentes de California, como complemento de nuestra Declaración de privacidad, con el fin de brindar información sobre cómo usted puede ejercer sus derechos en virtud de lo establecido en la Ley “CCPA”. Esta Declaración para California cubre todos los sitios web, servicios y aplicaciones móviles de Ancestry que contengan un enlace a esta Declaración para California, lo que incluye: Ancestry®, AncestryDNA®, AncestryHealth®, Fold3®, Newspapers.com™, Archives®, We Remember®, y Find a Grave® (de forma conjunta denominadas, según corresponda, “Ancestry” “nosotros” o “nuestro”). Se aplica a la Información personal (según se definió antes) que recopilamos a partir del uso que usted hace de nuestros Servicios y a través de cualquier otro medio por el cual usted interactúe con nosotros.

17.1  Kategorier av personuppgifter

Ancestry samlar in, och har samlat in under 12 månaders tid före ikraftträdande datum av Meddelandet om Kalifornien, följande kategorier av personuppgifter:

 • Identifierare, som t.ex. namn, postadress, unik personlig identifierare, online-identifierare, Internetprotokoll-adress, din mobila enhetsidentifierare, e-postadress, kontonamn, körkort.
 • Kategorier av personuppgifter som beskrivs i delavsnitt (e) i avsnitt 1798.80 som inte omfattas av en befintlig kategori (medicinsk information, fysiska egenskaper eller beskrivningar).
 • Kännetecken för skyddade klasser enligt Kalifornisk eller federal lag, som t.ex. biologiskt kön och födelseår, och om du är en AncestryDNA®- eller AncestryHealth®-medlem, medicinska tillstånd. Detta omfattar även allt annat användarinnehåll (som definierat ovan) som du väljer att dela med oss som anses vara en rättsligt skyddad klass enligt kalifornisk eller federal lag.
 • Kommersiell information, som t.ex. produkter eller tjänster som är inköpta, erhållna eller övervägda eller andra köpande eller konsumenthistorier eller tendenser.
 • Biometrisk information, som t.ex. DNA-data (som definierat ovan).
 • Information om internetanvändning, som t.ex. din webbhistorik, sökhistorik och information om din interaktion med våra webbplatser och annonser (som beskrivs ovan).
 • Geolokaliseringsdata, till exempel platsen för din enhet eller dator och eventuella metadata som är förknippade med digitala bilder som laddats upp till Find a Grave®, inklusive plats, datum och tid då bilden togs.
 • Sensoriska data, till exempel ljud, elektronisk och visuell information (t.ex. samtalsinspelningar med Ancestry medlemstjänster eller information som du frivilligt delar när du utför undersökningar om konsumentinsikter med oss).
 • Slutsatser härrörande från personuppgifter, som t.ex. att föreslå familjerelationer och skapa konsumentprofiler för forskning, produktutveckling och marknadsföring. Observera att så som anges i avsnitt 17.6 nedan, säljer vi inte dina personuppgifter.

Observera att vissa informationskategorier samlas endast in om du använder vissa av våra tjänster.

17.2  Affärssyften

Ancestry använder personuppgiftskategorierna som beskrivs i avsnitt 17.1 för följande affärsändamål:

 • Tillhandahålla, anpassa, förbättra, uppdatera och utveckla Ancestrys tjänster;
 • Kommunicera med dig om tjänsterna; och
 • Marknadsföra nya produkter och erbjudanden från oss eller våra affärspartners baserat på dina intressen.

17.3  Källkategorier för personuppgifter

Ancestry samlar in, och har samlat in under 12 månaders tid före ikraftträdande datum av Meddelandet om Kalifornien, följande kategorier av personuppgifter som beskrivs i avsnitt 17.1 från följande källkategorier:

 • Du, vår användare/besökare - den här källan för personuppgifter beror på din användning av tjänsterna, inklusive ditt användarinnehåll (som definierat ovan);
 • Våra dotterbolag, inklusive, men inte begränsat till våra relaterade varumärken: AncestryDNA®, AncestryHealth®, Fold3®, Newspapers.com™, Archives®, We Remember®, och Find a Grave®;
 • Offentliga register;
 • Historiska register; och,
 • Tredje parter.

17.4  Kategorier av tredjeparter med vilka vi delar personuppgifter

Ancestry delar, och har delat under 12 månaders tid före ikraftträdande datum av Meddelandet om Kalifornien, med följande kategorier av tredje parter motsvarande personuppgiftskategorier:

Kategorier av tredjeparter med vilka vi delar personuppgifter Personuppgiftskategorier vi delar
Andra Ancestry-användare (om du delade dina personuppgifter på Ancestry
 • Identifierare;
 • Personuppgiftskategorier som beskrivs i avsnitt 1798.80 (e) i kalifornisk civilrätt;
 • Kännetecken för skyddade klasser enligt kalifornisk eller federal lag; och,
 • Biometrisk information.
Våra närstående bolag, inklusive, men inte begränsat till våra relaterade varumärken: AncestryDNA®, AncestryHealth®, Fold3®, Newspapers.com™, Archives®, We Remember®, och Find a Grave®
 • Identifierare;
 • Personuppgiftskategorier som beskrivs i avsnitt 1798.80 (e) i kalifornisk civilrätt;
 • Kännetecken för skyddade klasser enligt kalifornisk eller federal lag;
 • Kommersiell information;
 • Biometrisk information (endast med Ancestry, AncestryDNA® och AncestryHealth®);
 • Internetanvändarinformation;
 • Geolokaliseringsinformation;
 • Sensoriska data; och,
 • Slutsatser.
Tjänsteleverantörer - AncestryHealth®
 • Identifierare och personuppgiftskategorier som beskrivs i avsnitt 1798.80 (e) i Kalifornisk civilrätt delas med det oberoende läkarnätverket;
 • Kännetecken för skyddade klasser enligt kalifornisk eller federal lag;
 • Kommersiell information; och,
 • Biometrisk information.
Tjänsteleverantörer - alla andra Ancestry-varumärken
 • Identifierare och personuppgiftskategorier som beskrivs i avsnitt 1798.80 (e) i kalifornisk civilrätt, som t.ex. e-postadress och unika personliga identifierare som genererats av Ancestry (tubkod);
 • Biometrisk information och kännetecken för skyddade klasser enligt kalifornisk eller federal lag (kön, födelsedatum) delas med våra partnerlaboratorier;
 • Kommersiell information;
 • Internetanvändarinformation;
 • Sensoriska data; och,
 • Slutsatser.
Forskningspartners Se informerat samtycke till forskning för information om vad som delas med forskningspartner, som kan omfatta:
 • Identifierare;
 • Personuppgiftskategorier som beskrivs i avsnitt 1798.80 (e) i kalifornisk civilrätt;
 • Kännetecken för skyddade klasser enligt kalifornisk eller federal lag;
 • Kommersiell information;
 • Biometrisk information (endast med Ancestry, AncestryDNA® och AncestryHealth®);
 • Internetanvändarinformation;
 • Sensoriska data; och,
 • Slutsatser.
Brottsbekämpnings- och andra tillsynsorgan Vi lämnar inte självmant ut dina personuppgifter till brottsbekämpnings- och andra tillsynsorgan. Vi kräver en giltig rättslig process som beskrivs i avsnitt 7 ovan innan vi lämnar ut personuppgifter till brottsbekämpningsorgan. För information om vilka uppgifter som har delats, se vår tvååriga Öppenhetsrapport.

 

17.5  Utöva dina rättigheter enligt CCPA.

17.5.1  Hur man skickar in en begäran för att få veta. CCPA ger konsumenter i Kalifornien rätten att begära att vi avslöjar vilka personuppgifter vi samlar in, använder, avslöjar eller säljer. Detta omfattar rätten att begära personuppgiftskategorierna som vi har samlat in om dem, källkategorierna för personuppgifter, affärssyftet för insamling av personuppgifter, kategorierna av tredje parter som vi delar personuppgiftskategorier med och de specifika delarna av personuppgifter som vi har samlat in om personen som skickar in begäran.

Om du skickar in en begäran om att få veta det för din egen räkning finns det två sätt att skicka in din begäran: online eller via e-post.

Så här skickar du in din begäran online för att få veta:

 1. Logga in på ditt Ancestry-konto.
 2. Gå till dina Kontoinställningar.
 3. Klicka på ”Hjälp” och sedan på ”Ladda ned kontouppgifter” och följ sedan anvisningarna.

För din bekvämlighet, här är steg-för-steginstruktioner om hur du laddar ner dina kontodata.

För att få veta via e-post kontaktar du oss på [email protected]. Vi måste verifiera din identitet innan vi tillhandahåller dig en kopia av dina personuppgifter. Vi kommer att kräva att du uppger bevis på din identitet och en kalifornisk adress (du kan t.ex. behöva tillhandahålla oss en kopia av ett myndighetsutfärdat ID som endast kommer att användas för att verifiera din identitet och adress).

Obs! Som svar på en begäran om att få veta under CCPA kommer vi inte att tillhandahålla dig unik biometrisk information. Dina DNA-data tillhör dig och du kan ladda ner dem när som helst. Om du laddar ner dina DNA-data gör du det på egen risk. Lär dig hur här.

Om du är ett "auktoriserat ombud" enligt CCPA och skickar in en begäran om att få veta på en av våra användares räkning, se avsnitt 17.5.3 nedan.

17.5.2.  Rätten att radera. CCPA ger konsumenter i Kalifornien rätten att begära att vi raderar dina personuppgifter.

Om du skickar in en begäran om att radera för din egen räkning finns det två sätt att skicka in din begäran: online eller via e-post. Observera att om du vill radera dina personuppgifter måste du ta bort ditt konto och att en sådan process är oåterkallelig när väl en begäran om borttagning av kontot har slutförts. Din information (inklusive, men inte begränsad till, släktträd, poster, bilder, DNA-data och AncestryHealth®-resultat) kommer att raderas permanent.

Så här skickar du in din begäran online för att radera:

 1. Logga in på ditt Ancestry-konto.
 2. Gå till dina Kontoinställningar.
 3. Klicka på ”Hjälp” och sedan på ”Ta bort konto” och följ sedan anvisningarna.

För din bekvämlighet, här är steg-för-steginstruktioner om hur du tar bort ditt konto.

För att begära borttagning via e-post kontaktar du oss på [email protected]. Vi måste verifiera din identitet innan vi raderar dina data. Vi kommer att kräva att du uppger bevis på din identitet och en kalifornisk adress (du kan t.ex. behöva tillhandahålla oss en kopia av ett myndighetsutfärdat ID som endast kommer att användas för att verifiera din identitet och adress).

Om du är ett "auktoriserat ombud" enligt CCPA och skickar in en begäran om att få veta på en av våra användares räkning, se avsnitt 17.5.3 nedan.

17.5.3  Auktoriserade ombud. CCPA tillåter Kaliforniens invånare att använda ”auktoriserade ombud” för att skicka in begäran om att få veta och om radering. För att använda ett auktoriserat ombud kontaktar du oss på [email protected].Observera att även om en konsument väljer att använda ett auktoriserat ombud för en begäran kommer konsumenten fortfarande att behöva arbeta direkt med oss för att tillhandahålla artiklarna 3 och 4 nedan:

 1. Bevis på att det auktoriserade ombudet är registrerad hos statssekreteraren för att bedriva verksamhet i Kalifornien.
 2. Undertecknat tillstånd från konsumenten som tillåter det auktoriserade ombudet att agera på konsumentens vägnar.
 3. Verifiering av konsumentens identitet (görs direkt av konsumenten till oss). Vi kommer att kräva bevis på din identitet och en kalifornisk adress (t.ex. en kopia av ett myndighetsutfärdat ID som endast kommer att användas för att verifiera din identitet och adress).
 4. Bekräftelse av att konsumenten gav det auktoriserade ombudet tillstånd att skicka in begäran som ska bekräftas direkt av konsumenten till oss.

Obs! Som svar på en begäran om att få veta under CCPA kommer vi inte att tillhandahålla unik biometrisk information om konsumenten till ett auktoriserat ombud eller till konsumenten. Om konsumenten vill ladda ner DNA-data, se avsnitt 17.5.1 ovan.

17.6  Försäljning. Ancestry säljer inte dina personuppgifter och har inte sålt dem under de föregående 12 månaderna till ikraftträdandedatumet för Meddelandet om Kalifornien.

17.7.  Icke-diskriminering. Vi kommer inte att diskriminera dig för att utöva några av dina rättigheter enligt CCPA.

17.8.  Kaliforniens ”Shine the Light”-lag. Enligt paragraf 1798.83 i Kaliforniens civilrättsbalk (California Civil Code Section 1798.83), känd som ”Shine the Light”-lagen äger användare som är bosatta i Kalifornien rätt att begära ut en lista från oss över vilka (eventuella) personuppgifter som vi lämnat ut till tredje part för deras direktmarknadsföringsändamål under det föregående kalenderåret, inklusive uppgifter om namn och adress för dessa tredje parter. Uppgifterna får endast begäras ut en gång per år och tjänsten är kostnadsfri. Enligt paragraf 1798.83 har Ancestry för närvarande inte delat några personuppgifter med tredje part för deras direktmarknadsföringsändamål.

17.9  Årsrapport. Klicka här för att visa våra årliga begäranden angående Right to Know/Subject Access (rätt att veta/åtkomst till innehåll) och Right to Delete (rätt till radering).

17.10.  Kontakta oss. Om du har frågor om vår CCPA eller Kalifornien-relaterade dataskyddsmeddelande eller -praxis kontaktar du oss på [email protected].