Sekretesspolicy för AncestryDNA-test

AncestryDNA:s uppdrag, som i stort överensstämmer med Ancestrys, är att hjälpa människor upptäcka, bevara och dela sin släkts historia genom genetiska test och analyser. Att använda DNA för att upptäcka ny information om din släkts historia är ett fantastiskt sätt att komma igång med släktforskningen och för att ta forskningen till en ny nivå. Vi är medvetna om att ditt DNA är mycket personligt och skyddet av din integritet är mycket viktigt i allt det vi gör.

Vi uppmanar dig dessutom att läsa igenom vår AncestryDNA Sekretesspolicy, som mer i detalj förklarar hur vi samlar in och bearbetar dina personliga uppgifter.

 • Du anförtror oss dina DNA-data och vi vidtar ett antal mått och steg för att skydda dem. Här nedan beskrivs några av de åtgärder som vi vidtar:

  1. Resultat av ditt DNA-test sparas i en skyddad databas – Dina AncestryDNA-resultat sparas i en skyddad databas, omgärdad av ett antal säkerhetsrutiner. Förutom att skydda informationen från obehöriga utanför AncestryDNA, begränsar vi åtkomsten till databasen även inom företaget.
  2. Laboratoriet som bearbetar dina DNA har inte tillgång till ditt namn, din adress eller andra kontaktuppgifter – DNA-proven testas i en säker miljö på ett fristående laboratorium i USA. Vi avlägsnar ditt namn från DNA-provet under hela bearbetningen. Vi använder i stället en unik aktiveringskod som finns på ditt kit för att spåra ditt DNA genom processen och när det sparas.
  3. Ditt DNA-prov sparas på ett säkert sätt – När testen är slutförda, kommer eventuellt återstående DNA från testet att arkiveras och förvaras i en temperaturkontrollerad och säker anläggning med ständig övervakning och begränsad åtkomst.
  4. GINA-lagen (Genetic Information Nondiscrimination Act) – Enligt lagstiftningen i USA (Genetic Information Nondiscrimination Act eller "GINA") är det generellt olagligt för företag inriktade på sjukförsäkringar, grupphälsoförsäkringar och för de flesta arbetsgivare att särbehandla dig utifrån din genetiska information. Lär dig mer om GINA här.
  5. Du kan välja att ta bort dina DNA-testresultat – När ett DNA-testresultat tas bort, är detta ett val som gäller för all framtid. Du kan inte längre se resultatet på ditt konto. Dina DNA-matchningar kommer inte heller att se ditt användarnamn i matchningslistan. Försäkra dig om att du verkligen vill ta bort ett DNA-testresultat innan du bestämmer dig, eftersom det inte finns några sätt att återställa informationen när den tagits bort.

   Om du gett ditt samtycke till att delta i ett fortgående forskningsarbete och tar bort dina DNA-resultat, kommer även ditt samtycke att tas tillbaka och din information kommer inte att användas i den fortsatta forskningen. Men observera att det inte går att ta bort information från pågående studier, slutförda studier eller publicerade studieresultat.

 • Vi vill att du ska förstå din sekretessinställning och hur mycket information du offentliggör via AncestryDNA. Här nedan beskrivs hur du kontrollerar sekretessinställningarna på ditt AncestryDNA-konto och på sidorna med DNA-resultat.

  1. Användarnamn: Du kan välja hur du vill att ditt namn ska visas för dina DNA-matchningar. Du har följande alternativ att välja mellan:
   • Du kan använda ditt användarnamn på Ancestry eller ditt verkliga namn. Ditt verkliga namn väljs automatiskt när du skapar Ancestry-kontot. I Medlemsprofil kan du ändra inställningen.
   • Du kan när som helst i ditt konto ändra Ancestry-användarnamnet (tänk på att en ändring gäller för hela Ancestry-webbplatsen, och en ändring kommer även att påverka hur du loggar in).
   • Mer information finns i "Hur skyddar vi nu levande personer på AncestryDNA?" (nedan).
  2. Etnicitetsprofil: Det finns två alternativ att välja mellan när det gäller hur mycket av din genetiska etnicitetsprofil som ska visas för dina DNA-matchningar. Dina DNA-matchningar kan antingen se:
   • Alla etnicitetsregioner rapporterade i ditt DNA-test
   • Endast de etnicitetsregioner som de har gemensamma med dig
  3. Släktträd: Du kan välja om du vill länka ditt DNA-test till ett släktträd på Ancestry.
   • Mer information om hur du länkar dina DNA-resultat till ett släktträd finns på sidan AncestryDNA Vanliga frågor. Information om sekretess när det gäller släktträd på Ancestry finns här.
  4. Ta bort dina testresultat: Du kan välja om du vill radera dina DNA-testresultat.
   • Dina DNA-resultat tas bort från Ancestry
   • Dina DNA-matchningar kommer inte längre att se dig i sin lista med DNA-medlemsmatchningar
   • Borttagningen är permanent och kan inte ångras
   Obs! Om du gett ditt samtycke till att delta i ett fortgående forskningsarbete och om du tar bort dina resultat, kommer vi att sluta använda informationen om dig i framtida forskning. Däremot går det inte att ta bort information från pågående studier, slutförda studier eller publicerade studieresultat.
  5. Åtkomst till testresultat: Om du aktiverar ett test för dig själv på vår webbplats, kommer du att vara Ägare till detta test, och du kommer att ha kontroll över vilka som har åtkomst till DNA-resultatet av detta test. Som ägare av ett DNA-test kan du välja att dela dina etnicitetsresultat med andra användare. Dessutom kan du som ägare av ett test bjuda in andra användare så att de får tillgång till dina DNA-resultat. Detta innebär att du ger dessa användare behörighet att se dina DNA-resultat och de kan då i vissa fall även ändra viss information. Mer information om hur du beviljar andra åtkomst till dina DNA-resultat får du om du klickar här.

   Alla som du bjuder in att titta på dina DNA-resultat kan tilldelas en specifik roll. Detta diagram visar vad de olika rollerna kan göra. Testets ägare kan när som helst ändra en persons roll.

   Denna tabell beskriver behörigheter som hör samman med rollerna administratör, medarbetare och tittare.
   Uppgift Tittare Medarbetare Administratör
   Visa DNA-matchningar
   Visa etnicitetsuppskattning
   Visa genetiska grupper
   Visa noteringar om en DNA-matchning
   Visa DNA-cirklar
   Visa borttagna DNA-matchningar
   Länka testresultat till släktträd
   Redigera DNA-matchningar
   Lägg till och ändra noteringar om DNA-matchning
   Ändra uppgifter om testdeltagare
   Ändra inställningar för etnicitetsvisning
   Bevilja andra åtkomst till resultat
   Tilldela och ändra kontoroller
   Radera DNA-testresultat
   Hämta DNA-rådata
   Skicka och besvara meddelanden från testägarens konto
   Ägaren har alla ovanstående behörigheter och kan när som helst lägga till eller ta bort en administratör.
  6. Mer information om din Ancestry-profil och din personliga information finns här.
 • Skyddet av våra kunders integritet är viktigt för oss. Eftersom DNA-testresultat vanligtvis avser nu levande personer, så beskriver vi här nedan hur vi går till väga för att skydda dessa personer:

  1. Det går inte att "söka" efter personer med hjälp av DNA-testresultat – Du kan endast se om en annan person har gjort AncestryDNA-testet om vi bedömer att det finns en eventuell matchning eller annat släktskap, eller om någon har bjudit in dig och gett dig åtkomst till hans/hennes DNA-testresultat. Om du dessutom bjuder in och ger andra användare åtkomst till dina DNA-testresultat, kommer de bara att se information om dina eventuella DNA-matchningar.
  2. Du identifieras av det namn du väljer att visa – Du kan välja hur du ska identifieras av dina matchningar genom att klicka på "Inställningar" på sidan för DNA-status och ändra namnet som visas. Testen som administreras av en förälder eller förmyndare till ett minderårigt barn, kommer att visas som testets "administratör". Endast barnets initialer kommer att visas för DNA-matchningen tillsammans med förälderns/förmyndarens visningsnamn. Den minderårige blir "Ägare" vid uppnådd myndighetsålder och kan då, som ägare, välja ett eget visningsnamn.

   Exempel på hur ett användarnamn kan vara anonymt. AncestryDNA-användarens namn visas endast som ett användarnamn, "MinSläkt32".

   Exempel på hur en DNA-matchning visas om hen saknar ett Ancestry-konto. AncestryDNA-användarens namn visas endast med initialer, "M.J".

  3. Du kan se hur dina matchningar ser dig – Du kan se hur ditt test visas för andra genom att på DNA-kontosidan ange hur du kommunicerar din testinformation med dina DNA-matchningar. Exempel: