Källinformation

Ancestry.com. Danska Västindien, generella myndighetsregister och dokument, 1755-1916 [webbaserad databas]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc, 2021.
Originaldata: Kilder til historien om den danske koloni i Vestindien. Danmark: Rigsarkivet.

 Danska Västindien, generella myndighetsregister och dokument, 1755-1916

Samlingen innehåller känsliga uppgifter om slavbefolkningen samt obsolet etniskt terminologi.

Allmän information om samlingen

Den här samlingen innehåller många olika typer av register med avseende på slavar, fria svarta, danska medborgare och andra bosatta i Danska Västindien mellan 1700 och 1911. Öarna – St. Thomas, St. John och St. Croix – såldes till USA 1917 och kallas därefter för Amerikanska Jungfruöarna.

Registren i den här samlingen är en värdefull resurs för släktforskare och de ger dessutom en inblick i livet i Danska Västindien under den här tidsperioden.

Använda samlingen

Innan du börjar är det bra om du känner till namnet på personen du söker efter samt plats och datum för en händelse.

Vissa register i den här databasen är inte indexerade, men du kan ändå bläddra bland bilderna för olika registertyper och årsintervall.

Den typ av register du hittar här är bland annat:

  • Polisregister över ankommande och avresande passagerare
  • Polisjournaler
  • Militära mönstringsrullor
  • Militära lönelistor
  • Passuppgifter
  • Fartygsregister
  • Ankommande och avresande
  • Auktioner och slavberäkningar
  • Generella myndighetsregister

Informationen varierar mycket mellan olika typer av dokument, men här kan du hitta namn, kön, datum, yrke, bostad och andra uppgifter. Militäruppgifter innehåller vanligtvis information om rang och andra tjänstgöringsdetaljer.

Många av registren i samlingen avser slavar. Om du forskar om en släkting som kan ha varit slav finns det många sätt att utröna hens status.

För det första har många register ett statusfält som anger om personen i fråga är slav eller fri. Ord i danskan som börjar med ”Fri” eller ”Frie” (till exempel Frimand eller Fridomestik) anger att personen är frigiven. Ordet ”Ufrie” kan översättas med ”ofri”. Ordet ”Manqueron” avser en slav med ett handikapp. ”Busal” avser en slav som befunnit sig i kolonin mindre än ett år.

Namnen kan också vara ledtrådar till släktingars status.  Om endast ett förnamn används, utan efternamn, betyder det ofta att personen i fråga var slav.

Samlingens historia

Danmark annekterade de västindiska öarna St. Thomas 1672 och St. John 1718. 1733 köptes St. Croix från Frankrike för etablering av sockerrörsplantager. Cirka 120 000 slavar importerades från Afrika i syfte att förse öns plantager med arbetskraft. Trots att slavhandeln förbjöds i Danska Västindien 1803, kom det att ta ytterligare 45 år innan själva slavhanteringen upphörde på öarna.

När öarna såldes till USA 1917 skickades de flesta arkivhandlingarna tillbaka till det danska Rigsarkivet i Köpenhamn. Samlingen visade sig emellertid för stor att transporteras tillbaka till Danmark i sin helhet, och en del lämnades kvar och kom på så sätt att tillhöra USA.

Ancestry har ingått ett samarbete med Rigsarkivet för att ge våra kunder tillgång till 5 miljoner sidor med digitaliserat innehåll från det Danska Västindien.

Bibliografi

Danska riksarkivet – Rigsarkivet. ”The West Indies” Senast besökt den 2 december 2020,  https://www.sa.dk/ao-soegesider/en/collection/theme/8.

Danska riksarkivet – Rigsarkivet. ”History" The Danish West-Indies. 14 december 2017, https://www.virgin-islands-history.org/en/history/.