Domstol, fastighet, testamente och ekonomiska förhållanden

Information om denna kategori

Byråkratin kanske inte var så populär bland dem som tvingades att navigera igenom den när de ville köpa land, ärva en egendom, betala sina skatter, hantera sina ekonomiska förehavanden, avtjäna ett straff eller på annat sätt brottas med formulär och procedurer, men de spår som den lämnade efter sig är emellertid ovärderliga för en släktforskare.

Exempelbild