Källinformation

Ancestry.com. Danska Västindien, register över slavar, 1625-1904 [webbaserad databas]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc, 2021.
Originaldata: Kilder til historien om den danske koloni i Vestindien. Danmark: Rigsarkivet.

 Danska Västindien, register över slavar, 1625-1904

Samlingen innehåller känsliga uppgifter om slavbefolkningen samt obsolet etniskt terminologi.

Allmän information om samlingen

Den här samlingen innehåller många olika typer av register med avseende på slavar i Danska Västindien mellan 1625-1904. Danska Västindien var en koloni i Karibien och utgjordes av öarna St. Thomas, St. John och St. Croix. 

Den typ av register du hittar i den här databasen är bland annat:

 • Register över egendomar och mark – dessa kallas även för ”slavlistor” eftersom den övervägande delen av innehållet består av namn på slavar som bodde på öarna.
 • Plantagerapporter – dessa innehåller veckorapporter med avseende på villkoren för slavarbetskraften samt utbudet för varje plantage. Här finns även månatliga polisrapporter och uppgifter från sjukhus om bestraffningar och sjukdomar.
 • Arbetskraftslistor – här finns information om arbetet som slavarna fick utföra samt deras namn, typ av arbete, hälsostatus och beskrivning av arbetsuppgifter per vecka.

Viss information i dessa register har inte indexerats, vilket innebär att de inte är sökbara. Trots detta kan informationen vara värdefull för släktforskare. Vissa relevanta uppgifter som inte är indexerade är proklamationer med avseende på slaveri och rapporter om slavar som ägdes av Västindiska Kompaniet.

Använda samlingen

Innan du börjar dina efterforskningar är det till stor hjälp om du känner till namnet på slaven och slavägaren samt var de bodde. Du kan söka i indexet eller bläddra i olika registertyper och datumintervall.

I registren finns ofta ett statusfält som anger om personen i fråga är slav eller fri. Ord i danskan som börjar med ”Fri” eller ”Frie” (till exempel Frimand eller Fridomestik) anger att personen är frigiven.  Ordet ”Ufrie” kan översättas med ”ofri”.

Informationen i dessa register är bland annat:

 • Namn (vanligtvis endast förnamn för slavar)
 • Kön
 • Arbetsuppgift
 • Religion
 • Fysisk hälsa
 • Status

Kategorierna användes i fastighetsuppgifter för att bestämma vilken skatt som skulle betalas av slavägaren för varje slav. Dessa uppgifter kan även återfinnas i andra register och de kan hjälpa dig att avgöra om personen i fråga är slav eller fri.

 • Capable – fullt frisk vuxen
 • Manquerons – helt eller delvis handikappad
 • Halvvuxna – ungdomar mellan 12 och 16 år
 • Barm – barn under 12 år
 • Busals – slav som bott i kolonin mindre än ett år

Samlingens historia

Danmark annekterade de Västindiska öarna St. Thomas 1672 och St. John 1718. 1733 köptes St. Croix från Frankrike för etablering av sockerrörsplantager. Cirka 120 000 slavar importerades från Afrika i syfte att förse öns plantager med arbetskraft. Trots att slavhandeln förbjöds i Danska Västindien 1803, kom det att ta ytterligare 45 år innan själva slavhanteringen upphörde på öarna.

När öarna såldes till USA 1917 skickades de flesta arkivhandlingarna tillbaka till det danska Rigsarkivet i Köpenhamn. Samlingen visade sig emellertid för stor att transporteras tillbaka till Danmark i sin helhet, och en del lämnades kvar och kom på så sätt att tillhöra USA.

Ancestry har ingått ett samarbete med Rigsarkivet för att ge våra kunder tillgång till 5 miljoner sidor med digitaliserat innehåll från det Danska Västindien.

Bibliografi

Danska riksarkivet – Rigsarkivet. ”History" The Danish West-Indies.  Senast besökt den 3 december 2020,  https://www.virgin-islands-history.org/en/history/.

Danska riksarkivet – Rigsarkivet. ”The West Indies” Senast besökt den 2 december 2020, https://www.sa.dk/ao-soegesider/en/collection/theme/8.