Källinformation

Ancestry.com. Danska Västindien, folkräkningar, 1841-1901 [webbaserad databas]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc, 2021.
Originaldata: 1841-1901 Dansk Vestindiske Folketælling, Rigsarkivet, Danmark.

 Danska Västindien, folkräkningar, 1841-1901

Bakgrund

Från 1672 fram till 1917 var Danmark en kolonialmakt i Västindien. Med en önskan om att kunna konkurrera om handeln med andra europeiska makter, administrerade Danmark ett område som bestod av öarna St. Thomas, St. John (St. Jan) och St. Croix. Dessa öar gick under benämningen Dansk Vestindien. De styrdes enligt danska lagar fram till 1917 när öarna såldes till USA och fick då sitt nuvarande namn Amerikanska Jungfruöarna.

Den här samlingen

Den här samlingen innehåller folkräkningar som utfördes i Danska Västindien mellan 1841 och 1901 .

Följande information kan återfinnas i bilderna. Detaljnivån kan variera mellan olika år:

  • Namn
  • Yrke
  • Bostad
  • Ålder
  • Födelsedatum
  • Förhållande till familjeöverhuvud
  • Civilstånd
  • Kön
  • Religion
  • Födelseort