Källinformation

Ancestry.com. 1920 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2010. Images reproduced by FamilySearch.
Originaldata: USA:s fjortonde folkräkning, 1920. (NARA-mikrofilm, publikation T625, 2076 rullar). Uppgifter från Bureau of the Census, Record Group 29. National Archives, Washington, D.C. Information om filmnumret finns på följande NARA-webbsida: NARA. Obs! Folkräkningsdistrikten 819-839 finns på rullen 323 (Chicago City).

 1920 års federala folkräkning i USA

Den här databasen innehåller en namnförteckning över de personer som räknades i USA:s federala folkräkning 1920, USA:s fjortonde folkräkning. Namn på de personer som finns i folkräkningsregistret är dessutom länkade till bilder på den federala folkräkning från 1920 som kopierats från National Archives and Records Administrations mikrofilm, T625, 2 076 rullor. (Om du inte hittar namnet på sidan som du länkas till, ska du bläddra några sidor framåt eller bakåt eftersom olika sidor i vissa fall har samma sidnummer.)

Detta nya index (från 2005) visar det gamla indexet över hushållsansvariga med en komplettering av nya namnregister (inklusive en nyregistrering av hushållsansvariga). Därför kan man se två namn för hushållsansvariga – ett primärt och ett alternativt namn. Det primära namnet är det som skrivits in på nytt. Det alternativa namnet är det namn som stod i den ursprungliga förteckningen över hushållsansvariga. Alternativa namn visas bara när det föreligger skillnad i hur namnet skrevs in i de två förteckningarna. Genom att bägge namnen görs tillgängliga för forskare ökar sannolikheten att du ska hitta din förfader som var hushållsansvarig. På samma sätt kan forskare som tidigare kunde hitta sina förfäder med en specifik stavning fortfarande hitta sina förfäder.

Områden som ingår:

Här finns uppgifter från samtliga delstater samt från militär- och flottstyrkorna stationerade på/i Jungfruöarna, Puerto Rico, Amerikanska Samoa, Guam och kanalzonen i Panama.

Varför är folkräkningar så viktiga:

Det är få, om ens några, källor som innehåller så mycket information om personer och släkter som USA:s federala folkräkning. Folkräkningstabeller är som "ögonblicksbilder" av amerikaner som berättar om var och hur de levde under en specifik period i det förflutna. Därför är folkräkningar ofta det bästa stället att börja släktforska när släkten inte längre kan bidra med någon information.

Några instruktioner till folkräknarna:

Folkräkningen från 1920 påbörjades den 1 januari 1920. Det faktiska datumet för folkräkningen finns högst upp på varje sida i folkräkningstabellen, men alla svar skulle visa individens status den 1 januari, även om förhållandena hade ändrats mellan den 1 januari och dagen då folkräkningen genomfördes. Till exempel skulle barn som föddes mellan den 1 januari och den faktiska dagen för folkräkningen inte räknas, medan individer som levde den 1 januari, men som hade avlidit när folkräknaren anlände, skulle registreras.

Följande uppgifter ville folkräknaren ha reda på:

 • Gatunamn eller liknande
 • Husnummer eller gårdsnamn
 • Bostadens nummerordning i folkräkningen
 • Ordningsnumret för besökt familj
 • Namn på alla personer som bor hos familjen
 • Relation till familjeöverhuvud
 • Är bostaden ägd eller hyrd; om ägd, är den belånad eller inte
 • Kön
 • Etnisk tillhörighet
 • Ålder vid senaste födelsedag
 • Civilstånd, ogift, gift, änka/änkling eller skild
 • Immigrationsår till USA
 • Naturaliserad eller utlänning
 • Om naturalisering skett, vilket år skedde detta
 • Om personen gått i skola sedan den 1 september 1919
 • Läskunnig
 • Skrivkunnig
 • Personens födelseort
 • Moderns modersmål
 • Faders födelseort
 • Faderns modersmål
 • Moderns födelseort
 • Mormoderns modersmål
 • Om personen kan tala engelska
 • Yrke, profession eller vilket arbete som utförs
 • Bransch, företag eller arbetsplats där personen arbetar
 • Arbetsgivare, arbetstagare eller egenföretagare
 • Nummer i lantgårdsförteckning

På grund av gränsförändringar i Europa efter det första världskriget var vissa personer osäkra på vilken nationalitet de skulle ange. Folkräknarna uppnamnades att skriva ut namnen på orten, delstaten, provinsen eller regionen som den svarande angav som sin eller föräldrarnas födelseort om det gällde Tyskland, Österrike-Ungern, Ryssland eller Turkiet. Hur födelseorten uppfattades av folkräknaren varierar mellan olika personer. Vissa kunde inte ange födelseort i de namngivna länderna och andra angav en exakt födelseort i länder som inte avsågs i instruktionerna.

Det fanns ingen speciell förteckning för ursprungsinnevånarna i 1920 folkräkning. De som levde på reservaten räknades i de generella tabellerna. Folkräknarna hade instruktioner om att inte räkna med soldater i familjen, men hantera dem som bosatta på sin tjänstgöringsort. 1920 års folkräkning innehåller tabeller för soldater på andra sidan haven.

Hämtat från kapitel 5: Research in Census Records, The Source: A Guidebok of American Genealogy av Loretto Dennis Szucs; redigerad av Loretto Dennis Szucs och Sandra Hargreaves Luebking (Salt Lake City, UT: Ancestry Incorporated, 1997).

Data om ED-beskrivning kommer från amerikanska riksarkivet (National Archives) och One-Step av Stephen P. Morse.