Folkräkningar och röstlängder

Information om denna kategori

I många länder har man regelbundet genomfört folkräkningar för att belysa olika aspekter av befolkningen. Dessa handlingar innehåller ofta värdefull information om dina släktingar och deras familjesituation. Det går också ofta att exakt fastställa var de bodde vid en bestämd tidpunkt.

Trots att frågorna i folkräkningarna varierar från plats till plats och från år till år, kan du hitta information såsom namn på hushållsmedlemmar, ålder, födelseplats, ort, yrke, migrations- och medborgarskapsinformation samt information om vigsel och militärtjänstgöring.

Exempelbild