Källinformation

Ancestry.com. 1910 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations Inc, 2006.
Originaldata: Thirteenth Census of the United States, 1910 (NARA microfilm publication T624, 1,178 rolls). Records of the Bureau of the Census, Record Group 29. National Archives, Washington, D.C. For details on the contents of the film numbers, visit the following NARA web page: NARA

 1910 års federala folkräkning i USA

Den här databasen innehåller en namnförteckning över de personer som räknades i USA:s federala folkräkning 1910, USA:s trettonde folkräkning. Namnen i folkräkningsregistret är dessutom länkade till bilder på den federala folkräkning från 1910 som kopierats från National Archives and Records Administrations mikrofilm, T624, 1 784 rullor. (Om du inte hittar namnet på sidan som du länkas till, ska du bläddra några sidor framåt eller bakåt eftersom olika sidor i vissa fall har samma sidnummer.)

Detta nya index (från juni 2006) visar det gamla indexet över hushållsansvariga med en komplettering av ett nytt namnregister (inklusive en nyregistrering av hushållsansvariga). Därför kan man se två namn för hushållsansvariga – ett primärt och ett alternativt namn. Det primära namnet är det som nyregistrerats. Det alternativa namnet är det namn som stod i den ursprungliga förteckningen över hushållsansvariga. Alternativa namn visas bara när det föreligger skillnad i hur namnet skrevs in i de två förteckningarna. Genom att bägge namnen görs tillgängliga för forskare ökar sannolikheten att du ska hitta din förfader som var hushållsansvarig. På samma sätt kan forskare som tidigare kunde hitta sina förfäder med en specifik stavning fortfarande hitta sina förfäder.

Områden som ingår:

Folkräkningen från 1910 inkluderar alla femtio delstater i USA och Washington D.C., liksom militären och flottan samt Puerto Rico.

Varför folkräkningar är viktiga:

I få register, om några andra över huvud taget, finns så detaljerade uppgifter om enskilda personer och familjerelationer. Folkräkningstabeller är som ""ögonblicksbilder"" av amerikaner som berättar om var och hur de levde under en specifik period i det förflutna. Därför är folkräkningar ofta det bästa stället att börja släktforska när släkten inte längre kan bidra med någon information.

Några instruktioner till folkräknarna:

Folkräkningen från 1910 påbörjades den 15 april 1910. Det faktiska datumet för folkräkningen finns högst upp på varje sida i folkräkningstabellen, men alla svar skulle visa individens status den 15 april, även om förhållandena hade ändrats mellan den 15 april och dagen då folkräkningen genomfördes. Till exempel skulle barn som föddes mellan den 15 april och den faktiska dagen för folkräkningen inte räknas, medan individer som levde den 15 april men som hade avlidit när folkräknaren anlände skulle registreras

Folkräknarna antecknade följande:

Plats:

 • Gatunamn (eller liknande)
 • Husnummer eller gårdsnamn
 • Bostadens nummerordning i folkräkningen
 • Ordningsnumret för besökt familj

Namn och relation:

 • =Namn på alla personer som bor hos familjen
 • Relation till familjeöverhuvud

Personbeskrivning:

 • Kön
 • Etnicitet
 • Ålder vid senaste födelsedag
 • Civilstånd – ogift, gift, änka/änkling eller skild
 • Antal år i nuvarande äktenskap
 • För mödrar, antal födda barn och antal barn i livet

Börd:

 • Födelseort
 • Faderns födelseort
 • Moderns födelseort

Medborgarskap:

 • Immigrationsår till USA
 • Naturaliserad eller utlänning
 • Om personen kan tala engelska – om inte, vilket språk talas

Yrke:

 • Yrke, profession eller vilket arbete som utförs,
 • Industri, bransch eller arbetsplats där personen arbetar
 • Arbetsgivare, arbetstagare eller egenföretagare
 • Om arbetstagare, är personen arbetslös den 15 april 1910 eller inte, och antal veckor personen varit arbetslös under 1909

Utbildning:

 • Läskunnighet
 • Skrivkunnighet
 • Om personen har gått i skolan sedan den 1 september 1909

Äganderätt till hemmet:

 • Ägd eller hyrd
 • Äger med eller utan inteckning
 • Lantbruk eller hus
 • Nummer i lantbrukstabell (gäller endast lantbruk)

Militäruppgifter:

 • Om personen stridit för unionens eller de konfedererade staternas armé eller flotta

Fysiskt handikapp:

 • Om personen är blind (båda ögonen)
 • Om personen är dövstum

Det upprättades separata folkräkningstabeller för ursprungsamerikaner 1910 i vilka stammen och/eller gruppen också registrerades.

Utdrag från Kapitel 5: Research in Census Records, The Source: A Guidebok of American Genealogy av Loretto Dennis Szucs; redigerad av Loretto Dennis Szucs och Sandra Hargreaves Luebking (Salt Lake City, UT: Ancestry Incorporated, 1997).

Data om ED-beskrivning kommer från amerikanska riksarkivet (National Archives) och One-Step av Stephen P. Morse.