Källinformation

Ancestry.com. 1900 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations Inc, 2004.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Twelfth Census of the United States, 1900. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1900. T623, 1854 rolls.

 1900 års federala folkräkning i USA

Den här databasen innehåller en förteckning över de personer som räknades i USA:s federala folkräkning 1900, USA:s tolfte folkräkning. Namnen i folkräkningsregistret är dessutom länkade till bilder på den federala folkräkning från 1900 som kopierats från National Archives and Records Administrations mikrofilm, T623, 1854 rullar. (Om du inte hittar namnet du letar efter på sidan som du länkades till, ska du bläddra några sidor framåt eller bakåt eftersom flera sidor ibland har samma nummer.)

De som genomförde 1900 års folkräkning ombads att registrera namnen på alla personer i hushållet. De ombads att inkludera följande kategorier i folkräkningen: namn; adress; relation till familjeöverhuvud; etnicitet; kön; födelsemånad och år; ålder vid senaste födelsedag; civilstånd; antal år som gift; antal barn födda av modern; antal barn i livet; födelseort för var och en samt för förälder till var och en; om personen är född i utlandet, immigrationsår och antal år i USA; medborgarskapsstatus för utlandsfödd över 21 år; yrke; om personen kan läsa, skriva och tala engelska; om man hyr eller äger bostaden; om bostaden finns på ett jordbruk samt om bostaden är intecknad. Dessa kategorier användes av kongressen för att bestämma hur många skattskyldiga det fanns i USA och för att bestämma hur många platser respektive delstat skulle ha i representanthuset.

Det är få, om ens några, källor som innehåller så mycket information om personer och släkter som USA:s federala folkräkningar. Folkräkningstabeller är efterföljande ögonblicksbilder av amerikaner som berättar var och hur de levde under en specifik period i det förflutna. Därför är folkräkningar ofta det bästa stället att börja släktforska när släkten inte längre kan bidra med någon information.

USA var det första landet som höll regelbundna folkräkningar. Enligt konstitutionen skulle folkräkningarna omfatta alla personer, förutom icke skattskyldiga indianer, för att kunna bestämma skatteunderlaget och för att få rätt representation i representanthuset. De första nio folkräkningarna mellan 1790 och 1870 organiserades via det federala domstolsväsendet. I varje distrikt utsågs en ansvarig som anställde underordnade för att administrera folkräkningen. Guvernörerna var ansvariga för folkräkningen i territorierna.

Den officiella folkräkningsdagen för folkräkningen 1900 var den 1 juni 1900. Alla frågor som ställdes avsåg att spegla förhållanden denna dag. År 1900 fanns det totalt 45 delstater i USA, där Utah var den senaste och Alaska, Arizona, Hawaii, New Mexico och Oklahoma räknades som territorier.

Uppgifterna är hämtade från Szucs, Loretto Dennis, "Research in Census Records." I Källan: A Guidebook of American Genealogy ed. Loretto Dennis Szucs and Sandra Hargreaves Luebking (Salt Lake City: Ancestry, 1997).

William Dollarhide, The Census Book: A Genealogist's Guide to Federal Census Facts, Schedules and Indexes, Heritage Quest: Bountiful, Utah, 2000.

Data om ED-beskrivning kommer från amerikanska riksarkivet (National Archives) och One-Step av Stephen P. Morse.