Webbplatsens sekretesspolicy

Ikraftträdandedatum för vårt reviderade dataskyddsmeddelande 11 augusti 2020

 

Sammanfattning av förändringar

Denna sammanfattning är avsedd att hjälpa dig att bättre förstå de senaste ändringarna av Ancestrys dataskyddsmeddelande och hur de kan påverka dig.

Uppdateringarna av dataskyddsmeddelandet gäller din användning av tjänsterna när du visar, bereder dig tillgång till eller på annat sätt använder tjänsterna. Läs dataskyddsmeddelandet för att till fullo förstå ändringarna och de villkor som gäller för din användning av våra tjänster.

De senaste ändringarna omfattar specifikt följande:

 

 • Tillagd text för att följa Kaliforniens lag för konsumenters integritet (California Consumer Privacy Act, ”CCPA”) till exempel vilka personuppgiftskategorier som samlas in, används och delas.
 • Tillagd text till avsnittet om rättsväsendet för att förtydliga att Ancestry inte tillåter rättsväsendet att använda Ancestrys tjänster för att utreda brott eller att identifiera mänskliga kvarlevor. .
 • Införlivandet av AncestryHealths kompletterande dataskyddsmeddelande i Ancestrys globala dataskyddsmeddelande. Obs! AncestryHealth är endast tillgängligt för kunder i USA.

På Ancestry® har dataskydd och användarnas integritet högsta prioritet. På Ancestry är vi noga med att vara en god förvaltare av dina personuppgifter, hantera dem på ett ansvarsfullt sätt och skydda dem med hjälp av administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder.

Vi anser också att det är viktigt att vara ärliga, direkta och öppna när det gäller dina data. Ancestry har tre vägledande principer när det gäller din integritet:

 • Öppenhet. Vi arbetar hårt för att vara öppna om vilka personuppgifter vi samlar in och bearbetar.
 • Enkelhet. Vi försöker använda ett lättförståeligt språk för att beskriva våra dataskyddsrutiner för att hjälpa dig att fatta välgrundade beslut.
 • Kontroll. Vi ger dig kontroll över de personuppgifter som du lämnar till oss, inklusive dina DNA-data, och hur de används, delas och arkiveras.

 

Andra aspekter som är viktiga för dig att förstå när du använder våra tjänster

Du bibehåller alltid äganderätten till ditt DNA och dina DNA-data och kan hantera och ta bort dem i enlighet med beskrivningen i detta dataskyddsmeddelande.

Det kan hända att du upptäcker oväntade fakta om dig själv eller din familj när du använder våra tjänster. Sådana upptäckter kan inte göras ogjorda.

När du gör nya upptäckter hos oss ska du dock kunna känna dig trygg i vetskap om hur vi använder dina personuppgifter. Vårt fullständiga dataskyddsmeddelande följer nedan. Vi uppmuntrar dig att läsa det. Den omfattar följande Ancestry-varumärken och relaterade varumärken: Ancestry®, AncestryDNA®, Fold3®, Newspapers.com™, Archives®, We Remember®, och Find a Grave®.

 

Endast för kunder i USA – För information som rör AncestryHealth®, läs AncestryHealth® kompletterande dataskyddsmeddelande i tillägg till vårt dataskyddsmeddelande.

 

1.  Inledning

På Ancestry hjälper vi människor göra personliga upptäckter som berikar liv. Därför samlar vi in, bearbetar och lagrar din personuppgifter när du använder våra webbplatser, mobilappar och tjänster (gemensamt benämnda ”tjänsterna”). Personuppgifter är information med vars hjälp det är möjligt att identifiera dig (exempelvis namn, e-postadress eller postadress) eller information som på ett rimligt sätt kan länkas tillbaka till dig, inklusive dina genetiska data. I detta dataskyddsmeddelande beskrivs våra metoder för insamling, lagring och bearbetning av dina personuppgifter liksom de kontroller som vi tillhandahåller så att du kan hantera dem inom ramen för våra tjänster. Dessutom har vi en cookiepolicy som beskriver hur vi använder webbläsarcookies och liknande spårningsteknik som är att betrakta som en del av detta dataskyddsmeddelande.

 

2.  Skapande av konto och ditt bruk av Ancestrys tjänster

De personuppgifter som krävs för att skapa ett konto hos Ancestry är begränsade till ditt namn, din e-postadress och ett lösenord. För användare av Archives krävs också faktureringsinformation för att skapa ett konto.

Skapandet av kontot kräver också att du godtar Ancestrys villkor och detta dataskyddsmeddelande.

Genom att skapa ett konto du förklarar du för oss att du förstår att Ancestry kommer att samla in, bearbeta och dela dina personuppgifter (inklusive genetiska data om du har tagit ett AncestryDNA-prov) i enlighet med beskrivningen i detta dataskyddsmeddelande och i andra dokument som det hänvisas till i detta dataskyddsmeddelande.

Tillgång till Ancestrys register för att hjälpa dig att skapa ett släktträd eller till våra DNA-funktioner (uppskattning av etnisk tillhörighet o.s.v.) kräver ytterligare personuppgifter, inklusive betalningsinformation och, för DNA-prov, provkod (när du aktiverar ditt DNA-provkit) och ett salivprov från vilket vi kan extrahera genetiska data.

Du kan när som helst begära att Ancestry raderar information som du har överfört till ditt konto, t.ex. ett släktträd eller dina genetiska data. Du kan också ta bort hela kontot. Se avsnitt 10 för specifik information om hur du raderar dina data.

 

3.  Vilken information samlar Ancestry in om dig?

Tabellen nedan beskriver de uppgifter vi samlar in från dig. I detta dataskyddsmeddelar hänvisar vi till data som gäller dig själv som ”personuppgifter”.

Informationskategori Beskrivning
Kontoinformation
 • Ditt namn
 • En e-postadress
 • Ett lösenord som du lägger upp när du skapar ett konto
 • Ett mobiltelefonnummer, som det är frivilligt att lämna ut, så att vi kan meddela dig om resultatstatus för DNA-prov, andra uppdateringar som du samtycker till eller hjälpa dig när du kontaktar Ancestrys medlemstjänst
 • För användare av Archives krävs också faktureringsinformation.
 • Vissa andra Ancestry-relaterade varumärken kan stödja inloggningstjänster från tredje part som Facebook.
Kreditkorts-/betalningsinformation
 • Betalningsinformation, t.ex. kreditkortsnummer och fakturerings- och leveransadress(er), när du köper något från Ancestry, t.ex. ett Ancestry-abonnemang eller ett DNA-provkit
Information om aktivering av DNA-kit När du aktiverar ett DNA-provkit samlar vi in följande uppgifter:
 • Koden för ditt DNA-provkit
 • Ditt biologiska kön
 • Ditt födelseår
Profilinformation
 • Vi samlar in den information som du lämnar när du frivilligt skapa en användarprofil. Denna information kan ses av andra användare.
 • Ytterligare personuppgifter som du lämnar i din profil (till exempel en profilbild, namn, ålder, boendeort o.s.v.) kommer att vara synliga för andra användare.
Innehåll som tillhandahålls av användare
 • Uppgifter som du tillhandahåller om dig själv när du frivilligt bidrar till tjänsterna, laddar upp innehåll eller deltar i diskussioner på forum, vilka kan omfatta uppgifter om dig själv eller andra levande personer.

  Du kan till exempel bidra med information (berättelser, bilder) om dig eller andra användares släktträd, kommentera Ancestry-innehåll eller register/arkiv.

 • Information om avlidna utgör inte personuppgifter i enlighet med detta dataskyddsmeddelande.
Genetiska data
 • Vi extraherar ditt DNA från din saliv (ditt extraherade DNA och din saliv benämns sammantaget för ”biologiska prover”) på något av våra samarbetspartnerlaboratorier när du skickar tillbaka den till oss i provröret som ingår i AncestryDNA-provkitet.
 • Vi konverterar ditt DNA till maskinläsbar biometrisk (”DNA-data”) som används för att ge dig en uppskattning av din etniska tillhörighet/bakgrund, inklusive genetisk befolkningsgrupp. Dina DNA-data används också för att tillhandahålla annan information om dig, som din grad av närhet till genetiska släktingar i vår databas och genetiska   som förknippas med vissa biologiska, fysiologiska eller beteendemässiga egenskaper, såsom hårtjocklek och ögonfärg eller egenskaper som förknippas med hälsa och välbefinnande.
 • Dina DNA-data och all annan information som utvinns från dina DNA-data eller biologiska prover, såsom uppskattningar av etnisk tillhörighet och matchande genetiska släktingar, benämns häri för ”genetiska data”.
 • Anmärkning om ditt DNA och din saliv: När vår laboratoriepartner har tagit fram dina DNA-data sparas dina biologiska prover för att vara tillgängliga för framtida tester. Framtida tester kan göras om du godkänner vårt informerade samtycke till forskning eller om du på annat sätt samtycker till framtida tester av dina biologiska prover. Avsnitten 8 och 10 nedan beskriver hur du kan kontrollera både dina DNA-data och dina biologiska prover.
Ytterligare användarinformation Information som du lämnar ut till oss när du besvarar frågor som erbjuds genom tjänsterna, enkäter eller frågeformulär. Detta kan inkludera uppgifter om hälsa eller sjukdomar.
Anmärkning om hälsorelaterad information Ancestry inte är en enhet som tillhandahåller eller förmedlar sjukvård eller sjukförsäkringar (”covered entity”) enligt USA:s Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) och därför omfattas eller skyddas ingen ytterligare användarinformation som du lämnar ut av HIPAA.
Din kommunikation Din kommunikation med andra användare via våra kommunikationsfunktioner, samt information som du tillhandahåller när du kommunicerar med Ancestrys medlemstjänst och supportteam för våra andra tjänster, inklusive ljud- och visuell information (till exempel inspelningar av samtal med Ancestrys medlemstjänst eller information som du frivilligt delar vid marknadsundersökningar).
Tävlingar och kampanjer Personuppgifter när du frivilligt deltar i tävlingar och särskilda kampanjer som vi arrangerar eller sponsrar.
Find a Grave®-foton och fotovolontärer Metadata som förknippas med digitala fotografier som överförs till Find a Grave®, inklusive ort, datum och den tid då bilden togs. Om Du väljer att bli fotovolontär för Find a Grave® uppger du din geografiska position till oss som du kan ändra eller ta bort när som helst.
Andra skyddade uppgifter Skyddsklassade och känsliga uppgifter Vi kan komma att samla in vissa skyddsklassade uppgifter, till exempel kön eller civilstånd.

 

4.  Vilken information samlar Ancestry in när du använder tjänsterna?

Om du tillåter det kan Ancestry samla in geografisk information från din enhet.

Informationskategori Beskrivning
Information om dator och mobil enhet

Information om hur du får tillgång till våra tjänster, inklusive den webbplats du besökte före och efter en Ancestry-webbplats.

IP-adressen (Internet Protocol) till din dator, mobila enhet eller proxyservern som du använder när du är ute på internet, utöver annan teknisk information, bl. a. följande:

 • Datorns operativsystem.
 • Webbläsare.
 • Det mobila enhets-ID (som tillhandahålls av den mobila enhetens operativsystem) och den mobila enhetens operativsystem.
 • Namnet på din internetleverantör eller mobiloperatör.
Information från cookies och liknande tekniker Cookies och liknande tekniker enligt beskrivningen i vår cookiepolicy. Se vår cookiepolicy för information om våra rutiner och de kontroller som vi tillhandahåller dig.
Se vår cookiepolicy för information om våra rutiner och de kontroller som vi tillhandahåller dig.

Om du använder sociala medier via tjänsterna, till exempellänkar av typen ”Gilla”, ”Tweeta”, ”Pin” eller ”Följ oss” som leder till webbplatser som Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram och YouTube samlar Ancestry in dessa interaktioner och eventuell kontoinformation som dessa tjänster gör tillgänglig för oss.

Din användning av dessa funktioner regleras i dataskyddsmeddelandet för tillämpligt tredjepartsföretag.

Information från din användning av tjänsterna Information om din användning av tjänsterna, t.ex. när du söker i eller går in i register/arkiv eller offentliga släktträd, vilka sidor du går in på eller länkar som du klickar på, när du lägger till personer i ditt släktträd o.s.v. Dessa uppgifter kan vi använda för att dra slutsatser om dig som kund (till exempel abonnent, engagerad/tillfällig användare etc.).

 

5.  Information som vi samlar in från andra källor

Informationskategori Beskrivning av användning
Information från offentliga och historiska dokument Information från offentliga och historiska dokument Ancestry samlar in uppgifter från olika källor, vanligtvis från officiella Arkiv och källor, bland annat tidningar, födselregister, dödböcker och vigselregister, vilka kan innehålla personuppgifter med anknytning till dig. Dessa register/arkiv är vanligtvis tillgängliga för användare som en del av ditt abonnemang på Ancestry-tjänsterna.
Information från tredje parter

Vi kan också få information om dig från tredje parter. Det kan till exempel hända att vi kompletterar de uppgifter vi samlar in med demografisk information som tillhandahålls på licens från tredje parter i syfte att anpassa tjänsterna och våra erbjudanden efter dina behov och önskemål.

Om du köper en presentprenumeration samlar vi in personuppgifter för att färdigställa gåvan och meddela mottagaren.

 

6.  How does Ancestry use your Personal Information?

Informationskategori Beskrivning av användning
Personuppgifter (allmänt) Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla, anpassa, förbättra, uppdatera och utöka våra tjänster. Detta inkluderar följande:
 • Autentisering av din åtkomst till tjänsterna och förbättring av Ancestrys informationssäkerhet.
 • Hantering av dina betalningar för abonnemang, AncestryDNA®-tjänster och -provkit samt andra produkter och funktioner.
 • Skapande av nya och vidareutveckling av befintliga tjänster.
 • Hjälp med att skapa och skaffa dig insikter om dina släktträd utifrån data i Ancestrys databaser.
 • Utfärdande av enkäter och frågeformulär för insamling av ytterligare användarinformation för användning i tjänsterna samt för att underlätta produktutveckling och forskningsinitiativ.
 • Genomförande av vetenskaplig, statistisk och historisk forskning.
 • Upptäckt av och skydd mot fel, bedrägerier eller andra brottsliga eller skadliga aktiviteter och säkrande av efterlevnad av våra villkor.
Kommunikation Vi använder dina personuppgifter för att kommunicera med dig om tjänsterna, t.ex. när vi:
 • Svarar på dina frågor till medlemstjänsten.
 • Meddelar dig om potentiella släktingar som identifieras genom DNA-matchning eller våra släkthistorietjänster (till exempel i form av tips om potentiella förfäder i vår databas).
 • Meddelar dig om register/arkiv som innehåller uppgifter om i ditt släktträd eller som du kan vara släkt med.
 • Informerar dig om nya eller ändrade tjänster.
 • Ber dig att medverka i Ancestrys medieproduktioner eller användarberättelser.
 • Ger dig information eller ber dig vidta åtgärder för att lösa tekniska problem, säkerhetsproblem och andra användningsproblem.
Marknadsför nya produkter och erbjudanden från oss eller våra affärspartners. Vi använder dina personuppgifter för att marknadsföra våra egna eller våra affärspartners nya produkter och erbjudanden. Detta inkluderar riktad reklam till dig baserad på dina intressen. Vi delar inte dina genetiska data med tredjepartsannonsörer, försäkringsbolag eller arbetsgivare, och vi kommer inte att använda dina genetiska data för marknadsföring eller riktad reklam utan ditt uttryckliga medgivande.

Obs! Du kan styra hur vi marknadsför produkter och tjänster till genom att använda uppsägningslänken som finns i alla e-postmeddelanden du får, genom att ändra dina kontoinställningar eller genom att följa anvisningarna i andra marknadsföringsbudskap som du får. För mer information, se vår cookiepolicy. Kontroller för Ancestry-relaterade varumärken är tillgängliga via inställningarna för dem eller här.

Genetiska data Ancestry använder dina genetiska data för följande primära ändamål:
 • För att tillhandahålla resultat om etnisk tillhörighet,  (t.ex. nära anhöriga eller avlägsna kusiner) i vår databas och annan information för att ge dig mer information om dig själv och dina DNA-släktingar och genetiska familjegrupper;
 • För att kontakta dig och hjälpa dig med mer information om din genetiska släktingar i vår databas med hjälp av funktioner som DNA-matchning eller andra produktfunktioner.
 • För att ge dig vidare information om vad ditt DNA kan avslöja om egenskaper eller personlig hälsa och välbefinnande. Det kan också hända att vi ber dig delta i enkäter och besvara frågeformulär (helt valfritt) baserat på dina DNA-data.
 • För att tillhandahålla relevanta resultat för att hjälpa dig att hitta gemensamma förfäder och andra uppgifter om din släkts historia och samtidigt hjälpa dig komma i kontakt släkt och vänner.
 • För att studera aggregerade genetiska data för att bättre förstå befolknings- och etnicitetsrelaterade hälsotillstånd, välbefinnande, åldrande eller fysiska tillstånd.
 • För att genomföra vetenskaplig, statistisk och historisk forskning.
 • För att förbättra funktioner och funktionalitet i våra befintliga DNA-relaterade produkter, förbättra kundupplevelsen för alla Ancestry-tjänster, förbättra kvaliteten på vår(a) laboratorieprocesser och -teknik och för att utveckla nya produkter och tjänster, inklusive tjänster som rör personlig hälsa och välbefinnande.

Vi kommer att söka vidare samtycke från dig innan vi samlar in och bearbetar ytterligare känsliga personuppgifter (till exempel bakgrundsinformation om din hälsa) i samband med din användning av tjänsterna.

 

7.  Vilka uppgifter delar vi, när delar vi dem och vilka är mottagarna?

Ancestry lämnar inte ut dina individuella personuppgifter (inklusive genetiska data) till tredje part utöver vad som beskrivs i detta dataskyddsmeddelande eller med ditt kompletterande samtycke. Vi lämnar inte självmant ut dina uppgifter till rättsväsendet. Inte heller delar vi dina genetiska data med försäkringsbolag, arbetsgivare eller tredjeparts marknadsföringsbolag utan ditt uttryckliga samtycke.

OBSERVERA: Ancestry säljer inte dina personuppgifter.

För affärsändamål (enligt definitionen i tillämplig lag) eller enligt vad som krävs i gällande lag kan Ancestry komma att dela följande kategorier av dina personuppgifter eller din användning av tjänsterna med de typer av enheter som anges i detta avsnitt:

Identifierare (såsom namn, adress, e-postadress), kontouppgifter (såsom leveransadress), kreditkorts- betalningsuppgifter, information om dator eller mobila enhet, ljud- och visuell information (t.ex. inspelningar av samtal med Ancestrys medlemstjänst eller information som du frivilligt delar vid marknadsundersökningar), slutsatser om dig, andra skyddsklassade uppgifter (såsom kön och civilstånd), hälsoinformation samt biologiska, fysiologiska eller beteendemässiga egenskaper och allt annat som nämns i tabellen nedan.

De omständigheter som beskrivs nedan förklarar när delning av personuppgifter kan förekomma:

Potentiella mottagare av personuppgifter/omständigheter under vilka delning kan förekomma Beskrivning
Andra användare eller andra som du kanske väljer att dela med

Som en del av din användning av tjänsterna har du möjlighet att lägga till eller dela information med alla användare av tjänsten eller genom funktioner för delning med enskilda användare och icke-användare. Det kan finnas ytterligare delningsalternativ i vissa tjänster, till exempel AncestryDNA (se nedan).

Informationen i din offentliga profil kan ses av alla andra användare, liksom information i offentliga släktträd (vi visar inte nu levande personer i ditt träd för andra Användare utan ditt tillstånd). Gå till din offentliga profil för att se vad som visas för andra.

Om du väljer att delta i DNA-matchningar (när du väljer att se och bli sedd av dina DNA-matchningar) kan dina DNA-matchningar se vissa uppgifter, t.ex. ditt användarnamn, hur de kan vara släkt med dig, om du har kopplat ett släktträd till ditt DNA och antingen alla eller endast delade (du väljer själv) regioner och genetiska befolkningsgrupper. Du kan erbjudas andra alternativ för att komma i kontakt med släktingar eller lära dig om släktskap.

Du kan dela annan DNA-information, som egenskaper, genom funktioner för jämförelse och funktioner för delning med enskilda personer.

Om du delar uppgifter om din släkthistoria eller din upplevelse av DNA-resultat utanför tjänsterna gör du det på egen risk.

Tjänsteleverantörer

Vi samarbetar med andra företag för att tillhandahålla och marknadsföra tjänsterna. Det innebär att dessa företag kommer att ha en del av din information i sina system. Dessa företag är föremål för avtalsförpliktelser som reglerar datasäkerhet och sekretess i enlighet med gällande lagar.

Dessa företag inkluderar våra:

 • Laboratoriepartners.
 • DNA-provsleverantörer.
 • Betalningshanteringsföretag.
 • Leverantörer av molntjänsteinfrastruktur.
 • Förvaringsanläggningar för biologiska prover.
 • Leverantörer som hjälper oss med marknadsföring (inklusive annonsering), analysverktyg för konsumentforskning, förebyggande av bedrägerier och säkerhet.
 • Leverantörer av Kommunikationsinfrastruktur.
 • Vissa medlemstjänstfunktioner.
Forskningspartners Vi delar endast dina genetiska data med forskningspartners när du ger oss ditt uttryckliga medgivande genom vårt informerade samtycke till forskning.

Forskningspartners kan inkludera kommersiella eller ideella organisationer som utför eller stöder vetenskaplig forskning, utveckling av behandlingar, medicintekniska produkter eller relaterat material för behandling, diagnos eller förutsägelser om hälsotillstånd. Under vissa omständigheter kan en forskningspartner eller Ancestry ha ekonomiska intressen i forskningsupplägget. En lista över våra undersökningspartner finns här.

Rättsväsendet

Ancestry samarbetar inte självmant med rättsväsendet. För att ge våra användare största möjliga skydd enligt lag kräver vi att alla myndigheter som vill få tillgång till Ancestrys kunddata följer laga rättsprocess och tillåter inte att rättsväsendet använder Ancestrys tjänster för att utreda brott eller identifiera mänskliga kvarlevor.

Om vi är tvungna att lämna ut dina personuppgifter till rättsväsendet kommer vi göra vårt bästa för att underrätta dig i förväg, såvida detta inte är förbjudet enligt lag. I syfte att tillmötesgå behovet av öppenhet lägger Ancestry fram en årlig öppenhetsrapport där vi förtecknar det antal laga förfrågningar som inkommit från rättsväsendet om användardata för alla våra webbplatser.

Andra juridiska eller tillsynsmässiga processer Vi kan dela dina personuppgifter om vi anser att det är rimligt och nödvändigt för att:
 • Efterleva laga rättsprocess (t.ex. kallelser, domstolsorder).
 • Hävda eller tillämpa Ancestrys villkor.
 • Värna säkerheten för eller integriteten hos tjänsterna.
 • kydda rättigheter, egendom eller säkerhet för Ancestry, våra anställda eller användare.
Om Ancestry köps upp Om Ancestry eller dess verksamheter köps upp eller överförs (inklusive i samband med konkurs eller liknande förfaranden) kommer vi att dela dina personuppgifter med den förvärvande eller mottagande enheten. Utfästelserna i detta dataskyddsmeddelande fortsätter att gälla för dina personuppgifter som överförs till den nya enheten.
Anmärkning om aggregerade data Ancestry kan inkludera användarinformation i sammanställd form som en del av tjänsterna, vår marknadsföring eller i vetenskapliga artiklar som publiceras av oss eller våra forskningspartners. Vi kan till exempel notera andelen (i procent) immigranter i en delstat som kommer från en viss geografisk region eller ett land. Sådana uppgifter kommer aldrig att omfatta enskilda individers personuppgifter.

 

8.  Dina val och tillgången till dina personuppgifter

Med vissa undantag har du rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och att få en kopia, i portabelt format, av vissa uppgifter (inklusive vilka personuppgiftskategorier vi samlar in och lämnar ut, vilka källorna är till sådana uppgifter och affärsändamålet för insamlingen) samt att be att få uppdatera, korrigera eller radera dessa uppgifter med de verktyg som beskrivs nedan eller genom att kontakta Ancestry. Information och alternativ för att få tillgång till denna information anges nedan.

Typ Val
Ancestry Du kan få tillgång till och uppdatera dina personuppgifter (t.ex. e-postadress, användarnamn, profilinformation o.s.v.) som du lämnar till Ancestry när som helst i följande avsnitt av dataskyddsinställningarna: Om du vill veta hur du hanterar dataskyddsinställningar för de släktträd som du har skapat, klicka här.
Relaterade varumärken Ancestry strävar efter att göra det enkelt för dig att skydda din integritet oavsett vilken eller vilka av tjänsterna du använder. Du kan hantera dina dataskyddsinställningar för AncestryDNA här och våra relaterad varumärken här.
Mobil Du kan också kontrollera din information med hjälp av inställningar som är tillgängliga i våra mobilappar, som Ancestry®-, AncestryDNA®-, Find a Grave®- och We Remember®-apparna.
Reklam Om du inte vill att vi ska använda data om dina intressen eller beteenden för att rikta annonser till dig kan du ändra dina inställningar enligt beskrivningen i vår cookiepolicy. För information om , se vår cookiepolicy.
Nedladdning av uppgifter i släktträd På Ancestry kan du ladda ner uppgifterna i ditt släktträd i GEDCOM-standardformatet för släktträdsfiler i släktträdsinställningarna.
Nedladdning av genetiska data Dina DNA-data tillhör dig. Du har alltid möjlighet att ladda ner en fil med dina DNA-data. Om du laddar ner dina DNA-data gör du det på egen risk. Lär dig hur här. För mer information om vad som ingår i de DNA-data som du laddar ner, klicka här.

 

9.  Arkiveringsrutiner

Den grundläggande premissen för Ancestrys tjänster är att släktforskning inte är en engångsföreteelse i en människas liv, utan en process som pågår under lång tid, ibland livet ut, och inte sällan leder till omvälvande och oväntade upptäckter om en själv. Dessutom har användarna, i synnerhet våra abonnenter och DNA-kunder som betalar avgifter eller köper abonnemang, nytta av den fortlöpande förbättringen och vidareutvecklingen av våra samlingar av historiska register och arkiv liksom våra DNA-funktioner och resulterar i nya insikter efter hand. Därför speglar Ancestrys arkiveringsrutiner detta permanenta värde. Vi bevarar användarkonton i vårt system tills dess att användaren informerar oss om att han/hon vill radera sina data eller stänga sitt konto.

Kategori av information Arkiveringstid
Konto och profil Ancestry bevarar de personuppgifter som du lämnar ut när du skapar ditt konto och din profil tills dess att du ber oss att radera dem.
Konto och profil Släktträd På grund av släktträdens betydelse över flera generationer sparar Ancestry dina släktträdsdata efter behov för att se till att du fortlöpande har tillgång till dem, tillhandahålla uppdaterade funktioner och ge dig möjlighet att utvidga släktträdet.
DNA Ancestry sparar dina DNA-data i den utsträckning som behövs för att kunna tillhandahålla funktioner du har köpt (eller fått), inklusive kontinuerligt uppdaterade funktioner som DNA-matchningar, allt mer detaljerade uppskattningar av etnisk tillhörighet och förbättrade data om regioner och genetiska befolkningsgrupper samt andra nya funktioner baserade på dina DNA-data.
Relaterade varumärken Våra relaterade varumärken (Fold3®, Newspapers. com, Find a Grave®, We Remember® eller Archives®) har egna inloggningsuppgifter för konton och behåller de personuppgifter du lämnar ut när du skapar ditt konto och din profil efter behov för att kunna erbjuda dig kontinuerliga och uppdaterade tjänster fram tills dess att ber oss att ta bort den. Du kan ta bort dessa konton när som helst.
Information om användning I vissa fall vi väljer att behålla användningsinformation (t.ex. besök på webbplatser) i avpersonifierad eller aggregerad form. När denna information aggregeras upphör den att vara personlig och är inte längre föremål för användares raderingsförfrågningar.

 

10.  Hur tar jag bort min personuppgifter?

Du kan ta bort dina personuppgifter från Ancestry på flera olika sätt.

Informationskategori Hur man raderar
Personuppgifter

Du kan radera dina personuppgifter från Ancestry. com genom att logga in i kontoinställningarna.

Om du har delat information genom tjänsterna (till exempel genom att göra ditt släktträd offentligt eller genom att dela ditt DNA-resultat direkt med andra användare) kan Ancestry inte ta bort kopior av information som andra användare kan ha sparat.

Rikta alla begäran om att ta bort information från länkade arkivdokument till ansvarig arkivenhet.

Vi handlägger förfrågningar om borttagande av personuppgifter från de sökbara arkiv- och registerindexen som vi för utifrån varje enskilt fall i enlighet med lagen.

Om du har delat innehåll med andra, antingen direkt eller genom att göra uppgifter om ditt släktträd tillgängliga för andra användare, kan en del av dina personuppgifter ha kopierats till andra användares släktträd och kan i så fall endast tas bort genom att du kontaktar dessa användare och ber dem att ta bort dem.

Genetiska data Obs! Om du begär att Ancestry raderar dina DNA-data kommer vi att ta bort alla genetiska data, inklusive eventuella härledda genetiska data (uppskattningar om etnisk tillhörighet, relativa genetiska matchningar o.s.v.) från vår produktions-, utvecklings-, analys- och forskningssystem inom 30 dagar.

För att begära destruktion av dina biologiska prover, måste du kontakta medlemstjänsten. Observera att om du har skrivit under vårt informerade samtycke till forskning, kommer vi inte att kunna ta bort din genetiska data från aktiva eller slutförda forskningsprojekt, men kommer inte att använda dem för något nya forskningsprojekt.

Allmänt Observera att det kan förekomma en viss fördröjning vid borttagning av dina personuppgifter från vår system för säkerhetskopiering efter att den har tagits bort från våra produktions-, utvecklings-, analys- och forskningssystem. Dessutom kan det hända att våra laboratoriepartners bevarar information som de får från oss eftersom de är skyldiga att göra det enligt lagar eller bestämmelser, t.ex. de Clinical Laboratory Improvements Amendments-bestämmelser (bestämmelser som syftar till att se till att patienters provresultat är korrekta och tillförlitliga) som handläggs av U. S. Food and Drug Administration (USA:s livs- och läkemedelsverk). Ancestry kan också behålla viss information som rimligen behövs för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter (inklusive förfrågningar från rättsväsendet), lösa tvister, upprätthålla säkerheten, förhindra bedrägeri och missbruk samt för att uppfylla gällande bestämmelser från skattemyndigheten, betalningsbranschen och finansinspektionen och för klinisk forskning.
Relaterade varumärken Om du vill ta bort information från våra relaterade varumärken (Fold3®, Newspapers.com, Find a Grave®, We Remember® eller Archives®) kan du alltid kontakta oss via ifrågavarande varumärke och begära att dina personuppgifter ska tas bort från tjänsten. Vissa tjänster kan även ha ett webbaserat formulär för sådana förfrågningar som finns i inställningsmenyn för konton på tjänsten och kan ses här.

 

11.  Säkerhet

Ancestry har ett heltäckande program för informationssäkerhet avsett att skydda våra kunders personuppgifter genom administrativa, fysiska, och tekniska säkerhetsåtgärder.

De specifika säkerhetsåtgärder som används baseras på känsligheten i de insamlade personuppgifterna. Vi har vidtagit säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst, förlust, missbruk, eller ändring av personuppgifter (inklusive genetiska data) under vår kontroll.

Ancestrys säkerhetsteam ser regelbundet över våra säkerhets- och dataskyddsrutiner och förbättrar dem efter behov för att ytterligare stärka integriteten i våra system och för dina personuppgifter.

Vi använder säkra serverprogram för att kryptera personuppgifter (inklusive genetiska data) och samarbetar endast med bevakningsföretag som uppfyller våra säkerhetsstandarder. Vi kan inte garantera att förlust, missbruk eller ändring av uppgifter aldrig kommer att ske, men vi vidtar alla rimliga åtgärder för att förhindra det.

Det är också viktigt att du skyddar dig mot obehörig åtkomst av dina personuppgifter genom att använda starka lösenord och skydd mot obehörig användning av din egen dator eller enhet.

 

12.  Dataöverföring och meddelande om skölden för skydd av privatlivet (”Privacy Shield”)

Överföring av dina personuppgifter och genetiska data) mellan Ancestrys Irlandsbaserade och USA-baserade företag för behandling i USA sker i enlighet med etablerade överföringsmekanismer, t.ex.  eller skölden för skydd av privatlivet (Privacy Shield).

Obs! Trots att Europeiska Unionens domstol deklarerat att det s.k. Privacy Shield-avtalet inte gäller för överföring av personuppgifter mellan Europa och USA, har Ancestry och dess dotterföretag fortsatt att agera i enlighet med principerna i Privacy Shield-avtalet för att skydda dina personuppgifter.

Du kan begära en kopia av samtliga standardavtalsklausuler som rör dina personuppgifter som vi kan ha verkställt genom att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan.

Ancestry och dess dotterbolag (Ancestry.com Operations Inc, Ancestry.com DNA LLC, Ancestry International DNA LLC, och FindAGrave Inc.) som står upptagna på intyget på Privacy Shields webbplats uppfyller ramverken för skölden för skydd av privatlivet såväl mellan USA och EU som mellan USA och Schweiz i enlighet med de bestämmelser från USA:s handelsdepartement som reglerar insamling, användning och arkivering av personuppgifter som överförs från EU, Storbritannien eller Schweiz till USA. Ancestry har intygat för handelsdepartementet att det efterlever principerna i skölden för skydd av privatlivet och att den uppfyller ramverken för skölden mellan USA och EU respektive Schweiz. Om du vill veta mer om skölden för skydd av privatlivet (Privacy Shield-programmet) och se vårt certifieringsintyg, besök: https://www.privacyshield.gov/. Om ett eller flera villkor i denna dataskyddspolicy står i konflikt med principerna i skölden för skydd av privatlivet ska sköldens principer gälla.

Ancestrys medverkan i skölden för skydd av privatlivet (Privacy Shield) gäller för alla personuppgifter som är föremål för Ancestrys dataskyddsmeddelande och mottas från Europeiska unionen (EU), Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Storbritannien eller Schweiz. Ancestry kommer att följa principerna i skölden för skydd av privatlivet för meddelanden, val, ansvarighet för vidarebefordran, säkerhet, dataintegritet och ändamålsbegränsning, tillgång och rätt till åtgärder, hävdande och ersättningsansvar med avseende på sådana personuppgifter. Ancestry ansvar för personuppgifter som tas emot genom skölden för skydd av privatlivet och efterföljande överföring till en tredje part beskrivs i principerna för skölden. I synnerhet förblir Ancestry ansvarigt enligt principerna i skölden för skydd av privatlivet om tredjepartsombud som företaget anlitar för att behandla personuppgifter för dess räkning 1) gör det på ett sätt som strider mot principerna och 2) Ancestry ansvarar för den händelse som åsamkat skadan.

Vi uppmanar dig att kontakta oss enligt nedan om du har ett klagomål som rör skölden för skydd av privatlivet (eller allmänna dataskyddsrelaterade klagomål). Om du är bosatt i EU, Storbritannien eller Schweiz och är missnöjd med det sätt på vilket vi har tagit itu med ditt problem som rör dataskyddsrutinerna kan du få mer hjälp, utan kostnad för dig, från JAMS, vår alternativa leverantör av tvistlösningar enligt skölden för skydd av privatlivet (Privacy Shield) som är baserad i USA, via JAMS webbplats på: https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield. Som ytterligare förklaras i principerna för skölden för skydd av privatlivet kommer också ett bindande skiljedomsförfarande att tillhandahållas för att hantera kvarvarande klagomål som inte kan lösas på något annat sätt. Du kan lära dig mer om alternativet genom webbplatsen för skölden för skydd av privatlivet på: https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction. Ancestry är underkastat U. S. Federal Trade Commission (FTC, USA:s federala handelskommission) utrednings- och verkställighetsbefogenheter.

 

13.  Ändringar i detta meddelande

Vi kan ändra detta dataskyddsmeddelande när som helst, men vi kommer att ge tydligt förhandsbesked om om eventuella större ändringar av detta meddelande, t.ex. genom att publicera ett meddelande via tjänsterna, på våra webbplatser eller skicka ett e-postmeddelande till dig för att ge dig möjlighet att granska ändringarna och ta ställning om du vill fortsätta använda tjänsterna.

Vi kommer även att informera dig om icke-väsentliga ändringar i detta meddelande på ifrågavarande ikraftträdandedatum genom att publicera ett meddelande via tjänsterna, på våra webbplatser eller skicka ett e-postmeddelande till dig. Om du fortsätter att använda våra tjänster efter meddelande om icke-väsentliga ändringar innebär detta att du godtar det uppdaterade dataskyddsmeddelandet.

Om du har invändningar mot ändringar kan du radera ditt konto enligt beskrivningen i avsnitt 10.

 

14.  Kaliforniens ”Shine the Light”-lag

Enligt paragraf 1798.83 i Kaliforniens civilrättsbalk (California Civil Code Section 1798.83), känd som ”Shine the Light”-lagen äger användare som är bosatta i Kalifornien rätt att begära ut en lista från oss över vilka (eventuella) personuppgifter som vi lämnat ut till tredje part för deras direktmarknadsföringsändamål under det föregående kalenderåret, inklusive uppgifter om namn och adress för dessa tredje parter. Uppgifterna får endast begäras ut en gång per år och tjänsten är kostnadsfri. Enligt paragraf 1798.83 har Ancestry för närvarande inte delat några personuppgifter med tredje part för deras direktmarknadsföringsändamål.

 

15.  Lagstadgad grund för behandling av EU-invånares personuppgifter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning

Om du har samtyckt till databehandling ger ditt samtycke den lagstagdgade grunden för behandling av dina personuppgifter. Vi förlitar oss på ditt uttryckliga samtycke för behandling av dina genetiska data. Du äger rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Observera att återtagandet av samtycket till insamling och behandling av dina personuppgifter inte påverkar lagligheten i den behandling av dina personuppgifter som skedde med ditt samtycke innan du drog tillbaka det.

Vi kan också behandla dina personuppgifter på grundval av avtalsmässig nödvändighet för att fullgöra ett avtal som vi har ingått med dig. Vi behandlar till exempel din kreditkortsuppgifter när du anger dem för att kunna använda våra tjänster eller köpa åtkomst till premiumfunktioner, som våra DNA-provstjänster.

Vi kan också behandla dina personuppgifter med hänsyn till våra legitima intressen, inklusive i syfte att tillhandahålla och förbättra tjänsterna. Ancestry har till exempel ett legitimt intresse av att förstå din inloggningshistorik, så att vi kan utvärdera din interaktion med våra tjänster. Vi har även ett legitimt intresse av att tillhandahålla och utveckla intressanta funktioner för våra användare. Vi använder dina personuppgifter för att säkra och skydda våra tjänster och gör det när det är nödvändigt för att tillvarata dina och våra legitima intressen för att se till att våra tjänster är säkra samt för att skydda mot bedrägeri och förhindra skräppost och missbruk.

I de fall där vi förlitar oss på legitima intressen för behandlingen av dina personuppgifter äger du rätt att resa invändning mot sådan behandling (vilket innebär att du kan be oss att upphöra med den). Du kan använda dina dataskyddsinställningar för att styra vissa av de sätt som vi behandlar dina data på. Du kan även kontakta oss med hjälp av uppgifterna nedan för att invända mot andra former av behandling.

 

16.  Identitet och kontaktuppgifter för den 

Om du bor i USA ansvarar Ancestry. com Operations Inc. och Ancestry. com DNA, LLC för användningen av dina data och för att besvara alla förfrågningar som rör personuppgifter.

Om du bor utanför USA är Ancestry Irland Unlimited Company din personuppgiftsansvarige.

Kontaktinformation för dessa enheter visas längst ner i detta meddelande.

Användare utanför USA kan kontakta den irländska dataskyddskommissionen (Data Protection Commission) eller den lokala dataskyddsmyndigheten.

Kontaktuppgifter för 

Ancestry-medlemmar kan nå oss på dessa telefonnummer eller skicka frågor med hjälp av detta webbformulär.

Officiell korrespondens ska skickas per brev till:

För användare i USA För användare utanför USA

Ancestry.com Operations Inc.

Attn: Privacy Office
153 Townsend Street, Suite 800
San Francisco, CA 94107

 

Ancestry Ireland Unlimited Company

Attn: Privacy Office
52-55 Sir John Rogerson’s Quay
Dublin D02 NA07
Ireland

 

 

Endast för kunder i USA

AncestryHealth® Kompletterande dataskyddsmeddelande

Ancestrys dataskyddsmeddelande beskriver de allmänna dataskyddsrutinerna för Ancestrys tjänster, inklusive tjänsten AncestryHealth. Mer information specifik för tjänsten AncestryHealth ges nedan. Du kan även gå in på Ancestrys integritetscenter för att få ytterligare information om Ancestrys dataskyddsrutiner här.

 

1.  Vilken information samlar Ancestry in när du använder tjänsten AncestryHealth?

Vi samlar in följande uppgifter från dig för att tillhandahålla tjänsten AncestryHealth, inklusive: Uppgifter vid aktivering av Health (Hälsa), din hälsohistoria, familjehälsohistoria och DNA-data, enligt definitionen nedan. Denna information, tillsammans med annan information specificerad i Ancestrys dataskyddsmeddelande, benämns sammantaget häri som dina ”personuppgifter”.

Uppgifter vid aktivering av Health (Hälsa)

När du aktiverar ditt DNA-kit för Health (Hälsa) samlar vi in följande uppgifter:

 • Provrörskod
 • Namn
 • Fullständigt födelsedatum
 • Biologiskt kön
 • Gatuadress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Ändamål eller anledning till testet
 • Om du har fått en stamcells- eller benmärgstransplantation
 • Information om aktuell och tidigare sjukdomshistoria för dig och din familj, såsom läkardiagnostiserade tillstånd, bärarstatus och livsstilsval som kan påverka din hälsa (”din sjukdomshistoria”)
 

Familjens sjukdomshistoria

Vi samlar in personlig och historisk information om dina familjemedlemmars sjukdomar (”familjens sjukdomshistoria”) som du frivilligt har lämnat till ditt AncestryHealth-konto. Den information som samlas in kan inkludera:

 • Släktskap
 • Namn
 • Ålder
 • Levande/avliden
 • Sjukdom(ar)
 • Ålder vid diagnos
 • Ytterligare anteckningar som användaren tillhandahåller

 

2.  Hur använder Ancestry dina personuppgifter?

Uppgifter vid aktivering av Health (Hälsa)

Ancestry använder dina uppgifter vid aktivering av Health (Hälsa) för att:

 • bistå och underlätta
  • fastställa behörighet för tjänsten AncestryHealth Service
  • patient-läkarrelationen i det oberoende läkarnätverk som tillhandahålls som en del av tjänsten AncestryHealth.
 • Behandla ditt AncestryHealth-kit och leverera personliga hälsorapporter till dig.

Din sjukdomshistoria

Ancestry använder informationen i din sjukdomshistoria för att:

 • förse det oberoende läkarnätverket med information så att de kan avgöra vilka tester du är behörig för och identifiera eventuella hälsoproblem eller faktorer som kan påverka dina testresultat
 • ge en personlig upplevelse.

Ancestry kan också använda din sjukdomshistoria i avidentifierat format för att förbättra, uppdatera och utvidga tjänsten AncestryHealth.

Familjens sjukdomshistoria

Ancestry kan använda information om din familjs sjukdomshistoria för att skapa en personlig upplevelse. Ancestry kan också använda din familjs sjukdomshistoria i avidentifierat format för att förbättra vår tjänst AncestryHealth och identifiera nya produkterbjudanden.

Genetisk information och rapporter om hälsa

Om partnern i det oberoende läkarnätverket accepterar ditt laboratorietest, och beroende på vilken AncestryHealth-produkt du köper och om vi har dina DNA-data från tidigare tester, kommer Ancestry antingen att dela dina DNA-data eller skicka ditt prov till vår oberoende laboratoriepartner för bearbetning. Med hjälp av dina DNA-data kommer vår oberoende laboratoriepartner att ta fram ett testresultat, som Ancestry i sin tur kommer att använda för att tillhandahålla din hälsorapport.

Ancestrys oberoende läkarnätverk kommer också att ha tillgång till ditt testresultat och din hälsorapport.

Obs! Som anges i vårt dataskyddsmeddelande förbinder sig Ancestry att inte dela några personuppgifter som tillhör användare av AncestryHealth med försäkringsbolag, arbetsgivare eller tredje parts marknadsförare. Ancestry samarbetar inte självmant med rättsväsendet. För att ge våra användare största möjliga skydd enligt lag kräver vi att alla myndigheter som vill ha tillgång till Ancestrys kunddata följer laga rättsprocess och tillåter inte att rättsväsendet använder Ancestrys tjänster för att utreda brott eller identifiera mänskliga kvarlevor.

 

3.  När delar vi dina uppgifter och vilka är mottagarna?

Ancestry kommer att dela dina uppgifter från aktivering av Health (Hälsa), din sjukdomshistoria, testresultat, hälsorapport och eventuella frågor du ställer via funktionen ”Skicka en fråga” med det oberoende läkarnätverket som har anlitats som en del av tjänsten AncestryHealth. Det oberoende läkarnätverket kommer att använda dessa uppgifter för att fastställa din behörighet för testet, för att granska och övervaka hälsorapporterna, samt för att bistå med genetiska rådgivningstjänster till dig.

Obs! Det oberoende läkarnätverket, PWNHealth, kommer att använda dina uppgifter i enlighet med sina Användarvillkor och Meddelande om integritetsrutiner.

 

4.  Dina val och tillgång till dina personuppgifter

Du kan när som helst få tillgång till dina testresultat och rapporter från AncestryHealth Core eller Plus, via produkten AncestryHealth. Du kan även kostnadsfritt ladda ned dina DNA-data, som erhållits genom den mikroanalysteknik som används för att ge dig AncestryHealths testresultat, från din inställningssida för DNA-test. Om du är en AncestryHealth Plus-kund kan det tillkomma extraavgifter för att ladda ned dina fullständiga nästa generations sekvenserings-DNA-data (NGS) när nedladdningsfunktionen blir tillgänglig.

 

5.  Vilka arkiveringsrutiner har Ancestry för tjänsten AncestryHealth?

Ancestry kommer att lagra de personuppgifter du lämnat till tjänsten AncestryHealth tills du säger till oss att radera dem. Detta för att säkerställa att du alltid har tillgång till dina testresultat, hälsorapporter och till läkarnätverkstjänsten som ingår som en del av tjänsten AncestryHealth. Om du har köpt AncestryHealth-abonnemanget har du dessutom rätt att få resultat på nya tester när de blir tillgängliga och Ancestry behöver tillgång till dina personuppgifter för att tillhandahålla den tjänsten.

Observera att våra laboratoriepartner är skyldiga att lagra dina uppgifter i minst tio (10) år, eller enligt vad som krävs enligt nationell lagstiftning och lagen om förbättring av kliniska laboratorier (Clinical Laboratory Improvements Act, CLIA) samt de riktlinjer som gäller för laboratorier som är certifierade av College of American Pathologists (CAP). Det oberoende läkarnätverket, PWNHealth, kommer att lagra dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar och föreskrifter och i enlighet med sina Användarvillkor och Meddelande om integritetsrutiner.