Skydd av släktträd

Vi vill att du ska känna dig trygg när du skapar och delar ett släktträd online. Vi arbetar därför med tre olika sekretessnivåer för våra släktträd: synliga, privata och dolda (inte sökbara) träd. Eftersom det är du som har kontrollen över ditt träd kan du när som helst ändra denna inställning.

 • Vad är det för skillnad mellan synliga, privata och dolda träd?

  När du skapar eller överför ett träd till Ancestry kan du välja om det ska vara synligt, privat eller dolt. Standardinställningen är att trädet är synligt eftersom vi anser att detta gör det enklare för dig att hitta släktingar och dela din släkthistoria. Du kan ändra inställning när som helst till ett mer privat alternativ genom att klicka på trädsidesknappen och sedan välja "Trädinställningar" följt av "Privata inställningar". När du ändrar ett synligt träd till "privat" eller "dolt" kan andra användare se ditt träd tills vi har utfört din begäran, men de har inte åtkomst till några uppgifter eller dokument i trädet utan din tillåtelse.

  Om ditt träd är synligt:
  Andra medlemmar kan visa allt innehåll i trädet förutom information om nu levande personer och kommentarer. Beroende på dina kontoinställningar kan andra användare se ditt användarnamn eller ditt fullständiga namn.

  Om ditt träd är privat:
  Andra användare kan inte se innehållet i ditt träd. Däremot kommer begränsad information (namn, födelseår, födelseort och eventuella dokument som du laddar upp) om avlidna personer i trädet att visas i sökresultaten på Ancestrys webbplatser. Om du till exempel laddar upp en bild på en avliden släkting i ett privat träd, och ingen kan se bilden i ditt privata träd, kan sökresultaten för den personen visa begränsad information om det uppladdade fotografiet (till exempel bildens namn och den släkting som bilden är kopplad till). Om sedan personerna försöker visa bilden från sökresultatet, får de ett meddelade om att bilden finns i ett privat träd och att de måste kontakta ägaren direkt för att få tillstånd att se den. Kontakten kan ske anonymt genom Ancestrys meddelandetjänst och du kan bestämma om du vill besvara meddelandet och ge dem åtkomst till bilden.

  Om trädet inte är sökbart (dolt):
  Andra användare kan inte se innehållet i ditt träd och innehållet kommer inte heller att visas i sökningar som görs på Ancestrys webbplatser. Till exempel kommer ingen information om ett dokument som är uppladdat till ditt privata träd att visas vid en sökning. Du ändrar inställningen genom att först klicka på "Trädsidor" och sedan välja "Trädinställningar". På fliken "Privata inställningar" markerar du kryssrutan "Det går även att förhindra att trädet går att hitta vid en sökning".

 • Hur skyddar vi nu levande personer?

  Det finns två typer av källor med information om nu levande personer på våra webbplatser: information och uppgifter som användare har lagt in i trädet och register som Ancestry har erhållit från betrodda samarbetspartners.

  Släktträd
  Det finns olika sätt att avgöra om en person i trädet är i livet:

  1. Vi ger dig kontrollen – du kan själv ändra personens status för att ange om han/hon är i livet eller helt enkelt ange ett dödsdatum.

  2. Vi använder oss av dina uppgifter – om du inte anger om en person är i livet eller död, kan vi med hjälp av de uppgifter du anger avgöra om hen kan tänkas leva eller inte. Vi antar att personen lever såvida ingen information om dödsfall finns eller om födelsedatum inte ligger mer än 100 år bakåt i tiden. Om inga födelse- eller dödsfallsuppgifter finns kan vi med hjälp av andra släktingar i trädet uppskatta en ålder.

  När vi har fastslagit att personen lever visas hen i trädet med en etikett som anger att hen lever. Användare som saknar behörighet att se nu levande personer i trädet kommer att se etiketten "Privat".

  Visa träd med behörighet att se nu levande personer

  Visa träd utan behörighet att se nu levande personer

  Databaser
  I våra omfattande databaser kan du hitta information om nu levande personer. Mycket ofta har denna information gjorts offentlig av myndigheter eller andra grupper. Innan vi publicerar information på webbplatsen, gör vi olika typer av överväganden. Vi tittar bland annat på vad som är brukligt i branschen, regler, lämplighet samt lagar och regler. Vi tittar även på kundnyttan så att vi sammantaget gör en genomtänkt och ansvarsfull bedömning.

  Om du hittar uppgifter om dig själv eller om en nu levande person som du vill ändra, ska du kontakta vår kundtjänst.

 • Vad händer när jag bjuder in till eller delar mitt träd?

  Med e-postadresser eller användarnamn på Ancestry kan du bjuda in vänner och släktingar för att visa ditt träd och för att samarbeta. När du vill bjuda in någon till ditt träd, väljer du trädet på släktträdsknappen högst upp på en sida och sedan "Bjud in” och följer instruktionerna om hur du ska göra. Varje person kan tilldelas en av dessa roller:

  Oberoende av vilken roll de tilldelas kan de inte ta bort eller ändra trädet, ändra trädinställningar eller bjuda in andra till ditt träd. Du kan när som helst ändra vem som ska kunna se nu levande personer. Tänk på att det är ditt ansvar att se till att nu levande personer i trädet har gett sitt godkännande till att deras uppgifter delas med andra.

  Vid behov kan du återta en persons inbjudan att se ditt träd. Du gör det genom att välja trädet under släktträdsknappen högst upp en sida och sedan välja "Trädinställningar" och klicka på knappen "Bjud in". Därefter klickar du på länken "Ta bort" intill den person som du vill ta bort.

 • Vi på Ancestry uppmanar våra användare att dela sina släkthistoriska upptäckter med andra och vi vill att de som gör detta ska få ett erkännande. När du lägger upp en bild, en berättelse eller en kommentar, eller publicerar något på anslagstavlan i Ancestrys webbforum, kommer informationen att länkas till din profil. Du får på detta sätt ett erkännande för ditt arbete och andra släktforskare får reda på vem de ska kontakta om de behöver ytterligare information.

  Tänk på att den information som du offentliggör i webbforumet kan visas för andra användare (beroende på dina sekretessinställningar). Detta betyder att andra användare kan kopiera och använda den information som du tillhandahåller. Om en annan användare uppdaterar en person i sitt träd med hjälp av information som kommer från dig, kommer informationen att innehålla en källhänvisning som anger att informationen kommer från ditt träd. Om de lägger till en bild eller en berättelse från ditt träd kommer du att anges som ursprungskälla. Trots att du får ett erkännande för ditt bidrag har du inte total kontroll över hur andra använder sig av innehållet som du delat.

  Tänk på att du ansvarar för allt du lägger ut på webbplatsen. Allt som du lägger ut ska du ha behörighet att använda. (I Villkor finns mer information.) Du ska inte lägga ut något som kan vara kränkande för andra användare (till exempel material som är oanständigt, sedlighetssårande eller hotfullt).

 • Du kontrollerar innehållet i ditt träd. Du kan när som helst uppdatera eller ta bort fakta och bilder, eller ändra innehållet. När emellertid något har lagts till i ett synligt träd kan innehållet kopieras och läggas upp på annan plats. Om du tar bort innehållet i ditt träd kan det fortfarande visas i en annan användares träd. Med anledning av detta uppmanar vi dig att tänka dig noga för innan du lägger upp och delar innehåll på Ancestrys webbforum.

  Om du känner oro angående information som någon annan lagt ut om dig eller en nu levande släkting uppmanar vi dig att kontakta vår kundtjänst.

 • Om ditt träd är offentligt kan andra användare kommentera ditt träd, men om trädet är privat kan endast de som bjudits in lämna kommentarer. Du som ägare av ett träd kan se vem som skickat kommentaren (deras namn och användarnamn) och sedan kontakta dem. Olämpliga kommentarer kan du flagga eller dölja.