Källinformation

Ancestry.com. USA, urval ur besättningslistor och förteckningar, 1903-1962 [webbaserad databas]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2013.
Originaldata:

Selected Crew List and Manifests. National Archives, Washington, D.C.


En komplett källförteckning hittar du här.

 USA, urval ur besättningslistor och förteckningar, 1903-1962

Den här serien består av passagerar- och besättningslistor för fartyg eller flygplan som anlände till USA. Dessa listor överlämnades till INS (Immigration and Naturalization Service) av fartygs- och flygplansbefäl mellan 1903 och 1962.

The captain or master of each vessel was required to submit crew lists to the Immigration and Naturalization Service (INS) upon arrival. This data collection contains crew arrival and departure lists for selected U.S. ports. In later years crews may have arrived by airplane rather than by ship. See the browse menu for the list of ports and years included in this database.