Emigration och immigration

Information om denna kategori

Uppgifterna i den här samlingen dokumenterar den resa som dina släktingar gjorde och vilka steg de vidtog för att bli medborgare i det nya hemlandet.

Samlingen innehåller bland annat register över anlända passagerare, naturaliseringshandlingar, uppgifter om gränspassager, emigrationsregister samt information om pass och fångtransporter. Samlingen innehåller immigrationsregister från USA och flera andra länder över hela världen.

Exempelbild