Källinformation

Ancestry.com. Honolulu, Hawaii, USA, passagerar- och besättningslistor för in- och utresor, 1900-1959 [webbaserad databas]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2009.
Originaldata:

View Sources.

 Honolulu, Hawaii, USA, passagerar- och besättningslistor för in- och utresor, 1900-1959

Den här datasamlingen innehåller passagerare som anlände till Honolulu, Hawaii mellan 1900 och 1959. Listorna innehåller såväl utländska som amerikanska medborgare. Under senare år kan passagerare ha anlänt med flyg och inte med fartyg.

Ett antal olika formulär för passagerarlistor har använts. I vissa fall har INS-formulär använts och i andra fall har rederiets formulär använts. Olika formulär har ofta använts för utländska och amerikanska medborgare, vilket medfört att olika frågor kunde ställas. Många formulär var flera sidor långa. Du måste röra dig framåt och bakåt i bildvisaren för att kunna se alla bilder som utgör hela passagerarförteckningen.

Vanlig information som registrerades på passagerarlistor är bland annat:

 • Passagerarens namn

 • Ålder

 • Kön

 • Civilstånd

 • Yrke

 • Medborgarskap (nationalitet)

 • Senaste permanenta bostadsort

 • Födelseort

 • Slutdestination

 • Namn och adress till den som skulle besökas

 • Ankomstdatum

 • Datum och ort för tidigare ankomst till USA

 • Beskrivning av utseendet