Källinformation

Ancestry.com. New York City, berättelser från Ellis Island, 1892-1976 [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2010.
Originaldata: Transcriptions of Ellis Island Oral Histories. New York, New York: Ellis Island Immigration Museum, 2010.

 New York City, berättelser från Ellis Island, 1892-1976

Den här samlingen består av cirka 2 000 berättelser insamlade av Ellis Island Oral History Program med bistånd från Ellis Island Immigration Museum. Projektet inleddes 1973 och har till syfte att samla in förstahandsuppgifter om immigranternas vardagliga upplevelser i sitt födelseland, deras släkthistoria, orsaken till varför de utvandrade till Amerika, resan till ankomsthamnen, upplevelserna ombord på fartyget, ankomsten, behandlingen på Ellis Island och hur det var att anpassa sig till livet i USA. De flesta som intervjuades har valts ut med hjälp av frågeformulär och de är mellan 46 och 106 år gamla, men medelåldern ligger strax under 90. De intervjuade kommer från många olika länder.

Ellis Island utnyttjades mellan 1892 och 1954 och hit kom cirka 12 miljoner immigranter. Vid ankomsten ställdes 29 frågor om bland annat namn, yrke och hur mycket pengar i kontanter de hade med sig. Immigranterna fick genomgå en snabb undersökning för att se om det fanns några medicinska problem och 2 procent av de som anlänt fick återvända till sina hemländer eftersom de bar på kroniska smittsamma sjukdomar, hade en kriminell belastning eller ansågs vara mentalsjuka. År 1924 begränsades invandringen och de enda immigranterna som passerade igenom Ellis Island var personer med flyktingstatus.

Informationen i den här databasen:

 • Efternamn
 • Intervjudatum
 • Födelsedatum
 • Födelseort
 • Ursprungsland
 • Immigrationsdatum
 • Ålder vid ankomst
 • Kön
 • Fartygets namn
 • Avresehamn
 • Ytterligare information angående immigrantens intervju

Om du vill ha mer information om Ellis Island Oral History Project ska du kontakta:

Oral History Project
Ellis Island Immigration Museum
New York City, New York, 10004, USA

Telefon: (212) 363-3200, ankn. 156
Fax: (212) 363-6302