Källinformation

Ancestry.com. New York, USA, passagerar- och besättningslistor för inresande (inklusive Castle Garden och Ellis Island), 1820-1957 [webbaserad databas]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2010.
Originaldata:

View Sources.

 New York, USA, passagerar- och besättningslistor för inresande (inklusive Castle Garden och Ellis Island), 1820-1957

Den här databasen innehåller ett register över passagerarlistor för fartyg som anlände till New York från utländska hamnar mellan 1820 och 1957. Namnen i registret är länkade till de faktiska bilderna på passagerarlistorna, som kopierats från NARA:s (National Archives and Records Administration) mikrofilmsserie M237, rullarna 1-675 och T715 samt rullarna 1-8892.

Mellan 1855 till 1890 anlände immigranterna till Castle Garden, men mellan 1892 och 1954 användes Ellis Island för att ta emot dessa. Databasen innehåller passagerarlistor för både Castle Garden och Ellis Island.

Informationen i registret omfattar:

  • Given name (förnamn)
  • Surname (efternamn)
  • Age (ålder)
  • Gender (kön)
  • Arrival date (ankomstdatum)
  • Port of arrival (ankomsthamn)
  • Port of departure (avresehamn)
  • Ship name (fartygets namn).

Om födelseorten uppgavs kommer den även att finnas med i registret. Många av dessa uppgifter kan du använda i mallen nedan för att söka i registret.

Många av formulären för dessa passagerarlistor, speciellt de som gäller för 1900-talet, omfattade två sidor. Använd knapparna "Previous" (Föregående) och "Next" (Nästa) när du bläddrar i bilderna för att kunna se alla.

Det kan vara värt att påpeka att den avresehamn som finns antecknad för varje enskild passagerare inte behöver vara den ursprungliga avresehamnen. Ett fartyg kunde göra många resor under ett år och kunde vid varje resa stanna i många hamnar. Den avresehamn som oftast förekommer i dessa listor är den senaste hamnen som fartyget anlöpte före ankomsten till hamnen i New York. Detta innebär att du kan hitta en släkting som emigrerade till USA från Tyskland i passagerarlistor över personer som kom från Liverpool, England (om till exempel fartyget började resan i Bremen, Tyskland och sedan anlöpte Liverpool före överfarten till New York).

De mikrofilmande passagerarlistorna från NARA är ordnade kronologiskt efter fartygets ankomstdatum. Du kan bläddra i bilderna i kronologisk ordning om du inte vill använda mallen här ovan när du söker i databasen. När du vill bläddra i bilderna börjar du med att välja det "år" som du vill söka i. Därefter väljer du "månad" och slutligen "fartygets namn".

Mer information om hur du söker i passagerarregister finns i John P. Collettas bok They Came In Ships (Salt Lake City: Ancestry, 1993).