Information om denna kategori

Handlingarna i den här kategorin innehåller uppgifter om disciplinära åtgärder för både större och mindre förseelser, allt från rökning i barackerna till spel och desertering.

Ofta är de disciplinära åtgärderna sammanblandade med andra handlingar. Detta gäller till exempel för mönstringsrullor och registren över den amerikanska militär- och sjöakademin. Här ingår även ansökningar om benådning av presidenten, 1865-1867.

Exempelbild