Källinformation

Ancestry.com. Finland, dödade och sårade, 1914-1922 [webbaserad databas]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2023.
Originaldata: War Victims. Helsinki, Finland: National Archives of Finland (Kansallisarkisto).

 Finland, dödade och sårade, 1914-1922

Generell information om samlingen

Den här samlingen innehåller index till finska militära förluster för åren mellan 1914 och 1922. Finland var involverat i flera konflikter under den tid samlingen omfattar. De flesta av de 40 000 posterna i samlingen gäller militära förluster i det finska inbördeskriget. Originalposterna är skrivna på finska. Originalposterna i samlingen finns i finska riksarkivet.

Använda samlingen

Samlingen kan innehålla följande information:

 • Namn
 • Yrke
 • Politisk partitillhörighet
 • Födelsedatum
 • Bostadsort
 • Dödsdatum
 • Dödsort
 • I vissa fall har dödsdatum uppskattats. Dödsdatum kan visas som korta tidsperioder för att ge ett ungefärligt tidsfönster.

  Dessa poster kan lättare utforskas om du känner till vissa finska fraser.

 • Nimi är finska för “namn”.
 • Osapuoli är finska för (politiskt) “parti”.
 • Kunta är finska för “kommun”.
 • Kirjoillaolo är finska för “skriftlig” och anger registrering.
 • Ikä är finska för “ålder”.
 • Ammatti är finska för “yrke”.
 • Kuolin är finska för “död”.
 • Syntyma är finska för “födelse”.
 • Päivä är finska för “datum”.
 • Du kommer förmodligen att hitta vissa ord som är symboliska och inte ordagranna översättningar, särskilt vad gäller politiska tillhörigheter.

 • Punainen är finska för “röd” och gäller socialistpartiet som stöddes av Ryssland.
 • Valkoinen är finska för “vit” och gäller partiet som leddes av Finländska senaten, som fick stöd från det tyska riket
 • .
 • Tuntematon är finska för “okänd” och kan också ha använts för dem som saknade politisk tillhörighet.
 • Ancestrys resurssida är en utmärkt resurs om du behöver mer hjälp.

  Information om samlingen

  I början av 1900-talet lades grunden till revolution i Finland. Även om Finland under första världskriget var ett autonomt furstendöme i det ryska imperiet, upplevde landet ekonomiska umbäranden på grund av den ryska krigsinsatsen, vilket i sig ökade nationalismen. Kort efter att Rysslands monarki störtades under oktoberrevolutionen förklarade Finland sig självständigt den 6 december 1917.

  Ett maktvacuum uppstod snart mellan de två ledande politiska partierna – de “röda” och de “vita”. Mindre än två månader efter oberoendet genomförde det finska röda gardet en statskupp och tog kontroll över Helsingfors. Fyra månader senare, i maj 1918, tog kriget slut när det konservativa vita partiet åter fick makten. Även om kriget blev kort krävde det cirka 37 000 liv. Finland och Sovjetryssland var fortfarande i konflikt, vilket resulterade i Heimosodat (“Frändefolkskrigen”).

  Heimosodat var en serie konflikter mellan frivilliga finska soldater som ockuperade land som kontrollerades av Ryssland och som traditionellt hade tillhört finska medborgare. Konflikterna avslutades efter “folkresningen i Östkarelen” 1922 när Finland och Sovjetryssland slutligen nådde en överenskommelse om landsgränserna.

  Litteraturförteckning

  Alternative Finland. “The Heimosodat.” Tillgänglig den 13 augusti 2023. http://www.alternativefinland.com/the-heimosodat-the-kinship-wars-of-1918-1922-part-1/ .

  Maavara, Alexander. “Civil War”. Finland Divided. Tillgänglig den 14 augusti 2023. https://encyclopedia.1914-1918-online.net/article/finnish_civil_war_1918 .

  Maavara, Alexander. “Finland and the First World War”. Finland Divided. Tillgänglig den 14 augusti 2023. https://finlanddivided.wordpress.com/industrialization-and-nationalism/.

  New World Encyclopedia. “Finnish Civil War”. Senast ändrad den 26 juli 2022. https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Finnish_Civil_War.

  Open Data Finland. “War Victims in Finland Between 1914 and 1922”. Senast ändrad den 8 september 2022. https://www.opendata.fi/data/en_GB/dataset/suomen-sotasurmat-1914-1922-tietokanta.

  Tepora, Tuomas. “Finnish Civil War 1918”. International Encyclopedia of the First World War. Senast ändrad den 8 oktober 2014. https://encyclopedia.1914-1918-online.net/article/finnish_civil_war_1918.