Webbplatsens sekretesspolicy

 

 

På Ancestry har din integritet högsta prioritet. Ancestry strävar efter att alltid vara en god förvaltare av dina personuppgifter, hanterar dem på ett ansvarsfullt sätt och skyddar dem med fysiska, administrativa och tekniska skyddsåtgärder som uppfyller branschstandarden. Ancestry följer tre vägledande principer när det gäller din integritet:

 

 • Öppenhet. Vi arbetar hårt för att vara öppna om de personuppgifter som vi samlar in och bearbetar.
 • Enkelhet. Vi strävar efter att använda ett lättförståeligt språk för att beskriva våra integritetsrutiner för att hjälpa dig att fatta informerade beslut.
 • Kontroll. Vi ger dig kontroll över de personuppgifter som du förser oss med, inklusive dina DNA-data, och hur de används, förmedlas och lagras.

 

Andra viktiga saker som du bör vara medveten om när du använder våra tjänster

 • Du förblir alltid ägare av ditt DNA och dina DNA-uppgifter. Du kan hantera och radera dem enligt instruktionerna i detta meddelande.
 • Du kan komma att upptäcka oväntade uppgifter om dig själv eller din familj när du använder våra tjänster. Vi vill att du ska ha kontroll när du använder tjänsterna, men om oväntade uppgifter upptäcks kan vi inte ändra på det i efterhand.

 

När du gör nya upptäckter med oss ska du känna dig trygg och informerad med avseende på hur vi använder dina personuppgifter. Vår fullständiga integritetsförklaring finns nedan och vi uppmuntrar dig att läsa den.

 

Ikraftträdandedatum: 14 december 2017

 

1.   Inledning

På Ancestry strävar vi efter att möjliggöra självupptäcktsresor. Därför samlar vi in, bearbetar och lagrar dina personuppgifter då du använder våra webbplatser, mobilapplikationer och tjänster (sammantaget ”tjänsterna”). Personuppgifter är information som kan identifiera dig, som ditt namn, e-postadress eller gatuadress, eller så kan det vara information som rimligen kan kopplas till dig, inklusive din genetiska information. Denna integritetsförklaring beskriver våra rutiner för insamling, lagring och bearbetning av dina personuppgifter, och de kontroller som vi ger dig för att hantera dem inom ramen för våra tjänster. Dessutom har vi en cookiepolicy som beskriver vår användning av webbläsarcookies och liknande spårningsteknik som betraktas som en del av denna integritetsförklaring.

 

Tillämplighet och Ancestry-företag

Denna integritetsförklaring beskriver integritetsrutinerna som används av de Ancestry-webbplatser och mobilappar som är kopplade till denna förklaring, inklusive Ancestry.com och Ancestry.com/dna. 

Om du bor i USA är Ancestry.com Operations Inc. och Ancestry.com DNA, LLC ansvariga för användningen av dina uppgifter och för att svara på eventuella förfrågningar avseende dina personuppgifter.

Om du bor utanför USA är Ancestry Ireland Unlimited Company (beläget i Irland) dataregisteransvarig.

Kontaktinformation för dessa enheter anges längst ner på denna förklaring.

 

Godkännande

För att skapa ett konto för att tillgå våra tjänster måste du godkänna Ancestrys regler och villkor och denna integritetsförklaring genom att klicka på ”Fortsätt” på sidan för att upprätta ett konto. Genom att klicka på ”Fortsätt” meddelar du oss att du godkänner att Ancestry samlar in, bearbetar och förmedlar dina personuppgifter (inklusive din genetiska information om du har tagit AncestryDNA:s test) såsom beskrivet i denna integritetsförklaring och andra dokument som beskrivs i denna integritetsförklaring. Du kan när som helst ta bort information som du har laddat upp till ditt konto, såsom släktträdsinformation eller din genetiska information. Om du inte längre vill upprätthålla ett Ancestry-konto kan du kontakta oss här och vi kommer att hjälpa till att stänga ditt konto och radera dina personuppgifter från ditt konto, såsom beskrivet i Avsnitt 7 nedan.

 

Ändringar av denna förklaring

Vi kan modifiera denna integritetsförklaring när som helst, men vi kommer att tillhandahålla tydlig avisering av eventuella betydande ändringar av denna förklaring, som t.ex. att anslå ett meddelande på våra webbplatser eller skicka ett e-postmeddelande till dig för att ge dig möjlighet att granska ändringarna och välja huruvida du vill fortsätta att använda tjänsterna eller inte.

Vi kommer också att informera dig om ej betydande ändringar av denna förklaring före deras ikraftträdandedag genom att anslå ett meddelande på våra webbplatser eller skicka ett e-postmeddelande till dig. Din fortsatta användning av våra tjänster efter meddelande om ej betydande ändringar betyder att du godkänner den uppdaterade integritetsförklaringen.

Om du motsätter dig eventuella förändringar kan du ta bort ditt konto genom att kontakta oss här.

 

2.  Information som vi samlar in om dig

Kontoinformation innefattar ditt namn, e-postadress och ett lösenord som du ger oss när du skapar ett Ancestry-konto, och ditt telefonnummer som vi kan samla in för att meddela dig om statusen för dina DNA-testresultat, eller när du kontaktar Ancestrys medlemstjänster per telefon.

 

Kreditkort/Betalningsinformation: Vi samlar in betalningsinformation såsom ditt kreditkortsnummer och din(a) fakturerings- och postadress(er) när du köper en Ancestry-prenumeration eller ett DNA-testkit.

 

DNA-test, aktiveringsinformation: När du aktiverar ett DNA-testkit samlar vi in din DNA-testkitkod, ditt kön och födelseår.

 

Profilinformation: Vi samlar in information som du tillhandahåller när du frivilligt skapar en användarprofil. Denna information kan ses av andra användare av tjänsterna. Om du inte uppgraderar din Ancestry-profil genom att inkludera personliga detaljer (t.ex. en profilbild, ditt namn, ålder, plats, etc.), kommer endast ditt användarnamn att visas för andra Ancestry-medlemmar.

 

Innehåll tillhandahållet av användare: Vi samlar in den information som du frivilligt tillhandahållit när du befolkar ditt släktträd, inklusive berättelser, bilder, och eventuella uppgifter om levande personer som du anger i ditt släktträd. Information om avlidna personer är inte personuppgifter enligt denna förklaring.

 

Genetisk information: Vi extraherar din DNA från din saliv på vårt partnerlabb när du tillhandahåller den i röret som finns i ditt AncestryDNA-testkit. Vi konverterar din DNA till maskinläsbar kod (”DNA-data”) som sedan används för att ge dig en etnicitetsuppskattning samt annan information om dig. För tydlighets skull kommer den genetiska information som vi samlar in att bestå av:

 • Dina DNA-data; 
 •  Information som erhålls från dina DNA-data. Denna innefattar din etnicitetsuppskattning, din koppling till genetiska släktingar i vår databas, och eventuella genetiska markörer förknippade med fysiska egenskaper, såsom hårfärg eller egenskaper förknippade med din hälsa och ditt välbefinnande. En ”genetisk markör” är en DNA-sekvens eller sekvenser som kan identifiera en viss egenskap.  

En anmärkning om din DNA och saliv: När vår laboratoriepartner har producerat dina DNA-data så lagras din DNA och saliv (också kallat ”biologiska prover”) så att de kan vara tillgängliga för framtida testning. Sådan framtida testning kan göras enligt vårt Informerade samtycke till forskning eller på annat sätt om du samtycker. Avsnitt 7 nedan beskriver hur du kan kontrollera både dina DNA-data och dina biologiska prover.

 

Information på sociala medier: Om du använder Facebook för att logga in på Ancestrys tjänster så samlar vi in information från din Facebook-profil som du samtycker till att ge oss (till exempel din Facebook-profilinformation).

 

Ytterligare användarinformation: Vi samlar in information som du ger oss när du besvarar e-postenkäter och onlinefrågeformulär som erbjuds via tjänsterna. 

 

Dina kommentarer och kommunikationer: Vi samlar in information i eventuella kommentarer som du frivilligt publicerar på våra tjänster. Vi samlar också in information som du tillhandahåller när du deltar i gruppdiskussioner, chattar eller när du kommunicerar med andra medlemmar med användning av Ancestrys meddelandeplattform. All information som du tillhandahåller på dessa platser kan läsas, samlas in och användas av andra deltagare i dessa kommunikationer. Vi samlar också in information som du tillhandahåller i kommunikationer med Ancestrys medlemstjänster.

 

Tävlingar och kampanjer: Vi samlar in personuppgifter när du frivilligt deltar i tävlingar och speciella kampanjer som vi har via våra tjänster.

 

3.  Information som vi samlar in genom användningen av tjänsterna

Dator- och mobilenhetsinformation: Vi samlar in information om hur du tillgår våra tjänster, inklusive webbplatsen som du besökte innan du landade på Ancestrys webbplats. Vi mottar också automatiskt Internetprotokolladressen (”IP”) för din dator, mobilenhet eller proxyservern som du använder för att tillgå Internet, förutom annan teknisk information, såsom:

 • Din dators operativsystem,
 • Din webbläsare,
 • Webbsidan som du besöker precis innan och efter Ancestrys webbplatser,
 • Din mobilenhetsidentifierare som tillhandahålls av din mobilenhets operativsystem och ditt mobiloperativsystem och,
 • Namnet på din internettjänstleverantör eller mobiltelefonbolag.

 

 

Information från cookies och annan liknande teknik: Vi använder cookies och annan liknande teknik såsom beskrivet i vår cookiespolicy. Se den policyn för att lära dig om våra rutiner och de kontroller som vi ger dig.

 

Information som förmedlas genom sociala mediers funktioner: Om du interagerar med funktioner för sociala medier som är tillgängliga i tjänsterna, till exempel ”Gilla”, ”Tweet”, ”Pin” eller ”Följ oss”-länkar till webbplatser såsom Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram och Youtube, kommer Ancestry att samla in dessa interaktioner och den kontoinformation som dessa tjänster gör tillgängliga för oss. Dina interaktioner med dessa funktioner styrs av integritetsförklaringen för det tillämpliga sociala nätverksföretaget.

 

Information från din användning av tjänsterna.

Vi samlar in data om din användning av tjänsterna, såsom när du söker efter eller tillgår register eller offentliga släktträd, vilka sidor som du tittar på eller länkar som du klickar på, eller när du lägger till personer till ditt träd, etc.  

 

4.  Information som vi samlar in från andra källor

Information från offentliga och historiska register: Ancestry samlar in register från olika källor, vanligtvis från offentliga källor, inklusive tidningar, samt födelse-, döds- och giftermålsregister, som kan innehålla personuppgifter som avser dig. Dessa register är i allmänhet en del av Ancestrys prenumerationstjänster.

 

Information från tredje parter: Vi kan också motta information om dig från tredje parter. Till exempel, vi kan komplettera de data som vi samlar in med demografisk information licensierad från tredje parter för att individanpassa tjänsterna och våra erbjudanden till dig. Om du köper en presentprenumeration samlar vi in personuppgifter för att färdigställa gåvan och meddela mottagaren.

 

5.  Användning av dina personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla, individanpassa, förstå, förbättra, uppdatera och expandera våra tjänster. Detta innefattar att använda din information för att:

 • Autentisera din åtkomst till tjänsterna och förbättra Ancestrys informationssäkerhet;
 • Behandla dina betalningar för prenumerationer, AncestryDNA-tjänster och testkit och andra premiumprodukter och funktioner;
 • Bygga nya och förbättra befintliga produkter och tjänster;
 • Hjälpa dig att skapa och tillhandahålla insikter om dina släktträd baserat på data i Ancestrys databaser;
 • Skicka ut enkäter och frågeformulär för att samla in ytterligare användarinformation för användning i tjänsterna, samt befrämja produktutveckling och forskningsinitiativ;
 • Kommunicera med dig om tjänsterna såsom när vi:
  • Svarar på dina förfrågningar till medlemstjänster;
  • Informera dig om potentiella släktingar identifierade genom DNA-matchning, eller genom våra släkthistoriktjänster (till exempel ”Ledtrådar (Hints)” om potentiella förfäder i vår databas);
  • Informera dig om register med koppling till personer i ditt släktträd eller som du vara släkt med;
  • Informera dig om produktändringar eller nya produkter och tjänster;
  • Be dig att delta i Ancestrys mediaproduktioner eller rekommendationer; och,
  • Ge dig information eller begära åtgärder med avseende på tekniska, säkerhets- eller andra driftsrelaterade problem.
 • Marknadsföra nya produkter och erbjudanden från oss eller våra affärspartner. Detta innefattar reklam som är individanpassad till dina intressen. Du kan styra vår marknadsföring till dig genom att använda avprenumerera-länken i ett av de e-postmeddelanden som du mottar, genom att ändra dina kontopreferenser, eller genom att följa instruktionerna i andra marknadsföringskommunikationer som du mottar;
 • Bedriva vetenskaplig, statistisk och historisk forskning; och
 • Detektera och skydda mot fel, bedrägeri eller annan kriminell eller skadlig aktivitet och upprätthålla våra regler och villkor.

 

Ancestry använder din genetiska information för följande primära syften:

 • Leverera etnicitetsresultat, DNA-matchningar (t.ex. nära släktingar eller avlägsna kusiner) från vår databas och annan information för att hjälpa dig att lära dig mer om dig själv, dina släktingar och genetiska familjegrupper;
 • Sammankoppla dig med dina släktingar i vår databas genom funktioner såsom DNA-matchning eller andra produktfunktioner;
 • Tillhandahålla annan insyn i vad ditt DNA avslöjar om egenskaper, personlig hälsa och välmående, och vi kan också bjuda in dig att delta i undersökningar och frågeenkäter (helt frivilligt) baserat på dina DNA-uppgifter;
 • Tillhandahålla relevanta resultat för att hjälpa dig att upptäcka gemensamma förfäder och annan information om din släkts historia, samt hjälpa dig att hålla kontakten med vänner och familj;
 • Studera sammantagen genetisk information för att bättre förstå populations- och etnicitetsrelaterad hälsa, välbefinnande, åldrande eller fysiska hälsoproblem;
 • • Genomföra vetenskaplig, statistisk och historisk forskning; och,
 • Förbättra verktyg och funktioner i våra befintliga DNA-relaterade produkter, förbättra kundupplevelsen av Ancestry-produkter, förbättra kvaliteten på våra laboratorieprocesser och teknik, och bygga nya produkter och tjänster, inklusive tjänster relaterade till personlig hälsa och välbefinnande.

 

Vi efterfrågar ytterligare godkännande från dig innan vi samlar in och bearbetar känsliga personuppgifter (till exempel, hälsohistorik) som en del av din interaktion med tjänsterna.

 

6.  Under vilka omständigheter som vi förmedlar din information

Ancestry förmedlar inte dina individuella personuppgifter (inklusive din genetiska information) till tredje parter utan ditt ytterligare godkännande förutom såsom beskrivs i denna integritetsförklaring. Specifikt så förmedlar vi inte din genetiska information till försäkringsbolag, arbetsgivare eller externa marknadsförare utan ditt uttryckliga godkännande. Omständigheterna som beskrivs nedan förklarar när förmedling kan äga rum:

 • Andra Ancestry-medlemmar: All information som du lägger till din Ancestry-profil, samt information om offentliga släktträd (vi visar inte levande personer i ditt träd till andra användare utan ditt tillstånd), och DNA-matchningar (när du väljer att titta på och visas för dina DNA-matchningar).
 • Tjänsteleverantörer: Vi använder andra företags tjänster för att hjälpa oss att tillhandahålla tjänsterna till dig. På grund av detta kommer dessa partnerföretag att ha en viss del av din information i sina system. Våra partner agerar endast på uppmaning av Ancestry och lyder under kontraktsmässiga förpliktelser som styr datasäkerhet och sekretess i enlighet med denna integritetsförklaring och tillämpliga lagar. Dessa partner innefattar våra laboratoriepartner, transportleverantörer för DNA-tester, kreditkortsbehandlare, infrastrukturleverantörer för molntjänster, förvaringsanläggningar för biologiska prover och leverantörer som hjälper oss med marknadsföring, analyser, bedrägeriskydd och medlemssupport.
 • Forskningspartner: Vi förmedlar din genetiska information till forskningspartner endast då du ger oss ditt uttryckliga godkännande till att vi gör detta genom vårt informerade samtycke till forskning. Genom att godkänna det informerade samtycket till forskning så godkänner du de specifika användningar som beskrivs i det dokumentet. Forskningspartner kan innefatta kommersiella eller ideella organisationer som utför eller stödjer vetenskaplig forskning eller som utför eller stödjer utvecklingen av terapier, medicinska enheter eller relaterade material för att behandla, diagnostisera eller förutse hälsoproblem. Under vissa omständigheter kan en forskningspartner eller Ancestry ha ett ekonomiskt intresse i forskningsarrangemanget. En förteckning med våra forskningspartner återfinns här.
 • För juridisk eller tillsynsmyndighets process: Vi kan förmedla dina personuppgifter om vi anser att det är skäligen nödvändigt för att:
  • Efterleva en giltig juridisk process (t.ex. stämningar, förelägganden);
  • Upprätthålla eller tillämpa Ancestrys regler och villkor; 
  • Skydda tjänsternas säkerhet eller integritet; eller
  • Skydda Ancestrys, våra medarbetares eller användares rättigheter, egendom eller säkerhet.

  Om vi måste yppa dina personuppgifter till polisiära myndigheter kommer vi att göra vårt yttersta för att meddela dig om detta i förväg, förutom om vi enligt lag är förbjudna att göra detta. För att värna om öppenhet producerar Ancestry en rapport om öppenhet där vi anger antalet giltiga framställningar på brottsbekämpningsområdet om användardata på alla våra webbplatser.

 • Om Ancestry förvärvas: I den händelse att Ancestry eller dess företag förvärvas av eller överförs till en annan juridisk person (i sin helhet eller delar därav, inklusive i samband med eventuella konkursförfaranden eller liknande processer) kommer vi att förmedla dina personuppgifter till denna juridiska person. Löftena i denna integritetsförklaring gäller dina personuppgifter såsom överförda till den nya juridiska personen.

En anmärkning om sammantagna data: Ancestry kan yppa användarinformation i en sammantagen form som en del av tjänsterna eller vår marknadsföring, eller i vetenskapliga publikationer som publiceras av oss eller våra forskningspartner. Till exempel kan vi notera procentsatsen av immigranter i en delstat som kommer från en specifik geografisk region eller land. Sådana publikationer innefattar aldrig personuppgifter.

 

7.  Dina val och åtkomst till dina personuppgifter

Integritetsinställningar: Du kan tillgå och uppdatera de personuppgifter som du tillhandahåller till Ancestry när som helst, såsom din e-postadress, användarnamn, profilinformation, etc. i flikarna för profil, kontoalternativ, webbplatspreferenser, e-postpreferenser, testinställningar och mina meddelanden.

 

För att lära dig hur man hanterar integritetsinställningar för släktträd som du har skapat på Ancestry, klicka här.

 

Ancestry strävar efter att göra det enkelt för dig att hantera din integritet inom kontexten för tjänsterna. Du kan hantera dina integritetsinställningar för våra olika varumärken genom att klicka på följande länkar: 

 

 

Åtkomst till inställningarna tillhandahålls även i Ancestry mobilapplikationer, såsom apparna Ancestry, AncestryDNA eller ” We’re Related”.

 

Om du inte vill att vi ska använda data om dina intressen eller beteenden för att skicka riktad reklam till dig, kan du ändra dina inställningar såsom det beskrivs i vår cookiepolicy.

 

Nedladdning av släktträdsinformation: Ancestry låter dig ladda ner din släktträdsinformation i standardfilformatet GEDCOM i dina släktträdsinställningar.

 

Nedladdning av genetisk information: Dina DNA-data tillhör dig. Du har alltid alternativet att ladda ner en fil med dina DNA-data. Lär dig hur här. För mer information om vad som innefattas i din nedladdning av DNA-data, gå hit.

 

Radering: Du kan radera dina personuppgifter från Ancestry på flera olika sätt. Gå till inställningssidorna som anges ovan. Om du behöver hjälp med att radera personuppgifter som du tillhandahållit som en del av din profil eller prenumeration eller från vår blogg eller gruppforum, skicka en detaljerad begäran om radering (inklusive den exakta ordalydelsen av informationen såsom den visas på webbplatserna, och den URL där informationen återfinns) till vårt team för medlemstjänster. Kom dock ihåg att om du har förmedlat information via tjänsterna (till exempel genom att göra dina släktträd offentliga, eller genom att förmedla dina DNA-resultat direkt till andra användare), är Ancestry oförmögen att radera eventuella kopior av informationen som andra Ancestry-medlemmar kan ha behållit. 

Dessutom kan Ancestry besitta register som innehåller dina personuppgifter som vi är förpliktigade att upprätthålla som arkiv. Rikta begäran om att radera information från länkade arkivregister till den ansvariga arkivenheten. Vi beaktar begäran om radering av personuppgifter från de sökbara registerindex som vi upprätthåller från fall till fall, och strävar efter att fullt ut respektera din begäran att radera personuppgifter. Dessutom kan en del av dina personuppgifter innefattas i andra Ancestry-medlemmars släktträd, som endast raderas om den andra Ancestry-medlemmen raderar dem.

 

Radering av genetisk information: Om du begär att Ancestry raderar dina DNA-data kommer vi att radera all genetisk information, inklusive derivativ genetisk information (etnicitetsuppskattningar, genetiska släktmatchningar, etc.) från våra system för produktion, utveckling, analys och forskning inom 30 dagar. För att begära att dina biologiska prover förstörs, måste du kontakta medlemstjänsterna. Kom ihåg att om du har godkänt vårt informerade samtycke till forskning så kommer vi inte att kunna radera din genetiska information från aktiva eller slutförda forskningsprojekt, men vi kommer inte att använda den för nya forskningsprojekt.

 

Generellt: Alla Ancestry-data, inklusive personuppgifter, kommer att finnas kvar i våra reservsystem efter att de har raderats från våra system för produktion, utveckling, analys och forskning i upp till 6 månader innan de skrivs över. Dessutom kan våra laboratoriepartner behålla information som de mottar från oss för att efterleva lagar eller föreskrifter som kräver att de gör detta, såsom föreskriften Tillägg för förbättring av kliniska laboratorier (Clinical Laboratory Improvements Amendments) utfärdad av USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet (U.S. Food and Drug Administration). Ancestry kan också behålla viss information för ändamål som avser skatter och efterlevnad av föreskrifter för betalningsindustrin.

 

8.  Säkerhet

Ancestry upprätthåller ett omfattande informationssäkerhetsprogram utformat för att skydda våra kunders personuppgifter med användning av administrativa, fysiska och tekniska skyddsåtgärder i enlighet med känsligheten av de personuppgifter som samlas in. Vi har vidtagit åtgärder för att skydda mot otillbörlig åtkomst, förlust, missbruk eller ändring av personuppgifter (inklusive genetisk information) som vi kontrollerar. Ancestrys säkerhetsteam granskar regelbundet våra säkerhets- och sekretessrutiner och förbättrar dem såsom nödvändigt för att säkerställa våra systems och dina personuppgifters integritet. Vi använder serverprogramvara för att kryptera personuppgifter (inklusive genetisk information) och vi samarbetar endast med säkerhetsföretag som uppfyller och åtar sig att upprätthålla vår säkerhetsstandard. Även om vi inte kan garantera att förlust, missbruk eller ändring av data inte kommer att inträffa, vidtar vi rimliga åtgärder för att förhindra detta. Det är också viktigt för dig att skydda mot obehörig åtkomst till dina personuppgifter genom att upprätthålla starka lösenord och skydda mot obehörig användning av din egen dator eller enhet.

 

9.  Dataöverföring

 

All överföring av dina personuppgifter och din genetiska information mellan Ancestrys USA-baserade företag för bearbetning i Irland eller Ancestrys Irland-baserade företag för bearbetning i USA görs i enlighet med etablerade överföringsmekanismer såsom standardkontraktklausulerna (Standard Contractual Clauses).  

10.  Tillsynsefterlevnad och tvistlösning

Vi strävar efter att åtgärda alla integritetsärenden som rapporteras till oss. Men om du har ett problem avseende sekretess eller dataanvändning som vi inte har åtgärdat på ett tillfredsställande sätt, kan du också kontakta vår externa, USA-baserade leverantör för tvistemålslösning (gratis) på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request..

 

Användare utanför USA kan kontakta den Iirländska dataskyddskommissionen, eller din lokala dataskyddsmyndighet.

 

Kaliforniens Shine the Light-lag 

 

Kaliforniens civilkod avsnitt 1798.83, kallad Shine the Light-lagen, ger användare som har sin hemvist i Kalifornien rätt att begära och erhålla från oss en förteckning med de personuppgifter (om dessa föreligger) som vi yppat till tredje parter för deras direkta marknadsföringssyften under det föregående kalenderåret, samt namn och adress för dessa tredje parter. Begäran får endast göras en gång om året och är kostnadsfri. I enlighet med avsnitt 1798.83 förmedlar Ancestry inga personuppgifter till tredje parter för deras egna direkta marknadsföringssyften.

 

Yppande om avaktivering av spårning 

 

Ancestry framhåller att även om vi gör vårt bästa för att respektera dina integritetspreferenser, och har implementerat skydd som uppfyller branschstandarden såsom beskrivet ovan, så svarar vi inte på DNT-signaler (Do-Not-Track signals) från din webbläsare vid denna tidpunkt på grund av avsaknaden av en etablerad branschstandard. Ancestry använder reklamteknik för att visa dig reklam som är relevant för din Ancestry-upplevelse. När Ancestry dessutom använder andra företags tjänster, data och programvaruverktyg för att skicka riktad reklam till dig, kan dessa företag samla in information (såsom en unik cookie- eller mobilidentifierare) om dina onlineaktiviteter under en längre tid och på andra webbplatser eller tjänster på våra vägnar. Kontroller för att hjälpa dig att hantera denna typ av spårning via reklam framställs i vår cookiepolicy.

 

Om du har frågor eller farhågor avseende denna integritetsförklaring, våra integritetsrutiner, eller vill uppdatera, tillgå eller motta information om de personuppgifter som vi besitter om dig, kan du kontakta oss enligt följande: 

 &

Ancestry-medlemmar kan nå oss genom att använda dessa telefonnummer, eller så kan du skicka frågor genom att använda detta webbformulär.

 

Officiell korrespondens måste skickas via brevpost till:

För medlemmar bosatta i USA:
Ancestry.com Operations Inc.
Attn: Privacy Office
153 Townsend Street, Suite 800
San Francisco, CA 94107

 

För medlemmar bosatta utanför USA:
Ancestry Ireland Unlimited Company
Attn: Privacy Office
52-55 Sir John Rogerson Quay
Dublin 2
Ireland