Källinformation

National Cemetery Administration. USA, veterankyrkogårdar, ca 1775–2019 [webbaserad databas]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations Inc, 2006.
Originaldata: National Cemetery Administration. Nationwide Gravesite Locator

 USA, veterankyrkogårdar, ca 1775–2019

Den här databasen är en sammanställning av uppgifter om begravningar från olika källor och kyrkogårdar. Dessa register innehåller information om begravningar av amerikanska veteraner och deras närstående som begravts på olika nationella eller statliga kyrkogårdar för veteraner eller andra militärkyrkogårdar. Eftersom informationen om begravningarna sammanställts från flera olika källor kan mängden information om respektive begravning variera. Viss information som kan finnas här är bland annat: Namn på den avlidna, födelsedatum, dödsdatum, gravsättningsdatum, begravningsplats/gravplats, kyrkogårdens namn, kyrkogårdens adress, släktskapsförhållande till veteranen, veteranens tjänstgöringsår, militär rang och militärgren.

This database is a compilation of burial records from a variety of sources and cemeteries. These records provide information on the burials of U.S. veterans and their dependents who were buried in the various Veterans Affairs (VA) National Cemeteries, state veterans' cemeteries, or other military cemeteries. Because the information regarding the burials is compiled from multiple sources, the amount of information provided for each burial will vary. Some of the information you may find in this database includes: name of deceased, birth date, death date, interment date, burial location/site, cemetery name, cemetery address, relationship to veteran, veteran service dates, military rank, and military branch.

Cemetery records can be great sources for genealogists. Often they are the only records available providing birth and death information. In addition, cemetery records often provide information on family relationships. Information taken from this database may be used to supplement or verify information already known, to help you locate the grave of a friend, relative, or ancestor, or to provide you with information that may lead you to other records. For example, if you did not know your ancestor's rank and branch of service or service dates, you may now know when and which military records to begin searching in. Or, if you did not know your ancestor's birth date, you may now know when to look for a birth certificate or record.

Updates:
12 Nov 2020: Changes were made to improve the performance of this collection. No new records were added.